Ny dom från EU-domstolen försvårar utvisningar och Sveriges regering stöder EU:s beslut att stämma Ungern!

Publicerat 3 augusti, 2018 av ladycobra
Kategorier: EU, Migrationsverket och utvisningar, Okatigoserad, POLITIK

Tags: ,

Ny dom från EU-domstolen försvårar utvisningar och Sveriges regering stöder EU:s beslut att stämma Ungern!
Måste reblogga detta blogginlägg som jag tycker är mycket bra och jag hoppas att svenska folket börjar vakna och inse att EU är bara av ondo. Och inget annat än överstatlighet! Läs nedan.

Jenny Piper

Om vi redan nu har problem med att utvisa människor ur landet så lär inte denna dom från EU-domstolen som kom förra veckan förbättra saken, EU-domstolen fäller nämligen det svenska Migrationsverket och slår fast att personer som bedöms sakna tillräckliga skyddsskäl inte får avvisas med omedelbar verkan.

EU-domstolens dom innebär att Migrationsverket inte längre kan fatta beslut om att avvisa personer med omedelbar verkställighet när Migrationsverket ”bara” har gjort bedömningen att de skyddsskäl som personerna har åberopat är otillräckliga för att få skydd i Sverige – fall som till exempel kan handla om att det finns myndigheter i hemlandet som kan skydda den sökande. Dessa personer har tidigare avvisats från Sverige med omedelbar verkställighet, vilket innebär att avvisningsbesluten inte har behövt vinna laga kraft innan personen får lämna landet.

Även om Migrationsverket inte kommer att kunna avvisa dessa ärenden med omedelbar verkställighet kommer de fortfarande att prioriteras och handläggas så…

View original post 296 fler ord

Annonser

Att flytta fokus, politisk fingerfärdighet.

Publicerat 17 juli, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatigoserat, POLITIK

Tags:

fartyget

Tack till Lage Hortlund som återigen skrivit ett mycket bra inlägg i sin blogg som jag härmed rebloggar, läs nedan.

Ord från nord.

Att förflytta fokus så att valrörelsen ska handla om egna starka frågor är en av de mest använda partipolitiska strategierna i den politiska debatten. Nu vill till exempel etablissemanget och deras sju partier att valet ska handla om nazism och inte om massbidragsinvandring från islamska kulturer till gigantiska kostnader och blåser därför upp ett litet antal nazisters agerande i Nordiska Motståndsrörelsen till det stora hotet mot Sverige, istället för de verkliga hoten, islamismen och den autonoma vänstern. Tidigare har etablissemanget efter mönster från Demokraterna i USA försökt få valet att handla om Putin och därvid till och med skickat ut en broschyr om kriget kommer till alla hushåll under valåret. En fingerfärdighet lika misslyckad som i USA där republikanen Trump ändå vann.


Trump tycks också ha haft betydelse för en tidigare avledningsmanöver från framför allt Moderaternas sida för att komma bort från den allt dominerande invandringspolitiken, nämligen frågan om Natomedlemskap…

View original post 273 fler ord

När motståndarna blir valarbetare.

Publicerat 12 juli, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatiserad, POLITIK, SVERIGEDEMOKRATERNA

Tags:

sd 20

Tack Lage Hortlund som jag är så glad att jag övertalade att lämna Moderaterna och börja arbeta för SD, han gör verkligen stor nytta för SD. Jag instämmer i det han skriver i sitt blogginlägg därför rebloggar jag detta.

Ord från nord.

Sällan har väl en strategi misslyckats så totalt som etablissemangets utfrysning och smutskastning av Sverigedemokraterna, det relativt nybildade partiet som nu tävlar om att bli Sveriges största. Strategin har varit en katastrof därför att den bortsett från verkligheten. De etablerade partierna till och med dolde och förskönade händelsernas gång därför att de kunde gynna Sverigedemokraterna. Verkligheten, alltings måttstock, som till slut oförblommerat tränger sig på sattes på undantag. De etablerade måste till och med ha börjat tro på de egna skönmålningarna som sanningen om sakernas tillstånd och blev därmed allt mer verklighetsfrämmande vilket förhindrade en egen normal anpassning och utveckling av migrationspolitiken.


Där står etablisemanget idag avklädda inför väljarkåren med de enorma problem som multikulturen orsakat men ändå fast beslutna att fortsätta upprepa sina misstag hur märkligt det än låter. Därför att de är förenade i globalismens utopi trots sina diametralt motsatta ideologiska utgångspunkter i kapitalism respektive socialism, där liberaler…

View original post 399 fler ord

Nationalismen och EU.

Publicerat 6 juli, 2018 av ladycobra
Kategorier: EU, EU-MEDLEMSKAP, POLITIK

Tags:

Tack Lage för dessa ord, jag kan bara instämma i detta, EU är bara ett fördärv, hur skall så många länder kunna enas om mycket när en liten riksdag i Sverige inte kan enas om Sveriges bästa. Överstatlighet är inte bra. Länderna måste få bestämma över sitt eget land t.ex. hur många flyktingar landet klarar av att ta emot. Det går utmärkt att bedriva handel om man istället har handelsavtal m.m. med olika länder.  Jag är för ett utträde ur EU.

Ord från nord.

Nationalismen är idag ett av de mer missförstådda begreppen sedan det missbrukats i avskräckande syfte med hänvisning till trettiotalets expansiva och imperialistiska inte minst tyska politik, trots att dagens nationalism tvärtom handlar om ett existensiellt självförsvar för den europeiska upplysningskulturen mot en expanderande islamsk yttrandefrihetsfientlig, odemokratisk och kvinnoförtryckande kultur.


EU som egentligen är ett försök till ett nytt imperiebygge som ska utmana USA och Asien om handels- och världsherravälde har fullständigt misslyckats i sitt avskaffande av gränserna som inneburit en massbidragsinvandring från starkt avvikande kulturer med anspråk på att styra samhället i detalj i deras riktning. Genom att inte komma överens om en yttre gräns och hur den ska bevakas och försvaras har EU blivit en hönsgård med tjugoåtta medlemsländer styrda av verklighetsfrämmande byråkrater utan demokratisk förankring.


Det demokratiska underskottet är nämligen monumentalt med en byråkrati av tjänstemän bestående av den enorma EU-kommissionen som enda instans som får lägga fram…

View original post 207 fler ord

Elefanten i klassrummet

Publicerat 17 juni, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatigoserat, POLITIK, skolan

Mycket bra skrivet av min favoritskribent Gunnar Sandelin! Måste därför reblogga hans inlägg nedan, läs och begrunda, jag råder er att rösta på SD för ett bättre Sverige !

Invandring och mörkläggning


I måndags hade SVT Rapport ett inslag som handlade om att de senaste fem åren har antalet anmälningar om hot och våld i skolan nästan fördubblats. Det är anmälningar inom förskole- och grundskoleklasserna i landet som inkommit till Arbetsmiljöverket. Under 2012 var antalet anmälningar 327 mot 597 under 2017. Frågan som Rapport och övriga medier ”glömde” att ställa var om detta möjligtvis kan ha att göra med kulturkrockar och det stora antal barn och ungdomar från icke-västliga länder, som många kommuner tvingats ta emot under senare år.

I rapportinslaget berättar Ulla Nyström-Theander, rektor och specialpedagog på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, att skolans vardag präglas av ett allt grövre våld, hårdare attityder och aggressioner mot lärare. Hon konstaterar att det har blivit en enorm skillnad mot hur det har varit tidigare. Väktare och övervakningskameror har satts in på skolan och elever berättar om att stolar kan flyga i klassrummen och att…

View original post 623 fler ord

Sjuklöverns existentiella systemskifte.

Publicerat 17 juni, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatigoserat, POLITIK

Tags:

Mycket bra blogginlägg av Lage Hortlund som jag är stolt över att ha värvat till SD som tidigare arbetat för Moderaterna i Piteå. Läs om honom nedan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/moderat-kommunpolitikern-i-pitea-byter-fran-m-till-sd
Jag rebloggar hans blogginlägg som jag tycker var mycket bra skrivet och jag instämmer med vad han skriver.
Rösta på SD i september för ett bättre Sverige !

Lyssna på Jimmie Åkessons tal 15 juni i Järva 2018! Fantastiskt bra tal.

Ord från nord.

I ett internationellt perspektiv kan man med visst fog säga att Sverige närmast har åtta socialdemokratiska högskattepartier med en avgörande skillnad, sju av dem kan dessutom tänka sig att nära på byta ut befolkningen och utsätta landet för oöverstigliga konflikter och kostnader. Det bör underlätta för många att ta ställning inför valet 2018, relativt lika som partierna är i övriga mindre existentiella frågor. Genom att välja Sverigedemokraterna får man en politik som de flesta kommer att känna igen på olika områden sedan gammalt, särskilt när de övriga partierna var mer realistiska, men gör väsentlig skillnad i migrationsfrågan.


Anlägger man ett sverigevänligt perspektiv kommer man undan med en hel del verklighetsfrämmande politik i de andra partierna när det sunda förnuftet och sans och måtta åter får råda. Det finns inget välfärdsland som har råd att öppna sina gränser för hela världen så länge som denna består av en hel del fattigare…

View original post 330 fler ord

Sverige och Europa måste räddas från islamisering.

Publicerat 12 april, 2018 av ladycobra
Kategorier: POLITIK

Rebloggar dessa kloka ord från Lage Hortlund!

Nedan mycket information om Islam och verser ur Koranen, lyssna på före detta islamister som berättar om islam samt även andra som informerar. Se mitt blogginlägg nedan.
https://ladycobra.wordpress.com/2015/06/27/magnus-sandelin-om-situationen-i-eskilstunas-moskeer/

Ord från nord.

Ungern och Östeuropa kanske visar vägen när de inte än en gång vill låta sig ockuperas av en främmande ideologi och makt efter kommunismens fall, denna gång genom den islamisering som det västliga etablissemanget driver på genom fri invandring till nationernas välfärdssystem och den exponentiella förändring i demografin som det innebär med medföljande krav på anpassning till islam.


Islam är nämligen inte bara en religion utan också en samhällsideologi med normer och regler på livets alla områden, detaljerade och i stark konflikt med det västerländska samhällets regelverk och seder. Framförallt och uppseendeväckande är det kvinnoförtryck som förekommer i de sharialagar som är guds lag i islam och som går emot allt modernt västerländskt tänkande. Där kvinnan är underordnad mannen, vars ord väger dubbelt, ärver det dubbla osv.


MÄRKLIGT NOG har islam som religion inte granskats tillräckligt kritiskt varken av ateister eller kristna trots den massinvandring som varit och med tanke…

View original post 192 fler ord


%d bloggare gillar detta: