Att ta det röda pillret

Publicerat 5 september, 2018 av ladycobra
Kategorier: POLITIK

Måste reblogga detta då jag håller med denna skickliga skribent som alltid skriver bra kloka krönikor! Tack till Mohamed Omar!

DET GODA SAMHÄLLET

Mohamed Omar

För många har det varit känt länge, ja, faktiskt en självklarhet: att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. Och då menar man inte Jean från Frankrike eller Hermann från Tyskland. Det handlar framför allt om män med utomeuropeisk bakgrund i Afrika och Mellanöstern.

Etablissemanget och dess medier har inte velat att det här ska komma upp till ytan. Det skulle ju kunna göra deras mångkulturella utopi mindre attraktiv. Men sådant här går inte att dölja. Vad folk ser med egna ögonen betyder mer än vackra fraser. Och allt fler öppnar ögonen för att titta.

Det kallas ibland för ”att vakna” och ibland för ”att ta det röda pillret”. Vad man gör är att man skaffar sig kunskapen och modet att sätta det korrekta före det politiskt korrekta, eller ännu hellre: att helt slänga pk-flosklerna i soptunnan.

Metaforen om det röda pillret kommer från filmen Matrix (1999). När hackern Neo…

View original post 1 331 fler ord

Annonser

Så mycket falskhet.

Publicerat 26 augusti, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatigoserat, POLITIK

Tags:

sd 20

Kan bara instämma i vad Lage Hortlund SD skriver, han liksom jag är före detta moderater och jag är så glad att jag lyckades övertala honom att lämna Moderatern och börja arbeta för SD istället och det gör han enormt bra, tillsammans skall vi kämpa för att SD kan bilda regering och göra Sverige till ett tryggare Sverige!

Ord från nord.

Lyssnade på SwebbTv med nationalekonomen Hans Jensevik häromdagen och fick mig en del tänkvärt till livs. Anders Borg till exempel vilseledde väljarna som finansminister på Allianstiden när han skapade reformutrymme inför val genom att räkna upp intäkterna i budgeten men inte kostnaderna i samma utsträckning och det lär nu även Magdalena Andersson praktisera. Göran Persson upphävde delvis det kommunala självstyret genom att ta över vård, skola och omsorg från kommunerna med maxtaxan bland annat och tog också tvåhundrafemtio miljarder från AP-fonderna som reformutrymme inför val.


Då ska vi inte tala om dagens anvisningslag för nyanlända som upphäver det grundlagsfästa kommunala självstyret och dess krav på likabehandling genom att ge vissa grupper bostad och försörjning på skattebetalarnas bekostnad till en genomsnittlig kostnad på 4 miljoner per person för utomeuropeiska invandrare. En viss vaksamhet är därför på sin plats i valrörelsen mot alla fagra ofinansierade löften som cirkulerar som reformer. Sannolikt planerar…

View original post 322 fler ord

Ny dom från EU-domstolen försvårar utvisningar och Sveriges regering stöder EU:s beslut att stämma Ungern!

Publicerat 3 augusti, 2018 av ladycobra
Kategorier: EU, Migrationsverket och utvisningar, Okatigoserad, POLITIK

Tags: ,

Ny dom från EU-domstolen försvårar utvisningar och Sveriges regering stöder EU:s beslut att stämma Ungern!
Måste reblogga detta blogginlägg som jag tycker är mycket bra och jag hoppas att svenska folket börjar vakna och inse att EU är bara av ondo. Och inget annat än överstatlighet! Läs nedan.

Jenny Piper

Om vi redan nu har problem med att utvisa människor ur landet så lär inte denna dom från EU-domstolen som kom förra veckan förbättra saken, EU-domstolen fäller nämligen det svenska Migrationsverket och slår fast att personer som bedöms sakna tillräckliga skyddsskäl inte får avvisas med omedelbar verkan.

EU-domstolens dom innebär att Migrationsverket inte längre kan fatta beslut om att avvisa personer med omedelbar verkställighet när Migrationsverket ”bara” har gjort bedömningen att de skyddsskäl som personerna har åberopat är otillräckliga för att få skydd i Sverige – fall som till exempel kan handla om att det finns myndigheter i hemlandet som kan skydda den sökande. Dessa personer har tidigare avvisats från Sverige med omedelbar verkställighet, vilket innebär att avvisningsbesluten inte har behövt vinna laga kraft innan personen får lämna landet.

Även om Migrationsverket inte kommer att kunna avvisa dessa ärenden med omedelbar verkställighet kommer de fortfarande att prioriteras och handläggas så…

View original post 296 fler ord

Att flytta fokus, politisk fingerfärdighet.

Publicerat 17 juli, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatigoserat, POLITIK

Tags:

fartyget

Tack till Lage Hortlund som återigen skrivit ett mycket bra inlägg i sin blogg som jag härmed rebloggar, läs nedan.

Ord från nord.

Att förflytta fokus så att valrörelsen ska handla om egna starka frågor är en av de mest använda partipolitiska strategierna i den politiska debatten. Nu vill till exempel etablissemanget och deras sju partier att valet ska handla om nazism och inte om massbidragsinvandring från islamska kulturer till gigantiska kostnader och blåser därför upp ett litet antal nazisters agerande i Nordiska Motståndsrörelsen till det stora hotet mot Sverige, istället för de verkliga hoten, islamismen och den autonoma vänstern. Tidigare har etablissemanget efter mönster från Demokraterna i USA försökt få valet att handla om Putin och därvid till och med skickat ut en broschyr om kriget kommer till alla hushåll under valåret. En fingerfärdighet lika misslyckad som i USA där republikanen Trump ändå vann.


Trump tycks också ha haft betydelse för en tidigare avledningsmanöver från framför allt Moderaternas sida för att komma bort från den allt dominerande invandringspolitiken, nämligen frågan om Natomedlemskap…

View original post 273 fler ord

När motståndarna blir valarbetare.

Publicerat 12 juli, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatiserad, POLITIK, SVERIGEDEMOKRATERNA

Tags:

sd 20

Tack Lage Hortlund som jag är så glad att jag övertalade att lämna Moderaterna och börja arbeta för SD, han gör verkligen stor nytta för SD. Jag instämmer i det han skriver i sitt blogginlägg därför rebloggar jag detta.

Ord från nord.

Sällan har väl en strategi misslyckats så totalt som etablissemangets utfrysning och smutskastning av Sverigedemokraterna, det relativt nybildade partiet som nu tävlar om att bli Sveriges största. Strategin har varit en katastrof därför att den bortsett från verkligheten. De etablerade partierna till och med dolde och förskönade händelsernas gång därför att de kunde gynna Sverigedemokraterna. Verkligheten, alltings måttstock, som till slut oförblommerat tränger sig på sattes på undantag. De etablerade måste till och med ha börjat tro på de egna skönmålningarna som sanningen om sakernas tillstånd och blev därmed allt mer verklighetsfrämmande vilket förhindrade en egen normal anpassning och utveckling av migrationspolitiken.


Där står etablisemanget idag avklädda inför väljarkåren med de enorma problem som multikulturen orsakat men ändå fast beslutna att fortsätta upprepa sina misstag hur märkligt det än låter. Därför att de är förenade i globalismens utopi trots sina diametralt motsatta ideologiska utgångspunkter i kapitalism respektive socialism, där liberaler…

View original post 399 fler ord

Nationalismen och EU.

Publicerat 6 juli, 2018 av ladycobra
Kategorier: EU, EU-MEDLEMSKAP, POLITIK

Tags:

Tack Lage för dessa ord, jag kan bara instämma i detta, EU är bara ett fördärv, hur skall så många länder kunna enas om mycket när en liten riksdag i Sverige inte kan enas om Sveriges bästa. Överstatlighet är inte bra. Länderna måste få bestämma över sitt eget land t.ex. hur många flyktingar landet klarar av att ta emot. Det går utmärkt att bedriva handel om man istället har handelsavtal m.m. med olika länder.  Jag är för ett utträde ur EU.

Ord från nord.

Nationalismen är idag ett av de mer missförstådda begreppen sedan det missbrukats i avskräckande syfte med hänvisning till trettiotalets expansiva och imperialistiska inte minst tyska politik, trots att dagens nationalism tvärtom handlar om ett existensiellt självförsvar för den europeiska upplysningskulturen mot en expanderande islamsk yttrandefrihetsfientlig, odemokratisk och kvinnoförtryckande kultur.


EU som egentligen är ett försök till ett nytt imperiebygge som ska utmana USA och Asien om handels- och världsherravälde har fullständigt misslyckats i sitt avskaffande av gränserna som inneburit en massbidragsinvandring från starkt avvikande kulturer med anspråk på att styra samhället i detalj i deras riktning. Genom att inte komma överens om en yttre gräns och hur den ska bevakas och försvaras har EU blivit en hönsgård med tjugoåtta medlemsländer styrda av verklighetsfrämmande byråkrater utan demokratisk förankring.


Det demokratiska underskottet är nämligen monumentalt med en byråkrati av tjänstemän bestående av den enorma EU-kommissionen som enda instans som får lägga fram…

View original post 207 fler ord

Elefanten i klassrummet

Publicerat 17 juni, 2018 av ladycobra
Kategorier: Okatigoserat, POLITIK, skolan

Mycket bra skrivet av min favoritskribent Gunnar Sandelin! Måste därför reblogga hans inlägg nedan, läs och begrunda, jag råder er att rösta på SD för ett bättre Sverige !

Invandring och mörkläggning


I måndags hade SVT Rapport ett inslag som handlade om att de senaste fem åren har antalet anmälningar om hot och våld i skolan nästan fördubblats. Det är anmälningar inom förskole- och grundskoleklasserna i landet som inkommit till Arbetsmiljöverket. Under 2012 var antalet anmälningar 327 mot 597 under 2017. Frågan som Rapport och övriga medier ”glömde” att ställa var om detta möjligtvis kan ha att göra med kulturkrockar och det stora antal barn och ungdomar från icke-västliga länder, som många kommuner tvingats ta emot under senare år.

I rapportinslaget berättar Ulla Nyström-Theander, rektor och specialpedagog på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, att skolans vardag präglas av ett allt grövre våld, hårdare attityder och aggressioner mot lärare. Hon konstaterar att det har blivit en enorm skillnad mot hur det har varit tidigare. Väktare och övervakningskameror har satts in på skolan och elever berättar om att stolar kan flyga i klassrummen och att…

View original post 623 fler ord


%d bloggare gillar detta: