Arkiv för maj 2012

BROTTSLIGHET I SVERIGE I OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER

30 maj, 2012

Varför mörkläggs dessa fakta som redovisas i nedanstående artikel?? Sanningen är tydligen något som inte skall komma fram. Visst finns det kriminella svenskar men dit räknas även människor med utländsk härkomst som fått svenskt medborgarskap. Men jag anser att kriminella asylsökanden skall utvisas, samt de som på falska uppgifter fått svenskt medborgarskap.

http://avpixlat.info/2012/05/30/brottslighet-i-sverige-i-olika-befolkningsgrupper/#more-23406

I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet.

I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.

Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder.

Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

ATT ÅKA TAXI INNEBÄR RISK FÖR ATT BLI VÅLDTAGEN I SVERIGE OCH DETTA ÄR SKRÄMMANDE KVINNOR KÄNNER SIG INTE ENS SÄKRRA ATT TA TAXI HEM. SE NEDANSTÅENDE VIDEO.

Riksdagsledamoten Mikael Jansson (SD) föreslår i en motion att införa en militärpolis som ska ge understöd till ordningspolisen, bland annat i förorterna. Läs nedanstående artikel.

http://nyheter.se.msn.com/gallery.aspx?cp-documentid=159648681

MOSKÉ FÅR BYGGLOV TROTS FÖRBUD I DETALJPLAN

27 maj, 2012

Måste kännas konstigt för en kristen kyrka att sälja lokalen till kristendomens fiender.
Läs nedan.

http://avpixlat.info/2012/05/26/moske-far-bygglov-trots-forbud-i-detaljplan/

Efter Uppdrag gransknings uppseendeväckande program om vad som sägs av Imaner, läs nedan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14836626.ab

Är förvånad att man inte gjort en hemlig undersökning över vad man predikar i dessa moskeer, om media eller politiker gör ett föranmält besök så kommer de naturligtvis att välja annat de predikar om och inte något som strider mot demokratiska värderingar och jämlikhet mellan man och kvinna.

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar. (Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes. (Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. (Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket. (Surah 5:51; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya. Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på “Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

JAG FÖRSTÅR JU VARFÖR MAN SADE EN ANNAN SAK NÄR MAN TRODDE ATT INGEN KAMERA VAR PÅ, OCH SÅ NÅGOT HELT ANNAT NÄR INTERVJUER SKER VID KAMERA OCH FILMINSPELNING SOM I PROGRAMMET UPPDRAG GRANSKNING ,JÄTTEBRA PROGRAM SOM TOG UPP DETTA.

NEDANSTÅENDE VIDEOS ÄR SKRÄMMANDE, CBN NEWS LONDON, ANSER ATT DET INTE DRÖJER FÖRRÄN EUROPAS LÄNDER BLIR ISLAMISTISKA STATER MED SHARIALAGAR.

SE NEDANSTÅENDE VIDEOLÄNK SOM VISAR HUR MUSLISKA BRÖDRASKAPET VILL ERÖVRA HELA EUROPA.

Såg denna video och det är skrämmande hur man lär barn att hata judar.

Nedanstående video visar hur en Egyptisk pedagog behandlar elever..riktigt skrämmande, stackars barn.

http://www.videofy.me/k83znai6/499555

Såg denna video och det är skrämmande hur man lär barn att hata judar.

Nedanstående video visar hur en Egyptisk pedagog behandlar elever..riktigt skrämmande, stackars barn.

http://www.videofy.me/k83znai6/499555

JIMMIE ÅKESSON (SD) CHATTADE I LIVESÄNDNING

24 maj, 2012

JIMMIE ÅKESSON (SD) CHATTADE I LIVESÄNDNING I SVT 23 maj 2012

PÅ NEDANSTÅENDE ARTIKELLÄNK KAN NI GÅ IN OCH LÄSA OCH LYSSNA PÅ VAD JIMMIE ÅKESSON HADE FÖR ÅSIKTER OCH ÄVEN TA DEL AV ALLA FRÅGOR TILL HONOM SOM STÄLLDES. TYVÄRR FICK JU INTE ALLA SVAR PÅ SINA FRÅGOR, MEN DET ÄR JU NATURLIGT DÅ DET VAR MÄNGDER MED FRÅGOR.

http://svt.se/nyheter/jimmie-akesson-sd-chattade-i-livesandning

ÄVEN I NEDANSTÅENDE LÄNK KAN NI GÅ IN OCH LYSSNA OCH SE PÅ INTERVJUN.

http://svtplay.se/v/2801684/aktuellt/svt_nyheter_live_-_23_5?sb,p169607,1,f,-1

MUSLIMSKA FÖRBUNDET I SVERIGE KRÄVDE EGNA LAGAR

20 maj, 2012

Skilsmässor ska godkännas av en imam, kommunala skolor ska undervisa muslimska barn i hemspråk och religion i separata grupper, och flickor och pojkar ska inte få simundervisning tillsammans.

De mycket kontroversiella kraven kom från Sveriges muslimska förbund med cirka 70.000 medlemmar. I ett brev från förbundets ordförande till de politiska partierna kräver ordföranden Mahmoud Aldebe särlagstiftning för muslimer.

Läs nedanstående artikel i DN angående dessa krav.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

Tror knappast att Moderaternas riksdagsman Waberi inte skulle ha något emot sådana krav.

Läs nedanstående artikellänkar.

Lyssna på intervjun med moderaternas riksdagsman Waberi enligt nedan.

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Finns mycket att läsa om Moderaternas riksdagsman i nedanstående artikelllänkar.

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2250162/bill-werngren-jag-beskrev-bara-vara-svarigheter

Nedan lite läsning om den Islamistiska Römosseskolan som inrymmer en Moské.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2248455/goteborg-slog-larm-till-usa

Nedan lite läsning om denna Römosseskola och Skolinspektionens beslut.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/skolinspektionens-beslut-om.html

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

http://vgnt.se/allvarlig-kritik-mot-muslimsk-friskola/

Nedan lite verser ur Koranen som det naturligtvis undervisas om i dessa friskolor.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Nedanstående finns också att läsa.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Fler verser ur koranen.

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Nedan en skrämmande video där man lär barn att hata.

Nedan en video där musliska brödraskapet redogör för hur de skall erövra Europa.

Naturligtvis skulle ju ingen Iman stå och säga att det är sådant kvinnoförtryck och månggifte inom Islam….Då kanske de skulle riskera att tappa stadsbidraget för moskéer och friskolor m.m. som vi skattebetalare får vara med och betala och detta är upprörande..

nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.Hoppas Du tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på kultur och lagar till förmån för Islam.

ISLAMISTER KASTADE STENAR OCH URIN PÅ KRISTNA UNDER EN GUDSTJÄNST I JAKARTA.

http://www.friatider.se/islamister-kastade-stenar-och-urin-pa-kristna

Nasrin Sjögren: “Skäms, kulturrelativister! Ni har blod på era händer”

19 maj, 2012

Läste nedanstående artikel och jag blir upprörd.

http://avpixlat.info/2012/05/18/nasrin-sjogren-kulturrelativister-ni-har-blod-pa-era-hander/#comment-532393052

jag är så trött på detta eviga prat om rasistiskt och främlingsfientligt så fort någon vågar sig på att skriva någon sanning om en annan kultur eller religion..

Att tiga är det samma som att godta kvinnomisshandel och hedersvåld, tvångsgifte, barnäktenskap m.m.

Jag undrar var t.ex. Gudrun Shyman finns när det gäller kvinnoförtryck?? Hon som säger sig vara feminist…Men att elda pengar det var tydligen roligare än att stå upp för förtryckta kvinnor.

Nagul Pekgul talade ett tag men sedan verkar det som hon blev tyst..

Jag har retat mig länge på denna passivitet från politiker och som Nasrin skriver kulturrelativister som blundar för vad som försigår i Sverige… Jag glömmer aldrig Sveriges kulturminister som tyckte det var trevligt att äta av en tårta som föreställde en könsstympad kvinna…Jag saknar ord för vad jag anser om detta vidriga tilltag…Hon borde ha tackat nej men var för feg för det.

Jag lider med dessa kvinnor som förtrycks och har gjort det länge.

Man kan inte säga att det beror på att dessa män som förtrycker kvinnorna är dåligt informerade eller inte hunnit integrera sig..då det förekommit hedersmord i familjer som bott länge i Sverige.

Jag anser att det var jättebra att Uppdrag granskning tog tag i detta ämne, ”Bakom fasaden i svenska moskeér”

Och jag förstår att vissa män använder sig av detta ord nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Så jag förstår ju varför man sade en annan sak när man visste att kameran var på och något annat sedan..

Det är dax för politiker att vakna och inte vara så livrädda för att inte vara politiskt korrekta hela tiden och inte våga säga vad de tycker..

Har inget med rasism att göra utan med medmänsklighet att agera mot kvinnoförtryck.

Stor kram till Nasrin och alla andra kvinnor som lider i tysthet p.g.a. att inte samhället ingriper när de ser att någon kvinna blir illa behandlad.

Våldtäkter har ju ökat katastrofalt i Sverige och då tänker jag nu inte på våldtäkter inom äktenskapet i muslimska äktenskap utan på svenska kvinnor som blir gruppvåldtagna och t.o.m. våldtagna när de tar taxi hem , även inom färdtjänst har det förekommit våldtäkter..I motionsspår m.fl. ställen..vem tänker på dessa våldtäktsoffer som också får men för hela livet psykiskt.

Såg intervjun i dag på SVT ”Efter tio”,med en kvinna som blivit misshandlad av sin man i flera år och våldtagen och förnedrad.. förstår inte varför inte barnmorskan anmälde misshandeln då hon såg att hon hade blåmärken på kroppen.. .

Nedan utdrag ur några verser i Koranen.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar. (Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes. (Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. (Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket. (Surah 5:51; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem. (Surah 4:34; fördjupning)

..

VANDALISERING OCH MORDBRÄNDER I TENSTA

18 maj, 2012

VÅLDSAMMA UPPLOPP I TENSTA MED BRÄNDER; STENKASTNING PÅ POLIS; SKOLBRAND M.M. DET MÅSTE BLI STOPP PÅ DETTA VANDALISERANDE SOM KOSTAR MASSOR MED PENGAR. OCH SOM VI SKATTEBETALARE FÅR VARA MED ATT BETALA.

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL.

http://avpixlat.info/2012/05/17/mordbrander-och-vandalisering-i-tensta/

http://www.expressen.se/nyheter/nya-oroligheter-i-tensta/

OM DET NU ÄR ARBESLÖSA UNGDOMAR SOM GÖR DETTA; TROR DE DÅ ATT DE LÄTTARE KAN FÅ ETT ARBETE GENOM ATT BETE SIG KRIMINELLT??

RÄTTIGHETEN FÖR MUSLIMER ATT LJUGA FÖR ICKE MUSLIMER.

16 maj, 2012

Det finns tydlighen en rättighet för en muslim att ljuga hur mycket som hellst för en icke muslim, bara det gagnar Islam, trodde inte detta först men det är så. Läs och lyssna nedan. Detta borde media känna till och alla politiker. Se programmet Uppdrag Granskning i kväll 2012-05-16.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Leta förklaringen på nedanstående ord på you tube och på Googel ang ordet Tagiyya

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Nedanstående video visar hur man lär barn hata.

Nedanstående video visar hur man hjärntvättar en liten söt flicka att hata judar och kristna.

Även nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar. Gå in på länkarna till nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen.

Fick nyss se denna videolänk som visar hur Islamisterna tänker om Europa..Hur muslimska brödraskapet vill erövra hela Europa och göra länderna till Islamistiska stater med Sharialagar och icke demokrati.

I England har Islaminiseringen gått långt. Läs nedanstående artiklar.

Vill vi ha samma utveckling som det är i England..läs nedanstående skrämmande artiklar.
DOMSTOLARNA I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html

I PRAKTIKEN LAGLIGA – TROTS ATT MAN PÅSTÅR ANNAT

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html

VERKSAMHET
http://www.dailymail.co.uk/news/article-513218/A-brutal-beating-justice-meted-humble-street-cafe-sharia-law-operates-Britain.html

YTTERLIGARE HEMLIGA DOMSTOLAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242014/War-march-fanatic-Anjem-Choudary-runs-secret-sharia-weddings.html

SHARIA-BANKER
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208204/An-overdraft-Thatll-200-Lloyds-TSB-15-youre-Muslim.html

SHARIA-FÖRSÄKRINGAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html

SHARIA-SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-437624/Muslim-pupils-need-showers.html

IMAMER I STATENS SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-544349/Fury-plan-let-imams-teach-Koran-state-schools.html

HEDERSBROTTEN ÖKAR VÅLDSAMT I ENGLAND.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1233918/Honour-crime-40-rising-fundamentalism.html

HALAL-MATEN I SKOLAN
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076248/Primary-school-serve-pupils-halal-meat-theyr-Muslim-not.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-507039/Parents-protest-school-decision-serve-halal-meat-ALL-children.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-435198/Parents-protest-schools-Halal-lunch.html

PENSIONÄRER I ENGLAND
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1200532/Muslim-care-home-owner-bans-pensioners-eating-bacon-sandwiches.html

POLISEN I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1180561/Muslim-chef-refused-cook-sausages-bacon-police-breakfasts.html

FÄNGELSER

http://www.dailymail.co.uk/news/article-489833/Muslim-prisoners-sue-millions-offered-ham-sandwiches-Ramadan.html

MATSTÄLLEN

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1260286/KFC-diner-told-bacon-burger–halal.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1142022/The-Dominos-branch-pepperoni-pizza–halal.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1195152/Anger-second-Dominos-pizza-store-takes-pork-menu-halal-only.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1177969/Fast-food-chain-KFC-converts-London-restaurants-halal-menu.html

EN AV DE MÅNGA ORSAKERNA

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1254374/Islamic-radicals-infiltrate-Labour-Party.html
Jag undrar om Moderaterna påverkas av att ha en riktigt radikal Islamist i riksdagen, som verkligen är kontroversiell.

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Lyssna på intervjun med Waberi i nedanstående videolänk.

Nedan en artikel om Moderaternas politiker i riksdagen.

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2250162/bill-werngren-jag-beskrev-bara-vara-svarigheter

Nedan lite läsning om den Islamistiska Römosseskolan som inrymmer en Moské.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2248455/goteborg-slog-larm-till-usa

Nedan lite läsning om denna Römosseskola och Skolinspektionens beslut.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/skolinspektionens-beslut-om.html

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

http://vgnt.se/allvarlig-kritik-mot-muslimsk-friskola/

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL ANGÅENDE EN ANNAN MUSLIMSK FRISKOLA I DANMARK SOM KOMMER ATT STÄNGAS..

http://avisen.dk/artikel-gjorde-myndighed-mistaenksom_139663.aspx

Nedan artikel är verkligen skrämmande att Svenska medborgare skall ha lika mycket rättigheter som illeghala flyktingar.

http://www.swedenconfidential.info/2012/04/09/sormlands-landsting-uppgraderar-papperslosa-till-medborgare/


%d bloggare gillar detta: