Arkiv för juni 2012

ALLIANSEN OCH MILJÖPARTIET OM VÅRD FÖR ILLEGALA

30 juni, 2012

NU ÄR ALLIANSEN OCH MILJÖPARTIET ÖVERENS OM VÅRD FÖR ILLEGALA FLYKTINGAR.

JÄTTENEDDRAGNINGAR I VÅRDEN NÄR REINFELDT SATSAR PÅ ILLEGALA INVANDRARE SOM KOMMER ATT FÅ GRATIS SJUKVÅRD TANDVÅRD OCH LÄKEMEDEL MEN INGEN VET TYDLIGEN VAD DENNA REFORM KOMMER ATT KOSTA OSS SKATTEBETALARE.

SVENSKA FÖRSVARET HAR INTE RÅD ATT KÖPA NYA PLAN DÅ DE INTE FÅR PENGAR TILL DET UTAN DET SKALL SPARAS. VI BEHÖVER VÄL VERKLIGEN ETT STARKT FÖRSVAR I DESSA OROSTIDER I VÄRLDEN OCH TERRORISM M.M.

Personer som olovligen uppehåller sig i landet ska till okänd kostnad få helt gratis sjukvård, tandvård och läkemedel. Samtidigt kommer rapporter om kraftiga neddragningar på landets sjukhus, vilket kan leda till att vanliga svenskar blir tvungna att betala allt mer ur egen ficka för sin vård. Läs nedanstående artiklar i länkarna nedan.

http://www.friatider.se/nu-klart-illegala-invandrare-far-gratis-vard-tandvard-och-lakemedel

http://www.friatider.se/jatteneddragningar-i-varden-nar-reinfeldt-satsar-pa-illegala-invandrare

JAG UNDRAR HUR LÄNGE SVENSKA SKATTEBETALARE SKALL FINNA SIG I ATT SKATTEPENGARNA GÅR TILL ILLEGALA
FLYKTINGAR OCH TILL MÄNNISKOR SOM INTE BETALAR EN KRONA I SKATT TILL DENNA VÄLFÄRD DE FÅR UTNYTTJA,
MEDAN MAN DRAR NED PÅ VÄLFÄRDEN GENOM SÄMRE SJUKVÅRD, ÅLDRINGSVÅRD, INDRAGNING AV AMBULANSER OCH SKOLOR I GLESBYGD, M.M.
PÅ GRUND AV ATT PENGARNA INTE RÄCKER TILL.

MÅNGA PENSIONÄRER MED LÅG PENSION HAR INTE RÅD ATT KOSTA PÅ SINA TÄNDER ELLER HÄMTA UT DYR MEDICIN.
ÄVEN MÅNGA ANDRA I SVERIGE SOM BETALAR SNÄLLT SIN SKATT HAR INTE RÅD ATT KOSTA PÅ DYR TANDVÅRD, MEDAN
ILLEGALA FLYKTINGAR SKALL KUNNA FÅ TANDVÅRD M.M. LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL ANGÅENDE DETTA.

http://avpixlat.info/2012/06/28/just-nu-alliansen-och-miljopartiet-om-vard-for-illegala/

GÅ ÄVEN IN OCH LÄS OM ÄFS ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR INVANDRARE SOM FYLLT 65 ÅR SOM ÄR SKATTEFRITT OCH INTE RÄKNAS SOM INKOMST TILL SKILLNAD FRÅN SVENSKA SKATTEBETALARES PENSION SOM MÅNGA GÅNGER ÄR MYCKET LÄGRE ÄN ÄFS.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Även nedanstående handlar om detta ÄFS som till skillnad från pension är skattefritt av någon anledning..

http://varstundisverige.blogspot.com/2010/10/aldreforsorjningsstod-och-fattigpension.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Jag undrar om Moderaterna påverkas av deras riksdagsman i Försvarsutskottet som är radikal Islamist från Somalia.

Lyssna på nedanstående intervju med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

Nedanstående handlar också om Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Jag undrar över om det beror på att Moderaterna har en riksdagsman i Försvarsutskottet som är från Somalia att det kommer så många anhöriginvandrare och andra från just Somalia.

Läs nedan.

http://avpixlat.info/2012/06/15/27-000-somalier-ar-pa-vag-prislapp-minst-300-miljoner/

Nedan statistik över ensamkommande 2011

Belgien: 860

Danmark: 284

Finland: 153

Frankrike: 596

Tyskland: 667

Irland: 26

Nederländerna: 484

Norge: 858

Sverige: 2 657

Schweiz: 313

Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

I YTTERLIGARE EN KOMMUN HAR NU SVENSKAR FÅTT LÄMNA SINA LÄGENHETER TILL FÖRMÅN FÖR ENSAMKOMMANDE, LÄS NEDAN.

http://avpixlat.info/2012/06/30/fler-svenskar-maste-maka-pa-sig-for-ensamkommande/

http://avpixlat.info/2012/06/05/svenskar-maste-flytta-ut-till-forman-for-ensamkommande/

TORDE BLI MÅNGA FLER SVENSKAR SOM KOMMER ATT FLYTTA DÅ DET KOMMER MASSOR MED ENSAMKOMMANDE.

INGEN POLITIKER UTOM SD FRÅGAR SIG VAD DETTA KOSTAR OSS SKATTEBETALARE MED EN STOR STRÖM MED ANHÖRIGINVANDRARE SAMT ANDRA ASYLSÖKARE, MEDAN VÄLFÄRDEN FÖR OSS SKATTEBETALARE BLIR SÄMRE MED NEDDRAGNINGAR INOM VÅRDEN OCH ÅLDRINGSVÅRDEN, SKOLOR LÄGGS NED, AMBULANSER I GLESBYGD DRAS IN, M.M. BESPARINGAR DÅ PENGARNA INTE RÄCKER TILL.

218.000 ARBETSLÖSA INVANDRARE ANMÄLDA PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN KOSTAR 34 MILJARDER PER ÅR, SE NEDANSTÅENDE VIDEO

DÄR PROFESSOR I EKONOMISK HISTORIA FREDRIK ROSENQVIST BERÄTTAR OM KOSTNADERNA.

SE DENNA VIDEO NEDAN SOM ÄR ETT REPORTAGE FRÅN NORGE SOM JAG ANSER ÄR UPPRÖRANDE

Se nedanstående videoreportage från London CNN kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige, Moderaterna har ju en radikal Islamist i riksdagen i Försvarsutskottet och som har uttryckt sig att han hellst vill leva i en Islamistisk stat.

Nedan några verser ut koranen

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.Hoppas Du som läser detta tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på vår kultur och lagar till förmån för Islam.

Denna videolänk visar hur Islamistiska brödraskapet vill erövra hela Europa.

Politiker borde sätta sig in i religionen Islam och läsa verser ur Koranen för att förstå denna religion.

Det finns ett ord i koranen enligt nedan och jag har läst många verser ur koranen.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en icke muslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser angående verser ur koranen.

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

DAGS ÄNDRA KURSEN PÅ ASYLINVANDRINGEN

26 juni, 2012

SOM VANLIGT SKRIVER GUNNAR SANDELIN MYCKET BRA ARTIKLAR, HAN ÄR SOCIONOM OCH JOURNALIST OCH LIKSOM JOURNALIST ULF NILSSON EXPRESSEN VÅGAR SKRIVA VAD HAN TYCKER TROTS DETTA POLITISKT KORREKTA SVERIGE MED MINIMAL YTTRANDEFRIHET, PÅ GRUND AV RÄDSLA FÖR STÄMPELN RASIST ELLER FRÄMLINGSFIENTLIG.

Sverige är det land i världen som i särklass tar emot flest asylsökande somalier. Av de drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 och 2011, sökte sig bortåt en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare 10 000 fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd. Läs mera i artiklarna nedan.

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKLAR DÄR GUNNAR SANDELIN SÄGER VAD HAN TYCKER OM DENNA ASYLINVANDRING.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.986994-dags-andra-kursen-pa-asylinvandringen

http://avpixlat.info/2012/06/25/dags-andra-kursen-pa-asylinvandringen/

JOURNALISTER MÖRKLÄGGER SANNINGEN OM INVANDRARNA ENLIGT GUNNAR SANDELINS NEDANSTÅENDE ARTIKEL.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

NEDAN MENAR ULF NILSSON EXPRESSEN ATT SVERIGE ÄR PÅ VÄG ÅT HELVETET, LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL.

http://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilson-sverige-ar-pa-vag-at-helvete/

VAD KOSTAR DENNA ENORMA TILLSTRÖMNING MED BIDRAGSINVANDRARE OCH VAD KOSTAR DET OM MAN NU SOM MILJÖPARTIET SKULLE FÅ SOM DE ÖNSKAR ATT
ALLA PAPPERSLÖSA GÖMDA FLYKTINGAR SKALL FÅ FRI SJUKVÅRD OCH TANDVÅRD?? KD GÖRAN HÄGGLUND KUNDE INTE SVARA PÅ VAD DETTA KOMMER ATT KOSTA OCH INTE HELLER HUR MÅNGA SOM SKULLE DÅ SÖKA SIG TILL VÅRDEN, DETTA SA HAN I DAG 28 JUNI 2012 I P1 PÅ SR.
Nedan en video som visar vad bara 218.000 arbetslösa invandrare som är anmälda till AF kostar.

Nedan statistik över ensamkommande 2011

Belgien: 860

Danmark: 284

Finland: 153

Frankrike: 596

Tyskland: 667

Irland: 26

Nederländerna: 484

Norge: 858

Sverige: 2 657

Schweiz: 313

Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

Kanske inte så konstigt att det kommer mängder med anhöriginvandrare och andra asylsökanden

från just Somalia, då Moderaterna har en radikal Islamist från Somalia i Försvarsutskottet i Riksdagen… Lyssna på intervjun nedan med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

Nedan några artiklar som berör Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva
.
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2250162/bill-werngren-jag-beskrev-bara-vara-svarigheter

Nedan lite läsning om den Islamistiska Römosseskolan som inrymmer en Moské.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2248455/goteborg-slog-larm-till-usa

Nedan lite läsning om denna Römosseskola och Skolinspektionens beslut.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/skolinspektionens-beslut-om.html

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

http://vgnt.se/allvarlig-kritik-mot-muslimsk-friskola/

Nedanstående artiklar stod att läsa långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

218.000 arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

24 juni, 2012

Jag anser att Arbetsförmedlingen misslyckats totalt med att få invandrare i arbete, men det måste ju även finnas intresse av invandrarna själva att få ett arbete..om De absolut skall bo i Göteborg, Malmö, ellet Stockholm i invandrartäta områden så blir det ju svårt att kunna hitta arbete. Det är svårt för även infödda svenska ungdomar att få arbete trots fin utblildning.

Gå in och lyssna på de tragiska siffrorna och uppgifterna angående situationen med arbetslösheten.

Sverige har tagit emot flest ensamkommande asylsökanden i hela Europa, se nedanstående statistik.

Så här såg siffrorna ut för år 2011.

Belgien: 860
Danmark: 284
Finland: 153
Frankrike: 596
Tyskland: 667
Irland: 26
Nederländerna: 484
Norge: 858
Sverige: 2 657
Schweiz: 313
Storbritannien: 1 277
(källa: migrationsverket)

Jag undrar hur länge svenskarnas skattepengar skall räcka till denna explosionsartade bidragsinvandring.. Kanske landet dessa kommer till inte blir det land de trodde de kom till som kan frikostigt försörja arbetslösa i många fall hela livet…Välfärden kommer ju att mer och mer försämras då pengarna inte räcker till sjukvård och åldringsvård, indragningar på de flesta områdena då pengarna inte räcker till.

Läs nedanstående artikel, jag undrar hur Sverige skall klara av att försörja fler och fler som kommer hit.. Migrationsverket mörkade chocksiffrorna.

174.500 BIDRAGSINVANDRARE VÄNTAS KOMMA TILL SVERIGE GENOM ASYL OCH ANHÖRIGINVANDRING PÅ TVÅ ÅR!

http://www.friatider.se/avslojat-174-500-nya-bidragsinvandrare-till-sverige-pa-tva-ar

Nedan ytterligare en artikel från SVT angående den kostsamma anhöriginvandringen.

http://svt.se/nyheter/sverige/strid-om-stod-till-somalier

Även nedanstående inlägg handlar om denna kostsamma anhöriginvandring.

http://avpixlat.info/2012/06/15/27-000-somalier-ar-pa-vag-prislapp-minst-300-miljoner/

LYSSNA OCH SE NEDANSTÅENDE VIDEOREPORTAGE ANGÅENDE SOMALISK ANHÖRIGINVANDRING.

Gunnar Sandelin, har skrivit många bra artiklar, han är Socionom och journalist, med ett realistiskt tänkande som många politiker saknar och som skriver sanningen som många politiker mörklägger och även media som är politiskt korrekt.

Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande.

Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor.

Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen.

Det skriver Gunnar Sandelin i sin artikel nedan och sedan han skrev den har ju det kommit många fler asylsökanden till Sverige.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Gunnar Sandelin om Migrationspolitiken

Vet allmänheten om att Migrationsverket räknar med kraftigt ökad invandring?

Migrationsverket räknar med att Sverige ska ta emot ansökningar från 174 500 asyl- och anhöriginvadrare under två år. När våra grannländer minskar motsvarande mottagande går utvecklingen i Sverige markant åt andra hållet.

Läs nedanstående artikel av Gunnar Sandelin.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/14/kraftigt-kad-invandring-till-sverige

Kanske inte så konstigt att det kommer mängder med anhöriginvandrare och andra asylsökanden

från just Somalia, då Moderaterna har en radikal Islamist från Somalia i Försvarsutskottet i Riksdagen… Lyssna på intervjun nedan med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

Nu menar politiker att Det skall finnas skattefria zoner i Sverige där det är många invandrare som saknar arbete och dessutom skall de få kunna få lån de som normalt inte skulle kunna få lån och hjälp på alla sätt att starta egna företag..

Jag undrar när får vi skattebetalande tålmodiga svenskar sådan hjälp?? Men vi är väl till för att betala skatt så andra skall få det bättre. Jag undrar om vi kanske inte är lika mycket värda som dessa nysvenskar??

Lyssna på nedanstående video angående dessa förmåner.

En äldreanhörig invandrare som fyllt 65 år kan dessutom få ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) som är helt skattefritt och dessutom inte räknas som inkomst, med påföljd att ÄFS mottagare kan få gratis, sjuk och tandvård, samt hemhjälp och vad jag hört även kunna få betald hemresa till sitt hemland för att hälsa på släkten. Beloppet för ÄFS varierar mellan 10.000 kr- 13.500 per månad men kan bli högre beroende på hyran.

Läs nedanstående angående detta.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Även nedanstående handlar om detta ÄFS som till skillnad från pension är skattefritt av någon anledning..

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

ISLAMISTISK RADIKALISM EN KLART NÄRVARANDE FARA

19 juni, 2012

Jag undrar om det är meningen att vi skall bytas ut mot muslimer i detta land och islamiseras mer och mer, men om man ser nedanstående video där muslimska brödraskapet tydligt visar vad de vill med Europa så förstår man vad som pågår.

Gå in på nedanstående länkar och läs och begrunda.

http://avpixlat.info/2012/06/18/islamiseringen-av-hjallbo/

Efter att ha läst en artikel i GP den 9 juni med rubriken Programledare i blåsväder, förstår jag hur oerhört rädd man är i Sverige för att tala om reella hot från islamistiska kretsar. Denna svenska rädsla både chockar och förvånar mig, skriver fd terrorismanalytiker Zulmay Afzali. Läs nedanstående artikel i GP.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.978950-islamistisk-radikalism-en-klart-narvarande-fara

Nedan artikeln som Belinda fått kritik för från Thaher Pelaseyed, ordförande för Vänsterpartiet i Göteborg.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab.

nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.

Hoppas Du som läser detta tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på kultur och lagar till förmån för Islam.

Såg denna video och det är skrämmande hur man lär barn att hata judar.

Moderaterna har ju en radikal Islamist i riksdagen i försvarsutskottet, lyssna på invervjun med honom.

Nedan länkar angående muslimska friskolan i Göteborg, Römosseskolan som moderaternas riskdagsman i försvarsutskottet varit rektor för.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva
.
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2250162/bill-werngren-jag-beskrev-bara-vara-svarigheter

Nedan lite läsning om den Islamistiska Römosseskolan som inrymmer en Moské.
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2248455/goteborg-slog-larm-till-usa

Nedan lite läsning om denna Römosseskola och Skolinspektionens beslut.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/skolinspektionens-beslut-om.html

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

http://vgnt.se/allvarlig-kritik-mot-muslimsk-friskola/

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Nedan några verser ur koranen som säkerligen eleverna i muslimska friskolan får lära sig.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Nedanstående ord finns också i Koranen.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Se nedanstående videoreportage från London CNN kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige, Moderaterna har ju en radikal Islamist i riksdagen Abderisak Waberi och som har uttryckt sig att han vill leva i en Islamistisk stat..

Referenser gällande verserna i koranen.

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

SVT:s och SR:s vinklings- och censurskandal riktad mot SD växer

17 juni, 2012

Det är ju helt klart att SVT och även SR är politiskt styrda.. Om någon ringer t.ex. till ring P1 och vill diskutera invandringen och asyl och migrationspolitiken eller ta upp detta med sandlådenivån inom riksdagen, där man kastar smuts på SD och ljuger och förvränger….då får den personen inte prata utan att bli avbruten hela tiden…

Har själv medverkat i ring P1 och upplevt att det är politiskt styrda programledare som tydligt visar att det är på det sättet..

Allt som är positivt med SD försöker man mörklägga i SVT och SR. Sådant handlande hör inte hemma i ett demokratiskt land anser jag och det är ju faktiskt en kränkande handling mot alla som röstat in SD i riksdagen.

Läs nedanstående inlägg som handlar om detta.

http://avpixlat.info/2012/06/14/vinklings-och-censurskandalen-riktad-mot-sd-vaxer/

Gå även in på nedanstående länk och lyssna på Jan Guilous uttalande om SD i en intervju.

INVANDRARSERVICE BETALADE UT MILJONER FÖR MYCKET I EXTRA BIDRAG

17 juni, 2012

En revison hos Kalmar kommun visar att miljonbelopp i felaktiga socialbidrag har betalats ut under den period som Invandrarservice hade ansvaret för utbetalningarna.

Det är skattebetalarnas pengar som använts till att bidrag trots att familjer haft överskott, trots att pengarna gått till fortkörningsböter, till betalning av studieskuld, till lån för bilköp, till utlandsresa och till att betala räkning när klienten var utomlands.

Men att summorna springer iväg beror troligtvis också på att invandrarservice betalade ut stöd som egentligen Försäkringskassan skulle ha skött.

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKELLÄNKAR ANGÅENDE DETTA. ÄR DET SÅ MAN SKÖTER VÅRA DYRT BETALDA SKATTEPENGAR, SKRÄMMANDE!

http://www.ostrasmaland.se/nyheter/Kalmar/Miljonerna-rullade-ut-i-extra-bidrag

http://avpixlat.info/2012/06/14/invandrarservice-betalade-ut-miljoner-for-mycket-i-bidrag/

Avslöjat: 174 500 nya bidrags­invandrare till Sverige – PÅ TVÅ ÅR

15 juni, 2012

Jag undrar hur länge svenskarnas skattepengar skall räcka till denna explosionsartade bidragsinvandring.. Kanske landet dessa kommer till inte blir det land de trodde de kom till som kan frikostigt försörja arbetslösa i många fall hela livet…Välfärden kommer ju att mer och mer försämras då pengarna inte räcker till sjukvård och åldringsvård, indragningar på de flesta områdena då pengarna inte räcker till.

Läs nedanstående artikel.jag undrar hur Sverige skall klara av att försörja fler och fler som kommer hit.. Migrationsverket mörkade chocksiffrorna.

http://www.friatider.se/avslojat-174-500-nya-bidragsinvandrare-till-sverige-pa-tva-ar

GUNNAR SANDELIN,JOURNALIST OCH SOCIONOM, OM MIGRATIONSPOLITIKEN

Vet allmänheten om att Migrationsverket räknar med kraftigt ökad invandring?

Migrationsverket räknar med att Sverige ska ta emot ansökningar från 174 500 asyl- och anhöriginvadrare under två år. När våra grannländer minskar motsvarande mottagande går utvecklingen i Sverige markant åt andra hållet.

Läs nedanstående artikel av Gunnar Sandelin.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/14/kraftigt-kad-invandring-till-sverige

Nedan ytterligare en artikel från SVT angående den kostsamma anhöriginvandringen.

27 000 somalier är på väg – kostnad: minst 300 miljoner

http://svt.se/nyheter/sverige/strid-om-stod-till-somalier

LYSSNA OCH SE NEDANSTÅENDE VIDEOREPORTAGE ANGÅENDE SOMALISK ANHÖRIGINVANDRING.

Även nedanstående inlägg handlar om denna kostsamma anhöriginvandring.

http://avpixlat.info/2012/06/15/27-000-somalier-ar-pa-vag-prislapp-minst-300-miljoner/

Kanske inte så konstigt att det kommer mängder med anhöriginvandrare och andra asylsökanden från just Somalia, då Moderaterna har en radikal Islamist från Somalia i Försvarsutskottet i Riksdagen… Lyssna på intervjun nedan med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet. Finns mycket att läsa om honom på goggles.

Gunnar Sandelin, har skrivit många bra artiklar, han är Socionom och journalist, med ett realistiskt tänkande som många politiker saknar och som skriver sanningen som många politiker mörklägger och även media som är politiskt korrekt.

Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande.

Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor.

Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen.

Det skriver Gunnar Sandelin i sin artikel nedan och sedan han skrev den har ju det kommit många fler asylsökanden till Sverige.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Nu menar politiker att Det skall finnas skattefria zoner i Sverige där det är många invandrare som saknar arbete och dessutom skall de få kunna få lån de som normalt inte skulle kunna få lån och hjälp på alla sätt att starta egna företag..

Jag undrar när får vi skattebetalande tålmodiga svenskar sådan hjälp?? Men vi är väl till för att betala skatt så andra skall få det bättre. Jag undrar om vi kanske inte är lika mycket värda som dessa nysvenskar??

Lyssna på nedanstående video angående dessa förmåner.

En äldreanhörig invandrare som fyllt 65 år kan dessutom få ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) som är helt skattefritt och dessutom inte räknas som inkomst, med påföljd att ÄFS mottagare kan få gratis, sjuk och tandvård, samt hemhjälp och vad jag hört även kunna få betald hemresa till sitt hemland för att hälsa på släkten. Beloppet för ÄFS varierar mellan 10.000 kr- 13.500 per månad men kan bli högre beroende på hyran.

Läs nedanstående angående detta.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Även nedanstående handlar om detta ÄFS som till skillnad från pension är skattefritt av någon anledning..

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Arbetsökande invandrare på Arbetsförmedlingen torde säkerligen ha ökat sedan nedanstående uträkning gjordes av Filosofie doktor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist. 218.000 arbetslösa invandrare kostade då 34 miljarder per år. Se nedanstående video med uppgifter angående detta.


%d bloggare gillar detta: