ALLIANSEN OCH MILJÖPARTIET OM VÅRD FÖR ILLEGALA

NU ÄR ALLIANSEN OCH MILJÖPARTIET ÖVERENS OM VÅRD FÖR ILLEGALA FLYKTINGAR.

JÄTTENEDDRAGNINGAR I VÅRDEN NÄR REINFELDT SATSAR PÅ ILLEGALA INVANDRARE SOM KOMMER ATT FÅ GRATIS SJUKVÅRD TANDVÅRD OCH LÄKEMEDEL MEN INGEN VET TYDLIGEN VAD DENNA REFORM KOMMER ATT KOSTA OSS SKATTEBETALARE.

SVENSKA FÖRSVARET HAR INTE RÅD ATT KÖPA NYA PLAN DÅ DE INTE FÅR PENGAR TILL DET UTAN DET SKALL SPARAS. VI BEHÖVER VÄL VERKLIGEN ETT STARKT FÖRSVAR I DESSA OROSTIDER I VÄRLDEN OCH TERRORISM M.M.

Personer som olovligen uppehåller sig i landet ska till okänd kostnad få helt gratis sjukvård, tandvård och läkemedel. Samtidigt kommer rapporter om kraftiga neddragningar på landets sjukhus, vilket kan leda till att vanliga svenskar blir tvungna att betala allt mer ur egen ficka för sin vård. Läs nedanstående artiklar i länkarna nedan.

http://www.friatider.se/nu-klart-illegala-invandrare-far-gratis-vard-tandvard-och-lakemedel

http://www.friatider.se/jatteneddragningar-i-varden-nar-reinfeldt-satsar-pa-illegala-invandrare

JAG UNDRAR HUR LÄNGE SVENSKA SKATTEBETALARE SKALL FINNA SIG I ATT SKATTEPENGARNA GÅR TILL ILLEGALA
FLYKTINGAR OCH TILL MÄNNISKOR SOM INTE BETALAR EN KRONA I SKATT TILL DENNA VÄLFÄRD DE FÅR UTNYTTJA,
MEDAN MAN DRAR NED PÅ VÄLFÄRDEN GENOM SÄMRE SJUKVÅRD, ÅLDRINGSVÅRD, INDRAGNING AV AMBULANSER OCH SKOLOR I GLESBYGD, M.M.
PÅ GRUND AV ATT PENGARNA INTE RÄCKER TILL.

MÅNGA PENSIONÄRER MED LÅG PENSION HAR INTE RÅD ATT KOSTA PÅ SINA TÄNDER ELLER HÄMTA UT DYR MEDICIN.
ÄVEN MÅNGA ANDRA I SVERIGE SOM BETALAR SNÄLLT SIN SKATT HAR INTE RÅD ATT KOSTA PÅ DYR TANDVÅRD, MEDAN
ILLEGALA FLYKTINGAR SKALL KUNNA FÅ TANDVÅRD M.M. LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL ANGÅENDE DETTA.

http://avpixlat.info/2012/06/28/just-nu-alliansen-och-miljopartiet-om-vard-for-illegala/

GÅ ÄVEN IN OCH LÄS OM ÄFS ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR INVANDRARE SOM FYLLT 65 ÅR SOM ÄR SKATTEFRITT OCH INTE RÄKNAS SOM INKOMST TILL SKILLNAD FRÅN SVENSKA SKATTEBETALARES PENSION SOM MÅNGA GÅNGER ÄR MYCKET LÄGRE ÄN ÄFS.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Även nedanstående handlar om detta ÄFS som till skillnad från pension är skattefritt av någon anledning..

http://varstundisverige.blogspot.com/2010/10/aldreforsorjningsstod-och-fattigpension.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Jag undrar om Moderaterna påverkas av deras riksdagsman i Försvarsutskottet som är radikal Islamist från Somalia.

Lyssna på nedanstående intervju med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

Nedanstående handlar också om Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Jag undrar över om det beror på att Moderaterna har en riksdagsman i Försvarsutskottet som är från Somalia att det kommer så många anhöriginvandrare och andra från just Somalia.

Läs nedan.

http://avpixlat.info/2012/06/15/27-000-somalier-ar-pa-vag-prislapp-minst-300-miljoner/

Nedan statistik över ensamkommande 2011

Belgien: 860

Danmark: 284

Finland: 153

Frankrike: 596

Tyskland: 667

Irland: 26

Nederländerna: 484

Norge: 858

Sverige: 2 657

Schweiz: 313

Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

I YTTERLIGARE EN KOMMUN HAR NU SVENSKAR FÅTT LÄMNA SINA LÄGENHETER TILL FÖRMÅN FÖR ENSAMKOMMANDE, LÄS NEDAN.

http://avpixlat.info/2012/06/30/fler-svenskar-maste-maka-pa-sig-for-ensamkommande/

http://avpixlat.info/2012/06/05/svenskar-maste-flytta-ut-till-forman-for-ensamkommande/

TORDE BLI MÅNGA FLER SVENSKAR SOM KOMMER ATT FLYTTA DÅ DET KOMMER MASSOR MED ENSAMKOMMANDE.

INGEN POLITIKER UTOM SD FRÅGAR SIG VAD DETTA KOSTAR OSS SKATTEBETALARE MED EN STOR STRÖM MED ANHÖRIGINVANDRARE SAMT ANDRA ASYLSÖKARE, MEDAN VÄLFÄRDEN FÖR OSS SKATTEBETALARE BLIR SÄMRE MED NEDDRAGNINGAR INOM VÅRDEN OCH ÅLDRINGSVÅRDEN, SKOLOR LÄGGS NED, AMBULANSER I GLESBYGD DRAS IN, M.M. BESPARINGAR DÅ PENGARNA INTE RÄCKER TILL.

218.000 ARBETSLÖSA INVANDRARE ANMÄLDA PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN KOSTAR 34 MILJARDER PER ÅR, SE NEDANSTÅENDE VIDEO

DÄR PROFESSOR I EKONOMISK HISTORIA FREDRIK ROSENQVIST BERÄTTAR OM KOSTNADERNA.

SE DENNA VIDEO NEDAN SOM ÄR ETT REPORTAGE FRÅN NORGE SOM JAG ANSER ÄR UPPRÖRANDE

Se nedanstående videoreportage från London CNN kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige, Moderaterna har ju en radikal Islamist i riksdagen i Försvarsutskottet och som har uttryckt sig att han hellst vill leva i en Islamistisk stat.

Nedan några verser ut koranen

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.Hoppas Du som läser detta tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på vår kultur och lagar till förmån för Islam.

Denna videolänk visar hur Islamistiska brödraskapet vill erövra hela Europa.

Politiker borde sätta sig in i religionen Islam och läsa verser ur Koranen för att förstå denna religion.

Det finns ett ord i koranen enligt nedan och jag har läst många verser ur koranen.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en icke muslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser angående verser ur koranen.

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Annonser
Explore posts in the same categories: ÄFS för invandrare orättvist, Ev. Tvång på kommuner att ta emot ensamkommande, FLYKTINGPOLITIK, INVANDRING OCH INTEGRATION, KOSTNADER FÖR ASYL OCH MIGRATIONSPOLITIK, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, SJUKVÅRD, SKOLOR, SVERIGES EKONOMI

Etiketter:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: