Arkiv för november 2012

ÖKAT ISLAMISTISKT TERRORHOT I SVERIGE ENLIGT SÄPOCHEFEN

30 november, 2012

Enligt brittiska UD är Sverige ett av Europas tio farligaste länder att åka till för en turist.

Är terrorhotet verkligen så allvarligt?

– Vi har en förhöjd hotbild sedan oktober 2010 enligt den bedömning vårt nationella centrum för terrorhotbedömning gör. Det finns personer och organisationer som förbereder sig för att begå attentat i Sverige. Vi har haft ett terrorattentat här. Alla länder har inte haft det. Det talar för sig själv.

Varifrån kommer hoten?

– Det är i grunden islamistiskt våldsmotiverade personer som med våld och hot om våld vill nå sina syften. De tillhör grupper med kopplingar till organisationer som al-Qaida och al- Shabaab. Sedan finns det enskilda som på eget bevåg kan göra sådana här saker.

Hur många sådana personer finns det i Sverige?

– Vi har tidigare sagt drygt 200. Det är samma antal idag. Vi är särskilt intresserade av dem som gått på träningsläger i andra länder – i Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia. Och just nu är Syrien intressant. Vi vet att ett antal personer från Sverige är där, att fler är på väg och att ytterligare några kan åka ner.

Vad är oroande med den utvecklingen?

– Vad de här killarna kan ställa till med i fråga om våldsdåd och terrorism när de åker dit. Men också vilka våldshandlingar de som arga unga män är beredda att göra när de kommer hem. Då är de tränade att tillverka bomber och bruka vapen.

Källa: nedanstående artikel i sydsvenskan.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sapochefen-hotbilden-ar-forhojd/

SD-TOPPAR STÖDER FRA-UTVIDGNING.

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth och tjänstemannen Jonas Rydfors är de två personer inom Sverigedemokraterna som drivit på för att partiet skulle rösta ja till ett utvidgande av FRA-lagen. Det avslöjar Sverigedemokraternas kriminalpolitiske talesman Richard Jomshof för Fria Tider.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/kent-ekeroth-star-bakom-ja-till-fra

Se nedanstående videos om extremism i Rinkeby.

Nedan videoreportage från CNN London.

Toppnotering för Sverigedemokraterna 8,6% i Novus senaste mätning

29 november, 2012

Trots detta mediadrev mot SD och intervjuer med Jimmy Åkesson t.ex. med Hybinett SVT som intervjuare, där jag tyckte hon var mycket provocerande och otrevlig, så går SD framåt starkt, t.o.m. i

Norrbotten där de ökat mycket starkt. Jag anser att Jimmy Åkesson är den mest trovärdiga och bästa

partiledaren i Sverige.

http://www.novus.se/vaeljaropinionen/tv4novus-vaeljarbarometer/2012/2012-11-29.aspx

Gå in på nedanstående länk och läs fakta om kostnader m.m. gällande invandringen.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/10/fredrik-malm-fp-ger-fria-tider-ratt-om.html

Denna skenande massinvandring med enorma kostnader för skattefria bidrag till anhöriginvandrare m.fl.
gör ju att människor som betalar skatt och får sämre välfärd med indragningar på det mesta tycker att detta kan inte fortsätta.
Inget annat parti än SD vågar ju ta tag i detta, för att övriga partier är ju livrädda för att bli stämplade som rasister och låter hellre sverige gå under ekonomiskt än som SD gör prata öppet om detta.

Bl.a. så reagerar ju många över detta med skattefria bidrag.

Mängder med somalier väntas till Sverige. Se nedanstående video.

Källa: nedanstående länk.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5354281

Nedan ett exempel på bidrag som en invandrarkvinna med 3 barn får skattefritt per månad.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

————————————————————————————————————————–

I juni i år publicerade Fria Tider en artikel där det framgick att en nyanländ invandrare med tre barn kan kvittera ut 21 810 kr i månaden skattefritt i bidrag. Nu har riksdagsmannen Fredrik Malm (FP) försökt motbevisa Fria Tiders uppgifter – och misslyckats.

Källa: nedanstående artikellänk, läs mera nedan.

http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

I NORGE GÖR MAN PÅ HELT ANNAT SÄTT ÄN SVERIGE NU NÄR LÄGET ÄR STABILT I SOMALIA.

Gå in på nedanstående länk och läs om att Norge upprättar återvändande avtal för Somalier och Sverige gör tvärsom,, ser till att Sverige blir invarderat av Somalier till Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottets förtjusning, han vill naturligtvis ha hit sina landsmän och se till att Sverige Islaminiseras mer och mer.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Jag undrar om det är moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är från Göteborg som vill ha denna anhöriginvandring från Somalia, då han själv är från Somalia och radikal muslim.

Lyssna på nedanstående intervju med honom.

Nedan lite upplysingar om honom.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

David Lång (SD) debatterar höständringsbudgeten

27 november, 2012

Den 21 november debatterade i riksdagen höständringsbudgeten för 2012. Man beslutade att säga ja till regeringens förslag om ändringar av statsbudgeten för hösten 2012, vilket innebär att anslagen ökar med ca 7,4 miljarder kronor. David Lång (SD), som tidigare gjort bejublande framträdanden i riksdagen, tog tillfället i akt att ifrågasätta massinvandringens skenande kostnader.

Läs nedanstående artikel.

http://avpixlat.info/2012/11/26/david-lang-sd-debatterar-hostandringsbudget/

I nedanstående länk finns mer att läsa om invandringen och vad EU anser om denna.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/11/eu-sverige-bor-minska-invandringen-med.html

Nedan en video om de mängder med Somalier som väntas komma som anhöriginvandrare.

Nedan en video som berättar mera om kostnader.

KOSTNADER FÖR STAFETTLÄKARE FORTSÄTTER ÖKA

26 november, 2012

Jag anser att detta med stafettläkarsystemet inte är bra.. de får mycket bättre betalt än andra läkare som är fast anställda och detta bidrar ju till att det inte är så lockande att vara fast anställd läkare på en vårdcentral t.ex. Dessutom är det inte bra för patienten att ständgit träffa nya läkare och som inte ger sig tid att engagera sig i patienten då de kanske bara träffar patienten en gång under den tillfälliga tjänsten på respektive vårdinrättning.

I fjol var kostnaderna för stafettläkare 2,1 miljarder kronor i Sverige.

Läs i nedanstående artikellänk om kostnaderna som bara ökar för stafettläkare.

Högre löner för almänläkare och sjuksköterskor skulle kanske få en effekt som gör att läkarna inte skulle vilja arbeta som stafettläkare och sjuksköterskor som är lågavlönade skulle välja att stanna kvar i Sverige och inte flytta till Norge och arbeta där lönerna är betydligt högre än i Sverige.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/kostnaderna-for-stafetttlakare-okar

ÖKAD MAKT FÖR MURSI VÄCKER VREDE I EGYPTEN

26 november, 2012

Jag förstod att Mursi skulle inte göra Egypten till ett demokatiskt land med yttrandefrihet och jämlikhet mellan man och kvinna som han utlovade innan valet…

Läs nedanstående artikel.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/mursi-vill-satta-sig-over-domarkaren_7697732.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/utokad-makt-for-mursi-vacker-vrede_7694746.svd

Inom muslimska brödraskapet så har man ett syfte att göra alla Europeiska länder till islamiska stater med sharialagar och om någon inte vet vad det innebär så hoppas jag ni går in och läser på goggles om vad dessa lagar innebär…bl.a. stening till döds, vilket innebär långsam plågsam död med många åskådare som tydligen gillar att se detta hemska…handavhuggning, spöstraff, m.m. hemska straff..

Gå in på nedanstående videolänkar och se vad muslimska brödraskapet har för avsikt med Europa.

Nedan ett ord som finns i koranen.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Fler verser ur koranen nedan.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.

(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.

(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Jag hoppas ni går in på nedanstående intervju med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som kommer från somalia. Delar moderaterna hans åsikter ?

Nedan några länker angående moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

EU: SVERIGE BÖR MINSKA INVANDRINGEN MED 64 PROCENT

24 november, 2012

EU vill att hela Europa berikas kulturellt av spännande influenser från tredje världen. Därför vill man nu att Sverige minskar sitt flyktingmottagande och att andra länder ökar invandringen.

Enligt beräkningar som EU-kommissisonen har gjort skulle Sveriges flyktingmottagande med en sådan fördelning minska med mellan 30 och 64 procent jämfört med idag, skriver Sveriges Radios Ekot på nätet.

Det rör sig om 28 000 färre asylsökande illegala invandrare per år, beroende på vilken beräkningsmodell man använder. Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/eu-sverige-bor-minska-invandringen-med-64-procent

Om man inte inser att något är rejält galet med Sveriges politik efter att man jämfört motsvarande siffror för asylsökande minderåriga till övriga EU-länder så borde man i alla fall ställa sig frågan varför denna gigantiska skillnad? Märk väl att just gruppen ”ensamkommande” utgör en mycket stor andel av Migrationsverkets budget då personaltätheten på boende är extrakt stort – i princip 1 anställd per ”ensamkommande” och därför utgör en betydande del av migrationsverkets budget. Dvs miljarder skattekronor.

Nedan statistik över ensamkommande flyktingungdomar 2011

Belgien: 860

Danmark: 284

Finland: 153

Frankrike: 596

Tyskland: 667

Irland: 26

Nederländerna: 484

Norge: 858

Sverige: 2 657

Schweiz: 313

Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

Nedan länkar att gå in på när det gäller ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare, som av någon anledning är skattefritt och inte räknas som inkomst och många pensionärer som betalat snällt sin skatt kommer inte upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i minsta belopp ca. 10.000 kr beloppet storlek beror på hyran som den bidragstagande har.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Kommuner börjar protestera mot att ta emot fler flyktingar då de inte kan ge arbete till alla dessa samt bostäder saknas och det innebär ju många kostnader för att ta emot dessa som kommer och i norrland stannar de ju inte kanske mer än några veckor och flyttar sedan till olika platser i södra sverige där de har släktingar eller vänner.

Nedan exempel på var en invandrarkvinna med 3 barn får skattefritt per månad.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

————————————————————————————————————————–

I juni i år publicerade Fria Tider en artikel där det framgick att en nyanländ invandrare med tre barn kan kvittera ut 21 810 kr i månaden skattefritt i bidrag. Nu har riksdagsmannen Fredrik Malm (FP) försökt motbevisa Fria Tiders uppgifter – och misslyckats.

Källa: nedanstående artikellänk, läs mera nedan.

http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

I Norge gör man på helt annat sätt än Sverige, nu när läget är stabilt i Somalia.

Gå in på nedanstående länk och läs om att Norge upprättar återvändande avtal för Somalier och Sverige gör tvärsom,, ser till att Sverige blir invarderat av Somalier till moderaternas riksdagsman i försvarsutskottets förtjusning, han vill naturligtvis ha hit sina landsmän och se till att Sverige Islaminiseras mer och mer. Lyssna på intervjun med honom nedan.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Nedan en video som visar hur många från just somalia kommer till sverige.Hur skall alla dessa kunna få arbete i Sverige och integrera sig i svenska samhället?

Homosexuell lärare nekades jobb då invandrarelever antogs komma trakassera och angripa honom

23 november, 2012

“Trots att du var den högst kvalificerade sökanden för tjänsten måste vi p.g.a. din etnicitet som svensk tyvärr härmed meddela att jobbet gick till en annan sökande, då vårt stora antal invandrade anställda/kunder/besökare/elever sannolikt skulle trakassera och attackera dig ifall du skulle arbeta hos oss”. Detta slags fullständigt horribla svar på arbetsansökningar kommer inte helt osannolikt bli vardagsmat för etniska svenskar inom en inte alltför avlägsten framtid om man ser till dagens trend. Härom dagen nekades en homosexuell lärarkandidat arbete på en invandrartät skola just genom detta exakta resonemang, trots att han var den klart mest kvalificerade till tjänsten. Källa: nedanstående artikel där det finns mer att läsa.

http://avpixlat.info/2012/11/23/homosexuell-larare-nekades-jobb-da-invandrarelever-antogs-komma-trakassera-och-angripa-honom/

Jag hoppas att denne lärare skriver till DO om detta, för detta är ju ren diskriminering!


%d bloggare gillar detta: