Arkiv för januari 2013

MODERAT GÅR ÖVER TILL SD

30 januari, 2013

LANDSKRONA.Den moderate kommunpolitiker Lars Ekvall lämnar partiet för Sverigedemokraterna, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Han sitter som ledamot i kommunrevisionen.

Landskrona är ett av SD:s starkaste fästen. Där fick partiet 16 procent av kommunvalsrösterna i valet 2010.

Den moderate kommunpolitikern Lars Ekvall begärde under onsdagen utträde ur M för att istället ansluta sig till SD.

– Efter att ha läst vad SD står för och sett på nära håll hur SD i Landskrona arbetar på ett ansvarsfullt sätt så bestämde jag mig att följa mitt hjärta och hjärna, skriver han i ett pressmeddelande.

Lars Ekvall är ledamot i kommunrevisionen och sitter i flera kommunala styrelser.

Kommunalrådet Cecilia Lindell (M) kommenterar avhoppet med att ”man ska tillhöra det parti där man känner att man har sin politiska hemvist”.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/moderat-gar-over-till-sd

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på Jan Guilou vad han anser om SD.

Inte konstigt att fler och fler lämnar moderaterna om man läser fakta i nedanstående länk om skattefria generösa bidrag för invandrare ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

MISSTÄNKT VÅLDTÄKT I SVARTTAXI I ÖSTERMALM

30 januari, 2013

En kvinna som tog en svarttaxi från Östermalm i Stockholm har anmält att chauffören tvingade in henne i ett soprum i närheten av Karlaplan och utsatte henne för en våldtäkt. Övergreppet ska ha skett någon gång kring ettiden, natten till onsdagen.

Källa: nedanstående länk.

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/misstankt-valdtakt-i-svarttaxi_7872350.svd

Hur många våldtäkter skall få ske innan man tar krafttag mot detta i Sverige, man pratar om våldtäkter i Indien i media, men man hör sälllan talas om att kvinnor gruppvåldtas samt flera våldtäkter har begåtts när kvinnor tagit taxi hem för att känna sig säkra,, men detta är inte säkert längre heller. Inte ens mitt på dagen går kvinnor säkra i Sverige i dag, rån och våldtäkter kan man ju läsa om nästan dagligen och detta ökar hela tiden.

Vem tänker på dessa våldtagna och misshandlade kvinnor som får men för livet efter en sådan våldtäkt och misshandel? Dessa kvinnor kan få en mycket negativ inställning till män efter en sådan traumatisk händelse som våldtäkt.

Nedan en video som berättar om övergreppen i Taxi, Uppdrag granskning har gjort reportaget.

Jag hänvisar till nedanstående länk, som visar hur en man från en annan kultur har fått lära sig en negativ inställning till kvinnor.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/28/muslim-slapp-fangelse-for-barnsex-visste-inte-det-var-olagligt/

Jag förstår inte varför man mörklägger när det är män med utländsk bakgrund som begår våldtäkter.

Nedan statistik från BRÅ ang. våldtäkter men den är ju inte gjord i dag så jag förstår att siffran är mycket högre nu då antalet män med utländsk bakgrund ökat enormt sedan denna statistik gjordes.

I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes.

Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.

Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

Varför anses det som rasistiskt eller hets mot folkgrupp att berätta sanningen???? varför skydda grova våldtäktsmän som har utländsk härkomst. mer än någon annan våldtäktsman??

ENLIGT NY STATISTIK FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 2010

ANMÄLDES 17.167 SEXUALBROTT I SVERIGE.

Nu skall man ju betänka att inte alla kvinnor orkar eller törs anmäla en våldtäkt på grund av rädsla för våldtäktsmannen eller gruppvåldtäktsmännen som begår dessa hemska brott, på grund av hot från dessa.

Muslim slapp fängelse för barnsex – visste inte det var olagligt

28 januari, 2013

STORBRITANNIEN.En 18-årig muslim i Storbritannien, Nottingham, som hade sex med en 13-årig flicka slipper fängelse. Anledningen är att han endast har gått i muslimsk skola och därmed inte visste om att det var olagligt. Det rapporterar Daily Mail.

Muslimen Adil Rashid, 18, hade sex med en 13-årig flicka på ett hotellrum i Nottingham. När han kom hem, åkte han direkt till en moské för att be.

Veckan därpå greps han efter att en lärare hade fått reda på vad som hade hänt. Till polisen sade förövaren att han visste om att hon var 13 år gammal, men att han hade varit motvillig till att ha sex, men låtit sig förföras.

Rashid hävdade till sitt försvar att han inte visste om att det var olagligt att ha sex med minderåriga eftersom han hade gått i koranskola i Storbritannien och därmed var helt ovetande om brittiska lagar.

Under rättegången berättade han att han endast hade lite erfarenhet av kvinnor på grund av att han hade gått i muslimsk madrassa. I skolan hade Adil Rashid fått lära sig att ”kvinnor inte var mer värda än en slickepinne som blivit slängd på gatan”, sa han.

Källa: nedanstående länkar, där ni kan läsa mera.

http://www.friatider.se/muslim-slapp-fangelse-for-barnsex-var-ovetande-om-att-det-var-olagligt

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2268395/Adil-Rashid-Paedophile-claimed-Muslim-upbringing-meant-didnt-know-illegal-sex-girl-13.html

Nedan några verser ur koranen som kan förklara en annorlunda syn på kvinnor.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

Rederenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Gå in på nedanstående länk där det finns mycket fakta, videos m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

GÅ ÄVEN IN PÅ NEDANSTÅENDE LÄNK OCH LÄS OM SD:S MOTION OM KÖNSAPARTHEID.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/10/13/sd-motionerar-om-konsapartheid-i-sverige-anno-2012/

Medlemsflykt från MP

28 januari, 2013

Miljöpartiet tappade nästan var tioende medlem under förra året. Nu satsar partiet på att locka somalier och araber som inte kan svenska.

MP:s medlemsantal uppgick vid årsskiftet till drygt 13 400, vilket jämfört med året innan innebär en minskning med 1 200 medlemmar. Det motsvarar ett medlemsras på 8,2 procent, rapporterar dagensopinion.se.

För att hindra trenden ska partiet nu försöka locka till sig andra väljargrupper än svensktalande. Medlemsmaterial har tagits fram på somaliska och arabiska.

Källa: nedanstående länk där det finns mer att läsa.

http://www.friatider.se/medlemsflykt-fran-mp

Jag undrar om inte även centerpartiet hoppades få röster från människor med annan religion än kristendom.

Gå in på nedanstående länk och läs om detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/29/nytt-ideprogram-splittrar-centerpartiet-manggifte-och-slopad-skolplikt/

Det muslimska judehatet i Malmö

27 januari, 2013

I dag 27 januari 2013 är det en internationell dag för att minnas förintelsen och jag måste därför göra detta inlägg för att upplysa om att det finns judehat även i Sverige i dag, vilket jag aldrig skulle ha kunnat föreställa mig tidigare. Det är skrämmande att judar måste fly från Malmö för att de utsätts för trakkaserier och hot,, detta skall inte få ske i sverige som är ett demokratiskt land.

Läs nedan om en kvinna som utsatts för hot i Malmö.

http://avpixlat.info/2013/01/20/det-muslimska-judehatet-i-malmo/#more-44419

http://www.svt.se/agenda/evelyn-kallas-judehora-och-judefitta

NEDAN ETT REPORTAGE FRÅN NORSK NYHETSSÄNDNING OM JUDEHATET I MALMÖ.

NEDAN ETT NYHETSREPORTAGE FRÅN CBN NEWS OM JUDEHATET I MALMÖ.

NEDAN BERÄTTAR GERT WILDERS BLAND ANNAT OM JUDEHAT.

” Eslöv måste vänja sig vid tanken på moské”

27 januari, 2013

ESLÖV. En moské på Föreningstorget, med fyra minareter som sträcker sig 20 meter upp i luften.

Det är en av idéerna som presenteras i en vision över hur torget skulle kunna utvecklas.

Tjänstemän på Eslövs stadsbyggnadskontor har tagit fram ett 27-sidigt planprogram, ett visionsdokument över hur det ödsliga torget vid polishuset skulle kunna förnyas.

En av de många idéer som illustreras i dokumentet är en moskébyggnad på Föreningstorgets östra del. Moskén står även omnämnd i texten på ett par ställen och det är ingen slump att den finns med i materialet, menar Peter Melinder (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

– Förr eller senare måste vi ta en diskussion om en moské i Eslöv. Jag är beredd att ta den diskussionen så tidigt som möjligt.
Det finns gott om kyrkor som står nästintill oanvända – men ingen religiös mötesplats för Eslövsbor som är muslimer, påpekar Melinder.
– Alla är inte kristna, och det måste finnas utrymme för alla. Vi har religionsfrihet.
– Jag har själv en kyrka som närmaste granne i Örtofta. Där är gudstjänst var tredje helg och det är ärligt talat inte många som går på dem.

Källa: Nedanstående artiklar där ni kan läsa mera om detta.

http://www.friatider.se/maste-vanja-sig-vid-tanken-pa-moske

http://www.skanskan.se/article/20130127/ESLOV/701259869/1162/-/maste-vanja-sig-vid-tanken-pa-mosk

Jag hänvisar till mitt blogginlägg angående minareter m.m.där det inte bara är inslaget med iraniern som vill slippa böneutrop från minaret utan annat också.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

Nedan videoinlägget som finns med i inlägget ovan.

Jag hänvisar också till nedanstående länk och där det finns många fakta som är intressanta.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Gå in också på nedanstående video som är en berättelse om muslimska brödraskapet av en man som flytt från sitt land och bor i Norge.

Del 2 nedan.

Per Ramhorn (SD) berättar om sitt riksdagsarbete i socialutskottet

26 januari, 2013

Lyssna på intervjun med Per Ramhorn riksdagsledamot i socialutskottet, som har åsikter om vården, han har lång erfarenhet
av arbete inom åldringsvården och vill bidra till att det blir bättre vård. Ungdomspsykriatin ligger honom också varmt om hjärtat.
Tar också upp vård för illegala flyktingar. Mycket bra intervju.

I nedanstående artikel finns även intervjun med, samt kommentarer.

http://avpixlat.info/2013/01/25/per-ramhorn-sd-berattar-om-sitt-riksdagsarbete/#disqus_thread


%d bloggare gillar detta: