Smygfilmad imam: ”Vi är som en tsunami över Europa”

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

Den kontroversiella muslimske predikanten Anjem Choudary smygfilmades av brittisk tidning. Budskapet till åhörarna var att det är rätt att låta de icke-muslimska skattebetalarna betala för jihad via bidragssystemen.

”Demokrati, frihet, sekularism, parlametarism med folkvalda och presidenter – alla kuffars idéer, allt folket dyrkar måste vi förkasta”, förkunnar den omstridde muslimska predikanten Anjem Choudary under ett smygfilmat tal till ett 30-tal åhörare, rapporterar telegraph.co.uk.

”Kuffar” betyder icke-muslim eller otrogen, som enligt muslimsk lag kan betraktas skyldiga att erlägga skatt, jizya, till muslimer. Därför anser Choudary, som själv försörjer sig själv och sin familj på bidrag att det är korrekt att se transfereringarna som ett ”jihad-bidrag”.

”Det är normalt att ta pengar från kuffar”, hävdar han under inspelningen och hånar sedan europeiska skattebetalare som går upp tidigt för att arbeta hela dagen, titta på TV och sedan gå och lägga sig igen.

”De jobbar åtta, nio timmar om dagen. De kommer hem klockan sju, tittar på Eastenders, sover, och upprepar detta i 40 år. Det är slaveri”, konstaterar Choudary som uppges ta in mer bidrag än en brittisk soldat i Afghanistan tjänar.

Uppfattningen att Europa inte håller på att islamiseras delas inte heller av Choudary. Han konstaterar att Bryssel redan är muslimskt till 30 procent, Amsterdam till 40 procent och att brittiska städer som Bradford och Birmingham håller på att islamiseras.

”Dessa människor är som en tsunami tvärs över Europa. Här hemma tar vi det bara lugnt och befolkar Birmingham och Bradford, broder. Verkligheten håller på att förändras.”

När Anjem Choudary sedan konfronterats med materialet påpekar han att ”jihad” inte bara behöver betyda öppet krig, utan kan bedrivas med icke-våld.

Källa: nedanstående artikellänkar:

http://www.friatider.se/smygfilmad-muslimsk-predikant-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa

http://www.telegraph.co.uk/news/9875954/Muslim-preacher-urges-followers-to-claim-Jihad-Seekers-Allowance.html

Gå även in på nedanstående videos som visar att radikala islamister vill verkligen ta över Europa. I nedanstående video berättar en man som flytt till Norge om muslimska brödraskapet och varnar Europa.

Nedanstående video är ett reportage från CNN London, där det varit en stor demonstration där muslimer deltog. I videon nedan berättar en radikal muslim att de tänker ta över England.

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Lyssna på Nalin Pekgul som verkligen törs prata klarspråk, vilket jag beundrar henne för, trots att jag inte tillhör hennes parti, mycket bra talat i intervjun.

Nedan en artikel där Dr. peter Hammond förklarar vad islam är eller inte är och det finns också statistik, siffrorna i statistiken är ju betydligt högre för sverige nu när vi tar emot flest flyktingar och anhöriginvandrare.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Jag hänvisar till nedanstående inlägg som visar fakta på skattefria bidrag för invandrare samt ÄFS (äldreförsörjningsstöd) som är skattefritt och inte räknas som inkomst för invandrare och som många svenska skattebetalande pensionärer inte kommer upp i bruttopension. Även intervju med moderaternas radikala islamist som sitter bl.a. i försvarsutskottet i riksdagen.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Läs i nedanstående länk om kvinnan som konverterade till kristendom, trots stor fara för henne själv.
Hon menar att Europa måste öppna ögonen och stå upp för våra demokratiska värderingar och yttrandefrihet.
Mycket starka ord som jag hoppas alla läser.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

Krav på särlagstiftningar från muslimer har ju framställsts för länge sedan i sverige.

Läs nedanstående länk.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

I England finns redan hemliga Shariadomstolar, läs nedan.

DOMSTOLARNA I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html

I PRAKTIKEN LAGLIGA – TROTS ATT MAN PÅSTÅR ANNAT

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html

YTTERLIGARE HEMLIGA DOMSTOLAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242014/War-march-fanatic-Anjem-Choudary-runs-secret-sharia-weddings.html

VERKSAMHET
http://www.dailymail.co.uk/news/article-513218/A-brutal-beating-justice-meted-humble-street-cafe-sharia-law-operates-Britain.html

SHARIA-BANKER
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208204/An-overdraft-Thatll-200-Lloyds-TSB-15-youre-Muslim.html

SHARIA-FÖRSÄKRINGAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html

SHARIA-SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-437624/Muslim-pupils-need-showers.html

IMAMER I STATENS SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-544349/Fury-plan-let-imams-teach-Koran-state-schools.html

HEDERSBROTTEN ÖKAR VÅLDSAMT I ENGLAND.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1233918/Honour-crime-40-rising-fundamentalism.html

EN AV DE MÅNGA ORSAKERNA

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1254374/Islamic-radicals-infiltrate-Labour-Party.html

I Sverige infiltrerar sig radikala islamister i politiska partier i Socialdemokraterna, Moderaterna, samt Miljöpartiet, säkert fler partier men endast dessa känner jag till..Så mycket som det skrivits om Omar Mustafa t.ex.

I USA infiltrerar sig muslimska brödraskapet i Obama administration i Vita huset, med 6 radikala islamister på viktiga poster.
Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/muslimska-brodraskapet-infiltrerar-obama-administration/

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Lyssna på Mona Walter som hotas i Sverige för att hon talar om Islam och har konverterat till Kristendom från Islam, hon är från Somalia.

CBN News intervjuar Mona Walter som konverterat till kristendom och dödshotas i Sverige, lyssna på denna video.

Lyssna på  denna video där samtal mellan f.d. muslim och son till en Imman blir uppringd av en svensk Imman och diskuterar verser ur koranen

Lyssna på samme man som talade med den svenske Immanen som förklarar för President Obama att Koranen ligger bakom IS och förklarar verser ur koranen.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

Moderaterna har blivit kritiserade för att de har en radikal islamist i försvarsutskottet som ser upp till Al Quidas andlige ledare och har verkligen kontroversiella åsikter. Lyssna på intervju med honom, samt artikellänkar om honom och hans islamistiska friskola i Göteborg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Lyssna på en intervju med Gert Wilders som verkligen är intressant.

Nedanstående video är baserad på statistik och åsikter som Dr. Peter Hammond har om vad islam är eller inte är. Intressant att lyssna på.

Explore posts in the same categories: Anhöriginvandring, ÄFS för invandrare orättvist, Åkesson: Avskaffa särrättigheterna för invandrare, ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN, Ev. Tvång på kommuner att ta emot ensamkommande, FRA-LAGEN OCH SÄKERHETEN I SVERIGE, HUR HAR SVERIGE BLIVIT?, INVANDRING OCH INTEGRATION, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, SÄKERHETEN I SVERIGE, SKOLOR, SVERIGES EKONOMI

Etiketter: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

29 kommentarer på “Smygfilmad imam: ”Vi är som en tsunami över Europa””

 1. John Doe Says:

  Reblogged this on ISLAM – ISLAMISM – ISLAMISTER – EXTREMISM – BROTT – POLITIK and commented:
  När man läser denne muslim-idiots förakt och hat mot engelska skattebetalare blir man mörkrädd. Men det är så det är. Dom jävlarna sveper in som en tsunami och nu måste politikerna se detta!!


 2. Reblogga detta på extraval2015 och kommenterade:
  Sverige måste vakna och inse farorna.

 3. Sigge Says:

  De använder allt, knark, vapen, våldtäkter, suger ut bidragssystemen. Allt. Vi har en urvattnad socialdemokrati som regerar ihop med ett miljöparti som är mera rädd om ålakråkor än människor. Vad väntar ni er?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: