Arkiv för april 2013

Norska kommuner sätter stopp för fler flyktingar

30 april, 2013

Norska flaggan

Trots integrationsminister Erik Ullenhags (FP) ständiga tillskott av svenska skattebetalares pengar vittnar allt fler kommuner om en omöjlig situation avseende massinvandringen och många har nu fått nog. En liknande situation finns även i Norge där ett växande antal kommuner nu också sätter stopp för ytterligare flyktingar.

Knut Wille är rådmann i Skien och säger till Aftenposten att orten tagit emot flyktingarna de blivit ombedda att ta hand om under tio års tid, men att kostnaderna nu skenar och att majoriteten av flyktingarna i kommunen går på socialbidrag. Även kostnaderna för barnomsorg, sjukvård, specialundervisning, modersmålsundervisning och bostadsbidrag ökar kraftigt och orsaken är den rekordstora anstormningen av flyktingar under de senaste fem åren.

Situationen har föranlett att Skien, som tidigare gick i bräschen för flyktingmottagande, nu säger nej till att ta emot sin kvot. Läget är så pass akut att kommunen riskerar gå kraftigt back under 2013 och hela 100 personer kan mista sina jobb. Utgifterna för välfärden har ökat med 19 procent bara hittills i år och är sammankopplat till flyktingar som kommit under de senaste fem åren. En dramatisk ökning, konstaterar Wille.

Enligt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bara en av fem tillfrågade kommuner tagit emot hela sin flyktingkvot satt av staten. En annan färsk undersökning visar samtidigt att desto fler kommuner anser att regeringen slussar ut alltför många flyktingar – 45 procent av landets kommundirektör delar denna åsikt, en ökning på hela 18 procentenheter sedan 2012. Vidare pekar 71 procent på bostadsbristen och 54 procent menar att de faktiska kostnaderna för flyktingarna är högre än staten vill ge sken av samt att den statliga ersättningen är alltför låg.

Flera kommuner vittnar även om miserabla resultat i de så kallade introduktionsprogrammen, ökade sjukvårds- och välfärdsutgifter, hög anhöriginvandring och många “krävande” flyktingar. Introduksjons- og kvalifiseringsprogrammet är den norska regeringens främsta åtgärd för att integrera flyktingarna i samhället, något som inte fungerade alltför bra 2012 i Skien då blott åtta av 60 flyktingar lyckats skaffa arbete. 40 lever på socialbidrag och resten försörjer sig på andra diverse statliga åtgärder.

Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flere-kommuner-sier-nei-til-flere-flyktninger-7187015.html

Läs även “- Nesten alle vi tar imot er analfabeter“

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Nesten-alle-vi-tar-imot-er-analfabeter—7187011.html

KÄLLA: Artikel i Avpixlat

http://avpixlat.info/2013/04/29/norska-kommuner-satter-stopp-for-fler-flyktingar/

I Norge vågar journalister skriva klarspråk om invandringen, medan i sverige mörklägger man allt ang. flyktingpolitikens negativa följder, man vågar inte ha synpunkter på radikal islamism eller brottsligheten i sverige som ökar..allt tystas ned. Bara i nyhetssejter som avpixlat och Fria Tider kan man få reda på sanningen angående dessa ämnen.

Tidningen Verdens Gang i Norge hade som titel ”JAG ÄR INTE SJUK JAG ÄR BARA SVENSK” i en artikel som handlade om sverige och handlade om detta med att våga vara nationalistisk m.m. Läs nedanstående

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10113487

Gå in och läs fakta på skattefria bidrag för invandrare i sverige, samt kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik och anhöriginvandring som kostar skattebetalarna massor med miljarder.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan kan ni läsa vad en smygfilmad iman predikat om europas bidragssystem, skrämmande ord.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Men i riksdagen sitter ju radikala islamister både i Moderaterna och Miljöpartiet.

Läs nedanstående om moderaternas radiakala islamist i försvarsutskottet, samt lyssna på intervju med honom och läs
fakta om honom, en moderat politiker menar att denne waberi inte passar in i moderaterna..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Nedan uppgifter om Miljöpartiets radikala islamist.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Framstående ekonom i sverige förklarar att om denna unikt stora invandring fortsätter i sverige så kommer det innebära kollaps..Läs nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

KOSTNADER FÖR ANHÖRIGINVANDRINGEN KOMMER ATT UPPGÅ TILL ENORMA SUMMOR OM INTE POLITIKERNA VAKNAR OCH INSER DETTA OCH SOM SAGT VAR VEM BETALAR NOTAN? JO VI SKATTEBETALANDE SVENSKAR.

Se nedanstående video.

I NORGE GÖR MAN TVÄRSOM OCH HJÄLPER SOMALIER ATT ÅTERFÖRENAS MED SINA SLÄKTINGAR I SOMALIA, GENOM ATT HJÄLPA DEM ÅTERVÄNDA TILL SOMALIA DÅ LÄGET ÄR STABILT DÄR NU. LÄS NEDAN.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

I nedanstående artikel i Svenska dagbladet finns uppgifter på kostnader för invandringen, men dessa siffror har säkerligen ökat sedan denna uträkning gjordes då sverige har väldigt många fler asylsökanden och invandrare nu.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

PRESIDENT OBAMA KRISTEN ELLER MUSLIM?

29 april, 2013

Muslimer i Vita huset i USA

Det spekuleras mycket i USA om verkligen Obama är kristen eller muslim. Kristna tidningen Dagen tar upp detta i en artikel nedan.

USA:s president Barack Obama gav en känga till dem som ifrågasatt hans kristna tro.

USA:s president Barack Obama var på gott humör under Vita husets årliga korrespondentmiddag på lördagen, då han skämtade om sig själv, medierna och sina politiska motståndare. Han utdelade bland annat en känga till dem som ifrågasatt hans kristna tro och anklagat honom för att vara vänsterradikal.

– När jag ser mig i spegeln i dag måste jag erkänna att jag inte längre är den stöddiga unga muslimska socialist som jag brukade vara. Tiden går. Du blir lite grå, sade Obama.

Bland de omkring 3 000 gästerna fanns, förutom kändisar som den sydkoreanska rapparen Psy, sångerskan Barbra Streisand och regissören Steven Spielberg, många reportrar och deras redaktörer.

– Jag vet att CNN gått på några smällar den senaste tiden, men faktum är att jag beundrar deras engagemang att täcka alla sidor av en historia, utifall en av dem skulle råka vara sann, sade presidenten.

KÄLLA: http://www.dagen.se/nyheter/obamas-skamt-inte-langre-stoddig-ung-muslimsk-socialist/

Gå in på nedanstående länk och läs om Kung Abdulla Jordanien. som kritiserar USA för att inte förstå muslimska brödraskapets intentioner

http://www.nytimes.com/2013/03/19/world/middleeast/king-abdullah-of-jordan-has-criticism-for-all-concerned.html?hp&_r=2&

När man läser nedanstående så blir man ju lite fundersam om Obama är kristen eller muslim?

I USA har 6 radikala islamister viktiga poster i Obama administrationen, läs nedan.

Nedan namn på dem som sitter i Vita huset och har viktiga poster.

Arif Alikhan – Assistant Secretary for Policy Development for the U.S.

Department of Homeland Security

Mohammed Elibiary – Homeland Security Adviser

Rashad Hussain – Special Envoy to the (OIC) Organization of the Islamic
Conference

Salam al-Marayati – Obama Adviser – founder Muslim Public Affairs

Council and its current executive director

Imam Mohamed Magid – Obama’s Sharia Czar – Islamic Society of North

America Islamic Society of North America

Eboo Patel – Advisory Council on Faith-Based Neighborhood Partnerships

Med så många muslimska brödraskapets män i Vita huset så torde de göra allt de kan för att

medverka till att islamisera USA.

När man ser nedanstående video så börjar man undra om Obama verkligen är kristen?? Tycker inte detta verkar som något skämt i alla fall när man lyssnar på videon.

Läs mer om Obama i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/29/tal-om-obama-gate-nar-skandalerna-vaxer-kring-usas-president/

Nedan en video där det spekuleras om Obama och Islam.

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Lyssna på Mona Walter som hotas i Sverige för att hon konverterat till Islam, hon berättar om islam i nedanstående video.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Jimmie Åkesson presenterade ny kampanj vid vårtalet i Stockholm

28 april, 2013

Sverigedemokraternas familjedag i Stockholm blev en lyckad tillställning. Drygt ett par tusen personer, stockholmare och tillresta från andra delar av landet, slöt upp vid amfiteatern på Långholmen för att lyssna på sin partiledares vårtal. Även vädrets makter var på SD:s sida med sol och värme.

Jimmie Åkesson höll ett inspirerat och uppskattat tal som drog ned åtskilliga applåder. Han berörde ett stort antal politikområden – från försvaret till äldreomsorgen – och visade med all önskvärd tydlighet åter att Sverigedemokraterna är fjärran från det enfrågeparti som motståndarna vill utmåla partiet som. Besökarna fick också se partiets nya logotyp för första gången i ett officiellt sammanhang.

Åkesson valde också familjedagen som tillfälle för att presentera partiets nya kampanj, under parollen “Sverigedemokraterna – hela Sveriges parti”. En central hörnpelare i denna slogan och kampanj, förutom att markera att man inte är något enfrågeparti som vänder sig till en begränsad väljargrupp, är aviseringen av en storsatsning på lands- och glesbygd. Ett antal underparoller lanserades också för de politikområden där partiet vill vara särskilt framträdande: “Partiet för ett Sverige med riktiga jobb”, “Partiet för en human flyktingpolitik”, “Partiet för krafttag mot brottsligheten”, “Partiet för en sjukvård värd namnet”, “Partiet för en stark landsbygd”, “Partiet för en ordentlig skola”, “Partiet för EU-kritisk politik” och “Partiet för en värdig ålderdom”.

Jimmie Åkesson intervjuas efter vårtalet i Stockholm.

Källa: Avpixlat artikel: http://avpixlat.info/2013/04/27/jimmie-akesson-presenterade-ny-kampanj-vid-vartalet-i-stockholm/

Lyssna på nedanstående tal av Jimmy Åkesson, som vanligt mycket bra tal.

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström talade också bra i ett annat samanhang.

I nedanstående inlägg kan ni läsa om Sven-Olof Sällströms tal.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/26/sverigedemokraternas-varbudget-kraftfulla-satsningar-pa-landsbygden/

Tänkte att denna vackra psalm ” Den blomstertid nu kommer”, skulle passa utmärkt just nu då det är vår och detta handlar om ett vårtal.

Det är inte bara svenskar som gillar SD, även invandrare tycker att SD är ett mycket bra parti och de gillar deras åsikter.

Gå in och lyssna på nedanstående samtal där en invandrare ringer till ring P1 och berättar vad han tycker.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Många beskyller SD för att vara rasister men detta är ju helt felaktigt, lyssna nedan på Jan Guilou som har noga granskat SD på förfrågan av Aftonbladet, som säkert hade hoppats på att finna något negativt om SD att skriva om.

Den långa kampen mot terrorismen resultatlös?

28 april, 2013

Expressens Ledare skriver om bombdådet i Boston, läs nedan:

Fler och fler bitar läggs nu till pusslet efter terrordådet i Boston. Den äldre av de två bröderna bakom bombattacken, Tamerlan Tsarnajev, tillbringade sex månader i den ryska delrepubliken Dagestan år 2012. Ryssland ska i samband med denna resa ha varnat för hans radikalisering och bett FBI att kolla upp honom.

Den inledande euforin kring polisens effektiva insats kan nu komma att förbytas i kritik mot FBI:s passivitet.

Fortfarande är dock frågorna långt fler än svaren. Om det finns en koppling till de såriga konflikterna i Kaukasus – varför attackerade bröderna i så fall oskyldiga löpare under Bostons Marathon?

Vad var det som fick två till synes välartade bröder att bygga upp ett så bottenlöst hat mot sin omgivning att de var beredda att lemlästa civila?

Och agerande de på eget bevåg eller på uppdrag av någon grupp?

Det är oerhört svårt att skydda ett samhälle mot den sorts terror som har hemsökt många länder på senare tid. När terrorister väljer ut mjuka mål på måfå och smider sina planer i ensamhet på rummet blir de polisiära utmaningarna enorma. Högerextremismens och den muslimska extremismens våld liknar alltmer varandra. Unga, frustrerade män skapar ett eget hatiskt universum på nätet där radikaliseringen kan pågå i tysthet.

Känslan av maktlöshet får dock inte förlama samhället. Det öppna och mångkulturella samhället är sårbart, och just därför är det avgörande att ingjuta trygghet hos befolkningen. Att polisen så snabbt lyckades spåra de skyldiga bakom bombdådet gör att vardagen snart kan återvända till Boston, precis som den har gjort i New York, London, Bombay, Oslo och Stockholm.

Terrorhotet måste därför bemötas med en effektiv polis och underrättelsetjänst.

När det gäller jihadister har de ofta gjort resor till någon eller några av de konfliktzoner där al-Qaida är verksamt. I Stockholmsbombaren Taimour Abdulwahabs fall handlade det om Irak. En av de svenskar som greps misstänkt för att ha planerat ett attentat mot Jyllands-Posten hade gjort uppmärksammade resor till bland annat Pakistan och Somalia. Det beteendet bör rimligen underlätta för underrättelsetjänster att få upp ögonen för potentiella terrorister.

Källa: Expressens ledare:

http://www.expressen.se/ledare/den-langa-kampen-mot-terrorismen/

Det är underligt att de som flytt från kriget och kommit till ett fredligt sverige väljer att resa till t.ex. Syrien och delta i krig.

Läs nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/16/30-tal-jihadister-fran-sverige-i-syrien/

Jag börjar undra om inte varken journalister eller politiker känner till något om islam och skillnaden mellan islam och politisk islamism. Bombattentatet har ju inget med att de hatade alla dessa som de lemlästade utan det har att göra med att den äldre brodern har tydligen radikaliserats och var känd tidigare som potentiell terrorist.

Mer att läsa om bombdådet i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/16/flera-doda-vid-bombdad-i-boston/

Nedan kan ni se närbilder från bombattentatet i Boston som inte media i sverige visat men som visats i USA.

http://cryptome.org/2013-info/04/boston-bombs/boston-bombs.htm

Läs nedanstående inlägg, där Nagul Pekgul förklarar vad som är skillnaden mellan islam och islamism, modig kvinna som vågar prata klarspråk trots motstånd från moderaten Waberi och Mustafa som fört en kampanj mot henne.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/21/nalin-pekgul-talar-klartext-om-omar-mustafa-islamska-forbundet-och-islamismen-i-sverige/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/26/omar-mustafa-samarbetade-med-abdirizak-waberi-i-kampanj-mot-nagul-pekgul/

En modig politiker inom moderaterna har reagerat över att moderaterna inte vågar ifrågasätta att moderaterna har en radikal islamist i försvarsutskottet som faktiskt var med på samma möte som Omar Mustafa då denne kritiserade antisemiten och homofoben talade, som det skrivit så mycket om i media.

Nedan kan ni läsa om vad denne moderat anser om Waberi.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

78 procent av brittiska muslimer är emot yttrandefrihet. Se nedanstående video.

Vi skall vara rädda om yttrandefriheten i sverige och demokratin, förstår inte att det skall vara rasistiskt att ifrågasätta t.ex. etrema yttringar av en religion eller synpunkter på kostnader för denna generösa flyktingpolitik som förs i sverige…
Vilken ras hör en religion till och vilken ras tillhör ekonomiskt tänkande?

Muslimer i sverige gillar inte islamkritik, läs om detta nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/muslimer-i-sverige-vill-stoppa-islamkritik/

Lyssna på intervju med Geert Wildeers som berättar om islam.

Sverigedemokraternas vårbudget – kraftfulla satsningar på landsbygden

26 april, 2013

Sverigedemokraterna lägger idag fram sin vårbudgetmotion med bl.a. ett förstärkt fokus på jobbskapande åtgärder för landsbygden. Med ett s.k. landsbygdslyft vill partiet stimulera framväxten av 25.000 nya jobb i glesbygd.

Så här säger Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström i ett pressmeddelande:

– Vi kan idag presentera en kraftfull satsning för jobb och tillväxt på landsbygden. Genom att satsa på att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt kan vi skapa 25 000 nya jobb inom skogsnäringen, gruvindustrin, fiskeodling, turismnäringen, försvaret och jordbruket.

– Sverigedemokraternas perspektiv i landsbygdfrågorna är viktigt. Vi har en regering som fullständigt försummat dessa frågor under sju års regeringstid samtidigt som den rödgröna oppositionen vill utsätta landsbygden för en skattechock.

Satsningen beräknas kosta cirka 13 miljarder under en fyraårsperiod varav knappt två miljarder 2014. Det handlar om jobb inom gruvnäring, skogsindustri, jordbruk, fiskodling och vattenbruk, turism och besöksnäring samt värnplikt.

Så här kommenterar Sällström justeringarna i regeringens vårbudget:

– Regeringens största satsning inför hösten är en miljard mer till invandringen. Dessa pengar vill man plocka från biståndet. Regeringen har konsekvent underfinansierat migrationspolitiken i sina budgetpropositioner. Vi sverigedemokrater konstaterar att UNHCR behöver mer resurser än tidigare och att pengarna gör mer nytta i flyktingarnas närområden varför vi motsätter oss transfereringen av pengar ur biståndsbudgeten under innevarande år.

Bland övriga satstningar i SD:s budget märks bl.a. 100 miljoner för att motverka hedersrelaterat våld, förnyat förslag om ett femte jobbskatteavdrag, ytterligare stärkt A-kassa och en kraftig sänkning av pensionärsskatten.

Källa: Avpixlat artikel: http://avpixlat.info/2013/04/26/sd-aviserar-kraftiga-landsbygdssatsningar-i-varbudgeten/#more-56257

Källa: Fria Tider artikel: http://www.friatider.se/sverigedemokraterna-vill-satsa-mer-pa-landsbygden

Nedan vårbudgeten i sin helhet.

https://sverigedemokraterna.se/files/2013/04/VAP_2013.pdf

Nedan sverigedemokraternas sida som berättar om denna satsning på landsbygden, samt krafttag mot hedersvåld m.m.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sverigedemokraternas-vaarbudget-kraftfulla-satsningar-paa-landsbygden-860134?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

Nedan Artikel SVT/nyheter.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/sd-vill-satsa-pa-landsbygdsjobb

SD har ju blivit otroligt smutskastat och lögner har spridits angående detta parti, men de ökar i alla fall och folk går inte på dessa beskyllningar. Lyssna på Jan Guilou vad han säger om SD som han på förfrågan av Aftonbladet noga granskat i ca en vecka.

Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi i kampanj mot Nagul Pekgul

26 april, 2013

huppror-sharia

Läste följande i tidningen Liv&Rätt nedanstående: Läs nedan.

I förra veckans nummer av Liv&Rätt kunde vi avslöja att Troende socialdemokrater – före detta Broderskap – i Stockholm kampanjat för att få in Omar Mustafa på riksdagslistan. Nu kan vi avslöja att det förekommit ett samarbete mellan Omar Mustafa och flera socialdemokratiska politiker med moderata politiker för att undanröja kritiken mot islamisterna.

Efter avslöjandena om att Troende socialdemokrater i Stockholm kampanjat för att få in Omar Mustafa på riksdaglistan berättar nu Liv&Rätts källa om ytterligare kopplingar mellan det forna Broderskap och islamister i Sverige. 2010 startade Omar Mustafa tillsammans med moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi en Facebooksida för att få Nalin Pekgul petad som S-kvinnornas ordförande – och de stöttades av socialdemokratiska feminister som Sara Gunnerud:

-Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi på en Facebooksida för att få bort Nalin Pekgul från ordförandeposten i socialdemoklratiska kvinnoförbundet.

Facebooksidan är borta sedan länge och Liv&Rätt har inte kunnat finna några spår efter den, men vår källa hävdar att både Mustafa och Waberi var initiativtagare och att deras syfte var att få bort Nalin Pekgul på grund av hennes starka kritik mot den typ av islamism som de båda männen företräder.

-Det var en grupp män med extrema åsikter som drev kampanjen mot Nalin Pekgul, säger Liv&Rätts källa. Men de hade också feministiska kvinnor med sig i kampanjen.

En av kvinnorna som stöttade det islamistiska initiativet mot Nalin Pekgul var Sara Gunnerud, feminist och socialdemokrat och verksam inom Unga S-kvinnor och i den socialdemokratiska föreningen Rebella. Rebella bildades våren 2003 för att driva opinion i frågor som berör jämställdhet och medverka till att bryta könsmaktsstrukturer och säger sig vilja jobba för att Socialdemokraterna ska driva ”ännu smartare och ännu mer progressiv politik för jämställdhet”.

Trots detta har alltså Sara Gunnerud varit en av dem som tagit ställning, för islamistiska män med extrema åsikter om Rebellas hjärtefrågor, mot en muslimsk kvinna som velat bromsa det islamistiska inflytandet i partiet.

-Ja, Sara Gunnerud har varit pådrivande i kampen för Omar Mustafa från ett tidigt stadium. Det finns en pakt mellan de här feministiska kvinnorna och de islamistiska männen. Det är inte i första hand muslimer de vill värna, utan just islamisterna.

-När det gällde kampen för att få bort Nalin Pekgul gick det alltså så långt att man ingick en pakt över partigränserna då Omar Mustafa och Abdeizak Waberi gjorde gemensam sak mot Nalin Pekgul, med feministiser som Sara Gunnerud som påhejare.

Liv&Rätts källa menar att förklaringen står att finna i Nalin Pekguls förhållningssätt till islamismen. Nalin Pekgul skrev redan 2010 en debattartikel på Newsmill där hon starkt kritiserade de fundamentalistiska islamisternas idéer och varnade för deras framfart i Sverige:

“När muslimska organisationer tog kontakt med svenska politiker och myndigheter var de tillmötesgående eftersom de var mycket angelägna att visa att muslimerna tillhörde det svenska samhället lika väl som alla andra som lever här. Problemet var bara att de strikt religiösa organisationer som tog kontakt inte representerade den stora majoriteten av muslimerna i Sverige.

Politikernas försök till dialog bidrog på så sätt till att stärka de fundamentalistiska krafterna bland de svenska muslimerna. Här visar sig också politikernas och myndigheternas okunskap om islam.”

-Nalin Pekgul har ju hela tiden försökt bromsa samröret med extremister och islamister, säger Liv&Rätts källa. Det är därför de vill ha bort henne.

Liv&Rätt: Hur ser du på att Ulf Bjereld, som i många fall är en balanserad röst, nu pratar om ”källkritisk kollaps” och tar Omar Mustafas parti?

-Den här inställningen till islamism genomsyrar hela det islamistiska gänget inom Broderskap. Om du talar med Cecilia Dalman Eek får du samma svar som du får av Bjereld eller Ardin eller Weiderud. De är helt besjälade av detta och kan varken ta kritik eller respektera människor som tycker annorlunda än de själva.

Liv&Rätts källa fortsätter:

-Det här gänget bemöter all kritik med att den är islamofobisk. Det gör det ju enkelt för dem, de slipper argumentera och kan istället peka ut andra som ”onda” medan de själva får förbli ”goda”. Men det är alltså inte så att den här lilla gruppen bryr sig speciellt mycket om muslimer generellt. De värnar främst islamisterna och de försöker systematiskt få bort alla som andas kritik mot islamism och islamister.

Liv&Rätt: Men hur passar egentligen den islam som företräds av Islamiska Förbundets in i den socialdemokratiska ideologin?

-Den här formen av islamism är ju inte alls förenlig med den socialdemokratiska ideologin. Det är det som gör det så märkligt att troende socialdemokrater vill släppa in politisk islam i partiet.

KÄLLA: nedanstående artikel i Liv&Rätts artikel.

http://www.livochratt.se/livratt-avslojar-omar-mustafa-samarbetade-med-abdirizak-waberi-i-kampanj-mot-kvinnlig-politiker/

Relaterade inlägg som innehåller mycket information, se nedan:

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/21/nalin-pekgul-talar-klartext-om-omar-mustafa-islamska-forbundet-och-islamismen-i-sverige/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/muslimer-i-sverige-vill-stoppa-islamkritik/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Abdirisak Waberi. var tidigare ordförande för Islamiska Förbundet. Han tar inte avstånd från al-Qaidas andlige ledare Youssef al-Qaradawi, som Waberi anser kan islam bättre än han själv.

I Islamiska Förbundet ingår Sveriges Islamiska Skolor. Reportern Evin Rubar har berättat hur de tolv muslimska friskolorna i Sverige används för att islamisera eleverna i islamistisk inriktning. Det vanligaste är att svenska muslimska friskolor ingår i Sveriges Islamiska Skolor, där Abdirisak Waberi är ordförande.

Waberi har också varit rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Waberi varnar för dans mellan könen och all annan musik än klassisk. Han vill ha islamiska regler som segregerar pojkar och flickor i muslimska friskolor.

Nedan intervju med Waberi.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Den radikale muslimen Mahmoud Aldebe också medlem i Muslimska förbundet som ville bli nominerad i Centerpartiet och hade förut krav på särlagstiftning för Sharialagar m.m. men blev kritiserad av centerpartiet och sedan enligt program på SR 09-11-08 ville han inte bli medlem där då han ansåg att de hade Islamofobi.

Läs nedanstående artikel i DN angående kraven som Aldebe ställde.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

78 % av muslimerna i storbrittanien är emot yttrandefrihet.

Se nedanstående video.

Lyssna på en intervju med Gert Wilders som berättar om islaminiseringen i Europa i Newsmax.TV Intervjuare är Kathleene Walter.

I USA har 6 radikala islamister viktiga poster i Obama administrationen, läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/muslimska-brodraskapet-infiltrerar-obama-administration/

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

NU BYGGS NY JÄTTEMOSKÉ I ÖREBRO

25 april, 2013

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

På attraktiv mark i ett parkområde längs Karslundsgatan i Örebro byggs just nu en drygt 1600 kvadratmeter stor moské. Moskén blir Örebros andra sedan Jehovas Vittnens gamla lokaler i Vivalla omvandlades till stadens första moské 2008.

En av Fria Tiders läsare, som önskar vara anonym, har tipsat oss om det pågående bygget. Intresset från lokal media för att uppmärksamma byggprojektet har varit svalt. Inga skyltar eller annan information upplyser heller Örebros invånare om vad det är som byggs på den attraktiva marken i Rostaparken längs Karlslundsgatan.

På Örebro Stadsbyggnad bekräftas det pågående bygget och ritningar samt planskisser skickas över till Fria Tiders redaktion. Moskén kommer att vara 1614 kvadratmeter stor och drygt elva meter hög när den står klar. En höjd jämförbar med ett fyravåningshus.

Bakom bygget står Bosniska Islamiska Församlingen i Örebro som beviljades bygglov för moskén redan våren 2011. Under vintern har församlingen ansökt om och beviljats att få bygga en större moské än man ursprungligen ansökt om bygglov för.

Moskén kommer däremot inte att ha någon minaret, åtminstone inte till en början. Örebroarna får därför vänta ytterligare några år innan de får höra böneutrop från den nya moskén.

Källa: nedanstående artikel i Fria Tider där ni kan se skisser på den stora moskén och bild på placeringen på den attraktiva marken längs Karlslundsgatan.

http://www.friatider.se/har-byggs-orebros-nya-jattemoske

Inte första kristna byggnaden i sverige som görs om till moské.. Även en Pingstkyrka såldes för 4 miljoner
och gjordes om till moské. Läs nedanstående artikel i Avpixlat.

http://avpixlat.info/2012/10/31/pingstkyrka-pa-flen-saldes-blir-radikal-sunnitisk-moske/

Jag hoppas ni går in och läser vad en smygfilmad iman predikat om europas bidragssystem, skrämmande läsning om hans åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Jag undrar vem som kommer att bekosta denna jättestora moské i Örebro?? Är det Saudarabien eller muslimska brödraskapet eller muslimska förbundet eller?? Jag hoppas det inte är skattebetalarna som betalar denna stora byggnad.

Anders Borg är ju för att moskéer skall kunna betalas med skattemedel, tycker detta är konstigt då han berättade i programmet Skavlan att han blivit kristen, borde väl i stället satsa på kristna frikyrkor och ge dem skattefinansierade lokaler istället. läs nedan.

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Men vad gör inte moderaterna för att göra deras radikala islamist i försvarsutskottet glad.

Abdirisak Waberi. var tidigare ordförande för Islamiska Förbundet. Han tar inte avstånd från al-Qaidas andlige ledare Youssef al-Qaradawi, som Waberi anser kan islam bättre än han själv.

I Islamiska Förbundet ingår Sveriges Islamiska Skolor. Reportern Evin Rubar har berättat hur de tolv muslimska friskolorna i Sverige används för att islamisera eleverna i islamistisk inriktning. Det vanligaste är att svenska muslimska friskolor ingår i Sveriges Islamiska Skolor, där Abdirisak Waberi är ordförande.

Waberi har också varit rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Waberi varnar för dans mellan könen och all annan musik än klassisk. Han vill ha islamiska regler som segregerar pojkar och flickor i muslimska friskolor.

Lyssna på intervju med honom i nedanstående videolänk.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, som även rymmer en moskédel. Jag ifrågasätter att islamistiska skolor skall gynna integrationen för barnen.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Läs nedanstående inlägg där en M-politiker har synpunkter på Waberi som moderat riksdagsman i försvarsutskottet.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Den radikale muslimen Mahmoud Aldebe också medlem i Muslimska förbundet som ville bli nominerad i Centerpartiet och hade förut krav på särlagstiftning för Sharialagar m.m. men blev kritiserad av centerpartiet och sedan enligt program på SR 09-11-08 ville han inte bli medlem där då han ansåg att de hade Islamofobi.

Läs nedanstående artikel i DN angående kraven som Aldebe ställde.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

Lyssna på en intervju med Gert Wilders som berättar om islaminiseringen i Europa i Newsmax.TV Intervjuare är Kathleene Walter.


%d bloggare gillar detta: