Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi i kampanj mot Nagul Pekgul

huppror-sharia

Läste följande i tidningen Liv&Rätt nedanstående: Läs nedan.

I förra veckans nummer av Liv&Rätt kunde vi avslöja att Troende socialdemokrater – före detta Broderskap – i Stockholm kampanjat för att få in Omar Mustafa på riksdagslistan. Nu kan vi avslöja att det förekommit ett samarbete mellan Omar Mustafa och flera socialdemokratiska politiker med moderata politiker för att undanröja kritiken mot islamisterna.

Efter avslöjandena om att Troende socialdemokrater i Stockholm kampanjat för att få in Omar Mustafa på riksdaglistan berättar nu Liv&Rätts källa om ytterligare kopplingar mellan det forna Broderskap och islamister i Sverige. 2010 startade Omar Mustafa tillsammans med moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi en Facebooksida för att få Nalin Pekgul petad som S-kvinnornas ordförande – och de stöttades av socialdemokratiska feminister som Sara Gunnerud:

-Omar Mustafa samarbetade med Abdirizak Waberi på en Facebooksida för att få bort Nalin Pekgul från ordförandeposten i socialdemoklratiska kvinnoförbundet.

Facebooksidan är borta sedan länge och Liv&Rätt har inte kunnat finna några spår efter den, men vår källa hävdar att både Mustafa och Waberi var initiativtagare och att deras syfte var att få bort Nalin Pekgul på grund av hennes starka kritik mot den typ av islamism som de båda männen företräder.

-Det var en grupp män med extrema åsikter som drev kampanjen mot Nalin Pekgul, säger Liv&Rätts källa. Men de hade också feministiska kvinnor med sig i kampanjen.

En av kvinnorna som stöttade det islamistiska initiativet mot Nalin Pekgul var Sara Gunnerud, feminist och socialdemokrat och verksam inom Unga S-kvinnor och i den socialdemokratiska föreningen Rebella. Rebella bildades våren 2003 för att driva opinion i frågor som berör jämställdhet och medverka till att bryta könsmaktsstrukturer och säger sig vilja jobba för att Socialdemokraterna ska driva ”ännu smartare och ännu mer progressiv politik för jämställdhet”.

Trots detta har alltså Sara Gunnerud varit en av dem som tagit ställning, för islamistiska män med extrema åsikter om Rebellas hjärtefrågor, mot en muslimsk kvinna som velat bromsa det islamistiska inflytandet i partiet.

-Ja, Sara Gunnerud har varit pådrivande i kampen för Omar Mustafa från ett tidigt stadium. Det finns en pakt mellan de här feministiska kvinnorna och de islamistiska männen. Det är inte i första hand muslimer de vill värna, utan just islamisterna.

-När det gällde kampen för att få bort Nalin Pekgul gick det alltså så långt att man ingick en pakt över partigränserna då Omar Mustafa och Abdeizak Waberi gjorde gemensam sak mot Nalin Pekgul, med feministiser som Sara Gunnerud som påhejare.

Liv&Rätts källa menar att förklaringen står att finna i Nalin Pekguls förhållningssätt till islamismen. Nalin Pekgul skrev redan 2010 en debattartikel på Newsmill där hon starkt kritiserade de fundamentalistiska islamisternas idéer och varnade för deras framfart i Sverige:

“När muslimska organisationer tog kontakt med svenska politiker och myndigheter var de tillmötesgående eftersom de var mycket angelägna att visa att muslimerna tillhörde det svenska samhället lika väl som alla andra som lever här. Problemet var bara att de strikt religiösa organisationer som tog kontakt inte representerade den stora majoriteten av muslimerna i Sverige.

Politikernas försök till dialog bidrog på så sätt till att stärka de fundamentalistiska krafterna bland de svenska muslimerna. Här visar sig också politikernas och myndigheternas okunskap om islam.”

-Nalin Pekgul har ju hela tiden försökt bromsa samröret med extremister och islamister, säger Liv&Rätts källa. Det är därför de vill ha bort henne.

Liv&Rätt: Hur ser du på att Ulf Bjereld, som i många fall är en balanserad röst, nu pratar om ”källkritisk kollaps” och tar Omar Mustafas parti?

-Den här inställningen till islamism genomsyrar hela det islamistiska gänget inom Broderskap. Om du talar med Cecilia Dalman Eek får du samma svar som du får av Bjereld eller Ardin eller Weiderud. De är helt besjälade av detta och kan varken ta kritik eller respektera människor som tycker annorlunda än de själva.

Liv&Rätts källa fortsätter:

-Det här gänget bemöter all kritik med att den är islamofobisk. Det gör det ju enkelt för dem, de slipper argumentera och kan istället peka ut andra som ”onda” medan de själva får förbli ”goda”. Men det är alltså inte så att den här lilla gruppen bryr sig speciellt mycket om muslimer generellt. De värnar främst islamisterna och de försöker systematiskt få bort alla som andas kritik mot islamism och islamister.

Liv&Rätt: Men hur passar egentligen den islam som företräds av Islamiska Förbundets in i den socialdemokratiska ideologin?

-Den här formen av islamism är ju inte alls förenlig med den socialdemokratiska ideologin. Det är det som gör det så märkligt att troende socialdemokrater vill släppa in politisk islam i partiet.

KÄLLA: nedanstående artikel i Liv&Rätts artikel.

http://www.livochratt.se/livratt-avslojar-omar-mustafa-samarbetade-med-abdirizak-waberi-i-kampanj-mot-kvinnlig-politiker/

Relaterade inlägg som innehåller mycket information, se nedan:

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/21/nalin-pekgul-talar-klartext-om-omar-mustafa-islamska-forbundet-och-islamismen-i-sverige/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/muslimer-i-sverige-vill-stoppa-islamkritik/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Abdirisak Waberi. var tidigare ordförande för Islamiska Förbundet. Han tar inte avstånd från al-Qaidas andlige ledare Youssef al-Qaradawi, som Waberi anser kan islam bättre än han själv.

I Islamiska Förbundet ingår Sveriges Islamiska Skolor. Reportern Evin Rubar har berättat hur de tolv muslimska friskolorna i Sverige används för att islamisera eleverna i islamistisk inriktning. Det vanligaste är att svenska muslimska friskolor ingår i Sveriges Islamiska Skolor, där Abdirisak Waberi är ordförande.

Waberi har också varit rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Waberi varnar för dans mellan könen och all annan musik än klassisk. Han vill ha islamiska regler som segregerar pojkar och flickor i muslimska friskolor.

Nedan intervju med Waberi.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Den radikale muslimen Mahmoud Aldebe också medlem i Muslimska förbundet som ville bli nominerad i Centerpartiet och hade förut krav på särlagstiftning för Sharialagar m.m. men blev kritiserad av centerpartiet och sedan enligt program på SR 09-11-08 ville han inte bli medlem där då han ansåg att de hade Islamofobi.

Läs nedanstående artikel i DN angående kraven som Aldebe ställde.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

78 % av muslimerna i storbrittanien är emot yttrandefrihet.

Se nedanstående video.

Lyssna på en intervju med Gert Wilders som berättar om islaminiseringen i Europa i Newsmax.TV Intervjuare är Kathleene Walter.

I USA har 6 radikala islamister viktiga poster i Obama administrationen, läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/muslimska-brodraskapet-infiltrerar-obama-administration/

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Annonser
Explore posts in the same categories: INVANDRING OCH INTEGRATION, Islamiska förbundet, ISLAMISTISK FRISKOLA, JÄMLIKHET MELLAN MAN OCH KVINNA, Kvinnors rättigheter, Liv&Rätt, Miljöpartiets Mehmet Kaplan, Muslimska brödraskapet, Nalin Pekgul, Okatigoserat, Omar Mustafa, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, Radikal islaist i Miljöpartiet, Radikal islamist i försvarsutskottet för M, Regeringen, Religion

Etiketter:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: