PRESIDENT OBAMA KRISTEN ELLER MUSLIM?

Muslimer i Vita huset i USA

Det spekuleras mycket i USA om verkligen Obama är kristen eller muslim. Kristna tidningen Dagen tar upp detta i en artikel nedan.

USA:s president Barack Obama gav en känga till dem som ifrågasatt hans kristna tro.

USA:s president Barack Obama var på gott humör under Vita husets årliga korrespondentmiddag på lördagen, då han skämtade om sig själv, medierna och sina politiska motståndare. Han utdelade bland annat en känga till dem som ifrågasatt hans kristna tro och anklagat honom för att vara vänsterradikal.

– När jag ser mig i spegeln i dag måste jag erkänna att jag inte längre är den stöddiga unga muslimska socialist som jag brukade vara. Tiden går. Du blir lite grå, sade Obama.

Bland de omkring 3 000 gästerna fanns, förutom kändisar som den sydkoreanska rapparen Psy, sångerskan Barbra Streisand och regissören Steven Spielberg, många reportrar och deras redaktörer.

– Jag vet att CNN gått på några smällar den senaste tiden, men faktum är att jag beundrar deras engagemang att täcka alla sidor av en historia, utifall en av dem skulle råka vara sann, sade presidenten.

KÄLLA: http://www.dagen.se/nyheter/obamas-skamt-inte-langre-stoddig-ung-muslimsk-socialist/

Gå in på nedanstående länk och läs om Kung Abdulla Jordanien. som kritiserar USA för att inte förstå muslimska brödraskapets intentioner

http://www.nytimes.com/2013/03/19/world/middleeast/king-abdullah-of-jordan-has-criticism-for-all-concerned.html?hp&_r=2&

När man läser nedanstående så blir man ju lite fundersam om Obama är kristen eller muslim?

I USA har 6 radikala islamister viktiga poster i Obama administrationen, läs nedan.

Nedan namn på dem som sitter i Vita huset och har viktiga poster.

Arif Alikhan – Assistant Secretary for Policy Development for the U.S.

Department of Homeland Security

Mohammed Elibiary – Homeland Security Adviser

Rashad Hussain – Special Envoy to the (OIC) Organization of the Islamic
Conference

Salam al-Marayati – Obama Adviser – founder Muslim Public Affairs

Council and its current executive director

Imam Mohamed Magid – Obama’s Sharia Czar – Islamic Society of North

America Islamic Society of North America

Eboo Patel – Advisory Council on Faith-Based Neighborhood Partnerships

Med så många muslimska brödraskapets män i Vita huset så torde de göra allt de kan för att

medverka till att islamisera USA.

När man ser nedanstående video så börjar man undra om Obama verkligen är kristen?? Tycker inte detta verkar som något skämt i alla fall när man lyssnar på videon.

Läs mer om Obama i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/29/tal-om-obama-gate-nar-skandalerna-vaxer-kring-usas-president/

Nedan en video där det spekuleras om Obama och Islam.

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Lyssna på Mona Walter som hotas i Sverige för att hon konverterat till Islam, hon berättar om islam i nedanstående video.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Annonser
Explore posts in the same categories: Gert Wilders om Islam, Kristna tidningen Dagen., Muslimska brödraskapet, OBAMA ADMINISTRATION I VITA HUSET, OBAMA USA, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, President Obama USA, Religion, Terrorattentatet i USA 11 sept., Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 kommentarer på “PRESIDENT OBAMA KRISTEN ELLER MUSLIM?”

 1. Lisen Says:

  Vart har mina tidigare kommentarer i det här ämnet tagit vägen? : )
  Man måste sätta saken i en större kontext för att förstå varför dessa beskyllningar är befängda. Tea-party-rörelsen ägnade sig ju länge åt befängda beskyllningar mot Obama för att han inte skulle vara född i USA, och således olaglig som president. Sedan Obama småningom sett sig tvungen att visa sin födelseattest för media för att få slut på det tramset har man tydligen börjat anklaga honom för att vara muslim istället.

  Påståendet att hela hans släkt skulle vara muslimer håller jag för mycket osannolikt, särskilt i beaktande av att Obama i biologisk mening bara är till hälften svart, då hans mor är vit. Men Obama identifierar sig som svart och brukar därför betraktas som svart. Däremot är väl de delar av Obamas släkt, som fortfarande bor kvar i Afrika muslimer, vilket är tämligen irrelevant.

  Teaparty-rörelsen har ju länge drivit en illasinnad hatkampanj mot Obama, i vilken man inte hållit sig för god för att sprida lögner. Grunden för hatet är helt enkelt att man tycker att politiken Obama driver är alltför mycket av vänsterpolitik i förhållande till
  tea-partyrörelsens egna högerextrema värderingar. Hatkampanjen är givetvis den rimliga förklaringen även till anklagelserna om att Obama skulle vara muslim. Man måste förstå att inte alla anklagelser grundar sig i belägg eller ens sannolika indicier. Istället bygger de på en hatisk grunduppfattning. Hatar man tillräckligt mycket så hittar man på anklagelsen först, och sedan kan man alltid fabricera några långsökta indicier som ska understödja anklagelsen.
  Alla befängda anklagelser mot Obama utmärker sig som utpräglade konspirationsteorier. Man måste försöka se mönstret. Det är inte första gången i historien som komplett ogrundade konspirationsteorier får stor spridning. Vissa föreställningar är resultatet av vissa psykologiska mekanismer. Människan har tyvärr en psykologisk benägenhet att hemfalla åt konspirationsteorier. Därför måste man försöka se skillnaden mellan föreställningar som spirar ur tänkandets begränsningar och sådana som har rimlighet, belägg, förklaringar och sammanhang som talar för sig. Eller annorlunda uttryckt; man måste tänka kritiskt. Man kan inte tro på alla påståenden som cirkulerar på internet i total avsaknad av trovärdiga källor.

  Men om vi helt kontrafaktiskt antar att Obama trots allt är muslim: Vad spelar det för roll? Du kan väl inte på allvar påstå att Obama skulle vara islamist och driva en islamistisk politik? Är det inte en demokratisk grundprincip att religionen är en privatsak? Har man i USA inte begripit skillnaden mellan offentligt och privat, så behöver ju vi lyckligtvis sekulariserade européer inte för den skull ta till oss ofoget att döma politiker efter deras privata angelägenheter. Det är väl den förda politiken som är huvudsaken med politiker och partier,
  eller?

  • ladycobra Says:

   Jag har bara en kommentar som är före denna i mina kommentarer från dig och jag har svarat på den och skickat verser ur koranen och förklaring på ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam m.m. jag skrev.

   Nu är det ju så att islam är mera än en religion, det är ju mera en ideologi och man går ju efter koranen och stiftar olika lagar.. Den skiljer sig väldigt mycket mot andra religioner.

   Läs vad Dr. Peter Hammond har att säga om islam

   http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

   Om du menar att det skulle vara OK t.ex. för en präst i svenska kyrkan att vara islamist, så förstår jag inte att det inte spelar roll vad man har för religion privat för att utöva ett yrke som t.ex. präst.

   Och visst spelar det väl roll om en amerikansk president skulle vara islamist, när han leder ett kristet land som USA, de är ju ännu mera för kristna värderingar än Sverige.. Folk är mycket kyrkliga i USA

   Jag tycker vi avslutar denna diskussion som inte leder någon vart, för du tar inte till dig av vad jag skriver utan bara kritiserar mina åsikter.

   Du får tro vad du vill och även jag.

   Gud välsigne dig!
   Lev väl!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: