Jättedemonstrationer i Istanbul – säger nej till politisk islam

Uppemot hundratusen människor uppges just nu vara ute på gatorna i massiva demonstrationer emot den starkt religiösa regeringen i Turkiet.

Oroligheterna i landet har växt de senaste dagarna och bottnar i att många turkar vill att staten ska förbli sekulär och de tar därför avstånd ifrån politisk islam, så kallad islamism. Många känner oro över hur islamister flyttar fram positionerna i landet och successivt försöker införa muslimska lagar.

Den nuvarande regeringen leds av premiärminister Recep Tayyip Erdoğan som är djupt troende sunnimuslim. Regeringspartiet AKP beskriver sig själva som islamdemokrater och förespråkar en ”modern, moderat, liberal och demokratisk islamism” som man kallar den ”turkiska modellen”.

AKP:s variant av islamism har hyllats i stora delar av den arabiska världen i och med den så kallade arabiska våren. De al-Qaeda-stödda rebellerna i dessa länder ser Erdoğan som ett föredöme och Turkiet som ett föregångsland för den typ av islamism man vill införa.

Under ett uppmärksammat tal 1998 yttrade Erdoğan orden ”moskéerna är våra baracker, kupolerna våra hjälmar, minareterna våra bajonetter och de trogna våra soldater”. Talet fick honom dömd till fängelse för hatbrott då åklagaren menade att Erdoğan ”uppviglat till religiöst eller rasistiskt hatbrott”. Fem år senare var han trots det vald till landets premiärminister.

Under de pågående demonstrationerna i Turkiet anklagas Erdoğan för att vara en diktator och regeringen beskrivs som en ”förtryckande Muslimska brödraskapet-regering”. Twitter svämmas över av bilder på hur polisen hårt och brutalt slår ned demonstranterna och islamistmotståndarna vädjar om hjälp från omvärlden.

Hittills har dock intresset i västerländsk media för händelserna i Turkiet varit svalt. Frågan är känslig och man vill ogärna stöta sig med de många våldsbejakande och islamistförespråkande muslimer som numera bor i Västeuropa.

OBS! Vissa av bilderna nedan kan av många uppfattas som stötande.

KÄLLA: FRIA TIDERS ARTIKEL
http://www.friatider.se/jattedemonstrationer-i-istanbul-sager-nej-till-politisk-islam

Det är tydligt att Turkiet är på väg åt samma håll som Eygypten efter att president Mursi blev president, han lovade demokrati och jämlikhet m.m. men inget av detta blev ju verklighet utan istället tvärsom.

Mursi är ju medlem i Muslimska brödraskapet och de vill ju göra hela Europa till islamistiska stater och införa Sharialagar som är fruktansvärda med stening, handavhuggning, spöstraff, m.m. vidrigheter.

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

Gå in och läs om vad en moderat politiker anser om moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet och lyssna på intervju med honom och läs länkar om hans islamistiska friskola i Göteborg som det förekommit allvarliga kränkningar i m.m. intressant läsning.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Även Miljöpartiet har en radikal islamist i riksdagen som har även bjudit in en kritiserad antisemit till riksdagen.Läs om detta nedan

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Nedan en föreläsning om islam, mycket intressant att lyssna på denne professor, väl värt att lyssna på.

Annonser
Explore posts in the same categories: Annorlunda kvinnosyn, Antisemitism, Egypten, GRANSKNING AV RELIGIÖSA FRISKOLOR, Islamiska förbundet, ISLAMISTISK FRISKOLA, JÄMLIKHET MELLAN MAN OCH KVINNA, Miljöpartiets Mehmet Kaplan, Muslimska brödraskapet, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, President Mursi, Radikal islamist i försvarsutskottet för M, Radikal islamist i Miljöpartiet, Religion, SKOLVERKET, Turkiet, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: