Sadistisk babymisshandel gav fängelse

Idag kom deldomen för mamman, Fatemeh Khodabakhshi, där hon och pojkvännen, Mohammad Ghayou Soltani, båda afghaner, stått åtalade för den utstuderade sadistiska misshandeln av kvinnans nu 18 månader gamla flicka under drygt tre månaders tid. Hjärtlöst täcker inte ens in beskrivningen av vad babyn fått utstå. Det handlar om runt 100 skador på flickan.
En anonym tipsare uppgav vid månadsskiftet januari/februari för socialtjänsten i Örebro län att en ung kvinna hade en blott 12 månader gammal baby som var torterad.

En socialsekreterare gjorde hembesök hos Fatemeh Khodabakhshi och kunde konstatera att den lilla babyn hade brännskador, blåmärken och kunde inte gå. Mamman och babyn fördes till direkt till sjukhuset. Dagen därpå gjordes en riktig undersökning av barnet, som även hade svullen läpp, blödde från munnen, var röd runt halsen och bitmärken på överkroppen.

Vid rättsmedicinsk kroppsundersökning den 1 februari 2013 har sammanlagt konstaterats omkring 100 skador på målsäganden såsom blåmärken, överhudsavskrapningar, sårskador, rodnader, ärrbildningar och avlossad hud samt vid röntgenundersökning konstaterats underbensbrott på såväl vänstra som högra benet.

Polisen hämtade in Fatemeh Khodabakhshi som först uppgav att en man skadat barnet men hon visste varken hans adress eller namn. Sedan uppgav hon en mängd olika namn på honom.

Hon sa även att de första gångerna de träffades hade han tejpat barnet som en linda och stoppat undan henne under sängen: Mohammad Ghayou Soltani hade två gånger tejpat med silvertejp runt flickans kropp, armar och fötter. En gång band han dessutom något över hennes mun. Han tog även mobilfoton på sig själv och babyn samtidigt som han biter i det lilla barnet.

Trots det hade Fatemeh Khodabakhshi inget emot att fortsätta träffa honom Samtidigt hade man även hittat bilder och film i mammans mobiltelefon. Polisen anhöll henne misstänkt för grov misshandel och en husrannsakan ledde spåren vidare och en vecka senare greps även Mohammad Ghayou Soltani.

Fatemeh Khodabakhshi polisanmälde aldrig honom, därför har hon indirekt medverkat till den grova misshandeln vilket åklagaren såg extra allvarligt på.

Paret häktades misstänkta för grov misshandel alternativt grovt vållande till kroppsskada. I de inledande polisförhören erkände Mohammad Ghayou Soltani att han misshandlat flickan, men tog sedan tillbaka allt. Han menade att han kommit överens med Fatemeh Khodabakhshi om att han skulle ta på sig skulden för misshandeln, för att Fatemeh Khodabakhshi inte skulle riskera att bli av med vårdnaden om barnet. Men flickan hade skador som han inte kunde förklara varvid Fatemeh Khodabakhshi också delgavs misstanke.
Gärningsbeskrivning:

Mohammad Soltani har under tiden 1 november 2012 – 31 januari 2013 i Vedevåg och Örebro misshandlat målsäganden, född 26 november 2011.
Soltani har därvid;

– vid ett tillfälle bitit henne på höger kind, varvid smärta, rodnad och ärrbildning uppkommit,
– vid ett tillfälle bitit henne på magen, varvid smärta, underhudsblödning och överhudsavskrapning uppkommit,
– härutöver vid ett flertal ytterligare tillfällen bitit henne, företrädesvis i ansiktet men även på kroppen i övrigt, varvid förutom smärta uppkommit rodnader, blånader och i något fall blodvite,
– vid ett tillfälle bränt henne med en varm sked under fötterna och i vart fall ena handen, varvid smärta, sårskador och hudavlossning uppkommit,
– vid ett tillfälle fattat tag i hennes armar och snurrat runt henne samt även vridit på i vart fall ena handen, varvid smärta, svullnader och överhudsavskrapningar uppkommit,
– vid flera tillfällen då hon varit ledsen och gråtit kastat ner henne i en säng, varvid får förutsättas att viss smärta uppkommit,

– vid två tillfällen satt upp henne på en 1 meter hög byrå, varvid hon vid båda tillfällena ramlat ner och i vart fall vid ett av dessa tillfällen slagit ansiktet i golvet och börjat blöda,
– vid ett tillfälle satt upp henne på en kyl / frys som varit 1 meter 85 centimeter hög, varvid hon handlöst fallit ner på köksgolvet och får förutsättas ha känt smärta, varvid åtgärden att överhuvudtaget placera henne på denna plats under alla omständigheter – om det ej kan anses styrkt att hon ramlat ner – i vart fall inneburit att Soltani av grovoaktsamhet utsatt målsäganden för fara för svår kroppsskada,

– vid ett tillfälle utomhus kastat iväg henne, varvid hon hamnat på sina fötter i snön och smärta och svullnad uppkommit samt även
underbensfrakturer på såväl vänster som höger ben resulterande i att målsäganden under en period blivit oförmögen att gå själv.

Soltanis misshandel av flickan är att bedöma som grov då Soltani visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att vid upprepade tillfällen under en avsevärd tidsrymd på olika sätt misshandla ett mycket litet barn skyddslöst barn samt då han vad gäller underbensfrakturerna tillfogat målsäganden en svår kroppsskada.
Domarna

Örebro tingsrätt dömde i maj:
– Mohammad Ghayou Soltani, född 1991 och medborgare i Sverige, för grov misshandel, framkallande av fara för annan och olaga frihetsberövande till tre år och sex månaders fängelse och ett skadestånd till flickan på 150.000 kronor. Han nekar till allt. I domen beskrev rätten misshandeln som “omfattande, hänsynslös och allvarlig brottslighet som förövats mot ett litet skyddslöst barn. Gärningarna har också inneburit ett allvarligt angrepp på flickans liv och hälsa och trygghet till person”.

Mamman Fatemeh Khodabakhshi skickades på en stor rättspsykiatrisk undersökning. Åklagaren hade yrkat på tre års fängelse och utvisning för henne då

Fatemeh Khodabakhshi, som är mor och vårdnadshavare för flickan, har under tiden 1 november 2012 – 31 januari 2013 i Örebro och Vedevåg underlåtit att, sedan olika former av skador uppstått på barnet, dels förorsakade av Soltani enligt vad ovan påståtts, dels uppkomna under andra ej klargjorda omständigheter, se till att hon kommit till sjukvårdspersonal och/eller medföra henne till sjukhus för att försäkra sig om att målsäganden erhöll nödvändig vård och smärtlindring.

Fatemeh Khodabakhshis nyss nämnda gärning är att bedöma som grov misshandel då hon genom sin underlåtenhet visat särskild hänsynslöshet och råhet gentemot sin dotter som på grund av sin låga ålder varit helt skyddslös och utlämnad till sin vårdnadshavare. Fatemeh Khodabakhshi har genom sin underlåtenhet förorsakat flickan smärta och lidande.
Idag kom domen:

– Fatemeh Khodabakhshi, född 1990 och medborgare i Afghanistan, döms för grov misshandel till ett och ett halvt års fängelse. Hon dömdes i princip för att inte ha skyddat sitt barn och inte ha tagit henne till läkare vilket också betraktas som grov misshandel. Hon ska även solidariskt med Mohammad Ghayou Soltani betala dottern 130.000 i skadestånd. Hon hade tolkbehov på dari/persiska.
Fatemeh Khodabakhshi blev dock inte utvisad. Babyn är idag omhändertaget av de sociala myndigheterna och familjehemsplacerad och däri ligger en knäckfråga. Rätten är osäker på vad som är lämpligt, om dottern ska ha kontakt med sin mamma i framtiden. Men att utvisa kvinnan är inte bra för dottern och ogillar därför yrkandet:

”Det skulle innebära att all kontakt mellan mor och dotter, i vart fall för överskådlig framtid, i praktiken helt avskärs och flickan skulle således bli lämnad i landet helt utan anhöriga eller vårdnadshavare. Det kan enligt tingsrätten inte anses vara förenligt med flickans bästa.”
Om familjehemsplaceringen skriver rätten att ”det är svårt att i nuläget se när den vården kan komma att upphöra”. Även om det finns en lag som säger att barnet normalt ska återförenas med sina vårdnadshavare skriver rätten ”att den frågan för närvarande är svår att bedöma”.
Örebro tingsrätt, B 542-13

Källa: Fria tiders artikel

http://avpixlat.info/2013/06/10/sadistisk-babymisshandel-gav-fangelse/#more-61074

Saknar ord för hur hemskt detta är! Stackars baby! Den lilla babyn måste ju få psykiska sviter efter detta i hela hennes liv.. De tre första åren i en människas liv är mycket viktigt för hur personen skall utvecklas..det är mycket viktigt att barn för mycket kärlek för att sedan bli harmoniska människor.

Annonser
Explore posts in the same categories: Afghaner, Babymisshandel, BROTT OCH STRAFF, Fängelse, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE

Etiketter: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: