Arkiv för juli 2013

11-åriga Nada Al-Ahdals YouTube-film sätter fokus på frågan om barnäktenskap

30 juli, 2013

En YouTube-film där elvaåriga Nada Al-Ahdal från Jemen berättar som sina egna erfarenheter av och åsikter om muslimska barnäktenskap har fått stor uppmärksamhet. I filmen berättar Nada hur hon flera gånger tvingats rymma från sin familj för att undgå att bli bortgift.

Barnäktenskap en otäck realitet i den muslimska världen och blir i massinvandringens spår också allt vanligare i Sverige. beräkningar anger att fler än 140 miljoner flickor under 18 år kommer att bli bortgifta under decenniet 2010 – 2020. I de flesta fall ingås dessa tvångsäktenskap med betydligt äldre män och ofta är flickorna inte ens i närheten av 18-årsgränsen. De kan också ha lovats bort för äktenskap redan när de bara är några år gamla, även om själva äktenskapet ingås och fullbordas ett antal år senare.

Begreppet “fullbordas” innefattar också ofta att minderåriga flickor i Nadas ålder eller yngre tvingas till sex. Detta sker med stöd i Koranen och muslimsk lag eftersom profeten Muhammed själv äktade en av sina hustrur, Aisha, när hon endast var 6 år gammal och fullbordade äktenskapet med samlag tre år senare när Aisha var 9 år. Själv var Muhammed då i 50-årsåldern. Det tar tid att ändra på attityder skriver tidningen Dagen som uppmärksammar de muslimska barnäktenskapen i en artikel. Med tanke på att det gått 1.500 år sedan Muhammed och Aishas tid får den reflektionen anses som något av ett understatement.

Läs mera i artikeln i den kristna tidningen Dagen.
http://www.dagen.se/opinion/ledare/barnaktenskap-en-otack-realitet/

Gå även in på Avpixlats artikellänk.
http://avpixlat.info/2013/07/30/11-ariga-nada-al-ahdals-youtube-film-satter-fokus-pa-fragan-om-barnaktenskap/

Köp boken ”Barnbrudar” Läs nedan om denna bok som Thina Thunander skrivit om barnäktenskap.
http://www.leopardforlag.se/bok/barnbrudar/

Gå också in på nedanstående video och lyssna på en utmärkt föreläsning av, Dr Mark Durie at the Q Society of Australia in Melbourne on 18 July 2013: From Pakistan to the Streets of Oxford – Understanding the Ideological Foundation of Sexual Abuse in Islam.

Jag anser att alla politiker och även journalister och egentligen alla borde studera islam för att förstå hur radikala islamister tänker. I nedanstående länk finns förklaring på ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam, samt flera verser ur koranen och videos om muslimska brödraskapet som informerar om hur de tänker.
En moderat kommunpolitiker har kritiserat sitt eget parti för att det finns en radikal islamist i försvarsutskottet i riksdagen för moderaterna. Läs nedan:

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

I nedanstående länk kan ni lyssna på en kvinna som verkligen lägger fram fakta om moderaternas aradikala islamist som ser upp till Al Quidas andlige ledare.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/gunnel-wahlstrom-ring-p1-17-juni-2013-om-islamister-och-moderaternas-radikala-islamist/

Moderat lokalpolitiker förenas med SD i kritik mot statsministerns demokratisyn

30 juli, 2013

Reinfeldt

Jerzy Golovkin, moderat region- och kommunpolitiker med utländsk bakgrund i halländska Hylte undertecknade på måndagen en debattartikel i Hallandsposten tillsammans med Oleg Datsishin och Georg Cserti, båda politiker med utländsk bakgrund för Sverigedemokraterna.

I artikeln kritiseras den demokratisyn som moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt gav uttryck för i sitt tal under Almedalsveckan då han deklarerade att han hellre ger bort regeringsmakten till en rödgrön regering än förhandlar med SD efter valet.

Kritiken låter inte vänta på sig. Så här säger Michael Svensson, som är ordförande för moderaternas förbundsstyrelse i Halland om sin partikollegas tilltag:

– Om man inte företräder partiets centrala åsikter, då kanske man ska fråga sig vilka konsekvenser man ska ta. Utgångspunkten är att Jerzy ska kunna stanna kvar i Moderaterna.

Jerzy Golovkin kontrar med att det inte är han utan statsministern som företräder en i demokratihänseende avvikande ståndpunkt:

– Om någon person så högt i landet inte respekterar valresultatet, då blir man orolig, säger Jerzy Golovkin.

I artikeln vänder sig de lokala M- och SD-politikerna mot det demokratiska underskottet i statsministerns löfte. Det är dessutom ett löfte som många proffstyckare inom media anser att den rödgröna oppositionsledaren Stefan Löfven bör hedra genom att avge motsvarande löfte själv. De tre undertecknarna skriver att de ser ett sådant agerande som en skrämmande utveckling i ett land som gäller för att vara ett av världens mest demokratiska.

Man påtalar också det märkliga i statsministerns ställningstagande i beaktande av att alliansregeringen, som är en minoritetsregering, de facto redan denna mandatperiod sitter kvar vid makten med Sverigedemokraternas stöd, därför att SD valt att inte fälla regeringen i avgörande frågor som skulle medföra nyval. Man skriver att man anser att Reinfeldt beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas många väljare och dessutom negligerar sitt eget partis väljares åsikter som i vissa frågor ligger ganska nära SD:s.

Som exempel på en sådan fråga hänvisar man i artikeln till Göteborg Universitets Politikerpanelen från juni 2013 där över 50 procent av moderata väljare svarat ”Att ta emot färre flyktingar är ett mycket/ganska bra förslag”. Regeringen Reinfeldt gör, i stället för att lyssna på de egna väljarnas åsikter, en överenskommelse med Miljöpartiets massinnvandringsextremister, skriver artikelförfattarna, en överenskommelse som verkar ha klent stöd bland moderata väljare och vars syfte endast är att stänga ute SD från invandringspolitiken. Detta anser Reinfeldt är viktigare än hur många skattemiljarder de ansvarslösa besluten kommer att kosta.

Man skriver att Moderaternas ledning tycks så förblindad av SD-hat att den inte ens märker att stödet för SD kontinuerligt ökar medan stödet för Moderaterna och alliansregeringen minskar. Enligt artikelförfattarna skulle en partiledare i ett annat land sannolikt tvingas avgå omedelbart om han före valet gick ut med att han avsåg skänka bort regeringsmakten till oppositionen bara därför att han personligen inte gillar ett parti som regeringen behöver stöd från.

De tre artikelskribenterna skriver att de på ett obehagligt sätt allt oftare påminns om sina rötter i kommunistdiktaturer med åsiktsförtryck när vissa frågor, exempelvis invandringspolitiken, nu omgärdas av en nästan lika inskränkt åsiktsfrihet . Sju partier deklarerar att de har samma åsikt i invandringsfrågan trots att en majoritet av dessa partiers väljare tycker annorlunda.

Man pekar i artikeln också på hur dessa partier, precis som i kommunistdiktaturer, får hjälp av media med att upprätthålla denna falska bild och med fostra medborgarna till “den rätta åsikten”. Artikeln avslutas med en förhoppning om att valet 2014 ska innebära en kursändring i svensk politik i riktning mot verklig demokrati, där folkets röst respekteras och har företräde framför etablissemangets och journalistkårens politiskt korrekta förtryck.

SVT http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/moderatpolitiker-reinfeldt-ar-odemokratisk

Hallandsposten
http://m.hallandsposten.se/Default.aspx?pageid=1107&parentid=0&link=1.2266991

I Hallandsposten skriver man:

29/07 Debatt
Fredrik Reinfeldt tydliggjorde i sitt Almedalstal att han hellre lämnar över makten till en Rödgrön regering än förhandlar med SD. Reinfeldts utspel har mötts med jubel från de flesta vänster-liberala journalister som direkt började kräva ett liknande ställningstagande även från Löfvens sida.

Vi anser att det är en ganska skrämmande utveckling i ett land som påstås vara ett av världens mest demokratiska. Reinfeldts och hans omgivnings beteende är märkligt i flera avseenden. Det är ingen hemlighet att alliansregeringen fortfarande sitter vid makten tack vare SD:s stödröster i många frågor.

Reinfeldt inte bara beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas väljare (cirka tio procent enligt SONU genomsnitt i juli), han negligerar dessutom de egna väljarnas åsikter som i vissa frågor ligger ganska nära SD:s.

Till exempel i Göteborg Universitets Politikerpanellen, som redovisades i juni 2013 där över 50 procent av M:s väljare svarat ”Att ta emot färre flyktingar är ett mycket/ganska bra förslag”. Och vad gör Reinfeldts regering? I stället för att lyssna på de egna väljarnas åsikter gör man en överenskommelse med Miljöpartiets mass­invandringsextremister.

Överenskommelsen som inte verkar ha något stöd bland Moderaternas egna väljare och har bara ett syfte: Visa att SD inte har något inflytande på invandringspolitiken.

Oavsett hur många skattemiljarder dessa ansvarslösa beslut kommer att kosta skattebetalarna i framtiden. Det verkar som att M:s ledning är så förblindad av SD-hat att man inte ens märker att SD:s stöd ökar hela tiden och M:s och hela alliansens stöd går i motsatt riktning.

I ett annat land skulle en partiledare säkert tvingas avgå med en gång om han ett år före valet skulle säga att han tänker överlämna makten till någon annan om han skulle behöva få stöd av ett visst parti som han inte gillar personligen.

Vi som skrivit under denna insändare har rötter i gamla kommunistländer med åsiktsförtryck. Tyvärr måste vi erkänna att vi oftare och oftare upplever att i vissa frågor, till exempel invandringspolitiken, är åsiktsfriheten i Sverige lika inskränkt. De sju andra partierna har samma åsikt i invandringsfrågan trots att deras egna väljare tycker annat. Sjuklöverns inställning stöds gärna av de flesta inom journalistkåren som gör allt för att implementera ”den rätta åsikten” i väljarnas hjärnor.

Vi hoppas verkligen att valet 2014 ska bli en brytpunkt i svensk politik i riktning mot den riktiga demokratin, där folkets röst respekteras, och längre bort ifrån etablissemangets och journalisternas PK-förtryck.

Oleg Datsishin, regionpolitiker (SD) Halmstad, med rötter i Ukraina/Sovjet

Jerzy Golovkin, region- och kommunpolitiker (M) Hylte, med rötter i Polen

Georg Cserti, kommunpolitiker (SD) Halmstad, med rötter i Ungern
———————————————————————————————————–
Källa: Avpixlat http://avpixlat.info/2013/07/29/moderat-lokalpolitiker-forenas-med-sd-i-kritik-mot-statsministerns-demokratisyn/

Källa: SvD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/m-och-sd-i-attack-mot-reinfeldt_8383960.svd

Kanske inte så konstigt om Reinfeldt är för massinvandring och generösa skattefria bidrag somär större än för svenska medborgare då han har en radikal islamist i riksdagen i försvarsutskottet och som verkligen har kontroversiella åsikter och ser upp till Al Quidas andlige ledare. Läs nedan om honom och lyssna på videos som visar vad muslimska brödraskapet har för åsikter och som har samröre med muslimska förbundet där moderaternas radikala islamist varit ordförande före Omar Mustafa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Även miljöpartiet som nu moderaterna börjat samarbeta med har en radikal islamist i riksdagen som t.o.m. bjudit in en kritiserad antisemit och homofob i riksdagen..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Det verkar som Reinfeldt verkligen blivit islamvänlig som t.o.m. stödjer en vapenfabrik i saudarabien, vilket verkar helt offartbart..bloggade om detta också.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/03/sd-avgor-om-reinfeldt-falls-for-saudifabrik/

Inget parti utom SD vågar prata om kostnaderna för denna ansvarslösa flyktingpolitik, allt mörklägges.. Jag hoppas många läser boken ”Invandring och mörkläggning” som nyligen kommit ut i handeln. Gunnar Sandelin är en av mina favoritjournalister och så Ulf Nilsson de vågar skriva vad de tycker..Gunnar Sandelin har ju varit med att skriva boken.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/07/boken-invandring-och-morklaggning/

Jag hänvisar också till nedanstående länkar som innehåller samtal till ring P1 med verkligen upplysande information som alla borde få veta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/gunnel-wahlstrom-ring-p1-17-juni-2013-om-islamister-och-moderaternas-radikala-islamist/.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Jag har tagit upp vissa uppgifter om skattefria bidrag för invandrare och kostnader för invandringen samt om ÄFS (äldreförsörjningsstöd) skattefritt för invandrare och som inte räknas som inkomst samt är högre än vad många svenska pensionärer får ut i bruttopension. Nu kommer pensionerna att minska ordentligt 2014. Läs om detta i länken nedan.
http://www.svd.se/naringsliv/sankt-pension-nasta-ar_8376964.svd

Läs nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Invandrare som bott i sverige i många år och arbetat och betalat skatt anser också att denna invandringspolitik är helt fel och de sympatiserar med SD.
Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och berättar vad han tycker, samt ytterligare videoupptagning av samtal till ring P1 m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Gunnel Wahlström Ring P1 17 juni 2013 om islamister och Moderaternas radikala islamist

27 juli, 2013

Waberi

Gunnel Wahlström är kunnig. Cirka 30 ”svenska” muslimer åker till Syrien för att strida på Al-Qaidas sida mot demokratin. De utgör en fara när de kommer tillbaka hit. De kan utföra attentat. Det vet Säpo. Svenska folket får inte veta mycket om detta. Lyssna på hennes information om moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i siksdagen.

En moderat kommunpolitiker i Vallentuna har kritiserat sitt eget parti för att han anser att moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen och ansvar för försvarshögskolan. Waberi ser upp till Al Quidas andlige ledare, och därmed lämplig att vara anställd i försvarsutskottet med insyn i sveriges försvar tydligen.

Läs nedanstående inlägg angående Waberi, samt videos som informerar om vad muslimska brödraskapet har för avsikter med europa och övriga världen.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar.

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

Lyssna även på Stefan Ritter som talar om islam samt en invandrare som ringer till ring P1 och berättar vad han anser om invandringen i nedanstående länk.

INTRESSANT REDOGÖRELSE ÖVER SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ MINDERÅRIGA OCH TAXIVÅLDTÄKTER OCH INFORMATION OM ISLAM. Understanding the Ideological Foundation of Sexual Abuse in Islam. Publicerad den 26 jul 2013

Recording of a presentation by Dr Mark Durie at the Q Society of Australia in Melbourne on 18 July 2013

I nedanstående länk finns även förklaring på ordet som finns i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam, samt verser ur koranen.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Se denna video.

En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!

27 juli, 2013

LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE SAMTAL TILL RING P1 DÄR DET FRAMKOMMER FAKTA SOM ÄR HÅRRESANDE!
DETTA ÄR RENA DISKRIMINERINGEN AV SVENSKA SKATTEBETALARE! DETTA BORDE ALLA KÄNNA TILL!

Lars Runesson som ringde till ring P1 har tydligen genom sitt tidigare yrke fått reda
på dessa siffror och förmåner som inte många känner till och jättebra att han infrormerar om detta!

Läs även nedanstående inlägg som visar att beloppet kan vara ännu högre skattefritt och så tillkommer retroaktiv föräldrapenning beroende på barnens ålder.

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan. Om någon betvivlar uträkningarna var vänlig skriv till niklas.lofgren@forsakringskassan.se
det har jag gjort och han säger att siffrorna är rätt.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

Utöver detta har invandraren som i exemplet i Fria Tider var, rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12 000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

Fick till svar nedanstående:

Hej,

nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

Widar Nord
Publisher

widar@friatider.se

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

Gå även in på nedanstående länk där fakta finns på dessa bidrag som han räknade upp, men detta med gratis telefon och glasögon m.m. kände jag inte till, det var ju en lång rad med förmåner som ingen svensk får, inte konstigt att många söker sig till sverige för att få asyl.

I nedanstående länk finns även uppgifter på kostnader för invandringen och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia, Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för invandrare..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Dessutom får ju illegala flyktingar bättre förmåner än svenska skattebetalare fr.o.m. 1 juli 2013 Maxtaxa 50 kr för läkarvård, maxtaxa för tandvård 50 kr samt i övrigt samma sjukvård som svenska skattebetalare och gratis skola för barnen..förstår varför de vill stanna i detta härliga land med dessa förmåner.

Läs nedan.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2013/07/gratis-tandvard-till-illegala-men.html

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare som inte betalar skatt får.

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Obama redo sända vapen till rebellerna i Syrien

24 juli, 2013

Muslimer i Vita huset i USAobama-gate

USA:s president Barack Obama går vidare med planerna att beväpnade de radikala rebellerna i Syrien efter att ha fått stöd i kongressen, rapporterar CNN. http://edition.cnn.com/2013/07/23/politics/us-syrian-rebels

En talesman för Vita huset, Jay Carney, säger att stödet kommer att infatta vapen, pansarvärnsvapen och ammunition.

– Stödet är tänkt att hjälpa oppositionen att slåss mot al-Assad och slutligen segra, säger Carney.

Många i kongressen var dock skeptiska till beslutet. Bland annat med Afghanistan under 80-talet i färskt minne, då USA beväpnade de som sedan blev terrornätverket al-Qaida, som nu har en mycket stark ställning bland rebellerna i Syrien. Andra kritiker menar att de som USA nu beväpnar i Syrien är samma grupper som USA med allierade strider mot i till exempel Mali, Irak och Afghanistan.

FN:s sändebud till konflikten i Syrien, Lakhdar Brahimi, är kritisk.

– Vapen skapar inte fred, vi vill att alla vapenleverenser upphör, säger han i en kommentar.

Vapenleveranserna tros kunna inledas om en vecka. USA har sedan krigets början finansierat rebellerna och tillsammans med allierade gett dem krigsmateriel, annat än vapen, så som radioutrustning och skyddsvästar. Kriget i Syrien har pågått i två år och krävt uppskattningsvis 100 000 dödsoffer.

Källa: Fria Tider

http://www.friatider.se/obama-redo-sanda-vapen-till-rebellerna-i-syrien

Det har ju pratats om att rebellerna är för sharialagar och en strängare islam och därför vill störta sittande president som verkar vara mer för ett sekulärt syrien..

Att rebellerna inte tycker om kristna framgår ju i nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/11/syrien-15-rebeller-valdtog-och-mordade-kristen-flicka/

I USA spekuleras det om Obama och om han är kristen eller muslim. Lite underligt att en kristen president tar in 6 radikala islamister från muslimska brödraskapet och ger dem viktiga poster i Obama administration i Vita huset.

Läs nedanstående inlägg om detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/29/tal-om-obama-gate-nar-skandalerna-vaxer-kring-usas-president/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/29/president-obama-kristen-eller-muslim/

Se nedanstående video:

Se denna video om Obama, mycket intressant.

Försäljningssuccé för invandringskritisk bok

23 juli, 2013

picture139358

I våras kom Karl-Olov Arnstbergs och Gunnar Sandelins bok ”Invandring och mörkläggning” ut på Debattförlaget. Nu visar det sig att boken har blivit en försäljningssuccé – trots att recensionerna uteblivit i de stora tidningarna. Fria Tider har intervjuat Karl-Olov Arnstberg.

Debattörer som belyser problem med invandringen gör sig snabbt oönskade i det så kallade ”offentliga samtalet” och tigs som regel ihjäl i den mån de inte utmålas som rasister och rättshaverister. Etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg och journalisten Gunnar Sandelin var väl medvetna om den problematiken när de tidigare i år gav ut boken Invandring och mörkläggning, som är en svidande kritik av det politiska och mediala etablissemangets hantering av invandringsfrågorna.

”Vi har bekostat layout och tryckning själva och förväntar oss inte ens att få tillbaka pengarna. Vi tror nämligen inte att boken kommer att väcka någon medial uppmärksamhet. Har vi fel i detta så är vi övertygade om att omdömet blir negativt, vilket knappast kommer att gynna bokens försäljning”, skriver de båda författarna i bokens förord.

Det visade sig att Arnstberg och Sandelin hade både rätt och fel i det. Boken har precis som de förväntade sig inte uppmärksammats i så kallad ”etablerad media”, bortsett från en invektivfylld sågning i Aftonbladet. Men den har ändå blivit en försäljningssuccé.

Fyra månader efter att boken kom ut i mitten av mars har den sålt i 3 000 exemplar och författarna tror att det snart kan bli dags att beställa ännu en omgång böcker från tryckeriet.

Fria Tider har mejlat Karl-Olov Arnstberg och ställt några frågor om hur boken har tagits emot och om villkoren för den svenska invandringsdebatten.

”Invandring och mörkläggning” kom ut strax efter att du gick i pension. Har du väntat med att skriva om just det här ämnet?
Nej, jag har skrivit på samma sätt även i tidigare böcker som exempelvis Typiskt svenskt, Mera svenskt och Svenska tabun. Jag har alltid hyst den idag alltmer föråldrade åsikten att forskares uppgift är att syssla med sanningen, så gott det nu går.

Hur har boken tagits emot?
I så kallad ”gammelmedia” har det varit helt tyst, vilket bekräftar bokens titel. Det enda undantaget var en anmälan i Aftonbladet där boken brännmärktes som ”rasistisk” av en skribent som inte kom med några som helst invändningar i sak.

Recensionen illustrerades med en bild på militanta nazister och man antydde att vi skulle vara ”extremnationalister”. Jag vill understryka att varken jag eller Gunnar har någon politisk agenda.

Vi är oberoende forskare, beskriver verkligheten så objektivt vi förmår och kommunicerar våra resultat till alla som är intresserade – Fria Tider lika gärna som Aftonbladet. Vi har anmält Aftonbladets artikel till Pressombudsmannen, som ännu inte har hunnit fatta något beslut.

Från läsekretsen har vi däremot fått ett fantastiskt gensvar. Snart sagt varje dag kommer det in hyllningar av olika slag och om jag inte var en gammal och svårflirtad man skulle jag nog vara alldeles salig. Den negativa kritiken lyser helt med sin frånvaro och på till exempel Adlibris har boken fått många och uteslutande starkt positiva läsaromdömen. Detta i kontrast till journalistkårens tystnad.

Skickade ni ut recensionsexemplar?

Vi skickade mellan 100 och 200 böcker som recensionsexemplar till utvalda politiker, bloggare, journalister och mediapersoner, där vi trodde att det fanns en chans att de skulle skriva eller på annat sätt reagera. Men bortsett från nätet, där reaktionerna kom snabbt och var oerhört positiva, hände i princip ingenting. Även journalister som vi vet har ungefär samma uppfattning som vi höll tyst.

Vad tror du är anledningen till att svenska journalister tiger?

Antagligen vill de inte offra sina karriärer. Mediasituationen i Sverige är såväl sorglig som skrämmande, men får makt- och kultureliten bestämma så ska vi inte ha någon debatt alls i invandrarfrågor. De som ifrågasätter en politik som allt klarare framstår som välfärdsstatens självmord, ska bara hålla tyst. Så illa står det till med demokratin i Sverige idag.

Den djupt problematiska invandringen är inte en specifikt svensk fråga utan en europeisk, men mig veterligt är det bara i Sverige som makteliten konsekvent ljuger och journalistkåren är helt tyst.

I Finland, Danmark och Norge finns det en debatt, men inte i Sverige, som ändå är det land i Norden som tagit och tar emot flest invandrare. I Danmark skrev Jyllandsposten att Invandring och mörkläggning var den viktigaste boken som kommit ut i Sverige på flera år.

Det kan tilläggas att det inte är lätt för svenska journalister att skriva om boken utan att krypa till korset, med tanke på den mycket graverande kritik Gunnar och jag utsätter dem för. Vi tror att de journalister som lägger de ideologiska glasögonen åt sidan och läser boken förutsättningslöst skäms för sin yrkeskår.

Du har tidigare skrivit om kontroversiella ämnen, till exempel i boken ”Svenskar och zigenare” som kom ut 1998. Har debattklimatet förändrats sedan dess?

När jag skrev Svenskar och zigenare var debatten friare. Visserligen fick jag mycket hård kritik men massmedia uppmärksammade ändå boken och jag hade möjlighet att försvara mig mot en del av angreppen. Nästan all kritik kom från människor som inte visste något om romer, men ansåg att det räckte med att ha ”rätt” åsikter. Det fanns också recensenter som skrev positivt om boken.

På den tiden var internet inte lika etablerat som idag. Jag fick istället brev från läsare. Nästan alla kom från personer som råkat illa ut i sina kontakter med romer. Högst en handfull av kanske femtio brev och kort gav uttryck för rasistiska uppfattningar. Idag sker opinionsbildningen till stor del på internet, som journalister och politiker som tur är inte kan kontrollera. Men de skulle gärna vilja.

Planerar du och Gunnar att skriva fler böcker tillsammans?
Det är ännu inte bestämt, men vi diskuterar saken.

Kommer du att skriva mer på egen hand?

Jag kommer att fortsätta skriva tills det inte går längre. Jag vet inte vad jag annars skulle hitta på. Just nu håller jag på att läsa in mig på mångkulturideologins historia.

Källa: Fria Tider artikel.

http://www.friatider.se/forsaljningssucce-for-invandringskritisk-bok

I nedanstående inlägg finns en artikel som heter Journalister mörklägger sanningen om invandringen av Gunnar Sandelin, socionom och journalist,, som arbetat på socialbyrå och sett verkligheten och började fundera över hur det är i sverige.

I inlägget finns också fakta på skattefria bidrag för invandrare samt på ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare som är skattefria och räknas inte som inkomst med påföljd att de får flera förmåner som ingen skattebetalare får. En kvinna har upplyst mig om att dessa ÄFS bidragstagare får även bidrag till semesterresa för att hälsa på släkten i sitt hemland..m.fl. förmåner. Lägsta ÄFS beloppet är högre än vad många pensionärer får ut i bruttopension.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Australien utlovar belöningar till dem som avslöjar illegala invandrare

22 juli, 2013

!cid_A6488E4859034327B3EA98649590E7BC@Nybergdator

Prime Minister Kevin Rudd – Australia

De australiensiska myndigheterna utlovar belöningar på upp till motsvarande en miljon svenska kronor till den som kan avslöja människosmugglare, rapporterar ryska public service RT.

De flesta fall av människosmuggling till Australien sker med båt, men de illegala invandrare som kommer till landet kommer numer att utvisas till läger i Papua Nya Guinea i och med en lagändring från förra veckan.

– Er affärsverksamhet är över, sade den australiensiske premiärminister Kevin Rudd i fredags i en hälsning till de kriminella ligor som hittills skött människosmugglingen till Australien, efter den att de nya invandringsreglerna röstades igenom i parlamentet.

Enligt premiärministern kommer illegala invandrare ha ”noll procents chans” att få uppehållstillstånd i Australien, oavsett uppgivet asylskäl.

Läs också:
Vapen mot afrikaner – Israel föreslår byteshandel
http://www.friatider.se/vapen-och-afrikaner-israel-foreslar-byteshandel

Källa Fria Tiders artikel.

http://www.friatider.se/australien-utlovar-beloningar-till-dem-som-avslojar-illegala-invandrare

Kevin Rudd har hållit ett tal som jag anser att Reinfeldt borde kopiera, men det kommer aldrig att ske, då han har en radikal islamist i försvarsutskottet i riksdagen som ni kan läsa om nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Fick detta från en god vän..tyvärr på engelska men de flesta kan väl engelska som är på denna sejt.

Australian Prime Minister does it again!!

This man should be appointed King of the World. Truer words have never been spoken.

It took a lot of courage for this man to speak what he had to say for the world to hear. The retribution could be phenomenal, but at least he was willing to take a stand on his and Australia’s beliefs.

Muslims who want to live under Islamic Shariah law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

Separately, Rudd angered some Australian Muslims on Wednesday by saying he supported spy agencies monitoring the nation’s mosques. Quote:

”IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take it or leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.”

”This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.”

”We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!”

”Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home because God is part of our culture.”

”We will accept your beliefs and will not question why. All we ask is that you accept ours and live in harmony and peaceful enjoyment with us.”

”This is OUR COUNTRY, OUR LAND and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian Beliefs or Our Way of Life, I highly encourage you to take advantage of one other great Australian freedom…THE RIGHT TO LEAVE.”

”If you aren’t happy here, then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”

Maybe if we circulate this amongst ourselves in Sweden, Canada & the USA , WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.

Sverige belönar illegala invandrare med bättre förmåner än vad svenska skattebetalare har.
Läs om dessa förmåner nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

Läs även fakta på skattefria bidrag till invandrare, samt statistik över ensamkommande för 2011, flera intressanta videos i inlägget och uppgifter på kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/


%d bloggare gillar detta: