Vänster kravet: Censurera utländsk bakgrund i statistiken

Utländsk bakgrund bör censureras i till exempel bidrags- och kriminalstatistik, enligt ett förslag från två högprofilerade vänsterakademiker. Nu kräver de att Sverige utplånar uppgifter om nationell bakgrund ur den offentliga statistiken.

Bakom förslaget, som skulle innebära att all statistik kring hur invandrarbakgrund påverkar brotts- och bidragsbenägenhet mörkläggs, står statsvetarna Maria Demker och Andreas Johansson Heinö.

Duon menar att ”kollektiva identiteter” och ”så kallad etnicitet” helt enkelt inte ska registreras. Det skriver de själva på DN Debatt idag.
http://www.dn.se/debatt/slopa-kollektiva-identiteter-i-den-officiella-statistiken/

”Förlegad syn”
”Alternativet, som vi starkt förespråkar, är att vi bestämmer oss för att svensk politik ska baseras på en statistik som helt bortser från kollektiva identiteter och lämnar inkludering i den etniska/religiösa/kulturella sfären till individens eget val, bortom det offentligas horisont”, skriver statsvetarna.

Begreppet utländsk bakgrund bygger på en ”förlegad syn på svenskhet”, menar de.

”Ju förr vi svenskar, oavsett våra föräldrars födelseland, befrias från denna av myndigheter påklistrade gruppidentitet, desto bättre”, avslutar den vänsterliberala duon.

”Sila nyspråket”
Någon som inte håller med om att alla bör kallas för svenskar är Malin Siwe på Expressen, som under rubriken ”Sila nyspråket” går till starkt motangrepp mot den moderna terminologin.

”Man kan tänka sig två förklaringar till detta befängda nyspråk. Den ena är göticistiskt storhetsvansinne på steroider; att talaren anser att alla 7,1 miljarder människor på vår jord egentligen är svenskar – fast bara en minimal bråkdel förstått sin sanna natur och tagit sig hit”, skriver hon på Expressens ledarsida.
http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/malin-siwe-sila-nyspraket/

Relaterat:

http://www.friatider.se/ursakta-roran-svenskheten-under-ombyggnad

Källa: Fria Tider.

http://www.friatider.se/statsvetare-stryk-utlandsk-bakgrund-i-statistiken

Jag tycker att Sverige håller på att bli ett land utan demokrati, yttrandefriheten är borta och allt skall mörkläggas som har samband med invandringen..En man skall inte heta han och en kvinna skall inte heta hon…utan det blir HEN… enligt vissa vänstermänniskor…Det är så löjligt allt detta så jag undrar vart sverige är på väg…Allt svenskt skall tydligen förbjudas och det skall inte vara någon skillnad i kulturer utan vi skall rätta oss efter andra kulturer men slopa vår egen kultur och traditioner.. I ett sådant land tycker jag inte det är trevligt att leva i…

Andra får väl ha sina seder och kulturer och religioner,, men vi måste få vår kultur och våra traditioner och religion bevarade som de är och inte ändra på detta..i så fall så försvinner ju sverige.

Vad är det för fel att visa statistik över brottslighet.. det är väl viktigt att se hur skillnaderna är och så försöka göra något åt dessa som är överrepresenterade när det gäller brott och våldtäkter, misshandel mord m.m.

Enligt Brå:s rapport kan man läsa bl.a.

DE SOM ÄR FÖDDA UTOMLANDS ÄR OFTARE REGISTRERADE

FÖR BROTT ÄN SVENSKFÖDDA PERSONER

De allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som ärfödda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört meddem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och enhalv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för
brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” ärsåledes 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder ärrisken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnasbarn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

HÖGRE ÖVERRISKER FÖR VISSA BROTT ÄN ANDRA

Bryter man ner materialet på olika brottstyper är andelen misstänkta i varje grupp avsevärt lägre. Andelen utrikes födda som är misstänkta för ett tillgreppsbrott

(BrB kapitel 8) eller ett brott mot person (BrB kapitel 3), där

misshandelsbrotten ingår, ligger på drygt fyra procent för respektive brottstyp under den femåriga observationsperioden. För övriga typer av brott är andelen av de utrikes födda i populationen lägre.

Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra.

Det är till exempel fyra gånger vanligare att de allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar.

Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnas barn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

Läs mera i nedanstående länk från Brå.

Källa: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1311776209675/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

I nedanstående inlägg finns rapport från BRÅ angående överrepresentation i brottskategorin våldtäkter, samt video från Norge där polisen berättar att invandrare är överrepresenterade när det gäller våldtäkter..m.m. intressant läsning.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/23/ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/27/gruppvaldtakten-i-markaryd-har-ar-det-tydliga-signalementet-som-polisen-morkar/

Lyssna på Richard Johnshofs mycket bra anförande i riksdagen engående sexualbrott.

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar. Enda sättet att få reda på sanningen är att gå in på Fria Tider och Avpixlat.

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

Annonser
Explore posts in the same categories: Anhöriginvandring, Annorlunda kvinnosyn, Boken invandring och mörkläggning, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ:S STATISTIK VÅLDTÄKTER, BROTT OCH STRAFF, Gunnar Sandelin, INVANDRING OCH INTEGRATION, KOSTNADER FÖR VÅLDET I SAMHÄLLET, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, VÅLD MOT KVINNOR, VÅLDTÄKTER, VÅLDTÄKTER I SVARTTAXI M.M., Vänsterpartiet, Yttrandefrihet

Etiketter:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

6 kommentarer på “Vänster kravet: Censurera utländsk bakgrund i statistiken”

  1. Nils Jungenäs Says:

    Betyder det att de även vänder sig mot kolektivisering av män och kvinnor som i ”mäns våld mot kvinnor” etc?

    Tvivlar på det…


  2. adult web-cam chat opinion

    Vänster kravet: Censurera utländsk bakgrund i statistiken | Ladycobra's Blog


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: