En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!

LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE SAMTAL TILL RING P1 DÄR DET FRAMKOMMER FAKTA SOM ÄR HÅRRESANDE!
DETTA ÄR RENA DISKRIMINERINGEN AV SVENSKA SKATTEBETALARE! DETTA BORDE ALLA KÄNNA TILL!

Lars Runesson som ringde till ring P1 har tydligen genom sitt tidigare yrke fått reda
på dessa siffror och förmåner som inte många känner till och jättebra att han infrormerar om detta!

Läs även nedanstående inlägg som visar att beloppet kan vara ännu högre skattefritt och så tillkommer retroaktiv föräldrapenning beroende på barnens ålder.

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan. Om någon betvivlar uträkningarna var vänlig skriv till niklas.lofgren@forsakringskassan.se
det har jag gjort och han säger att siffrorna är rätt.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

Utöver detta har invandraren som i exemplet i Fria Tider var, rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12 000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

Fick till svar nedanstående:

Hej,

nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

Widar Nord
Publisher

widar@friatider.se

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

Gå även in på nedanstående länk där fakta finns på dessa bidrag som han räknade upp, men detta med gratis telefon och glasögon m.m. kände jag inte till, det var ju en lång rad med förmåner som ingen svensk får, inte konstigt att många söker sig till sverige för att få asyl.

I nedanstående länk finns även uppgifter på kostnader för invandringen och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia, Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för invandrare..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Dessutom får ju illegala flyktingar bättre förmåner än svenska skattebetalare fr.o.m. 1 juli 2013 Maxtaxa 50 kr för läkarvård, maxtaxa för tandvård 50 kr samt i övrigt samma sjukvård som svenska skattebetalare och gratis skola för barnen..förstår varför de vill stanna i detta härliga land med dessa förmåner.

Läs nedan.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2013/07/gratis-tandvard-till-illegala-men.html

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare som inte betalar skatt får.

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Annonser
Explore posts in the same categories: ÄFS för invandrare orättvist, Åkesson: Avskaffa särrättigheterna för invandrare, Diskriminering, ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN, Fattiga barn i sverige? Uppdrag granskning i SVT, FLYKTINGPOLITIK, Folktandvården i Borlänge, Illegala flyktingar, JAN GUILOU UTTALAR SIG OM SD, Janne Josefsson i Uppdrag granskning, JOURNALISTER MÖRKLÄGGER SANNINGAR, KOSTNADER FÖR ASYL OCH MIGRATIONSPOLITIK, Migrationsverket, Nya vårdlagen för illegala flyktingar, Okatigoserat, POLITIK, POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE, Radikal islamist i försvarsutskottet för M, Radikal islamist i Miljöpartiet, Ring P1 SR, SJUKVÅRD, Sjukvård för illegala flyktingar, SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE, SKOLVERKET, SVERIGEDEMOKRATERNA, SVERIGES EKONOMI, Sveriges radio ring P1, Uppdrag granskning med Janne Josefsson, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

225 kommentarer på “En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!”

 1. Nej tack Says:

  Alla dina uppgifter stämmer inte. Dags att bli lite källkritisk istället för att svälja allt.

  • ladycobra Says:

   Vill du vara vänlig och i så fall om du anser uppgifterna är fel, uppge rätta uppgifter!
   och jag är tacksam om du även lämnar en länk där detta kan kontrolleras.

   Skulle mannen som uppgav dessa siffror på bidrag inte veta vad han gör då han arbetat med dessa bidrag i sitt tidigare arbete..?

   Dessutom fanns ju fler uppgifter.

   Det kanske är svårt att smälta sanningen att invandrare får mer förmåner än skattebetalande svenskar..men så är i alla fall fallet.

   • ladycobra Says:

    Det verkar som regeringen vilseleder förmånerna för invandrare, tillhör strategin
    för maktkampen mot SD. De börjar väl förstå att sanningen kommer fram om förmåner som inte svenska skattebetalare får
    och diskrimineringen mot svenska skattebetalare.. Men det kan ju vara möjligt att de inte har tid att granska alla förmåner och kostnader, för de är fullt upptagna med att få makt och tar till alla medel för att stoppa t.ex.SD som är det enda realistiskt tänkande parti i Sverige just nu.

    Jag litar mera på Niklas Löfgren som är representant för Försäkringskassan än vad regeringen påstår, ÄFS t.ex. var det socialdemokraterna som skapade denna
    skattefria förmån för invandrare som fyllt 65 år och detta räknas inte heller för inkomst därför får de ännu flera förmåner som ingen svensk pensionär som betalar skatt får. Detta kan ni läsa om nedanstående länk

    https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

    Kopierar twittersvar från Niklas Löfgren Försäkringskassans talesman om skattefria bidragen för en 3 barns mor.

    Inger
    @inger711

    @familje_ekonomi Fått mängder med ifrågasättande om siffrorna på bidrag i min blogg.

    ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/for… – 30 aug

    Niklas Löfgren
    @familje_ekonomi
    @inger711 Hej Inger såg detta först nu, frågor kring uträkning, maila mig på niklas.lofgren@forsakringskassan.se och ja jag har räknat rätt.

    23 dec 2013 00:09

   • Sarah Says:

    Vad är det för läkare som tjänar BARA 22 000 i månaden????
    Min fru är sjuksköterska och får ALDRIG under 23 000 (då pratar vi om pengar efter skatt) !!! Ta och lär dig lite om hur det verkligen ÄR innan du lägger ut sådana här lögner! Ta och flytta till ett annat land, bara för att se hur det är att vara flykting, hur det är att bli av med allt du äger på bara några sekunder, då skulle du inte sitta där och gnälla som en 80-årig oskuld!!!
    Jag trodde att sådana som du var utrotade, men tydligen så hade jag fel!

   • ladycobra Says:

    Jag har inte påstått detta att en tre barns mor får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön, men jag hänvisade till den som påstod detta, jag har inte forskat i vad läkare har för lön. Men vet att en läkares lön är inte skattefri.

    Jag tror inte att om vi skulle fly till ett annat land, att vi skulle få sådana här förmåner som de som kommer hit som asylsökande får, varför skulle då alla som flyr göra vad som helst för att få komma just till Sverige, i Italien påstås det ju vara helt annat emottagande, där får inte flyktingarna bo på sådana fina anläggningar som i Sverige.

    Hoppas du inte är politiker som uttrycker dig så oförskämt mot mig och menar att sådana som mig borde utrotas tydligen som vill framföra fakta som människor inte känner till och som mörklägges av media och politiker, att kalla mig för en gnällig 80 årig oskuld, är skrattretande och jag kan inte ens bli arg på dig, för du måste vara ett barn som skriver på detta sätt..

    Du får en kram från mig och jag vill upplysa dig om att jag är ingen 80 årig oskuld, *ler*

    Var rädd om dig vännen och hoppas du får en fin helg sså du blir på lite bättre humör!


   • Re: Sjuksköterskelöner.

    En lön ”ALDRIG under 23 000 (då pratar vi om pengar efter skatt) !!!” borde väl vara brutto mellan 35-40.000 hur i hela världen kan då sjuksköterskor ha löner klart under 22-23.000 efter flera års erfarenhet…..? I dagsläget debatteras att man ”kräver” 25.000 i ingångslöner för specialistsjuksköterskor vilket gör att utan denna påbyggnad så borde lönerna rimligtvis vara mindre.
    Så en sköterska som får mer än 23.000 brutto är synnerligen högavlönad…dvs visst kan detta vara sant men det har ingenting med lönerna för det stora flertalet sköterskor…..Varför inte kolla fakta…finns i dagspressen nästan dagligen under löneförhandlingarna……DESSUTOM det senaste rörande att får invandrare i arbete är att den som accepterar ett jobb/en anställning (även ett insticksjobb 80%) FÅR BEHÅLLA ALLA SINA BIDRAG…….och då räknar vi först det som visas från FK ovan ~22.000 plus den fantasilön man sedan har som sköterska på 23.000+ netto dvs totalt ~45.000 det blir brutto 70-80.000 kan nog nästan vara en läkarlön…..detta är naturligtvis bara ett exempel men det visar ändå gigantiska skillnader mellan en infödd sköterska och en invandrad….och det mesta, ja så gott som hela summan, är skattefinansierat……


   • Blev fel där skulle vara 23.000 NETTO men det förstod väl alla?

  • ladycobra Says:

   Du kanske tror mer på Aftonbladet och DN som mörklägger mycket som de anser
   är negativt i flyktingpolitiken, självklart gör de det.. de är ju politiskt styrda och flera tidningar
   är rädda för att över huvudtaget beröra flyktingpolitik eller en annan religion för att inte få stämpeln rasist.

   Jag undrar då vad ekonomi har för ras? Jag undrar också om religion är en ras?

   Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i sverige och hur kan man då kalla sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla även i ämnen som nu tystas ned.

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658

   Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

   Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel somjag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

   Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

   Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

  • gunilla Says:

   Lägger in mitt inlägg här högre upp då jag inte tror att alla orkar bläddra hur långt ner som helst….
   Rubriken har en oerhörd betydelse, den här bloggsidan har förekommit på Facebook, och där bidrar den till främlingsfientliga kommentarer bland personer som bara läser rubriken och tar den för sanning. En lögn som upprepas gång på gång blir lätt en ”sanning”. Allt som skrivs i media är inte sant, det gäller att vara källkritisk och ta reda på vilka motargument det finns och sedan bilda sig en egen uppfattning.
   Medelinkomsten fören läkare i Sverige är 48 000 – 49 000 kr i månaden. (Högsta månadslönen ligger på över 200 000 kr i månaden)
   En nyanländ invandrar kvinna med tre barn (12, 13, 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7000 kr i hyra får följande bidrag varje månad.
   6 776 kr i etableringsersättning
   3 000 kr i etableringstillägg
   3 754 kr i barnbidrag
   3 819kr i underhållstöd
   =22 249 kr per månad skattefritt (maxbelopp)
   (Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan)
   Vi tar bort barnbidraget och underhållsstödet, för dessa är inga bidrag som enbart flyktingmödrar får. Alla föräldrar får barnbidrag, summan beror på antal barn.
   Underhållsstödet är riktat till alla ensamstående med barn.
   22249 – 3754 – 3819 = 14676 kr
   14 676 kr återstår (etableringsersättning + etableringstillägg + bostadsbidrag)
   Bostadsbidrag är inget som enbart är riktat till ensamstående flyktingmödrar, utan även en svens ensamstående förälder som har samma utgångsläge får detta.
   Invandrarkvinnan har en hyra på 7000 kr.
   Antingen får hon bostadsbidraget i näven och betalar då hela hyran själv. (14676 + 4900 – 7000 = 12576 kr
   Eller så går bostadsbidraget direkt till bostadsbolaget och då behöver mamman betala mellanskillnaden själv. ( 7000 – 4900 = 2100 kr)
   14676 – 2100 = 12576 kr
   Vad den här kvinnan får i bidrag som inte en svensk ensamstående trebarn mor får är etableringsersättningen och etableringstillägget. Dessa finns med i summan på 12576 kr.
   En svensk trebarnsmamma som har samma förutsättningar (ensamstående, 3 barn, lägenhet på 85 kvm, hyra på 7000 kr inte skattebetalande utan bidragstagande) får socialbidrag istället.

   Etableringsersättningen och etableringstillägget erhålles under 2 år

   Angående retroaktiv föräldrapenning så gäller den till och med barnet är 8 år.
   I det här exemplet är alla 3 barnen äldre.
   Men man kan inte få både föräldrapenning OCH etableringsersättning + etableringstillägg.
   Ring P1 är ett radioprogram man kan ringa in till och säga vad man tycker i olika frågor. Lars Runesson hävdar att han tidigare arbetat inom ett område där tystnadsplikten har barnfattigdomen. Ett program där man kan säga det ena eller andra utan att behöva styrka sina påståenden.hindrat honom, men nu har han slutat där och därför kan han berätta sanningen om

   I de flesta landstingen i Sverige får barn glasögonbidrag, men summan varierar. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14702696.ab
   Retroaktiv föräldrapenning får invandrarkvinnan från när hon sökte asyl … alltså inte hela barnets levnad retroaktivt. … kan tas ut upp till barnet är 8 år. Eftersom kvinnan inte tidigare arbetat i Sverige får hon minibeloppet. MEN det går inte att kombinera med etableringsersättningen och etableringstillägget.

   För att få 12 000 kr efter avslutad SFI krävs att man lär sig snabbt och klarar en högre, mer avancerad nivå. Dit är det oftast studievana högre utbildade som når. Det finns summor på 6000 och 8 000 för de övriga beroende på vilken nivå de når.

 2. forza raja Says:

  Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka

  • ladycobra Says:

   Menar du att de som är arbetslösa och inte betalar en krona i skatt
   betalar mer till samhället? Självklart finns det jättemånga invandrare som driver företag och har arbeten
   och de bidrar verkligen till samhället, finns många duktiga invandare i sverige.

   Även invandrare inser att vi kan inte ta emot tusentals människor varje år nu när det inte finns arbete
   till dem som redan kommit hit. Det har ju framkommit att Sverige nu lånar pengar för att få ekonomin att gå ihop,
   men självklart säger Borg att allt är så bra med ekonomin för det är ju val snart.

   Finansminister Anders Borg kan tänka sig statligt ekonomiskt stöd till moskébyggen och till svensk imamutbildning. Han är inte säker på att en sekulär stat alltid är det bästa alternativet. Så han har säkert påverkats av moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet som ser upp till Al Quidas andlige ledare.

   Kristna tidningen Dagen skriver en artikel om detta, läs nedan.

   http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

   Även i denna artikel skrivs det om Borgs förslag.

   http://news.silobreaker.se/anders-borg-ppnar-fr-statlig-islam-5_2265824110435106816

 3. Cimmi Says:

  inga konstigeheter!!! svenskarna sitter i regeringen de e dom som gjort allt detta. Klaga inte på Invandrarna !!!!!!

 4. Tommy Says:

  Inte en siffra ser ut att vara rätt, det enda du länkar till är andra kända rasistbloggar och irrelevanta artiklar. Det påstås även att svenskar inte har rätt till glasögon och liknande vilket är ren lögn. Om du vill ha något att skriva om så har jag en vän som fick sin hund och kattmat inklusive försäkring till båda djuren- fast du inte får ha djur när du går på soc. Hon var svensk så det kanske inte gills då men ändå.. Är dessutom jätte nyfiken på vilken stad som skulle ge 4900kr i bostadsbidrag för en såpass liten lägenhet, blir nog att flytta dit! 🙂

  • ladycobra Says:

   Du är inte lite oförskämd, som påstår att det är irrelevanta artiklar som jag hänvisar till. Så du litar inte på Försäkringskassans uppgifter?
   Det är verkligen rätt siffror.

   Läs nedanstående länk där det är ännu mera fakta.. Är det rasistiskt att berätta vad vi skattebetalare betalar för? Trodde inte att ekonomi var en ras.
   Detta du berättar att en god vän fått en hund och försäkring för båda djuren från Soc.. det har jag mycket svårt att tro. borde kollas upp.Du får ta kontakt med mannen som står omnämnd som tvivlade på siffrorna, men han blev överaskad att det t.o.m. var högre belopp. Beloppen är ju dessutom skattefria..

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Du kan också gå in och läsa om en smygfilmad Iman vad han säger om Europas bidragssystem.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

   Lyssna även på samtal till ring P1 från invandrare i nedanstående inlägg.Lyssna även på Nalin Pekgul som jag verkligen beundrar.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

  • Christina johansson Says:

   Jag har inte råd att köpa glasögon eller gå till tandläkaren, jag får ingen hjälp från soc

   • ladycobra Says:

    Men du är ju en svensk skattebetalare och vi är diskriminerade!
    Har fått svar på twitter från Niklas Löfgren Försäkringskassan och hans uppgifter är riktiga, trots att flera
    påstår att det jag har i mitt inlägg är lögn. ÄFS t.ex. är ren diskriminering mot skattebetalande pensionärer
    som inte har i bruttopension det dessa ÄFS mottagare får skattefritt och det räknas inte som inkomst , vilket skattebetalarnas pension gör
    och därmed får dessa ÄFS mottagare som är invandrare flera förmåner som inte svenska pensionärer får.

    GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 5. Ulle Östmark Says:

  Hänvisa gärna till Försäkringskassans egen information istället för artiklar som skrivits om Försäkringskassan. Då är sannolikheten störst att slippa kommentarer om källkritik och du som skribent framstår som mer trovärdig.
  Lycka till!

  • ladycobra Says:

   Kopierar brev från Försäkringskassan till den som undrade över beloppen.

   Här följer försäkringskassans brev:

   Hej Stefan och tack för frågan jag ska försöka svara så tydligt som möjligt men detta är en komplexa frågor som berör en teoretisk situation som inte är helt vanlig men som ändå skulle kunna förekomma. Eftersom man dessutom enbart kan ha etableringsersättning under 24 månader så gäller situationen under den nyanländes två första år dvs under den tid som den som invandrat har en etableringsplan.
   Nu till beräkningarna och förutsättningarna som angavs var: (barnen antas här vara 12, 13 och 14 år och de har en hyresrätt på 85 kvm med 7 000 kr i hyra)

   1. Etableringsersättningen administreras av Arbetsförmedlingen och ersättningen kan som högst bli på 308 kr per dag (fem dagar per vecka) och på 22 dagar i månaden ger detta 6 776 kr för en sådan månad. Detta förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100% (som ska vara normalt) och ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag.
   (Etableringsersättning betalas ut med 308 kronor per dag för fem kalenderdagar per vecka. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen 231, 154 respektive 77 kronor per dag. (2 kap. 2 § förordningen [2010:407]

   Information från Arbetsförmedlingen finns här!
   2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan – eftersom det i det givna exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn kommer etableringstillägget enbart att beräknas/betalas ut för två barn. Detta pga. en begränsningsregel som finns i SFS 2010:409 2 kap 9 § etableringstillägget blir då 1 500 kr per barn dvs. 3 000 kr totalt och inte 4 500 som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kr som också är maxbeloppet krävs att man är ensamstående och har minst 4 barn hemma som är över 11 år.
   Information från Försäkringskassan finns här!
   3. Barnbidrag för tre barn är 3 754 kr inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan
   Information från Försäkringskassan finns här!
   4. Underhållsstöd administreras av Försäkringskassan
   För tre barn är det 1 273 kr per månad och barn vilket ger 3 819 kr per månad
   5. Bostadsbidrag administreras av Försäkringskassan Etableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom Bostadsbidraget. Givet tre hemmavarande barn 12, 13 och 14 år, hyra på 7 000 kr, trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning enbart på 81 312 kr om året så blir Bostadsbidraget 4 900 kr per månad. (Etableringstillägg ska inte räknas med i den bidragsgrundande inkomsten)

   Information från Försäkringskassan finns här!
   6. Föräldrapenning administreras av FörsäkringskassanExemplet bygger på att barnen är över 11 år i syfte att maxa etableringstilläggets nivå. Eftersom man enbart kan få föräldrapenning fram till dess att barnet fyller 8 år så kan det sedan inte bli frågan om föräldrapenning i detta exempel. Men om man skulle konstruera om exemplet med tre barn under 8 år jag då skulle föräldrapenning sedan kunna bli aktuellt men då minskar etableringstillägget till 1 600 kr per månad och man kan inte ha etableringsersättning + tillägg och föräldrapenning samtidigt. Så i det fall som föräldrapenningen används så minskas eller försvinner ersättningen från etableringsersättningen och tillägget.

   Total månatlig ersättning givet trebarnsexemplet ovan:

   Etableringsersättning 6 776 kr
   Etableringstillägg 3 000 kr
   Barnbidrag 3 754 kr
   Underhållsstöd 3 819 kr
   Bostadsbidrag 4 900 kr

   = 22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst.
   Jag vet dock inte hur vanligt förekommande det är att en ensam trebarnsmamma invandrar till Sverige med tre hemmavarande barn över 11 år men det kanske SCB vet. Räknar man istället på två barn så sjunker etableringstillägget, Barnbidraget, Underhållsstödet och Bostadsbidraget.

   Med vänlig hälsning Niklas Löfgren
   _____________________________________________
   Försäkringskassan, Nationella Försäkringscenter
   Ledning

   Niklas Löfgren, Familje- Ekonomisk talesperson
   ———————————————————————————————–
   Läs fakta om ÄFS och andra skattefria bidrag till invandrare i nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 6. Annica Park Says:

  Så dålig synpunktshanterare som svarar på inläggen, oh, lyssnar in! !!! Så sant, hur mycket ska vi acceptera i Sverige? Vi blir snart ett Sverige som inte tar om om våra egna!!!

 7. tony nelson Says:

  Rösta in sd

 8. Hannah Says:

  En bra affär för Sverige. På några få år har det här landet fått fyra vuxna personer som kan bidra med att arbeta och betala skatt utan att vi betalat för 3x förlossningar, 3x föräldraledighet, 3 x 6 års grundskola, en förmodad väldig massa VAB dagar för små barn, etc.


  • Vore bra om Hannah kunde tala om var dom jobben finns. Vi har en halv miljon arbetslösa och 70% av alla invandrare som nu kommer är analfabeter och kommer sannolikt baldrig att kunna arbeta.

   • ladycobra Says:

    Instämmer! Hur skall alla dessa som kommer hit och är analfabeter kunna få ett arbeta och betala skatt för den välfärd de får ta del av gratis?

    Läs nedanstående inlägg om Migrationsverket som upplyser om tokigheterna i dessa politiska beslut, som verkligen utnyttjas. Lyssna på videos i länken.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/migrationsverket-pengar-flodar-ut-till-lycksokare-och-kriminella/

   • Mats Says:

    Det där är inte sant. Håll er till fakta med hyfsade källhänvisningar. De som flyr från krig, till Sverige, just nu, är mestadels från Syrien. De flesta är universitetsutbildade. Många är tex lärare, doktorer eller bankmän. Vi skickar alltid deras betyg, intyg etc för översättning och validering mm. Sedan ut i praktik etc. Jag arbetar alltså själv som etableringshandläggare på Af och hämtar, by the way, statistik från Af, Länsstyrelsen och SCB. Det kan alla göra. Några analfabeter från just Syrien har jag aldrig mött. Men, jag vill passa på att informera om, att jag precis varit med om att få ut en analfabetisk kvinna från Somalia i arbete. Parallellt med jobbet kommer hon att läsa på SFI. Snälla människor som läser detta: 1. Engagera er för att hjälpa dessa flyktingar. Använd din familj, din förening eller ditt företag. Lär känna åtminstone EN person! 2. Engagera dig politiskt eller i ditt yrkesliv för att rätta till eventuella felaktigheter i lagstiftningen.

   • Michael Nimstad Says:

    Detta är ju inte ens närheten av sanning. Du påstår att 70 % av invandrarna är analfabeter. Till att börja med har invandrare i snitt högre utbildning än sverigedemokratenas väljare. Många som kommer hit idag är universitetsutbildade.

    Sen måste an ju ha klart för sig vad för invandrare det är som kommer hit.

    Invandrare är i jobb inom i snitt sju år. En svenskfödd är i jobb inom i snitt sisådär 25 år.

    https://sites.google.com/site/viisverige/Home/utbildning-hos-invandrare

    http://www.expressen.se/gt/ledare/vi-behover-fa-in-fler-invandrare-till-sverige/

    Ditt uttalande påtalar hur stort gapet är mellan främlingsfientliga fördomar och sanningen!

   • ladycobra Says:

    Var vänlig kopiera där jag skrivit att 70 % av invandrarna är analfabeter,, det har jag aldrig påstått, var i mitt inlägg har jag skrivit detta?
    om du menar Anna Dahlbergs artikel i Expressen http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/ så är det ju hon som skriver om analfabeter, det är ju inte mina ord.

    Angående siffrorna på skattefria bidragen, hänvisar jag till Nicklas Löfgren niklas.lofgren@forsakringskassan.se.

    Jag tror du inte vet att fler och fler män med utländsk bakgrund väljer SD. Hur kan du veta vad alla människor har för utbildning som röstar på SD, de är ju Sveriges tredje största parti i flera mätningar.

    Lyssna på dessa invandare som säger vad de tycker om både SD och massinvandringen och lyssna även på Nalin Pekgul som är socialdemokrat, vad hon anser i en intervju i SVT rapport i nedanstående inlägg.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

    https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/06/sd-lockar-man-med-utlandsk-bakgrund/

    Jag hoppas du tar tillbaka denna anklagelse att jag skulle ha påstått att 70 % av invandrarna är analfabeter, det är inte mina ord,håll dig till sanningen och läs lite mera noga när du läser inläggen.

    Lyssna på socialdemokraternas Nalin Pekguls ord, beundrar denna kvinna som vågar trots hot att säga sanningen.

    Lyssna även på Nationalekonomen Tino Sanandaji i hans anförande om massinvandring,han är ju själv invandrare.

    Lyssna på uppdrag gransknings program om SFI fusket.

 9. Gaara Lund Says:

  tragiskt att jag och min sambo (båda arbetslösa) inte ens får hjälp med hela hyran utan ligger minus 200 kr varje månad vilket man kan få ganska mycket mat för

 10. rebecca Says:

  Jaha. Va lustigt!! Min mamma har arbetat med detta i 20 år och dessa summor är helt främmande för henne………så så var det med det 🙂

  • ladycobra Says:

   Summorna har säkerligen ökat varje år, kanske var ett tag sedan din mamma arbetade med detta. Men detta var ju direkt fakta från Försäkringskassans ledning med hänvisningar i länken till både arbetsförmedling och Försäkringskassa, bara att läsa på vad som står där.

   Ang. ÄFS (äldreförsörjningsstöd) så är det väldigt många svenska pensionärer som inte får ut i bruttopension det en invandrare som fyllt 65 år får i lägsta belopp skattefritt och det räknas inte som inkomst med påföljd flera gratisförmåner som ingen svensk skattebetalare får. Har själv kontaktat DO om denna diskriminering mot svenskar och fick till svar att det går inte att göra något åt då denna lag trädde i kraft 2003 och det var Socialdemokraterna som ordnade detta ÄFS, antagligen för att få ned statistiken för socialbidrag då detta inte kallas socialbidrag utan äldreförsörjningsstöd.

   Fakta om detta finns nedan samt flera andra fakta.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

 11. cissi Says:

  Mycket intressant läsning
  Vi är 2 pensionärer med väldigt låg pension – min betydligt lägre än min mans – varit hemma då barnen var små-jjobbat inom sjukvården; fick ryggakada och efter 3 år byte av jobb – lönebidrag – bara för att få jobb
  Jag får ut 5000 kr; min man 8800 kr
  Bostadstillägg 111 kr
  Hyra 6700 kr
  Min man är rörelsehindrad och flera sjukdomar med dyr medicin
  Tandvård är inte att tänka på, inte nya glasögon heller…maten blir billigast tänkbara. …JUST det, vi är ju SVENSKA pensionärer!!!!!!!!

 12. Jenny Says:

  Jag har också varit ensamstående med tre barn, alltid jobbat men under många år varit lågavlönad. Har bett om hjälp en gång i början på 2000-talet då jag blev sjukskriven i några månader, tjejerna var då 5, 9, 13 år. Fick till svar att jag borde låna av släktingar, barnens morföräldrar/farföräldrar (att jag inte hade några i livet att vända mig till spelade mindre roll) eller så var det bara för mig och barnen att rätta munnen efter matsäcken! Att vi under några månader låg 3000 under existensminimum tog man ingen hänsyn till. En granne till mig, också hon ensamstående, med en dotter, skadade ryggen i jobbet som väktare blev också blev sjukskriven en längre tid fick lägga upp alla sina kontoutdrag och soc gick igenom varenda post tre månader BAKÅT och det resultatet blev att hon fick ett snäsigt svar att hon hade handlat på tok för dyr mat och det hade hon inte behövt göra, hon borde ha förutsett detta och sett till att hon hade matpengar så det räckte vid en ev sjukdom. Jävla idioter! De svängde med så förbannat många pekpinnar över huvudet på både grannen och mig att dom kunde ha ägna sig åt att spela plockepinn i stället för att likt två stycken besserwissrar till sockärringar sitta och klanka ner på två ensamstående morsor som jobbat och slitit i alla år och betalat skatt varenda år sedan tonåren. Två ensamma mammor som aldrig någonsin tidigare (eller efter heller för den delen) vänt sig till socialtjänsten. Denna honnörsinrättning i Sverige som inte verkar vara för oss som är födda här och som har stretat på i alla år, betalat skatt och gjort rätt för sig i hela sitt liv.

 13. Tanja Says:

  Att du använder Fria tider som en källa är rent av pinsamt. Använd seriösa källor och gärna primärkällor så kanske det blir rätt. Exemplet med kvinnan är ett konstruerat fall med maximalt med bidrag. Dessutom kan du till exempel inte få föräldrapenning och etableringsbidrag samtidigt. Var lite källkritisk innan du sprider lögner.

  • ladycobra Says:

   Nu är det faktiskt ingen lögn, läs på bättre och källan är ju från Försäkringskassan i brevet från Försäkringskassans ledning, till personen som tvivlade på Fria Tiders uppgifter som visade sig vara för lågt tilltagna.http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html
   där det går att klicka på blåmarkerade meningar och läsa direkt från arbetsförmedlingen och försäkringskassan, tydligare kan det knappast bli, men vill man inte veta sanningen så blundar man,
   Många svenskar har det sämre ekonomiskt än vad dessa får ut skattefritt, Ta pensionärer t.ex. med låg pension som får ut mindre i bruttopension än vad ÄFS bidragstagare får skattefritt i lägsta belopp och det räknas inte som inkomst vilket innebär ytterligare förmåner som inte svenskar får

   Mer fakta nedan.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   • Tanja Says:

    Det är ju uppenbarligen du som inte läser på bra nog. Alla bidrag du räknar upp kan ju inte kombineras. Bidragen du räknar upp är allt som en invandrare KAN söka, men alla kan inte kombineras med varandra. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg: ge mig primärkällor, blogginlägg är inte en primärkälla.

   • ladycobra Says:

    Men snälla om du läser i blogginlägget där svaret från Försäkringskassan finns med hänvisningar till försäkringskassan och arbetsförmedlingen så ser du själv fakta eller så ring själv och kolla. Hela brevet med blåmarkeringar till Försäkringskassan m.m. finns i denna länk.

    http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

    Här följer försäkringskassans brev:

    Hej Stefan och tack för frågan jag ska försöka svara så tydligt som möjligt men detta är en komplexa frågor som berör en teoretisk situation som inte är helt vanlig men som ändå skulle kunna förekomma. Eftersom man dessutom enbart kan ha etableringsersättning under 24 månader så gäller situationen under den nyanländes två första år dvs under den tid som den som invandrat har en etableringsplan.
    Nu till beräkningarna och förutsättningarna som angavs var: (barnen antas här vara 12, 13 och 14 år och de har en hyresrätt på 85 kvm med 7 000 kr i hyra)

    1. Etableringsersättningen administreras av Arbetsförmedlingen och ersättningen kan som högst bli på 308 kr per dag (fem dagar per vecka) och på 22 dagar i månaden ger detta 6 776 kr för en sådan månad. Detta förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100% (som ska vara normalt) och ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag.
    (Etableringsersättning betalas ut med 308 kronor per dag för fem kalenderdagar per vecka. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen 231, 154 respektive 77 kronor per dag. (2 kap. 2 § förordningen [2010:407] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010407-om-ersat_sfs-2010-407/

    Information från Arbetsförmedlingen finns här: http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.760466df12c3abfa21f80004329/etableringsers-svenska.pdf

    2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan – eftersom det i det givna exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn kommer etableringstillägget enbart att beräknas/betalas ut för två barn. Detta pga. en begränsningsregel som finns i SFS 2010:409 2 kap 9 § etableringstillägget blir då 1 500 kr per barn dvs. 3 000 kr totalt och inte 4 500 som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kr som också är maxbeloppet krävs att man är ensamstående och har minst 4 barn hemma som är över 11 år.

    Information från Försäkringskassan finns här! http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/62332167-cfb7-4960-9fd5-16284d6695d5/vagledning-2004-10.pdf?MOD=AJPERES

    3. Barnbidrag för tre barn är 3 754 kr inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan

    Information från Försäkringskassan finns här! http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/barnbidrag/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3APNzYAKIoEKDHAARwN8-h0DjKD68SggYH-4fhRYCT4XoJnhaGZo4GnoEWIY6OcU5OJtiqEAww1-Hvm5qfoFuaERBpkB6QC0wGlL/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHN

    4. Underhållsstöd administreras av Försäkringskassan
    För tre barn är det 1 273 kr per månad och barn vilket ger 3 819 kr per månad

    5. Bostadsbidrag administreras av Försäkringskassan Etableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom Bostadsbidraget. Givet tre hemmavarande barn 12, 13 och 14 år, hyra på 7 000 kr, trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning enbart på 81 312 kr om året så blir Bostadsbidraget 4 900 kr per månad. (Etableringstillägg ska inte räknas med i den bidragsgrundande inkomsten)

    Information från Försäkringskassan finns här! http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/62332167-cfb7-4960-9fd5-16284d6695d5/vagledning-2004-10.pdf?MOD=AJPERES

    6. Föräldrapenning administreras av FörsäkringskassanExemplet bygger på att barnen är över 11 år i syfte att maxa etableringstilläggets nivå. Eftersom man enbart kan få föräldrapenning fram till dess att barnet fyller 8 år så kan det sedan inte bli frågan om föräldrapenning i detta exempel. Men om man skulle konstruera om exemplet med tre barn under 8 år jag då skulle föräldrapenning sedan kunna bli aktuellt men då minskar etableringstillägget till 1 600 kr per månad och man kan inte ha etableringsersättning + tillägg och föräldrapenning samtidigt. Så i det fall som föräldrapenningen används så minskas eller försvinner ersättningen från etableringsersättningen och tillägget.

    Total månatlig ersättning givet trebarnsexemplet ovan:

    Etableringsersättning 6 776 kr
    Etableringstillägg 3 000 kr
    Barnbidrag 3 754 kr
    Underhållsstöd 3 819 kr
    Bostadsbidrag 4 900 kr

    = 22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst.
    Jag vet dock inte hur vanligt förekommande det är att en ensam trebarnsmamma invandrar till Sverige med tre hemmavarande barn över 11 år men det kanske SCB vet. Räknar man istället på två barn så sjunker etableringstillägget, Barnbidraget, Underhållsstödet och Bostadsbidraget.

    Med vänlig hälsning Niklas Löfgren
    _____________________________________________
    Försäkringskassan, Nationella Försäkringscenter
    Ledning

    Niklas Löfgren, Familje- Ekonomisk talesperson

    Läs på allt detta och om du anser detta är felaktiga siffror kontakta då ledningen för Försäkringskassan Niklas Löfgren Familje-Ekonomisk talesperson.

 14. Kilo Says:

  Ladycobra… Gå och lägg dig haha. 4900 i bostadsbidrag? Vadå en hyra på 25000 till en arbetslös invandrare :p. Där är tex fler högerextrema än invandrare som utnyttjar svenska systemet. Sedan har alla rätt till bidrag om det behövs och där är nog fler svenskar än icke svenskar som utnyttjar systemet!

 15. PeWe Says:

  Mycket att läsa o häpna över! Som jag sagt så många ggr tidigare är jag inte främlingsfientlig men politiken är åt helvete!

  • ladycobra Says:

   Tack för att du verkligen läser fakta och inte bara blundar och säger att uppgifterna är fel.

   Jag är inte heller främlingsfientlig eller rasist, men t.o.m. nationalekonomer anser att vi kan inte via skattebetalarnas pengar försörja så många som man nu tar in och det kommer ju ytterligare 3000 per vecka enligt vad man beräknat..

   Instämmer att politiken är ju helt enkelt sverigefientlig just nu, man drar ned på gamlingarnas skinka till jul på hemmen och frukostägg, för att det skall sparas pengar, sjukvården har inte plats för patienter för det skall sparas på personal och sängplatser.

   Lyssna på invandrare som kritiserar systemet i Sverige som det är just nu..i nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

   Läs vad en smygfilmad Iman predikat om Europas bidragssystem, som han menar betalar muslimernas Jihad m.m. hemska ord han sagt.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

   • Peter Lundberg Says:

    Vart får du siffran 3000/ vecka ifrån? Enligt migrationsverket handlar det snarare om 1000/vecka. Intressant nog är den största gruppen dessutom svenskar som återinvandrar. Hahaha…. Komiskt! Genom att feltolka och läsa statistik kan man hitta ”stöd” för vilka galna ideer som helst!

   • ladycobra Says:

    Hej Peter!

    Jag förstår inte heller var du får den summan 3000/vecka ifrån?? Kan du beskriva var jag har skrivit detta i mitt blogginlägg Hittar ingenstans ännu var jag har skrivit dessa siffror?

    Däremot har jag statistik över hur många ensamkommande som olika länder tagit emot. Kopierar detta nedan.

    Nedan statistik över antalet mottagna ensamkommande 2011

    Belgien: 860

    Danmark: 284

    Finland: 153

    Frankrike: 596
    Tyskland: 667

    Irland: 26

    Nederländerna: 484

    Norge: 858

    Sverige: 2 657

    Schweiz: 313

    Storbritannien: 1 277

    (källa: migrationsverket)

   • Peter Lundberg Says:

    Din kommentar från den 11:e november går ju inte att bemöta med en kommentar. Det verkar konstigt att di inte minns vad du skrivit eller ens kan läsa det? För din påminnelse har jag kopierat ur inlägget ovan:

    ”Jag är inte heller främlingsfientlig eller rasist, men t.o.m. nationalekonomer anser att vi kan inte via skattebetalarnas pengar försörja så många som man nu tar in och det kommer ju ytterligare 3000 per vecka enligt vad man beräknat..”

    Nu kan du naturligtvis skylla på icke namngivna ”nationalekonomer” men utan en ordentlig källhänvisning så sprider du ju bara rasistik propaganda. Löjligt!

   • ladycobra Says:

    Men då skall du få fakta på dessa ekonomer.

    Lyssna på nationalekonomen Tino Sanandaji som talar om invandring m.m.i Almedalen.

    Nedan kan du läsa vad nationalekonomen Assar Lindbeck har att säga om invandringen.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/28/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik/

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/25/tino-sanandaji-media-vilseleder-om-invandring-och-socialbidragsberoende/

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

    Är dessa nationalekonomer och andra som inser att det inte håller i längden med denna ansvarslösa flyktingpolitik, rasister enligt din mening?
    Man får alltså inte ifrågasätta Sveriges ekonomi eller ha några åsikter alls för då stämplas man genast som rasist, sedan när blev ekonomi en ras?

    Det var längesedan jag i så fall skrev det du kopierat, jag skriver massor med inlägg och kommentarer och kan omöjligt komma ihåg allt vad jag skrivit, har ytterligare en blogg som jag arbetar med, och jag komenterar under artiklar m.m.
    Har ju fått massor med kommentarer och hinner inte med att svara på alla, kanske måste stänga av kommentarerna om det kommer jättemånga för det är omöjligt att hinna med att svara på alla.

   • Peter Lundberg Says:

    Ja, jag kan verkligen förstå att du funderar på att stänga av kommentar när det är så att du helt enkelt drar ner byxorna på dig själv. Kanske skulle fakta och kvalite vara bättre än kvantitet från din sida?

   • ladycobra Says:

    Du förstod nog inte att jag får så många kommentarer, har nu 678 poster i kommentarer trots detta blogginlägg var länge sedan det skrevs.
    Märker att du inte alls läst fakta i länken och läser inte igenom det jag har i bloggen..trist..
    De flesta kommentarer är hövliga men det finns även oförskämda kommentarer som din t.ex. Fram med dina fakta och skriv en blogg som har kvalitet
    och visa mig den, så skall jag gärna läsa den

    Läs i nedanstående länk, massor med fakta och statistik, mycket information i denna länk.

    http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/05/faktabanken-ensamkommande.html

    Ha en bra dag!

 16. daniel Says:

  Jag tror att regeringen är mer trovärdig än den socialnationaliska tidningen är här.

  http://www.regeringen.se/sb/d/17468#item215178

  • ladycobra Says:

   Nej verkligen inte! Regeringen är ju politisk vinklad och döljer istället sanningar. Fria Tider och Avpixlat förmedlar fakta som inte PK media som är politiskt styrda, gå in och läs där innan ni förkastar dessa sejter, övriga media får man ju aldrig veta sanningar bakom våld och rån m.m. Utan vad de skriver går mera ut på att dölja allt som är negativt med denna massinvandring och istället ägna sig åt smutskastning och lögner om SD.

   Lyssna på vad invandrare säger i nedanstående länk.
   Och lyssna noga på Nalin Pekguls kloka ord..beundrar denna kvinna verkligen.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/


 17. Skrämmande, och har läst allt och följt källor mm..
  Snälla ni som klankar ner på att det länkas till fria tider, ta er tid att gå in och kolla deras källor innan ni slänger runt ord som ”lögnare” m.m!

  Är 30+ och har jobbat i hälften av mitt liv!
  Senaste 3 åren har jag varit arbetslös, sökt jobb i massor, fått 1 telefonintervju!
  Är i FAS3 nu, mest för arbetsträning då jag gick in i väggen precis innan jag blev av med jobbet!
  Lider av panikångest och återkommande migrän av den svårare sorten, så måste ta min medicin och kan ligga utslagen i 2 dygn!

  Nu är det så att ekonomiskt har det inte varit lätt, och svårare blir det med tanke på att min ersättning sänks för varje år, samtidigt som hyran höjs, a-kasseavgiften höjs m.m m.m!
  Denna månaden har jag varit matlös/pengalös i 3 veckor, har försökt få hjälp av soc, men fått avslag 4 gånger detta året! Mina föräldrar hjälper så gott de kan, men då båda är i stort sett okapabla till att jobba full tid så har de det rätt så knapert också!
  Om jag har tur så har jag 1000kr att leva på efter att hyra, tele och el är betalda! Mat till mig, hundmat och hundförsäkring ska betalas med dessa pengar också, om jag då lyckats handla mat för 2 veckor lever jag som en kung! Med 40:- kvar på kontot!

  Tandvård ? Inte att tänka på!
  Glasögon ? Inte att tänka på, har mina första fortfarande (5 år gamla), repiga som fan, ser bättre utan dom kan man säga!
  Bil ? Ha, jovisst!
  Busskort för att ta mig till arbetsträningen, 500:- i månaden.. försök räkna in det i den 1000-lappen!

  Allt detta underlättar inte för min panikångest och migrän!
  Sen att folk får skattefria pengar, endast för att de är nyanlända… man blir mörkrädd!
  Själv har man fått restskatt 3 år i rad, fastän att min ersättning kommer från en statlig kassa… förstår inte detta!
  Är glad att jag aldrig satt ett barn till denna världen!


 18. För det första undrar jag varför barnbidraget eller bostadsbidrag öht finns med här. Mig veterligen får alla oavsett hudfärg detta. Då är det en irrelevant uppgift i sammanhanget, om ni vill försöka bevisa att blonda svenskar är diskriminerade.

  Sen finns det problem med siffrorna här. Kolla den här länken från Försäkringskassan: bit.ly/JnKPg1

  Etableringsersättning betalas med som mest 308 kr per dag, fem dagar i veckan. Men om man får ut underhållsstöd för tre barn, så minskar etableringstillägget vilket framgår av faktabladet ovan:

  ”Får du underhållsstöd för tre barn så får du bara etableringstillägg för dina två äldsta barn”.

  Stora delar av uppgifterna är alltså irrelevanta och eller felaktiga.

  • ladycobra Says:

   Jag har kontrollerat uppgifterna med Nicklas Löfgren Försäkringskassan och han hävdar att uppgifterna som är från Försäkringskassan i mitt inlägg stämmer…läs lite mer noga i inlägget…Eller ring Nicklas Löfgren eller skicka e-post och fråga om detta inte stämmer??

   Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

   FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

   En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

   6 776 kr i etableringsersättning
   3 000 kr i etableringstillägg
   3 754 kr i barnbidrag
   3 819 kr i underhållsstöd
   4 900 kr i bostadsbidrag

   = 22 249 kr per månad skattefritt.

   Källa: Försäkringskassan

   22 249 kr per månad skattefritt. Så mycket får en nyanländ invandrarkvinna med tre barn i bidrag, enligt färska uppgifter från Försäkringkassan.

   Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

   Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

   SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

   http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

   Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

   ”Jag konstaterar att Fria Tider beträffande den maximala månatliga ersättningen kommit fram till en för låg siffra”, skriver han nu i sin blogg 8 dagar.

   Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

   Utöver detta har invandraren rätt till

   259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

   12 000 kr skattefri SFI-bonus

   Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

   Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

   KÄLLA: Statskontoret.

   Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

   Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

   Fick till svar nedanstående:

   Hej,

   nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

   SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

   Widar Nord
   Publisher

   widar@friatider.se

   Läs nedanstående inlägg;

   Försäkringskassan: Invandrad 3-barnsmor får ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

   LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE TEL.SAMTAL TILL RING P1 DÄR LARS RUNESSON BERÄTTAR SANNINGEN OM SKATTEFRIA BIDRAG OCH FÖRMÅNER FÖR EN INVANDRARKVINNA MED 3 BARN SOM ÖVERSTIGER EN LÄKARLÖN. GRATIS GLASÖGON, TELEFON, BUSSRESOR, M. FLERA FANTASTISKA FÖRMÅNER SOM INGEN ANNAN SVENSK FÅR, EN ENSAMSTÅENDE SVENSK 3 BARNSMOR FÅR INTE ALLS SÅ MYCKET SOM EN INVANDRARKVINNA, VARFÖR DENNA ORÄTTVISA MOT SVENSKAR?


 19. ja vad ska man säga ,i sala kommun prioterar man alkohlister ,dom får all hjälp,själv är jag sjukpensinär ,med kronofoggden på mej ,är sjuk i kool ,behöver medicin ,men soc säger nej!!! nej man ska ska väl bli en riktig alkoholist för att få hjälp.! trodde socialen var till för oss alla som är i nöd!

 20. D Says:

  En länk till en blogg med inklistrad text som påstås komma från Försäkringskassan är INTE en trovärdig källhänvisning, pinsamt dåligt och bekräftar sanningen om de rädda människorna, alltså de som är rädda för det okända och därmed inte vill ha in främmande kulturer i Sverige.

  http://motargument.se/2012/09/01/invandrare-far-inte-mer-i-bidrag-an-svenskfodda/

  Läs och begrunda, vill du se en riktig källhänvisning så kan du även läsa följande som är utsprungsmaterialet som Fria Tider (och därmed SD) har förvrängt och använder i sin propaganda, det är inte Försäkringskassan som är den riktiga källan….

  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201222.pdf

  Att skylla Svenskföddas (var går förresten gränsen, räknas arbetskraftinvandring på 60- och 70-talet som Svenskar enligt nationalisterna?) elände och fattigdom på invandrarna är ju skrattretande, pensionären Agda får ju inte mer pengar för att vi blir egoistiska och utan empati och stoppar flyktingar… Jag antar att du inte har tillbringat en längre tid i ett krigshärjat land? Jag förstår varför människor i dylika länder överger sitt hemland (kan inte vara det enklaste beslutet) för att inte bli dödade.

  • ladycobra Says:

   Jag föreslår att du skriver till Nicklas Löfgren Försäkringskassan, det gjorde jag och fick vetskap om att siffrorna var rätt och ett utförligt svar på mina frågor.

   niklas.lofgren@forsakringskassan.se Att beskylla mig för att ljuga att uppgifterna inte kommit från Försäkringskassan i det kopierade från svaret från Nicklas Löfgren representant för Försäkringskassan, är ju direkt kränkande,

   Angående pensionären som du nämner, så undrar jag varför hon skall ha mindre att leva på än en invandrad person som fyllt 65 får i ÄFS som är skattefritt och inte räknas som inkomst?

   Lyssna på nationalekonomen Timo Sanandaiji vad han sade om massinvandring och multikulturis.

   Lyssna på Nalin Pekgul (S) Beundrar denna kvinna att hon vågar säga detta trots hot hon fått utstå
   från radikala islamister.

   Lyssna även på vad två andra invandrare säger, i nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

   Läs även detta inlägg som visar fakta på kostnader för invandringen (obs inte arbetskraftinvandring)

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   • D Says:

    Nu har jag fått svar av Nicklas Löfgren…

    Han avslutar sitt svar med:

    Citat:
    ”Hur vanligt förekommande kan detta då vara? Vi vet inte riktigt det men det är troligen mycket ovanligt. I september månad 2013 fanns det totalt ca 21 000 mottagare av etableringsersättning. Eftersom vi inte har statistik på hur många som är ensamstående mammor med tre barn över 11 år tillgängligt (med 100 procentig aktivitetsplan) så kan man ju göra en s.k. känslighetsanalys dvs. om 1% skulle vara ensamstående mammor med 3 barn över 11 år så skulle det röra sig om 210 familjer som exemplet skulle omfatta är det 2% så är det 420 familjer osv.

    Är det sedan så att (utrikesfödda) ensamstående med tre barn har det ekonomiskt gott ställt i Sverige relativt sätt andra barnfamiljer?

    Om man läser detta svaret på ett regeringsuppdrag så kan man med lätthet se att så inte är fallet.
    http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8154ff8f-72c5-48e4-a3d6-744e3ffc3f54/resultatindikatorer_for_den_ekonomiska_familjepolitiken_2013.pdf?MOD=AJPERES och då kanske dels i slutsatserna som anger att ensamstående med barn är en ekonomiskt utsatt grupp jämfört med andra barnfamiljer men också kanske man ska titta på diagram 4.2 ”Medianen av disponibel inkomst per konsumtionsenhet i barnhushåll med svensk eller utländsk bakgrund. Individer 0-64 år. 2012 års penningvärde” där man kan se att utrikes födda ensamstående med barn är den grupp med lägst disponibel inkomst per person av barnhushållen.

    Även bland sammanboende barnhushållen så har de en lägre disponibel inkomst än om föräldrarna var födda i Sverige. Tabell 4.2 är också bra där man kan se utvecklingen i siffror.”
    Slut citat.

    Så ett exempel som drivs till sin spets i vilket ämne som helst, kan ju få helt missvisande siffror, det som är intressant är ju verkligheten, som synes ovan är denna verklighet i detta ämne MYCKET OVANLIGT samt att utrikesfödda med LÄTTHET kan anses ha en sämre ekonomisk situation än andra barnfamiljer. Men bara tanken på att en utrikesfödd med barn skulle i teorin kunna få det lika bra som en Svenskfödd med barn (då många av de nämnda bidragen ges även till Svenskfödda) triggar tydligen den berömda Svenska avundsjukan. Vänd på det istället, tänk vad bra att vi kan erbjuda utrikesfödda med barn en dräglig ekonomisk tillvaro (även om den är sämre än för Svenskfödda med barn) och att vi kan hålla huvudet högt med vår humana och empatiska människosyn. Var stolt för det faktumet, tänk om alla andra länder i EU hade samma inställning…

 21. Mats Jönsson Says:

  Det är fan inte klokt


 22. Jag är pensionär ensamstående då min man avled för 3 år sedan någon änkepension fick jag inte utan måste klara mig på min, har arbetat sedan jag var 15 år men med pensionen idag måste jag räkna varje krona och att byta glasögon är inte att tänka på men jag är ju bara en svensk så jag får finna mig i detta

 23. anna jensevik shes Says:

  Ärligt talat, shut the hell up! Folk svälter,barn dör varje dag och ni har inget bättre för er än detta. Om alla delade med sig på jorden och inte brydde sig så mycket om att köra Benz och Bmw så skulle vi alla må bättre. När jag säger alla så menar jag alla, på jorden. Invandrare hit och dit. Var tacksam för att du var född i Sverige.

  • ladycobra Says:

   Ja det vore mycket bättre att vi hjälpte dessa som lider enormt i flyktinglägren i världen, dessa människor har inte råd att betala 100 000 kr-200 000 kr
   till människosmugglare, det är endast de rika som har råd med att ta sig till Sverige, de andra måste stanna kvar i eländet.

   Jag har varken Benz eller Bmw, har ingen bil alls, har inte råd med någon bil på min lilla pension trots arbetat i många år och betalat skatt i hela mitt vuxna liv.

   Självklart skall vi ta emot dem som har det svårt, men vi kan inte ta emot alla människor i världen och försörja dem med skattebetalarnas pengar, vi tar emot mest asylsökande av alla länder i Europa.

   Även många invandrare som bott i Sverige i många år och även andra förstår detta och därför röstar de på SD som vill anpassa antalet asylsökande till samma nivå som övriga Europa tar emot och istället inrikta sig att hjälpa människor på plats i dessa krigshärjade länders flyktingläger.

   Nedan kan du lyssna på vad invandrare säger om detta.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

   Lyssna även på Nalin Pekgul (S) som intervjuades i SVT Rapport och pratade klarspråk, beundrar henne för hennes mod att säga det hon sa.


   • Många av flyktingarna som kommer hit är välutbildade och många kommer i arbete här och på så sätt hjälper oss ekonomiskt.

    Pekgul pratar om en islamisk kultur som många som kommer hit INTE vill vara en del av. Bl.a. är det därför de är här.

    Visst, den islamiska kultur som Pekgul pratar om är inte bra någon stans, men att diskriminerande se ner på muslimer som grupp i Sverige blir inte bättre än rasism. Och rasism är det även om den uttrycks av invandrare. Det är klart det finns rasister i de lägren också. Det blir ändå inte bättre än den rasist jag hörde för flera år sedan säga att han ville flytta till ett land som inte tar emot invandrare. Begåvningen flödar…

   • ladycobra Says:

    Jag håller med Nalin Pekgul att politiker är så godtrogna och naiva som tror på radikala islamister som infiltrerar sig i politiska partier, lyssna på vad hon säger, hon vet vad hon pratar om då hon själv är muslim.

    Vilken ras hör en religion till?? Allt detta prat om rasism gör att vi får ett samhälle där människor inte vågar yttra sig och ett sådant samhälle gillar inte jag, då liknar det ju mera en diktatur där yttrandefriheten inte finns.

    Läs detta som berättar vad en smygfilmad iman predikat om Europas bidragssystem.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

    Läs även detta.

    https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/03/svenska-pass-saljer-som-smor-i-mellanostern/

    Läs även detta.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/06/harvardprofessor-varnar-sverige-mangkulturen-kommer-explodera-i-vald/


   • Om du nu debatterar i området förstår du säkert egentligen att rasism är när du ser ner på, hindrar eller är emot någon för sin grupptillhörighet, och det är inte ”ras” (finns det ”raser” inom människan?), utan att se individen.

    När du hanterar invandrare som individer och kräver ansvar av individ, ställer dem till samma ansvar oavsett var de kommer ifrån, vilken religion, läggning, hudfärg, ursprung eller annat de har så kan du säga att du inte är rasist. Driver du kampanj mot alla människor folk för att de tillhör en religion så… ja, du förstår.

 24. Roody Persson Says:

  Jag tycke synd om våra ungdomar med som tycker att vi har så fel dom kommer att ångra sig å sen förstå vad vi menade. Vi kan inte ta hit folk å försörja dem sen hela livet, tillbaka med dem när det sen är ordning i deras land. och stackar dig Anita, jag kommer med att få samma feta bidrag som du, men huvudsaken invandrarna blir försörjda av det vi jobbat i hop. En röst på SVD är nog vårt enda hopp till räddning. // Roody.

  • ladycobra Says:

   Du menade väl SD för SVD är väl Svenska Dagbladet?


   • Varför fick jag nu inte ens ”svara” ditt senaste inlägg.
    Så jag svara genom det förra i stället.

    Nu blandar och ger du ordentligt.

    Så blandar du in valstugeuttalanden 2002 också, den var inte ett dugg begåvad i något avseende. Den var dels provocerad och dels lyfte fram enskilda utlåtanden, och jag har ingen del i det. Du skulle aldrig få mig att ge sådana uttalandet ens hemma i sovrummet.

    Jag pratade inte om arbetskraftsinvandring, jag pratade om asylflyktingar där det även kommer hit många välutbildade. Vissa har ingen utbildning och akademiker.

    Det tar idag 20-25 år att producera en svenskfödd arbetstagare/skattebetalare, medan många flyktingar kommer hit som färdiga akademiker och i övrigt arbetsföra inom kort tid. Det behövs ingen nationalekonom för att förstå att det är mer lönsamt att ta hit folk som på några få år kan komma i arbete och bli skattebetalare.

   • ladycobra Says:

    Du pratar om att se ner på andra människor, vad är det du gör själv, du nedvärderar mig och ser ned på mig för jag vågar uttrycka mina åsikter, det är som det är i riksdagen många gånger rena sandlådenivå.. Du anser dig själv som mycket begåvad och förstår bättre och vet bättre än samtliga både nationalekonomer och ekonomer tydligen, för de har ju också fel enligt dig vad jag förstår av ditt resonemang.

    Angående detta med att Sverige kan inte ta emot alla som vill komma hit..behövs inte särskilt mycket begåvning för att förstå.

    Om rasism bland invandrare så kan du läsa vad denne man menar som själv är invandrare.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/10/debattor-talar-klarsprak-om-invandrares-rasism/

    Jag bedömer människor efter hur de beter sig och inte alls efter varken religion, hudfärg eller annan bakgrund.
    Ett land där inte människor får yttra sig utan att bli stämplad för rasist eller främlingsfientlig, börjar ju likna en kommunistisk diktatur.

    Läs om journalisten Amun Abdullahi från Somalia, som trodde hon kom till en demokrati med yttrandefrihet och såg fram emot att få ägna sig åt sitt arbete som journalist i ett land där åsiktsfrihet råder och yttrandefrihet, hon blev djupt besviken och flyttade tillbaka till Somalia p.g.a. att hon märkte att hon inte fick göra program och skriva om det som hon ansåg vara angeläget att skriva om, hon blev tillsagd att det var för känsligt att skriva om och göra program om, för det kunde ge SD fler röster.. detta sa hon själv under en tv inspelning. Hon hade verkligen behövts i Sverige, så jag anser det var synd att hon flyttade tillbaka till sitt hemland.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/


   • Hur menar du nu?

    Har jag sett ner på dig? Gör jag det för att jag inte delar din åsikt? Har jag sagt något negativt om dig som person? Har jag nekat dig att uttrycka din åsikt? Du får säga din åsikt, men om du känner att jag ”ser ner på dig” för att jag har en annan åsikt så är problemet hos dig.

    Jag pratar om att se individen och inte behandla folk efter grupp eller ras. Du lägger in länkar med åsikter som vänder sig emot grupper. Jag säger att den ”islamska kulturen” som du också länkat till och vänder dig emot är ett problem i de yttringar som här beskrivs, men därmed kan man inte se alla som kommer från den islamska kulturen som problem, när i alla fall en del verkligen lämnar både landet och kulturen medvetet bakom sig när de kommer hit. Då har de, precis om alla andra, rätt att bli bedömda och hanterade som individer. De ska självklart ställas inför samma ansvar också.

    Angående länken med journalisten:
    Det är ju de svenska främlingsfientliga debatten som gör att folk inte kan komma hit och diskutera sina problem.

   • ladycobra Says:

    Men snälla vän! Du har tydligen inte läst vad hon anser, det var ju radikalismen i förorterna som hon ville ta upp alltså handlade det ju om
    problemen med rekryteringar från förorterna till att kriga i muslimska länder, flera unga män, som lyssnat på propaganda från terrororganisationer, har ju sedan rest till sitt hemland och dödats i dessa krig mellan muslimer som har olika trosuppfattningar.

    Förstår inte ditt resonemang, i så fall är ju SVT rasister som inte ansåg att det var lämpligt att ta upp dessa problem i Sverige som just journalisten Amun ville ta upp, eller var det svenska journalistkåren som hindrade henne eller vilka då enligt din mening..Jag tycker det var mycket tragiskt att hon måste lämna Sverige för att hon inte kände att hon fick skriva som hon ville.

    Jag har väl aldrig bedömt alla ur någon grupp eller religion för att de har en utländsk bakgrund, skulle väl då inte ta med artiklar och annat som människor som invandrat till Sverige har uttalat sig i.. Ser ju upp till dessa för de trotsar åsiktsförtrycket i Sverige och säger sin mening.

    Har vänner som är invandrare och de anser att vi kan inte ta emot alla som vill komma till Sverige. Det finns ju bostadsproblem för svenska ungdomar och andra, medan man ordnar fina bostäder till dessa som kommer hit. https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/06/svensk-barnfamilj-kors-ut-for-att-ge-plats-at-asylboende/

    Jag skrev tidigare att jag bedömer människor efter hur de beter sig och inte efter varken hudfärg eller från var de kommer, skriver så igen eftersom du inte förstått det. Har inget emot muslimer, men fundamentalister inom vilken religion det än må vara anser jag är lite skrämmande. Jag beundrar ju t.ex. Nalin Pekgul (S) som är själv muslim och gillar att hon säger vad hon tycker trots motstånd från radikala islamister, hon kunde ju inte bo kvar i Tensta p.g.a. detta.

    Vi skall vara rädd om demokrati och åsiktsfrihet i Sverige..Folk flyr ju från länder där inte yttrandefrihet råder eller demokrati och upptäcker att det råder brist på yttrandefrihet även här.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/18/debattor-censuren-i-sverige-varre-an-i-kommunistiska-diktaturer/

    De som har en annan religion och kultur lämnar ju inte varken religion eller sin egen kultur bakom sig och varför skulle de göra det? Men jag anser att de som kommer till Sverige inte skall kräva att vi skall ändra våra lagar och kultur för att anpassa oss till en främmande kultur eller religion.

    Lyssna vad nationalekonomen Tino Sanandaji säger om detta i ett mycket bra tal i Almedalen.


  • Vår räddning består rent ekonomiskt av det faktiskt kommer hit invandrare. Det skulle bli dyrare för oss att om vi inte fick hit folk där flera faktiskt kommer i arbete (fortare än svenskfödda).

   • ladycobra Says:

    Du måste skilja på arbetskraftinvandring och flyktingmottagande.
    Hur kan du påstå att de som kommer hit som asylsökande får snabbare arbete än svenskar?

    Så nationalekonomer som räknat på kostnaderna, har fel och du har rätt menar du?? Är du kanske nationalekonom ?

    Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

    I nedanstående artikel i Svenska dagbladet finns uppgifter på kostnader för invandringen, men dessa siffror har säkerligen ökat sedan denna uträkning gjordes då sverige har väldigt många fler asylsökanden och invandrare nu.

    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

    Jag hoppas ni tittar på nedanstående filmer som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

    Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

    Se på filmerna i nedanstående videolänkar.

   • B´slama Says:

    Vilka jobb tänker du på att de ca 2.000 nya svenskar som kommer varje vecka skall få ??


   • 2000 nysvenska i veckan?
    Är det ditt underlag att vara emot invandringen?

    Ja, den vanliga missuppfattningen är att det är en massinvandring vilket leder till att det kommer in över 100 000 arbetslösa om året.

    2012 flyttade 111 000 personer till Sverige. Utöver det återvände 20 000 svenskar. Samtidigt utvandrade drygt 50 000 vilket betyder ett netto om 80 000 personer eller en befolkningsökning om 0,8 procent. Den största gruppen är EU-medborgare och arbetskraftsinvandrare. En annan stor grupp är ”kärleksinvandring”, dvs de som kommer hit för att de träffat en svensk som de flyttar ihop, och gifter sig med.

    Gruppen asylinvandrare och anhöriga var totalt 22 000 personer, vilket är en liten del av den totala invandringen.

    Källa: Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen.

    Många av de som kom hit som flyktingar förra året är akademiker och i snitt i arbete långt innan en svenskfödd, som först ska födas upp, utbildas och försörjas i Sverige i vanligen över 20 år.

   • ladycobra Says:

    Så du menar att alla dessa som nu får permanent uppehållstillstånd är akademiker och får snart arbete? eller anhöriginvandrare från Somalia, där många kvinnor aldrig har ens gått i skola eller arbetat, skall dessa få arbete tidigare än svenska arbetslösa,, hur tänker du egentligen?

    Först måste ju dessa som kommer hit lära sig svenska för att kunna få ett arbete.

    Lyssna på kvinnorna i nedanstående video från uppdrag granskning som blev intervjuade och hade bott i Sverige i väldigt många år och kunde ingen svenska bara arabiska och de menade att de ville inte ha ett arbete, för de hade aldrig arbetat i sitt hemland och ville inte det nu heller men tog gärna emot SFI ersättningen.

    Migrationsverket har ju slagit larm om svårigheter med denna massinvandring. Läs om deras syn på saken.

    Enligt Mikael Ribbenvik behöver verket nu utöka sin kapacitet till att kunna ta emot 2500 asylsökare i veckan, läs nedan.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/22/migrationsverkets-ledning-situationen-ar-mycket-anstrangd/

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/migrationsverket-pengar-flodar-ut-till-lycksokare-och-kriminella/

    Nedan fakta från Migrationsverket 2014.
    http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-01-02-67-procent-fler-fick-skydd-jamfort-med-2012.html


   • Nu är din debattnivå för låg. Det har länge funnits invandrare som inte vill jobba. Det är inget nytt. Det finns för all del svenskar också som inte vill jobba.

    Jag sa att många var akademiker av de som kom förra året. Det är absolut inte samma sak som att alla är akademiker och att alla snart får jobb. Men det stämmer inte heller att alla kommer hit och är analfabeter och både arbetslösa och arbetsskygga, som vissa vill få oss att tro.

   • ladycobra Says:

    Jag tycker vi avslutar denna debatt med dig, som inte leder till något annat än ideliga missförstånd från din sida och det är svårt att förstå hur du tänker ibland.
    Har aldrig påstått att alla är analfabeter som kommer hit eller arbetskygga, och visst finns det välutbildade människor som kommer hit och det är ju faktiskt de som är välbeställda som kommer hit, för de som är fattiga har inte råd att betala mellan 100 000 kr- 200 000 kr till människosmugglare, förvånande att unga ensamkommande män mellan 15-25 år, har arbetat i hop så mycket pengar att de har råd att betala hundratusentals kronor till människosmugglare.

    Jag avslutar härmed denna konversation med dig.

    Önskar dig allt gott i livet.
    Gud välsigne dig och egentligen hela världen.


   • Nu må det ha blivit förvirrat för att jag kommenterade någon annans kommentar också. Mina ursprungliga kommentarer var också till andras kommentarer som höll en lägre nivå, och som jag reagerade emot.

    Det samma önskar jag dig.
    Tack.

   • ladycobra Says:

    Så bra då då var det inte jag som blev anklagad för att ha en låg nivå i debatten *ler* Förstår att du vill in i riksdagen för M så naturligtvis måste du ju gynna Reinfeldts politik. Lycka till i ditt arbete med detta!

    Jag har faktiskt varit moderat i väldigt många år, säkert längre än du varit moderat, men känner inte igen partiet längre med Reinfeldt som
    statsminister och det finns fler än jag som lämnat partiet p.g.a. att partiet liknar mera ett socialistiskt parti och dessa jag känner som lämnat M är inte lågutbildade utan mycket högutbildade akademiker och även andra icke akademiker, som har tröttnat på Reinfeldts politik.

    En statsminister som i sitt tal i Almedalen förde ett hatiskt tal mot det 8:e partiet som han kallade SD för, det anstår inte en statsminister att uppföra sig så i ett demokratiskt land som Sverige, han tänkte nog inte på att han i så fall kränkte både invandrare och infödda svenskar som röstat på SD i ett demokratiskt val.

    Alla partier borde samarbeta för att få en bättre välfärd och ordning på flyktingproblematiken, innan man tar in tusentals fler som måste försörjas med bidrag, istället för att smutskasta varandra och trots att de kanske håller med ett annat parti så kan de inte medge detta bara för att strida om makten. Vi lever fortfarande i en demokrati och det skall vi värna om, och arbeta för Sveriges väl tillsammans, istället för att smutskasta varandra p.g.a. partitillhörighet och olika åsikter.

    Undrar om du läst om kritiken mot Reinfeldt från moderat kommunpolitiker i Vallentuna?
    Annars läs nedan.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

    Intressant läsning i nedanstående länk som visar hur man ser på Sverige utomlands.

    http://www.frontpagemag.com/2013/bruce-bawer/swedens-march-into-oblivion/?utm_source=FrontPage+Magazine&utm_medium=email&utm_campaign=7883e9b7a8-Mailchimp_FrontPageMag&utm_term=0_57e32c1dad-7883e9b7a8-156404385


   • Tja, det var ju faktiskt du som sa att jag påstått att alla invandrare är akademiker, vilket naturligtvis var en förvrängning som sänkte debatten. Det gjorde du efter min kommentaren till att 2000 nysvenskar i veckan, och då förklarade jag vad dessa nysvenskar består av.

    De debatten handlar om är flyktingar och anhöriga. De är inte 2000 i veckan. Jag har inte hört någon ha synpunkt på kärleksinvandring, återvändande svenskar eller arbetskraftsinvandring, (t.ex. läkare som importeras pga läkarbrist på svenska sjukhus).

    Jag är förvånad hur du hinner skriva allt. Jag ska läsa dina senaste länkar senare. Jag han se någon om en länk till en moderat som tyckte bigami och hustrumisshandel var OK. Det är klart att sådana åsikter inte hör hemma någonstans, och därmed knappast han heller. Det är ingen jag hört talas om innan.

    Nu har ju Moderaterna blivit bättre i det avseendet att man attraherat fler väljare och då kunna genomföra en politik som gynnat mer av vanligt folk. Sen kan man ha åsikter om allt, och inte vara överens i allt.

    Tyvärr bygger din blogg, utan att det är din egentliga mening, på främlingsfientligheten och underbygger SD. Jag förstår att du vill påvisa politiken och hantering runt invandring, men vad jag försökt säga är att rasismen i samhället gör det svårt. Och det är svårt att skilja fakta från fördomar ibland.

    Lycka till.
    Och ha en bra helg.

 25. Marcus Says:

  Stämmer absolut inte, ni gör detta för att luras så att folk ska rösta på SD

  • Marcus Says:

   Du har lagt din tid i onödan på denna sidan

  • ladycobra Says:

   Så du menar att socialdemokrater och övriga partier i riksdagen försöker luras för att vinna röster för sitt parti? Det verkar så
   eftersom du påstår att de som gillar SD försöker lura folk…Det är ju rent skrattretande.

   Men att mörklägga fakta det kan de övriga partierna hålla på med och tro att svenska folket och även invandrare är så lättlurade,
   de ser ju hur verkligheten ser ut, därför tappar flera partier röster till just SD.

   Lyssna på videoinspelningar där invandrare pratar klarspråk.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/


   • Intressant slutsats att bara för din blogg anklagas för det syftet att lura till sig väljare så så är det så även andra partier gör. Jo, alla som lägger fram rykten och ogrundade påståenden kan ju sägas luras.

    Det är sällan ett medvetet syfte utan en konsekvens när man använder påstående som kan ifrågasättas. Men visst, man kan se SD-bloggar som använder allt som ens kan antydas stärka ens sak och användas som ”källa” för tt piska upp en hatstämning för att ”lura” till sig väljare.

    Nej, jag tror inte det är ”ladycobras” syfte att luras. Däremot finns det skäl att ifrågasätta vissa påståenden (som alla har märkt). Det är exempelvis inte förtroendehöjande att använda påståendet att bidragen överstiger läkarens lön okritiskt även om det är ett citat, då det samtidigt är orimligt och i sig fel, och visar på en dålig insikt av den som lämnat påstående från början, och leder ändå till att inlägget ändå lurar till sig ”intressenter”.

   • Marcus Says:

    Ja varför skulle dom ej luras? Politiker är lögnare, men det jag menar SD-röstare går ut med falsk information och försöker hjärntvätta folk med sån här info. Klart dom får fler röster när dom läser detta. Folk delar detta på facebook överallt. Okej jag kan förstå om folk röstar på SD pga andra saker. Men det går inte att stoppa invadringen eller minska det med 90% pga att vi är med i EU och har avtal med dom så vi måste ha invadring. Dom får ju många väljare pga deras policy ”stoppa invadringen”

   • ladycobra Says:

    Tragiskt att läsa det du skriver. Så du litar inte ens på Försäkringskassan som ger ut bidragen och fakta från en tjänsteman och ansvarig på Försäkringskassan.
    Litar du på någon egentligen..eller du har kanske som många som skriver här med förolämplingar, inte läst inlägget egentligen utan bara kanske läst rubriken
    som jag faktiskt inte rår för att en man som ringde P1 och lämnade ut sitt namn och som arbetat med dessa bidrag och vet mycket, berättade om hur det är i Sverige med dessa bidrag.

    Hur kan Finland klara av att ta emot mycket mindre asylsökanden än Sverige om du säger att EU bestämmer. De flesta Europeiska länder har förstått att det inte är bra för ett land att ha massinvandring. Att mörklägga negativa konsekvenser av massinvandring, straffar sig till sist, det har England förstått. Politiker utom SD försöker mörklägga konsekvenserna av en ansvarslös flyktingpolitik, men man pratar om allt annat utom flyktingpolitiken. Att beskylla människor för lögnare är väldigt fult. Du litar inte ens på Försäkringskassan tydligen.

    Läs om detta nedan.

    https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/06/bbc-fruktansvart-misstag-av-oss-att-tysta-debatten-om-invandring/


   • Hörru Marces, det var en ren förolämpning mot de flesta som ägnar en stor del av sin fritid att försöka leda och utveckla samhället som politiker..

   • ladycobra Says:

    Hej Michael!

    Blir lite förvillande när det står att svaret är till mig, men du skriver till Marcus, instämmer med vad du skriver, att han anser alla vara lögnare och fara med osanningar är ju rent bedrövligt, men man brukar ju säga att genom sig själv känner man andra.
    Att mörklägga fakta som har att göra med flyktingpolitiken är ju inte att ljuga men att vilseleda, men det som göms under mattan kommer senare fram och då är det för sent.

    I England har man förstått att detta inte var bra att mörklägga debatten om invandring, läs nedanstående.

    https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/06/bbc-fruktansvart-misstag-av-oss-att-tysta-debatten-om-invandring/

   • gunilla Says:

    Ladycobra kan inte ansvara för citatet att invandrarkvinnor får mer i bidrag än vad en läkare tjänar, men det är ändå ett medvetet val hon gjort när hon använder det som rubrik.

 26. gunilla Says:

  Vilken läkare avses i exemplet? Medellönen för läkare ligger betydligt högre

  • ladycobra Says:

   Det får du fråga den som ringde till ring P1 och fråga. Kan ju inte vara stafettläkare i alla fall för de tjänar ju jättemycket mer än en vanlig läkare.

   Han menade väl att beloppet var skattefritt och för att en läkare skall få kvar den summan efter skatt krävs ju en ordentligt hög lön.

   • gunilla Says:

    Den fiktiva invandrarkvinnan har inte kvar 22 000 kr utan med denna summa ska hon betala sina räkningar, köpa mat mm. 7000 försvinner direkt till hyran, sedan kommer övriga räkningar och matkostnad till mm. Hon lever inte i något överflöd direkt. Att få bidrag skattefritt innebär inte att hon slipper betala för sig. Vår fiktiva läkare tjänar förmodligen 48 000 -49 000 i månaden (medel/median lön) för läkare i Sverige. Även han betalar sina räkningar mm. Kanske är han gift/skild och har 3 barn i samma ålder. Även hans barn får barnbidrag. Skulle tro att han klarar sig ganska bra på sin lön. Givetvis får inte läkaren skattefria inkomster, men däremot kanske han skattefuskar. Det står det inget om i det här fiktiva exemplet

   • ladycobra Says:

    Hej Gunilla!

    Jag undrar om du läst uppräkningen av det en ensamstående kvinna med 3 barn får?

    FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

    En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

    6 776 kr i etableringsersättning
    3 000 kr i etableringstillägg
    3 754 kr i barnbidrag
    3 819 kr i underhållsstöd
    4 900 kr i bostadsbidrag

    = 22 249 kr per månad skattefritt.

    Källa: Försäkringskassan, om du inte tror på siffrorna skriv till Nicklas Löfgren Försäkringskassan, som jag gjort.

    Tror inte du läste beloppen på bidragen eftersom du skriver som du gör. Etableringsbidragen är ju för att kvinnan skall kunna köpa möbler och starta ett liv här. Hur många ensamstående skattebetalande mödrar med 3 barn har så mycket pengar skattefritt att betala räkningar och köpa mat för?

    Beloppet på hyresbidraget 4 900 kr var ju beräknat på en hyra på 7 000 kr

    Det finns pensionärer som har mycket liten pension efter att de har betalat skatt på pensionen och har inte råd att kosta på tandläkarbesök eller hämta ut dyr medicin,trots att de har betalat skatt som skulle vara en trygghet på äldre dagar och välfärd, medan illegala flyktingar får maxtaxa 50 kr för läkarbesök och tandvård. Rättvist? Alltså skattebetalarna skall bidraga med förmåner för dem som inte har rätt att vistas i landet, sådant skapar motsättningar i samhället.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

    Önskar dig en trevlig helg!


   • Inte ens i värsta pomeripossa-tider (socialdemokraternas rekordhöga marginalskat) var det så illa.

    En läkare med inte osannolika 48-50 tkr får ut cirka 33-35 tkr per månad idag.

   • gunilla Says:

    Jag har förstått att hyran ligger på 7000 kr. Hon får ett bostadsbidrag på 4900 kr. Denna summa ingår i totalsumman på 22 249 kr. Är vi överens hit?
    Då betalar hon själv 3100 kr och har kvar 19149 kr minus bostadsbidraget på 4900 kr alltså 14 249 kr i skattefria bidrag… eller?

   • gunilla Says:

    Summan på 22 249 kr bygger på en teoretisk situation som inte är helt vanlig men det kan förekomma …. alla summor är maxbelopp ….dvs alla ensamstående 3 barns mödrar som flytt hit får inte denna summan.

   • gunilla Says:

    Etableringsstödet på 6776 kr och tillägget 3000 kr får inte en skattebetalande ensamstående trebarnsmor, utan hon får sin lön istället. Men underhållsstödet och barnbidraget är samma för båda kvinnorna. Förhoppningsvis har den skattebetalande mamman redan en del möbler mm

   • ladycobra Says:

    Hej Gunilla!

    Men om den skattebetalande ensamstående mamman inte har någon lön och inte har a-kassa så då har hon alltså mindre att försörja sig och barnen med.

    Ha en fin helg!

   • gunilla Says:

    Om hon betalar skatt så har hon förmodligen en lön eller så lever hon på sin förmögenhet. Annars lever även hon på bidrag från soc…… eller? Ser att du redigerar dina inlägg i efterhand.. de svar jag får på mailen motsvarar inte helt det som står här .. det saknas en del

   • ladycobra Says:

    Hej Gunilla!

    Vilket mejl menar du? Har vi mejlat till varandra via E-post eller? Ja det stämmer att jag redigerar mina kommentarer om jag upptäcker att det finns stavfel eller annat jag vill tillägga.

    Vänliga hälsningar!

   • ladycobra Says:

    OK, visste inte att du följer min blogg och att du var så intresserad av min blogg, självklart redigerar jag när jag upptäcker att jag skrivit något fel som jag vill rätta till, det är väl tillåtet eller? Läser inte alltid igenom vad jag skrivit utan sänder iväg det och sedan kollar jag och ändrar om jag skrivit något fel eller tycker att det inte var tillräckligt bra formulerat. Ursäkta mig om det ställde till extra besvär för dig genom att du fick i så fall två meddelanden som var olika.

   • gunilla Says:

    När du väljer en sån här rubrik så kan du räkna med att folk reagerar…. en del sväljer allt med hull och hår och blir upprörda … även jag reagerade och ville veta mer … hur hinner du med att hitta alla ”fakta” ….
    Ska vi ta emot flyktingar i fortsättningen tycker du? Vilka? Eller vart ska de ta vägen?

   • ladycobra Says:

    Hej Gunilla!

    Ja om jag vill att folk skall läsa mina blogginlägg så är det ju bra med en bra rubrik,, så arbetar ju även tidningar, det var ju inte jag som hittade på den rubriken utan jag tog samma rubrik som artikeln jag refererade till.

    Jag lägger ned faktiskt många timmar på min blogg, har även en till på blogger, men det är samma innehåll i den som denna, bara det att där kan jag få in fler bilder mitt i inläggen vilket jag inte klarar här. Kanske du klarar detta och kan tipsa hur man gör?

    Ja visst skall vi ta emot flyktingar, men minska till antalet till samma nivå som övriga Europa och jag anser att det är fel att ge permanent uppehållstillstånd direkt utan att först granska om de verkligen är riktiga flyktingar. Men vart skall de ta vägen? Ja det finns ju så dåligt med bostäder men nu skall ju Bert Karlsson bygga en lyxanläggning med pool och som även inrymmer moské tydligen som han menar migrationsverket skall betala honom för, den mannen är otrolig.

    http://www.friatider.se/storsatsning-pa-asylboenden-det-ar-lyxanlaggningar

    Tydligen så finns det flyktingar som gör allt för att komma till Sverige och ger sig ut för att vara från Syrien bara för att Sverige ger permanent uppehållstillstånd till alla från Syrien.

    https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/03/svenska-pass-saljer-som-smor-i-mellanostern/

    Ha en fin fortsättning på helgen!

   • gunilla Says:

    det här inlägget försvann tidigare ….du skriver till mig ….
    ”Det jag undrar över är hur du får det till att 7000 kr försvinner direkt till hyra?? då hon får 4 900 kr per månad i bostadsbidrag, måste
    vara en fruktansvärt dyr hyra i så fall efter avdraget bidrag 4 900 kr alltså skulle hyran vara 11 900 kr . Tror inte du läste beloppen på bidragen eftersom du skriver som du gör. Etableringsbidragen är ju för att kvinnan skall kunna köpa möbler och starta ett liv här.

    Beloppet på hyresbidraget 4 900 kr var ju beräknat på en hyra på 7 000 kr”

    du gör mer än rättat stavfel och tillägg …. hur många fler inlägg har du raderat?

   • gunilla Says:

    Om det varit en svensk ensamstående trebarnsmamma som levt på samma summa bidrag under liknande förutsättningar…. bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, men socialbidrag istället för etableringsstöd och tillägg …. hade du bloggat om det då?

   • ladycobra Says:

    Jag bloggade om detta för jag ansåg att det var orättvist mot ensamstående skattebetalande mödrar som fick mindre hjälp än invandrarmödrar fick, missunnar ingen några bidrag, men det skall vara rättvist. Jag anser att detta ÄFS äldreförsörjningsstöd inte är rättvist mot fattigpensionärer som inte ens får ut i bruttopension det en invandrare som fyllt 65 år som kommit till Sverige.

   • gunilla Says:

    ”bloggade om detta för jag ansåg att det var orättvist mot ensamstående skattebetalande mödrar som fick mindre hjälp än invandrarmödrar fick, missunnar ingen några bidrag, men det skall vara rättvist”
    Det var inte ensamstående ”skattebetalande” mödrar jag frågade om utan ensamstående svenska ”bidragstagande” mödrar .
    Vad anser du att invandrade ”skattebetalande” ensamstående mödrar ska ha för hjälp.
    det är inte flyktingarna som ligger bakom fattigpensionärernas misär utan tidigare politiska beslut

   • gunilla Says:

    ”Ja om jag vill att folk skall läsa mina blogginlägg så är det ju bra med en bra rubrik,, så arbetar ju även tidningar, det var ju inte jag som hittade på den rubriken utan jag tog samma rubrik som artikeln jag refererade till.”
    skriver du …
    Som bloggare väljer du rubrik, och jag tror inte att du är omedveten om vilken effekt en sån här rubrik har. Det var ingen artikel utan ett telefonsamtal du refererar till. (Lars Runesson Ring P1). Om du väljer en sådan här rubrik måste du vara beredd på att bemöta inlägg som är positiva och de som är negativa.

   • ladycobra Says:

    Det är ju konstigt att du är så intresserad av min blogg som tycker att allt inte stämmer med dina åsikter, söker du fel i min blogg eller?

    Jag brukar för det mesta skriva samma rubrik som fanns i artikeln jag refererat till, men denna gången hade jag formulerat rubriken själv, så det var tydligen ännu bättre än artikelrubriker jag brukar ha.

    Jag skrev detta inlägg för mycket längesedan, och nu när jag gick in och läste inlägget igen så ser jag att det stämmer att jag formulerade rubriken efter vad denne man sa som ringde till ring P1. Det var tydligen en bra rubrik eftersom jag aldrig haft så många tusen besökare på just detta inlägg.

    Jag har över 600 olika kommentarer till just detta inlägg så det är inte lätt att hinna svara på allt, ber om ursäkt om jag inte hinner svara på alla dina kommentarer.

   • gunilla Says:

    Om vi nu återgår till vår invandrarkvinna som är ensamstående med 3 barn och som får skattefria bidrag som är utgångspunkten i din blogginlägg (ett av många)

    ”En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

    6 776 kr i etableringsersättning
    3 000 kr i etableringstillägg
    3 754 kr i barnbidrag
    3 819 kr i underhållsstöd
    4 900 kr i bostadsbidrag

    = 22 249 kr per månad skattefritt.”
    detta är då maxbelopp dvs alla får inte detta.

    Vi räknar bort barnbidraget och underhållsstödet (det får även svenska ensamstående ”skattebetalande mödrar”) så har denna kvinna fått 14 676 kr i ”parasiterande” bidrag.
    Hon har en hyra på 7000 kr. Hon får 4900 kr i bostadstillägg. Hon behöver då lägga till 2100 för att täcka hyreskostnaden.
    Hon har kvar 12 576 kr. Denna summa ska räcka till övriga räkningar, möbler, mat mm till 4 personer i en månad.

    lever hon i överflöd tror du, Ladycobra?

   • ladycobra Says:

    Du har glömt etableringsersättningen och etableringstillägg.

    I alla fall vad jag vet från min kommun så får nyanlända bidrag för möbler.

    Läs i nedanstående länk, massor med fakta och statistik, mycket information i denna länk.

    http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/05/faktabanken-ensamkommande.html

    Jag har nu 675 kommentarer och jag kommer inte att hinna med att svara på alla.

    Det finns väldigt många svenskar som inte lever i överflöd i Sverige.

   • gunilla Says:

    Vad anser du att invandrade ”skattebetalande” ensamstående mödrar ska ha för hjälp?

    Tar du bort inlägg?

    Summan på 22 249 kr bygger på en teoretisk situation som inte är helt vanlig men det kan förekomma …. alla summor är maxbelopp ….dvs alla ensamstående 3 barns mödrar som flytt hit får inte denna summan, eller?

    Om det varit en svensk ensamstående trebarnsmamma som levt på samma summa bidrag under liknande förutsättningar…. bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, men socialbidrag istället för etableringsstöd och tillägg …. hade du bloggat om det då?

   • gunilla Says:

    ok, vi tar det en gång till …

    Förutsättningar:
    En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

    6 776 kr i etableringsersättning
    3 000 kr i etableringstillägg
    3 754 kr i barnbidrag
    3 819 kr i underhållsstöd
    4 900 kr i bostadsbidrag

    = 22 249 kr per månad skattefritt.”
    ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”,

    (Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan)
    detta är då maxbelopp dvs alla får inte detta.

    Vi tar bort barnbidraget och underhållsstödet, för att dessa är inga bidrag som enbart mödrar som flytt får.
    Alla föräldrar i Sverige får barnbidrag, summan beror på antal barn. (Även vår läkare om han har barn)
    underhållsstödet är riktat till alla ensamstående med barn.
    22249 kr – 3754 kr – 3819 kr = 14676 kr

    14676 kr återstår då (etableringsstöd + etableringstillägg och bostadsbidrag) 6776 kr + 3000 kr + 4900 kr

    bostadsbidrag är inget som är enbart riktat till ensamstående flyktingmödrar utan även en svensk ensamstående förälder som har samma utgångsläge får detta (förutom att Han/hon inte har flytt)

    vår mamma har en hyra på 7000 kr
    antingen får hon bostadsbidraget i näven och betalar då hela hyran på 7000 kr själv (14676 kr + 4900 kr – 7000 kr = 12576 kr

    eller så går bostadsbidraget till bostadsbolaget och då behöver vår mamma betala mellanskillnaden själv 7000 kr – 4900 kr =2100 kr
    (14676 – 2100 = 12576 kr (till övriga räkningar, mat till 4 personer möbler mm)

    vad den här kvinnan får i bidrag som inte en svensk får är etableringsstödet och etableringstillägget. Dessa finns med i summan på 12576 kr.
    gäller det en svensk trebarnmor som har samma förutsättningar (ensamstående, 3 barn, lägenhet på 85 kvadratmeter, hyra på 7000, inte skattebetalande utan bidragstagande) går socialen in och stöttar.

   • ladycobra Says:

    Fick meddelande att du följer min blogg, trevligt! men eftersom du tycker att allt jag skriver är fel så förstår jag inte
    att du är intresserad att följa min blogg.

    Nu var det faktiskt vad en ensamstående flyktingmamma får och inte vad en svensk ensamstående mamma får, bland alla kommentarer jag fått som är jättemånga har jag för mig att det var just en ensamstående svensk mamma som ansåg att hon fick inte lika bra bidrag.

    Etableringsersättningen är ju faktiskt riktigt generös och det är väl meningen att flyktingmamman skall kunna köpa möbler m.m. och etablera sig i samhället.
    Om du lyssnar igen på telefonsamtalet till ring P1 så har jag för mig att den mannen pratade även om gratis tel.

    Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

    Utöver detta har invandraren rätt till

    259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

    12 000 kr skattefri SFI-bonus

    Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

    Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

    KÄLLA: Statskontoret.

    Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

    Gå in på denna länk där det finns mycket att läsa om kostnader m.m.

    https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

    Läs i denna informativa blogg, mycket intressant att läsa, obs! det är inte min blogg.

    http://petterssonsblogg.se/2013/10/13/nya-regler-for-retroaktiv-foraldrapenning/

    Vi har inte samma åsikter hur vi än vänder och vrider på dessa siffror. Hoppas du gick in på länken med massor med fakta om invandringen och kostnader.

    http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/05/faktabanken-ensamkommande.html

   • gunilla Says:

    Eftersom du väljer att skriva en sådan här rubrik så måste du räkna med att få inlägg från personer som har en annan åsikt. Jag tror att du medvetet valde rubriken för att folk skulle reagera…. när det dyker upp någon med andra åsikter så undviker du att svara på de frågor som vederbörande ställer. Jag kommer fortsätta följa din blogg, och argumetera emot de blogginlägg där jag är av en annan åsikt.

   • gunilla Says:

    nu hamnade mitt inlägg angående föräldrapenning och SFI längre ner … hoppas att du hittar det … 🙂

   • ladycobra Says:

    Det är OK. Jag håller med om detta i videon på uppdrag granskning, där programledaren berättade att det var någon som tyckte
    det var mycket märkligt att man betalar för att människor skall lära sig svenska och detta utnyttjades ju också,
    Lyssna på videon, märkligt att dessa två kvinnor bott i Sverige i flera år och gått på SFI och kunde ingen svenska alls
    och de ville heller inte arbeta, för det hade de inte gjort i sitt hemland.

  • gunilla Says:

   Eftersom jag prenumererar på den här sidan får jag alla dina inlägg till min mailadress … vi mailar inte varandra.

  • gunilla Says:

   Jag delar inte dina åsikter.Jag anser att Sverige har råd med att ta emot de flyktingar som kommer. För några år sen kom flyktingar från det forna Jugoslavien och Kosovo (Albanien) … även till det samhälle jag bor i. De fick givetvis bidrag …. De läste SFI …. Nu återfinns dessa flyktingar i olika sysselsättningar … de tar hand om våra gamla, (hemtjänsten och äldreboende) de jobbar på olika företag inom och utom komunen och betalar skatt … givetvis finns det några som lever på bidrag, Men det finns även svenskar som gör det. De flesta flyktingar jag hade kontakt med arbetar och betalar skatt … när man läser din blogg kan man lätt få uppfattningen att alla flyktingar parasiterar på ”oss svenskar”

   • ladycobra Says:

    Jag har inget emot invandrare, de som kom från Ungern då Budapest blev invaderat, anpassade sig jättebra i den staden jag bodde och
    de fick inte betalt från SFI eller sådant utan de lärde sig själva snabbt svenska för att de ville arbeta och försörja sig själva, de blev egna företagare och samtliga fick arbete, jag god vän med flera av dem och det var jättefina människor.

    Jag tror säkerligen att det finns jättemånga som kommer hit som är mycket fina människor och vill komma i arbete och betala skatt som alla andra svenskar, men det finns även de som inte vill ha ett arbete och inte lärt sig svenska trots att de gått SFI kurser och varit i Sverige i många år.

    Lyssna på denna video som är från uppdrag granskning där ett par kvinnor intervjuas och de säker rakt på sak att de inte vill arbeta och de kunde ingen svenska trots flera år i Sverige.

   • gunilla Says:

    Min mamma arbetskraftsinvandrade på 50-talet. …..

    ”men det finns även de som inte vill ha ett arbete och inte lärt sig svenska trots att de gått SFI kurser och varit i Sverige i många år”
    skriver du….
    det finns även svenskar som inte ”vill ha” ett arbete, de dricker alkohol eller använder andra droger, vad ska vi göra med dem?

   • ladycobra Says:

    Kanske du vill skicka ut svenskar som har problem med alkohol och andra problem och ta hit asylsökande istället? Många av dessa asylsökanden har mycket svåra psykiska problem och många tuggar Kat ett slags narkotikapreparat.. vet detta genom att jag har en god vän som är i narkotikaroteln. Jag anser att vi skall se till att de som redan kommit till Sverige får ett arbete snarast och jag anser det mycket märkligt att man måste betala invandrare för att de skall lära sig språket.. Tror du vi skulle få betalt för att lära oss språket i det land vi flyttar till eller har flytt till?

    Ja jag hoppas du lyssnade på denna video om uppdrag granskning, så kan du ju själv höra vad dessa kvinnor de intervjuade sade och en invandrare berättade ju om fusket med SFI.

   • gunilla Says:

    ”Kanske du vill skicka ut svenskar som har problem med alkohol och andra problem och ta hit asylsökande istället? Många av dessa asylsökanden har mycket svåra psykiska problem och många tuggar Kat ett slags narkotikapreparat.. vet detta genom att jag har en god vän som är i narkotikaroteln. Jag anser att vi skall se till att de som redan kommit till Sverige får ett arbete snarast och jag anser det mycket märkligt att man måste betala invandrare för att de skall lära sig språket.”

    skriver du som svar på mitt inlägg där jag undrade vad vi ska göra med svenskar (alkoholister mm) som lever på socialbidrag. …
    samtidigt svarar du på ett av mina andra inlägg … där jag ifrågasatte ditt rubrikval till den här bloggen.

    ”Jag skrev detta inlägg för mycket längesedan, och nu när jag gick in och läste inlägget igen så ser jag att det stämmer att jag formulerade rubriken efter vad denne man sa som ringde till ring P1. Det var tydligen en bra rubrik eftersom jag aldrig haft så många tusen besökare på just detta inlägg.

    Jag har över 600 olika kommentarer till just detta inlägg så det är inte lätt att hinna svara på allt, ber om ursäkt om jag inte hinner svara på alla dina kommentarer.”

    Nej, jag väljer inte bort någon, Hur många av de asylsökande som tuggar Kat vet jag inte men jag är väl medveten om vad Kat är.
    Jag anser att vi har råd att ta emot de flyktingar som kommer hit, likaväl som vi har råd att försörja övriga bidragstagare. Jag tror att sannolikheten är större att en bidragstagande asylsökande blir en produktiv samhällmedborgare än en svensk A -lagare (om du är bekant med uttrycket)

    Tydligen ser jag inte alla 600 kommentarer till det här blogginlägg även om jag har tillgång till första inlägget med Runesson och telefonen.
    Eller så väljer du att bemöta vissa inlägg men inte andra

  • gunilla Says:

   Eftersom barnen i det här exemplet är över 8 år så är inte föräldra penning aktuellt

   Niklas Löfgren skriver:

   ”Exemplet bygger på att barnen är över 11 år i syfte att maxa etableringstilläggets nivå. Eftersom man enbart kan få föräldrapenning fram till dess att barnet fyller 8 år så kan det sedan inte bli frågan om föräldrapenning i detta exempel.

   Men om man skulle konstruera om exemplet med tre barn under 8 år jag då skulle föräldrapenning sedan kunna bli aktuellt men då minskar etableringstillägget till 1 600 kr per månad och man kan inte ha etableringsersättning + tillägg och föräldrapenning samtidigt. Så i det fall som föräldrapenningen används så minskas eller försvinner ersättningen från etableringsersättningen och tillägget.
   —-

   Så om vår flyktingmamma får föräldrapenning så försvinner etableringsersättningen och tillägget.
   hon kan inte få föräldrapenning OCH etableringsersättning/etableringstillägg samtidigt.

   men … hon kan få 12 000 kr som en engångssumma när hon är klar med sin SFI, det stämmer.
   —-

   Signatur D (tidigare i bloggen) gjorde som du ofta ber personer som ifrågasätter uppgifterna,, han kontaktade Niklas Löfgren på försäkringskassan

   Här är ett utdrag ur svaret:

   Är det sedan så att (utrikesfödda) ensamstående med tre barn har det ekonomiskt gott ställt i Sverige relativt sätt andra barnfamiljer?

   Om man läser detta svaret på ett regeringsuppdrag så kan man med lätthet se att så inte är fallet.
   http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8154ff8f-72c5-48e4-a3d6-744e3ffc3f54/resultatindikatorer_for_den_ekonomiska_familjepolitiken_2013.pdf?MOD=AJPERES
   och då kanske dels i slutsatserna som anger att ensamstående med barn är en ekonomiskt utsatt grupp jämfört med andra barnfamiljer men också kanske man ska titta på diagram 4.2 ”Medianen av disponibel inkomst per konsumtionsenhet i barnhushåll med svensk eller utländsk bakgrund. Individer 0-64 år. 2012 års penningvärde” där man kan se att

   utrikes födda ensamstående med barn är den grupp med lägst disponibel inkomst per person av barnhushållen.

   Även bland sammanboende barnhushållen så har de en lägre disponibel inkomst än om föräldrarna var födda i Sverige. Tabell 4.2 är också bra där man kan se utvecklingen i siffror.”

   min tolkning är att de barnfamiljer som är utrikesfödda är de som har en lägre disponibel inkomst än svenska barnfamiljer …. och definitivt mycket sämre än en läkare.

   • ladycobra Says:

    Sådana förmåner som telefon, glasögon m.m. tas inte upp som summor, lyssna på dessa förmåner som Lars Runesson berättade om som arbetat med detta i sitt arbete som han inte arbetade med längre och hade tystnadsplikt i arbetet så han kunde ju inte berätta detta då han var anställd.

    Angående SFI så var det ju t.o.m. invandrare som tyckte det var korkat att Sverige betalar människor för att lära sig svenska, undrar vilket annat land betalar utlänningar för att löra sig landets språk, skulle i så fall vara om de fått en tjänst på ett arbete och behöver förbättra språkresurserna.

    Nu är det ju så att det händer att män skaffar sig mer än en fru och det är ju inte tillåtet i Sverige, så då löser man det genom att kvinnan bor som ensamstående med barnen och får bidrag som ensamstående mamma med barn och mannen bor i en annan lägenhet och får sina bidrag om han inte har ett arbete som han förhoppningsvis har.

    Lyssna på nedanstående video om Uppdrag granskning, där det framgår att män har rätt att gifta sig med flera kvinnor. Men det är ju förbjudet i Sverige, men det går ju att gifta sig i en moské och sedan kan kvinnan bo i en egen lägenhet och få som jag skrev bidrag.

    Enligt Koranen så har muslimer rätt att ljuga bara det gagnar Islam. Läs nedan.

    Taqiyya

    En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
    Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

    “Three Things About Islam” på Youtube.

    Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

    Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

    http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

    NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

    Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
    (Surah 2:223; fördjupning)

    Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
    (Surah 2:228; fördjupning)

    Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
    (Surah 4:3; fördjupning)

    O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
    (Surah 5:51; fördjupning)

    När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
    (Surah 9:5; fördjupning)

    Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
    (Surah 9:29; fördjupning)

    Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
    (Surah 47:4-6; fördjupning)

    Referenser:

    1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
    2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
    3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
    4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
    5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
    6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
    7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
    8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
    9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

   • gunilla Says:

    Varför dyker citat ur koranen upp här? Är alla asylsökande troende muslimer?Och bigamister?

    Jag diskuterar ditt val av rubrik på den här bloggsidan. ”En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön ”
    Varför valde du en sådan provocerande rubrik? Som dessutom är ren och skär lögn?

   • gunilla Says:

    Det är ifrån Lars Runesson du fått uppgiften att ”En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön” vilket inte är sant, eller hur?
    I mina ögon gör detta honom till en mindre trovärdig källa.

   • ladycobra Says:

    Om du misstror Lars Runesson, ring P1 och be att få hans mejladress eller tel.nr och fråga honom själv, han säger att han arbetat med detta i hans yrke och borde ju veta och jag tror inte Ring P1 är så oseriösa att de skulle låta en oseriös person få tala som han gjorde i telefonsamtalet, som hördes av massor av människor.

    De kanske t.o.m. ringde upp honom, för jag har själv skrivit mejl om något jag hade på hjärtat och då skrev de från ring P1 och frågade om de fick ringa upp mig och om jag ville vara med i direktsändning, de har full koll på vilka som ringer.

    I alla fall är det jättemånga som tror på Lars Runesson.

    http://petterssonsblogg.se/2013/01/17/lars-sager-sanningen-i-ring-p1/

   • gunilla Says:

    Anser du att Lars Runesson har rätt när han påstår att ” En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!?
    Då vill jag att du plockar fram denna invandrarkvinna?
    Jag tycker inte att jag får några raka svar från dig, du undviker att uttrycka din egen åsikt utan gömmer dig bakom länkar och citat från andra..

    Varför dyker citat ur koranen upp här? Är alla asylsökande troende muslimer?Och bigamister?

    Jag diskuterar ditt val av rubrik på den här bloggsidan. ”En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön ”

    Varför valde du en sådan provocerande rubrik? Som dessutom är ren och skär lögn?

   • gunilla Says:

    Ring p1 är ett radioprogram man kan ringa in till och säga vad man tycker i olika frågor. Lars Runesson hävdar att han tidigare arbetat inom ett område där tystnadsplikten hindrat honom, men nu har han slutat där och därför kan han berätta sanningen om barnfattigdomen. Ett pogram där man kan säga det ena eller andra utan att behöva styrka sina påståenden.

   • gunilla Says:

    I de flesta landstingen i Sverige får barn glasögonbidrag, men summan varierar. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14702696.ab

   • gunilla Says:

    Retroaktiv föräldrapenning får invandrarkvinnan från när hon kom till Sverige … alltså inte hela barnets levnad retroaktivt … kan tas ut upp till barnet är 8 år. Eftersom kvinnan tidigare inte arbetat i Sverige får hon minibeloppet. Men det går inte att kombinera med etableringsbidraget och tillägget.

   • gunilla Says:

    För att få 12 000 kr efter avslutad SFI krävs att man lär sig snabbt och klarar en högre, mer avancerad nivå. Dit är det oftast bara studievana, högre utbildade som når. Det finns summor på 6000 och 8 000 för de övriga. Beroende på vilken nivå de når.

 27. gunilla Says:

  En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön …. är rubriken på bloggen/ inlägget …. det här är självklart eftersom läkare oftast inte får skattefria bidrag …. men vad är syftet med detta? Får kvinnan 22 000 i månaden att ”slösa bort”? Tjänar dagens läkare (även de från ett annat land) för dåligt?

 28. gunilla Says:

  Efter 2 år kommer invandrarkvinnan att gå miste om etableringsbidraget och tillägget 6776 kr + 3000 kr, medan läkaren har fått löneförhöjning. Förhoppningsvis har hon fått jobb …. förmodligen som lokalvårdare kanske på samma sjukhus som läkaren jobbar på. Hennes barn är nu 14, 15 och 16 år …. fortfarande får hon barnbidrag/studiebidrag…

 29. Neta Says:

  O jag hade väldigt mycket mindre när jag var ensamstående med min son..inte en käft som hjälpte mig, mer än mina föräldrar o, faktiskt min sons far när det knep riktigt….jag levde UNDER existensminimum under flera år,…..GRRRR

 30. Erik Says:

  Intressant med en blogg som har som källa sina egna blogginlägg eller den källkritiska friatider. Värt att läsa:

  http://motargument.se/2012/09/27/hur-mycket-ersattning-far-invandrare-i-etableringsreformen/

  • ladycobra Says:

   Hej Erik!

   Snälla vän, jag tror inte ens du läst mina inlägg och ser att i inläggen finns det källhänvisningar och t.o.m. fakta från Försäkringskassan som
   representanten för Försäkringskassan skrivit personligen via e-post till mig och svarat genom att skicka dessa uppgifter i ett långt e-postmeddelande till mig, tror du inte på honom så var vänlig skriv e-post till honom eller twittra till honom och fråga själv. Jag skrev till honom och berättade att det var vissa som inte trodde på uppgifterna jag hänvisade till och jag är glad att jag fick svar från honom, att siffrorna är rätt.

   Ha en trevlig helg!

 31. Thomas Says:

  så klart dom e utbildade , dom senaste invandrarna ja träffat har vart arbetslösa å sålt cannabis för å kunna överleva så …. visst har dom utbildning … alla ni som mot argumenterar här , har ni äns vart i ghetto eller vuxit upp här ?, har ni äns sett hur de ser ut ? som sagt i tidigare inlägg de finns dom som har eget företag å som faktiskt jobbar… har inget imot dom tycker dom e riktigt trevliga … men asså ni måste tänka till på i vilken riktning ni vill ta sverige för så som ja ser de så kör ni landet i botten just nu å ja hoppas karma hinner ikapp er

  • ladycobra Says:

   Jag har inget alls emot invandrare, tvärtom, de som kommit hit från olika länder t.ex. Ungern som flyktingar, var ivriga lära sig språket och de
   sålde inte knark utan tog vilka jobb som helst för att försörja sig och det gick mycket bra för dem, de rånade inte folk eller våldtog kvinnor utan var helt underbara människor. även människor från andra länder har det gått bra för.

   Vad menar du med ” hoppas karma hinner ikapp er” ? Förstod inte riktigt den meningen.

   Lyssna på vad 3 invandrare säger i nedanstående länk, beundrar dem för de säger vad de tycker.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

   Lycka till i livet! Gud välsigne dig och hela världen!

   • Thomas Says:

    nu va juh inte detta ett inlägg du skulle känna dig träffad av utan mer mot dom som inte ser felet i systemet, har inte nämnt dig som bloggskrivare utan dom som kommenterar här över, så sluta skriv i jag form.

    @jimmy citat”Källhänvisningar används för att styrka fakta. Och fakta kan bara styrkas genom empiriska slutsatser eller bevisning”

    e.x du e forskare , en politiker ger dig några miljoner för å säga bu å bä , är detta då fortfarande korrekta uppgifter tycker du ?

   • ladycobra Says:

    Snälla Thomas!

    Jag tror inte någon politiker kan betala flera miljoner för att få någon att ljuga, lögner kommer alltid fram till slut och då förlorar de ju på detta.
    Men jag håller med dig om att t.ex. massmedia vinklar och mörklägger för att vilseleda sina lyssnare respektive läsare, men detta straffar sig i längden, för sopar man problemen under mattan och inte vill skriva eller tala om dem så kommer verkligheten ikapp till slut och då blir det inte roligt.
    Vågar man inte ens lita på en statlig myndighet som Försäkringskassan, så då är det illa.. Jag litar då på vad Nicklas Löfgren tjänsteman på Försäkringskassan skrev till mig i ett privat mejl, så jag undrade över om siffrorna var korrekta och det var de.

    Men det verkar som både politiker och media inte ens lyssnar på vad t.ex. nationalekonomer säger som t.ex.nationalekonomen Tino Sanandaji som talar i nedanstående videoinspelning från Almedalen.

 32. Fosterland Says:

  Ladycobra! 95% av det du sprider är rent ut sagt skit snack,
  Jag och min familj har bott i Sverige sen jag 12 år. Jag började med dela ut tidningar när jag var 14 år, sen dess har jag jobbat och betalat skatt som alla andra medborgare i det här landet. Först vid sidan av mina studier och nu (15 år senare) utbildad och arbetande ingenjör. Jag är fortfarande tacksam för Sverige och alla skattebetalare som gav mig den möjligheten. Men samtidigt så har Sverige tjänat på mig.
  Att du inte gillar människor som inte är etniskt svenska vet vi vid det här laget, men sluta med och sprid.
  Vi skapar ett bättre samhälle tillsammans.

  • ladycobra Says:

   Hej min vän!

   Glädjer mig för din skull att du lyckats så bra, mycket bra gjort och jag bryr mig verkligen inte om ifall en människa är inte etnisk svensk, det jag bryr mig om är hur människan beter sig, jag har flera vänner som är invandrare och de är bekymrade över utvecklingen i Sverige och förstår att ett land kan inte ta emot obegränsat med människor som sedan inte kan få arbete då det finns tusentals som inte fått arbete efter flera år i Sverige och att på skattebetalarnas bekostnad ge dessa försörjning håller inte i längden.. Övriga Europa har redan förstått detta och drar ned på flyktingmottagandet medan Sverige inte gör det utan istället ger permanent uppehållstillstånd till t.ex. alla från Syrien direkt.. vilket förvånar andra länder i Europa.

   Finns jättemånga fina invandrare i Sverige som arbetar och betalar skatt, har aldrig sagt något annat, tycker t.o.m. att de många gånger är trevligare än svenskar som inte är lika spontana och glada som invandrare är, men det finns ju som i allt, undantag.

   Även massor med invandrare som precis som du bott i Sverige i flera år och betalat skatt, förstår att detta inte håller med denna flyktingpolitik och de röstar därför på SD och t.o.m. arbetar för SD.

   Lyssna på två invandrare som ringer till ring P1 och verkligen säger rakt på sak vad de tycker, och lyssna på kvinnan jag beundrar som är socialdemokrat och heter Nalin Pekgul, hon intervjuades på Rapport SVT och pratar om invandring, judehat m.m. Verkligen starkt att hon vågar säga detta trots hot och motstånd från radikala islamister..Lyssna på henne

   Lyssna på dessa videos som är inspelningar av samtal till Ring P1 SR, 2 invandrare säger vad de tycker om invandringen

   Lyssna även på nationalekonomen Tino Sanandaji som talar om massinvandring och mångkulturism m.m.

   Läs också nedanstående länkar som är intressanta.

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5730831

   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svepet-rodgrona-har-overtaget-i-scb-matning_8789962.svd?sidan=8

 33. Jimmy Says:

  Källhänvisningar används för att styrka fakta. Och fakta kan bara styrkas genom empiriska slutsatser eller bevisning. Detta kan ske akademiskt genom forskning eller genom offentliga uppgifter från myndigheter eller andra organ. Att källhänvisa till dagspress ger noll tyngd och att hänvisa till Fria Tider, med outbildade ”journalister” ger fanimej minuspoäng. Så all blaska som skrivs här och på andra platser utan korrekt källhänvisning är rent skitsnack. Punkt!

  • ladycobra Says:

   Jag misstänker att du inte alls läst mina inlägg och gått in på källhänvisningar och litar du inte på Nicklas Löfgrens fakta som finns i inlägget så var vänlig skriv till honom vilket jag gjorde och ifrågasatte siffrorna och jag fick ett personligt svar via mejl och siffrorna var rätt.

   Jag tycker du skall skriva till journalisterna på Fria tider och läxa upp deras journalister, för att de är outbildade som du påstår, istället för att låta ilskan över sanningar som de skriver gå ut över mig.

   Anser du att Eva Dahlberg Expressen och Gunnar Sandelin, samt Belinda Olsson också är outbildade journalister, så tycker jag du skall läsa deras artiklar nedan som är mycket bra.

   Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

   Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas du läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

   Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

   Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i Sverige och hur kan man då kalla Sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla även i ämnen som nu tystas ned.

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article149

   Hoppas du får en trevlig helg och kommer på lite bättre humör!

 34. anna Says:

  Hade barnen varit 16, 17, 18 år och gått i skolan och fått studiebidrag från csn hade mamman fått ytterligare 3 x 855 kr i extra tilägg då hon saknar beskattningsbar inkomst. Extra tillägger är nog sveriges orättvisaste bidrag och borde prövas på vad familjen har för totala pengar i slutändan. En förälder som kämpar o sliter för att få ekonomin att gå ihop och kanske jobbar deltid eller har timjobb då o då och tjänar mera än 85000 kr innan skatt, måste ändå söka utfyllnad av försörjningsstöd men är då inte berättigad 855 kr för gymnasieungdomen då gränsen går där.

 35. Mats Says:

  Att du orkar debattera med dom som bara är ute efter att trycka ner och förstöra.

 36. Kikki Says:

  Barnbidrag får alla med barn, underhåll får man som ensamstående och bostadsbidrag kan alla ansöka om så varför dom ens tas med i beräkningen förstår jag inte. Jag som svensk och heltidsarbetande har både barnbidrag och underhåll för tre barn och skulle säkert få bostadsbidrag om jag ansökte om det.

  • ladycobra Says:

   Läs nedan vad Cecilia kommenterade i dag här på kommentarerna i detta inlägg.

   Postat den 2014/01/12 kl. 6:48 e m
   Jag är en mamma med ett barn blivit utförsäkrad och kommer aldrig kunna jobba igen. Jag lever på socialbidrag och får ut 10200 totalt i månaden. Jag har bara rätt att gå till tandläkare om det är akut. Och jag kan lova att ingenting är akut när en behandling skall godkännas.
   Jag är född här. Alltid bott här. Jobbat här och betalat skatt innan jag blev sjuk detta känns inte alls rättvist…. Och det är INTE invandrarnas fel, skulden ligger helt på våra politiker!!!!! Fy fan säger jag
   —————————————————————————————————————————-

   Läs också dessa fakta i länken nedan där det finns mycket intressant att läsa.

   Läs i nedanstående länk, massor med fakta och statistik, mycket information i denna länk.

   http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/05/faktabanken-ensamkommande.html

   Förmåner glasögon, telefon m.m. räknas ju inte i några belopp, men jag undrar om ensamkommande svenska mammor får sådana förmåner.
   Lyssna på vad mannen säger som räknar upp förmåner som de får i videoupptagningen på samtalet till Ring P1 i nedanstående inlägg med fakta på olika skattefria bidrag.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

 37. Cecilia Says:

  Jag är en mamma med ett barn blivit utförsäkrad och kommer aldrig kunna jobba igen. Jag lever på socialbidrag och får ut 10200 totalt i månaden. Jag har bara rätt att gå till tandläkare om det är akut. Och jag kan lova att ingenting är akut när en behandling skall godkännas.
  Jag är född här. Alltid bott här. Jobbat här och betalat skatt innan jag blev sjuk detta känns inte alls rättvist…. Och det är INTE invandrarnas fel, skulden ligger helt på våra politiker!!!!! Fy fan säger jag
  ….

  • ladycobra Says:

   Tack för din kommentar som visar att det är skillnad på hur svenska skattebetalare behandlas och hur de nyanlända behandlas och jag håller med om att det är verkligen inte invandrarnas fel att det skiljer så,, utan det är helt och hållet politikernas fel.

 38. Mats Lönnqvist Says:

  Först, tack för att du står ut. Trodde väl kanske inte så värst mycket på vad du presenterade i början. Tog dock på mig besväret att själv gå in och kolla, och till min förvåning hade du rätt. Visst, du har tagit fram ett exempel som är maxat, och som även skrevs ovan, att kanske inte så många uppfyller. Men det har egentligen mindre betydelse, det är fullt möjligt och bara detta är ju skrämmande.

  Tyvärr är det så att när man kritiserar systemet vänds det mot en, och genast så sitter rasiststämpeln där. Har lärt känna en man från Syrien som kom hit för 25 år sedan och fick fly sitt land för att han är kristen. Vad han har berätta styrker någons uttalande här om att det är många högutbildade som kommer hit från Syrien. Detta på grund av att det är dom som har råd att betala för att kunna fly. Dom som behöver hjälpen är dom fattiga som sitter kvar i skiten, och dom har långt ifrån några 100.000:- som det kostar för att ta sig därifrån.

  Så snälla ni som kastar skit, det är inte personerna som kommer hit det är fel på. Naturligtvis skulle jag fundera skarpt på att flytta till ett varmare land om dom haft samma generösa förmåner. Nej, det är våra folkvalda som har kommit in i ett ekorrhjul som dom inte kan ta sig ur.

  Klart att svenska folket börjar reagera när dom ser att vår invandrarpolitik kostar 4oo miljarder och sen har vi inte råd att ha en sjukvård och skola värt namnet.

  • gunilla Says:

   Rubriken har en oerhörd betydelse, den här bloggsidan har förekommit på Facebook, och där bidrar den till främlingsfientliga kommentarer bland personer som bara läser rubriken och tar den för sanning. En lögn som upprepas gång på gång blir lätt en ”sanning”. Allt som skrivs i media är inte sant, det gäller att vara källkritisk och ta reda på vilka motargument det finns och sedan bilda sig en egen uppfattning.
   Medelinkomsten för en läkare i Sverige är 48 000 – 49 000 i månaden. (högsta månadslönen ligger på över 200 000 kr för läkare).
   De som inte vill ha hit flyktingar borde väl vara tacksamma för att det är de högutbildade som kommer hit, istället för de fattiga som sitter kvar i skiten.
   Dessa flyktingar lär sig oftare svenska snabbt, vi slipper betala deras utbildning och de blir lättare produktiva.


  • Dessutom Mats så finns 265.000 i accumulerat underhållsbidrag i ”potten” samt kanske 100.000 för möbler och köksutrustning etc. SEDAN Mats kommer den senaste information nämligen att man har beslutat att bidragen, de relaterade, skall behållas även om man får ett arbete….gott och väl naturligtvis kommer fler att välja arbete då MEN med 80% subvention så adderar man till denna familj 10-20.000 mera . . . just för att någon skall komma i arbete…..men för övrigt så förlorar ju samhället på denna regel…..

 39. Kajsa Says:

  Familjen i exemplet har 1500kr mer att leva på i månaden än existensmininum enligt kronofogden. Alltså 375kr per person! Ingen räckmacka direkt……
  Räkna ut ditt eget existensminimum (ditt förbehållsbelopp) på kronofogden.se, lägg på 375 och svara på om det känns som en fet inkomst.

  • ladycobra Says:

   Ta i beräkningen alla gratisförmåner som räknas upp som ingen löntagare i Sverige får och som inte räknas som inkomst tas i beräkningen vad en läkare tjänar.
   Lyssna igen på Lars Runessons berättelse och misstror ni honom så ta kontakt med honom i så fall, jag misstror honom inte.

 40. Jonas Svensson Says:

  Medainlönen för en läkare i Stockholm med 11 års erfarenhet är i runda slängar 51000 kr/månad. Alltså, långt högre än de summor du kommer fram till med ditt siffertrixande.

  Slår man ut dessa 22K du nämner på 4 personer blir det strax över 5500 kr per skalle. Inte särskilt mycket att leva på. Jag skulle ha svårt att klara mig på det och jag har garanterat inga extravaganta vanor.

  Som vanligt friserar ni rasister fakta för att passa in er förljugna och skeva världsbild.

  • ladycobra Says:

   Hör Sveriges ekonomi till någon ras? Jag anser att det är du som kallar mig för rasist för att jag visar på fakta om skattefria bidrag, för att ha en skev världsbild och du blundar för verkligheten.

   Du tänker inte på att för att få denna summa som denna som uppges, måste man ha en stor bruttoinkomst för skattebetalande läkare.
   Dessutom så får säkert inte en läkare övriga förmåner som Lars Runesson räknade upp i telefonsamtalet till Ring P1 om du misstror honom så ta och ring eller skriv till honom han bor i Sthlm.

   Nedan kan du läsa mer fakta på skattefria bidrag samt intressanta artiklar av Anna Dahlberg Expressen och Gunnar Sandelin DN.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Lyssna även på nedanstående video där Uppdrag granskning intervjuar två kvinnor som trots SFI i flera år inte lärt sig Svenska efter många år i Sverige och de säger ju tydligt att de vill inte ha ett arbete i Sverige. En man berättar om utbrett SFI fusk bland invandrare. Bert Karlsson och Bengt Westerberg pratar med varandra angående
   asyl och migrationspolitik..Lyssna nedan.


  • 51.000 efter skatt eller före? Före blir 31.800 efter skatt….tyvärr eller lyckligtvis så har förmodligen en ensamstående läkare med tre barn i samma ålder så då får läkaren 10.000 mer per månad….kanske justering skall ske med barnbidrag också likväl som de 265.000 i accumulerat underhållsbidrag…räcker att nivellera under två år….sedan kanske denna invandrade kvinna får ett insticksjobb…kanske som läkare…den nya given är att man får behålla sina bidrag även med ett nytt jobb……
   Re: ”förljugna och skeva världsbild.” kom in i verkligheten så kanske även du sersamma förhållanden som vi ”rasister”….
   Nu är tyvärr att kalla någon rasist kränkande om det inte stämmer och tror det är svårt att verkligen bevisa att någon är rasist…..
   så du må ju tycka att människor som relater till fakta är rasister eller kanske inte ens det du får ju tycka att vem som helst är rasist…..men kränk inte förran du har bevis för saken…..

 41. Sirpa Says:

  Låter skrämmande! 😦
  Men vilken typ av invandrare handlar det om, framkommer inte i artikeln. För den intelligensbefriade delen av befolkningen kan det annars vara lätt att dra alla över en kam…
  Att det kommer färdigt utbildade yrkesmän/-kvinnor från världens bästa skolor, (Finland), och som inte kostat Sverige en krona, snackas det aldrig något om, utan man får jämt bara höra skit…
  T o m min änkepension fick jag från Finland, fastän vi var bosatta i Sverige och arbetade och betalade skatt här…
  Så det finns många sidor att granska och det gäller att se saker från olika perspektiv… 🙂

 42. Sirpa Says:

  Måste få tillägga att kom ihåg att det här är inte invandrarnas fel! Det är inte de som hittat på dessa regler… Så sluta med att se snett på dem, ni som nu gör det…

  • ladycobra Says:

   Naturligtvis är det inte nyanländas fel att Sverige ger generösa skattefria bidrag och förmåner utan det är ju politiker som står bakom detta.
   Många invandrare tycker att Sverige är konstigt land som betalar för att nyanlända skall lära sig svenska t.ex.
   Lyssna på intervju med invandrarkvinnor och en man som berättar om fusket med SFI bidraget m.m. i uppdrag granskning med Janne Josefsson
   och Bert Karlsson samt Bengt Westerberg medverkar i programmet. Se nedan.


  • Sirpa:
   1. Regler är regler,lagar är lagar och man skall följa både och. T.ex. enligt lagar och regler skall de som inte får uppehållstillstånd utvisas. Tyvärr har det då uppstått ett antal personer med ”många namn” (illegalt i landet, papperslösa osv)
   2. Regeln är att om man inte beviljas uppehållstillstånd så skall man åka tillbaka. Bra att du också tycker det Sirpa.
   3. De som ”håller sig kvar” hämtas då i polisens REVA-projekt och då blir det ett välda diskuterande om detta MEN Sirpa bra att du håller med att man skall följa lagar och regler.
   4. Man skall söka asyl i det första land inom Schengen som man anländer i
   5. Man skall naturligt ha pass o/e andra handlingar med sig den som inte har sådant är förmodligen flykting och ej asyklsökande

   Tyvärr så upplever jag att det tittas snett på oss som tycker att man skall följa lagar och regler bara några exempel ovan dvs man ”töjer” reglerna MEN som sagt Sirpa bra att du delar min uppfattning att de gällande reglerna skall följas….

 43. Erik Lindgren Says:

  Om de nu kan få ut så mycket pengar, vilket jag misstänker är maxbelopp alltihop. Varför ser man då inga invandrare i de finare bostadsområdena? varför har de alla inte bättre bilar? varför är inte alla svenska invandrare i Åre på vintern och ute och reser på somrarna? Varför bor svenska invandrare i miljonprogrammen som är så slitna, om de nu får så mycket pengar?

  • ladycobra Says:

   Läs fakta på skattefria bidrag och andra förmåner för invandrare, lyssna på Lars Runesson som ringer till ring P1
   och berättar om förmåner som är fantastiska som gratis telefon t.ex. m.m.förutom bidragen de får skattefrit.
   Man måste ju räkna in sådana förmåner också när det gäller bidrag,, men dessa förmåner går ju inte att sätta
   siffror på.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Visst finns det invandrare som bor fint och har fina bilar och fina kläder.
   Får höra av folk att unga killar som kommer som ensamkommande barn åker i fina BMW bilar, hr kan de ha råd med detta?

   Gunnar Sandelin journalist och socionom arbetade på socialkontor för flera år sedan och blev förundrad över att
   man betalade semesterresor till flyktingar som ville resa på semester till hemlandet.

   Läs hans artikel i DN. http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna/
   utdrag ur hans artikel nedan.
   >Från mitten av sjuttiotalet och tio år framåt arbetade jag på socialbyrå och behandlingshem i Stockholm. Som färsk socialarbetare hamnade jag i en tradition som jag från början instinktivt reagerade mot, men som jag ändå snabbt föll in i. Jag var med om att bevilja asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder som de påstått sig ha flytt från. Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade svarta jobb vid sidan om – allt för att undvika obehagliga konfrontationer. Om en folkgrupp sa en av mina chefer att ”vi får väl försörja dem som en folkloristisk färgklick.” I backspegeln är det tydligt att jag för egen del saknade tillräcklig erfarenhet och det civilkurage som skulle ha krävts för att kunna rucka på det eftergivna och förstående systemet. Många gånger byggde hjälparna upp ett osunt bidragsberoende, oavsett om klienterna var svenskar eller hade utländsk bakgrund.<

   Lyssna på debatt i SVT i ett videoinlägg nedan, samt debatt med Arnstad och Mattias Karlsson.
   Gunnar Sandelin säger vad han tycker, men fick tyvärr inte prata så länge.

   Läs och lyssna i nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2014/03/07/sandelin-journalisterna-ar-livradda/

   Läs också vad Nima Gohland Ali Pour skriver om varför LO medlemmar går över till SD.

   http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2014/03/darfor-stodjer-fler-lo-medlemmar.html

   Så vill jag att du lyssnar på dessa invandrare och även andra som säger sin mening i nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

 44. Josef Boberg Says:

  Om hur att göra det bättre för svenska familjer med knaper ekonomi – skrev jag ett mail till finansminister Anders Borg om den 21 april i år. Det finns även publicerat på min blogg här.


 45. ladycobra.. hata mindre, du kommer att se hur fint livet kan vara med lite kärlek. även som äldre kan man förlåta och ändra det dåliga. en fråga: vi säger att du har rätt i alla lögner du pratar (skriver) om, ser du hur bitter din själ har blivit? många människor som du fanns på 20-talet i Tysklan, 20 år efter brände såna som du 6 miljoner judar.. det låter extrem just nu men din propaganda är precis som på 20-talet

 46. gunilla Says:

  Rubriken har en oerhörd betydelse eftersom den här bloggsidan dyker upp på Facebook mm, och där bidrar den till främlingsfientliga kommentarer bland personer som bara läser rubriken och tar den för sanning.
  En lögn som upprepas gång på gång blir lätt en ”sanning”. Allt som skrivs i media är inte sant, det gäller att vara källkritisk och ta reda på vilka motargument det finns och sedan bilda sig en egen uppfattning.
  Medelinkomsten för en läkare i Sverige är 48 000 – 49 000 kr i månaden. (Högsta månadslönen ligger på över 200 000 kr i månaden)

  En nyanländ invandrar kvinna med tre barn (12, 13, 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7000 kr i hyra får följande bidrag varje månad.
  6 776 kr i etableringsersättning
  3 000 kr i etableringstillägg
  3 754 kr i barnbidrag
  3 819kr i underhållstöd
  =22 249 kr per månad skattefritt (maxbelopp)
  (Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan)

  Vi tar bort barnbidraget och underhållsstödet, för dessa är inga bidrag som enbart flyktingmödrar får. Alla föräldrar får barnbidrag, summan beror på antal barn.

  Underhållsstödet är riktat till alla ensamstående med barn.
  22249 – 3754 – 3819 = 14676 kr
  14 676 kr återstår (etableringsersättning + etableringstillägg + bostadsbidrag)

  Bostadsbidrag är inget som enbart är riktat till ensamstående flyktingmödrar, utan även en svensk ensamstående förälder som har samma utgångsläge får detta.
  Invandrarkvinnan har en hyra på 7000 kr.
  Antingen får hon bostadsbidraget i näven och betalar då hela hyran själv. (14676 + 4900 – 7000 = 12576 kr
  Eller så går bostadsbidraget direkt till bostadsbolaget och då behöver mamman betala mellanskillnaden själv. ( 7000 – 4900 = 2100 kr)
  14676 – 2100 = 12576 kr

  Vad den här kvinnan får i bidrag som inte en svensk ensamstående trebarn mor får är etableringsersättningen och etableringstillägget. Dessa finns med i summan på 12576 kr.

  En svensk trebarnsmamma som har samma förutsättningar (ensamstående, 3 barn, lägenhet på 85 kvm, hyra på 7000 kr inte skattebetalande utan bidragstagande) får socialbidrag istället.

  Etableringsersättningen och etableringstillägget erhålles under 2 år

  Angående retroaktiv föräldrapenning så gäller den till och med barnet är 8 år.

  I det här exemplet är alla 3 barnen äldre.
  Men…. man kan inte få både föräldrapenning OCH etableringsersättning + etableringstillägg.

  Ring P1 är ett radioprogram man kan ringa in till och säga vad man tycker i olika frågor. Ett program där man kan säga det ena eller andra utan att behöva styrka sina påståenden. Lars Runesson hävdar att han tidigare arbetat inom ett område som berör detta område. Tidigare har tystnadsplikten hindrat honom, men nu har han slutat där och därför kan han berätta sanningen om barnfattigdomen….

  I de flesta landstingen i Sverige får barn glasögonbidrag, men summan varierar. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14702696.ab

  Retroaktiv föräldrapenning får invandrarkvinnan från och med när hon sökte asyl … alltså inte hela barnets levnad retroaktivt. … kan tas ut upp till barnet är 8 år.
  Eftersom kvinnan inte tidigare arbetat i Sverige får hon minibeloppet. MEN det går inte att kombinera med etableringsersättningen och etableringstillägget.

  För att få 12 000 kr efter avslutad SFI krävs att man lär sig snabbt och klarar en högre, mer avancerad nivå. Dit är det oftast studievana högre utbildade som når. Det finns summor på 6000 och 8 000 för de övriga beroende på vilken nivå de når.

  • Josef Boberg Says:

   Gunilla – jag tycker att en av staten garanterad basinkomst för alla (även svenskar) om ca 13000 kr efter skatt – skulle vara en smartare lösning för såväl invandrarna som ej minst för svenskarna.

   • ladycobra Says:

    Jag instämmer med vad du skriver Josef!
    Man skall inte särbehandla våra invandrare utan det skall vara lika förmåner för både svenskar och invandrare, det kallas för demokrati.

    Läs fakta nedan på skattefria bidrag och andra förmåner som även är skattefria för våra nyanlända.
    Är det rättvist att fattigpensionärer som betalar sin skatt inte skall ha råd att gå till tandläkaren eller hämta ut dyr medicin, medan illegala flyktingar skall få maxtaxa 50 kr för tandvård och för läkarbesök, är det konstigt att de vill stanna kvar i detta fantastiska land med sådana förmåner.

    https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   • Josef Boberg Says:

    Jo… – LadyCobra – mer än lite snett till vissa av invandrarnas förmån – om hen så säger.

   • gunilla Says:

    13 000 kr i månaden kan vara en lösning …. tyvärr finns det pensionärer och ensamstående som inte har den här summan kvar efter skatt …. vad jag vill poängtera är rubrikvalet … att en läkare tjänar mindre än en ensamkommande invandrarkvinna med 3 barn får i bidrag …. det stämmer inte med verkligheten …

 47. Johna603 Says:

  Hello, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, cfeeakffagbe

 48. Johne176 Says:

  Thanks for the sensible critique. Me &amp my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there. kfgdbdefgkef

 49. Smithc955 Says:

  I like this post, enjoyed this one regards for posting. He removes the greatest ornament of friendship, who takes away from it respect. by Cicero. fdddeaccdagccgae

 50. ladycobra Says:

  Svar till Gunilla. Den man som säger detta i telefonsamtal till Ring P1 menar naturligtvis att tillsammans med andra skattefria förmåner han räknade upp utöver olika försörjningsstöd m.m. så blir det ju säkerligen mera än vad en (icke stafettläkare) tjänar,, man måste ju ta i beräkningen de andra förmånerna som läkaren inte alls får och som naturligtvis är värt pengar.. Ring upp denne Lars Runesson, han finns i hitta.se. och går att nå om du nu är kritiskt till dessa uppgifter, om du nu misstror hans uppgifter.eller ta kontakt med Försäkringskassans representant om du är så kritiskt till uppgifterna…

  Jag vet många pensionärer som inte ens kommer upp i bruttopension 10 000 kr per månad och de har betalat skatt i hela sitt vuxna liv för att få en tryggad ålderdom, måste kännas orättvist då att det kommer människor som får Äldreförsörjningsstöd (skattefritt) som överstiger det dessa pensionärer får ut i pension när skatten är dragen.

  Jag vill inte diskutera detta med dig igen då du endast försöker få uppgifterna till osanna, men det är naturligtvis p.g.a. att du politiskt har en annan uppfattning än mig. och ser bara fel i allt jag skriver.

  Jag missunnar ingen invandrare bidrag, men det skall vara jämlikt med vad svenska skattebetalande medborgare får.anser jag.

 51. göran Says:

  Hoppas bara att alla sätter sig ner och tänker efter vad tycker jag skälv om dessa frågor? Inte vad tycker andra om mig om jag tycker på detta viset eller på det andra viset. Var inte så rädda för att tycka helt annorlunda. Jag har fått känslan av att alla känner att man måste hela tiden springa åt samma håll ex köpa samma kläder, mobiler, renovera i samma färger o möbler etc. Kom igen nu sätt dig ner tänk ”vad fan tycker jag?” ”Är detta bra?” ”Kan man göra på något annat sätt?”

 52. Jocke Says:

  Jag tycker att det är bra att sånt här diskuteras, men jag tycker också att man bör titta på hela bilden isf.

  Det är väl så att när dom fått uppehållstillstånd så har dom rätt till samma bidrag som någon annan?
  Att dom sedan kan få etableringsersättning måste väl vara positivt för både dom nyanlända och oss som redan bor här då det är tänkt att påskynda den nyanlände in i arbetslivet. Vilket gör att dom kan bli produktiv för samhället och ”dra sitt strå till stacken” så att säga.

  Jag tror att om man är av den åsikten att vi befintliga medborgare inte ska bidra till nyanländas välfärd så behövs det nog större förändringar än bara ett bidrag.

  Föräldrapenning/etableringsersättning:
  https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/65cfd0e0-89d3-4589-bf08-7be0f0a942ef/4143_Etableringsersattning_for_ny+i_Sverige.pdf?MOD=AJPERES

  Etableringsersättning:
  http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Etablering-av-vissa-nyanlanda.html

 53. josef Says:

  Jag ska flytta utomlands och säga upp mitt medborgarskapet sen ska jag söka asyl i Sverige leva på skattepengarna låter skit bra ju hahaha

  • ladycobra Says:

   En journalist hade testat detta med 50 kr för tandvård och åkte till en annan tandläkare och sa att han var illegal flykting och hade inga ID handlingar men fått reda på att han hade rätt till maxtaxa 50 kr för tandvård….man ordnade ett tillfälligt personnummer åt honom och han fick maxtaxa 50 kr…Detta är helt diskriminerande mot svenska skattebetalare anser jag.

   Många pensionärer har inte råd att kosta på sina tänder då det är så dyrt…orättvist är även ÄFS (äldreförsörjningsstöd för invandrare som fyllt 65 år och som inte betalat en krona i skatt. Läs fakta om bidrag nedan-

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

 54. dean Says:

  Jag köper det här till hundra procent och vägrar lyssna på uppenbara LÖGNER som att man inte skulle kunna kombinera olika bidrag och att ingen i praktiken får ut så mycket pengar skattefritt i bidrag!
  Alla VET ju INNERST INNE att politikerna idag ENDAST är ute efter att överösa alla invandrare med så mycket pengar som möjligt för att snabbt kunna RUINERA LANDET! Ta det här med att barn inte får vara pepparkakor i lussetåg, det är TYDLIGT för alla som vågar ÖPPNA ÖGONEN att det är bara för att invandrarna ska kunna köra sina dyra bilar som de tjänat ihop på att sitta och tigga i gathörnen av intet ont anandes svenskar som jobbar hederligt och betalar skatt och är NAIVA nog att tro att skatten går till vård och skola när det i SJÄLVA VERKET är så att ALLA SKATTEPENGAR GÅR TILL ATT FÖRSÖRJA INVANDRARE SOM BARA KOMMER HIT FÖR ATT DE TRÖTTNADE PÅ SINA HUS OCH ARBETEN OCH VÄNNER HEMMA NÄR DE FICK HÖRA RYKTET OM ATT DE KAN FÅ UT 22000 SKATTEFRITT I SVERIGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Glasklar logik. Tur att man är smart nog att genomskåda alla dumma lögner om diskriminering på arbetsmarknaden, rasistiska glåpord och påhopp på stan, påhitt om flykt från ”krig” och ”förföljelse” och skitsnack som tex den uppenbara lögnen att tiggare skulle vara fattiga på riktigt. Tss, fattar ju vem som helst att det i själva verket handlar om att folk med annan bakgrund som lämnat allt de äger och kommit till ett land där de inte förstår språket och alltid är en katt bland hermelinerna tjänar JÄTTEMYCKET MER pengar än en ljushyad person med hus, bil, fast arbete med kollektivavtal och planer på att åka till Thailand över julen.
  DE TAR VÅRA PENGAR! SANNINGEN FINNS DÄR UTE! GLÖM INTE FOLIEHATTEN!


 55. Har vetat detta länge ¨men vad kan jag göra för att stoppa detta. Jag har gått till SD och hoppas att jag och andra med mig kan stoppa detta


 56. wow varför jag levde på 3 barn med noll kronor i flera år då? Är jag inte invandrare nog? Det är tydligt att regler och lagar följs inte för visa invandrare då


 57. Jag förstår varför Sverige är så populärt att komma till…….

 58. Markus J Says:

  VAKNA Lady Cobra! Du lever i en fantasivärld eller så är du rasist ! Punkt slut !
  Jag är socionom och har jobbat med flyktingar så du måste försöka lära dig räkna eller skriva om det som är sant !!! OM du inte är rasist.
  Etableringstilläggen är något dom får vid ETT tillfälle sen inget mer!
  Lägger du då ihop summorna som är kvar så räcker knappt pengarna till och då ska modern köpa kläder till barnen,möbler,köksutrustning m.m. så vad är ditt problem Lady Cobra ?
  Att du sen hänvisar till ”fria Tider” som är en rent fascistisk rasistisk tidning är ju skrämmande!

  Är du rasist ?

  • ladycobra Says:

   Löjligt påhopp om rasist! Vilken ras har Sveriges ekonomi?? Jag är varken rasist eller främlingsfientlig eller nazist men däremot realist… Läs på lite mera i inlägget och inte bli så hetlevrad och prata om rasism… Fria Tider är det enormt många som läser och den sajten mörklägger inte fakta om kostnader för flyktingpolitiken som övriga media gör… Har över 950 vänner på FB och de är upprörda över nuvarande regerings sätt att sköta Sveriges ekonomi genom att höja skatten för oss skattebetalare och sänka pensionerna för skattebetalande pensionärer och så ge skattefria bidrag och andra förmåner som inte många svenskar får, till dem som ingen skatt betalar.

   Du skriver om möbler och kläder m.m. men etableringstillägget utbetalas ju i två år enligt Nicklas Löfgren om jag inte minns fel… och det skall ju vara just för att skaffa möbler m.m. Jag skrev till Nicklas Löfgren och frågade om mina siffror som kom från honom inte var riktiga… Han skrev ett personligt e-mejl till mig… Kopierar nedan…Du kan själv ta kontakt med Nicklas Löfgren om du undrar..

   Niklas Löfgren
   @familje_ekonomi
   Hej Inger såg detta först nu, frågor kring uträkning, maila mig på niklas.lofgren@forsakringskassan.se och ja jag har räknat rätt.

   23 dec 2013 00:09

   Jag ber dig lyssna på mannen som ringde till ring P1 och berättade vad som ges ut i förmåner m.m. Han har tydligen arbetat med detta i sitt arbete innan pensionen och han finns i Hitta.se så du kan ju ringa honom personligen om du tvivlar…

   Lyssna också på denna granskning där man ringt upp pensionsmyndighet m.fl.

   Jag måste citera Ingemar Stenmark ” Hä lön sig int å förklar för dom som int begrip” Det hjälper inte hur mycket fakta du får eller t.o.m. har men vill mörklägga dessa för att du vill försvara nuvarande regering…..Socionomen Gunnar Sandelin skrev en mycket bra artikel om mörkläggningen i Sverige…Läs nedan…Han har också arbetat på en socialbyrå.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna/

   Jag är ingen rasist men realist och anser att det är viktigt att det inte skall vara skillnader mellan vad som svenska skattebetalare får och invandrare får. Eller är vi skattebetalare mindre värda? Förstår att du är socialist och därmed inte realist utan vill mörklägga sanningar..

   Jag tror att du kommer att vakna den dag det inte finns pengar till någon välfärd i Sverige och det kommer att hända om denna regering får fortsätta.
   Vänliga hälsningar
   Ladycobra

 59. J . Pettersson Says:

  FY F.. Hur längre ska man sto ut med det? Vad för vi som jobbar o betalar skatt? Ingeting, våra barn får varken hjälp lägenhet eller jobb!

 60. erik Says:

  Barnbidrag för svenska barn 1050 kr /mån. För ensamkommande barn 60000 kr /mån?! #!!!

 61. Persson Says:

  Om papoan antas vara död så får barnen ytterligare pengar

 62. Josef Boberg Says:

  Ibland överträffar verkligheten dikten – och så i detta fall.

  När nöden är som störst är hjälpen som närmast – och om det på min URL-länk.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: