Försäkringskassan: Invandrad 3-barnsmor får ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”

sz477647-800x532
22 249 kr per månad skattefritt. Så mycket får en nyanländ invandrarkvinna med tre barn i bidrag, enligt färska uppgifter från Försäkringkassan.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

”Jag konstaterar att Fria Tider beträffande den maximala månatliga ersättningen kommit fram till en för låg siffra”, skriver han nu i sin blogg 8 dagar.

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan

Läs Fria Tiders artikel.
http://www.friatider.se/forsakringskassan-invandrarnas-bidrag-ar-22249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst

Gå även in på nedanstående länk och lyssna på en man som ringer till Ring P1 och berättar vilka ytterligare förmåner som en 3 barnsmor får som invandrat till sverige..Nämligen bla. fri telefon, fria glasögon, bidrag til kläder för barnen m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Jag undrar om moderaternas radikala islamist som ser upp till Al Quidas andlige ledare och som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, har påverkat Reinfeldt att ge så generösa bidrag till invandrarkvinnor? Det kommer ju väldigt många från just Somalia där moderaternas islamist kommer ifrån.

Läs om honom i nedanstående länk, och om en moderat kommunpolitiker i Vallentuna som kritiserat moderaterna.Finns även en intervju med moderaternas islamist i försvarsutskottet där han verkligen har kontroversiella åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

En kvinna som ringt till Ring P1 har även kritiserat moderaterna för att de har en radikal islamist i försvarsutskottet med insyn i hela sveriges försvar…lite märkligt då han ser upp till Al Quidas andlige ledare och har varit ordförande för muslimska förbundet, där Omar Mustafa är orförande nu för och fick inte sitta i styrelsen för S bara för detta.

Muslimska förbundet är ju en länk till Muslimska brödraskapet som den avsatte presidenten Mursi i Egypten är medlem i.

Lyssna på kvinnan i nedanstående länk, som vågar prata klarspråk om moderaternas islamist och fick prata ostört i programmet.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/gunnel-wahlstrom-ring-p1-17-juni-2013-om-islamister-och-moderaternas-radikala-islamist/

Gå in nedan och läs fakta på kostnander för invandringen, samt statistik över ensamkommande 2011 där sverige tog emot flest ensamkommande av alla länder i europa.Fredrik Rosenqvist, filosofie doktor i ekonomisk historia berättar i en video vad endast kostnader för arbetslösa invandrare på AF kostar. m.m. intressanta inlägg och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

KOSTNADER FÖR ANHÖRIGINVANDRINGEN KOMMER ATT UPPGÅ TILL ENORMA SUMMOR OM INTE POLITIKERNA VAKNAR OCH INSER DETTA OCH SOM SAGT VAR VEM BETALAR NOTAN? JO VI SKATTEBETALANDE SVENSKAR.

Se nedanstående video.

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Annonser
Explore posts in the same categories: Al Quida, Anhöriginvandring, Annorlunda kvinnosyn, ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN, FLYKTINGPOLITIK, Fredrik Reinfeldt, Illegala flyktingar, INVANDRING OCH INTEGRATION, Islamiska förbundet, ISLAMISTISK FRISKOLA, JAN GUILOU UTTALAR SIG OM SD, KOSTNADER FÖR ASYL OCH MIGRATIONSPOLITIK, Moderaterna, Muslimska brödraskapet, Muslimska förbundet, Okatigoserat, POLITIK, President Mursi, Radikal islamist i försvarsutskottet för M, Radikal islamist i Miljöpartiet, Regeringen, Ring P1 SR, SÄRRÄTTIGHETER OCH BIDRAG FÖR INVANDRARE, SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE, Skolinspektionen, Statsminister Fredrik Reinfeldt, SVERIGEDEMOKRATERNA, Sveriges radio ring P1, Yttrandefrihet

Etiketter:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

167 kommentarer på “Försäkringskassan: Invandrad 3-barnsmor får ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst””

 1. Kurt Kempe Says:

  ”En man ringde in och sa…”
  Bra källa där.

  • ladycobra Says:

   Hej Kurt Kempe!

   Jag förstår att du inte har lyssnat eller läst allt i inlägget.
   Om du läser lite mera noga så ser du att uppgifterna är kollade med försäkringskassan
   angående dessa belopp. Och varför ifrågasätter du en man som ringer och har tydligen arbetat
   på försäkringskassan eller på något socialkontor…Han sa ju själv att det går bra att kolla siffrorna
   och att han tidigare inte kunnat avslöja belopen då han hade tystnadsplikt när han arbetade på den arbetsplatsen,
   men ville nu upplysa om vad han tyckte orättvisan mot svenska skattebetalare och han ansåg att det skall inte vara bättre
   förmåner för invandrare än svenskar..

   Läs även detta inlägg: https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/
   där fler uppgifter finns.Har inget emot att invandrare får bidrag precis som svenskar som behöver det, men det skall vara lika förmåner och inte olika.

   Många pensionärer med låg pension som de även betalar skatt för har i många fall inte råd att kosta på sina tänder eller hämta ut dyr medicin. Högkostnadsskyddet på flera mediciner har dragits in och medicinerna har blivit mycket dyra.. Det känns då märkligt att illlegala flyktingar skall få maxtaxa 50 kr för tandvård och maxtaxa för läkarbesök 50 kr samt i övrigt exakt samma vårdrättigheter som svenskar som betalar snällt sin skatt.. Den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2013.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

   • C.F Says:

    Om han inte kunde säga något tidigare pga tystnadsplikten så har han i och med detta brutit mot densamma. Tystnadsplikt eller sekretess som det heter gäller nämligen i 70 år från det att man får reda på den sekretessbelagda informationen. Straffskalan för sekretessbrott innehåller bl.a fängelse.

   • Vladimir Says:

    Varför använder du bara din egen sida eller ding ding värld(läs; fria tider och dylikt) som referens? Tror du mina lärare skulle godkänna likvärdiga referenser i mina uppsatser? ”jo, men jag har pratat med ” ”dem” ”. Oavsett om de stämmer eller inte får du anstränga dig lite mer än så, lägg in länkar till just försäkringskassan eller den myndighet som just då är relevant till frågan, annars kommer ingen ta dig på allvar, utöver de simplaste människorna.

   • ladycobra Says:

    Men snälla Vladimir! Om man nu inte kan tro på en representant för försäkringskassan som nu uppgivit dessa siffror ja då vet jag inte vem man skall kunna lita på.

    Om du läser inlägget lite mera noga så finns namn på representanten för försäkringskassan som uppgivit dessa siffror och det är ju kontrollerat eftersom det var någon som hade betvivlat uppgifterna i Fria Tider…Läs på lite mera i inlägget.

    Det var inte snällt omdöme om människor du har,, ”simpla människor” som litar på att en försäkringkasserepresentant ger upp riktiga siffror.

    Aftonbladet, DN och Expressen m.fl. tidningar mörklägger mycket som de tror kan vara negativt för invandringen,, av rent politiska skäl, för alla är rädda att få stämpeln rasistisk tidning eller främlingsfientlig… Denna rädsla hämmar yttrandefriheten i landet.

    Läs om den somaliska journalisten som slutade som journalist i sverige för hon hade trott hon kom till ett demokratiskt land där yttrandefrihet fanns…Men hon blev tillsagd att det var för känsligt det hon ville ta upp i någon artikel eller göra ett program om…..orsaken var att SD kunde få fler röster om man talade öppet om vissa saker i samhället..

    Detta sa hon faktiskt på TV så alla kunde höra detta…vilket var fantastiskt bra.

    Läs om henne nedan.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

    Läs även detta:

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/25/tino-sanandaji-media-vilseleder-om-invandring-och-socialbidragsberoende/

    DN erkänner att de ljugit om kravallerna, läs nedan och lyssna på intervjun som Aftonbladet anornat med invandrare i Husby.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

    Om man inte kan lita på någon som ringer till ring P1 och namnger sig själv och säger sig ha arbetat just på en arbetsplats där man handhar dessa bidrag, men som han själv säger i videoinspelningen så hade han tystnadsplikt då han arbetade där, så då kan man ju inte tro på något.

    Jag hoppas du har en blogg som då är mycket bättre än min som du nu förkastar totalt.

    Men det verkar som folk vill läsa min blogg då jag hade igår på en dag alltså 27 aug 35.059 besökare.

    Ha det så bra !
    God bless you!

   • ladycobra Says:

    SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN DU LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN DÄR GER NIKLAS LÖFGREN ETT UTFÖRLIGT SVAR.

    http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

   • Vladimir Says:

    Du förstår inte, i vissa avseende (läs; på pappret) låter en del av dina åsikter helt logiska och hur bra som helst. Bodde t ex i Australien ett år där de välkomnar folk med en akademisk bakgrund/framtid medans de skamlöst skyfflar bort de som inte har något att tillföra. Där är logiken solklar och det är väldigt så som ens ifrågasätter detta, och jag håller med, som land ska man se efter sitt eget bästa. De har t.o.m löst uppehållstillståndet för folk som inte har något att tillföra landet för tillfället genom att med valet att skaffa 2 års eftergymnasial utbildning i oz ge dem behörighet att få ett s.k bridge:ing visa. Så mina åsikter är delade i invandrarfrågan. Dock var min poäng här att många av dina källor är tvivelaktiga. plus att jag har svårt att tro att dina 35k hits över dagen bara kommer från folk som håller dig om ryggen 🙂 Förresten, lägg till ett kommatecken i bloggtiteln är du snäll. Dålig svenska på ett så synligt ställe är sjukt jobbigt att behöva se om o om igen, hade inte gnällt om det var i en post eller alla poster men just där ;/

   • ladycobra Says:

    Hade skrivit ett långt svar till dig men det försvann, när jag växlade mellan olika
    inlägg. Tur att inte alla hakar upp sig på en bagatell som ett kommatecken och kan reta sig på detta
    i rubriken på min blogg.. Jag besvärar mig inte att krångla med detta och skriva in ett komma tecken nu, för jag har tillräckligt med
    läsare på min blogg och ingen har hakat upp sig på den bagatellen mer än du. Du får väl låta bli att läsa rubriken och istället koncentrera dig på innehållet.

    Jag litar på de källor jag har i min blogg om du inte gör det så är det upp till dig..Jag tänker inte ringa eller skriva till den representant för försäkringskassan som namnet finns på i blogginlägget och ifrågasätta hans uppgifter.

    Det jag hakar upp mig på är att det är tydligen skillnader vad svenska skattebetalare får för förmåner mot flyktingar som kommer hit…har egentligen inget med invandringen att göra utan bara att det skall vara rättvist.

    Angående Australien så kopierar jag Kevin Rudds tal.

    ”IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take it or leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.”

    ”This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.”

    ”We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!”

    ”Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home because God is part of our culture.”

    ”We will accept your beliefs and will not question why. All we ask is that you accept ours and live in harmony and peaceful enjoyment with us.”

    ”This is OUR COUNTRY, OUR LAND and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian Beliefs or Our Way of Life, I highly encourage you to take advantage of one other great Australian freedom…THE RIGHT TO LEAVE.”

    ”If you aren’t happy here, then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”

    Om nu detta heller inte är sant att han uttalat sig så,, så hur som hellst anser jag att det var ett utmärkt tal..Tänk om Reinfeldt hade talat så!!

    Nej här i sverige skall vi utplåna allt som har med svensk tradition att göra…det har nästan blivit fult att hissa svenska flaggan. Nej tacka vet jag Norge,, De firar sin nationaldag och är stolta över sitt land och de gick inte med i EU vilket jag högaktar dem för..de bestämmer över sitt eget land..men det gör inte vi.

    SD är det enda parti som värnar om sverige och svenska traditioner och kristendom och har givit kritik till kyrkan, vilket är berättigat anser jag.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/27/nu-okar-sd-mest-bland-kvinnorna/

    Lyssna även på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om SD och invandringen. Finns ytterligare bandat tel.samtal till ring P1 i länken samt intervju med Jan Guilou som granskat SD noga i flera dagar och han säger vad han tycker.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

    Läs också artikel i kristna tidningen Dagen.

    http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

    Läs också om moderaten som hoppar av moderaterna.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/02/moderatpolitiker-hoppar-av-efter-debattartikel-med-sd/

    Ja du kära Vladimir hopas du inte får högt blodtryck när du ser min rubrik till min blogg med kommateringsfel*ler*
    Har säkert blivit något stavfel i hastigheten i min kommentar men hoppas du kan läsa det ändå..skriver lite för fort ibland.

    Ha det så bra!
    vänliga hälsningar från
    Ladycobra

   • ladycobra Says:

    SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN DU LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN DÄR GER NIKLAS LÖFGREN ETT UTFÖRLIGT SVAR.

    http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

    Om du nu tvilar på ovanstående källa får du själv ta kontakt med Niklas Löfgren, Googla på hans namn så finner du uppgifter om honom och du kan skriva eller twittra till honom..

    Jag litar på hans uppgifter.

    Jag förstår att människor inte tror det är sant för det är ju otroliga siffror och förstår att folk blir upprörda över orättvisan att inte svenska skattebetalare får samma bidrag skattefria..

    Skriv till regeringen och klaga det är inte mitt fel att dessa bidrag betals ut.

  • Torbjörn Says:

   Det trista med alla inlägg är att de riktas mot invandrade. Besluten fattas av politiker och tjänstemän och de försvinner inte om invandringen upphör. Rikta agget åt rätt håll

   • ladycobra Says:

    Jag undrar om du läst inlägget eller bara snabbtittat på inlägget? Varken mannen som ringde till försäkringskassan eller jag har någonsin anklagat invandrare för dessa bidrag,, eller skillnaden på bidragen,, för det är ju definitivt inte invandrarnas fel…

    Det är ju politiska beslut som fattas om vart våra skattepengar skall fördelas på…Detta har ju inget med fientlighet mot invandrare att göra överhuvudtaget.. T.o.m. invandrare anser att nu borde denna ansvarslösa flyktingpolitik stoppas, vi kan inte ta hit tusentals människor varje år som sedan skall behöva leva på skattefria bidrag och inte kunna få ett arbete då det inte finns arbete till dem som redan är här..

    I nedanstående inlägg kan du lyssna själv vad en invandrare tycker om detta.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

    Även i nedanstående artikel kan du läsa om att invandrare gillar SD, det är en artikel i kristna tidningen Dagen.

    http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

  • averell Says:

   reflekterar över att en del personer hänvisar tlll tystnadsplikten, men vill då bara påpeka att det är inga namn på personer som fått denna siffra och därmed ej någon tystnadsplikt, sedan är alla inkomster offentlig handling, upp till var och en att ringa skatteverket och begära ut hur mycket en person taxerats för i inkomst, däremot lämnar ej skattmasen ut vilka som betalat inkomsten, det är en annan historia

 2. Kurt Kempe Says:

  Förlåt. ”En kvinna ringde in.”
  Ännu säkrare faktabas.

  • panter Says:

   Hur kan man få retroaktivt barnbidrag mm när de inte ens har fått ungarna här!?så jäkla orättvist! här får man slåss för vartenda öre när man blir sjuk/skadad!ifrågasatt blir man också. Min mamma som fick sin ryggskada på arbetet fick ingen arbetsskade ersättning pga försäkringskassan då hon hadr haft ett för tungt jobb!? Arbetade i storkök. Pensionerna sänks varje år nu och hur ska pensionärerna klara sig? De har Jobbar här i hela sitt liv ska de då inte få det bättre än invandrare som INTE har arbetat här?! ! skulle verkligen få det förklarat för mig hur i h-vete det går ihop!! När jag är gammal nog finns det inga pensionspengar kvar! Hur ska jag klara mig!? Säty stopp för invandrare nu och rösta på SD!

   • ladycobra Says:

    Ja det är skrämmande och orättvist mot svenska skattebetalande människor som får sämre bidrag och förmåner än vad invandrare som inte betalat en skattekrona får…dessutom skattefria bidrag.

    Läs mera i nedanstående länk om skattefria bidrag av olika slag samt äldreförsörjningsstöd ÄFS till invandrare som fyllt 65 år och som får i det lägsta beloppet ca 10 000 kr/månad skattefritt .

    Många pensionärer får inte ens ut i bruttopension det dessa får i lägsta beloppet skattefritt..Det är ett hån mot svenska pensionärer som arbetat och betalat skatt för att få en bra pension att leva på.

    Sjuk och åldringsvård dras det ned på hela tiden,, för det saknas pengar men ingen nedrragning utan raka motsatsen ökning på mottagandet av asylsökanden som sedan får leva på skattefria bidrag då det inte finns arbete till dem som är här redan..Vem betalar jo vi skattebetalare!

    Illegala flyktingar får maxtaxa 50 kr för tandvård och maxtaxa 50 kr
    för läkarbesök samt samma rätt till sjukvård som oss skattebetalande svenskar…inte konstigt de vill stanna kvar i sverige.. Det är ju förmåner som ingen svensk kan ens drömma om att få.. Högkostnadsskyddet för flera mediciner har tagits bort och medicinerna har blivit mycket dyrare..så många pensionärer och andra som är arbetslösa har inte råd att hämta ut dyr medicin eller kosta på sina tänder..

    Läs nedan.

    https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

   • panter Says:

    Ni som gör tummen ner måste verkligen leva i en låtsasvärld! Ser ni inte vad som håller på att hända! ?

   • ladycobra Says:

    Jo många blundar och tror på missvisande media som mörklägger det mesta som är negativt med denna ansvarslösa flyktingpolitik.

    Men jag tror många inser att detta inte kan fortsätta för då kommer sverige att kollapsa och vi kommer att bli i minoritet i vårt eget land.

    Läs i inlägget en kommentar av en muslim som verkligen säger att de kommer att ta över läs själv, kopierade kommentaren för den var verkligen skrämmande.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/23/muslimska-brodraskapet-plundrar-och-branner-kyrkor/

   • Åke Helmert Says:

    Den avskedade AF-chefen har 142 400 i månadslön för att sitta hemma och rulla tummarna, hur känns det då?

    Sluta skylla på andra fattiga människor för att du har det kämpigt, inte om du förväntar dig att någon ska känna solidaritet med dig i alla fall.

 3. Linnea Says:

  Både sorgligt och skrämmande att människor tror att det är så lätt som det framgår av texten att få hjälp här i Sverige. Har själv varit i en behövande situation och av egen erfarenhet vet jag att det absolut inte är så lätt som det i vissa fall låter eller verkar.

  Flera av bidragen i räkningen gäller inte ”invandrare”, utan endast nyanlända flyktingar och vissa av deras anhöriga under de första två åren i landet. De utgör i runda slängar en femtedel av invandrarna.

  För att ”få” etableringsersättning måste man plugga svenska, delta i samhällsorientering och vara med i andra utbildningar eller arbetsmarknadsinsatser på heltid.
  Kollade även snabbt upp lite siffor på forsakringskassan.se och märker ganska så snabbt att siffrorna här inte stämmer med siffrorna där vilket gör att texten i sin helhet känns ganska osann eftersom källorna inte stämmer överens med vad som sägs här.

  1. Ang. etableringsersättning vilket du/ni skriver uppgår till 6776kr läser jag följande på försäkringskassans hemsida;

  ”Vad är etableringstillägg och hur ansöker jag?
  Du som har etableringsersättning kan även få etableringstillägg om du har barn som bor hemma. Du kan som mest få 4 500 kronor i etableringstillägg. Du ansöker på blanketten nedan.”

  Observera att ‘du kan som mest få’ inte betyder ‘du är garanterad’.

  2. Ang. bostadsbidrag vilket du/ni skriver uppgår till 4900kr läser jag följande på försäkringskassans hemsida;

  ”Du kan inte få bostadsersättning för den hyra som överstiger
  5 700 kronor. Du kan som mest få 3900 kronor
  i bostadsersättning. Om du till exempel har en
  hyra på 3500 kronor så får du 1700 kronor i
  bostadsersättning.
  Du får mindre pengar i bostadsersättning om du
  deltar mindre än heltid i etableringsplanen. Du
  kan också få mindre pengar i bostadsersättning
  om du har inkomst av arbete.”

  3. Ang. underhållsstöd (vilket är någonting alla medborgare i Sverige har rätt till, vare sig man invandrat eller inte) så bygger det på antagandet att kvinnan bara får underhåll för två av de tre barnen. Underhållsstöd betalas bara om barnens pappa inte bidrar till deras försörjning. Om pappan är med i bilden så försvinner underhållsstödet. Om det tredje barnet har en pappa som bidrar till försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i stället har underhållsstöd så minskar etableringstillägget.

  Kom igen nu, läs på och förstå!
  Tack för mig.

  LSK

  • ladycobra Says:

   Om du nu misstror Fria Tider och även den representant för försäkringskassan som de fått uppgifterna ifrån så får du väl ta kontakt med Fria Tider eller mannen som uppgivit dessa siffror Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan eller
   Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren som hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

   Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

   ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
   Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

   Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

   Mer att läsa om detta.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

   Läs även detta där du får också fakta på vad som betalas ut.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/16/indragna-vardplatser-nar-lindesberg-ger-invandrarfamiljer-30-000-kr-per-manad-i-bidrag/

   Det är ju inte bidragen i sig som upprörde mannen som ringde till Ring P1 SR utan det är att det är skillnad på en svensk skattebetalares bidrag och en nyanländ till sverige..

   Bidrag skall väl inte vara förmånligare för de som kommer hit och inte betalat en krona i skatt för den välfärd de får ta del av som svenska skattebetalare dyrt betalat via sin skatt.. En svensk pensionär som har låg pension kommer inte ens upp i bruttopension som det lägsta beloppet som en invandrare får i ÄFS älsdreförsörjningsstöd skattefritt.

   Läs mera om olika bidrag m.m. i nedanstående länk, samt statistik över ensamkommande för 2011 och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist förklarar vad det kostar med arbetslösa invandrare.. m.m. intressanta artiklar.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Läs även detta:

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/25/tino-sanandaji-media-vilseleder-om-invandring-och-socialbidragsberoende/

   • wilhelm Says:

    Varför svarar du inte på invändningarna utan istället börjar hänvisa till andra?
    Har du själv inte kollat upp det som du sprider vidare?

   • ladycobra Says:

    Kollar du upp allt du läser i Expressen eller Aftonbladet om det verkligen stämmer det som står där? Då skulle du få mycket arbete i så fall,

    Men när man namnger en person från försäkringskassan som man hämtat uppgifterna ifrån så utgår jag från att det är riktigt.

    Finns ju ingen anledning för Fria Tider eller mannen som ringde till ring P1 att fara fram med direkt osanning…Jag anser att han är trovärdig och han hade ju arbetat på en arbetsplats som har att göra med just bidrag och framförde mycket fakta…

    Media i dag är så politiskt styrda och mörklägger det som har att göra med invandring , Även SVT och SR är ju politiskt styrda.

    Yttrandefrihet måste finnas annars är det ingen demokrati.

    Självklart granskar jag kritiskt vad som skrivs och tar inte in vad som hellst.

    Det är ju almänt känt att media mörklägger vissa saker som har med invandringen att göra… Är väl för att SD inte skall få ännu fler röster…Men människor får reda på sanningen trots mörkläggning.

    En kvinnlig journalist från Somalia slutade som journalist i sverige för hon fick inte skriva det hon ville,, det var för känsligt sa man till henne,, för det kunde ge SD fler röster..Detta sa hon i TV så alla kunde höra, vilket var jättebra..

    Vi hade behövt en sådan journalist i sverige som denna somaliska kvinna

    Läs om henne nedan.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

    Även detta hoppas jag du läser.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

    Jag anser att jag får själv bestämma hur jag vill utforma min blogg och gillar du inte min blogg så behöver du ju inte läsa den.

    Har du någon egen blogg som jag kanske kan få se?

    Ha det så bra!

    God bless you!

   • David Gustavsson Says:

    ”Kollar du upp allt du läser i Expressen eller Aftonbladet om det verkligen stämmer det som står där? Då skulle du få mycket arbete i så fall,

    Men när man namnger en person från försäkringskassan som man hämtat uppgifterna ifrån så utgår jag från att det är riktigt.”

    Jag heter David Gustavsson och jag påstår att din text är rasistisk propaganda. Enligt ditt tidigare påstående så är det alltså sant eftersom jag berättat vad jag heter. Jag tror att jag i framtiden alltid ska presentera mig innan vad jag än säger för det betyder tydligen att allt som kommer ur min mun med säkerhet är sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen.

    Jag kollar inte upp allt jag läser i dags-/kvällstidningarna men om det är något som verkar otroligt så är jag självklart källkritiskt. Speciellt mot den typ av skräpmedia som du refererar till. Om jag däremot SPRIDER någon form av information så ser jag självklart till att granska den för att veta om det jag försöker förmedla är sant eller inte. Det gör uppenbarligen inte du.

    Du påstår även att det är allmänt känt att media ljuger och mörklägger. Jag påstår att det än mer känt att den främlingsfientliga propaganda du sprider, och uppenbarligen köper med hull och hår, är lögn och baserat på otroligt dålig människosyn, tycka-synd-om-sig-själv-syndrom och fördomar. Kort och gott outbildat.

   • ladycobra Says:

    Jag får tacka för den uppläxningen! Jag anser det outbildat att kalla någon för outbildad. Du har ingen aning om vad jag eller andra har för utbildning.
    Vad beträffar Fria Tider och Avpixlat om det är dessa sejter du menar så är det de enda nyhetssejter som förmedlar den ocensurerade sanningen som svenska folket
    inte får läsa i övriga media, som är livrädda att skriva något som är negativt när det gäller flyktingpolitik eller en annar religion.

    Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

    http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

    Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel somjag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

    Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

    http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

    Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i sverige och hur kan man då kalla sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla
    även i ämnen som nu tystas ned.

    http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab

    Nedan en video där filosofie doktor ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

    Nedanstående video handlar om anhöriginvandringen från Somalia.

    Jag hoppas du tittar på nedanstående filmer som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

    Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

    Se på filmerna i nedanstående videolänkar.

   • ladycobra Says:

    Om du hade googlat på nätet på namnet Niklas Löfgren så hade du funnit detta..Jag betvivlade aldrig hans uppgifter, men jag gick in på goggles och fann svaret till
    mannen som frågat om dessa siffror stämde..

    SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN.

    http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

    Har även twittrat till Niklas Löfgren om att jag fått kritik för Fria Tiders uppgifter i min blogg
    Men läs i länken ovan så ser du själv vad Niklas Löfgren svarat.

    Sluta anklaga mig för felaktiga uppgifter, det är ju inte jag som bestämt dessa belopp utan återger bara detta
    för jag själv tyckte det var otroligt.

    Ta kontakt själv med Niklas Löfgren Försäkringskassan om du inte ens tror på länkan jag nu skickat.

  • averell Says:

   I detta fallet tror jag mera på Ladycobra då hon hänvisat till direkta källor med länkar och dyligt, din historia är heller inte spec detaljerad om man jämför, så kom igen med bättre material


 4. Skrämmande…jag jobbade inom landstinget och skadade min rygg så illa när jag tog hand om ett utåtagerande barn på akut BUP-avdelning. När jag var 41 år så hade jag ”tur” att efter långt slit o en massa kämpande med utredningar mm så bestämde sig Försäkringskassan för att ge mig sjukpension eftersom jag inte inom någon som helst överskådlig framtid kommer att kunna arbeta igen. Jag beviljade inte arbetsskadeersättning då FK uttryckte sig att jag fick räkna med det i mitt jobb, att det kan gå så illa med så allvarligt sjuka patienter…. men jag fick iaf sjukersättning…snudd på uppe i 12000 kr efter skatt, det ska jag leva på i resten av mitt liv o försörja mig o mina barn på. Jag har 3 barn också och vi har inte samma summa i vår plånbok i slutet på varje månad som en nyinflyttad invandrarkvinna har….och jag har ändå arbetat sen jag var 12 år o betalat skatt i alla år…… det känns surt kan jag lova!!!
  Fru Moschi

 5. Anders Says:

  Jag blir bara ledsen av att läsa detta.
  Känner mig hånad.
  😦 usch

 6. jeanette Says:

  Förstår att dom behöver få startbidrag. Men som jag med 4 hemma boende barn & ebsamstående & sjukpenning. För en skallskada. Bor på 98 kv hyra 7000kr får mindre bidrag än detta. Och har då ett barn med graft adhd. Känns tufft och ledsamt. Näst intill förbannad blir jag. Skulle jag ta mina barn och flytta utomlands skulle jag inte få eb krona…. Nä nu får det göras en utredning i vårat land!!! Mvh Jeanette. …

  • ladycobra Says:

   Hej Jeanette! Tack för att du kommenterade mitt inlägg och tackar även övriga för kommentarerna.

   Jag blir bedrövad att läsa hur man behandlar våra skattebetalande innevånare här i sverige, medan man gladeligen ger förmåner till invandrare som inte betalar en krona i skatt, som är mycket bättre än vad svenska skattebetalare får och inte ens kan drömma om att kunna få..

   Denna orättvisa skapar missnöje och jag är rädd för att det kommer att bli motsättningar i samhället om det inte görs något åt denna skillnad på förmåner..

   Det skall väl vara lika för svenskar som för de som invandrar till sverige… dessutom förstår jag inte varför invandrare skall slippa betala skatt på bidragen de får.

   Läs mera fakta om skattefria bidrag, samt statistik över ensamkommande och uppgifter vad denna generösa ansvarslösa flyktingpolitik kostar m.m. intressant läsning.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Läs även nedanstående om förmånerna för illegala flyktingar som får maxtaxa 50 kr för tandvård och läkarbesök samt samma rätt till sjukvård som skattebetalande svenskar. Man belönar tydligen illegala flyktingar med förmåner som ingen svensk annars får.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

   Jag hoppas du röstar på SD som många invandrare även gör ,för även de tycker att denna politik som förs nu är rena fördärvet för sverige..Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och berättar vad han tycker om SD och invandringen.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/


 7. jag är 55 år skadad i ryggen sen 2005, får inte jobba mer, jag har ca 7000 kr eftersom jag inte hann gå med i facket innan olyckan var framme

  • ladycobra Says:

   Ja detta är orättvist mot svenska skattebetalare..Många pensionärer får inte i bruttopension 10 000 kr/månad som ÄFS äldereeförsörjningsbidragstagare som invandrat till sverige får i lägsta belopp skattefritt..kan bli ännu mer om hyran är hög..
   Läs om detta samt fakta på kostander för invandringen i nedanstående inlägg…finns mycket intressant information i inlägget.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Rösta på SD som äre emot särbehandlingen av invandrare som får mer bidrag än svenska skattebetalare och förmåner som ingen svensk kan drömma om.
   Illegala flyktingar fåer enl ny lag 1 juli 2013 maxtaxa 50 kr för tandvård, och läkarbesök samt samma vårdrättigheter som svenskar Vem betalar detta? Jo du och jag och alla som betalar skatt i sverige.

   Lyssna på en invandrare som kommer från grekland och som har arbetat i flera år i sverige vad han säger när han ringer till ring P1 samt ytterligare intressant samtal till ring P1 och intervju med Jan Guilou som noga granskat SD i flera dagar och vad han anser om SD..gå in på nedanstående länk.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

  • Sigge Says:

   Du är 55 och hade inte tid att gå med I facket?

 8. Dennis Says:

  Sverige kommer gå under pga sånna människor som det där äcklet som visades på videon!! mår illa!

  • ladycobra Says:

   Ja du det blir inte bättre med en socialistisk regering som vill öka invandringen och tycker att det har vi råd med, men råd till bra sjuk och åldringsvård räcker inte pengarna till..

   Det enda vettiga partiet är SD som vill minska flyktingmottagandet och i stället hjälpa flyktingar på plats i flyktinglägren t.ex. i Syrien och då skulle vi ha rråd att hjälpa många fler än att ta emot tusentals med människor som sedan hamnar i bidragsberoende i många fall resten av livet för det inte finns arbete till de som är här redan och inte ens till svenskarna.

   Många smutskastar SD och menar att de är rasister,, hur kan de vara det då de har mängder med invandrare som gillar deras politik och som arbetar för dem och röstar på dem..

   Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om SD och invandringen…Ytterligare intressant tel.samtal till ring P1 är med i inlägget, samt intervju med Jan GUilou som noga granskat SD i flera dagar och som säger vad han tycker om SD.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

   • Hanna Says:

    Måste bara citera från en flyer från SD som damp ner i min brevlåda under valkampanjen 2010; ”Vi vill stoppa islamiseringen av Sverige”.

    SD har ju helt klart missat att vi har RELIGIONSFRIHET i det här landet.

    Är inte det rasistiskt så vettefan. För grejen är att jag gissar på att dom inte skulle ha nå problem alls med Islam som religion om alla som tror på den vore vit.

    För övrigt så vettefan om Kristendomen är så jävla trevlig (Katolska Kyrkan, Häxbränningarna m.m.) som alla verkar tycka.

    Sen så ska då fan i mig inte större delen av befolkningen i Sverige komma och säga att dom banne mig vill ha kvar sina kyrkor och sin Kristna Tro. Hur många av er är det egentligen som faktiskt TROR på Gud och går till kyrkan varje söndag?

    Kanske inte make so much sense, men jag är trött och förbannad på alla jävla rasister i hela världen.

    Hoppas verkligen att The Doctor kommer och plockar upp mig i sin TARDIS snart för annars vettefan vad jag kommer göra.

   • ladycobra Says:

    Tyvärr så verkar du inte alls vara insatt i religionen islam. Om du vore det så skulle du inte skriva som du gör.

    Varför tror du så många människor flyr från muslimska länder där islam är den största religionen?? Hur ser det ut i Syrien, Egypten, Afganistan, Irak, m.fl. länder? Islamister dödar varandra, man dödar kristna och konvertera till en annan religion är det dödstraff på.

    Gå in på nedanstående länk och lyssna på videos om muslimska brödraskapet och vad de har för åsikter, lyssna också på en kvinna som kmmer från Iran som blev kastad i fängelse och blev våldtagen och misshandald i fängelset bara för att hon inte ville bära slöja, hon bor nu i Sthlm. Hon säger vad hon anser om sin f.d. religion och kvinnosynen inom denna..

    Se också videon som visar hur dessa sharialagar tillämpas där man stenar en ung vacker kvinna till döds… Dessa Sharialagar vill radikala islamister införa i hela världen.

    Läs också om ordet som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam, samt verser ur koranen i inlägget.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

    Gå även in på nedanstående länk och läs kommentarerna i sejtens artikel bl.a. av en muslimsk man som var häpnadsväckande, han säger ju rent ut att muslimerna skall ta över.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/27/hijabupproret-och-sharia/

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/26/muslimsk-agare-vill-forbjuda-ol-pa-fotbollsarena/

    Religion är väl ingen ras? Förstår inte vad du menar?? Islam, kristendom, Katolism, m.fl. religioner finns ju i alla länder och det finns ju svenskar som konverterat till islam och katolism m.m. så det har inget med hudfärg eller ras att göra.

    Jag går inte till kyrkan varje söndag men jag har en stark Gudstro och tillhör ingen frikyrka.

    Tänk om alla följde dessa ord som står i bibeln.

    ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”

    Då funnes det inga krig i världen och ingen ondska i världen.

    Gud välsigne dig och jag önskar dig allt gott i världen.!

 9. madwolf Says:

  Detta är ju bara en ny version på detta påståendet och de som vill sprida detta är de som vill ha alla invandrare ur landet.
  Så alla utan samerna kan lämna landet direkt.

  Här börjar den gamla texten
  —————————————————————————
  Det cirkulerar en text på nätet om hur mycket ersättning invandrare får i etableringsreformen. Här nedan finns påståendena, och fakta i målet från Arbetsmarknadsdepartementet. Påståendet lyder som följer: -”Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad. 6 510 kr i etableringsersättning 4 500 kr i etableringstillägg 4 500 kr i bostadsbidrag 3 754 kr i barnbidrag 2 546 kr i underhållsstöd
  = 21 810 kr i månaden skattefritt.
  Utöver detta har invandraren rätt till: 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning 12 000 kr i skattefri SFI-bonus. Invandraren kan själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.
  Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet jobb.”
  Kort samlat svar
  Beräkningen baseras på en icke-existerande familj som har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag per person i familjen. Den innefattar bidrag som är omöjliga att kombinera med varandra, som är delvis beräknade på felaktigt sätt och i något fall bara osannolika. Några av bidragen är inga rättigheter, utan förutsätter en motprestation. För andra måste man ha verkliga kostnader som är högre än bidraget. För att få bidragen enligt exemplet måste den ensamstående mamman plugga svenska och delta i arbetsmarknadsinsatser på heltid. Den verkliga bidragsnivån för en nyanländ familj enligt exemplet är på samma nivå som riksnormen för försörjningsstöd för en motsvarande svensk familj.
  Detaljerad genomgång av delarna av svaret
  ”Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn
  följande bidrag varje månad”
  Svar: Nej, de flesta nyanlända mammor ”får” inte dessa bidrag. Runt 40 procent av alla invandrare
  till Sverige tillhör kategorier som ha jobb eller annan egen försörjning för att över huvud taget få
  uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet (arbetskraft och studenter). Därtill är huvudregeln för
  ytterligare 20 procent, EU-medborgarna, att de ska kunna försörja sig för att få uppehållsrätt (även
  om det kan vara komplicerat i praktiken). Flera av bidragen i räkningen gäller inte ”invandrare”, utan
  endast nyanlända flyktingar och vissa av deras anhöriga under de första två åren i landet. De utgör i
  runda slängar en femtedel av invandrarna.
  För att ”få” etableringsersättning måste man plugga svenska, delta i samhällsorientering och vara
  med i andra utbildningar eller arbetsmarknadsinsatser på heltid. Man kan inte få föräldrapenning
  samtidigt. För att ”få” sfi-bonus måste man klara av den högsta nivån på sfi inom loppet av ett år från
  utbildningsstart. För att ”få” underhållsstöd krävs att den andra föräldern inte bidrar till
  försörjningen. För att ”få” bostadsbidrag krävs en boendekostnad som är betydligt högre än bidraget.
  6 510 kr i etableringsersättning
  Svar: Stämmer i stort. Ersättningen är 308 kronor per dag man deltar i aktiviteter på heltid. En månad
  består ungefär av 21 dagar vilket ger en månadsersättning på 6468 kronor. För att få full ersättning
  ska man plugga svenska och samhällsorientering samt delta i utbildningar eller
  arbetsmarknadsåtgärder fyrtio timmar i veckan. Ersättningen finns bara för nyanlända flyktingar och
  deras anhöriga under de första två åren i landet.
  4 500 kr i etableringstillägg
  Svar: Detta är maximalt belopp för etableringstillägg, oavsett hur många barn man har. Möjligt om
  alla tre barnen är minst 11 år gamla (bidraget är mindre för yngre barn), men bara om man av någon
  anledning inte får underhållsstöd för mer än två av dem. Om man får underhållsstöd för det tredje
  har man bara rätt till etableringstillägg för två barn. Det här bidraget finns bara för nyanlända
  flyktingar och deras anhöriga under de första två åren i landet.
  4 500 kr i bostadsbidrag
  Svar: Teoretiskt möjligt. Familjen kan få 4 500 i bostadsbidrag, om den har en hyra på över 5 700 kronor i månaden och det tredje barnet i familjen helt saknar försörjning. Om det tredje barnet har en pappa som bidrar till försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i stället har underhållsstöd så minskar etableringstillägget. Maximalt bostadsbidrag för en familj med 3 barn är 4900 kronor oavsett hyreskostnad. Alla bosatta i Sverige har rätt till bostadsbidrag om de uppfyller villkoren.
  3 754 kr i barnbidrag
  Svar: Stämmer, barnbidraget är lika för alla i Sverige
  2 546 kr i underhållsstöd
  Svar: Osannolikt, bygger på antagandet att kvinnan bara får underhåll för två av de tre barnen. Underhållsstöd betalas bara om barnens pappa inte bidrar till deras försörjning. Om pappan är med i bilden så försvinner underhållsstödet. Om det tredje barnet har en pappa som bidrar till försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i stället har underhållsstöd så minskar etableringstillägget.
  = 21 810 kr i månaden skattefritt.
  Mer korrekt beräkning för en ensamstående mamma som pluggar svenska och deltar i andra insatser på heltid, med tre barn över 11 år utan någon pappa som bidrar till försörjningen är:
  6 468 kr i etableringsersättning
  3 000 kr i etableringstillägg (om man får underhållsstöd för tre barn )
  4 500 kr i bostadsbidrag (förutsatt en hyra på 5 700 kronor i månaden)
  3 754 kr i barnbidrag
  3 819kr i underhållsstöd (underhållsstöd för tre barn i stället för två)
  =21 541 Detta har man rätt i under högst två år, och förutsätter att den ensamma mamman deltar på heltid i utbildningar och andra insatser.
  Jämför detta med riksnormen för försörjningsstöd i motsvarande situation(ensamstående mamma, tre barn på 11, 12 och 15 år, ingen pappa som bidrar, hyra på 5 700 kronor i månaden, deltar i någon form av arbetsmarknadsinsatser:
  4 500 kr i bostadsbidrag
  3 754 kr i barnbidrag
  3 819 kr i underhållsstöd
  7 967 kr i kompletterande försörjningsstöd (antaget 1 100 kronor i månaden för hushållsel, hemförsäkring, fackföreningsavgifter och kollektivtrafikresor till arbetsmarknadsinsatser m.m.)
  = 20 040. Därtill kan man få ersättning för bl.a. tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon, underhåll, reparation och inköp av hemutrustning och möbler, flyttkostnader, barnomsorg m.m.
  Etableringsersättningen är alltså 1040 kronor högre än försörjningsstödet, men ger inte rätt till ersättning för något av de sistnämnda kostnaderna. En nyanländ invandrare kan i stället få lån för att skaffa hemutrustning. Lånet ska återbetalas och har samma ränta som studielån.
  Utöver detta har invandraren rätt till 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning. Invandraren kan själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut.
  Svar: Nej. Beräkning ovanför utgår från att barnen är minst 11 år gamla. Då har rätten till föräldrapenning upphört. Nästa år ska också reglerna för föräldrapenning ändras så att 80 procent av dagarna måste tas ut innan barnet fyllt 4 år. Därmed blir det svårare att ta ut långa sammanhängande perioder med föräldrapenning för flera barn som är födda utomlands. I gengäld får de övriga 20 procenten av dagarna sparas tills barnet fyllt 12. Om man har yngre barn och tar ut
  mycket föräldrapenning under de första två åren så brinner etableringsersättningen och –tillägget inne. Dessutom kan föräldrapenning inte kombineras med full etableringsersättning och etableringstillägg.
  Invandraren har rätt till 12 000 kr i skattefri SFI-bonus. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.
  Svar: Nej, man har inte rätt till sfi-bonus utan det är något som man förtjänar. Sfi-bonus är ett engångsbelopp. 12 000 kronor är högsta bonus, som bara betalas ut om man klarar den högsta nivån (kurs 3D) av sfi inom tolv månader från utbildningsstart och 15 månader från folkbokföring. Den nivån är ungefär jämförbar med svenska för sjätte klass i en svensk grundskola. Om man klarar sfi på lägre nivåer i samma tid kan man få ett lägre bonus.
  Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet jobb.”
  Svar: Etableringsersättningen kan dras in eller sättas ned om man inte medverkar i sin etableringsplan på heltid. Reglerna är på väg att ändras så att det framgår tydligt att det också betyder att man ska tacka ja till ett lämpligt arbete. Efter de första två åren är det precis samma regler som gäller oavsett om man är invandrare eller infödd.

  • panter Says:

   Det är bara skitsnack! Det är inte för att kasta ut (alla) invandrare! utan det måste bli stopp på fortsatt invandring och försörjning av dessa! Du vill väl tro att alla som säger något negativt är rasister, men förklara då för mig varför våra redan invandrade invånare säger stopp till fler! Jo för de råkar nämligen illa ut pga att alla dras över en kam!

 10. Andreas Cavlig Says:

  Somalierna skriver ju för fan bättre svenska än vad ni gör. Själv jobbar jag med att betala ut just etableringsersättning. Jag njuter av att betala ut varje krona för att jag vet hur jävla arga alla små rasister ute i skogarna blir. Fattar ni inte att det är invandringen som gör att ni kan ha det välstånd ni har? Det är mest invandrare som jobbar inom bl.a. äldrevården och hemtjänsten, för det är tydligen för dåliga jobb för svenskar.

  Sen kan jag ju berätta att etableringsersättning betalas ut till flyktingar. Alltså folk som flytt med kläderna de haft på kroppen eller i bästa fall några resväskor. För att de inte ska hamna i armod direkt och VERKLIGEN bli en belastning för systemet får de pengar i kanske två-tre år för att kunna stå på egna ben och bygga upp ett nytt liv.

  • Johannes Says:

   Tack och lov! En människa på denna sidan som har hjärna!! Håller med Andreas Cavlig helt! tragiskt att läsa alla kommentarer om hur jävla dåligt alla har det… önskar att alla ni var födda i somalia och var tvungna att fly från allt ni har. då hade ni kanske uppskattat det ni har, bortskämda fanskap. Tydligen ingen här som gått i skolan och lärt sig att främlingsfientlighet är något dåligt heller. . . . .

   • ladycobra Says:

    Jag är tacksam att jag inte föddes i Somalia, kvinnorna har det inte lätt där.
    Inte vill du väl dina medmänniskor illa?? Är det främlingsfientlighet att anse att
    bidrag skall inte vara större och skattefria än vad svenska skattebetalare får..
    Då är det ju verkligen inte demokratiskt eller jämlikt och det ansåg ju även mannen som ringde rtill ring P1
    att det var inte själva bidragen som han var upprörd över utan det var den orättvisa skillnaden i förmånen för
    svenska skattebetalande och för de som kommer nyanlända hit..Lyssna på honom och här vad han säger,, uppgifterna
    sade han ju att det kan ni kolla…Han hade ju arbetat med sådana bidrag själv och slutat på den arbetsplatsen och
    därmed upphör tystnadsplikten och han ville informera människor om denna orättvisa mot svenskar.

    Tycker du inte att det är fel att illegala flyktingar skall ha maxtaxa 50 kr för tand och läkarbesök samt annars precis samma
    sjukvård som svenska skattebetalare får? Många fattigpensionärer har inte råd att hämta ut sin dyra medicin då högkostnadsskyddet
    försvunnit på flera mediciner, samt anser sig inte har råd med jättedyra tandläkarräkningar. Dessa illegala flyktingar har ju
    egentligen inte rätt att vara i Sverige, men belönas med sådana förmåner som ingen svensk skattebetalare ens kan drömma om.

    Lyssna nu på mannen som ringer till ring P1, samt läs vidare om dessa bidrag.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

    Det verkar som i alla fall du har det bra eller kanske bättre än många andra. Jag tycker inte om ditt uttalande angående de
    som skrivit och berättat hur de har det här i kommentarerna. Tror inte du vill ha det som de har det.

    Läs även nedanstående.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

  • panter Says:

   Det blir inga 2-3 år! Det finns ju för fan papper på att vissa har bott här hur länge som helst och skiter i att göra rätt för sig! vilket jävla land bor du i? Inte kan det vara Sverige i alla fall!

  • panter Says:

   Sen sitter invandrarungar och säger att ingen vettig vill vara Svensk! Så vad gör de då här? Jo utnyttjar Svenska samhället så klart!

  • panter Says:

   Då tycker jag att du sitter på fel position! Såna som dig ska INTE inneha dessa poster i vårat samhälle!

  • Nisse Says:

   Tycker att om så är fallet att du kan ju då ge bort allt du har och jobbat för din vidriga äckliga jävla fosterlands hatare och svensk/sverige fientliga vänster as! Hoppas du och din familj får träffa mångkulturens rätta ansikte med följd av att din fru och dina döttrar blir våldtagna och misshandlade.

 11. Dawe Says:

  Alla ska gå åt helvete hem till deras hemland .Fan.Trött på att betala skatt för alla fuskare och gratisfolk.Ska fuska med allt i framtiden.NI skulle göra också.Era skattepengar går till lata Nigger invandrare och inte till välfärden.Vill inte betala skatt för alla de nigger som kommer.

  • ladycobra Says:

   Tänkte först inte godkänna din kommentar men gör det ändå,, men jag gillar inte sådana uttalande om människor.

   Visst finns det invandrare som bott i sverige i måna år som har arbetat och gjort rätt för sig och betalat sin skatt. så man kan ju inte dra alla över en kam..

   Och det är ju regeringens fel att det går så många arbetslösa här genom att man löser arbetslösheten med att ta hit ännu fler flyktingar som sedan måste leva på skattefria bidrag då det inte finns arbete till dem som redan är här.

   Många invandrare gillar SD och röstar på dem och även arbetar för SD..Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och berättar vad han tycker om SD och invandringen, han invandrade hit från Grekland och har arbetat och gjort rätt för sig…

   Lyssna även på en annan man som ringer till ring P1 och säger vad han tycker.

   Även intervju med Jan Guilou finns med i inlägget och han har noga granskat SD i flera dagar och säger vad han tycker om SD.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

 12. Dawe Says:

  VI vill ha jobb och inte invandring.All shit ska stanna hem eller föras bort!!!!!!!!

  • Catta Says:

   Men herregud människa, hur är din svenska? 😀 Lugna dig nu och sluta skylla ditt sugiga liv på andra. Det finns gott om invandrare som betalar skatt för ditt usla existerande också så lek inte martyr :).

   • panter Says:

    kan det vara så att en av våra redan invandrade försöker få er att förstå hur de blir utsatta då de dras över samma kam som de som strömmar hit! !Jag tycker inte att du ska klaga på Svenskan utan i stället uppmuntra!

   • Nisse Says:

    Catta din lilla cunt! Tror nog att fler procent av vår svenska befolkning betalar skatt än vad våra socialaturister gör!

 13. Mrs Says:

  Tycker detta är helt åt helvete! Inte så konstigt att SD växer.

  Kan du/ni inte publicera vad en svensk kvinna med tre barn i samma ålder och samma lägenhet får i bidrag varje månad av FK? Det vill jag veta!

 14. Dennis Says:

  Hur Fan är det möjligt…… Vi i Sverige som inte är äckliga svartskallar kämpar i flera år för att få en utbildning och ett Jobb i framtiden. Medans aporna bara kan komma hit och få pengar rakt mer i fickan?? Nu får det kan vara slut på detta.. Packa era saker och åk hem för fan…

 15. zeromsama@hotmail.com Says:

  Folk är fan dumma i huvudet som tror på allt dom läser på nätet. Hur är det med att vara KÄLLKRITISKA!
  Man kan t.ex. inte få barnbidrag och etableringbidrag samtidigt. Det finns flera seriösa människor som har kollat upp om inlägget ovan stämmer, vilket det givetvis inte gör, vilket man också fattar om man tänker lite. Gör en kort googling på det så hittar ni, dvs. kolla upp flera källor än en privatpersons blogg och några rasistiska sidor/tidningar.
  Hade det stämt hade alla ensamstående kvinnor bott i fina lägenheter, åkt på semester, köpt fina dyra kläder etc. Verkligheten är att många bor i sketna, slitna lägenheter som ingen svensk hade velat bo i, på dåliga områden, och oftast väldigt många på liten yta.
  Om ovanstående påstående var sant så hade dom givetvis skaffat sig bättre boende och standard.
  Man ska inte tro på allt man läser på nätet.

  • ladycobra Says:

   Men snälla skribent! Det är ju just som har gjorts kollats med försäökringskassans representant och skulle då han ljuga på det sättet…nej nej… Men det är väl dolt detta..Och mannen som ringde till ring P1 var ingen rasist utan han hade inget emot bidrag till invandrare men det skall inte vara skillnad på vad svenska skattebetalare får i bidrag och nyanlända…det var detta han opponerade sig emot…Förstår inte detta rasistsnack?? Är sveriges ekonomi en ras? Man får inte yttra sig om en speciell religion eller ifrågasätta den för då är man rasist… Vilken ras tillhör en religion?

   Ingen talar om svenskfientlighet, media försöker mörklägga vad de som kommer hit gör mot sina odder i sverige.. rån, våldtäkter, misshandel m.m. Alla är naturligtvis inte kriminella eller våldsmän , men det existerar och svenska kvinnor blir kallade horor och elaka ord mot svenska män… Stenkastning på brandbilar och ambulans, bilbränder m.m. vad kallas detta då??

   Läs om mörkläggningen om kravallerna som finns med i länken nedan och en video där aftonbladet intervjuar invandrarungdomar i Husby efter kravallerna finns med i länken.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

   Läs även nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/25/tino-sanandaji-media-vilseleder-om-invandring-och-socialbidragsberoende/

   Läs också socionomen och journalisten Gunnar Sandelins artikel i DN som är jättebra skriven..Han har själv arbetat på ett socialkontor och betalat ut bidrag så han vet vad han skriver om.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna/

   Läs ännu mera fakta om kostnader för flyktingpolitiken och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för arbetslösa invandrare samt flera intressanta artiklar bl.a. av Anna Dahlberg Expressens ledarskribent som är mycket bra skriven..Även artikel av Belinda Ohlsson finns med m.m. Statistik över ensamkommande för 2011 där sverige tog emot överlägset flest ensamkommande av alla länder i europa.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Vi är många som är trötta på dessa ord som främlingsfientlighet och rasistiskt Vad är detta för demokrati som inte har yttrandefrihet man måste väl få ha synpunkter på hur staten sköter våra skattepengar och till vad de används och om man reagerar på orättvisa gentemot svenskar så är man ju inte främligsfientlig för det..Jag har flera invandrare som vänner och har inget alls emot invandrare.

   Även invandrare anser att denna ansvarslösa flyktingpolitik inte är bra för sverige..Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om invandring och SD.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

 16. Neobob Says:

  Så jävla stört, invandrare kan vi ge hur mycke pengar som helst i bidrag, men vårt eget folk som är födda här i sverige sparkar vi på o jagar med blåslampa. Fy fan dom får ju nästan lika mycke som jag får i lön efter skatt o då har jag endå jobbat med samma sak i 3år, pluggat ett år på universitet och 1,5år KY samt jobbat utomlands 1,5år.

 17. Monica Says:

  Kanske ska betala skatt till Egypten el nåt ist så kanske man kan få hjälp i sitt hemland när man behöver den….

 18. sabina Says:

  Jag tycker att alla som ”gör rätt för sig” alltså (gör det bästa dom kan för att passa in i samhället och för att få jobb) gärna får komma hit. Men folk som kommer hit och lurar oss på pengar och fötroende gillar jag inte… det finns så många som lurar sig in som ensamkommande flyktingbarn tex. Sen ska det såklart vara rättvist! Är så synd att dom invandrare som kommer hit och förstör för sig själva även förstör för alla andra invandrare.

  • Harri Says:

   Det är fortfarande staten som har gjort beslut. Om du bodde i Irak och Iraks stat hade gett dej 22000 i månaden skulle du opponera dej?

 19. Kajsa Says:

  SD 2014!


 20. Ja, det är ju trist att läsa om detta när man ser våra svenska hemlösa och all hjälp de får.. -MEN, skall tilläggas, att fetma i Sverige kostar mer än dubbelt så mycket som invandringen. Värt att tänka på..

 21. emmi Says:

  efter att jobbat i 25 år fick jag cacer belv utförsäkrad trotts att jag hade jobb med hög inkomst. blev av med jobb pga sjukdomen som inte räknas till sjukdom. blev då beroende av socialen och har idag 9 kr om dagen att leva för. och jag är ju svensk ….

 22. elin Says:

  Blir mörkrädd går och jobbar för mindre än det har inte fått ut det belopp ens när jag jobbat nu är jag mamma ledig med två barn och får nöja mig med 7890 kr plus bostadsbidrag och barnbidrag för två barn jobbar viserligen 75% annars och är utbildad usk (undersköterska) har jobbat i 9 år och inte behövt bostadsbidrag förrän nu och innan 2010-2011 för att klara sig fast det var knappt har lägenhet på 52kvm. Och hyra på 3950 plus att elen kommer till på 1300.. hade mer än gärna velat ha det samma. De ska ju klart ha för att äta men det med bidrag skulle vara tidsbegränsad och de skulle inte få mer än 15000kr….. tycker det är orättvist och skrämmande och dessutom fick jag betala tillbaka två år i rad för att jag fått för mycket trotts att det handla om knappt en hundralapp i månaden….tack för mig

 23. zadakiel Says:

  Man blir ju rejält besviken på systemet när man läser sånt här. Själv har jag försökt få barn- och underhållsbidrag för min dotter i åtta månader men fått avslag gång på gång. Hennes mamma drog plötsligt och lämnade henne utan någonting. Dottern flyttade direkt hem till mig och folkbokfördes hos mig efter en lång utredning av Skatteverket. Fick utbetalning av underhåll stoppat efter fyra månader men Fkassan väljer att fortsätta betala barnbidraget till mamman eftersom hon är vårdnadshavare och inte jag. Är man vårdnadshavare kan man tydligen dra in pengar som är menat för barnet även fast man inte har något med barnet att göra. Kan även nämna att jag jobbat större delen av mitt liv och varit en trogen skattebetalare men vad spelar det för roll. Åter igen man blir rejält besviken på systemet.

 24. Invandraren Says:

  Att uppgifterna i artikeln inte stämmer är en sak. Att siffrorna är saltade, där många av bidragen gäller för ALLA och där de maxat alla förutsättningar för att få ut den maximala siffran. Min fråga är, hur många flyktingar har detta tak eg??

  Jag som invandrare och flykting blir mörkrädd över det antal ”svenskar” som är avundsjuka på att någon annan får mer bidrag än de själva. Att ens ha den inställningen att man VILL ha bidrag från staten äcklar mig. Varför jobbar ni inte och betalar för er själva och kan bära huvudet högt och vara stolta? Precis som majoritetn av alla andra hårt arbetande svenskar och invandrare i Sverige?

  Personligen känner jag fler svenskar som lever på bidrag än invandrare. Nu kommer motargumentet att ”det är vårt land, vi förtjänar att få bidrag”. Men då kontrar jag med att det även är mitt land, jag är uppväxt här och det är här jag betalar en j-la massa skatt…. skatt som jag inte vill att någon lat svensk..eller lat invandrare ska få.. Jag vill att mina surt förvärvade skattepengar ska gå till de som FÖRTJÄNAR det och till dem som VILL jobba och göra rött för sig.
  Det startbidrag och hjälp jag och mina föräldrar fick när vi kom till Sverige är sedan länge tillbakabetalda med rejäl ränta (då vi alla är egenföretagare).

  Säger inte att det inte finns invandrare som inte vill ha bidrag, men ni glömmer bort det stora antal högutbildade och välavlönade invandrare som betalar mer i skatt än många av er gör. Hur många läkare, tandläkare, jurister, egenföretagare och civilingenjörer är inte invandrare?????

  Slutligen; så är några tusen kronor en droppe i havet om det gäller att snabbt få in individen på arbetsmarknaden så att de kan börja betala skatt. Tänk även på att det faktiskt finns många invandrare som inte vill ha bidrag, som anser att det inte är värdigt att ta emot bidrag men som inte har något val och som måste ha hjälp på traven.

  • ladycobra Says:

   Jag gratulerar dig att det har gått så bra för dig och att du har startat eget företag!

   Själv har jag aldrig tagit emot en krona i socialbidrag och snällt betalat min skatt, började arbeta när jag var 16 år.

   Mitt inlägg handlar inte om att missunna någon flykting bidrag utan jag skrev detta inlägg då jag lyssnade på mannen som arbetat med bidrag och som berättade om alla förmåner som gratis glasögon, frikort på kollektivtrafik.. m.fl. förmåner som han räknade upp, lyssna själv på honom.

   Och om någon betvivlar uppgifterna som mannen som var representant för försäkringskassan så kontakta honom i så fall, namnet på honom finns ju med i inlägget.

   Det finns visst jätteduktiga invandrare och det är synd att dessa högutbildade inte utnyttjas bättre som arbetskraft…då det är så mcket konstiga regler att en läkares utbildning inte duger om personen kommer från ett annat land….krångelsverige!

   Inlägget handlar ju inte om att det inte finns invandrare som arbetar och betalar skatt.

   Men nu är arbetsläget sådant att det finns inte arbete till dem som redan kommit hit som flyktingar och fått uppehållstillstånd, så naturligtvis så är det svårt att få ett arbete om man kommer som flykting nu…

   Gå in på nedanstående länk och lyssna på filosofie doktor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist, som berättar om kostnader för arbetslösheten bland invandrare…samt i videon talas det om Arbetsförmedlingen,, som nu har fått stark kritik.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Läs även nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/16/indragna-vardplatser-nar-lindesberg-ger-invandrarfamiljer-30-000-kr-per-manad-i-bidrag/

   Jag känner flera invandrare och som är mina vänner och det har gått bra för dem, de arbetar och betalar skatt.

   Önskar dig all framgång med ditt företag, beundrar alla företagsamma människor och är inte alls avundsjuk.

   Gud välsigne dig!

   • Invandraren Says:

    Äntligen ett vettigt svar från bloggerskan (som konstigt nog vill vara anonym).
    Ladycobra: På dina andra inlägg låter du inte alls lika ödmjuk, utan snarare bitter. Det är kanske helt oskyldigt, men när du sprider falsk propaganda (som det faktiskt är om man tar sig tid att kolla upp källan och gör en egen forskning), så inser man snabbt att matematiken inte går ihop. Flera personer har redan påpekat att den summan i artikeln är ihopsatt enbart för att reta upp folk, vilket den också lyckas med, men du fortsätter lik förbannat att mjölka ur detta och hänvisa till någon som ringde in till radion. Alla kan ringa in till radion under eget eller falskt namn. Det är inte bevis nog! Inte ENS om personen jobbat på FK. Man kan väl fortfarande vara en mediakåt bitter människa eller en SD-are och jobba på FK och som har för uppsåt att ragga röster etc.???

    Tillbaka till artikeln:
    Att man inte kan få alla dessa bidrag samtidigt, att många av bidragen gäller för ALLA (och troligtvis har många som kommenterar här redan utnyttjat dessa bidrag) är väl bevis nog att siffrorna tamprats med? Ser ni inte detta? Det kanske är roligare att vara arg och spy galla?

    Jag har inget emot SD eller de som röstar på dem, alla har rätt att tycka som de vill. Men när det görs på falsk marknadsföring och med fula metoder (som att sprida falsk info), då är det inte fair-play längre. Lägg gärna ut riktiga siffror som är verklighetstrogna, då kommer ni även vinna över de smarta människorna som inte drar sig för att använda hjärnan. Heck, ni kommer även vinna över folk som vet vad källkritik är. Då har ni även min röst.. OM folk blir lika arga vill säga..,

    Någon här nedan skrev en väldigt bra sak!
    En 20 årig svensk som precis börjat jobba har redan kostat staten flera miljoner kronor (utbildning, vård, etc, etc), utan att betala ett öre tillbaka. Den som kommer hit har inte kostat staten ett öre. Så att investera lite pengar för att snabbt få denne in i arbetslivet, är en INVESTERING… de pengarna kommer att komma tillbaka och då gå till bla de svenskar och invandrare som hellre lever på bidrag och andra än som jobbar! Min familj fick också hjälp i början, men somsagt… de pengarna är tillbakabetalda med rejäl ränta för länge sedan!

    Personligen betalar jag gärna för 20-åringen, för invandraren som vill ha en ärlig chans att komma in i livet, för den sjuke som vill men inte kan jobba etc.

    Ja, det stämmer att det är synd att det finns så många civilingenjörer & läkare som jobbar som taxi-chaufförer, men det har mer med arbetsmarknaden och med språket att göra än något annat. Sverige vill inget hellre än att få de människorna att jobba med det de är utbildade till.

    Gläds med dig att det går bra för din blogg och att du får så många kommentarer. Men att fundera på: är det pga rätt grunder?

   • ladycobra Says:

    Tack för ditt vänliga svar! Jag är djupt troende och ingen rasist eller nazist eller främlingsfientlig.

    Och beträffande siffrorna angående bidragen så var ju mannen inte alls anonym som ringde ring P1 och berättade om olika förmåner som flyktingar får…han var ju inte heller emot själva bidragen men ansåg att det får inte vara så att de som kommer hit får bättre förmner än svenskar..

    Namnet på representanten för försäkringskassan
    finns också med i mitt blogginlägg så det är ju bara att ringa honom om någon misstror..Jag är kanske naiv som litar på att försäkringskassans representanter talar sanning.

    Beträffande mina andra många inlägg i bloggen så kan jag inte se att det finns något som är fel där..

    I nedanstående länk så vinns det flera videos om muslimska brödraskapet och video där en iransk kvinna berättar vad som hände i fängelset där hon hamnade för att hon vägrade bära sjal och hon blev misshandlad och våldtagen,, skall man nu inte tro på hennes egna ord i videon menar du? Hon bor nu i sverige.

    Intervjun med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet, kan ju ingen påstå att han inte säger det han säger då det är liveinspelning.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

    Det värsta jag vet är lögner och det förekommer i svensk media som ljuger och smutskastar t.ex. SD för att själva få makt.

    Vad säger man om en av kommentarerna i artikeln som jag bloggade om nedan? En man som menar att muslimer kommer att ta över och i en kommentar menar han att kungen måste konvertera eller fly m.m. läs hans kommentar i artikellänken i inlägget. Man blir ju rädd.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/27/hijabupproret-och-sharia/

    Läs även detta.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/03/islamistpredikanten-anas-khalifa-atalad-for-mangmiljonsvindel/

    Jag respekterar människor med en annan tro och religion, men accepterar inte att någon skall tvinga på andra en religion,, eller att döda i religionens namn.

    Gud väsligne dig och hela världen, jag ber för fred på jorden och att ondskan skall ta slut…Man blir ju ledsen när man tittar på tv och ser hur man dödar varandra varje dag i Syrien m.fl. länder.

    Beträffande SD så kan jag inte förstå att de är rasister som har så många invandrare söm är för dem och arbetar för dem också.. Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och berättar vad han tycker om SD och om invandringen.

    Lyssna även på Jan Guilou som granskat SD i flera dagar och som i en intervju säger vad han tycker om SD.

    https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

    Läs också artikeln i kristna tidningen Dagen och om invandrare som är för SD.

    http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

    Ha en fin dag!

    och tack än en gång för ett vänligt svar!

   • Invandraren Says:

    Återigen så är det EN ENDA persons åsikter du hakat upp dig på. Jag har varken lyssnat på radio-inspelningen och tänker inte ödsla min tid på att göra det heller. Det ger liksom inget!? Vem säger att mannen inte har en dold agenda? Precis som alla som ”jobbar” för firatider, avpixat och säkerligen även Aftonbladet och Expressen.
    Att du tar upp enskilda personers uttalanden som bevis är heller inte rätt. Det finns exterimister överallt och de representerar inte ett helt folkslag (eller i det här fallet, alla som inte är svenskar). Om vi vänder på det… ska jag börja citera Breivik, eller Adolf Hitler, eller Josef Fritzl m.m? Inte är alla Normänn, tyskar och österrikare… eller vafan… alla icke svenskar dumma i huvudet för det??? Exakt så låter dina argument. Ska inte ens gå in på alla pedofil-präster och dyl.

    Serdu.. enskilda individers åsikter har inget med religion eller folkslag att göra.

    Jag har inte sagt att SD är rasister, det kanske de inte är och ärligt så bryr jag mig inte. Men att sprida falsk propaganda är inte rätt sätt att vinna ett val på, även om det uppenbarligen fungerar (iaf hos mindre intelligenta varelser som sväljer allt med hull&hår).
    .

 25. Fredric Says:

  Personen i ”exemplet” är en ensamstående mamma som är flykting (för att kunna få etableringsersättning) med 3st barn mellan 11 och 20 år (som då oxå är flyktingar) denna person deltar samtidigt minst 100% i div åtgärder på arbetsförmedlingen.

  Sen väljer ni även att inte nämna att ersättningarna gäller flyktingar. En miss?

  Barnbidrag
  Underhållsbidrag
  Bostadsbidrag
  Har alla rätt till.

  Underhållsstöd heter det när den andra föräldern inte kan betala.

  Allt detta står på FK hemsida.

  Sen tror jag ingen i Sverige hade bytt med en ensamstående flykting med 3 barn. För att få ”så” mycket pengar.

  ————
  En annan intressant sak som aldrig tycks ta upp här är alla de invandrare som kommit hit som vuxna lärt sig svenska och sedan fått ett arbete; de har ju till skillnad från oss som föds i Sverige inte levt på samhället i 20 år.
  Inte belastat staten med grundskola 1-9:an inte gymnasiet heller med 3år och då ska vi inte ens tala om förskolan, fritids tandläkaren vårdcentralen alla vaccinationer. BB kostnaden… Listan kam göras lång. De invandrarna betalar lika mycket skatt som alla andra. De pratas det aldrig om…

 26. Jeppe Says:

  Klamp, klamp börjar kännas som Tyskland på 30-talet när en liten man med mustasch fick makten. Tänk efter lite. Vilka är det startat företag i det här landet? Inte fan är det vi svenskar. Utan invandrare. Träffar många arbetslösa ungdomar genom mitt jobb och dom svenska ungdomarna vill oftast inte jobba. Invandrarungdomar tar vilket jobb dom än får. Så släpp sargen och kom in i matchen nu. Annars går vi väl snart omkring i bruna skjortor och läderstövlar som sd vill.

 27. Harri Says:

  Tycker man ska inte klanta invandra familj eftersom det är regering som fattar beslut.
  Jag skulle vilja veta hur mycket få Sverige av europa för att ta emot invandrare. Jag tror int. Att hela summa kommer från skattebetalarna , annars hade inte många av politikerna kunna resa gratis världen över med sina familjer.

  Tycker inte häller att statsminister ska bo gratis med alla förmåner och typ 200000 i fickan.

  Är det någon som har lite info skulle vara intressant att läsa/ Harri

 28. Thomas Says:

  Tragiskt !! Att vi svenskar är så pass lättlurade och missunnsamma på samma gång! Vi bor i ett i-land, hjälp dom som kan hjälpas!

 29. Anna Freyholtz Says:

  Vi svenskar ska få mer pengar än invandrarna vi svenskar har knappt råd och betala räkningar spm ensamstående mamma eller mamma ledig vi få kämpa för det lilla vi få släng ur invandrare eller ge dom inte pengar sverige kommer ju dö ut snart om inte nåt gör nåt åt invandrarna

 30. Harri Says:

  Det som är jätte roligt att svenskar kan samla miljoner och skicka till ett främmande land och nu sitter ni här gnäller som svenskt regering har bestämt. Som Özz Nujen säger, svenska är bra på att skicka insändare som ingen läser. Vill ni/vi ändring då räcke. Inte gnälla här, Vi ställer oss utanför Reinfeldt hus och kräver det. Hur många skulle göra det? O ena sidan o andra sidan kanske behöver inte jag göra det. Det få göra de som känner sig till detta. Då blir ingen ändring. Antingen alla eller acceptera. Se gärna DÅLIG STÄMNING MED ÖZZ NUJEN.


 31. Ja, hur kul är detta.
  Kom som invandrare I skokartong 1966 och jobbat en stor del av mitt liv I Sverige. ok, ska inte sticka under stolen att jag även jobbat I andra lander, men är trots allt svensk medborgare …..endast …..med 48 år I landet.
  Blev sjuk och KOL av värsta graden konstaterades. Har nu drygt 20% lungkapacitet och både Överläkare, docenter och andra läkare har fastställt att det är ett rent under att jag ens kan gå eller vara utan syrgas på flaska hela tiden. Sagt och gjort, gjorde anmälan till F-kassan om att dom sagt sitt och att mina lungor även producerar koldioxid till viss grad vid minimal ansträngning……

  Tror ni jag fick sjukersättning…… nej…… inte ens efter överklagande och yttrande till Förvaltningsrätten. Nej minsann….. dom anser att jag är frisk nog att arbeta…. men ändrar hela tiden villkoren trots att Socialstyrelsen sagt att 30% och lägre är så svår sjukdom att det klassas som väntan på döden…….. nåja…… jag är inte den…. men ändå…… tack vare KOL fick jag även dubbel hjärtinfarkt och fick installerat TVÅ stentar I hjärtat. Hjälpte det, nähä, man ska nog dö först innan man får rätt till sjukersättning.

  Detta har man förtjänat trots att man I många år betalade in over hundra tusen kronor I månaden för sociala avgifter och momser I mitt jobb. Nu ska man helt plötsligt inte ens jobba med det som man alltid gjort utan göra något helt annat………. hur rättvist är detta. Ibland vill jag bli båtflykting…. dom har f-n mer rätt till ersättning än andra människor som hållit på I alla år……

  Nu sitter man här. Ett helt år utan inkomst, förlorat hus och hem, fru och barn, och inväntar döden….. kanske kan man få ersättning om man hoppar från 5 våningen…. haha

  Sverige är fantastiskt………för båtflyktingar, kriminella och andra idioter som inte behöver social trygghet…….var f-n tog välfärden vägen…. skeppades den over till Baltikum och Polen tillsammans med industriella flyttlass….. eller var det till Asien och Kina.

  Vet inte…. men det känns inte kul att vara svensk och invandrare av det gamla gardet…….vad har man gjort för fel? inte gnällt tillräckligt högt eller krupit tillräckligt lågt? vem bestämmer vem som ska få vad? ska socialen vara den sista instansen före den nya skokartongen storlek större, den som man stoppas ner I jorden med. Nä just det, kremering är lösningen, kartongstorleken är I alla fall ungefär densamma.

  Lycka till I framtidens svenska välfärd. Släng passen I sjön nästa gang ni är på väg hem och begär politisk asyl som flykting. Ni får ett batter bemötande då än att vara en svensk som inte kan jobba pga sjukdom.

  Stefan

 32. Ozan Says:

  Det finns utlänningar som också betalar skatt, och varför blandas religion med detta? Det finns också etniska svenskar som lever av socialen.


 33. Sverige har skrivit under FN- konventionen och de flyktingar som kommer hit har upplevt krigets fasor. Vi lever i ett land som varit förskonat från krig i nära 200 år. Kan vara något att begrunda innan man öser ur sig diverse ogenomtänkta anklagelser och fördomar.

  • ladycobra Says:

   Jag tycker inte om kommentarer där mankallar flyktingar för otrevliga ord och
   det jag har i min blogg om bidragen har ju inte med att göra att jag missunnar flyktingr bidrag,
   men vad jag och också mannen som ringde in till ring P1 menar är att det får inte vara bättre bidrag
   för de som kommer hit än för skattebetalande svenskar, det skapar morsättningar i samhället vilket
   inte alls är bra. Bara för att någon ogillar skillander i bidrag så är personen inte rasist för det.
   Men tydligen så får inget sägas om varken bidrag sveriges ekonomi, eller ha synpunkter på en religion utan
   att det blir stämpeln rasist genast…

   Det har kommit invandrare hit för många år sedan och de integrerade sig snabbt och lärde sig svenska snabbt
   de fick arbeten. Nu är arbetsläget annorlunda och det är ju fullt förståeligt att det inte finns arbete till dem som kommer hit nu
   då det inte finns arbete till dem som redan är här.

   Jag anser att vi skall vara tacksamma att vi sluppit krigets fasor, men vi kan för den skull inte ta emot alla i världen som har det svårt.
   Det är ju bara att välja, minska på välfärden och öka flyktingmottagandet.. Det finns inte pengar till sjuk och åldringsvård som garanterar en
   bra vård, det dras in på ambulanser i glesbygd, skolor läggs ned och vårdcentraler läggs ned..maten blir sämre inom åldringsvården och skolor, för det skall sparas.

   Läs nedan.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/18/samre-mat-till-skolbarn-och-aldre-samtidigt-skenar-invandrarbidragen/


   • Kan du hitta något i mitt inlägg om rasister et consortes? Jag bara pekar på vad Sverige åtagit sig genom att skriva under FN- konventionen.

   • ladycobra Says:

    Jag trodde att det var mig du menade som hade vräkt ur mig rasistiska ord m.m.

    Jag menar att jag inte gillar kommentarer i min blogg som kallar flyktingar för fula ord , har ju fått sådan kommentar och jag tänkte först inte godkänna denna,, men valde att godkänna och svara att jag inte gillar att man
    säger sådana ord..

    Man kan väl uttrycka sin mening utan svordomar och fula ord.

    Ber om ursäkt om du missuppfattade mitt svar.

    Ha en fin dag
    Gud välsigne dig!

 34. Sven-Erich Qvick Says:

  Jag ser med egna ögon, hur asylsökande skickar pengar till sina utlandskonton. Vad betyder det? Får de helt enkelt för mycket i bidrag? Eller ska svenska skattebetalare även försörja de som är kvar?

 35. Erik Börjesson Says:

  Blir så jävla less och orolig över alla som tror på dessa källor. Om det är några som ska köras ut ifrån detta vackra land. Så är det alla ICKE källkritiska och icke utbildade smårassister.

 36. Christian Says:

  Vart fan är källorna? Vart är länken till vad du påstår att försäkringskassans familjeekonomiska talesperson säger?

  • ladycobra Says:

   Snälla Christian, läs i mitt blogginlägg så finner du namnet på försäkringskassans representant som uppgivit siffrorna..Han angav säkert ingen länk utan berättade muntligt om detta hur det gått till kan jag ju inte veta, men jag litar på att en representant för försäkringskassan kan sin sak.

   Om du misstror hans uppgifter ta kontakt med honom då.. Finns ingen anledning till att jag skulle misstro en representant för försäkringskassan.

   Skriv till Fria Tider och klaga och klaga inte på mig…jag rår inte för att beloppen ser ut som de gör.. Men eftersom jag hade 35.059 besök bara på en dag i går så förstår jag att det verkar som folk läser min blogg.

   Förstår att människor som röstar på partier som vill öka invandringen ännu mera och ta emot ännu fler människor som måste leva på bidrag att de blir upprörda , för de kanske inte har en aning om dessa bidrag. .

   Man är inte rasist för att man tänker på sveriges ekonomi och välfärd som hela tiden
   blir sämre då det saknas pengar till sjuk och åldringsvård, skolor, m.m.

   Fr.o.m. 1 juli 2013 så kom en ny lag att alla illegala flyktingar skall få maxtaxa 50 kr för tandvård och 50 kr för läkarbesök samt annars exakt samma vårdrättigheter som svenska skattebetalare…. Vad detta kostar oss skattebetalare är det ingen som talat om.

   Detta är skandalöst hur våra skattepengar hanteras av staten,,, man ger gratis tandvård och sjukvård till illegala flyktingar som egentligen inte har rätt att vara här i sverige..

   man kan säga att det är gratis när de får enligt nya lagen 1 juli, betala max 50 kr för tandvård och max 50 kr för läkarbesök…

   Medan svenska skattebetalande pensionärer i många fall inte har råd att gå till tandläkaren eller hämta ut dyra mediciner m.m.

   Läs om denna nya lag nedan.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

   Läs även nedanstående.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/16/indragna-vardplatser-nar-lindesberg-ger-invandrarfamiljer-30-000-kr-per-manad-i-bidrag/

 37. Beata Says:

  Jag har inget emot invandrare men jag är sjukpensionär, har 3st barn och om man ska gå in på hyran så är den närmare på 7600. Jag får ut 6801 efter skatt i pension. Vi har knappt 2000/ månad över som ska räcka till mat, läkarbesök, medicin och kläder m.m. Jag tycker det är så jävladåligt av staten att inte se till att vi som bor i Sverige och lever fattigt får mer pengar. Det är så synd om mina barn som får lida att det inte finns några pengar över efter alla räkningar till att göra något kul. Aldrig åka på semester och barnen får höra klasskompisar berättar vad dom har gjort på sin semester :/

 38. Mi-Randa Says:

  Jag är LÅNGT ifrån rasist el. dyl. Men ibland känns det väldigt märkligt hur uppdelningen i vårt samhälle ser ut!
  Jag vet att det finns de som behöver vårt land som ”fristad” för att deras land befinner sig i katastrofalt läge med ett verklighetens KRIG som vi inte förstår och omöjligt kommer att kunna göra!
  Jag önskar ibland att vi hade större medkänsla med dessa människor…
  Det jag tycker är fel, är att det handlar om ekonomi för vårt land! Vi tar bara emot dessa människor för att få deras statsbidrag, från stat till kommun!
  Jag är mycket införstådd med deras situation, av olika anledningar!
  det finns såklart olika sorter av nyanlända och de som bott här ett tag (månader/ år).
  Det finns dom som bott här många år, som också vill se ett stopp på intaget i åtminstone ngr år…
  Det värsta är att det verkligen finns de som behöver vår hjälp på riktigt, vilket faktiskt inte alla behöver!
  Det finns de som är här, som talar om att dom mer än gärna åker på vårt ”givande ekonomiska bananskal”, det finns intervjuer där män säger att dom gärna ”förgriper sig” på svenska kvinnor, för att dom Kan och för att kvinnorna är värda det/ dom utmanar med sin klädsel/ sitt fria sätt mm
  Även om det är EN av 1000 som har den åsikten så är det katastrofalt! Det finns svenska män ( ursprung, adopterad, infödda, invandrad för längesen mm), som också har dessa åsikter och media reagerar kraftigast även då, när det är nån med annan hudfärg! Galenskap!
  Men man ska komma ihåg att det också finns ”ursprungsindivider” som leker med vårt sociala ekonomiska system, begår grymma våldsbrott mm
  Man kan vända o vrida på situationer som uppstår och det kommer fortfarande bli fel då och då!

  Jag vill också berätta en verklighet ur Mitt Liv!
  Jag har jobbat inom Behandlingsvärlden sedan 2004.
  Jag utbildade mig till Behandlingspedagog, under utbildningen sommarjobbade jag, på ett HVB-Hem för barn mellan 9-12 år. jag vart kraftigt misshandlad, sparkad i ansiktet, på min 2a intro.dag, vaknade på sjukhuset med en kraftig whiplashskada/ blödande spricka mellan näsroten och ögat och ett diskbråck i nacken.
  Jag var åter på arbetet nästa arbetspass, vilket var ett vanligt pass, jag fick alltså inte göra de återstående intro.passen som var kvar!
  Jag jobbade på och det gick ca 3v, tills olyckan var framme igen. Jag vart misshandlad 2ggr samma dag (Helgdag…) Fick en 1½L cola flaska smälld över samma sida på ansiktet som sparken, sen fick jag en knytnäve på andra sidan – över okbenet och överkäken. Fortsatte arbeta tills morgonen efter, fanns ingen ersättare!!!
  Med migrän, blåklocka och värk i munnen, fick jag uppsöka läkare. Jag fick göra en skallröntgen för att se att inte okbenet var skadat, det var det inte. Sen vart jag remitterad akut till tandläkaren och fick dra ut den tand som skadades…

  Här börjar mitt HelvetesLiv!
  Jag arbetade vidare, vilket kan tyckas märkligt, men idag vet jag varför…Hjärnan fungerar med traumatiserandeavstängning ibland, när man blir utsatt för kraftigt våld! Det märkliga i historien är att inte arbetet ”plockade ut mig” ur jobb, eller gav mig samtal!Man kan bli en risk för både sig själv och sina klienter i ett sådant tillstånd…
  Jag jobbade ända tills skolan började, där vart det tufft, jag hade svårt med koncentrationen, kunde inte läsa pga problem med ögat, täta migränanfall, somnade överallt, glömde mitt eget hem, vart ohållbart rädd för mitt eget barn, mardrömmar (och har fortfarande inte sovit en hel natt sedan händelserna, för drygt ett år sedan), rädd att vistas bland barn i den åldern, svårt att gå i mataffärer pga livliga ljud, svårt att ha balkongdörren öppen om barnen hoppas studsmatta utanför…
  Mot julen, fick jag själv söka hjälp hos min VC och kom till slut till öppenps.mott. Där förstog man vad som höll på att hända, jag fick ställa mig i kö på samtal, vilket skulle ta ca 3 mån. Började på samtal i feb! Det tog ca 9ggr innan man fick ett genombrott och vi hade talat om 1a händelsen, sen var resten kvar, men jag var inte beviljad fler samtal. Så då fick jag söka med hjälp av VC, till Landstinget öppenvård, i Maj! Fick ett samtal veckan innan semester, med en utredare som jag ska träffa 4 ggr innan man vet vad jag borde ha för terapiform för att komma vidare…Det går inte fort i vårt land med sånt här!!!!! Men jag väntar vidare…
  Mitt i allt, så hamnar jag i ekonomiskt trubbel, redan i dec, när sista CSN ska betalas ut. Jag har inte pengar till hyran, julklappar, mat mm Vänder mig till SOC. *skrattretande* Men den personen hjälper oss iaf med maten över julen! Sen måste jag alltså börja gå där, medans jag väntar på utredning om hur mycket sjukpenning jag ska få. Vilket tar ända till Maj!
  Under tiden har jag även genomgått en utredning med min son, som fick diagnosen i nov, Höggradig ADHD med Touretts Syndrom! Han har varit ”hopplöst oregerlig” sedan misshandeln, stökig osv Då fick vi rådet att söka vårdbidrag för hans speciella behov och merkostnader! När vi väl fick det bidraget beviljat, så gjorde Soc en ”hemställan” om att få gå före och ta det, för att jag gått där i 4 mån och fått bidrag i väntan på att ev få sjukpenning! Så, att min son behövde skor, kläder + annat viktigt, det struntade man i, för det borde jag kunna ta av matpengarna eller så, eftersom han hade ett högre kläd-/skobehov än normalt! Men o andra sidan, hade jag sökt hjälp av soc till sådant under dessa månader vi fick hjälp, men jag fick ingen xtra hjälp därifrån…
  Mitt i allt, väntar jag på om afa ska godkänna detta om mig,om arbetsskada eller inte…Mitt i detta, opereras mitt diskbråck och jag blir stelopererad i nacken, i dec. Afa godkänner allt som arbetsskada 😀 Då blir man ju lite positiv och tror att allt ska lösa sig! Men ack vad fel man kan ha, dom väntar på f-kassans beslut,(dom påpekar helatiden att jag måste ta tagi mitt jobbsökande!!!), så dom vet om och vad dom ska betala ut! Till slut när dom bestämt sig så börjar iaf sjukpenningen komma in, men inget retroaktivt, så jag blir utan för dom första 2½ månaderna…
  Jag söker jobb, inom det jag kan! Men får inga, dom tycker att jag ska ta hand om MIG och inte gå ut o jobba med sånt här för tidigt, för det är en risk både fysiskt och psykiskt för mig!
  Jag själv blir sämre under våren, förstår inte hur jag ska hinna allt, skriva överklaganden, tvätta, städa, ta hand om mitt barn och allt rörande honom, våra hundar, söka jobb, vara social, handla, laga mat mm Min ätstörning sen många år ger sig till känna…
  Mår väldigt ”svart” och allt har varit en berg-o-dalbana!
  Jag får ingen hjälp på ett effektivt sätt nånstans…
  NU har jag fått en ”diagnos”, jag lider av kraftig PTSD – Posttraumatisk Stress Syndrom!!!!
  Äntligen ser jag en ljusglimt i tillvaron, jag kommer att kunna bli bra en dag, med hjälp!

  Jag och min son har levt under kraftig ekonomisk stress och press, den här tiden!
  Önskan hade varit att det fanns en annan förståelse hos myndigheter när man hamnar i den situation jag befunnit mig i!
  Där kommer ibland min lilla ”avundjsuka” sida in!
  Hur kan det vara så att vi som redan bor här, inte ska ha lite lättare än det är, att få den hjälp man behöver!
  Eller å andra sidan: Varför kan inte Alla behandlas lika och få den hjälp man behöver, när man behöver den!

  För det är trots allt så, att det som våra nyanlända får i bidragshjälp när dom kommer hit, det behöver inte dom betala tillbaka när dom får jobb eller dyl!
  Jag förstår dom som röstar på SD, TILL VISS YTLIG DEL, men knappast i det stora hela, jag kommer Aldrig att bli rasist!!!
  Mänskliga Rättigheter borde gälla ALLA i vårt samhälle, oavsett hudfärg!

 39. Invandraren Says:

  Till er som tycker synd om er själva:

  Vad har det med saken att göra att ni inte fått den hjälp ni önskat eller hoppats på? Det är inte så att staten inte har råd, det är att de inte anser att ni ska ha ersättning… eller så har de inte fattat att ni måste ha ersättning/bidrag. Det ena utesluter inte det andra!?

  Förstår att ni blir upprörda och avundsjuka, men det finns säker saker som ni har fått som inte andra har fått.
  Det finns inte ett enda land och kommer aldrig finnas ett land där 100% av befolkningen är nöjda. Så är det bara!

  Så se vad ni fått och hur lätt ni har det som slipper fly från ett land innan ni börjar klaga. Vi har det jäkligt bra i Sverige trots allt, svenskar som invandrare.

  Tycker att frågan istället ska riktas mot alla som fuskar med bidrag och som inte jobbar, oavsett ras!!!!

  • Mi-Randa Says:

   Vet inte om det berör mig ditt svar, men om det gör det, så skulle jag vilja säga att jag Inte tycker synd om mig själv!
   Är det nån jag tycker synd om, så är det framförallt mina egna barn, som fått vara med och se det jag fått gå igenom…
   Men jag vet inte om du ens läst det jag skrivit eller om du ens VET vad det betyder!!!

   Du tycker att vi ska rikta oss mot alla som fuskar med bidrag, oavsett ursprung, håller helt med!

   Nåt mer vi borde rikta uppmärksamheten mot, det är våra ”köpta” giftemål, för att få människor att få stanna i landet!
   Där vet jag också vad jag pratar om, av olika orsaker!!!
   Min bästa vän fick 100.000kr i ”arvode” + mellanskillnaden som hon förlorade i o med att hon förlorade sitt bostadsbidrag + att när två år hade gått OCH ett beslut om uppehållstillstånd var positivt, så skulle hon få 50.000kr som ”plåster på såren” för att hon fått ha sitt eget liv ”på vänt”! Om mannen däremot fick ett negativt besked så uteblev den summan!
   Pengarna passerar aldrig nåt bankkonto utan pengarna byter ägare via kuvert!
   Allt var såklart inte lätt, för varken henne eller hennes 3 barn, att åka på samtal till Migrationsverket var 6e månad, ha ett hem som ser ut som att en man bor där + hans namn på dörren, men han bodde inte där, dom var ju bara gifta på papper – han hade egna kvinnor…Nu fick hennes man stanna i Sverige och dom skrev på skilsmässopappren direkt, men dessa lämnades in efter 6 mån och sen var dom fri! Men de sista utlovade pengarna fick hon inte, dom hade ett kontrakt på de, men samtidigt inte juridiskt bindande eftersom det är olagligt förekommande att göra detta!
   Även jag vart tillfrågad, och tillvägagångssättet är inte trevligt! Först såklart väldigt trevligt, bedjande och informativt…SEN mycket mindre trevligt kan jag lova!

   Jag funderar jag varför min mamma, med lägsta pension, stora skulder efter en fd man, med tarmcancer och en tumör i huvudet, problem med syn och balansnerv, inte kunde få hjälp av soc till sådant som behövdes från apoteket när hon opererade sig och fick stomi (dessa saker kan man inte leva utan!), varför hon inte fick hjälp med tandvården för att hennes starka mediciner gjorde att tänderna vittrade sönder helt!
   Hur kan det vara så att en som kommer till Sverige har rätt till perfekta tänder – till o med inplantat, ortopediska skor om det behövs, få hjälp med ett högkostnadskort om man har dyra medicinkostnader och läkarbesök…

   Det finns olika orsaker till varför främlingsfientlighet finns, det ska vi nog ha klart för oss! Det har inte enbart med pengar och bidrag att göra utan så mycket mera!
   Väldigt mycket har ju med Sveriges styre att göra och val som dom gör, det befrämjar många gånger inte vänlighet!
   Jag ser också att det inte bara är förstagångsväljare som är väljare av SD, jag känner flera mycket äldre personer som delar deras åsikter, ser också väldigt många kvinnor som också gör det och det finns förklaringar till det också…
   Men, alla förklaringar man kan ha, är för mig skrämmande när man lyssnar på dom!

   TACK!

   • Invandraren Says:

    Nja, det var inte riktat till dig, utan till alla som skriver: ”varför får de men inte jag”. Det är barnmentalitet på hög nivå.

    Ärligt talat förstår jag inte vad din roman ang köpta giftermål har med saken att göra?? Eller vad sjukbidrag har med ”flyktingbidrag” att göra!?? Det är inte ens samma instans som handhar dessa?

    Jag är inte politiker och vet inte hur det fungerar, men jag kan gissa att det är helt olika kassor det handlar om, där olika regler och kriterier gäller. Med ditt resonemang så finns det inga sjuka invandrare i Sverigen, för de får tydligen allt de pekar på?

    Att få gratis glasögon, busskort etc är bara ren skitsnack. Det skulle vara att någon vänlig själ skänker sina begagnade prylar till de nykommna.

    Been there done that, när jag och min familj kom till Sverige fick vi inget sånt. Vi fick extra hjälp att hitta bostad etc etc, men inget mer. Nuförtiden är det tom ännu värre. Nu får man knappt den hjälpen och blir placerad i ett betongförort bland ”andra andra”.

    Nu ska vi inte glömma att alla siffror i uppviglarens artikel är fabricerade. Men tro mig, det finns inte en enda flykting som kommer hit och har det bra… de har det bättre, men de lever knappast ett lyxliv. Det finns tom de som tackar nej till bidrag, de som haft pengar i sitt hemland.

    I mina ögon är det rent pinsamt och ovärdigt att leva på bidrag, så jag förstår inte att folk som är arbetsbenägna inte skäms över att ta emot bidrag.

    Så ni har all rätt att vara arga, men rikta inte ilskan mot en enda sak. Invandringspolitik har blivit en enda stor slagpåse. Det löser tyvärr inte era problem.

    Nu får det vara slutkommenterat på denna blogg för min del, för det är kontraproduktivt. Bloggerskan vill ha uppmärksamhet och får det genom att vi ”vettiga” ger henne den uppmärksamheten. då kommer hon att fortsätta att publicera falska artiklar och länkar till sin egen blogg sjuttielva gånger i tron att det räknas som bevis.

    Puss&Kram!

   • Mi-Randa Says:

    Vet du, jag känner väldigt många invandrare, som bott här ett tag eller ganska länge, och INGEN av dessa uppbär nån form av bidrag, möjligen nån som har bostadsbidrag, räknar ej barnbidrag för det har alla med barn rätt till! dom flesta har egna företag och där jobbar familjerna och andra för att dom inte ska driva omkring.

    Dom skäms många gånger för en viss sorts nykomna, som eftar att dom fått det första stora bidraget och liksom gjort sig hemmastadda, fortsätter att gå på bidrag ist för att lära sig svenska, skaffa sig jobb eller utbildning!

    Jag hade hoppats att den Röda Tråden skulle bli sedd i det jag skrev…men tydligen inte!

 40. Fuck the system Says:

  Dessa tider så tänker enbart folk på pengar. Utan pengar är man inte välkommen någonstans. Med pengar är man hatad av alla.

  Politiska ”ursäkter” hit och dit. Försäkringskassan och arbetsförmedlingens lurendrejerier och skitsnack.
  En sjukskriven har sina rättigheter men när det väl kommer till kritan så är de sjukskrivna skit värda. De lever och jobbar i svett och blod för sitt land, betalar skatt. Allt de får tillbaka i detta land är ett liv i fattigdom.
  Jag vill inte bli ytterligare en i mängden när jag når min pension.
  leva ett liv i fruktan pga egoistiska politiker är inget liv värt att leva ut i detta land.

  Sveriges system bör omredigeras. Som de håller på just nu så kommer det inte dröja länge förrän Sverige når botten.

  Jag kan säga med stor stolthet att jag gladligen lämnar detta korrupta skitland med falska politiker.

 41. Ali Says:

  Varje sekund föds en idiot. Här finns tydliga exempel på sådana. Främlingsfientliga har alltid argument till sina åsikter och kan också lätt hitta källor som stödjer deras åsikt.

  ”Beräkningen baseras på en icke-existerande familj som har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag per person i familjen. Den innefattar bidrag som är omöjliga att kombinera med varandra, som är delvis beräknade på felaktigt sätt och i något fall bara osannolika. Några av bidragen är inga rättigheter, utan förutsätter en motprestation. För andra måste man ha verkliga kostnader som är högre än bidraget. För att få bidragen enligt exemplet måste den ensamstående mamman plugga svenska och delta i arbetsmarknadsinsatser på heltid. Den verkliga bidragsnivån för en nyanländ familj enligt exemplet är på samma nivå som riksnormen för försörjningsstöd för en motsvarande svensk familj.”

  http://motargument.se/2012/09/27/hur-mycket-ersattning-far-invandrare-i-etableringsreformen/

  • ladycobra Says:

   Men snälla Ali, Det har inget med främlingsfientlighet att göra att tycka att det skall vara samma förmåner för alla och inte bättre förmåner för de som kommer hit och inte betalat en krona i skatt för välfärden de får ta del av som skattebetalarna har betalat för… MAnnen som ringde ring P1 sa ju tydligt att det var inte bidragen han var emot utan skillnaden mellan förmåner för svenska skattebetalare och de som kommit till vårt land.

   Om nu en representant för försäkringskassan lämnat fel uppgifter kan ju inte jag eller någon annan råda över,, men jag tror inte att han lämnat fel uppgifter.
   Hans namn finns med i länken och likaså namnet på den som kontaktade försäkringskassans representant.

   Självklart så går inte media eller politiker ut med uppgifter av detta slaget för det skulle skapa sådana motsättningar i samhället,, de är ju dessutom livrädda att SD skall få fler röster om sanningen kommer fram.. Både SVT och SR samt media är politiskt styrt, att Fria Tider blivit så populär sejt beror på att de inte mörklägger som övriga media gör.

   I nedanstående länk finns mycket intressant läsning.. Men lyssna på videos och läs grundligt och skumma bara inte igenom ytligt.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Läs också nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/25/tino-sanandaji-media-vilseleder-om-invandring-och-socialbidragsberoende/

   Läs också Socionomen och journalisten Gunnar Sandelins artikel i DN, han har själv arbetat på ett socialkontor och betalat ut bidrag och läs vad han skriver.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

   Läs också vad Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

   Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i sverige och hur kan man då kalla sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla även i ämnen som nu tystas ned.

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658

  • ladycobra Says:

   SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN DU LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN DÄR GER NIKLAS LÖFGREN ETT UTFÖRLIGT SVAR.

   http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

   Läs och begrunda i ovanstående länk.

   Är det så konstigt att man ställer något krav på individerna som får dessa bidrag.

   Det ställs ju krav på svenska skattebetalare också.

   Och du får vara vänlig att inte kalla mig för idiot,, kritisera dem som har fattat beslut om dessa bidrag och motprestationer i så fall och inte mig.

   Jag har inte hittat på dessa summor.

   Skriv eller twittra till Niklas Löfgren om du fortfarande inte tror på detta…Han finns på Goggles skriv bara in hans namn,

   Dessa bidrag har inget med främlingsfientlighet att göra, och det finns inget främlingsfientligt i mitt blogginlägg utan jag återgav bara vad Fria Tider hade i sin artikel..

   Nu vill jag inte ha fler påhopp och ofärskämdheter ang. detta.

 42. Suzz Says:

  Tycker nåt inte stämmer.. Han kunde inte prata om siffrorna när han jobbade på FK, men nu går det tydligen att ringa dit och få info om siffrorna.. Så dom har alltså inte tystnadsplikt längre..??

  • ladycobra Says:

   Jag känner inte till om det har vlivit ändringar på tysdnadsplikten i försäkringskassan, men mannen hävdade detta.
   Jag tog bara med detta samtal för att folk skulle få lyssna på vad han sa…för det var mycket där som nog säkerligen inte många känner till utom de som fått
   ersättning för t.ex. glasögon, kollektivtrafikkort, m.m. som han räknade upp.

   Läs vad Gunnar Sandelin skrev i en artikel i DN om mörkläggningen angående invandringen.. Han har arbetat som socionom och är nu journalist och har själv suttit och haft hand om bidrag m.m.Hans artikellänk finns i nedanstående inlägg, samt även artikel av Anna Dahlberg ledarskribent på expressen, samt förra debattledaren Belinda Olsson mycket bra skrivna artiklar som visar rädslan för att bli stämplade som rasister..

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

 43. Erere Says:

  Lite källkritik vore på sin plats ser jag.

 44. Johannes Says:

  Du som lagt ner all tid på dessa påhitt måste verkligen hata ditt liv.. Jag vet ingen invandrare som får dessa pengar, kanske dom på mars ?

  • ladycobra Says:

   Jo sannerligen får de bidrag, men detta vill inte media berätta..Varför tror du att det är så populärt att just komma till sverige..

   Försäkringskassan ger ut reklamfilm som visar på olika bidrag och förmåner som de kan få, det gäller ju inte bara invandrare.

   http://www.friatider.se/forsakringskassan-satsar-pa-att-fa-fler-att-soka-bidrag

   Hur kan du komma med en sådan oförskämdhet att säga att jag hittat på det jag skriver i min blogg.

   Jag tror istället att du saknar mening i din tillvaro som måste hoppa på en människa med sådan oförskämd kommentar.

   Har du frågat alla invandrare du ser eller flyktingar vad de får i bidrag?? Knappast och de torde inte upplysa dig om detta heller.

   Du får väl ta kontakt med representanten för försäkringskassan som det finns namn på i inlägget om du misstror hans uppgifter och ta för all del kontakt med RIng P1 SR och kritisera dem för att de i så fall låter en man berätta om bidragen och förmånerna för invandrare..

   Han uppgav sitt namn och jag är övertygad om att han inte skulle ringa och säga dessa siffror om han inte visste att det var rätt,, då hela svenska folket kunde höra vad han sa.

   Du kan ju istället ösa ur dig din kritik mot Fria Tider som har skrivit artikeln som jag använde i min blogg. om du nu ogillar det som finns i artikeln så mycket..

   Om du kommenterar mera i min blogg så undanber jag mig oförskämdheter.

  • ladycobra Says:

   SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN DU LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN DÄR GER NIKLAS LÖFGREN ETT UTFÖRLIGT SVAR.

   http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

   Dessa människor som får detta bor i Sverige och inte på Mars som du antydde.

   Jag har inte hittat på dessa siffror utan det är fakta från Försäkringskassans Niklas Löfgren, om du inte tror på dessa siffror kontakta honom själv, han finns på Twitter och Gå in på Googles skriv in hans namn så finner du flera uppgifter om honom..

 45. Suzz Says:

  Jag vill veta vilka bidrag det gäller samt länk till FK där jag själv kan läsa detta…

 46. Ahmed Says:

  Sluta länka till din egna blogg som källa, din blogg är inte fakta. det är din åsikt. Länka till försäkringskassan. Inte till ”en säker källa från försäkringskassan sa att det va så, och att man kan kolla upp det”

  Lär dig vad källa betyder, tar hela din blogg som ett skämt tills du kan visa solida bevis på hur det hela går till. Anledningen till att du får så många besökare är för att så många reagerar på hur ”udda” denna blogg är.

  Mvh
  Ahmed, Svensk sedan 2007

  • ladycobra Says:

   Hej Ahmed! Hoppas du trivs i Sverige! Du får gärna tycka att min blogg är ett skämt, Skriv istället till Fria Tider som namngav denne representant för Försäkringskassan och klaga på att deras artikel då är ett skämt.. Jag är övertygad om att de inte skulle vara så idiotiska att de uppenbarligen skulle ljuga om det som står där, det skulle ju direkt förstöra deras rykte och det är säkert många som kollar upp vad de skriver. Jag har faktiskt skrivit till dem och ifrågasatt uppgifterna om vad denne försäkringsrepresentant uppgivit.. Jag tar inte in i min blogg det jag tror är helt felaktigt.

   Du kan ju även kontakta representanten för försäkringskassan och ifrågasätta vad han uppgivit.

   Snälla Ahmed.. Jag länkar till min blogg för där har jag ju källorna till det jag vill informera om, det är lättare än att hela tiden lägga in artiklar.

   Nedanstående videos är videos och ingen länk till min blogg.

   Jag hoppas ni tittar på nedanstående filmer som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

   Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

   Se på filmerna i nedanstående videolänkar.

   Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

   Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel somjag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

   Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

   Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i sverige och hur kan man då kalla sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla
   även i ämnen som nu tystas ned.

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab

   Läs också nedanstående artikel

   http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

   Lyssna på en invandrare som ringer till Ring P1 och berättar vad han tycker.

   Lyssna även på intervju med Jan Guilou som noga granskat SD i flera dagar och säger vad han tycker.

   Jag är inte så outbildad som du tror att jag inte vet vad källa är,, om du har märkt det i min blogg så skriver jag alltid Källla: och så artikeln efteråt.

   Jag förstår mycket väl att inte min blogg är omtyckt speciellt bland människor som röstar på partier som vill öka flyktingmottagandet, men de tänker inte på att det är deras egna skattepengar som får vara med att betala detta, då det inte finns arbete till dem som kommer hit, arbetlösheten bara stiger, jag tycker också synd om alla som lider i länder där man dödar varandra och jag ber till Gud att det skall bli fred på jorden, men det går inte att ta emot alla människor som har det svårt i världen då går ju också vi mot en katastrof när pengarna tagit slut… I dag är den svenska statsskulden är 1 202 miljarder kronor (2013-07-31).

   Se fakta länk: (obs. inte länkat till min blogg )

   https://www.riksgalden.se/omriksgalden/statsskulden/Fakta_om_statsskulden/

   Jag har inget alls emot invandrare, har själv flera invandrare som vänner och jag är inte alls främlingsfientli eller rasist men jag är realist.

   Jag önskar dig allt gott och hoppas du skall trivas i Sverige!
   Gud välsigne dig!
   Vänliga hälsningar
   Ladycobra (konstigt namn kan tänkas men det är märket på golfklubbor som numera bara heter Cobra)

 47. Barbamama Says:

  Ensamstående svensk mamma med nackskada, yrsel, tinnitus och ständig smärta, utslängd från försäkringskassan och får 9000:-.

 48. Peter Says:

  Alltså lyssna nu, dessa summer stämmer inte alls. Jag har kolla upp detta på försäkringskassa, och det är flera stadier som man måste gå igenom för att få dessa bidrag. Det är mer en 3 barn och 7000 i hyra. Kolla själv på deras hemsida. Det är omöjligt att komma upp i denna siffran och det bekräftas bland flera. Det finns ingen kvinna i sverige som får denna summan. Lägg ner hatet nu!

 49. Camilla Sojjani Says:

  Dummaste jag hört på länge och du hänvisar ju bara till samma hela tiden! Så himla enkelt är det inte att komma hit som invandrare! Min man kom hit för ca 10 år sen och det va inte lätt för honom kan jag säga! Levde under existensminimum på typ ingenting! Han har jobbat sig upp! Han hade inte alla papper klara och trots att vi va gifta och hade ett barn tillsammans plus att jag väntade vårat andra barn så skickade jag dom tillbaka honom! I 3 månader va han borta vilket är kort tid! Jag fick hjälp och klarade mig bra så förstår inte va alla andra svenskar klarar på! Vi hade ett helvete när han kom tillbaka då han förlorat sitt jobb och blev skuldsatt och ingen hjälp fick han från staten utan han har fått klara sig själv!! Nu sitter vi här och försöker själva arbeta oss tillbaka och få ett bra liv med våra barn!

  • ladycobra Says:

   Snälla Camilla! Jag blir bedrövad av att höra att det varit så svårt för din man, men jag kan ju inte rå för att det betalas ut sådana bidrag och det kan hända att förmånerna blivit bättre än för 10 år sedan.

   Jag bara bloggade om detta för jag tycker att det var markligt för det finns många pensionärer som inte har råd att kosta på sina tänder eller hämta ut dyr medicin som inte går under kosnadsskyddet.

   Eftersom du ifrågasätter riktigheten så hoppas jag du läser svaret från Försäkringskassan till den som ifrågasatte dessa siffror.

   SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN DU LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN DÄR GER NIKLAS LÖFGREN ETT UTFÖRLIGT SVAR.

   http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

   Kanske det var för att han inte hade alla papper klara som han inte fick hjälp..

   Varför förlorade han sitt jobb?

 50. Ewa Lundgren Says:

  Jag skickade den här uträkningen till regeringen och fick svar från statsrådsberedningen att detta är en felaktig uträkning. Den går ej att kombinera på det här sättet.
  Då kopierade jag svaret som Fredrik fick och lade in i ett mail och skickade till regeringen igen. Ifrågasatte varför jag fick ett lögnaktigt svar från början. Väntar på nytt svar och hoppas få reda på varför du ljög i första mailet avslutade jag. Kan jag berätta att det kom inget mer svar. Det tar jag som tecken på att det finns inget att tillägga för bidraget stämde.

  Tack för ditt e-brev till regeringen. Jag har blivit ombedd att svara dig. Det korta svaret på din fråga är nej. Beräkningen som cirkulerar stämmer inte. Den baseras nämligen på en icke-existerande familj som uppenbarligen har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag per person i familjen. Beräkningen innefattar bidrag som är omöjliga att kombinera med varandra, som är delvis beräknade på felaktigt sätt och i något fall bara osannolika. Några av bidragen är inga rättigheter, utan förutsätter en motprestation. För det andra måste hushållet ha verkliga kostnader som är högre än bidraget. För att få bidragen enligt exemplet måste den ensamstående mamman plugga svenska och delta i arbetsmarknadsinsatser på heltid. Den verkliga bidragsnivån för en nyanländ familj enligt exemplet är på samma nivå som riksnormen för försörjningsstöd för en motsvarande svensk familj. Dessutom kan etableringsersättningen dras in eller sättas ned om man inte medverkar i sin etableringsplan på heltid. Reglerna är även på väg att ändras så att det framgår tydligt att det också betyder att man ska tacka ja till ett lämpligt arbete. Jag vill även poängtera två ytterligare saker: Det första är att den så kallade SFI-bonusen på maximalt 12 000 kronor inte på något sätt är en rättighet. Den högsta bonusen betalas bara ut till den som har klarat av den högsta nivån av utbildningen inom 12 månader från utbildningsstarten. Denna bonus ska fungera som en morot för att snabbt lära sig det svenska språket och på så sätt underlätta integrationen i vårt samhälle. Det andra gäller den retroaktiva föräldrapenningen. Eftersom din uträkning utgår från att barnen är minst 11 år gamla har rätten till föräldrapenning upphört. Jag hoppas att jag på detta sätt har kunnat sprida lite ljus över de oriktiga uppgifter som cirkulerar. Jag vill avslutningsvis önska dig en fin höst.

  Med vänliga hälsningar,

  Filip SolsjöPolitiskt sakkunnigStatsrådsberedningen Anknytning: 59150Mobil: 072-5136585filip.solsjo@primeminister.ministry.se

  • ladycobra Says:

   Hej!

   Ibland undrar jag om politiker är så insatta i vissa saker.. Jag skrev tidigare till riksdagen om detta med ÄFS (äldreförsörjningsstöd för invandrare) Skrev till olika partier, fick bara svar från FP som skrev att det var helt fel…

   Det jag tyckte var orättvist mot svenska skattebetalande pensionärer som inte kommer upp i lägsta beloppet som invandrare som fyllt 65 år får

   Fick svar att detta var helt fel, jag bifogade då länkar till honom och bad att han skulle läsa dessa och sedan komma tillbaka till mig och säga om det var fel..

   Fick aldrig svar på mitt mejl,, alltså var denne politiker inte insatt i detta ÄFS och fick se att påståendet var rätt angående deta.

   Beträffande mitt blogginlägg så hoppas jag du även lyssnar på mannen som ringer till ring P1
   och upplyser om orättvisorna mot svenska ensamstående mödrar som inte alls får sådana skattefria bidrag som invandrare och det var en massa andra förmåner utöver somgratis glasögon, gratis telefon, gratis kollektivtrafikkort, kläder till barnen för om jag minns rätt 6000 kr

   Jag blir så besviken på våra politiker som ljuger och media mörklägger sanningar.

   Gå in på nedanstående artikel av Gunnar Sandelin socionom och journalist som berättar om mörkläggningen om invandrarna.

   http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

   Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

   Läs om ÄFS (Äldreförsörjningsstöd för invandrare) i nedanstående inlägg samt uppgifter om kostnader för flyktingpolitiken, videos m.m.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Hör av dig om du får något mer svar från moderaterna.

   Tack för upplysningen
   Ha en trevlig helg!

   • Louise Says:

    men lilla Kobran. äldreförsörjningsstödet är lika för alla, svenskar som invandrare. Du kan läsa allt om det på pensionsmyndigheten.se där man också söker detta bidrag. Sen finns det också något som heter garantipension och maximal garantipension kan man bara få om man bott 40 år i Sverige så detta bidrag MISSGYNNAR invandrare. Det kan du också läsa om på pensionsmyndigheten.se. ENKELT!!!!

   • ladycobra Says:

    Men snälla lilla Louise, Läs nedanstående länk så ser du bl.a. att det är Försäkringskassan som administrerar ÄFS för invandrare. Läs nedan.

    ”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

    ”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

    ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

    Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

    Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

    Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

    Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

    Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

    Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

    Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

    Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

    Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

    Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

    Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

    (Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

    ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

    De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
    Diskriminering.

    Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

    Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

    Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

    Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

    http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

    Insändare angående ÄFS och orättvisan.

    http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

 51. marcus Says:

  Kan du länka ifrån försäkringskassan för hittar inte ett skit, så sluta att hitta på massa skit

  • ladycobra Says:

   Snälla Marcus!

   Det är inte jag som hittar på massa skit som du skriver utan jag bara bloggar om detta och uppgifterna kommer ju från en representant från Försäkringskassan.

   Gå in på länken nedan och läs, där finns referenser i blått till källorna som representanten för Försäkringskassan skriver om.

   SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN DU LÄSA NEDAN OM DU KLICKAR PÅ LÄNKEN DÄR GER NIKLAS LÖFGREN ETT UTFÖRLIGT SVAR.

   http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

   Lättare läsa det Niklas Löfgren skrev till svar om bidragen än att gå in på olika paragrafer i länkarna som han refererar till.. Förstår inte att sådana paragrafer skall vara så krångliga och omständiga..

   Hoppas du nu får lite mera klarhet och snälla beskyll inte mig för att ha hittat på dessa siffror… Skriv till regeringen och klaga istället.

   Ha en trevlig helg!

  • ladycobra Says:

   Hej Marcus!

   I nedanstående länk kan du läsa om olika skattefria bidrag för invandrare, samt uppgifter på kostnader för invandringen, samt
   uppgifter om ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) för invandrare, statistik över ensamkommande 2011, vi tog emot flest av alla länder i europa, intressanta videos
   och artiklar.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Ha en trevlig helg!

 52. leif clavenheim Says:

  VARFÖR I HELA FRIDENS NAMN STÅR UPPGIFTER (skattemedel) UNDER SEKRETESSBESTÄMMELSER?

 53. ken Says:

  Naej.. har inget gott o säga om detta land längre!. Dem svenskar som finns i detta land vill inte bo här längre.. och det är tråkigt att vi ska behöva fly från eget land för att ni ” skattefolket , Politiker m.m ” ska förstöra ett land som var bra för
  länge sedan med att ta in massa jävla kamel ryttare o själmords bombare!..

 54. ingrid strandberg Says:

  Håller på att läsa all information på denna sida – kan ta tid.
  En undran: en ung rysk kvinna med 17-årig son flyttar in till en mycket äldre svensk man. Äktenskap inom 3 månader. Kvinnan går på utbildning i svenska och sonen går på gymnasium. Mannen visar sig vara hårt skuldsatt med minimal pension som inte kan räcka till tre personer i hushållet.
  Finns det någon uppgift vad denna kvinna med son får i bidrag för sitt uppehälle??

  • ladycobra Says:

   Kan tyvärr inte svara dig på detta. Hoppas du kan få svar på detta från
   annat håll. Denna kvinna var inte flykting, så det måste ju vara i så fall
   annat bidrag som gäller. Intressant fråga, får du svar så skriv och berätta.

 55. Erik Says:

  För det första gillar jag inte hur du för dig i din text. Det blir hela tiden tydligt att du genomsyras av en vi-mot-dem-mentalitet där ”dem” representeras, i detta fall, av invandrare. För det andra lägger du ofta ihop godtyckliga och osakliga argument som sedan låter som fullständig propaganda. Ta till dig av min kritik här och försök vara mer saklig och objektiv och avsluta med någon form av slutsats istället, jag har personligen svårt att ta dig på allvar annars och jag tror många håller med mig på den punkten. För det tredje så är dryga 22000:- i månaden väldigt knappt för att försörja en familj på fyra i det här landet när man varken talar språket eller är bekant med kulturen och får leva bland människor som segregerar dem socialt. Hur skall de här människorna (ja, de är människor, något du i texten inte verkade vilja upplyfta dem till) integreras i och ta del av det svenska samhället när de blir aktivt utestängda? Frågan är smått retorisk för jag har en föraning om att du helt enkelt önskade att de här människorna försvann någon annanstans, men att du inte får säga det i det här landet. Men jag arbetar med att låta folk bemöta argument, och således tänker jag även ge dig en chans att bemöta det jag har skrivit. Lycka till!

  • oldman94 Says:

   Välfärden, den skattefinansierade, är ju behovsstyrd snarare än inkomststyrd av den egna inkomsten. Dvs en fördelningsfråga……..
   …det som är poängen med LC´s inlägg, i min vy, är att det är ”skillnad på folk och folk”….dvs olika grupper med väldigt lika önskemål får väldigt olika support…….varför?

   • ladycobra Says:

    Tack för din kommentar, du har fattat varför jag tar upp detta i mitt inlägg..Det är just skillnaden på support som är poängen, och varför är det så?

  • ladycobra Says:

   Tydligen har du inte läst allt i mitt inlägg, då du drar sådana felaktiga slutsatser.

   Vad jag menar är att det skall inte vara skillnad på bidrag för invandrare och bidrag för icke invandrare.

   Läs mera i nedanstående inlägg.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Har inget med vi och dom att göra annat än att det skall vara samma förmåner för invandrare som för icke invandrare när det gäller bidrag.

   Om du nu misstror uppgifterna i mitt inlägg så är det ju upp till dig att kontrollera med uppgiftslämnaren i inlägget alltså försäkringskassans tjänsteman..

   Jag anser inte att det är svenskarnas fel att invandare blir segregerade, då de föredrar att bo där det finns fler med samma kulturella bakgrund som de själva.

   Man måste kunna diskutera kostnader och bidrag utan att få antydningar om att man är rasist eller främlingsfientlig…Har inget med detta att göra, utan endast realistiskt tänkande.

   Tack för att du besvärade dig med att svara, hoppas du fick lite mera klarhet nu om du läst lite mera i mitt inlägg .

   Med vänlig hälsning

   Ladycobra

 56. risto Says:

  • Etableringstillägg kan betalas ut till de som har barn. Är alla tre barnen under 11 år blir det 2 400 per månad. Om alla tre barnen är över 11 år blir det 4500 kronor per månad. Förutsättningen är att mamman deltar i etableringsplanen på heltid och EJ har underhållsstöd för barnen. Skulle hon få underhållsstöd försvinner etableringstillägget för det yngsta barnet och maxbeloppet blir istället 1600 kr om barnen är under 11 år och 3000 om barnen är över 11 år (källa: Försäkringskassan).

 57. Cecilia Says:

  Nu kan jag bara tala för mig själv, men jag betalar gladeligen skatt för att kunna hjälpa någon som behöver det. Alla invandrare har inte haft det lätt i sina liv, jag menar de kommer hit av en anledning.
  Jag jobbar, jag kämpar, jag prioriterar kostnader i mitt hem, men jag har aldrig blivit slagen, hotad, våldtagen, sett mina vänner,grannar och familj dö. Jag har aldrig behövt lyssna på ljudet av bomber som faller och hållt i mitt barn och undrat om det kommer att överleva. Jag är stolt över att vara svensk och att vi föregår med gott exempel när det kommer till att ta emot flyktingar. Skulle andra länder göra detsamma skulle ”kostnaden” inte vara lika märkbar.

  • ladycobra Says:

   Så du menar att det är demokratiskt att de som får generösa bidrag i bland hela livet ut eftersom de inte kan få ett arbete, skall slippa betala skatt på beloppen som är högre än vad en fattigpensionär får i bruttopension?

   Jag anser att vi borde hjälpa dessa fattiga flyktingar som är i flyktinglägren och som inte har råd att betala människosmugglare mellan 100 000 kr-200 000 kr som det kostar per person.

   Det är de som är rika som kommer till Sverige som har råd betala dessa dyra pengar till hänsynslösa människosmugglare.

   Nedan lite mer fakta på skattefria bidrag och ÄFS äldreförsörjningsstöd för invandrare som också är skattefritt och inte räknas som inkomst och därmed får de förmåner som ingen pensionär ens kan drömma om.

   Jag har inget emot att invandrare får bidrag, men vad jag vänder mig emot är att det skall vara samma bidrag för svenska skattebetalare som för invandrare, och jag undrar varför de som får dessa bidrag skall slippa betala skatt. Jag menar nu s.k. socialbidrag för dem som behöver det,, det kallas säkert inte för socialbidrag längre.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

   Läs och lyssna på vad Migrationsverkets anställda slår larm om, de menar att detta är inte hållbart längre med denna massinvandring, läs nedan.

   https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/migrationsverket-pengar-flodar-ut-till-lycksokare-och-kriminella/

   Utbrett fusk med SFI som finansieras av skattebetalarna. Se uppdrag granskning om detta.

 58. Eddie M Says:

  Låter ungefär som allt annat rasistiskt skitsnack som dyker upp lite här och var.

 59. Maria Says:

  Antar att du har läst på ordentligt om alla bidragen och krav för att få dom?

  Vi kan ta etableringsersättningen tex
  För att få fullt bidrag ska man gå på de aktiviteter som ingår i ens egna etableringsplan
  Alltså man går dagligen till ett jobb skulle man kunna säga

  Det står också på försäkringskassans hemsida att om man har underhållsstöd så innebär det en minskning av etableringstillägget.

  Sen måste jag fråga varför detta nu skulle vara så hemskt?
  Mamman och sina 3 barn har flytt undan ett krig och kommer till Sverige.
  Dom kan inte språket, dom känner ingen och det enda dom äger ligger i deras väskor.

  Är inte detta då en bra start för dom.
  Så att barnen kan gå till skolan och mamman kan lära sig svenska och så småningom ge sig ut på arbetsmarknaden och på så vis börja betala skatt till Sverige..
  Då är väl det rätt futtiga pengar hon går för att komma igång, ellerhur?


 60. […] Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen.. Fick till svar nedanstående: Hej, nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder. SFI-bonus gäller dock även detta exempel. Widar Nord Publisher widar@friatider.se Läs nedanstående inlägg; Försäkringskassan: Invandrad 3-barnsmor får ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst” https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-… […]


 61. Helt sjukt !!! Jag som jobbar heltid och har eget bostad fär inte hit man man som jag kommer försörja honom.men alla andra ska komma hit och leva på bidrag helt sjukt vill ha rättvis

 62. LG Says:

  blir så besviken av att läsa sådant här är multisjuk och utförsäkrad från f kassan och tvingas leva på som det heter min försörjningspliktiga hustrus a-kassa har levt som ett hjon sen 09 nu juristerna överklagar än hit än dit men utan att det händer något under tiden har vi fått sälja nästan allt vi ägt vi vanliga svenskar som är svårt sjuka tvingas gå från hus och hem och folk som kommer hit får allt serverat på silverfat ska man inte ta hand om sina egna först vart f-n är det här landet på väg jag bara undrar????

  • ladycobra Says:

   Hej och tack för din kommentar, ja det är helt sjukt hur regeringen själv våra skattepengar och delar ut skattefria bidrag som
   många fattigpensionärer inklusive mig själv skulle vara överlycklig att få. Läs om ÄFS (äldreförsörjningsstöd för invandrare 65 år) skattefritt
   och högre än vad många skattebetalande pensionärer får ut i bruttopension. detta är inte rättvist mot oss skattebetalare!

   Läs fakta nedan på olika skattefria bidrag och förmåner.

   https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

  • Ingrid Says:

   Det är snart inte en enda hel svensk som får bo i Sverige alla invandrare tar hem och hus från oss… Finns nästan inte ens ett svenskt matställe mer och vi som är allergiker kan inte äta ute för att dom inte förstår vad vi säger, vat är vårt land och var är våra arbete och varför tar inte ett enda parti gag i sådana saker. Jag blev väldigt svårt sjuk sist jag åt ute för att han inte kunde lyssna på mig så pass att alla mina värden sjönk och jag kom in akut till sjukhuset och nu blev det en massa tabletter för att få upp alla mina värden i gen

 63. Ingrid Says:

  Detta är inte klokt, jag har inte fått 1 kr i månaden sedan 2 år snart 3 år och jag får inte någon hjälp alls. Bor i ett renoveringsobjekt och jag har damm och kvalster allergi. Dom tycker att jag och min make och mina katter ska leva på en halv existens minimum efter hans dåliga lön. Sedan kan vem som helst komma till vårt land och få hur mycket som helst. Hjälp dom som bor i landet först innan ni hjälper en massa andra folk


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: