Arkiv för september 2013

Muslimer i Norge vill döda homosexuella och konvertiter

28 september, 2013

Den i Norge verksamma muslimska organisationen Islam Net får skarp kritik i norska medier. Detta efter att man till en konferens bjudit in Abu Usamah at-Thahabi, en ökänd hatpredikant som bl.a. har sagt att “homosexuella är perversa, smutsiga hundar som bör kastas från fjället” och “kvinnor har ofullständiga intellekt”.

Förra året bjöds en i Storbritannien verksam imam, Haitham al-Haddad, in till ett av Islam Nets arrangemang. al-Haddad är bl.a. känd för att förespråka stening av homosexuella och människor som konverterat från islam. Han ska också vara positiv till barnäktenskap och uppges ha sagt att “ju yngre flickor är när de gifter sig, desto bättre”.

Islam Net, som påstår sig ha c:a 2000 medlemmar, förnekar naturligtvis anklagelserna om att de skulle sprida hatbudskap. Organisationens ledare Fahad Qureshi hävdar att citaten från de talare organisationen anlitar är “tagna ur sina sammanhang för att svärta ner islam“.

Referens: http://www.dagbladet.no/2013/09/27/kultur/kronikk/debatt/meninger/debattinnlegg/29495642/

Referens: http://avpixlat.info/2013/09/28/muslimsk-organisation-nedvarderar-kvinnor-och-vill-doda-homosexuella/

Det finns ett ord i Koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar Islam, så det är säkert många som utnyttjar denna möjlighet.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Nedan en föreläsning om islam, mycket intressant att lyssna på denne professor, väl värt att lyssna på.

Lyssna också på nedanstående föreläsning.

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

MEN DET FINNS ETT HOPP NÄR MAN SER DENNA VIDEO, DÄR EN MAN BERÄTTAR ATT HAN KONVERTERAT TIL KRISTENDOM OCH FÖLJER KÄRLEKSBUDSKAPET ”BEHANDLA ANDRA SOM DU SJÄLV VILL BLI BEHANDLAD”

Fler vittnesmål från muslimer som lämnat Islam för kristendom.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/25/fler-och-fler-lamnar-islam-och-blir-kristna/

SD ENDA PARTIET SOM TAR UPP DE ÖKANDE SEXUALBROTTEN I SVERIGE.

28 september, 2013

LYSSNA PÅ RICHARD JOMSHOF SD I ETT MYCKET BRA TAL OM SEXUELABROTT I SVERIGE.

Statistik från BRÅ angående våldtäkter, gammal statistik men säkerligen lika aktuell nu.

Varför mörkläggs fakta som Brås egen information visar enligt nedan?

I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2″ framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17″ framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.

Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

Varför anses det som rasistiskt eller hets mot folkgrupp att berätta sanningen???? varför skydda grova våldtäktsmän som har utländsk härkomst. mer än någon annan våldtäktsman??

ENLIGT NY STATISTIK FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 2010
ANMÄLDES 17.167 SEXUALBROTT I SVERIGE.

Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott. I knappt en tredjedel av de polisanmälda fallen, är den som har utsatts för våldtäkt under 15 år.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2433195/sexoffer-kranks-i-rattsprocesser

VEM TÄNKER PÅ DESSA UTSATTA KVINNOR SOM I MÅNGA FALL FÅR PSYKISKA MEN FÖR LIVET EFTER EN VÅLDTÄKT OCH SOM FÅR EN NEGATIV INSTÄLLNING TILL MÄN EFTER EN VÅLDTÄKT….

Skall samhället ta mer hänsyn till gärningsmännen än offren? I nuläget verkar det så i Sverige.

Läs även om gruppvåldtäkten där man stoppat upp en vinflaska i underlivet på en kvinna och blev frikända.
Men efter att många upprörda människor hört av sig så kommer målet att överklagas.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/17/tingsratten-inte-valdtakt-att-stoppa-in-vinflaska-i-underlivet-pa-en-tjej/

Inte ens i Taxi kan kvinnor känna sig säkra då det begås våldtäkter även i Taxi och t.o.m.inom färdtjänsten.

En kvinna hemmahörande i Alingsås våldtogs av en taxichaufför natten mellan lördag och söndag. Våldtäkten skedde då kvinnan någon gång vid ettiden på natten åkte taxi från Vårgårda till Alingsås.

Några närmare detaljer om övergreppet vill polisen inte gå ut med i nuvarande utredningsskede. Den 35-årige chauffören, som enligt häktningsframställan är av icke-västlig invandrarhärkomst men svensk medborgare, är dock på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Referens: http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=12736

referens: http://avpixlat.info/2013/09/26/taxichauffor-valdtog-kvinnlig-kund-begars-haktad/

KVINNOR VÅGAR SNART INTE TA TAXI FÖR DET HAR FÖREKOMMIT SÅ MÅNGA VÅLDTÄKTER JUST I TAXI.

NORGE.Den norska nyhetskanalen P4 har intervjuat två somaliska män och en senegales i den utsatta stadsdelen Grönland i Oslo om varför invandrares våld mot norska kvinnor är så omfattande – och svaren är chockerande.
– ”Helt ärligt, norrmän är förjävliga, säger en somalier”.

En av de intervjuade somalierna säger till radions reporter, Abid Raja, att en anledning till att invandrare våldtar och trakasserar norska kvinnor är att de inte täcker sig med slöja.

– ”Hör på nu. Norska kvinnor klagar över att utländska män gör ditt och datt men grunden till att det sker många våldtäkter är att norska kvinnor går runt nästan nakna”, säger den 26-årige somaliern till P4.

– ”Och så klagar de på att de våldtas? Det är deras eget fel”.

En senegales berättar att alkohol är en del av problembilden.

– ”När vi dricker mycket och blir fulla händer det att vi överfaller dem, men när vi inte dricker angriper vi inte kvinnor, utan respekterar dem”, berättar han.

I Oslo begås de allra flesta våldtäkter av invandrare och statistik i Sverige vittnar om samma sak. Särskilt flitiga våldtäktsmän är invandrare från vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika, som enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (PDF s. 107) http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/ är misstänkta för 20 gånger så många våldtäkter per capita som svenskar.

Fotnot: Intervjun sändes för första gången av P4 den 14/5 -08. Noten är tillagd i efterhand.

Källa: http://www.p4.no/story.aspx?id=272134

Referens: http://www.nyhetspressen.se/2713773.html
http://www.friatider.se/somalier-berattar-darfor-valdtar-vi-nordiska-kvinnor

”Indvandrerkriminalitet – Sveriges store tabu”- så skriver Jyllands-posten i Danmark och redovisar fakta på statistik m.m. på våldtäkter i Sverige. Läs vidare i länken nedan som är på flera sidor.

http://jyllands-posten.dk/international/ECE3281416/indvandrerkriminalitet-sveriges-store-tabu/

Se denna video om fruktansvärda våldtäkter.

Inte ens i Taxi är kvinnor säkra i Sverige, Se videos nedan.

FÖRFÄRLIGT ATT EN LÄKARE UTFÖRT VÅLDTÄKTER MOT BARN PÅ HANS EGEN VÅRDCENTRAL OCH DESSUTOM FILMAT DESSA.
LÄS OM DETTA NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/27/arabisk-lakare-atalas-for-grov-valdtakt-av-barn/

Beskriv massinvandringens effekter på ett ärligt och korrekt sätt

28 september, 2013

Två miljöpartister, Nils Karlsson och Anders Åkesson, skriver i Kvällsposten den 14 september att det är av vikt för lokala politiker att ”Beskriva mångfaldens fördelar” – detta i syfte att ställa SD ”till svars” och se till att deras skeva verklighetsuppfattning inte får sätta dagordningen”.

Upprinnelsen till Karlssons och Åkessons debattartikel torde vara att valpaniken börjar sätta in, då SOM-institutets senaste undersökning visar att allt fler svenskar ställer sig negativa till Sveriges, ur ett europeiskt perspektiv, massinvandringspolitik.

Till att börja med ser jag svårligen vad det är som SD skall ställas till svars för, då våra motioner och politik konsekvent röstats ned på såväl kommunal- som riksnivå. Det är högst förvånande att dessa bägge politiker inte verkar ha kännedom om det parlamentariska läge som råder i Sveriges kommuner och riksdag.

Dock har jag stora förhoppningar om att ändringar kommer att ske efter valet 2014, då det blir svårt att negligera vad uppemot en miljon svenskar röstar på. För övrigt så saknar miljöpartisternas artikel någon som helst konkret beskrivning av ”Mångfaldens fördelar” – vilket förvisso är mindre förvånande.

För det andra så undrar jag vad det är som är ”skevt” i SD:s beskrivning av verkligheten? I min och Karlssons stad, Malmö, ser jag en enorm segregation och ett växande utanförskap – jag ser bostadsområden som är extremt trångbodda och nedslitna, där jag vet att Karlsson och hans gelikar inte bor.

Min stad har en akut bostadsbrist med stor hemlöshet gällande barnfamiljer som direkt konsekvens av MP:s politik på flera olika plan. Jag ser skolor som överhuvudtaget inte fungerar, där på sin höjd en av fem elever klarar de av Skolverket uppsatta nationella målen. Jag ser förkrossande stor arbetslöshet, jag ser våld, droger, hopplöshet och allt detta i effekt från förd politik – där Karlsson och MP har stort ansvar som styrande parti. Jag undrar vem är det egentligen är som skall stå till svars inför väljarna?

Men det värsta är ändå dessa miljöpartisters oförmåga att lyfta blicken längre än till Sveriges sydkust. Jag ser förbi horisonten och där framträder en grym värld med många konflikter och krig som medför svält, sjukdomar och förföljelse av människor.

Det finns uppemot 20 miljoner flyktingar i världen, varav de absolut flesta framför ett eländigt liv, i något som i bästa fall liknar ett tältläger – bristen på mat, rent vatten och vård är akut. Jag ser också hur vår regering, i panik och rädsla för Miljöpartiets politiska korrekthet, tar av Sveriges biståndspengar för att bekosta den väldigt dyra invandringen till Sverige.

Detta är i mina ögon ett absurt och högst omänskligt politiskt förfarande. SD vill, som kanske bekant, öka biståndet med minst en miljard kronor till dessa flyktingar, och varken jag eller mitt parti är rädda för miljöpartiet – till skillnad från regeringen.

Så jag uppmanar Karlsson och andra miljöpartister att ärligt stå för effekterna av den politik de själva för och sedan öppet ta debatten med mig och mitt parti. Vi låter Sveriges väljare avgöra om ett år och jag känner mig mycket trygg.

Magnus Olsson
Kommunalråd SD Malmö

Karlssons och Åkessons debattartikel i Kvällsposten kan läsas HÄR.
http://www.expressen.se/kvp/ledare/beskriv-mangfaldens-fordelar—maste-goras/

Lyssna på David Lång som talar om invandringen i riksdagen, mycket bra och rakt tal.

Måndag den 30 september 2013 kl 11 kommer SD att träffa pressen. Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/27/sd-anordnar-presstraff-om-invandringens-kostnader/

Ullenhag vill satsa mer pengar på flyktingmottagande. Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/27/ullenhag-mer-pengar-till-massinvandringen/

Läs nedan om fakta på olika skattefria bidrag för invandrare, samt kostnadr för flyktingpolitiken som säkerligen stigit enormt sedan dessa undersökningar gjordes. Intressanta videos och artiklar finns med i inlägget.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

SD anordnar pressträff om invandringens kostnader 30 september.

27 september, 2013

untitled

Måndagen den 30 september kl 11 bjuder Sverigedemokraterna in till pressträff i riksdagens presscenter. Avsikten är att redogöra för de besparingar partiet beräknar går att göra i statsbudgeten med en minskad asyl- och anhöriginvandring och mer ansvarsfull invandringspolitik.

Det är Sven-Olof Sällström, SD:s ekonomiskpolitiske talesperson, och Oscar Sjöstedt, politiskt sakkunnig på SD:s riksdagskansli, som kommer att redogöra för den kalkyl som ligger till grund för partiets besparing. Beräkningen avser hur mycket pengar som kan sparas under budgetperioden 2014-2017. Nettosiffror kommer att redovisas där hänsyn tagits till såväl kostnader som intäkter och även med hänsyn till svårigheterna med att kraftigt minska invandringen på kort sikt.

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/presstraeff-sd-presenterar-beraekning-av-invandringens-kostnader-maandag-30-september-910941?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

Referens: http://avpixlat.info/2013/09/27/sd-anordnar-presstraff-om-invandringens-kostnader/

Lite fakta om skattefria bidrag för invandrare.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Ullenhag: Mer pengar till massinvandringen

27 september, 2013

ullenhag-goten

Bilden ovan är från Ullenhags besök i Rosengård. Okänd fotograf.

Integrationsminister Erik Ullenhags (FP) senaste gettosejour börjar komma till sin ände. I veckan har han låtsats vara engagerad i Rosengårdsbornas liv och aviserar nu att han – som brukligt är numera – ämnar sätta sprätt på ännu mer pengar för att hålla igång den konstgjorda andningen.

– Jag får ett brett kontaktnät och en bred bild över hur Malmö ser ut. Malmö har en otrolig skaparkraft, mycket entrepenörskap och mycket duktiga människor men samtidigt stora sociala utmaningar, säger Erik Ullenhag.

Med start i höst ska 15 så kallade utsatta stadsdelar runtom i Sverige få extra pengar – bland annat Rosengård och Seved i Malmö. Mer pengar ska också läggas på svenskundervisningen, men samtidigt ska även hårdare krav ställas på nyanlända som inte ska kunna tacka nej till jobb på annan ort.

– Nästan alla man träffar säger att man vill komma i arbete. En del kan tycka det är lite tufft om jag säger att man då får man vara beredd att flytta. Men de flesta jag träffar köper det resonemanget, säger Erik Ullenhag.

Lyssna på Sveriges radio angående detta.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5658178

Referens: http://avpixlat.info/2013/09/27/ullenhag-mer-pengar-till-massinvandringen/

FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG OCH KOSTNADER FÖR NUVARANDE FLYKTINGPOLITIK SOM KOMMER ÖKA DRAMATISKT DÅ DET KOMMER TUSENTALS FLER FLYKTINGAR SOM FÅR PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND.LÄS NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Invandrare som redan är här börjar reagera över att det kommer så många asylsökande hit, då det inte finns arbete till dem som redan är här.Därför har SD väldigt många invandrare som röstar på dem och även arbetar för dem, speciellt kristna från mellanöstern som flytt p.g.a. de är förföljda för sin kristna tro.

LYSSNA PÅ DAVID LÅNG SD SOM TALAR I RIKSDAGEN OM MASSINVANDRINGEN, MYCKET BRA TALAT!

Lyssna på en invandrare som ringer Ring P1 och säger vad han tycker om SD, lyssna även på Jan Guilou som noga granskat SD och som säger vad han tycker, samt lyssna på Jimmy Åkesson som har som vanligt kloka ord att säga.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Frias för gruppvåldtäkt – rummet var för mörkt

27 september, 2013

Sex tonårspojkar som tidigare dömts för en uppmärksammad gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta i mars frias nu av Svea hovrätt.

Hovrätten ifrågasätter hur korrekta iakttagelser flickan kunde göra i ett mörkt rum där okända personer kom och gick.

– Domen ger uttryck för en dålig kvinnosyn, säger flickans målsägarbiträde Magnus Eriksson, till Expressen.se.

Händelsen inträffade den 2 mars i år i en lägenhet i dömdes i Solna tingsrätt för grov våldtäkt, den sjätte dömdes för försök till grov våldtäkt, till ungdomsvård och ungdomstjänst.

Men i Svea hovrätt frias de sex tonårspojkarna. I hovrättsdomen noteras en tydlig förskjutning i synen på trovärdigheten hos parterna.

Flickans målsägarbiträde tycker att domen är felaktig.

– Jag tycker att domen är olycklig och ger uttryck för en dålig kvinnosyn. Det finns ingen flicka i 15-årsåldern som frivilligt har samlag med för henne sex helt okända människor i ett mörkt rum som dessutom är låst. Periodvis befinner sig tre personer i rummet och när hon försöker röra sig ut har de ställt sig i vägen. Hon kommer inte därifrån på fyra timmar, säger Magnus Eriksson.

Hur tror du flickan reagerar när hon får höra om domen?

– Hon kommer naturligtvis att bli förtvivlad över att inte vara trodd.

Solna tingsrätt fann flickans berättelse helt trovärdig och pojkarnas berättelser som mindre trovärdiga eftersom de ändrades under rättsprocessens gång.

”Inte kontigt pojkarna ljög”

Svea hovrätt anser i stället att det inte är konstigt att pojkarna ljög inledningsvis och hävdade att de inte ens varit på den lägenhetsfest där de påstådda våldtäkterna ägt rum. Detta eftersom de visste att en av deras vänner redan gripits och att de därför var rädda för att de själva skulle bli anklagade för något.

Flickan ses som trovärdig även av hovrätten, som ändå ifrågasätter hur korrekta iakttagelser hon kunde göra i ett mörkt rum där personer som hon inte kände sedan tidigare kom och gick.

– Det är larvigt. Hon har ju identifierat dem med rösterna. Hon har sagt ordningsföljden hyfsat riktigt och att hon misstar sig i vissa detaljer ger bara uttryck för att hon är fullkomligt sanningsenlig, säger Magnus Eriksson.

”Inte i hjälplöst tillstånd”

Hovrätten anser inte att flickan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och menar att det saknas belägg för att hon var rädd för att bli misshandlad.

– Även om det inte framställs som ett våld så är de numerärt så övertaliga. Hon inser att hon inte kan komma därifrån, säger Magnus Eriksson.

Hur har flickan mått sedan det här hände?

– Väldigt dåligt. Hon säger att hon vänder sig om på gatan, undviker icke belysta platser och varje gång on går och lägger sig maler det i huvudet på henne. Hon har sagt till mig att när det här hände upplevde hon dödsskräck, säger Magnus Eriksson.

Pojkarna kan inte heller dömas för sexuellt ofredande eftersom det då krävs att åklagaren kan bevisa att de haft ”uppsåt att ofreda målsäganden på ett sätt som är ägnat att kränka hennes sexuella integritet”.

Två av pojkarna är bara 15 år, den äldste 17 år.

Källa: Expressens artikel nedan.

http://www.expressen.se/nyheter/frias-for-gruppvaldtakt–rummet-var-for-morkt/

http://www.expressen.se/nyheter/valdtagna-15-aringen-mar-valdigt-daligt/

http://www.expressen.se/nyheter/flera-doms-for-gruppvaldtakt/

LYSSNA PÅ RICHARD JOMSHOF SD I ETT MYCKET BRA TAL OM SEXUELABROTT I SVERIGE.

Statistik från BRÅ angående våldtäkter, gammal statistik men säkerligen lika aktuell nu.

Varför mörkläggs fakta som Brås egen information visar enligt nedan?

I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2″ framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17″ framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.

Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

Varför anses det som rasistiskt eller hets mot folkgrupp att berätta sanningen???? varför skydda grova våldtäktsmän som har utländsk härkomst. mer än någon annan våldtäktsman??

ENLIGT NY STATISTIK FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 2010
ANMÄLDES 17.167 SEXUALBROTT I SVERIGE.

Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott. I knappt en tredjedel av de polisanmälda fallen, är den som har utsatts för våldtäkt under 15 år.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2433195/sexoffer-kranks-i-rattsprocesser

VEM TÄNKER PÅ DESSA UTSATTA KVINNOR SOM I MÅNGA FALL FÅR PSYKISKA MEN FÖR LIVET EFTER EN VÅLDTÄKT OCH SOM FÅR EN NEGATIV INSTÄLLNING TILL MÄN EFTER EN VÅLDTÄKT….

Skall samhället ta mer hänsyn till gärningsmännen än offren? I nuläget verkar det så i Sverige.

Läs även om gruppvåldtäkten där man stoppat upp en vinflaska i underlivet på en kvinna och blev frikända.
Men efter att många upprörda människor hört av sig så kommer målet att överklagas.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/17/tingsratten-inte-valdtakt-att-stoppa-in-vinflaska-i-underlivet-pa-en-tjej/

Inte ens i Taxi kan kvinnor känna sig säkra då det begås våldtäkter även i Taxi och t.o.m.inom färdtjänsten.

En kvinna hemmahörande i Alingsås våldtogs av en taxichaufför natten mellan lördag och söndag. Våldtäkten skedde då kvinnan någon gång vid ettiden på natten åkte taxi från Vårgårda till Alingsås.

Några närmare detaljer om övergreppet vill polisen inte gå ut med i nuvarande utredningsskede. Den 35-årige chauffören, som enligt häktningsframställan är av icke-västlig invandrarhärkomst men svensk medborgare, är dock på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Referens: http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=12736

referens: http://avpixlat.info/2013/09/26/taxichauffor-valdtog-kvinnlig-kund-begars-haktad/

KVINNOR VÅGAR SNART INTE TA TAXI FÖR DET HAR FÖREKOMMIT SÅ MÅNGA VÅLDTÄKTER JUST I TAXI.

NORGE.Den norska nyhetskanalen P4 har intervjuat två somaliska män och en senegales i den utsatta stadsdelen Grönland i Oslo om varför invandrares våld mot norska kvinnor är så omfattande – och svaren är chockerande.
– Helt ärligt, norrmän är förjävliga, säger en somalier.

En av de intervjuade somalierna säger till radions reporter, Abid Raja, att en anledning till att invandrare våldtar och trakasserar norska kvinnor är att de inte täcker sig med slöja.

– Hör på nu. Norska kvinnor klagar över att utländska män gör ditt och datt men grunden till att det sker många våldtäkter är att norska kvinnor går runt nästan nakna, säger den 26-årige somaliern till P4.

– Och så klagar de på att de våldtas? Det är deras eget fel.

En senegales berättar att alkohol är en del av problembilden.

– När vi dricker mycket och blir fulla händer det att vi överfaller dem, men när vi inte dricker angriper vi inte kvinnor, utan respekterar dem, berättar han.

I Oslo begås de allra flesta våldtäkter av invandrare och statistik i Sverige vittnar om samma sak. Särskilt flitiga våldtäktsmän är invandrare från vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika, som enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (PDF s. 107) http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/ är misstänkta för 20 gånger så många våldtäkter per capita som svenskar.

Fotnot: Intervjun sändes för första gången av P4 den 14/5 -08. Noten är tillagd i efterhand.

Källa: http://www.p4.no/story.aspx?id=272134

Referens: http://www.nyhetspressen.se/2713773.html
http://www.friatider.se/somalier-berattar-darfor-valdtar-vi-nordiska-kvinnor

Se denna video om fruktansvärda våldtäkter.

Inte ens i Taxi är kvinnor säkra i Sverige, Se videos nedan.

FRUKTANSVÄRT ATT EN LÄKARE VÅLDTAGIT BARN OCH FILMAT DETTA SEDAN OCH PÅ HANS EGEN VÅRDCENTRAL SOM HAN ÄGER. LÄS NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/27/arabisk-lakare-atalas-for-grov-valdtakt-av-barn/

Arabisk läkare åtalas för grov våldtäkt av barn på vårdcentralen i Märsta.

27 september, 2013

2013-09-24-15-42-38_Sammer-Hemdan-300x160

Den 37-årige läkaren Sammer Hemdan åtalas för grov barnvåldtäkt, grovt barnpornografibrott och flera fall av sexuellt ofredande. Övergreppen skedde på hans egen vårdcentral i Märsta – där han också filmade sina brott.

Referens:
http://www.d-intl.com/2013/09/25/arabisk-lakare-atalas-for-grov-valdtakt-av-barn/

http://www.friatider.se/lakaren-sammer-hemdan-37-filmade-nar-han-begick-sexuella-overgrepp-pa-barn-i-tjansten-ar-ute-igen-om-drygt-ett-ar


%d bloggare gillar detta: