Archive for the ‘Australien’ category

Rättspsykriatriker: Islam skapar kriminalitet

1 augusti, 2013

DANMARK.Den kände danske författaren och rättspsykiatrikern Henrik Day Poulsen går ut och varnar för att radikal islam är ett växande hot mot det danska samhället.

Henrik Day Poulsen har skrivit en bok om muslimsk fanatism som han dagligen möter i sitt arbete.

– När vi undersöker unga kriminella med invandrarbakgrund, spelar islamism rätt ofta en roll. De har fått det inpräntat en fullständig förvrängd världsbild, i vilken det direkt eller indirekt är ok att utöva våld eller råna en bank, eftersom hela tillvaron är en kamp mellan Danmark och islam, i vilken de är på den goda sidan. Och när de blir anhållna och straffade, tror de igen, att det är ett uttryck för den kampen. Att det är på grund av rasism. De kan helt enkelt inte se att det de har gjort är fel. Det är mycket svårt att bekämpa kriminalitet som sker med den utgångspunkten, och därför är det en enormt farlig utveckling, säger Henrik Day Poulsen till BT.

Han menar att den världsbild som muslimer har gör att de känner sig marginaliserade. För att inte radikala muslimer ska kunna utnyttja den känslan föreslår han att samhället måste börja ställa krav. Till exempel menar Poulsen att all positiv särbehandling mot muslimer måste upphöra.

– Om man tillåter positiv särbehandling, hjälper man extremisterna med att måla upp en bild av att de är en grupp med särskilda rättigheter. Därför anser jag till exempel att det också är fullständigt fel att ändra de traditionella danska värderingarna genom att tillåta halalkött på sjukhus och skolor.

Lälla: Fria Tider

http://www.friatider.se/psykolog-islam-skapar-kriminalitet

Läs också:
Danmark: Var femte asylsökare begår brott under ett år
http://www.friatider.se/danmark-var-femte-asylsokare-kriminell

Jag anser att alla politiker och journalister och egentligen alla borde läsa på om islam och läsa koranen för att förstå hur radikala islamister tänker.

I nedanstående länk finns flera verser urkoranen och förklaring på ordet som ger enmuslim rätt attljuga bara det gagnar islam…finns även flera videos som informerar om vad muslimska brödraskapet har för åsikter, samt video där en kvinna från Iran som flytt till sverige berättar om islam och kvinnosynen inom hennes tidigare religion och hur hon blev behandlad när hon inte ville bära slöja,, hon kastades i fängese och blev där våldtagen,, hör hennes berättelse. m.m. intressanta artiklar i länken.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Läs också om en smygfilmad iman som predikat om europas bidragssystem som han menade betalade muslimernas jihad (heliga krig)

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

I nedanstående artikel kan ni läsa om krav som ställts av muslimska förbundet om särlagstiftningar för muslimer.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar/

Lyssna även på nedanstående föreläsning som är mycket intressant och saklig.

Moderat lokalpolitiker förenas med SD i kritik mot statsministerns demokratisyn

30 juli, 2013

Reinfeldt

Jerzy Golovkin, moderat region- och kommunpolitiker med utländsk bakgrund i halländska Hylte undertecknade på måndagen en debattartikel i Hallandsposten tillsammans med Oleg Datsishin och Georg Cserti, båda politiker med utländsk bakgrund för Sverigedemokraterna.

I artikeln kritiseras den demokratisyn som moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt gav uttryck för i sitt tal under Almedalsveckan då han deklarerade att han hellre ger bort regeringsmakten till en rödgrön regering än förhandlar med SD efter valet.

Kritiken låter inte vänta på sig. Så här säger Michael Svensson, som är ordförande för moderaternas förbundsstyrelse i Halland om sin partikollegas tilltag:

– Om man inte företräder partiets centrala åsikter, då kanske man ska fråga sig vilka konsekvenser man ska ta. Utgångspunkten är att Jerzy ska kunna stanna kvar i Moderaterna.

Jerzy Golovkin kontrar med att det inte är han utan statsministern som företräder en i demokratihänseende avvikande ståndpunkt:

– Om någon person så högt i landet inte respekterar valresultatet, då blir man orolig, säger Jerzy Golovkin.

I artikeln vänder sig de lokala M- och SD-politikerna mot det demokratiska underskottet i statsministerns löfte. Det är dessutom ett löfte som många proffstyckare inom media anser att den rödgröna oppositionsledaren Stefan Löfven bör hedra genom att avge motsvarande löfte själv. De tre undertecknarna skriver att de ser ett sådant agerande som en skrämmande utveckling i ett land som gäller för att vara ett av världens mest demokratiska.

Man påtalar också det märkliga i statsministerns ställningstagande i beaktande av att alliansregeringen, som är en minoritetsregering, de facto redan denna mandatperiod sitter kvar vid makten med Sverigedemokraternas stöd, därför att SD valt att inte fälla regeringen i avgörande frågor som skulle medföra nyval. Man skriver att man anser att Reinfeldt beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas många väljare och dessutom negligerar sitt eget partis väljares åsikter som i vissa frågor ligger ganska nära SD:s.

Som exempel på en sådan fråga hänvisar man i artikeln till Göteborg Universitets Politikerpanelen från juni 2013 där över 50 procent av moderata väljare svarat ”Att ta emot färre flyktingar är ett mycket/ganska bra förslag”. Regeringen Reinfeldt gör, i stället för att lyssna på de egna väljarnas åsikter, en överenskommelse med Miljöpartiets massinnvandringsextremister, skriver artikelförfattarna, en överenskommelse som verkar ha klent stöd bland moderata väljare och vars syfte endast är att stänga ute SD från invandringspolitiken. Detta anser Reinfeldt är viktigare än hur många skattemiljarder de ansvarslösa besluten kommer att kosta.

Man skriver att Moderaternas ledning tycks så förblindad av SD-hat att den inte ens märker att stödet för SD kontinuerligt ökar medan stödet för Moderaterna och alliansregeringen minskar. Enligt artikelförfattarna skulle en partiledare i ett annat land sannolikt tvingas avgå omedelbart om han före valet gick ut med att han avsåg skänka bort regeringsmakten till oppositionen bara därför att han personligen inte gillar ett parti som regeringen behöver stöd från.

De tre artikelskribenterna skriver att de på ett obehagligt sätt allt oftare påminns om sina rötter i kommunistdiktaturer med åsiktsförtryck när vissa frågor, exempelvis invandringspolitiken, nu omgärdas av en nästan lika inskränkt åsiktsfrihet . Sju partier deklarerar att de har samma åsikt i invandringsfrågan trots att en majoritet av dessa partiers väljare tycker annorlunda.

Man pekar i artikeln också på hur dessa partier, precis som i kommunistdiktaturer, får hjälp av media med att upprätthålla denna falska bild och med fostra medborgarna till “den rätta åsikten”. Artikeln avslutas med en förhoppning om att valet 2014 ska innebära en kursändring i svensk politik i riktning mot verklig demokrati, där folkets röst respekteras och har företräde framför etablissemangets och journalistkårens politiskt korrekta förtryck.

SVT http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/moderatpolitiker-reinfeldt-ar-odemokratisk

Hallandsposten
http://m.hallandsposten.se/Default.aspx?pageid=1107&parentid=0&link=1.2266991

I Hallandsposten skriver man:

29/07 Debatt
Fredrik Reinfeldt tydliggjorde i sitt Almedalstal att han hellre lämnar över makten till en Rödgrön regering än förhandlar med SD. Reinfeldts utspel har mötts med jubel från de flesta vänster-liberala journalister som direkt började kräva ett liknande ställningstagande även från Löfvens sida.

Vi anser att det är en ganska skrämmande utveckling i ett land som påstås vara ett av världens mest demokratiska. Reinfeldts och hans omgivnings beteende är märkligt i flera avseenden. Det är ingen hemlighet att alliansregeringen fortfarande sitter vid makten tack vare SD:s stödröster i många frågor.

Reinfeldt inte bara beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas väljare (cirka tio procent enligt SONU genomsnitt i juli), han negligerar dessutom de egna väljarnas åsikter som i vissa frågor ligger ganska nära SD:s.

Till exempel i Göteborg Universitets Politikerpanellen, som redovisades i juni 2013 där över 50 procent av M:s väljare svarat ”Att ta emot färre flyktingar är ett mycket/ganska bra förslag”. Och vad gör Reinfeldts regering? I stället för att lyssna på de egna väljarnas åsikter gör man en överenskommelse med Miljöpartiets mass­invandringsextremister.

Överenskommelsen som inte verkar ha något stöd bland Moderaternas egna väljare och har bara ett syfte: Visa att SD inte har något inflytande på invandringspolitiken.

Oavsett hur många skattemiljarder dessa ansvarslösa beslut kommer att kosta skattebetalarna i framtiden. Det verkar som att M:s ledning är så förblindad av SD-hat att man inte ens märker att SD:s stöd ökar hela tiden och M:s och hela alliansens stöd går i motsatt riktning.

I ett annat land skulle en partiledare säkert tvingas avgå med en gång om han ett år före valet skulle säga att han tänker överlämna makten till någon annan om han skulle behöva få stöd av ett visst parti som han inte gillar personligen.

Vi som skrivit under denna insändare har rötter i gamla kommunistländer med åsiktsförtryck. Tyvärr måste vi erkänna att vi oftare och oftare upplever att i vissa frågor, till exempel invandringspolitiken, är åsiktsfriheten i Sverige lika inskränkt. De sju andra partierna har samma åsikt i invandringsfrågan trots att deras egna väljare tycker annat. Sjuklöverns inställning stöds gärna av de flesta inom journalistkåren som gör allt för att implementera ”den rätta åsikten” i väljarnas hjärnor.

Vi hoppas verkligen att valet 2014 ska bli en brytpunkt i svensk politik i riktning mot den riktiga demokratin, där folkets röst respekteras, och längre bort ifrån etablissemangets och journalisternas PK-förtryck.

Oleg Datsishin, regionpolitiker (SD) Halmstad, med rötter i Ukraina/Sovjet

Jerzy Golovkin, region- och kommunpolitiker (M) Hylte, med rötter i Polen

Georg Cserti, kommunpolitiker (SD) Halmstad, med rötter i Ungern
———————————————————————————————————–
Källa: Avpixlat http://avpixlat.info/2013/07/29/moderat-lokalpolitiker-forenas-med-sd-i-kritik-mot-statsministerns-demokratisyn/

Källa: SvD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/m-och-sd-i-attack-mot-reinfeldt_8383960.svd

Kanske inte så konstigt om Reinfeldt är för massinvandring och generösa skattefria bidrag somär större än för svenska medborgare då han har en radikal islamist i riksdagen i försvarsutskottet och som verkligen har kontroversiella åsikter och ser upp till Al Quidas andlige ledare. Läs nedan om honom och lyssna på videos som visar vad muslimska brödraskapet har för åsikter och som har samröre med muslimska förbundet där moderaternas radikala islamist varit ordförande före Omar Mustafa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Även miljöpartiet som nu moderaterna börjat samarbeta med har en radikal islamist i riksdagen som t.o.m. bjudit in en kritiserad antisemit och homofob i riksdagen..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Det verkar som Reinfeldt verkligen blivit islamvänlig som t.o.m. stödjer en vapenfabrik i saudarabien, vilket verkar helt offartbart..bloggade om detta också.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/03/sd-avgor-om-reinfeldt-falls-for-saudifabrik/

Inget parti utom SD vågar prata om kostnaderna för denna ansvarslösa flyktingpolitik, allt mörklägges.. Jag hoppas många läser boken ”Invandring och mörkläggning” som nyligen kommit ut i handeln. Gunnar Sandelin är en av mina favoritjournalister och så Ulf Nilsson de vågar skriva vad de tycker..Gunnar Sandelin har ju varit med att skriva boken.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/07/boken-invandring-och-morklaggning/

Jag hänvisar också till nedanstående länkar som innehåller samtal till ring P1 med verkligen upplysande information som alla borde få veta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/gunnel-wahlstrom-ring-p1-17-juni-2013-om-islamister-och-moderaternas-radikala-islamist/.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Jag har tagit upp vissa uppgifter om skattefria bidrag för invandrare och kostnader för invandringen samt om ÄFS (äldreförsörjningsstöd) skattefritt för invandrare och som inte räknas som inkomst samt är högre än vad många svenska pensionärer får ut i bruttopension. Nu kommer pensionerna att minska ordentligt 2014. Läs om detta i länken nedan.
http://www.svd.se/naringsliv/sankt-pension-nasta-ar_8376964.svd

Läs nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Invandrare som bott i sverige i många år och arbetat och betalat skatt anser också att denna invandringspolitik är helt fel och de sympatiserar med SD.
Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och berättar vad han tycker, samt ytterligare videoupptagning av samtal till ring P1 m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Australien utlovar belöningar till dem som avslöjar illegala invandrare

22 juli, 2013

!cid_A6488E4859034327B3EA98649590E7BC@Nybergdator

Prime Minister Kevin Rudd – Australia

De australiensiska myndigheterna utlovar belöningar på upp till motsvarande en miljon svenska kronor till den som kan avslöja människosmugglare, rapporterar ryska public service RT.

De flesta fall av människosmuggling till Australien sker med båt, men de illegala invandrare som kommer till landet kommer numer att utvisas till läger i Papua Nya Guinea i och med en lagändring från förra veckan.

– Er affärsverksamhet är över, sade den australiensiske premiärminister Kevin Rudd i fredags i en hälsning till de kriminella ligor som hittills skött människosmugglingen till Australien, efter den att de nya invandringsreglerna röstades igenom i parlamentet.

Enligt premiärministern kommer illegala invandrare ha ”noll procents chans” att få uppehållstillstånd i Australien, oavsett uppgivet asylskäl.

Läs också:
Vapen mot afrikaner – Israel föreslår byteshandel
http://www.friatider.se/vapen-och-afrikaner-israel-foreslar-byteshandel

Källa Fria Tiders artikel.

http://www.friatider.se/australien-utlovar-beloningar-till-dem-som-avslojar-illegala-invandrare

Kevin Rudd har hållit ett tal som jag anser att Reinfeldt borde kopiera, men det kommer aldrig att ske, då han har en radikal islamist i försvarsutskottet i riksdagen som ni kan läsa om nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Fick detta från en god vän..tyvärr på engelska men de flesta kan väl engelska som är på denna sejt.

Australian Prime Minister does it again!!

This man should be appointed King of the World. Truer words have never been spoken.

It took a lot of courage for this man to speak what he had to say for the world to hear. The retribution could be phenomenal, but at least he was willing to take a stand on his and Australia’s beliefs.

Muslims who want to live under Islamic Shariah law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

Separately, Rudd angered some Australian Muslims on Wednesday by saying he supported spy agencies monitoring the nation’s mosques. Quote:

”IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take it or leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.”

”This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.”

”We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!”

”Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home because God is part of our culture.”

”We will accept your beliefs and will not question why. All we ask is that you accept ours and live in harmony and peaceful enjoyment with us.”

”This is OUR COUNTRY, OUR LAND and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian Beliefs or Our Way of Life, I highly encourage you to take advantage of one other great Australian freedom…THE RIGHT TO LEAVE.”

”If you aren’t happy here, then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”

Maybe if we circulate this amongst ourselves in Sweden, Canada & the USA , WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.

Sverige belönar illegala invandrare med bättre förmåner än vad svenska skattebetalare har.
Läs om dessa förmåner nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

Läs även fakta på skattefria bidrag till invandrare, samt statistik över ensamkommande för 2011, flera intressanta videos i inlägget och uppgifter på kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/


%d bloggare gillar detta: