Archive for the ‘BARNMISSHANDEL I SKOLA’ category

FN-dokument om kvinnovåld upprör Muslimska brödraskapet

16 mars, 2013

FN håller just nu på att arbeta ihop ett dokument avseende kvinnovåld och hur detta ska bekämpas, vilket väcker ont blod hos den egyptiska grenen av Muslimska brödraskapet som menar att dokumentet är bedrägligt, krockar med islamiska principer och underminerar familjevärderingar.

Texten har ännu inte publicerats då förhandlingar fortfarande pågår. Texten avhandlar hur sexuellt våld ska bekämpas och kvinnors rättigheter att själva kontrollera sin sexualitet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Diplomater och observatörer som övervakar debatten är optimistiska om att texten ska kunna färdigställas innan FN:s kvinnokommissions möte avslutas idag. En deltagare uppgav att Egypten försöker få till stånd en undantagsklausul vilken stipulerar att varje land kan implementera dokumentet i enlighet med dess egna traditioner.

Enligt Muslimska brödraskapet förordar utkastet sexuell frihet för kvinnor och rätt till abort, “förklätt till sexuella och reproduktiva rättigheter”. I ett uttalande beklagar man sig även över försvarandet av homosexuellas rättigheter, vilket står i skarp kontrast till islam, och likställandet av barn födda inom och utanför äktenskapet.

Vidare uppmanar organisationen övriga muslimska länder, kvinnogrupper och islamiska organisationer att förkasta dokumentet, som de kallar “ett intrång på tanken, kulturen och unikheten i islamiska samhällen”. Samma tankegångar kommer även från religiöst håll i Libyen.

När kommissionen tog upp samma fråga för tio år sedan lyckades man aldrig att få till en överenskommelse, då skillnader i synen på sexualundervisning, kvinnors rättigheter till reproduktiv hälsa och krav på undantag för traditionella, kulturella och religiösa sedvänjor satte käppar i hjulet.

Källa: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-muslim-brotherhood-says-un-document-on-violence-against-women-violates-islamic-rules/2013/03/13/1257d688-8bfe-11e2-af15-99809eaba6cb_story.html

http://avpixlat.info/2013/03/15/fn-dokument-om-kvinnovald-uppror-muslimska-brodraskapet/#more-50097

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på en man som bott i ett islamistiskt land och bor nu i Norge och som berättar om muslimska brödraskapet.

Lyssna också på kvinnan som bott i iran och berättar vad honvarit med om och vad hon anser om hennes tidigare religon.

I nedanstående länk kan man läsa vad en kvinna som konverterat till kristendom trots risk för sitt eget liv och som nu föreläser i Europa om hennes tidigare religion.. mycket intressant att läsa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

Lyssna på Moderaternas riksdagsman som finns i försvarsutskottet och som är radikal islamist i nedanstående intervju.

Nedan kan ni läsa om moderaternas riskdagsman i försvarsutskottets islamistiska friskola i Göteborg där han tidigare varit
rektor för innan riksdagsarbetet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

KVINNANS ROLL I KORANEN

Nedan några verser ur koranen som just handlar om kvinnans roll.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

.

Islam vad är det?

8 november, 2012

Jag förundras över varför inte politiker tar reda på vad islam egentligen är för religion? Svenska samhället anpassar sig mera hela tiden efter Islamisters önskemål, medan vi kristna inte får kritisera detta, är detta ett demokratiskt land som handlar på detta sätt??

Jag vill förmedla en artikel av Dr. Peter Hammond i både skriflig och videoinägg nedan. först den versionen i video.

Nedan i den ursprungliga versionen av hans åsikter.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Jag förstår inte att svenska politiker och andra inte försöker och ta reda på fakta om islam och vad denna reliogion vill
göra med vårt samhälle. Skall vi säga ifrån oss traditionella traditioner för att tillmötesgå nysvenskar som vill ha en annan religion?

Ex. Danmark som symboliserar en liten del av EU. läs nedanatående.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

al-Qaida-tränad norrman redo för terrorattack

23 juli, 2012

Läs nedan om denne norske man som konverterat till Islam och nu tydligen arbetar för alqaida.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15030248.ab

http://avpixlat.info/2012/07/23/terrorjakt-norsk-etnisk-vansterextremist-numera-jihadist-namngiven/

http://avpixlat.info/2012/07/05/norsk-konvertit-och-al-qaida-medlem-var-dagisfroken-och-vansterradikal/

Vi får ju verkligen hoppas att det inte händer något terrorattentat under OS.

Är det konstigt att Islamofobi uppstår när man dagligen hör om att man dödar varandra i muslimska länder,, se bara hur det är i Syrien.
Men om man läser verser ur Koranen så blir man ju faktiskt skrämd.

Nedan några verser ur Koranen.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.

Fick se denna videolänk som visar hur Islamisterna tänker om Europa..Hur brödraskapet vill erövra hela Europa.

Såg denna video och det är skrämmande hur man lär barn att hata judar.

Ser med oro på framtiden tyvärr.Islamister ändrar mer och mer på vår kultur och jag anser att de inte alls försöker integrera sig.. läste nyligen en artikel där en kommun beviljat 28.000 kr till könsseparerad simundervisning,, samt pengar till Burkini.

http://avpixlat.info/2012/06/09/islamforening-vill-ha-pengar-till-konsseparerad-simundervisning/#more-24545

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.4091349-vill-ha-bad-for-bara-kvinnor-pa-parkbadet

Och jag anser det märkligt att en präst i Svenska kyrkan skall förbjudas att välsigna församlingen och be en bön under en skolavslutning i kyrkan.

Nu vill tydligen Borg att skattepengar skall gå till byggnationer av moskéer..märkligt då att inte frikyrkorna får några statliga bidrag? Läs nedanstående artikel i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Jag undrar om vi skattebetalare skall vara med och finansiera mosk´er´där man predikar Jihad och hat mot kristna och judar…men det verkar vara på det sättet enligt artikeln i kristna tidningen Dagen..

Men jag förstår att detta är Moderaternas radikala Islamist i riksdagens Försvarsutskotts önskan.
Han har ju sagt i en intervju bland annat att han skulle vilja leva i en Islamistisk stat och hans åsikter stred verkligen mot jämlikhet mellan man och kvinna och demokrati, vill tydligen leva efter Koranen som en lag.

Lyssna på intervjun med honom nedan.

Nedan en artikel om den Islamistiska friskola Römosseskolan i Göteborg, där Moderaten i Försvarsutskottet varit rektor.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

En av Abdirisak Waberis vänner är den kände judehataren och islamisten Mohamed Omar. som bl.a förnekat att förintelsen ägt rum, och även samarbetar med nazister och vänster-terrorister.

Abdirisak Waberi. är ordförande för Islamiska Förbundet. Han tar inte avstånd från al-Qaidas andlige ledare Youssef al-Qaradawi, som Waberi anser kan islam bättre än han själv.

I Islamiska Förbundet ingår Sveriges Islamiska Skolor. Reportern Evin Rubar har berättat hur de tolv muslimska friskolorna i Sverige används för att islamisera eleverna i islamistisk inriktning. Det vanligaste är att svenska muslimska friskolor ingår i Sveriges Islamiska Skolor, där Abdirisak Waberi är ordförande.

Waberi var tidigare också rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Waberi varnar för dans mellan könen och all annan musik än klassisk. Han vill ha islamiska regler som segregerar pojkar och flickor i muslimska friskolor.

Den radikale muslimen Mahmoud Aldebe också medlem i Muslimska förbundet som ville bli nominerad i Centerpartiet och hade förut krav på särlagstiftning för Sharialagar m.m. men blev kritiserad av centerpartiet och sedan enligt program på SR 09-11-08 ville han inte bli medlem där då han ansåg att de hade Islamofobi.Är det konstigt att Islamofobi uppstår då man dagligen ser på TV hur Islamister dödar varandra och man läser om hedersmord, tvångsgifte, barnäktenskap och hur svårt många kvinnor har det i många muslimska länder. Förstår inte varför inte feminister i Sverige som Gudrun Shyman tar upp detta med hedersmord och hedersvåld och står upp för kvinnorna..Men rädslan för att bli stämplad som rasist blir en hämmande faktor..Det enda parti som tagit upp detta med hedersmord och hedersrelaterat våld är SD. Lyssna på SD kvinnans tal i Almedalen som var jättebra.

Tycker att Belinda Olsson hade en jättebra artikel i Aftonbladet, där hon tog upp denna rädsla bland journalister att yttra sig om Islam och muslimer, för att inte få stämpeln rasist eller främlingsfientlig.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab

Även Gunnar Sandelin socionom och journalist, skriver många bra artiklar se nedanstående länk.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

MODERATERNAS FINANSMINISTER VILL GE STATLIGT BIDRAG TILL MOSKÉBYGGEN

10 juli, 2012

Jag blev djupt besviken och orolig över att jag läste en artikel i Dagen, där Borg menar att han kan tänka sig att ge ekonomiskt stöd till byggandet av moskéer i Sverige. Detta är minst sagt skrämmande och jag är helt säker på att
inte svenska skattebetalare vill att skattepengar skall gå till detta, medan välfärden skärs ned hela tiden för att det skall sparas pengar.

Det räcker väl att det kostar många miljarder för att försörja alla dessa asylsökanden som kommer hit och nu skall ju även illegala flyktingar få ta del av vår välfärd utan att ha bidragit med en enda skattekrona..vad ger detta för signaler till skattebetalarna som betalar dyr skatt för att sedan få sämre vård m.m. och verkligen inget gratis…

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

http://avpixlat.info/2012/07/09/anders-borg-m-positiv-till-ekonomiskt-stod-at-moskebyggen/

Jag undrar om vi skattebetalare skall vara med och finansiera mosk´er´där man predikar Jihad och hat mot kristna och judar…men det verkar vara på det sättet enligt artikeln i kristna tidningen Dagen..

Men jag förstår att detta är Moderaternas radikala Islamist i riksdagens Försvarsutskotts önskan.
Han har ju sagt i en intervju bland annat att han skulle vilja leva i en Islamistisk stat och hans åsikter stred verkligen mot jämlikhet mellan man och kvinna och demokrati, vill tydligen leva efter Koranen som en lag.

En av Abdirisak Waberis vänner är den kände judehataren och islamisten Mohamed Omar. som bl.a förnnekat att förintelsen ägt rum, och även samarbetar med nazister och vänster-terrorister.
Abdirisak Waberi är naturligtvis fri att tycka vad han vill. men hans åsikter är skrämmande.

Abdirisak Waberi. är ordförande för Islamiska Förbundet. Han tar inte avstånd från al-Qaidas andlige ledare Youssef al-Qaradawi, som Waberi anser kan islam bättre än han själv.

I Islamiska Förbundet ingår Sveriges Islamiska Skolor. Reportern Evin Rubar har berättat hur de tolv muslimska friskolorna i Sverige används för att islamisera eleverna i islamistisk inriktning. Det vanligaste är att svenska muslimska friskolor ingår i Sveriges Islamiska Skolor, där Abdirisak Waberi är ordförande.

Waberi var tidigare också rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Waberi varnar för dans mellan könen och all annan musik än klassisk. Han vill ha islamiska regler som segregerar pojkar och flickor i muslimska friskolor.

Nedan intervju med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

Den radikale muslimen Mahmoud Aldebe också medlem i Muslimska förbundet som ville bli nominerad i Centerpartiet och hade förut krav på särlagstiftning för Sharialagar m.m. men blev kritiserad av centerpartiet och sedan enligt program på SR 09-11-08 ville han inte bli medlem där då han ansåg att de hade Islamofobi.Är det konstigt att Islamofobi uppstår då man dagligen ser på TV hur Islamister dödar varandra och man läser om hedersmord, tvångsgifte, barnäktenskap och hur svårt många kvinnor har i det muslimska länderna. Förstår inte varför inte feminister i Sverige som Gudrun Shyman tar upp detta med hedersmord och hedersvåld och står upp för kvinnorna..Men rädslan för att bli stämplad som rasist blir en hämmande faktor..

Tycker att Belinda Olsson hade en jättebra artikel i Aftonbladet, där hon tog upp denna rädsla bland journalister att yttra sig om Islam och muslimer, för att inte få stämpeln rasist eller främlingsfientlig.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab

Läs mitt tidigare inlägg nedan där det finns fler uppgifter som berör denne riksdagsman i försvarsutskottet för moderaterna.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/07/08/kommunsosse-uppmanar-lofven-att-ta-debatten-om-integrationsproblemen/

Norska regeringen förbereder återvändandeavtal för Somalier

4 juli, 2012

NORSKA REGERINGEN GÖR EGENTLIGEN SOM SD FÖRESLÅR ATT SVERIGE SKALL GÖRA, NÄMLIGEN HJÄLPA MÄNNISKOR PÅ PLATS I DERAS LAND ISTÄLLET FÖR ATT ALLA KOMMER HIT OCH TAR DEL AV VÅR SNART NEDRUSTADE VÄLFÄRD OM DENNA INVASION AV ASYLSÖKANDE OCH ANHÖRIGINVANDRING FORTSÄTTER.

Läs nedan.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

http://www.friatider.se/norges-regering-vill-tvinga-hem-somalier

Nedan visas en video som berättar om situationen i Sverige med massinvandring från Somalia.

Naturligtvis vill väl Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet som kommer från Somalia att hans landsmän skall komma hit och få ta del av Sveriges snart nedrustade välfärd om denna massinvandring fortsätter, vem skall betala välfärden när det kommer fler och fler bidragsinvandrare hit som inte betalar skatt och skattepengarna från svenska skattebetalare inte räcker till, utan man måste dra in på sjukvård för gamla, skolor, personal på sjukhus, försvaret, m.m.

Gå in på nedanstående intervju med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

Nedan länkar som berör moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Vad kostar denna generösa ansvarslösa asyl och migrationspolitik?? Massor med miljarder.

Se nedanstående video av professor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvists beräkning över kostnader för 218.000 arbetslösa invandrare som söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

Jag anser att Svenska politiker och egentligen alla borde sätta sig in i religionen Islam för att förstå hur de tänker.
Nedan några verser ur Koranen.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya
En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.

Hoppas Du som läser detta tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på kultur och lagar till förmån för Islam.

Fick nyss se denna videolänk som visar hur Islamisterna tänker om Europa..Hur brödraskapet vill erövra hela Europa.

Referenser ang. Koranens verser.

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

RÄTTIGHETEN FÖR MUSLIMER ATT LJUGA FÖR ICKE MUSLIMER.

16 maj, 2012

Det finns tydlighen en rättighet för en muslim att ljuga hur mycket som hellst för en icke muslim, bara det gagnar Islam, trodde inte detta först men det är så. Läs och lyssna nedan. Detta borde media känna till och alla politiker. Se programmet Uppdrag Granskning i kväll 2012-05-16.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Leta förklaringen på nedanstående ord på you tube och på Googel ang ordet Tagiyya

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Nedanstående video visar hur man lär barn hata.

Nedanstående video visar hur man hjärntvättar en liten söt flicka att hata judar och kristna.

Även nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar. Gå in på länkarna till nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen.

Fick nyss se denna videolänk som visar hur Islamisterna tänker om Europa..Hur muslimska brödraskapet vill erövra hela Europa och göra länderna till Islamistiska stater med Sharialagar och icke demokrati.

I England har Islaminiseringen gått långt. Läs nedanstående artiklar.

Vill vi ha samma utveckling som det är i England..läs nedanstående skrämmande artiklar.
DOMSTOLARNA I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html

I PRAKTIKEN LAGLIGA – TROTS ATT MAN PÅSTÅR ANNAT

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html

VERKSAMHET
http://www.dailymail.co.uk/news/article-513218/A-brutal-beating-justice-meted-humble-street-cafe-sharia-law-operates-Britain.html

YTTERLIGARE HEMLIGA DOMSTOLAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242014/War-march-fanatic-Anjem-Choudary-runs-secret-sharia-weddings.html

SHARIA-BANKER
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208204/An-overdraft-Thatll-200-Lloyds-TSB-15-youre-Muslim.html

SHARIA-FÖRSÄKRINGAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html

SHARIA-SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-437624/Muslim-pupils-need-showers.html

IMAMER I STATENS SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-544349/Fury-plan-let-imams-teach-Koran-state-schools.html

HEDERSBROTTEN ÖKAR VÅLDSAMT I ENGLAND.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1233918/Honour-crime-40-rising-fundamentalism.html

HALAL-MATEN I SKOLAN
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076248/Primary-school-serve-pupils-halal-meat-theyr-Muslim-not.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-507039/Parents-protest-school-decision-serve-halal-meat-ALL-children.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-435198/Parents-protest-schools-Halal-lunch.html

PENSIONÄRER I ENGLAND
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1200532/Muslim-care-home-owner-bans-pensioners-eating-bacon-sandwiches.html

POLISEN I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1180561/Muslim-chef-refused-cook-sausages-bacon-police-breakfasts.html

FÄNGELSER

http://www.dailymail.co.uk/news/article-489833/Muslim-prisoners-sue-millions-offered-ham-sandwiches-Ramadan.html

MATSTÄLLEN

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1260286/KFC-diner-told-bacon-burger–halal.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1142022/The-Dominos-branch-pepperoni-pizza–halal.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1195152/Anger-second-Dominos-pizza-store-takes-pork-menu-halal-only.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1177969/Fast-food-chain-KFC-converts-London-restaurants-halal-menu.html

EN AV DE MÅNGA ORSAKERNA

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1254374/Islamic-radicals-infiltrate-Labour-Party.html
Jag undrar om Moderaterna påverkas av att ha en riktigt radikal Islamist i riksdagen, som verkligen är kontroversiell.

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Lyssna på intervjun med Waberi i nedanstående videolänk.

Nedan en artikel om Moderaternas politiker i riksdagen.

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2250162/bill-werngren-jag-beskrev-bara-vara-svarigheter

Nedan lite läsning om den Islamistiska Römosseskolan som inrymmer en Moské.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2248455/goteborg-slog-larm-till-usa

Nedan lite läsning om denna Römosseskola och Skolinspektionens beslut.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/skolinspektionens-beslut-om.html

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

http://vgnt.se/allvarlig-kritik-mot-muslimsk-friskola/

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL ANGÅENDE EN ANNAN MUSLIMSK FRISKOLA I DANMARK SOM KOMMER ATT STÄNGAS..

http://avisen.dk/artikel-gjorde-myndighed-mistaenksom_139663.aspx

Nedan artikel är verkligen skrämmande att Svenska medborgare skall ha lika mycket rättigheter som illeghala flyktingar.

http://www.swedenconfidential.info/2012/04/09/sormlands-landsting-uppgraderar-papperslosa-till-medborgare/

BARNMISSHANDEL I SKOLA M.M. FRUKTANSVÄRT HEMSKT

12 maj, 2012

Jag blir så upprörd och förtvivlad när jag ser dessa videofilmer om barnmisshandel ochkan inte förstå hur man kan behandla barn på detta sätt. Jag hoppas inte detta förekommer i Sverige, nog hemskt och fruktansvärt att det förekommer överhuvudtaget.. STACKARS BARN!! De måste få psykiska skador för hela livet efter denna misshandel.

http://www.videofy.me/k83znai6/499555

Jag hoppas det inte gick till så i den svenska Islamistiska friskolan i Göteborg,enligt nedanstående länk.

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/


%d bloggare gillar detta: