Archive for the ‘Befolkningsstatistik’ category

Nya siffror visar: Så snabbt byts vi ut

13 juli, 2013

Reinfeldt

Under Fredrik Reinfeldts dryga sex år vid makten har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat med en halv miljon människor, medan antalet med svensk bakgrund har minskat med nära 38 000 personer. Det visar statistik från SCB som Fria Tider har tagit fram.

Under Fredrik Reinfeldts tid vid makten har regeringen satsat stort på att förändra Sveriges befolkning rent etniskt, inte minst genom att erbjuda världens högsta bidrag till nyanlända invandrare från tredje världen. Och satsningarna har gett resultat, visar SCB:s statistik.

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R1&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+%28fin+indelning%29%2C+hela+riket%2C+efter+%E5lder+i+tio%E5rsklasser+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2012&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1

Grupperna ”utrikes födda” och personer med ”minst en utrikesfödd förälder” har ökat dramatiskt med 478 323 personer under perioden 31 december 2006 till och med 31 december 2012. Under samma period har antalet personer med två inrikes födda föräldrar minskat med 35 687 personer.

Förenklat uttryckt innebär statistiken att antalet personer med invandrar­bakgrund har blivit 514 010 fler till antalet än antalet svenskar under den gångna perioden.

Fredrik Reinfeldt tillträdde i början av oktober 2006. Räknas även den sista tremånaders­perioden av 2006 in så ökade antalet personer som antingen är utrikes födda eller är inrikes födda med minst en utrikes född förälder uppskattningsvis med 496 997 individer under Reinfeldts första sex år och tre månader vid makten. Antalet personer med svenskfödda föräldrar minskade under samma tid med ungefär 38 000 personer.

Totalt uppgick antalet personer som är födda utomlands eller har minst en förälder född utanför Sverige den i slutet av 2012 till 2 603 086 individer. Antalet personer med två inrikes födda föräldrar uppgick samtidigt till 6 952 807 individer.

Fria Tider rapporterade förra året att befolkningsgruppen med två inrikes födda föräldrar inder nioårsperioden från 2002 till 2011 har minskat varje år, i snitt med 7800 personer per år.

Om invandringen fortsätter att hålla sig på samma höga nivå i framtiden som den har gjort under perioden 2002-2011 kommer andelen inrikes födda med två inrikes födda föräldrar att bli i minoritet redan 2050.

Läs även:

http://www.friatider.se/svenskarna-minskar-i-antal-visar-befolkningsstatistik

Läs även Fria tiders artikel om skattefria bidrag till invandrare..

http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad.

6 510 kr i etableringsersättning
4 500 kr i etableringstillägg
4 500 kr i bostadsbidrag
3 754 kr i barnbidrag
2 546 kr i underhållsstöd

= 21 810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning

12 000 kr i skattefri SFI-bonus.

Invandraren kan själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet jobb.
Källa: statskontoret.

Gå in på nedanstående länk där det finns ytterligare fakta på skattefria bidrag och försörjningsstöd för invandrare, samt intressanta videos och artiklar, intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet som har minst sagt kontroversiella åsikter. Statistik över ensamkommade 2011 och där sverige tog emot mest av alla länder som är uppräknade finns med i inlägget.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Att moderaterna vill ha ökad invandring, kanske inte är så konstigt när de har en radikal islamist i försvarsutskottet som naturligtvis vill ha hit sina landsmän och människor som har samma religion som honom…Läs nedan om denne man som en modig moderat kommunpolitiker vågat kritisera sitt eget parti för att denne kontroversielle man sitter i försvarsutskottet.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Skylt i Oslo uppmanar kvinnor att inte glömma ta på slöjan

22 mars, 2013

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

Grønland är ett pittoreskt, men ganska förslummat kvarter i centrala Oslo. De senaste åren har det blivit totalt övertaget av islamister, vilket fick Aftenposten år 2011 att skriva en avslöjande och upprörande artikelserie. Här är burqor vardagsplagg och den islamistiska moralpolisen vakar över invånarnas uppförande.

Se nedanstående artikellänkar.

Moralkontroll i Oslos innvandrergater

–Grønland er mer muslimsk enn Marokko, sier Fatima Tetouani.
Läs mer i nedanstående artikel.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3456633.ece#.UUwLDByQWSo

På Grønland i Oslo forteller et skilt følgende: Ladies, Remember your Hijab!, ledsaget av bilde av en kvinne i hijab. Forfatter Lily Bandehy fra Iran, som flyktet fra ”skjeggene” og slørhelvetet i Iran, er rystet. Nå oppfordrer hun samtlige politiske parti til å vise velgerne verdikortene. ”Hvilket parti nekter relativisering etter folks kulturelle og religiøse bakgrunn?” spør hun.

Läs vidare i nedanstående artikel i ”Human rights service”

http://www.rights.no/2013/03/vis-oss-verdikortene/

– Moralkontroll bør tas opp i moskeene

–Det er helt uakseptabelt at noen muslimer opptrer som moralpoliti. Imamer i moskeene bør ta dette opp i fredagsbønnen, sier Senaid Kobilica, leder i Islamsk Råd Norge.

Läs mer i nedanstående artikel i Aftenposten Norge.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3457289.ece

Aftenposten skriver lørdag at det foregår en streng moralsk kontroll i det offentlige rom i bydelen Grønland i Oslo.

Rafiq ser utviklingen som et resultat av at minoritetsgrupper får lov til å isolere seg uten kunnskap om norske normer og regler.

Källa nedanstående artikel i aftenposten, norge, där ni kan läsa mera.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3456643.ece

Läs mera angående detta i artikellänken nedan.

http://avpixlat.info/2013/03/22/skylt-i-oslo-uppmanar-kvinnor-att-inte-glomma-ta-pa-slojan/#disqus_thread

I England finns områden där inte engelsmän är välkomna, se nedanstående video.

Gå in på nedanstående video och lyssna på en exilirakier numera boende i Norge, som berättar om muslimska brödraskapet och vad de vill.

Nedanstående video visar hur det är i England.

Nedan kan ni läsa vad Dr. Peter Hamond anser vad islam är eller inte är, samt hans statistik. Intressant läsning.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

I nedanstående länk finns intervju med moderaternas radikala islamist som finns i försvarsutskottet i riksdagen.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna på en modig stark kvinnna från Iran som berättar vad som hände när hon inte ville ta på sig en lång slöja och vad hon anser om islam, hon bor nu i sverige, skrämmande.

Tre tusen somalier, afghaner och syrier på väg till Östergötland

28 oktober, 2012

Som bekant har Sverige öppnat för att mellan 20 000 – 30 000 somalier kan vara på väg till Sverige genom den vägledande domen i Migrationsdomstolen kring DNA-tester. Domen innebär att om det går att styrka släktskapet genom DNA-tester behöver inte längre identiteten styrkas.

http://avpixlat.info/2012/10/28/tre-tusen-somalier-afghaner-och-syrier-pa-vag-till-ostergotland/

SDU PROVBODDE PÅ FLYKTINGFÖRLÄGGNING FÖR ATT SE HUR DET VAR, SE NEDAN.

NEDAN YTTERLIGARE EN SLOTTSLIKNANDE HERRGÅRD BLIR ASYLBOENDE.

http://avpixlat.info/2012/11/01/ytterligare-en-slottsliknande-herrgard-blir-asylboende

Undrar hur länge svenska skattebetalare har lust att betala skatt för att försörja fler och fler som kommer hit, medan sjuk och åldringsvård blir sämre för att det saknas pengar.

Gå även in på nedanstående videolänk angående de mängder med flyktingar från Somalia som kommer hit.

Vore det inte bättre att hjälpa flyktingar från Somalia som är i Sverige att återförenas i Somalia med sina släktingar då läget verkar vara stabilare nu i Somalia, istället för att alla dessa som kommer hit skall försörjas av staten alltså skattebetalarna.

I Norge gör man på helt annat sätt, se nedanstående artikellänk.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Detta får en invandrarkvinna med 3 barn i bidrag.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retruaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

————————————————————————————————————-

Nedan demonstrerar Somalier och är inte nöjda med det de erbjuds utan vill ha ännu mera.

Demonstration i Katrineholm där Somalier demonstrerar, se nedanstående video.

Läs mera i nedanstående artikellänk angående bidrag m.m.

http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

[SD-TV] , se nedanstående video, där SD redovisar kostnader för invandringen

Nedan länkar att gå in på när det gäller ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare, som av någon anledning är skattefritt och inte räknas som inkomst och många pensionärer som betalat snällt sin skatt kommer inte upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i minsta belopp ca. 10.000 kr beloppet storlek beror på hyran som den bidragstagande har.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs nedan.och se på videon där en Filosofie doktor i ekonomisk historia berättar lite om kostnader för arbetslösa invandrare som blir fler och fler.

VAD ISLAM ÄR ELLER INTE ÄR?

27 oktober, 2012

Inte konstigt att många får Islamofobi, när man ser på TV nyheterna och i massmedia hur man dödar varandra i muslimska länder. Måste ju bero på något att så många flyr från muslimska länder, där Islam är den rådande religionen.. om det vore en kärleksfull religion skulle väl inte folk fly från dessa islamistiska länder.

Se nedanstående video som berättar vad Islam är eller inte är.

Nedanstående video är från ett nyhetsreportage i London av CNN.

NEDAN ETT REPORTAGE FRÅN NORSK TELEVISION OM JUDEHATET I MALMÖ

Geert Wilders talade i Malmö 27 okt 2012 om vad Islam är.

Även 2009 talade Geert Wilders om Islam se nedan.

SVENSKARNA MINSKAR I ANTAL VISAR BEFOLKNINGSSTATISTIK

3 juli, 2012

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKLAR SOM HANDLAR OM ATT SVENSKARNA MINSKAR I ANTAL MEDAN INVANDRARE ÖKAR I ANTAL.

http://www.friatider.se/svenskarna-minskar-i-antal-visar-befolkningsstatistik

http://www.friatider.se/avslojat-174-500-nya-bidragsinvandrare-till-sverige-pa-tva-ar


%d bloggare gillar detta: