Archive for the ‘BÖCKER’ category

Forskare: ”Media felrapporterar invandringens kostnader”

8 juli, 2013

fartyget

Tino Sanandaji, doktor i ekonomi vid universitetet i Chicago, kritiserar återigen OECD:s rapport om att invandringen till Europa (och bland annat Sverige) är lönsam, som slogs upp stort i Dagens Nyheter i mitten av juni.

Sanandaji delade ledarbloggens syn på rapporten; det vill säga att rapporten i själva verket redovisade en kostnad och inte en vinst och att DN vilseledde läsarna.

Nu har han gjort en djupare analys av OECD-rapporten, på sin blogg, med rubriken ”Media felrapporterar om invandringens kostnader”. Sanandaji konstaterar att rapporten är skräddarsydd för att sätta massinvandringen i god dager.

Han skriver att det är märkligt att både invandrare och svenskar i rapporten sägs ge ett positivt bidrag till statskassan, trots att budgeten mer eller mindre är i balans och att ”alla grupper kan därför inte betala in mer än de får ut”.

Han hänvisar till ekonomiprofessorn Jan Ekberg, som i en intervju i Nerikes Allehanda med anledning av rapporten konstaterade det samma:

– Deras resultat är mycket underligt. Rapporten behandlar effekterna under åren 2007-2009 då Sveriges offentliga finanser ungefär var i balans. De menar samtidigt att både infödda och invandrare gav positiva bidrag till den offentliga sektorn under just de här åren. Det är ju en omöjlighetsekvation, sa Ekberg till tidningen.

Fråga: Varför är det en omöjlighetsekvation?
– Om du delar upp befolkningen i två grupper – infödda och invandrare – och de offentliga finanserna är i balans, så kan omöjligt båda grupperna ge positiva bidrag till den offentliga sektorn. Då hade vi ju sett tydliga överskott, svarade Ekberg.

Sanandaji menar att orsaken till denna paradox är att rapporten inte inkluderar stora utgiftsposter relaterade till invandringen i grundmodellen. Bland annat det ökade behovet av samhällsservice så som rättsväsende, bostadspolitik, avfallshantering, migrationspolitik, kollektivtrafik med mera, vilket är 40 procent av statens kostnader.

Det mest häpnadsväckande är att OECD-rapporten i sin analys av invandringens kostnader till och med exkluderar migrationsverkets miljardbudget för flyktingmottagning!

Här börjar vi förstå vad OECD-rapporten i praktiken har gjort för att producera en plussiffra, nämligen utesluta stora invandringsrelaterade kostnadsposter.

Enligt Sanandaji visar forskning att om befolkningen ökar med en procent så ökar statens utgifter med 0,94 procent – en kostnad som alltså inte räknas in i grundmodellen OECD:s rapport.

Vidare, kritiserar Sanandaji DN före att de vilseleder läsarna i sin artikel om rapporten:

DNs rapportering av OECDs rapport med rubriken ”Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka” är som ni nu förstår missvisande.

• Trots att OECD båda rapporterar positiva och negativa resultat från olika beräkningar rapporterar DN endast om de positiva resultaten, utan övertygande motivation och utan att överhuvudtaget nämna att det finns olika resultat.

• DN talar aldrig om för läsarna att OECDs positiva resultat bygger på att nära 40% av den offentliga servicen exkluderats.

• DN skriver ”OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice.” Detta är faktafel, OECD inkluderar i det resultat DN särrapporterat endast *viss* samhällsservice.

• DN talar inte ens om att OECD exkluderar kostnader för migrationsverkets asylmottagning.

Sanandaji skriver att han kontaktat Bonnierjournalisten Henrik Brors, som skrev artikeln i DN, och påpekat felaktigheterna och uppmanat honom att rätta dessa, men utan framgång. Istället, menar Sanandaji, är det chefredaktören Peter Wolodarskis självuttalade ”agendasättande journalistik” som gör sig påmind.

DNs rapportering av OECDs rapport liknar mer kampanjjournalistik än ekonomisk rapportering.

Det finns idag ett enormt tryck inom etablissemangen för att försvara sin migrationspolitik, och de har som jag har visat inga kvalitetskrav och få krav för ärlighet i sin rapportering.

På den punkten vågar Tino Sanandaji ha helt rätt – att massinvandringen är en helig ko för den svenska eliten, som under inga omständigheter får ifrågasättas. Att han talar efter egen övertygelse är också anledningen till att Sanandaji valt att lämna den svenska akademiska världen för den amerikanska dito, får man anta.

I Sverige är ju utrymmet för dissidenter, politiska så väl som akademiska, tämligen klaustrofobiskt.

Källa: Fria tiders Ledare

http://www.friatider.se/forskare-media-felrapporterar-om-invandringens-kostnader

http://www.friatider.se/ekonom-invandringens-kostnader-stort-samhallsproblem

Läs också nedanstående, i länken finns fakta på skattefria bidrag som invandrare får och ÄFS (äldreförsörjningsstöd) till invandrare som är skattefria och inte räknas som inkomst och där lägsta beloppet skattefritt är högre än vad många svenska skattebetalande pensionärer får ut i bruttopension. Flera videos och artiklar i länken, samt statistik över ensamkommande 2011 som visar att sverige tagit emot flest av alla länder som är uppräknade.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

DN journalist erkänner att de har ljugit om kravallerna i Husby, läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

Läs om den kvinnliga somaliska journalisten som arbetade i sverige och som tröttnade på journalistiken i sverge för att hon inte fick berätta sanningar, för att det var känsligt och att det kunde ge SD fler röster, detta sa hon själv på TV..Hon hade behövts i sverige som journalist…beundrar modiga kvinnor som vågar säga vad de tycker utan att krypa inför PK.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

Vi kan inte vara hela världens socialbyrå på skattebetalarnas bekostnad..

Sjukvården blir sämre och sämre ca 1000 läkare har ju skrivit under protestlistor att patientsäkerheten inte längre finns då sjukvården är kaosliknande..man drar in på det mesta men icke på mängden asylsökanden man tar emot.. Man ger illegala flyktingar bättre förmåner än skattebetalande svenskar…med i princip gratis tandvård och läkarvård och samma vård i övrigt som svenska skattebetalare får..

Många pensionärer har inte råd att åtgärda sina tänder för de har mindre i bruttopension än vad ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) till invandrare som är skattefritt och räknas inte som inkomst.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

I Borlänge t.ex. är det ju fem års väntetid för tandvård då flyktingar går före i kön, läs nedan..

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.6017547-tandvardskon-bara-vaxer

Men jag kan förstå att det blir på detta sätt då det sitter radikala islamister i riksdagen och är med och röstar fram förslag.

Läs om kritik från en moderat kommunpolitiker i Vallentuna som kritiserat sitt eget parti för att de har en radikal islamist i partiet som ser upp till Al Quidas andlige ledare som kan koranen bättre än honom själv och som tidigare varit ordförande för islamistiska förbundet där nu Omar Mustafa sitter som ordförande.

Waberi och Mustafa motarbetade ju Nalin Pekgul när hon ville prata om radikaliseringen i förorterna och vad islamiska förbundet står för och att detta förbund har kopplingar till muslimska brödraskapet.

Läs också i länken om Miljöpartiets radikala islamist som t.o.m. bjudit in en kritiserad antisionist till riksdagen. Finns ett ord i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam, läs förklaringen på detta ord och även några verser ur koranen..Politiker och journalister borde studera islam och sätta sig in i deras sätt att tänka. Alla muslimer är inte radikala islamister, men de är rädda för denna ökande radikalisering av islam som försigår t.ex. i Egypten och det är just sådana krafter som finns i Syrien som vill ha en strängare radikal islamism med hemska Sharialagar och inte yttrandefrihet och demokrati.

Lyssna på en kvinna från Iran i ett videoinlägg i nedanstående länk, där hon talar om vad hon anser om islam och om kvinnosynen inom islam, hon vet ju eftersom hon själv levt i ett muslimskt land.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Läs även nedanstående om en smygfilmad iman som predikat om europas bidragssystem som han anser betalar muslimernas jihad, m.m. skrämmande åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar.

BOKEN ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING”

7 april, 2013

fartyget

Fria Tider har läst Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelins nya bok om svensk invandringspolitik och det invandringsindustriella komplexet.

Den femtonde mars utkom boken ”Invandring och mörkläggning: En saklig rapport från en förryckt tid” på eget förlag. Bakom boken står författarna Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi vid Stockholms universitet, och frilansjournalisten Gunnar Sandelin. Såväl Arnstberg som Sandelin har tidigare gjort sig hörda i invandringsdebatten, dels genom debattinlägg och dels genom tidigare akademisk verksamhet, även om båda på senare år fått begränsat utrymme i etablerade mediekanaler.

Bokens syfte är att ta ett helhetsgrepp på svensk invandringspolitik och den mörkläggning av invandringens konsekvenser som författarna anser har karakteriserat svensk offentlighet sedan flera decennier. Att ta ett helhetsperspektiv om någonting så omfattande som svensk invandringspolitik och dess konsekvenser är svårt, då projektet snabbt växer över alla bräddar.

Detta hjälps av de tre teman som genomsyrar boken. Det första temat är en beskrivning av svensk metaideologi och mentalitet som sedan lång tid dominerat samhällsbygget och beskrivs i ett kapitel med det talande namnet ”Folket skall fostras”.

Det andra temat i boken handlar om att objektivt framställa invandringspolitikens konsekvenser för det svenska samhället. Det tredje temat beskriver hur företrädare i form av byråkrater, politiker och journalister försöker foga samman de officiella ideologiska visionerna med en bångstyrig verklighet.

Då detta i praktiken knappast är genomförbart blir resultatet istället en mörkläggning där samhällsföreträdare helt enkelt undviker att befatta sig med obehaglig statistik. Verkligheten blir helt enkelt farlig, både rent ideologiskt och av karriärsskäl, och samhällsdebatten reduceras till underliga slagord som ”alla olika alla lika” i en medial sfär som endast likasinnade har tillträde till.

Även bokens källor kan indelas i tre kategorier. De två första består av etablerad media och facklitteratur medan den sista kategorin består av den alternativa offentlighet som skapats på internet de senaste tio åren i form av internettidningar, Flashback och bloggar.

Att citera internetkällor i akademisk litteratur är en smula ovanligt men kan förklaras av just bokens bakomliggande tema om en mörkläggning inom mer officiella källor. Uttalanden av Jerzy Sarnecki och BRÅ ställs mot Affes statistik-blogg.

Likaså är den bästa källan till information om hur Migrationsverket och asylärenden i Sverige fungerar i praktiken Merit Wagers blogg där anonymiserade medarbetare inom asylindustrin uttalar sig. Bland svenska alternativa nättidningar citeras endast Avpixlat.

DEN IDIOLOGISKA STATEN

I det inledande kapitlet ”Folket skall fostras” tas boken The new totalitarians av Roland Huntford upp. Detta är en klassisk skildring av Sverige författad av en utomstående betraktare, i det här fallet en brittisk utrikeskorrespondent. Bokens bärande tes sammanfattas bäst med Vilhem Mobergs definition av demokratur:

”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

Detta, i kombination med föreställningen bland den svenska samhällseliten om att staten har rätt att fostra fram medborgare av rätt ideologisk skolning, ger oss den speciella typ av intellektuella som dominerar såväl våra universitet som de etablerade kultur- och ledarsidorna i Sverige.

Inga egentliga problematiseringar tas upp då folket i stort ses som en naturligt rasistisk best som måste tämjas och hållas nere genom ständiga doktrinära kampanjer. Den inställningen till folket beskrivs med ett citat av TV2:s chef under sjuttiotalet, Örjan Wallquist. Enligt honom är svenskarna ”intellektuellt primitiva och underutvecklade” och behöver därför medier som formar deras åsikter.

Det svenska folket får väl även ses som synnerligen servilt inför uppfostringskampanjerna som inte enbart kretsar runt ”antirasism” utan även till exempel den speciella och underliga variant av feminism som etablissemanget gjort till sin egen.

Även den historiska bakgrunden till framväxten av nya utgiftposter för allt ifrån invandrarföreningar, invandrarrelaterad byråkrati och invandrarrelaterade bidrag tas upp. Detta beskrivs även senare i boken i ett separat kapitel om invandringens kostnader.

”Godhetsbyråkratin” verkar styras av Parkinsons lag om expanderande byråkratier. Redan på åttiotalet hade David Schwarz (som tillsammans med DN skapade opinion för ett mångetniskt samhälle under sextiotalet) följande att säga om det invandringsindustriella komplexet:

”Jag har arbetat med invandrarfrågor i bortåt 20 år. När jag idag tittar på det invandrarsverige som jag själv varit med om att skapa blir jag FÖRSKRÄCKT. Vi har byggt upp en apparat med så många irrgångar att vi kanske aldrig kommer ur den.”

Då anställda inom byråkratier sällan avskaffar sig själva, och då något externt tvång att dra åt svångremmen inte finns på det här området, är Schwarz omdöme om det invandringsindustriella komplexets utbredning knappast mindre relevant idag.

DEN OBEVEKLIGA VERKLIGHETEN

En stor del av boken ägnas åt att gå igenom statistik och beskriva invandringens konsekvenser för det svenska samhället, bland annat i form av invandringens omfattning, kostnader, asylfusk, invandrarkriminalitet och islamism.

Det är frågan om en förtjänstfull genomgång som ofta sätter fingret på uppseendeväckande fakta, som till exempel att mindre än en av tio asylsökande visar pass och att mellan 20 000 och 50 000 illegala invandrare för närvarande uppehåller sig i Sverige. Framväxten av etniska maffior och dess tillhörande kriminalitet tas också upp. Sverige står ut som det land i västvärlden med de mest liberala invandringslagarna inom alla kategorier och konsekvenserna blir tyvärr därefter.

När det gäller invandringens kostnader presenteras dels tidigare publicerade uppskattningar av Jan Ekberg och Lars Jansson, samt en ny uppskattning av Jan Tullberg för 2012 då nettotransfereringarna uppgick till 110 miljarder kronor eller 23 000 kr per förvärvsarbetande svensk. Exakta uppskattningar om den totala kostnaden för invandringen verkar vara svåra att göra.

Detta dels därför att statistik saknas på grund av den bristande politiska viljan att ta fram sådan, och dels därför att uppskattningar av det svenska invandringsindustriella komplexet verkar lida av samma problem som när analytiker under åttiotalet försökte uppskatta Sovjetunionens totala militärutgifter.

Det är svårt att begränsa uppskattningarna då så pass stora delar av samhället och ekonomin direkt påverkas och är involverade i projektet. En metodik som recensenten uppskattar består i en bedömning av prognostiserade framtida utgifter (så kallade ”unfunded liabilities”) för invandrargrupper.

Då får vi en lättbegriplig siffra som kan jämföras med andra framtida utgifter som pensionsskulden eller statsskulden. Metodiken blixtbelyser på så sätt framtida finansieringskonflikter.

Även siffror av detta slag tas upp. Tidigare har det publicerats uppskattningar där 50 000 svenska romer bedöms kosta 560 miljarder kronor i extra utgifter för staten under deras livstid. I boken tas en liknande uppskattning för somalier upp av Jan Tullberg.

Denna begränsas till de 27 000 somaliska anhöriginvandrare som beräknas anlända i Sverige 2012-2013 och uppgår till 250 miljarder kronor. Om en liknande uppskattning gjordes för samtliga invandrade grupper i Sverige hade notan säkerligen hamnat på åtskilliga tusen miljarder i framtida nettoutgifter (det vill säga efter justering för invandrares inbetalda ekonomiska bidrag) för att hålla projektet flytande. En nota som växer med hundratals miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med en BNP-tillväxt på mellan 50 och 100 miljarder kronor per år.

Skulder i form av framtida utbetalningar i mångtusenmiljardsklassen som växer snabbare än BNP och som av ideologiska skäl inte får diskuteras kan över tiden bli en smula problematiska.

DET IDIOLOGISKA AVANTGARDET

Alla tider behöver sitt specifika prästerskap och även vår tids predikanter belyses. I kapitlet ”Forskarnas svek” jämförs i svensk media populära forskare med det akademiska idealet där sanningssökande bör sättas i första rummet. Metodiskt gås Stefan Jonssons marxistiska postkolonialism, Mattias Gardells dubbla måttstockar, Masoud Kamalis strukturella rasism och Torbjörn Tännsjös uttalanden igenom.

Slutsatsen blir att dessa i första hand sysslar med ideologiproduktion och på grund av detta egentligen inte bör kallas för forskare. Även en ickeakademiker tas upp i form av Henrik Arnstad, som framställs som charlatan.

Konflikter och kommunalt självstyre berörs genom beskrivningar av händelserna i Sjöbo, Vellinge och Forserum. Detta jämförs sedan med den journalistiska behandlingen av dessa orter i riksmedia där journalister verkar vilja passa in samhällsutvecklingen i ett ideologiskt ramverk hämtat ifrån amerikanska populärkulturella schabloner om rasistiska bonnlurkar.

Detta speciella journalistiska filter, som även tycks användas för att beskriva Danmark i svensk media, ägnas ett separat kapitel. I slutänden säger riksmedias rapportering mer om betraktarens världsbild än verkligheten och ter sig för den som redan tappat tron på de officiella ”sanningarna” mest som svart komik.

Genom Invandring och mörkläggning har Arnstberg och Sandelin presterat ett väldigt starkt inlägg i den svenska invandringsdebatten. Boken är läsvärd, speciellt för den som vill få ett helhetsperspektiv på området. För den som följt den internetbaserade debatten om invandringspolitik de senaste åren är det ingenting nytt som presenteras. Däremot är boken synnerligen värdefull för den breda allmänhet som ännu inte tagit del av de kalla fakta som trots allt ändå finns att tillgå om svensk invandringspolitik och dess minst sagt udda implementering inom olika samhällsområden.

På lång sikt är invandringspolitiken den enskilda faktor som kommer ha störst inflytande över vilket samhälle som lämnas över till våra barn. Utvecklingen så här långt förskräcker.

Källor: nedanstående artiklar m.m.

http://www.friatider.se/invandringen-kostar-110-miljarder

http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/11/sverige-klarar-inte-s-stor-invandring

http://morklaggning.wordpress.com/kop-boken/

Jag rekommenderar alla att köpa boken Världsmästarna : när Sverige blev mångkulturellt av
Julia Caesar. Läs nedan om boken.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9174651242

I nedanstående inlägg finns artikel av Gunnar Sandelin och även bra artikel av Anna Dahlberg Expressen angående flyktingpolitik, samt fakta om skattefria bidrag för invandrare, intervju med moderaternas radikala islamist i riksdagen som arbetar i försvarsutskottet. Intressanta artiklar rörande moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet, samt intressanta videos m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan kan ni läsa vad en framstående ekonom anser om sverige och denna invandring som pågår.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

Nedan ytterligare information om denna invandring som kostar massor med miljarder som vi skattebetalare får vara med om att betala, för dem som inte betalar en krona i skatt för välfärden de får ta del av och som får skattefria bidrag.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

LYSSNA PÅ JIMMY ÅKESSONS KLOKA ORD OM DEN ANSVARSLÖSA FLYKTINGPOLITIKEN SOM FÖRS I DAG.

”VÄRLDSMÄSTARNA” när Sverige blev mångkulturellt

3 mars, 2012

LÄS BOKEN ”VÄRLDSMÄSTARNA” när Sverige blev mångkulturellt av Julia Caesar, mycket bra bok med massor med fakta som vi inte får reda på genom media.

Läs om boken nedan.

http://aktualia.wordpress.com/2010/09/15/julia-caesars-bok/

Ulf Nilsson känd journalist på Expressen bl.a. har recenserat och kommenterat boken i nedanstående artikellänk som är bra skriven.

http://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilson-sverige-ar-pa-vag-at-helvete/

GUNNAR SANDELIN, SOCIONOM OCH JOURNALIST SKRIVER OM BOKEN VÄRLDSMÄSTARNA, LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL. JAG BEUNDRAR GUNNAR SANDELIN SOM ÄR EN AV DE FÅ JOURNALISTER SOM VÅGAR SKRIVA RAKT PÅ SAK VAD HAN TYCKER.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.489398-ingen-oppen-debatt-om-migrationen

MÅNGA SOM LÄST ”VÄRLDSMÄSTARNA” ANSER ATT DET ÄR EN MYCKET BRA BOK MED MYCKET FAKTA.SJÄLV ANSER JAG ATT DET ÄR DEN BÄSTA BOK JAG LÄST PÅ MYCKET LÄNGE MED MASSOR MED FAKTA.

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL SOM ÄR MYCKET BRA SKRIVEN, ÖNSKAR ATT FLER JOURNALISTER TOG UPP DETTA ÄMNE.

http://kvp.expressen.se/kronikorer/kenthansson/1.2225862/kent-hansson-fegheten-har-blivit-en-svensk-politikergren


%d bloggare gillar detta: