Archive for the ‘CENTERPARTIET’ category

Tung ekonom: Sverige måste ha en restriktiv invandringspolitik

28 oktober, 2013

picture351454 ekonom

Inflödet av lågutbildade utomeuropeiska invandrare har lett till omfattande långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende, konstaterade nationalekonomen Assar Lindbeck på ett seminarium under måndagen. Sverige måste föra en restriktiv invandringspolitik, sade Lindbeck, som efterlyste en diskussion fri från politiskt korrekta skygglappar.

Under måndagsförmiddagen arrangerade Centerpartiet ett seminarium om hur Sveriges arbets- och bostadsmarknader kan reformeras. Seminariet bar rubriken ”Hur kan vi förhindra att Sverige blir ett insider-outsiderland?” och fokuserade på problematiken med att vissa grupper – bland annat unga och invandrare – har svårt att få fast anställning och bostad.

Seminariets huvudtalare var Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi, och Sveriges förmodligen mest meriterade nu levande ekonom.

Lindbeck inledde sitt anförande med att klargöra att politiskt korrekta låsningar gjorde det svårt för många att diskutera frågor om arbetslöshet och bostadsbrist på ett rationellt sätt.

– Man kan inte tänka klart på det här området om man inte är beredd att gå utanför den politiska korrekthetens box. Och utanför boxen blåser det naturligtvis, men vind är det ju inget fel på, sade Lindbeck.

Därefter kom Lindbeck snart in på arbetslösheten bland invandrare som han beskrev som ett ”skrämmande” och svårlöst problem. Han återgav siffror från Internationella arbetsorganisationen (ILO) som visar att arbetslösheten bland utlandsfödda (15,9 %) är mer än dubbelt så hög som bland svenskar (6,4 %), medan arbetslösheten hos invandrare från Afrika är så hög som 28,8 procent.

Bland personer som varit arbetslösa i mer än sex månader är invandrarnas överrepresentation ännu större – 43 procent av långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. 60 procent av utgifterna för socialhjälp går till utlandsfödda.

– Vad tyder de här siffrorna på? Ja, de tyder enligt vad jag förstår på att svensk arbetsmarknad inte är särskilt väl anpassad till den typ av invandring som vi har idag med lågutbildade från utomeuropeiska länder, sade Lindbeck.

Han avvisade den av många nyliberaler omhuldade tanken att det skulle gå att komma tillrätta med arbetslösheten bland invandrare genom en mer flexibel arbetsmarknad och ökad lönespridning. Det skulle enligt Lindbeck leda till för stora spänningar och orättvisor i samhället. Istället förordade han en restriktiv invandringspolitik.

– Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha restriktiv invandring. Och den måste vara ganska restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt, sade Lindbeck.

– Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling i hundra år kan man inte erbjuda resten av världen utan att våra system går omkull.

Bland åhörarna återfanns bland annat centerledaren Annie Lööf. Hon lanserade 2011 Centerpartiets nya integrationspolitiska program ”Välkommen till nybyggarlandet”, där partiet förordar att Sverige bör sträva efter att öka folkmängden till 40 miljoner invånare genom en mer liberal invandringspolitik.

På sin hemsida skriver Centerpartiet att man vill ha en ”öppen, generös och human migrationspolitik som … tillåter människor att komma till Sverige och uppnå sina drömmar här”, samt att man på längre sikt vill införa helt fri invandring.

Referenser:

http://www.friatider.se/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik

http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Oppenhet-integration-och-diskriminering/Politik-A—O/Migration/

Jag anser det vara märkligt att inte Alliansen förstår att vi kan inte försörja alla människor som vill komma till Sverige, då det saknas arbete till dessa som kommer hit i tusental.

Läs fakta på skattefria bidrag nedan, samt andra förmåner som de som kommer hit får som inte svenska skattebetalare får.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Migrationsverket rapporterar enligt nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/migrationsverket-pengar-flodar-ut-till-lycksokare-och-kriminella/

Uppdrag granskning avslöjade utbrett fusk med SFI som skattebetalarna får vara med att betala.

Läs mera i nedanstående inlägg.
https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/uppdrag-granskning-om-utbrett-sfi-fusk-som-kostar-skattebetalarna-mycket/

Nedan talar David Lång SD i riksdagen om invandringen. Mycket bra tal, härligt när någon politiker vågar tala klarspråk utan att mörklägga verkligheten.

Lyssna på Tino Sanandaji om invandringen.

Man behöver inte vara nationalekonom för att första att inget land tjänar på en massinvandring då arbetslösheten är redan hög.

Ja Bengt Westerberg är en riktig egoist.. att ta emot skyhög lön för hans tjänst i Röda korset, medan andra arbetar ideéllt för Roda korset.

Lyssna på Tino Sanandaji om invandringen.

Nu ska asylsökare flytta in i ditt hem

28 februari, 2013

Centerpartiet har kommit med många kontroversiella förslag om månggifte, slopad skolplikt m.m. Nu kommer ett annat förslag.

Centerpartiet har i ett nytt politiskt utspel idag lanserat idén om att svenska familjer ska ta emot asylsökare i sina hem.

Migrationsverket har fortsatt akut brist på boplatser för den strida ström av omkring fyratusen asylsökare som just nu anländer till Sverige varje månad.

Det är Johan Hedin, migrationspolitisk talesman för Centerpartiet, som kommer med det politiska utspelet i tidningen Expressen.

http://www.expressen.se/nyheter/vill-se-asylboenden-hemma-hos-familjer/

– Jag tänker att man skulle kunna hyra ut ett boende i sitt eget hem till en asylsökande familj, säger Hedin till tidningen. Apropå vad den ekonomiska ersättningen skulle bli för de familjer som tar emot asylsökare svarar han:

– Det skulle vara en rimlig ersättning. Man skulle inte göra det för ersättningen i första hand, men självklart ska man få sina merkostnader täckta. Det är en av möjliga lösningar på den här besvärliga situationen.

Enligt Migrationsverket ansökte under januari månad i år 3800 människor om asyl i Sverige, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma månad förra året. De asylsökande kom i första hand ifrån Syrien, Somalia, Afghanistan och Eritrea.

Gå in på nedanstående länk och se fakta på skattefria bidrag för invandrare som i många fall är högre än vad många skattebetalande pensionärer får ut i bruttopension,
samt intressanta artiklar statistik och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I NORGE ÄR MAN MERA KLARSYNT I MEDIA ÄN I SVENSK MEDIA, LÄS
NEDANSTÅENDE INLÄGG SOM INNEHÅLLER NORSKA ARTIKLAR.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/16/norge-ingen-framtida-valfard-med-fortsatt-invandring/

Många tjänar pengar på denna unikt stora invandring till sverige.. Migrationsverket köper fastigheter av fastighetsägare som sedan låter svenska hyresgäster flytta ut från fastigheterna trots att de bott där i många år, då fastighetsägaren ser en möjlighet att tjäna pengar genom att sälja till migrationsverket.

Skall det nu bli så kanske att oseriösa människor skall tjäna pengar på att ta emot flyktingfamiljer i sina hem, det kan ju då hända att oseriösa tar emot familjer och vem kollar hur de behandlar flyktingarna.?

I MALMÖ BETALADES UT NÄSTAN 1 MILJARD I SOCIALBIDRAG, LÄS NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/24/malmo-nastan-1-miljard-i-socialbidrag/

HERMAN LINDQVIST HAR ÅSIKTER OM DET NYA SVERIGE, LÄS NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/29/herman-lindqvist-totalsagar-nya-sverige/

DET ÄR JU TRAGISKT ATT DET SKER VANDALISM PÅ FLERA FLYKTINGFÖRLÄGGNINGAR.

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL I EXPRESSEN.

http://www.expressen.se/gt/boende-gick-barsark-pa-berts-anlaggning/

NEDAN YTTERLIGARE VANDALISM PÅ FLYKTINGFÖRLÄGGNING SAMT HOT

https://ladycobra.wordpress.com/2012/10/05/ensamkommande-hotade-personalen-med-blodbad/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/06/40-i-storbrak-pa-bert-karlssons-flyktingslott/

Debatten om illegala: Tidningsledare går emot strömmen

23 februari, 2013

I den pågående debatten om polisens arbetsmetoder och dess spaning efter illegala har massmedia, diverse politiker och den samlade twittervänstern närmast klöst varandra – och motståndarna. Alla vill ha rätt. Den gemensamma nämnaren är att illegala inte ska kastas ut, lagar ska inte följas och helst ska våra gränser suddas ut för gott. Därför är det uppfriskande och se en tidningsledare som rakt emot etablissemangets unisona och obegripliga vänsterresonemang.

Ledaren i Nya Wermlands-Tidning skriver följande:

Istället för uppmuntra poliserna som utför sitt arbete väl anklagas de för både det ena och det andra. Alltifrån att vara rasister till att pyssla med rasprofilering. Vad de faktiskt gör är att upprätthålla den svenska lagen så som den för närvarande ser ut och fungerar. De har faktiskt inget annat val än att försöka gripa de människor som befinner sig illegalt i landet. Det är en del av polisens vardagliga arbetsuppgifter, vare sig de gillar det, eller inte.

Det är behövligt att nyansera debatten en aning. De så kallade ”papperlösa”, som polisen har i uppgift att få tag på, är ingenting annat än en omskrivning för illegala invandrare. Visst finns det de som argumenterar för att ingen människa kan vara illegal och så vidare… Men nu har Sverige en lag och lagen måste följas. En person blir papperlös (illegal) om den medvetet väljer att inte ha någon kontakt med de svenska myndigheterna.

Om den svenska asylrätten överhuvudtaget ska fungera är det naturligtvis så att alla som kommer till landet måste försöka följa den, genom att ta kontakt med berörda myndigheter för att där kunna få en rättvis prövning av sitt asylfall. Om personen anses ha rätt till asyl får den stanna, om så inte är fallet måste personen lämna landet. Så enkelt är det.

Källa: nedanstående artikellänkar.

http://nwt.se/asikter/ledare/article1255937.ece

http://avpixlat.info/2013/02/23/debatten-om-illegala-tidningsledare-gar-emot-strommen/

http://avpixlat.info/2013/02/22/debatten-om-illegala-och-polisens-arbete-rasar-vidare/

Gå in på nedanstående länk och läs om Centerpartiets förslag. Som vanligt mycket uppseendeväckande precis som förslag på månggifte och slopad skolplikt som definitivt gynnar icke svenskar eller svenskar med invandrarbakgrund med islam som religion. Tydligen är inte svenska skattebetalares pengar till för välfärden i sverige utan till för de som utnyttjar skattefria bidrag.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/23/c-forslag-frizoner-dar-illegala-invandrare-inte-far-gripas/

Gå in på nedanstående länk där fakta finns angående skattefria bidrag för invandrare och intervju med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet, som är radikal islamist med kontroversiella åsikter. Med flera intressanta videos och artikellänkar..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I nedanstående länk kan man läsa att en smygfilmad iman säger under en predikan ”Vi är som en tsunami över Europa”

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

ANGÅENDE SVERIGES EKONOMI SÅ MENAR ”SVENSK EKONOMIS NESTOR ASSAR LINDBECK ATT OM DEN UNIKT STORA INVANDRINGEN FORTSÄTTER INNEBÄR DET EN KOLLAPS FÖR SVERIGE.

Källa: Nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

Medlemsflykt från MP

28 januari, 2013

Miljöpartiet tappade nästan var tioende medlem under förra året. Nu satsar partiet på att locka somalier och araber som inte kan svenska.

MP:s medlemsantal uppgick vid årsskiftet till drygt 13 400, vilket jämfört med året innan innebär en minskning med 1 200 medlemmar. Det motsvarar ett medlemsras på 8,2 procent, rapporterar dagensopinion.se.

För att hindra trenden ska partiet nu försöka locka till sig andra väljargrupper än svensktalande. Medlemsmaterial har tagits fram på somaliska och arabiska.

Källa: nedanstående länk där det finns mer att läsa.

http://www.friatider.se/medlemsflykt-fran-mp

Jag undrar om inte även centerpartiet hoppades få röster från människor med annan religion än kristendom.

Gå in på nedanstående länk och läs om detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/29/nytt-ideprogram-splittrar-centerpartiet-manggifte-och-slopad-skolplikt/

Månggifte och slopad skolplikt, idéprogram som splittrar Centerpartiet

29 december, 2012

Förslag om fri invandring, månggifte och slopad skolplikt faller inte i god jord hos Centerns distrikt ute i landet.

Läs mera nedan i artikellänken.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-ideprogram-splittrar-centern

Jag har mina funderingar om detta förslag är ett tappert försök att få fler röster och hoppas få röster från muslimer som är för månggifte och kanske även slopad skolplikt då många flickor i muslimska länder inte går i skolan.. En liten fundering bara.

Eller kanske det är moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen som Annie Lööf vill glädja…vem vet?

Lyssna på intervjun med honom nedan.

Nedan några länkar som berör denne moderat i riksdagen.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Ibland kan man undra egentligen vad politiker tycker i verkligheten… ? Se nedanstående filmer inspelade med dold kamera där man säger något helt annat om invandringen då dolda kameran är på än när de vet att de blir filmade…Hyckleri kan man säga.

Jag hänvisar till följande inlägg om skattefria bidrag för invandrare nedan…som är en del av alla kostnader som betalas av skattepengar, medan välfärden minskar och indragningar inom sjuk och åldringsvård m.m.för att det saknas pengar.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/10/fredrik-malm-fp-ger-fria-tider-ratt-om.html

Jag undrar om det kanske även blir ett förslag från centern att barnäktenskap skall tillåtas??

Barnäktenskap förekommer ju redan i Sverige.

Läs nedanstående artikel i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/flera-hundra-fall-av-barnaktenskap-i-sverige/


%d bloggare gillar detta: