Archive for the ‘Dalarnas tidning’ category

Fem års väntetid till Folktandvården för svenskar pga förtur för nyanlända invandrare

26 juni, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Personalen på Folktandvården i Jakobsgårdarna i Borlänge i Dalarna går på knäna för att hinna med att ta hand om alla nyanlända barn. Följden av detta är att vuxna svenska patienter får söka sig någon annanstans eller finna sig i att vänta i fem år på att få tänderna lagade.

Vikarierande verksamhetschef Agnieszka Trentowska är upprörd över att de får ta konsekvenserna av invandrings- och integrationspolitiken:

– Ska vi stå för integrationen?

Kön till Folktandvården blir bara längre och längre och i år kallar man patienter som egentligen skulle ha kallats för flera år sedan, i vissa fall så mycket som fem år. Vid sidan av invandrarbarnen är det bara akutjouren som fungerar. All övrig planerad tandvård måste pga överbelastningen ställas åt sidan och patienter avvisas och skickas till andra kliniker, detta trots att detta egentligen inte är tillåtet. Agnieszka Trentowska igen:

– Vi får inte göra så, men vi hänvisar till andra kliniker, om folk inte vill ställa sig i kön.

Systemfelet ligger i att Folktandvården enligt lag måste prioritera barn och till följd av den exempellösa anstormningen av anhöriginvandrare och deras ofta dåliga tandstatus hinner man i stort sett bara med dessa barn. Bara de senaste halvåret har man fått 287 nya flyktingbarn att serva. På andra håll i regionen är det lika illa.

Eftersom det handlar om anhöriga från underutvecklade kulturer uppstår också många problem med dessa patienter som man inte har med de svenska barnen, vilket gör att den beräknade tiden för en behandling inte kan hållas utan överskrids kraftigt. En behandling som normalt tar 20 minuter kan för en anhöriginvandrare dra ut på tiden i över en timme. För denna mertid och detta merarbete får Folktandvården ingen kompendationsersättning från staten.

Ofta uppstår dispyter redan i kassan på grund av språksvårigheter och andra missförstånd. Att man ska borsta tänderna är heller inget dessa anhöriginvandrare känner till och tolkar måste alltid finnas närvarande. Omfattande tandproblem kan inte behandlas direkt utan kräver utredningar och förhandsprövningar för att avgöra vilken behandlings som ska sättas in.

Många patienter dyker inte upp på de inbokade tiderna utan måste bokas in på nytt. Ofta kan patienterna inte läsa en skriftlig kallelse, vare sig på svenska eller sitt eget språk, vilket förutom brev även utesluter SMS. Många går heller inte nå per telefon. Folktandvården har tvingats ta hjälp av kyrkan för att administrera kallelserna.

Agnieszka Trentowska menar att personalen måste ägna sig åt att integrera nyanlända i stället för att laga tänder:

– Vi har hög arbetsmoral, och folk ansvarar för barnen. Men vi jobbar med någonting som vi kanske inte ens har kompetens för.

Förutom att personalen dyvlas på en omänsklig arbetsbörda och uppgifter som inte ingår i en tandläkares eller tandsköterskas arbetsbeskrivning, undergrävs ekonomin och löneutvecklingen för de anställda stannar av. Många väljer att sluta, vilket gör situationen än mer ohållbar.

Trots detta ansträngda läge har regeringen nyligen beslutat att även illegala invandrare ska ha rätt till gratis tandvård i Sverige.

Det är inte bara tandvården som krisar i Borlänge. Anstormningen av framför allt somalier har medfört att den kommunala ekonomin, bostadssituationen och skolan är mer eller mindre i upplösningstillstånd.

Källsa: DT
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.6017547-tandvardskon-bara-vaxer

Källa Avpixlat:
http://avpixlat.info/2013/06/26/fem-ars-vantetid-till-folktandvarden-for-svenskar-pga-fortur-for-nyanlanda-invandrare/

Läs nedanstående artikel i DN om hur många svenskar låter tänderna förfalla för de har inte råd att betala dyra tandräkningar.

http://www.dn.se/insidan/det-ar-en-fasansfull-skam-att-vara-tandlos/

Jag undrar hur länge det dröjer innan svenska skattebetalare börjar protestera mot att staten stjäl skattebetalarnas pengar och delar ut skattefria bidrag och förmåner till dem som ingen skatt betalar, medan sjuk och tandvård samt åldringsvård, blir sämre och sämre trots jättehöga skatter som bl.a. går till sjukvård, skolor läggs ned i glesbygd, ambulanser tas bort m.m. för att det inte finns pengar..

Läs fakta nedan om vad som betalas ut i skattefria bidrag till invandrare samt ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare där lägsta beloppet per månad skattefritt är högre än vad många svenska pensionärer får ut i bruttopension, läs om detta i länken nedan, se även flera videos och intressanta artiklar och uppgifter på kostnader för denna ansvarslösa asyl och migrationspolitik.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I länken nedan kan ni läsa om den nya vårdlagen för illegala som får i princip fgratis sjuk och tandvård och samma vård som skattebetalande svenskar alltså de har bättre förmåner än alla andra, trots att de uppehåller sig illegalt i sverige,, de har ju gratis skola för barnen också.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/13/en-halsning-fran-miljopartiets-sprakror/

Att det kommer många somalier till sverige kan ju bero på att moderaterna har en radikal islamist i försvarsutskottet som naturligtvis vill ha hit så många landsmän som möjligt.. Läs om honom i nedanstående länk, samt lyssna på intervju med honom och läs artiklar som berör hans islamistiska friskola i Göteborg.
Även miljöpartiet har en radikal islamist i riksdagen som bjudit in kritiserad antisemit till riksdagen om detta kan ni även läsa i nedanstående inlägg..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

I nedanstående länk kan ni läsa om en smygfilmad iman som predikade om europas bidragssystem som han ansåg betalade muslimernas jihad..m.m. skrämmande ord han sa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/


%d bloggare gillar detta: