Archive for the ‘EFTERLEVANDESTÖD FÖR ENSAMKOMMANDE’ category

Tung ekonom: Sverige måste ha en restriktiv invandringspolitik

28 oktober, 2013

picture351454 ekonom

Inflödet av lågutbildade utomeuropeiska invandrare har lett till omfattande långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende, konstaterade nationalekonomen Assar Lindbeck på ett seminarium under måndagen. Sverige måste föra en restriktiv invandringspolitik, sade Lindbeck, som efterlyste en diskussion fri från politiskt korrekta skygglappar.

Under måndagsförmiddagen arrangerade Centerpartiet ett seminarium om hur Sveriges arbets- och bostadsmarknader kan reformeras. Seminariet bar rubriken ”Hur kan vi förhindra att Sverige blir ett insider-outsiderland?” och fokuserade på problematiken med att vissa grupper – bland annat unga och invandrare – har svårt att få fast anställning och bostad.

Seminariets huvudtalare var Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi, och Sveriges förmodligen mest meriterade nu levande ekonom.

Lindbeck inledde sitt anförande med att klargöra att politiskt korrekta låsningar gjorde det svårt för många att diskutera frågor om arbetslöshet och bostadsbrist på ett rationellt sätt.

– Man kan inte tänka klart på det här området om man inte är beredd att gå utanför den politiska korrekthetens box. Och utanför boxen blåser det naturligtvis, men vind är det ju inget fel på, sade Lindbeck.

Därefter kom Lindbeck snart in på arbetslösheten bland invandrare som han beskrev som ett ”skrämmande” och svårlöst problem. Han återgav siffror från Internationella arbetsorganisationen (ILO) som visar att arbetslösheten bland utlandsfödda (15,9 %) är mer än dubbelt så hög som bland svenskar (6,4 %), medan arbetslösheten hos invandrare från Afrika är så hög som 28,8 procent.

Bland personer som varit arbetslösa i mer än sex månader är invandrarnas överrepresentation ännu större – 43 procent av långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. 60 procent av utgifterna för socialhjälp går till utlandsfödda.

– Vad tyder de här siffrorna på? Ja, de tyder enligt vad jag förstår på att svensk arbetsmarknad inte är särskilt väl anpassad till den typ av invandring som vi har idag med lågutbildade från utomeuropeiska länder, sade Lindbeck.

Han avvisade den av många nyliberaler omhuldade tanken att det skulle gå att komma tillrätta med arbetslösheten bland invandrare genom en mer flexibel arbetsmarknad och ökad lönespridning. Det skulle enligt Lindbeck leda till för stora spänningar och orättvisor i samhället. Istället förordade han en restriktiv invandringspolitik.

– Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha restriktiv invandring. Och den måste vara ganska restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt, sade Lindbeck.

– Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling i hundra år kan man inte erbjuda resten av världen utan att våra system går omkull.

Bland åhörarna återfanns bland annat centerledaren Annie Lööf. Hon lanserade 2011 Centerpartiets nya integrationspolitiska program ”Välkommen till nybyggarlandet”, där partiet förordar att Sverige bör sträva efter att öka folkmängden till 40 miljoner invånare genom en mer liberal invandringspolitik.

På sin hemsida skriver Centerpartiet att man vill ha en ”öppen, generös och human migrationspolitik som … tillåter människor att komma till Sverige och uppnå sina drömmar här”, samt att man på längre sikt vill införa helt fri invandring.

Referenser:

http://www.friatider.se/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik

http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Oppenhet-integration-och-diskriminering/Politik-A—O/Migration/

Jag anser det vara märkligt att inte Alliansen förstår att vi kan inte försörja alla människor som vill komma till Sverige, då det saknas arbete till dessa som kommer hit i tusental.

Läs fakta på skattefria bidrag nedan, samt andra förmåner som de som kommer hit får som inte svenska skattebetalare får.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Migrationsverket rapporterar enligt nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/migrationsverket-pengar-flodar-ut-till-lycksokare-och-kriminella/

Uppdrag granskning avslöjade utbrett fusk med SFI som skattebetalarna får vara med att betala.

Läs mera i nedanstående inlägg.
https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/uppdrag-granskning-om-utbrett-sfi-fusk-som-kostar-skattebetalarna-mycket/

Nedan talar David Lång SD i riksdagen om invandringen. Mycket bra tal, härligt när någon politiker vågar tala klarspråk utan att mörklägga verkligheten.

Lyssna på Tino Sanandaji om invandringen.

Man behöver inte vara nationalekonom för att första att inget land tjänar på en massinvandring då arbetslösheten är redan hög.

Ja Bengt Westerberg är en riktig egoist.. att ta emot skyhög lön för hans tjänst i Röda korset, medan andra arbetar ideéllt för Roda korset.

Lyssna på Tino Sanandaji om invandringen.

Reinfeldt lägger 40 miljarder på integration

16 oktober, 2013

sz477647-800x532

Fredrik Reinfeldt vill spendera totalt 40,1 miljarder skattekronor på bidrag och kurser för invandrare, så kallad ”integration”, under åren 2014, 2015 och 2016, visar regeringens nya budget. http://www.exponerat.info/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-16-00-05-40_kostnader_integration_-2016_40_miljarder.jpg

Kostnaderna för ”integrationen” är tre gånger så höga som för två år sedan, enligt siffror från regeringen. Men nu satsar Fredrik Reinfeldt på att slå alla tidigare rekord i invandring och budgeterar därför högre belopp än någonsin.
Statsministern menar att invandringen totalt sett är en vinstaffär för staten.

– Invandring berikar Sverige. Det är ett väldigt viktigt värde att människor kan komma till Sverige, och det har betytt mycket för Sveriges utveckling, sa Fredrik Reinfeldt i februari till SVT Rapport.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/reinfeldt-gar-emot-billstrom-i-invandringsfragan

Jag är djupt oroad över Sveriges framtid med rådande flyktingpolitik och bristande integration trots enorma kostnader för denna.

Migrationsverkets anställda slår larm om missförhållanden men vågar inte uppge namn. Läs detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/migrationsverket-pengar-flodar-ut-till-lycksokare-och-kriminella/

ENSAMKOMMANDE FÅR UTAN KRAV PÅ DOKUMENTATION, 3000 kr PER MÅNAD.

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en färsk dom beslutat att personer som kommer till Sverige och får asyl och – utan krav på dokumentation – hävdar att de är minderåriga och föräldralösa ska ha rätt till 3000 kr per månad i efterlevandestöd från dag ett de sätter sin fot här.

En påstått ensamkommande föräldralös flykting från Kongo ansökte 2008 om barnpension och efterlevandestöd. Försäkringskassan och förvaltningsrätten avslog ansökan varefter mannen överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen som nu ändrat besluten från lägre instanser och dömt till mannens fördel. Detta trots att även pensionsmyndigheten har avstyrkt att mannen ska få efterlevandestöd.

Läs mera om detta i nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/14/ensamkommande-far-ratt-till-efterlevandestod/

Uppdrag granskning har avslöjat utbrett fusk med SFI som kostar skattebetalarna mycket, se video.

Läs fakta på olika skattefria bidrag för invandrare i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna på Richard Johnshofs fantastiskt bra tal om våldtäkter och kriminalitet i Sverige, samt orsaker till denna.

Fler och fler invandrare röstar på SD då de inser att denna flyktingpolitik kommer leda till kollaps i Sverige, lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om både SD och invandring, samt intervju med Jan Guilou angående SD, ytterligare tel.samtal til Ring P1 och tal av Jimmie Åkesson, se nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

”Ensamkommande” får rätt till efterlevandestöd

14 oktober, 2013

ensamkommande-410x274

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en färsk dom beslutat att personer som kommer till Sverige och får asyl och – utan krav på dokumentation – hävdar att de är minderåriga och föräldralösa ska ha rätt till 3000 kr per månad i efterlevandestöd från dag ett de sätter sin fot här.

En påstått ensamkommande föräldralös flykting från Kongo ansökte 2008 om barnpension och efterlevandestöd. Försäkringskassan och förvaltningsrätten avslog ansökan varefter mannen överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen som nu ändrat besluten från lägre instanser och dömt till mannens fördel. Detta trots att även pensionsmyndigheten har avstyrkt att mannen ska få efterlevandestöd.

Den unge mannen har inte kunnat bevisa hur eller när hans föräldrar ska ha dött eller deras identitet. Högsta Förvaltningsdomstolen skriver i motiveringen till beslutet bland annat följande:

Enligt 7 kap. 6 § EPL har efterlevande till en person som har försvunnit rätt till efterlevandestöd till barn om det kan antas att den försvunna personen har avlidit. De ursprungliga förarbetena till bestämmelsen ger som exempel på situationer när paragrafen kan tillämpas försvinnanden i samband med olyckor eller naturkatastrofer men öppnar också för en tillämpning i andra fall. Förhållandena i områden som präglas av flyktingströmmar från krigsdrabbade länder kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening vara jämförbara med sådana situationer som nämns i förarbetena (jfr även uttalandena i propositionen med förslag till nya regler om dödförklaring, prop. 2004/05:88 s. 26). Det beviskrav som uppställs i paragrafen är att det kan antas att den försvunna personen har avlidit. I ett fall som det förevarande får beviskravet anses omfatta såväl dödsfallet som släktskapet.

Domstolen konstaterar vidare att efterlevandestöd till barn är en så kallad bosättningsbaserad försäkring. Eftersom mannen är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här ska han alltså anses omfattas av försäkringen. Detta har också varigt ostridigt i målet, dvs motparten har inte ifrågasatt den omständigheten. Vad frågan gällt är i stället vilka krav på utredning om släktskap och dödsfall för föräldrarna som kan krävas när dokument som motsvarar dödsfallsintyg och släktutredning inte går att få fram. Domstolen sänker genom sitt beslut dessa krav till i princip inga alls utöver en försäkran på heder och samvete från mannen/förmånstagaren.

Mannen får nu därför rätt till efterlevandestöd retroaktivt sedan han kom till Sverige. Bidraget är idag 2966 kr per månad.
http://www.pensionsmyndigheten.se/Barnpension.html

Fram till dags dato rör det sig således om totalt cirka 200.000 kr. Det bör här också nämnas att man i detta sammanhang inte med automatik upphör att vara barn när man fyllt 18 år. Om den stödberättigade exempelvis studerar kan vederbörande betraktas som barn i ytterligare flera år efter uppnådd myndighetsålder och därmed fortsatt erhålla efterlevandestöd. Detta faktum tillsammans med omständigheten att många “ensamkommande” uppger en väsentligt lägre ålder än den verkliga medför att efterlevandestöd som barn kan erhållas långt upp i mogen ålder.

Någon barnpension blev det däremot inte, vilket domstolen motiverar med att barnpension i motsats till efterlevandestöd inte är en bosättningsbaserad utan en arbetsbaserad försäkring som är relaterad till de inkomster som den avlidne har haft. Eftersom mannens föräldrar inte har omfattats av socialförsäkringen i Sverige kan han inte erhålla barnpension efter dem.

Domen är prejudicerande och öppnar således för att alla som kommit till Sverige och påstått att de är minderåriga och att deras föräldrar är avlidna kan vara berättigade till retroaktivt efterlevandestöd från den dag de satte sin fot i Sverige. Det framgår inte av den aktuella domen eller av annan information som Avpixlat tagit del av huruvida den som felaktigt erhållit efterlevandestöd kan bli återbetalningsskyldig. I normalfallet är detta en icke-fråga eftersom efterlevandestöd i allmänhet betalas ut till den vars föräldrar, genom dödsfallsintyg och släktutredning, är konstaterat avlidna.

När det gäller “ensamkommande flyktingbarn” händer det dock inte sällan att såväl föräldrar som andra släktingar mirakulöst dyker upp efter att den “ensamkommande” beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige och som då förstås vill återförenas med sitt barn i det generösa Sverige och inte i hemlandet. Vad som i det fallet sker med redan beslutat och utbetalt efterlevandestöd är oklart. Eftersom vi här talar om en “utsatt grupp” kan man dock gissa att det inte kommer att bli fråga om några återbetalningskrav då detta sannolikt skulle anses kunna motverka den “ensamkommandes” förutsättningar för en lyckad integrering i det svenska samhället.

En annan fråga är hur våra rikspolitiker kommer att agera utifrån det faktum att Högsta Förvaltningsdomstolen avslår ansökan om barnpension. Det kan finnas anledning att hålla utkik efter riksdagsmotioner från partier som säger sig stå upp för “alla människors lika värde” och som utifrån den utgångspunkten kräver en lagändring så att “ensamkommande flyktingbarn” kan komma i åtnjutande också av detta skattefinansierade svenska försäkringsskydd, så att “grupp inte ställs mot grupp”.

Domen i sin helhet kan läsas här i nedanstående länk:
http://avpixlat.info/migileaks/wp-content/uploads/2013/10/Ensamkommande-får-efterlevandestöd-till-barn.pdf

Referens: http://avpixlat.info/2013/10/13/ensamkommande-far-ratt-till-efterlevandestod/

FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE, SAMT KOSTNADER FÖR FLYKTINGPOLITIKEN, ÄFS (ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD) FÖR INVANDRARE SOM ÄVEN ÄR SKATTEFRITT.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/


%d bloggare gillar detta: