Archive for the ‘Ev. Tvång på kommuner att ta emot ensamkommande’ category

Reinfeldts beslut: Skattebetalarna ska amortera invandrarnas lån

24 mars, 2013

Sossarnas förslag, höj skatterna!fartygetEn svensk håller truten

Nya budgeten: Regeringen rekordsatsar på invandrarlån med valfri återbetalning

Behöver du pengar till att flytta hemifrån? Då gör du bäst i att vara invandrare. Samtidigt som svenska ungdomar har svårare än någonsin att få en bostad meddelar Fredrik Reinfeldt att regeringen nu kommer att rekordsatsa på CSN:s förmånliga s.k. ”hemutrustningslån” – som bara ges till invandrare. De skatte­finansierade lånen löper med en låg subventionerad ränta och bäst av allt – de behöver inte ens betalas tillbaka.

Bostadsbristen för svenska studenter är skriande och allt fler har inte råd att skaffa eget boende. Då meddelar regeringen i sin nya budget, som offentliggjordes under torsdagen, att man kommer att rekordsatsa på CSN:s skattefinansierade lån till nyinflyttade – som bara ges till invandrare.

Pengarna från CSN:s förmånliga invandrarlån ska täcka kostnader för att ”köpa möbler, saker till köket och annat som du behöver i hemmet”, står det i information från CSN. Lånet kan uppgå till maximalt 35 000 kronor.

Regeringen budgeterar rekordbelopp till husgerådslån under utgiftsposten ”integration” i årets budget. Tidigare ansågs lånen inte vara en utgift utan en statlig ”investering” som förvaltades av Riksgälden. Men eftersom det nu står klart att lånen alltså inte behöver betalas tillbaka flyttas hela utgiften istället över på skattebetalarna och omvandlas till en social kostnad. Totalt uppgår summan för invandrarlånen till 1 200 miljoner kronor det kommande året – över 142 gånger mer än 2011.

”Nuvarande anslag [för 2011] är på 8 519 000 kronor”, skrev regeringen Reinfeldt i propositionen då (PDF), men de tyckte inte anslagen till de skattefinansierade invandrarlånen räckte utan beslutade om en rekordökning:

”Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag på 1 208 519 000 kronor för 2012″, fortsatte de (PDF).

Behöver inte betalas tillbaka

Villkoren för lånen som invandrarna får är mycket fördelaktiga. När svenskar inte kan betala tillbaka sina lån till CSN får de sina pengar och tillgångar beslagtagna av Kronofogden, ibland får de till och med lämna hus och hem.

När CSN lånar ut till invandrare är reglerna helt annorlunda. Om invandraren inte har råd att betala kan den ansöka om anstånd och skjuta upp betalningen – en möjlighet som var tredje utnyttjar.

Om invandraren ”bedöms sakna förutsättningar att betala tillbaka sina lån” kommer inte Kronofogden och mäter ut tillgångar, utan lånet ”efterskänks” och behöver aldrig betalas tillbaka. Det innebär att lånet omvandlas till en gåva från skattebetalarna till den enskilde invandraren.

Under förra året efterskänktes lån till ett belopp som motsvarar en tredjedel av de nytecknade lånen under samma period, visar statistik från regeringskansliet (PDF). Hur många som har fått uppskov framgår inte. Inte heller framgår det hur många, om några, som förväntas betala igen lånen i dess helhet.

Artikeln är uppdaterad avs. språk och disposition.

KÄLLA: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/csn-inflyttningslan-till-invandrare-svenskar-studenter-blir-utan#comment-840878412

Tydligt att det är skillnad mellan förmåner för svenska skattebetalare och icke skattebetalande bidragstagare. Men enligt socialdemokraterna så är ju lösningen på höga kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik att höja inkomstskatten och ta in ännu fler asylsökanden som måste leva på bidrag.

Gå in på nedanstående länk och läs om skattefria bidrag till invandrare, t.ex. ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare som också är skattefritt, samt inte räknas som inkomst och där det lägsta beloppet som betalas ut skattefritt per månad är högre än vad många skattebetalande pensionärer har i bruttopension.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan kan ni läsa om vad en smygfilmad iman anser om bidragssystemen i Europa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Inte konstigt att SD ökar varje mätning,, folk är trötta på att betala skatt till skattefria bidrag till människor som inte bidrager med en krona i skatt till välfärden de får ta del av och som blir sämre och sämre genom att det saknas pengar till sjukvård, åldringsvård, ambulans i glesbygd, det dras in på det mesta utom på kostnaderna för invandringen som ökar, illegala flyktingar skall erbjudas fri sjuk och tandvård medan många pensionärer med låg pension inte har råd at hämta ut dyra mediciner och kosta på sina tänder bra tandvård.

Invandrare reagerar över hur sverige sköts och röstar på SD som är tydligen det enda verklighetsförankrade parti i sverige som tänker på svenska skattebetalare och på sveriges ekonomi och välfärd..

Gå in på nedanstående länk och lyssna på en invandrare vad han säger när han ringer till ring P1 SR.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Nedan finns uppgift på kostnader för invandringen men jag anser att det är för lågt belopp.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

Den 1 juli 2013 träder den nya vansinniga vårdlagen för illegala i kraft

19 mars, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Pakten mellan regeringsalliansen och miljöpartiet har lett till denna lag, ett av flera vansinniga beslut. Den 1 juli träder den nya vårdlagen i kraft som är tvingande för alla landsting att följa. Den reglerar landstingens skyldighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige illegalt. Inte undra på att omvärlden skrattar åt oss.

Lyssna på Jimmy Åkessons mycket kloka åsikter.

I juni 2012 enades regeringen och Miljöpartiet de gröna om att personer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta ska få tillgång till subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har tillgång till idag. Överenskommelsen är en del av ramöverenskommelsen om migrationspolitiken som de båda parterna enades om den 3 mars 2011. Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra förslagen i överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Promemorian

Vi skrev om detta nyligen och efterlyste då propositionen, som var på väg. I dag ligger den uppe.

Regeringen föreslår att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte kan anstå inklusive tandvård samt mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård vid abort.

Utöver detta är landstingen fria att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Landstingen ska också erbjuda personer som vistas i landet utan tillstånd en hälsoundersökning och vård enligt smittskyddslagen.

Regeringen
Prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Källa: nedanstående länk.

http://avpixlat.info/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/#more-50742

Räcker det inte med dessa skattefria bidrag till invandrare som inte betalar en krona i skatt för den välfärd som de får ta del av, medan välfärden minskar p.g.a. att pengarna inte räcker till, skall vi nu också betala vård för de som inte har rätt att vistas här, för de har ju redan fått asylansökan prövad och har inte tillräckliga skäl att få stanna här..alltså är de illegala flyktingar.

Får nu dessa fri tandvård och sjukvård på skattebetalarnas bekostnad,, så anser jag att detta är orättvist mot dem som betalar skatt.

Finns ju ingen anledning att illegala flyktingar att inte stanna kvar i landet om de nu får sådana förmåner utan att tillföra sverige någon krona i skatt.

Nedan kan ni läsa fakta på skattefria bidrag för invandrare.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan kan ni läsa om vad en smygfilmad iman under predikan uttalar sig om bidragssystemen i Europa..skrämmande.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Nedanstående är intressant att läsa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

Norge har insett att ökad välfärd inte går i hop med ökad invandring.

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/16/norge-ingen-framtida-valfard-med-fortsatt-invandring/

Norsk syster tidning sågar Aftonbladet, läs nedanstående.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/03/norsk-systertidning-sagar-aftonbladet/

Reinfeldt kopierar mycket av SD:s förslag om skärpta straff.

16 mars, 2013

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde Moderaternas Sverigemötes andra dag genom att tala om brottslighet och otrygghet.Han vill se skärpta straff, bland annat för bostadsinbrott.

Reinfeldt varnade för att regler inom rättssystem ger straffrihet för vissa brott och att brottslingar i vissa situationer upplever sig som straffimmuna. – Straffrihet fungerar inte, sade han. Reinfeldt räknade upp en rad förslag för att skärpa samhällets reaktion på brott. Han vill bland annat se skärpta straff för bostadsinbrott.

– Straffen är i många fall oförsvarligt låga, sade Reinfeldt.
Han uppgav att polisen, när någon begått en rad inbrott, bara utreder ett par av dem. Reindfeldt vill därför ändra de regler som gör att polisen inte behöver utreda alla brott.

Reinfeldt uppgav också att det händer att en dömd brottsling hinner begå nya brott innan hans straff verkställs, men att rättssystemet då bortser från det.
– Sverige har ett system som i delar innebär att man ibland uppfattar sig som straffimmun.
Statsministern och Moderatledaren tog också upp kränkningar på Internet och ansåg att fler måste leda till åtal.
– Det kan inte vara en straffimmunzon, sade Reinfeldt, som vill inrätta ett nationellt IT-brottscenter.
Reinfeldt var även kritisk till hur statistik över uppklarade brott redovisas.

– Det är allvarligt att bli kränkt av brottslighet, men det är också att få skrivet på näsan att ouppklarade brott är uppklarade, sade Reinfeldt och syftade på att det som i statistiken är ”uppklarat” mycket väl kan vara en nedlagd brottsutredning.
Reinfeldt vill också slopa den så kallade ungdomsrabatten på straff för gärningsmän mellan 18-21 år och införa en möjlighet till utegångsförbud på helger för unga som begått brott, som ska kontrolleras med elektronisk fotboja. De två förslagen presenterades redan i vintras.

Reinfeldt föreslog också en underrättelsegaranti som innebär att brottsoffer ska få information om vad som händer i polisutredningen.
– Alla de här tio punkterna vill vi göra tillsammans med våra Alliansvänner och gå till val på, sade han.

Källa: nedanstående artikel.

http://hallandsposten.se/nyheter/sverige/1.2037709-reinfeldt-vill-se-skarpta-straff

Detta med skärpta straff och till och med sänkt åldersgräns för straff, samt invandringspolitiken har ju SD för länge sedan fört fram men nu börjar Reinfeldt plötsligt förstå att SD har rätt, men väljer att samarbeta med MP istället för SD, mycket konstigt, men lite av sandlådenivå faktiskt.

Nedan SD:s förslag på i princip samma åtgärder men innan moderaterna kom med detta förslag.

I nedanstående video från 2012 berättar Kent Ekroth om Sd:s motion ang. brottslighet.

https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/vara-viktigaste-fragor/krafttag-mot-brottsligheten/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1248127-dags-att-skarpa-straffen-for-grova-valds-och-sexualbrott

I nedanstående länk finns fakta på skattefria bidrag för invandrare, samt intervju med moderaternas radikale islamist i försvarsutskottet i riksdagen, intressanta artiklar av Anna Dahlberg, Expressen och Gunnar Sandelin DN, m.fl intressanta videos m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Flyktingpolitiken hett ämne på M-konferens

16 mars, 2013

Sossarnas förslag, höj skatterna!

KARLSTAD. Här möts migrationsminister Tobias Billström och hans kritiker Bo Frank.

Kommunalrådet i Växjö vill ha ett mer tillåtande debattklimat om flyktingpolitiken.

– Så fort en person har en liten uppfattning om flyktingfrågan som kanske avviker från gängse, då är några blixtsnabbt fram och säger ”rasist, rasist, rasist”, säger Bo Frank.

Migrationsfrågan är en av de hetaste frågorna på Moderaternas rikskonferens Sverigemötet, som inleds i Karlstad i dag. Det var flera hundra moderater som samlades när migrationsminister Tobias Billström och kommunalrådet Bo Frank från Växjö deltog i ett seminarium med rubriken ”Migrationspolitik 2012-2014 – vad görs och vad behöver göras?”.

”Tillåtande klimat”

Bo Frank har tidigare kritiserat sin partiledning och regeringen för flyktingpolitiken. I dag var han inte lika kritisk, men efterlyste ett mer tillåtande debattklimat i flyktingdebatten.

– Det som retar svenska folket maximalt, det är att så fort en person har en liten uppfattning om flyktingfrågan som kanske avviker från gängse, då är några blixtsnabbt fram och säger ”rasist, rasist, rasist”. Vi måste ha ett mer tillåtande klimat. Vanliga människor som ställer kloka frågor, kalla inte dem rasister, utan ta en diskussion om vad som är rimligt, sade han och fick applåder.

”Rannsaka oss själva”

Tobias Billström svarade på publikens frågor och förklarade regeringens hållning i flyktingpolitiken. När han fick frågan om hur man ska hindra väljare från att välja SD i stället för Moderaterna för att de tycker M är ”för slappa” i flyktingpolitiken svarade Billström att man inte ska ta efter Sverigedemokraterna.

– Vi måste rannsaka oss själva. Men vi är ett parti som står fast i vår egen vision. Där sneglar vi väldigt lite på andra, sade migrationsministern.

KÄLLA: nedanstående artikel i Expressen.

http://www.expressen.se/nyheter/flyktingpolitiken-hett-amne-pa-m-konferens/

VARFÖR SAMARBETAR INTE MODERATERNA MED SD DÅ DE NU HAR SAMMA ÅSIKTER SOM SD HAFT FÖR LÄNGE SEDAN ANGÅENDE FLYKTINGPOLITIKEN OCH SKÄRPNING ANGÅENDE STRAFFEN FÖR BROTTSLIGHET I SVERIGE?

LÄS NEDANSTÅENDE

https://sverigedemokraterna.se/2013/02/01/moderaterna-stramar-at-invandringspolitiken-efter-valjarflykt-till-sd/

I nedanstående länk finns fakta på skattefria bidrag för invandrare, samt skattefritt ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) för invandrare som också är skattefritt och räknas inte som inkomst, medan många pensionärer inte kommer upp i lägsta belopp före skatt vad dessa ÄFS bidragstagare får skattefritt. Finns mycket fakta och flera videos och bra artiklar att läsa i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Är jättetrött på detta ord rasist och främlingsfientlig, så fort någon har synpunkter på denna ansvarslösa flyktingpolitik och även på en annan religion, man får inte ha synpunkter på sådant tydligen i sverige som skall ha demokrati och yttrandefrihet fortfarande i alla fall.

Men vad kallar man dessa åsikter som en predikande iman har? Gå in och läs om hans åsikter om Europa och bidragssystemen i Europa m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Även invandrare reagerar över denna flyktingpolitik och är därför för SD som värnar mer om sverige och svenska traditioner, kultur och värnar om sveriges ekonomi och demokrati samt yttrandefrihet.

Gå in på nedanstående länk och lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 SR och berättar vad han anser om SD.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

I inlägget nedan finns uppgift på kostnaden för invandringen, men säkerligen överstiger det detta belopp om man räknar med kriminaltiteten, skadegörelse, skolbränder, våldtäkter, misshandel, rån, m.m. som ökat i takt med den ökande invandringen.
Och det är ju fritt fram för kriminella ligor att åka in och ut ur sverige på stöldturnéer vilket är upprörande.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

I nedanstående länk berättar en kvinna som konverterat till kristendom om sin förra religion.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

SD ”Vansinnigt finansiera massinvandring med biståndspengar”

5 mars, 2013

I Sveriges Radio Ekot förklarar finansminister Anders Borg idag att han tänker verka för man ska kunna finansiera den allt större invandringen till Sverige med ytterligare medel ur den svenska biståndsbudgeten. Regeringen med stöd av samtliga oppositionspartier, förutom SD, plockar redan
idag miljardbelopp varje år ur biståndsramen för att finansiera invandringspolitiken.

För att möjliggöra förbättrad flyktinghjälp förordar Sverigedemokraterna i sin budgetmotion en extra miljard till FN-organet UNHCR.

Jimmie Åkesson kommenterar:

– Att finansiera ansvarslös invandringspolitik med biståndspengar är minst sagt märkligt och att nu öka dessa transfereringar är vansinnigt. Vill man hjälpa så många flyktingar som möjligt är det på plats i flyktingarnas närområden som hjälpen ska koncentreras. För de pengar som läggs på en
asylsökande i Sverige kan man hjälpa mångfaldigt fler i FN:s regi.

– Värt att betänka är att UNICEF under förra veckan deklarerade att det största hotet, förutom direkta krigshandlingar, mot hjälpen till de syriska flyktingarna är ekonomiska resurser. Idag är flyktinghjälpen till Syrien endast finansierad till 20 procent.

KÄLLA: nedanstående artikel.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/vansinnigt-finansiera-massinvandring-med-bistaandspengar-842779?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

”Svensk ekonomis nestor” Assar Lindbeck anser att om denna invandring fortsätter kommer det att innebära kollaps för sverige. Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

Läs i nedanstående inlägg vad Herman Lindqvist anser om nya Sverige.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/29/herman-lindqvist-totalsagar-nya-sverige/

Även invandrare gillar SD:s politik, lyssna på en invandrare som ringer till Ring P1 och berättar vad han tycker.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Smygfilmad Iman berättar vad han anser om bidragsstymen i Europa och hans ord är verkligen skrämmande. Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Höjda socialbidrag ska rädda Malmö

3 mars, 2013

Malmö måste öka socialbidragen till invandrarfamiljer. Det är den rekommendation som Malmökommissionen kommit fram till för att göra Malmö en ”socialt hållbar stad”.

Kommissionens rapport, som är frukten av två års arbete, lades fram inför Malmöpolitikerna under fredagen, rapporterar Skånskan. Totalt presenterades 72 åtgärder och 24 mål för att skapa ett jämlikt Malmö till 2020.

En av de viktigaste rekommendationerna är att familjer med långvarigt försörjningsstöd ska få höjda bidrag.

Men förslaget är inte okontroversiellt. Förra veckan uppmärksammades det i media att de totala kostnaderna socialbidragen i Malmö närmar sig en miljard kronor per år. Bidragen, som främst utgår till utrikes födda, utgör alltså en betydande del av kommunens budget.

Stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson, som ingår i Malmökommissionen, säger till Skånskan att välfärden inte längre räcker till.

– I Sverige har vi förlitat oss på välfärdssystemet men det fyller inte upp längre, säger Christer Larsson.

Källa: nedanstående länk

http://www.friatider.se/hojda-socialbidrag-ska-radda-malmo

http://www.friatider.se/malmo-nastan-1-miljard-i-socialbidrag

Nedan finns fakta angående skattefria bidrag till invandrare, ÄFS (äldreförsörjningsstöd till invandare som fyllt 65 år) som många svenska pensionärer inte ens kommer upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i lägsta skattefria bidrag. Även intressanta artiklar och videos i länken.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan en länk där en smygfilmad iman pratar om bidragssystemen i Europa, riktigt skrämmande uttalande.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Svensk ekonomis nestor Assar Lindbeck anser att fortsatt invandring kommer att innebära en kollaps för sverige.

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

C-förslag: Ge alla illegala invandrare uppehållstillstånd

2 mars, 2013

Centerpartiet i Stockholm skriver i en debattartikel i SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-de-papperslosa-amnesti_7959690.svd att de vill att samtliga illegala invandrare som uppehåller sig i landet ska få uppehållstillstånd i en så kallad amnesti.

Trots att rekordlågt väljarstöd för C föreslår nu ordföranden för C i Stockholm Per Ankersjö och ordförande för Stockholms Centerkvinnor, Stina Bengtsson, att samtliga illegala invandrare som uppehåller sig i landet ska ges uppehållstillstånd i en amnesti.

”En amnesti skulle lösgöra potentialen hos tusentals personer”, påstår duon och framhåller bland annat Raoul Wallenberg som förebild.

I de senaste opinionsmätningarna inför riksdagsvalet har C legat under eller precis på fyraprocentsspärren till Riksdagen. Kräftgången för partiet eskalerade efter att det nya partiprogrammet offentliggjordes som bland annat inkluderade lönedumpning, fri invandring och slopad skolplikt, samt månggifte.

Källa: nedanstående länk.

http://www.friatider.se/c-forslag-ge-alla-illegala-invandrare-uppehallstillstand

Jag börjar tro att centern vill att staten ( vi skattebetalare) skall betala ut ännu fler skattefria bidrag, nu till de som inte har rätt att vara i sverige enligt utredning av migrationsverket, då de saknar asylskäl.

Räcker det inte med dessa bidrag som nu betalas ut till mängder med invandrare..se fakta på bidrag som är skattefria i nedanstående länk, samt andra uppgifter som är intressanta.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Gå även in på nedanstående länk som visar att invandrare är för SD som ökar ständigt.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

”Svensk ekonomis nestor” Assar Lindbeck anser att en kollaps kommer ske ang. invandringen. Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

Gunnar Sandelin socionom och journalist, skriver rakt ur hjärtat vilket inte alla vågar göra..läs hans mycket läsvärda uttalanden i nedanstående länk.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/14/vet-allm-nheten-om-att-migrationsverket-r-knar-med-kraftigt-kad-invandring#comments

SVERIGEDEMOKRATERNA ANSER ATT DETTA FÖRSLAG MED AMNESTI FÖR ILLEGALA ÄR EN KORTSIKTIG LÖSNING.

LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL.

http://avpixlat.info/2013/03/02/amnesti-for-illegala-ar-en-dalig-kortsiktig-losning/#more-48300


%d bloggare gillar detta: