Archive for the ‘Fattiga barn i sverige? Uppdrag granskning i SVT’ category

En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!

27 juli, 2013

LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE SAMTAL TILL RING P1 DÄR DET FRAMKOMMER FAKTA SOM ÄR HÅRRESANDE!
DETTA ÄR RENA DISKRIMINERINGEN AV SVENSKA SKATTEBETALARE! DETTA BORDE ALLA KÄNNA TILL!

Lars Runesson som ringde till ring P1 har tydligen genom sitt tidigare yrke fått reda
på dessa siffror och förmåner som inte många känner till och jättebra att han infrormerar om detta!

Läs även nedanstående inlägg som visar att beloppet kan vara ännu högre skattefritt och så tillkommer retroaktiv föräldrapenning beroende på barnens ålder.

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan. Om någon betvivlar uträkningarna var vänlig skriv till niklas.lofgren@forsakringskassan.se
det har jag gjort och han säger att siffrorna är rätt.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

Utöver detta har invandraren som i exemplet i Fria Tider var, rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12 000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

Fick till svar nedanstående:

Hej,

nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

Widar Nord
Publisher

widar@friatider.se

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

Gå även in på nedanstående länk där fakta finns på dessa bidrag som han räknade upp, men detta med gratis telefon och glasögon m.m. kände jag inte till, det var ju en lång rad med förmåner som ingen svensk får, inte konstigt att många söker sig till sverige för att få asyl.

I nedanstående länk finns även uppgifter på kostnader för invandringen och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia, Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för invandrare..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Dessutom får ju illegala flyktingar bättre förmåner än svenska skattebetalare fr.o.m. 1 juli 2013 Maxtaxa 50 kr för läkarvård, maxtaxa för tandvård 50 kr samt i övrigt samma sjukvård som svenska skattebetalare och gratis skola för barnen..förstår varför de vill stanna i detta härliga land med dessa förmåner.

Läs nedan.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2013/07/gratis-tandvard-till-illegala-men.html

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare som inte betalar skatt får.

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Janne Josefsson: ”Vi journalister är nutidens överstepräster”

21 mars, 2013

Sossarnas förslag, höj skatterna!fartygetEn svensk håller truten

Svenska journalister har ”en jävla makt”, men ignorerar de bekymmer och åsikter som vanligt folk har – bland annat i invandringsfrågan. Det konstaterade journalisten Janne Josefsson på seminariet ”Gräv 2013″ .

En ljudinspelning har nu släppts från det uppmärksammade seminariet, som urartade i att en grupp feminister stormade scenen och skanderade: ”gubbslem, gubbslem, gubbslem”.

Uppdrag Gransknings Janne Josefsson gick under debatten till hårt angrepp mot radikalfeministen och Bonnierprofilen Maria Sveland, som han menade har fått ”åka genom media utan att få en enda motfråga” om sin nya bok om ”kvinnohatet”.

Josefsson påpekade att det inte är Svelands eget fel att hon ”inte får en jävla motfråga”, utan att problemet är det svenska medieklimatet och svenska journalister.

– Man föraktar folk och man föraktar demokratin – och vad är det för jävla medieklimat där man kan åka på bananskal och räkmacka utan att få en enda motfråga av journalistkåren som befinner sig här? Jag fattar inte vad vi är med om alltså, utbrast en märkbart upprörd Josefsson inför sina journalistkollegor.

– Vi ser oss som demokratins banerförare. folket ser oss tvärtemot, tillade han.

Janne Josefsson uttryckte dessutom oro över att de svenska journalisternas verklighetsfrånvändhet kommer att slå tillbaka mot dem.

– Det förs en diskussion på gator och torg och på arbetsplatser och en, den fina diskussionen, och ju mer det gapet vidgar sig desto större kommer kraschen bli.

Till och med invandrarna själva ha insett att den linje som journalisterna förespråkar inte är hållbar, menade han.

– Vid köksborden säger invandrare och flyktingar själva: Varför tar ni emot flyktingar och invandrare när vi sitter här, har inga jobb, går på bidrag, har inget liv?

Josefsson avslutade med att konstatera att journalisterna ”har en jävla makt, men vi utesluter vanligt folks tyckande”. Men då fick han mothugg av en annan av deltagarna på seminariet – Robert Aschberg.

– Nej! Det gör vi inte alls! inflikade Aschberg snabbt.

Strax därefter stormade ett par radikalfeminister scenen och började skrika ”gubbslem” åt Janne Josefsson. Den biten är dock bortklippt från ljudinspelningen.

En annan person som anklagat Josefsson för att vara ”gubbslem” efter seminariet är statliga Filminstitutets VD Anna Serner.Läs i nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/svenska-filminstitutets-vd-janne-josefsson-ar-ett-gubbslem

Källa: nedanstående artikellänk.

http://www.friatider.se/janne-josefsson-vi-journalister-ar-nutidens-overstepraster

GÅ IN PÅ NEDANSTÅENDE LÄNK OCH LÄS FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE, SAMT ANDRA UPPGIFTER PÅ KOSTNADER I SAMBAND MED DENNA ANSVARSLÖSA FLYKTINGPOLITIK SOM FÖRS. FLERA VIDEOS OCH ARTIKLAR FINNS I LÄNKEN.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

ÄVEN INVANDRARE ANSER ATT DENNA FLYKTINGPOLITIK SOM FÖRS ÄR LÅNGT IFRÅN BRA OCH DÄRFÖR RÖSTAR MÅNGA PÅ SD.
LÄS NEDAN OCH LYSSNA PÅ EN VIDEOUPPTAGNING FRÅN RING P1 SR DÄR EN INVANDRARE RINGER OCH BERÄTTAR VAD HAN ANSER.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

NEDAN KAN NI LÄSA OM VAD EN PREDIKANDE IMAN SOM ÄR SMYGFILMAD TYCKER OM EUROPAS BIDRAGSSYSTEM BLAND ANNAT OCH SOM ÄR SKRÄMMANDE.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

ÄVEN NEDANSTÅENDE INLÄGG ÄR INTRESSANT, EN RIKTIGT MODIG KVINNA SOM KONVERTERAT TILL KRISTENDOM OCH FÖRELÄSER OM ISLAM OCH VARNAR.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

JAG UNDRAR HUR LÄNGE SKATTEBETALANDE SVENSKAR SKALL FINNA SIG I ATT BETALA SKATT FÖR FÖRSÖRJNING AV ALLA SOM KOMMER HIT OCH INTE BIDRAGER MED EN SKATTEKRONA TILL DEN VÄLFÄRD DE FÅR TA DEL AV OCH SOM NU HELA TIDEN MINSKAR I TAKT MED ÖKAD INVANDRING, DÅ PENGAR SAKNAS TILL BRA VÅRD MED MERA I SVERIGE. MAN DRAR NED PÅ DET MESTA I SVERIGE, UTOM ATT TA EMOT MÄNGDER MED NYA INNEVÅNARE SOM MÅSTE LEVA PÅ BIDRAG I MÅNGA FALL RESTEN AV SITT LIV DÅ DET SAKNAS ARBETEN FÖR DESSA.

NEDAN VISAS EN SUMMA FÖR VAD INVANDRINGEN KOSTAR MEN DENNA SUMMA ÄR SÄKERLIGEN FÖR LÅGT TILLTAGEN, DÅ MAN MÅSTE BETÄNKA ATT DEN ÖKANDE BROTTSLIGHETEN KOSTAR MASSOR MED PENGAR FÖR BROTTSOFFER, FÄNGELSE, ADVOKATKOSTNADER, SKADEGÖRELSE, BRÄNDER LISTAN ÄR LÅNG.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

LYSSNA PÅ JIMMY ÅKESSON SOM TALAR OM ILLEGALA FLYKTINGAR MED MERA I NEDANSTÅENDE VIDEO.

Sverige ”ett givet förstahandsval” för bidragsinvandrare

21 januari, 2013

Trots att norska och svenska asylregler är ganska lika är Sverige överlägset mest attraktivt för invandringsströmmarna från Mellanöstern och Afrika. De generösa bidragsreglerna i Sverige är en del av orsaken, enligt norska experter.

Chefen för den norska migrationsmyndigheten UDI, Frode Forfang, säger till Aftenposten att Sveriges popularitet i tredje världen har flera orsaker.

– Sverige har generösare regler för anhöriginvandring.

– Sverige har en stor invandringsbefolkning sedan tidigare.

– Svenskarna har en image i världen som mer invandringsliberala än Norge.

– I Sverige kan asylsökande bo var de vill, med bidrag från staten. I Norge måste de bo på flykting­förläggningar, ofta långt från Oslo, om de vill ha bidrag.

Drygt 1,6 miljoner invandrare har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige sedan 1980.

Källa: läs mer i nedanstående artiklar.

http://www.friatider.se/sverige-ett-givet-forstahandsval-for-bidragsinvandrare

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nazim-angrer-dypt-pa-at-han-sokte-asyl-i-Norge-7090809.html

GÅ IN PÅ NEDANSTÅENDE LÄNK OCH LÄS OM SKATTEFRIA BIDRAG SOM INVANDRARE FÅR I SVERIGE.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

SD FÅR 14 % I NY SENTIOMÄTNING

18 januari, 2013

Sverigedemokraterna fortsätter att rusa fram i opinionen. I den senaste mätningen från Sentio får partiet sitt högsta stöd någonsin med 14,0 procent av rösterna.

SD är nu klart större än de borgerliga stödpartierna C, KD och FP tillsammans, visar undersökningen som genomförts i januari. Det rapporterar svenskopinion.nu http://svenskopinion.nu/?page_id=1418

C tappar mer än en fjärdedel av sina väljare sedan december och landar på 2,9 procent. S är största parti med 30,0 procent, tätt följt av M som har 28,3 procent av rösterna.

Ökar mest gör SD, som går fram 2,4 procentenheter från förra mätningen och skulle få 14 procent av rösterna om det vore val idag. Tappar mest i absoluta tal gör S, som backar 1,7 procentenheter.

Borträknat C, som skulle falla ur Riksdagen, har Alliansens 38 procent av rösterna och en eventuell rödgrön koalition har 44 procent. Det skulle ge SD vågmästarställning.

Så hetsjakt och förtal av SD så ökar de i olika opinioner och det är ju inte konstigt då alla andra parier är verklighetsfrämmande när det gäller kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik och anhöriginvandring. Läs i nedanstående artikellänk.

http://www.friatider.se/sd-pa-14-procent

I nedanstående videointervju med Jan Guilou berättar han vad han anser om SD

I Uppdrag granskning SVT 16 januari 2013 tog Josefsson upp detta med myten om att det skulle finnas flera hundra tusen fattiga barn som inte har kläder och mat i Sverige..

Programmet var jättebra och Josefsson hittade inga fattiga barn i ett invandrartätt område..

I nedanstående länk finns fakta på skattefria bidrag som t.ex. en invandrarkvinna med 3 barn får, samt länkar att gå in på när det gäller skattefritt äldreförsörjningsstöd för invandrare som inte räknas som inkomst och med påföljd flera förmåner som fri sjukvård, hemhjälp m.m, då inkomsten inte räknas som inkomst..

Socialdemokraterna införde detta ÄFS för invandrare 2003, säkerligen för att få ned statistiken för socialbidrag för invandrare..så detta inte räknas som socialbidrag…

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

FATTIGA BARN I SVERIGE ? I UPPDRAG GRANSKNING SVT 16 JANUARI

16 januari, 2013

JAG BÖRJAR UNDRA OM BEGREPPET FATTIGA BARN I SVERIGE SOM SÅ LIVLIGT PRATATS OM I RÄDDA BARNENS ORGANISATION.
I KVÄLL 16 JANUARI I SVT I UPPDRAG GRANSKNING SKALL JU DETTA UNDERSÖKAS, JANNE JOSEFSSON ÄR JU SKICKLIG ATT TA REDA PÅ FAKTA.

SER VEKLIGEN FRAM EMOT ATT SE VAD JANNE JOSEFSSON KOMMIT FRAM TILL.

OM MAN SER TILL SKATTEFRIA BIDRAG SOM TILL EXEMPEL INVANDRARKVINNOR MED BARN FÅR ENLIGT NEDAN SÅ BLIR MAN JU FUNDERSAM VILKA SOM ÄR SÅ FATTIGA?

Jag undrar om Billström M, har räknat ut vad det kostar skattebetalande med denna massinvandring som inte kan få arbeten då inte våra svenska ungdomar kan få ett arbete.

Jag anser att alla partier utom SD är sverigefientliga och tänker minst på oss skattebetalande svenskar som får indragningar i välfärden, medan illegala flyktingar får gratis tandvård och sjukvård och gratis skola för barnen och det har ju pratats om att även de skall få socialbidrag som då naturligtvis blir skattefria..

Detta får en invandrarkvinna med 3 barn i bidrag skattefritt.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Läs i nedanstående länk om dessa skattefria bidrag.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Nedan länkar att gå in på när det gäller ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare, som av någon anledning är skattefritt och inte räknas som inkomst och många pensionärer som betalat snällt sin skatt kommer inte upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i minsta belopp ca. 10.000 kr beloppet storlek beror på hyran som den bidragstagande har.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Nedanstående visar vad kostnaden blir för arbetslösa invandrare som bara ökar, då det kommer fler och fler till sverige.


%d bloggare gillar detta: