Archive for the ‘FN-dokument’ category

FN-dokument om kvinnovåld upprör Muslimska brödraskapet

16 mars, 2013

FN håller just nu på att arbeta ihop ett dokument avseende kvinnovåld och hur detta ska bekämpas, vilket väcker ont blod hos den egyptiska grenen av Muslimska brödraskapet som menar att dokumentet är bedrägligt, krockar med islamiska principer och underminerar familjevärderingar.

Texten har ännu inte publicerats då förhandlingar fortfarande pågår. Texten avhandlar hur sexuellt våld ska bekämpas och kvinnors rättigheter att själva kontrollera sin sexualitet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Diplomater och observatörer som övervakar debatten är optimistiska om att texten ska kunna färdigställas innan FN:s kvinnokommissions möte avslutas idag. En deltagare uppgav att Egypten försöker få till stånd en undantagsklausul vilken stipulerar att varje land kan implementera dokumentet i enlighet med dess egna traditioner.

Enligt Muslimska brödraskapet förordar utkastet sexuell frihet för kvinnor och rätt till abort, “förklätt till sexuella och reproduktiva rättigheter”. I ett uttalande beklagar man sig även över försvarandet av homosexuellas rättigheter, vilket står i skarp kontrast till islam, och likställandet av barn födda inom och utanför äktenskapet.

Vidare uppmanar organisationen övriga muslimska länder, kvinnogrupper och islamiska organisationer att förkasta dokumentet, som de kallar “ett intrång på tanken, kulturen och unikheten i islamiska samhällen”. Samma tankegångar kommer även från religiöst håll i Libyen.

När kommissionen tog upp samma fråga för tio år sedan lyckades man aldrig att få till en överenskommelse, då skillnader i synen på sexualundervisning, kvinnors rättigheter till reproduktiv hälsa och krav på undantag för traditionella, kulturella och religiösa sedvänjor satte käppar i hjulet.

Källa: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-muslim-brotherhood-says-un-document-on-violence-against-women-violates-islamic-rules/2013/03/13/1257d688-8bfe-11e2-af15-99809eaba6cb_story.html

http://avpixlat.info/2013/03/15/fn-dokument-om-kvinnovald-uppror-muslimska-brodraskapet/#more-50097

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på en man som bott i ett islamistiskt land och bor nu i Norge och som berättar om muslimska brödraskapet.

Lyssna också på kvinnan som bott i iran och berättar vad honvarit med om och vad hon anser om hennes tidigare religon.

I nedanstående länk kan man läsa vad en kvinna som konverterat till kristendom trots risk för sitt eget liv och som nu föreläser i Europa om hennes tidigare religion.. mycket intressant att läsa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

Lyssna på Moderaternas riksdagsman som finns i försvarsutskottet och som är radikal islamist i nedanstående intervju.

Nedan kan ni läsa om moderaternas riskdagsman i försvarsutskottets islamistiska friskola i Göteborg där han tidigare varit
rektor för innan riksdagsarbetet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

KVINNANS ROLL I KORANEN

Nedan några verser ur koranen som just handlar om kvinnans roll.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

.


%d bloggare gillar detta: