Archive for the ‘Folktandvården i Borlänge’ category

En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!

27 juli, 2013

LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE SAMTAL TILL RING P1 DÄR DET FRAMKOMMER FAKTA SOM ÄR HÅRRESANDE!
DETTA ÄR RENA DISKRIMINERINGEN AV SVENSKA SKATTEBETALARE! DETTA BORDE ALLA KÄNNA TILL!

Lars Runesson som ringde till ring P1 har tydligen genom sitt tidigare yrke fått reda
på dessa siffror och förmåner som inte många känner till och jättebra att han infrormerar om detta!

Läs även nedanstående inlägg som visar att beloppet kan vara ännu högre skattefritt och så tillkommer retroaktiv föräldrapenning beroende på barnens ålder.

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan. Om någon betvivlar uträkningarna var vänlig skriv till niklas.lofgren@forsakringskassan.se
det har jag gjort och han säger att siffrorna är rätt.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

Utöver detta har invandraren som i exemplet i Fria Tider var, rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12 000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

Fick till svar nedanstående:

Hej,

nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

Widar Nord
Publisher

widar@friatider.se

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

Gå även in på nedanstående länk där fakta finns på dessa bidrag som han räknade upp, men detta med gratis telefon och glasögon m.m. kände jag inte till, det var ju en lång rad med förmåner som ingen svensk får, inte konstigt att många söker sig till sverige för att få asyl.

I nedanstående länk finns även uppgifter på kostnader för invandringen och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia, Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för invandrare..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Dessutom får ju illegala flyktingar bättre förmåner än svenska skattebetalare fr.o.m. 1 juli 2013 Maxtaxa 50 kr för läkarvård, maxtaxa för tandvård 50 kr samt i övrigt samma sjukvård som svenska skattebetalare och gratis skola för barnen..förstår varför de vill stanna i detta härliga land med dessa förmåner.

Läs nedan.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2013/07/gratis-tandvard-till-illegala-men.html

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare som inte betalar skatt får.

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Gratis tandvård till illegala, men blinda och rullstolsburna pensionärer blir utan

14 juli, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Landstinget i Värmland måste göra omprioriteringar i budgeten nu när illegala fått rätt till gratis tandvård. Det man bestämt sig att spara in på är så kallad “mobil tandvård”, dvs uppsökande tandläkarverksamhet på äldreboenden för patienter som är sjuka och/eller handikappade och inte enkelt kan ta sig till en tandläkarmottagning.

I avsikt att dölja det egentliga besparingssyftet skyller landstinget på att man inte kan garantera patienternas säkerhet när behandlingen sker på äldreboendet i stället för på tandläkarmottagningen. Dock tycks patientsäkerheten endast vara i fara om behandlingen tar längre tid att utföra än 30 minuter. Den första halvtimmen är enligt landstinget riskfri. Det verkliga skälet är dock att landstinget inte vill betala för längre och därmed dyrare tandvårdsbehandlingar för de äldre.

Den nya regeln har inneburit att det inte blir någon mobil tandvård överhuvudtaget för exempelvis de gamla på vårdhemmet i Sannerud i Kil. Vårdaktören som har uppdraget får inte ekonomin att gå ihop om de inte kan debitera vad det faktiskt kostar och den tid en behandling faktiskt tar i anspråk och meddelar därför att man tvingas upphöra med den mobila verksamheten.

Några patientsäkerhetsproblem har det inte varit och den uppsökande verksamheten har varit mycket uppskattad av de äldre. För Åke Thorén som är 96 år och både blind och rullstolsburen har det varit en välsignelse att tandläkaren har kunnat komma till honom i stället för tvärtom. Att ta sig till tandläkaren innebär att han måste byta transportmedel tre gånger och dessutom att han måste ta på sig blöjor eftersom det inte fungerar med toalettbesök hos tandläkaren som han behöver hjälp med. Nu är Åke rädd för att han ska bli helt utan tandvård och att tänderna ska ruttna i munnen på honom.

Vid sidan av patientsäkerheten försvarar landstinget även beslutet med att man månar om vårdkvaliteten. Hur man kan påstå det när man tar ifrån de gamla, handikappade och svagaste i samhället rätten till tandvård är endast begripligt för den som är bevandrad i orwellskt nyspråk.

NWT
http://nwt.se/varmland/article1340209.ece
http://nwt.se/varmland/article1340210.ece

Källa: Avpixlat artikel

http://avpixlat.info/2013/07/12/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

Detta är skandalöst hur våra skattepengar hanteras av staten,,, man ger gratis tandvård och sjukvård till illegala flyktingar som egentligen inte har rätt att vara här i sverige.. man kan säga att det är gratis när de får enligt nya lagen 1 juli, betala max 50 kr för tandvård och max 50 kr för läkarbesök… Medan svenska skattebetalande pensionärer i många fall inte har råd att gå till tandläkaren eller hämta ut dyra mediciner m.m.

Läs om denna nya lag nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Läs också fakta om skattefria bidrag för invandrare, samt ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare som är skattefritt och räknas inte som inkomst och där lägsta beloppet skattefritt är högre än vad många pensionärer får ut i bruttopension. Flera intressanta videos och artiklar i länken…uppgifter om kostnader för invandringen m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I Borlänge är det 5 års väntetid för tandvård då flyktingar går före i kön.
Läs nedanstående inlägg med artikel angående detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/06/26/fem-ars-vantetid-till-folktandvarden-for-svenskar-pga-fortur-for-nyanlanda-invandrare/

Forskare: ”Media felrapporterar invandringens kostnader”

8 juli, 2013

fartyget

Tino Sanandaji, doktor i ekonomi vid universitetet i Chicago, kritiserar återigen OECD:s rapport om att invandringen till Europa (och bland annat Sverige) är lönsam, som slogs upp stort i Dagens Nyheter i mitten av juni.

Sanandaji delade ledarbloggens syn på rapporten; det vill säga att rapporten i själva verket redovisade en kostnad och inte en vinst och att DN vilseledde läsarna.

Nu har han gjort en djupare analys av OECD-rapporten, på sin blogg, med rubriken ”Media felrapporterar om invandringens kostnader”. Sanandaji konstaterar att rapporten är skräddarsydd för att sätta massinvandringen i god dager.

Han skriver att det är märkligt att både invandrare och svenskar i rapporten sägs ge ett positivt bidrag till statskassan, trots att budgeten mer eller mindre är i balans och att ”alla grupper kan därför inte betala in mer än de får ut”.

Han hänvisar till ekonomiprofessorn Jan Ekberg, som i en intervju i Nerikes Allehanda med anledning av rapporten konstaterade det samma:

– Deras resultat är mycket underligt. Rapporten behandlar effekterna under åren 2007-2009 då Sveriges offentliga finanser ungefär var i balans. De menar samtidigt att både infödda och invandrare gav positiva bidrag till den offentliga sektorn under just de här åren. Det är ju en omöjlighetsekvation, sa Ekberg till tidningen.

Fråga: Varför är det en omöjlighetsekvation?
– Om du delar upp befolkningen i två grupper – infödda och invandrare – och de offentliga finanserna är i balans, så kan omöjligt båda grupperna ge positiva bidrag till den offentliga sektorn. Då hade vi ju sett tydliga överskott, svarade Ekberg.

Sanandaji menar att orsaken till denna paradox är att rapporten inte inkluderar stora utgiftsposter relaterade till invandringen i grundmodellen. Bland annat det ökade behovet av samhällsservice så som rättsväsende, bostadspolitik, avfallshantering, migrationspolitik, kollektivtrafik med mera, vilket är 40 procent av statens kostnader.

Det mest häpnadsväckande är att OECD-rapporten i sin analys av invandringens kostnader till och med exkluderar migrationsverkets miljardbudget för flyktingmottagning!

Här börjar vi förstå vad OECD-rapporten i praktiken har gjort för att producera en plussiffra, nämligen utesluta stora invandringsrelaterade kostnadsposter.

Enligt Sanandaji visar forskning att om befolkningen ökar med en procent så ökar statens utgifter med 0,94 procent – en kostnad som alltså inte räknas in i grundmodellen OECD:s rapport.

Vidare, kritiserar Sanandaji DN före att de vilseleder läsarna i sin artikel om rapporten:

DNs rapportering av OECDs rapport med rubriken ”Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka” är som ni nu förstår missvisande.

• Trots att OECD båda rapporterar positiva och negativa resultat från olika beräkningar rapporterar DN endast om de positiva resultaten, utan övertygande motivation och utan att överhuvudtaget nämna att det finns olika resultat.

• DN talar aldrig om för läsarna att OECDs positiva resultat bygger på att nära 40% av den offentliga servicen exkluderats.

• DN skriver ”OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice.” Detta är faktafel, OECD inkluderar i det resultat DN särrapporterat endast *viss* samhällsservice.

• DN talar inte ens om att OECD exkluderar kostnader för migrationsverkets asylmottagning.

Sanandaji skriver att han kontaktat Bonnierjournalisten Henrik Brors, som skrev artikeln i DN, och påpekat felaktigheterna och uppmanat honom att rätta dessa, men utan framgång. Istället, menar Sanandaji, är det chefredaktören Peter Wolodarskis självuttalade ”agendasättande journalistik” som gör sig påmind.

DNs rapportering av OECDs rapport liknar mer kampanjjournalistik än ekonomisk rapportering.

Det finns idag ett enormt tryck inom etablissemangen för att försvara sin migrationspolitik, och de har som jag har visat inga kvalitetskrav och få krav för ärlighet i sin rapportering.

På den punkten vågar Tino Sanandaji ha helt rätt – att massinvandringen är en helig ko för den svenska eliten, som under inga omständigheter får ifrågasättas. Att han talar efter egen övertygelse är också anledningen till att Sanandaji valt att lämna den svenska akademiska världen för den amerikanska dito, får man anta.

I Sverige är ju utrymmet för dissidenter, politiska så väl som akademiska, tämligen klaustrofobiskt.

Källa: Fria tiders Ledare

http://www.friatider.se/forskare-media-felrapporterar-om-invandringens-kostnader

http://www.friatider.se/ekonom-invandringens-kostnader-stort-samhallsproblem

Läs också nedanstående, i länken finns fakta på skattefria bidrag som invandrare får och ÄFS (äldreförsörjningsstöd) till invandrare som är skattefria och inte räknas som inkomst och där lägsta beloppet skattefritt är högre än vad många svenska skattebetalande pensionärer får ut i bruttopension. Flera videos och artiklar i länken, samt statistik över ensamkommande 2011 som visar att sverige tagit emot flest av alla länder som är uppräknade.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

DN journalist erkänner att de har ljugit om kravallerna i Husby, läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

Läs om den kvinnliga somaliska journalisten som arbetade i sverige och som tröttnade på journalistiken i sverge för att hon inte fick berätta sanningar, för att det var känsligt och att det kunde ge SD fler röster, detta sa hon själv på TV..Hon hade behövts i sverige som journalist…beundrar modiga kvinnor som vågar säga vad de tycker utan att krypa inför PK.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

Vi kan inte vara hela världens socialbyrå på skattebetalarnas bekostnad..

Sjukvården blir sämre och sämre ca 1000 läkare har ju skrivit under protestlistor att patientsäkerheten inte längre finns då sjukvården är kaosliknande..man drar in på det mesta men icke på mängden asylsökanden man tar emot.. Man ger illegala flyktingar bättre förmåner än skattebetalande svenskar…med i princip gratis tandvård och läkarvård och samma vård i övrigt som svenska skattebetalare får..

Många pensionärer har inte råd att åtgärda sina tänder för de har mindre i bruttopension än vad ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) till invandrare som är skattefritt och räknas inte som inkomst.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

I Borlänge t.ex. är det ju fem års väntetid för tandvård då flyktingar går före i kön, läs nedan..

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.6017547-tandvardskon-bara-vaxer

Men jag kan förstå att det blir på detta sätt då det sitter radikala islamister i riksdagen och är med och röstar fram förslag.

Läs om kritik från en moderat kommunpolitiker i Vallentuna som kritiserat sitt eget parti för att de har en radikal islamist i partiet som ser upp till Al Quidas andlige ledare som kan koranen bättre än honom själv och som tidigare varit ordförande för islamistiska förbundet där nu Omar Mustafa sitter som ordförande.

Waberi och Mustafa motarbetade ju Nalin Pekgul när hon ville prata om radikaliseringen i förorterna och vad islamiska förbundet står för och att detta förbund har kopplingar till muslimska brödraskapet.

Läs också i länken om Miljöpartiets radikala islamist som t.o.m. bjudit in en kritiserad antisionist till riksdagen. Finns ett ord i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam, läs förklaringen på detta ord och även några verser ur koranen..Politiker och journalister borde studera islam och sätta sig in i deras sätt att tänka. Alla muslimer är inte radikala islamister, men de är rädda för denna ökande radikalisering av islam som försigår t.ex. i Egypten och det är just sådana krafter som finns i Syrien som vill ha en strängare radikal islamism med hemska Sharialagar och inte yttrandefrihet och demokrati.

Lyssna på en kvinna från Iran i ett videoinlägg i nedanstående länk, där hon talar om vad hon anser om islam och om kvinnosynen inom islam, hon vet ju eftersom hon själv levt i ett muslimskt land.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Läs även nedanstående om en smygfilmad iman som predikat om europas bidragssystem som han anser betalar muslimernas jihad, m.m. skrämmande åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar.

Fem års väntetid till Folktandvården för svenskar pga förtur för nyanlända invandrare

26 juni, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Personalen på Folktandvården i Jakobsgårdarna i Borlänge i Dalarna går på knäna för att hinna med att ta hand om alla nyanlända barn. Följden av detta är att vuxna svenska patienter får söka sig någon annanstans eller finna sig i att vänta i fem år på att få tänderna lagade.

Vikarierande verksamhetschef Agnieszka Trentowska är upprörd över att de får ta konsekvenserna av invandrings- och integrationspolitiken:

– Ska vi stå för integrationen?

Kön till Folktandvården blir bara längre och längre och i år kallar man patienter som egentligen skulle ha kallats för flera år sedan, i vissa fall så mycket som fem år. Vid sidan av invandrarbarnen är det bara akutjouren som fungerar. All övrig planerad tandvård måste pga överbelastningen ställas åt sidan och patienter avvisas och skickas till andra kliniker, detta trots att detta egentligen inte är tillåtet. Agnieszka Trentowska igen:

– Vi får inte göra så, men vi hänvisar till andra kliniker, om folk inte vill ställa sig i kön.

Systemfelet ligger i att Folktandvården enligt lag måste prioritera barn och till följd av den exempellösa anstormningen av anhöriginvandrare och deras ofta dåliga tandstatus hinner man i stort sett bara med dessa barn. Bara de senaste halvåret har man fått 287 nya flyktingbarn att serva. På andra håll i regionen är det lika illa.

Eftersom det handlar om anhöriga från underutvecklade kulturer uppstår också många problem med dessa patienter som man inte har med de svenska barnen, vilket gör att den beräknade tiden för en behandling inte kan hållas utan överskrids kraftigt. En behandling som normalt tar 20 minuter kan för en anhöriginvandrare dra ut på tiden i över en timme. För denna mertid och detta merarbete får Folktandvården ingen kompendationsersättning från staten.

Ofta uppstår dispyter redan i kassan på grund av språksvårigheter och andra missförstånd. Att man ska borsta tänderna är heller inget dessa anhöriginvandrare känner till och tolkar måste alltid finnas närvarande. Omfattande tandproblem kan inte behandlas direkt utan kräver utredningar och förhandsprövningar för att avgöra vilken behandlings som ska sättas in.

Många patienter dyker inte upp på de inbokade tiderna utan måste bokas in på nytt. Ofta kan patienterna inte läsa en skriftlig kallelse, vare sig på svenska eller sitt eget språk, vilket förutom brev även utesluter SMS. Många går heller inte nå per telefon. Folktandvården har tvingats ta hjälp av kyrkan för att administrera kallelserna.

Agnieszka Trentowska menar att personalen måste ägna sig åt att integrera nyanlända i stället för att laga tänder:

– Vi har hög arbetsmoral, och folk ansvarar för barnen. Men vi jobbar med någonting som vi kanske inte ens har kompetens för.

Förutom att personalen dyvlas på en omänsklig arbetsbörda och uppgifter som inte ingår i en tandläkares eller tandsköterskas arbetsbeskrivning, undergrävs ekonomin och löneutvecklingen för de anställda stannar av. Många väljer att sluta, vilket gör situationen än mer ohållbar.

Trots detta ansträngda läge har regeringen nyligen beslutat att även illegala invandrare ska ha rätt till gratis tandvård i Sverige.

Det är inte bara tandvården som krisar i Borlänge. Anstormningen av framför allt somalier har medfört att den kommunala ekonomin, bostadssituationen och skolan är mer eller mindre i upplösningstillstånd.

Källsa: DT
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.6017547-tandvardskon-bara-vaxer

Källa Avpixlat:
http://avpixlat.info/2013/06/26/fem-ars-vantetid-till-folktandvarden-for-svenskar-pga-fortur-for-nyanlanda-invandrare/

Läs nedanstående artikel i DN om hur många svenskar låter tänderna förfalla för de har inte råd att betala dyra tandräkningar.

http://www.dn.se/insidan/det-ar-en-fasansfull-skam-att-vara-tandlos/

Jag undrar hur länge det dröjer innan svenska skattebetalare börjar protestera mot att staten stjäl skattebetalarnas pengar och delar ut skattefria bidrag och förmåner till dem som ingen skatt betalar, medan sjuk och tandvård samt åldringsvård, blir sämre och sämre trots jättehöga skatter som bl.a. går till sjukvård, skolor läggs ned i glesbygd, ambulanser tas bort m.m. för att det inte finns pengar..

Läs fakta nedan om vad som betalas ut i skattefria bidrag till invandrare samt ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare där lägsta beloppet per månad skattefritt är högre än vad många svenska pensionärer får ut i bruttopension, läs om detta i länken nedan, se även flera videos och intressanta artiklar och uppgifter på kostnader för denna ansvarslösa asyl och migrationspolitik.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I länken nedan kan ni läsa om den nya vårdlagen för illegala som får i princip fgratis sjuk och tandvård och samma vård som skattebetalande svenskar alltså de har bättre förmåner än alla andra, trots att de uppehåller sig illegalt i sverige,, de har ju gratis skola för barnen också.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/13/en-halsning-fran-miljopartiets-sprakror/

Att det kommer många somalier till sverige kan ju bero på att moderaterna har en radikal islamist i försvarsutskottet som naturligtvis vill ha hit så många landsmän som möjligt.. Läs om honom i nedanstående länk, samt lyssna på intervju med honom och läs artiklar som berör hans islamistiska friskola i Göteborg.
Även miljöpartiet har en radikal islamist i riksdagen som bjudit in kritiserad antisemit till riksdagen om detta kan ni även läsa i nedanstående inlägg..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

I nedanstående länk kan ni läsa om en smygfilmad iman som predikade om europas bidragssystem som han ansåg betalade muslimernas jihad..m.m. skrämmande ord han sa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/


%d bloggare gillar detta: