Archive for the ‘FÖRSÄMRINGAR INOM VÅRDEN’ category

Före detta DN-chefen: Dålig idé att avskaffa Sverige

7 februari, 2015

fartyget

Sveriges invandringspolitik går uppenbarligen ut på att den svenska nationen ska avvecklas, enligt Hans Bergström.

Publicerad 6 februari 2015 kl 20.45
MEDIA.Är det verkligen rimligt att föra en invandringspolitik där utgångspunkten är att hela världen ska kunna komma till Sverige och leva på de svenska skattebetalarna? Förmodligen inte, konstaterar Dagens Nyheters före detta chefredaktör Hans Bergström i en artikel i Neo.

Bergström är förundrad över den vändning som diskussionen om invandring tagit den senaste tiden, och att etablerade medier och partier nu verkar vara överens om att Sverige ska avskaffas som nation.

Han nämner exempelvis migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet, som bland annat går ut på att illegala invandrare ska få rätt till skattefinansierad sjukvård i Sverige.

”Detta innebar förstås kaos i rättsstaten; medan en myndighet har uppdraget att verkställa utvisning skulle andra myndigheter ha till uppdrag att skydda från utvisning”, skriver den före detta DN-chefen.

I samma veva konstaterade KD:s dåvarande partiledare Göran Hägglund att ”alla människor har rätt till vård”, vilket enligt Hans Bergström i klartext betyder att ”alla i hela världen bör ha rätt till vård i Sverige, betald av de svenska skattebetalarna”.

Bergström, som var chefredaktör för Dagens Nyheter åren 2001–2003, riktar också en känga mot sin gamla arbetsplats. I mars 2013 skrev tidningen en huvudledare som argumenterade för att illegala invandrare som befinner sig olagligt i Sverige även ska få rösträtt i Sverige. Publiceringen skedde bara en vecka efter att Hans Bergströms efterträdare, den internationellt orienterade vänsterliberalen Peter Wolodarski, hade tagit över som chefredaktör.

I samma tidning låter Wolodarski dessutom ständigt trycka debattartiklar som handlar om de romska tiggarna som de senaste åren tagit sig till Sverige i stora mängder.

”Inte ett enda inlägg har, såvitt jag kunnat se, berört hur detta utbredda offentliga tiggeri påverkar livsmiljön och livskvaliteten i Sverige. Allt har handlat om hur vi ska kunna hjälpa medborgare i länder som Rumänien och Bulgarien. Att ens ställa frågan om effekten för svenskarna anses inte legitimt”, skriver Hans Bergström.

Den gamle publicisten konstaterar att invandringspolitiken i Sverige verkar gå ut på att Sverige som nationalstat ska avskaffas.

”Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas. Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken.”

Det kan dock bli svårt för politikerna och journalisterna att sälja in den idén hos befolkningen, enligt Hans Bergström:

”Nationalstaten är, per definition, exkluderande men ingen har kunnat visa någon annan fungerande politisk organisation med större folklig förankring”, avslutar han.

Källa: http://www.friatider.se/f-re-detta-dn-chefen-d-lig-id-avskaffa-sverige

Jag kan bara instämma i vad före detta DN chefen säger.

Vem tänker på fattigpensionärer som inte har råd att laga tänderna eller hämta ut dyr medicin?
Det är ren diskriminering mot våra skattebetalande pensionärer då t.ex. en invandrare som kommer till Sverige och fyllt 65 år får ut skattefritt per månad högre belopp än vad många pensionärer får i bruttopension.. Läs fakta om detta samt om flera skattefria bidrag och förmåner som betalas ut till alla dessa som kommer hit till Sverige nu i hundratusentals och som vi skattebetalare får betala för och som får höjd skatt på nästan allt och pensionerna kommer att sänkas med denna nya regering vi har.

Fridolin-Du-Betalar

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna på hur SD ser på dessa förmåner för illegala flyktingar som jag anser är rent diskriminerande mot
oss svenska skattebetalare som får betala för dessa förmåner som de får och får själva dyrt betala för tandvård t.ex.

Lyssna på tandläkare Stamatios Leonadius som säger vad han tycker om svenskdiskrimineringen inom tandvården.

Äldreförsörjningsstöd för invandrare orättvist .

21 augusti, 2014

Sossarnas förslag, höj skatterna!

Jag skulle vilja fråga Anna Kinberg Batra och Löfvén S om detta ÄFS, som jag anser är ren diskriminering mot svenska skattebetalande pensionärer och det är endast SD som opponerat sig mot detta. Tydligen så var det Socialdemokraterna som genom en lag 2003 ordnade detta ÄFS för invandrare, naturligtvis för att få ned statistiken för socialbidrag för invandrare. Kopierar vad Rune Karlsson SD skrivit angående detta, läs nedan.

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre. Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera. Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige. Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS. Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget. Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Lyssna på fakta i nedanstående video med intervjuer.

Läs också mitt blogginlägg som visar fakta på skattefria bidrag och andra förmåner för våra nyanlända i Sverige och om kostnader för detta, se nedan.
https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedragningar inom sjuk och åldringsvård görs på grund av att det inte finns pengar till vår välfärd, enligt ett TV program om åldringsvården där professor och överläkare Yngve Gustafsson på Geriatriken i Umeå rapporterar om att äldre svälter ihjäl inom åldringsvården och får inte den omsorg de behöver, för att det dras in på både personal och annat, är skrämmande att se.

SBA-Yngve-webb Yngve Gustafsson överläkare Umeå

Läs om honom och hans kämpande för äldreomsorgen i Sverige.

http://www.svt.se/sveriges-basta-aldreboende/yngve-gustafson

Jag anser att Sverige kan inte ta emot alla människor som har det svårt i världen, då vi inte har resurser att ta emot alla dessa som kommer hit och som ökar varje år och är nu fler än någonsin, t.o.m. Reinfeldt var ju tvingad till slut att erkänna att det inte finns pengar till välfärd då så mycket pengar går till flyktingmottagande..

Om man tar in för många i en livbåt så sjunker den. Men det verkar som rådande regering och konkurenterna till SD anser att vi kan ta emot hur många som helst i Sverige. Hellre förstör man Sveriges ekonomi än att ge SD rätt att vi måste minska mottagandet av asylsökande som vill få uppehållstillstånd och sedan få svenskt medborgarskap.

Lyssna på David Lång nedan.

 

Om någon inte såg Agenda där Jimmie Åkesson blev hårt provocerad av programledaren i SVT Agenda så lyssna på detta nedan.

http://www.svt.se/nyheter/val2014/akesson-invandring-daligt-satt-att-hjalpa

Ullenhag: Romerna byggde Sverige

13 april, 2014

ullenhag-500x408

Den 8 april var det den internationella romadagen. I samband med det höll Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik och HBTQ, ett tal till nationen.

– Det är en dag när vi ska minnas vad romerna betytt för Sverige och för Europa, när det gäller kultur och när det gäller att bygga vårt land. Vi har ett ansvar att se till att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras och där vi öppnar upp för en arbetsmarknad, en skola och ett samhälle även för romer, säger Ullenhag.

Källa: http://www.friatider.se/ullenhag-romerna-byggde-sverige

Detta är ju ett rent hån mot våra förfäder som byggt upp Sverige.

Mer åsikter från Ullenhag:

Nyanlända invandrare ska få behålla sina generösa bidrag – även efter att de har fått ett arbete. Regeringen motiverar det kontroversiella beslutet med att man vill göra det ”mer lönsamt för nyanlända invandrare att arbeta”.

Den kostsamma så kallade etableringsreformen genomfördes av regeringen år 2010 och innebär att skattefinansierade ”lotsar” ska hjälpa nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden.

Under etableringstiden har den nyanlände rätt att hämta ut en serie bidrag, som enligt en beräkning som Fria Tider gjorde i november kan uppgå till mer än 22.000 kronor i månaden – skattefritt.

Efter att det visat sig att många invandrare väljer att undvika att arbeta eftersom de inte vill gå miste om de höga bidragen ändrar regeringen reglerna – så att bidragen fortsätter att betalas ut även efter att invandrarna har fått jobb.

– Regeringens linje är, och har varit tydlig, det ska löna sig att arbeta. Ur integrationssynpunkt är tidig kontakt med arbetsmarknaden väldigt viktig.

Den som är nyanländ och har tre barn ska inte riskera att förlora sitt etableringstillägg för att man är ambitiös och arbetar, det sänder fel signaler, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Catharina Bildt, som är politiskt sakkunnig hos Ullenhag, bekräftar för Fria Tider att även nyanlända nu kommer att få behålla såväl etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning under tiden de arbetar.

Till och med den som får en heltidsanställning kommer att kunna fortsätta hämta ut de omfattande bidragen som extrainkomst, åtminstone i sex månader.

Om folk drar sig för att arbeta eftersom de är rädda att gå miste om bidragen, kan det inte snarare bero på att bidragen helt enkelt är för höga?

– Vi räknar hela tiden med att incitamentet ska vara att det ska löna sig att arbeta. Men de här ersättningarna för etablering har inte ändrats sedan de infördes 2010. De har inte följt utvecklingen när socialbidragen har höjts, KPI-justeringar och så, utan de ligger kvar på exakt samma summa. Det går ganska fort innan de här bidragen inte längre är superattraktiva, säger Catharina Bildt.

Hon menar att arbetslinjen riskerar att hotas om invandrarna inte får behålla sina bidrag även när de har börjat arbeta.
– Problemet är om man behöver de här bidragen som grundersättning och, som det ser ut idag, förlorar en tredjedel av ersättningen för att man jobbar 20 procent.

Vi tror att det skickar det fel signaler och kan göra att personer avhåller sig från att ta arbete. Och då blir det avsteg från arbetslinjen.

Referens: http://www.friatider.se/invandrare-med-jobb-ska-fa-bidrag-anda

http://www.regeringen.se/sb/d/18156/a/232846

Nedan kan ni läsa om olika skattefria bidrag för våra nyanlända.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Det borde finnas annat som regeringen kunde åtgärda istället för att ge nyanlända ännu mera förmåner.
Välfärden håller på att skrotas då sjukvården får indragningar, för pengar inte räcker till, lika med åldringsvården, som inte längre är vård utan förvaring av våra gamla som har snällt betalat skatt för att få en tryggad ålderdom.

Men det verkar som regeringen vill byta ut oss svenska skattebetalare, regeringen tappar röster, men hoppas tydligen få röster från nyanlända som blir fler och fler.

Läste en blogg från en kvinnlig läkare som verkligen har sunda åsikter om vården, m.m. läs nedan>

http://mittsd.se/att-vaga-sta-upp-det-man-tror-pa/

Ensamkommande skapar arbetstillfällen i Nora

31 januari, 2014

Sossarnas förslag, höj skatterna!

En anställd per ”ensamkommande flyktingbarn”. Så ser personaltätheten ut när Nora kommun gör affärer med Migrationsverket.

Totalt kommer boendet ha plats för 18 ensamkommande – vilket i sin tur innebär att 16-18 nya arbetstillfällen ”skapas” för personer som ska arbeta heltid med att passa upp på männen, rapporterar Nerikes Allehanda. Boendet kommer att ha dygnet runt-bemanning.

Det rör sig om vuxna och unga vuxna män från tredje världen vars familjer betalat hundratusentals kronor till människosmugglare för att de ska kunna ta sig till Sverige, uppge sig vara under 18 år och därmed säkra uppehållstillstånd för hela familjen

Referenser; http://na.se/nyheter/nora/1.2363885-fortfarande-oklart-med-boende
http://www.friatider.se/ensamkommande-skapar-arbetstillfallen-i-nora

Jag anser att fler anställda inom äldrevården och sjukvården borde prioriteras, åldringar har inte sådan uppassning som dessa ensamkommande unga män. Äldre får i många fall inte komma ut i friska luften för det inte finns resurser till detta inom vården i brist på personal. Men det är inte så viktigt att ge våra äldre som snällt betalat sin skatt, bra vård, för det är viktigare att ge bra service till dessa ensamkommande unga männen. som troligen kommer från rika familjer som har råd att betala för människosmugglare som kostar hundratusentals kronor per person. De kanske har haft hembiträde i sina hem och är van med uppassning.

Nedan fakta på olika skattefria bidrag som våra nyanlända kan få.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Se Uppdrag granskning om SFI fusket i Sverige som är utbrett.

Lyssna på nationalekonomen Tino Sanandaji om invandring och mångkulturism.

Se även denna video som handlar om Växjö som köpt modulhus för miljoner till ensamkommande.

PK-duo gör stand up om svensk rasism

7 oktober, 2013

picture108211

”En skam för Sverige” är titeln på vänster­profilerna Soran Ismail och Magnus Betnérs nya turné, som ska krossa Sverigedemokraternas chanser att sitta kvar i riksdagen efter 2014.

Den ständigt mediehyllade Magnus Betnér, vars komiker­karriär präglas av en aggressiv politisk korrekthet, var redan i mitten av september ute och försökte stoppa Sverigedemokraterna i kyrkovalet.

I en intervju med TV4 förklarade den 39-årige komikern, som själv inte är med i kyrkan, att han har sett att Sverigedemokraterna mobiliserar inför kyrkovalet och att han är orolig för att de kommer att använda valresultatet där som en ”språngbräda” för att kunna sitta kvar i riksdagen efter 2014.

– Så då vill jag upplysa alla andra, som skiter i kyrkovalet, om att det här gör de, och ni kanske borde masa er ut och rösta om ni vill att kyrkan ska vara öppen och modern, sade Betnér.

Betnér bekräftar också att ”rasismen och det mångkulturella Sverige” är en viktig fråga under den kommande turnén. Han utlovar dock även andra skämt.

– Det är inte bara det som showen handlar om, försäkrar han.

Namnet på Ismails och Betnérs show, ”En skam för Sverige”, kommer från diverse mejl som de båda vänster­profilerna har fått under sina försök att bekämpa alla former av invandrings­kritiska åsikter.

Den 4 oktober börjar turnén i Lund, som beräknas finnas tillgänglig på The Pirate Bay någon dag senare.

Referens: http://www.friatider.se/pk-duo-gor-stand-up-om-svensk-rasism

Jag hoppas de kan ta upp även invandrares rasism, som en debbatör tagit upp, läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/10/debattor-talar-klarsprak-om-invandrares-rasism/

Jag tycker inte det är humor att försöka krossa ett demokratiskt valt parti i riksdagen. Och detta får bara motsatt verkan att SD får ännu fler röster. Dessa två herrar tänker inte på eller kanske inte vet att det är väldigt många invandrare som röstar på SD och även arbetar för dem.

Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om SD och invandringen.

Lyssna även på Jan Guilou som noga granskat SD och som säger vad han tycker om SD, även annat tel.samtal till Ring P1 finns med i inlägget nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Lyssna på David Lång som pratar om invandringen i riksdagen.

Nedan fakta på skattefria bidrag för invandrare, samt uppgifter på kostnader för den förda flyktingpolitiken, som säkerligen har ökat, när det kommer tusentals nya asylsökanden hela tiden.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Se även nedanstående video där Janne Josefsson avslöjat SFI-fusk som är utbrett och som kan ge ca 10 000 kr skattefritt per månad i flera år.

Skrämmande när S-politiker blir ombedd avgå ur socialdempokraterna bara för att denne politiker kritiserat invandringspolitiken. Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/03/s-politiker-sa-sanningar-om-invandring-uppmanas-avga/

Läs även detta inlägg som visar på kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

Svenska pensionärer diskrimineras medan invandrare gynnas.

2 september, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Svenska pensionärer får nöja sig med 100 kr mer i månaden,enligt förslag från regeringen, medan man ger skattefria generösa bidrag till invandrare som fyllt 65 år. Våra pensionärer har betalat skatt för att få en tryggad ålderdom, men hur blev det? trots att många pensionärer arbetat i flera år så kommer de inte upp i bruttopension vad dessa invandrare med ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) får ut skattefritt i lägsta beloppet.

KOSTNADER FÖR ANHÖRIGINVANDRINGEN KOMMER ATT UPPGÅ TILL ENORMA SUMMOR OM INTE POLITIKERNA VAKNAR OCH INSER DETTA OCH SOM SAGT VAR VEM BETALAR NOTAN? JO VI SKATTEBETALANDE SVENSKAR.

Se nedanstående video.

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland. Jag undrar hur det kommer sig om man flytt från sitt land och sedan kan resa hem till sitt hemland och hälsa på släkten och dessutom få bidrag som är skattefinansierade för dessa resor, då är det något som är fel.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i sverige och hur kan man då kalla sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla
även i ämnen som nu tystas ned.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658

Illegala flyktingar får maxtaxa 50 kr för tandvård och maxtaxa 50 kr för läkarbesök samt annars samma rätt till vård som svenska skattebetalare får..alltså de får förmåner som ingen svensk kan drömma om..denna lag trädde ikraft 1 juli 2013

Svenska pensionärer och arbetslösa med dålig inkomst har knappt råd att kosta på sina tänder eller hämta ut dyr medicin.
Välfärden minskar varje år och det dras in på sjuk och åldringsvård, skolor, ambulans och vårdcentraler i glesbygd m.m.
medan denna ansvarslösa flyktingpolitik får fortsätta och kostar massor med miljarder och arbetlösheten bara ökar..Hur skall detta sluta?

Indragna vårdplatser när Lindesberg ger invandrarfamiljer 30 000 kr per månad i bidrag

16 augusti, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Lindesbergs kommun tvingas genomföra stora besparingar för att ta igen det minus på 5,7 miljoner kronor som prognosen pekar på för 2013. Orsaken till underskottet är de stora bidragsutgifterna för kommunens invandrare.

Socialnämndordföranden Irja Gustavsson (S) säger till lokaltidningen 24i.se att kommunen nu ”håller igen på allt”. Bland annat ryker rehabplatser och personliga ombud avvecklas.

Något Lindesberg inte håller igen på är däremot de generösa bidragen till nyanlända invandrare – trots att det dystra budgetläget enligt socialnämnden till största delen beror på att kostnaderna för försörjningsstöd skenat iväg.

– Jag kan ta ett exempel när vi i juli fick hit en familj med åtta barn. Det kostar oss över 30000 kronor i månaden, säger Irja Gustavsson till 24i.se.

Bara till den lilla byn Stråssa som ligger i Lindesbergs kommun skickade Migrationsverket för ett par år sedan över 100 bidragsinvandrare – trots att orten endast hade 300 invånare. Fast kommunen på grund av sitt generösa mottagande fått över 100 miljoner i bidrag av staten gick kostnaderna för invandrarbidragen inte att täcka upp.

Källa: http://www.friatider.se/indragna-vardplatser-nar-lindesberg-ger-invandrarfamiljer-30-000-kr-per-manad-i-bidrag

http://24i.se/socialnamndens-besparingar-klara/

Läs även nedan:

http://www.friatider.se/befolkningsutbytet-i-strassa-paverkar-bybornas-livskvalitet

Ja det är ju tyvärr inte bara i Lindesberg som indragningar sker för svenska skattebetalare.. Högkostnadsskydd försvinner för olika läkemedel och vissa läkemedel som hostmedicin, Rinomar, har dessutom ökat i pris kraftigt..och t.ex. vissa läkemedel som kvinnor måste ha för sköra slemhinnor har undantagits från högkostnadsskyddet..

Medan illegala flyktingar har maxtaxa 50 kr för läkarbesök och tandvård. Denna lag trädda i kraft 1 juli i år.

Lyssna på en man som har arbetat på en arbetsplats som handhar bidrag till invandare och ven svenskar men som haft tystnadsplikt då han arbetade där så han kunde inte informera om dessa orättvisa bidrag som är betydligt högre än vad svenska skattebetalare får , dessutom är de skattefria.

Se nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Läs nedan om en man som lådsades vara illegal flykting och fick därmed maxtaxa 50 kr för vård…skrämmande utveckling i sverige..vem betalar jo du och jag som betalar skatt.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/11/spelade-illegal-fick-vard-for-50-kronor/

Nedanstående inlägg innehåller uppgifter om skattefria bidrag för invandrare och kostnader för denna ansvarslösa invandringpolitik som tär på sjukvården i sverige som blir sämre och sämre medan man belönar illegala invandrare med förmåner ingen svenska kan drömma om…Många pensionärer med låg pension har inte råd att hämta ut dyr medicin och kosta på sig tandvård som kostar massor med pengar. Video där professor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för arbetslösa invandrare och det är ju bara en liten del av alla kostnader denna invandring innebär.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar.

Läs boken "INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING" som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220


%d bloggare gillar detta: