Archive for the ‘HEMUTRUSTNINGSLÅN BARA TILL INVANDRARE’ category

Schweiz folk­omröstar om asyl­invandringen

6 maj, 2013

stoppa-massinvandringen

Den 9 juni röstar de schweiziska väljarna om ett lagförslag som innebär en skärpning av regelverket för asylinvandring till landet.

I början av sommaren går de schweiziska väljarna återigen till valurnorna för att folkomrösta i en fråga som har med invandring att göra. Denna gång handlar det om skärpta krav för asylinvandring, något som en majoritet av parlamentets ledamöter redan ställt sig bakom.

Med röstsiffrorna 121 mot 63 röstade parlamentet i september förra året ja till förslaget. Oppositionen krävde därför att folket ska få säga sitt i en beslutande folkomröstning som hålls den 9 juni i år.

Det nya lagförslaget
Enligt lagförslaget ska särskilda federala asylanläggningar upprättas som ges långtgående möjligheter att hålla problematiska asylsökare inlåsta under tiden deras asylansökan prövas. På så sätt hoppas man komma till rätta med asylsökare som håller sig undan utvisningsbeslut för att stanna kvar i landet illegalt.

Den som vill söka asyl ska dessutom först ordna med ett temporärt visum, giltigt i tre månader, innan denne ansöker om asyl. De som inte ordnar med sådant visum i tid kommer att nekas asyl, oavsett asylskäl. Samtidigt försvinner möjligheten att söka asyl på schweiziska ambassader och konsulat utomlands.

Andra förändringar från idag är att tidsfristen för att kunna överklaga ett avvisningsbeslut ska minskas och definitionen av skyddsbehövande skärpas. Exempelvis ska inte soldater som riskerar straff i sina hemländer för att de deserterat eller vägrat göra vapentjänst beviljas asyl.

Med förändringarna hoppas man stävja den ökande strömmen av asylsökare och snabba upp handläggningstiden samtidigt som man upprätthåller lag och ordning i landet.

Opinionsläget
Lagförslaget väntas röstas igenom med bred majoritet. De senaste veckorna har ja-sidan haft ett betryggande försprång före nej-sidan med mer än ett tiotal procentenheter.

Schweiziska folkpartiet – SVP – vill stoppa massinvandringen och har skördat stora framgångar i opinionen med sin politik. Idag är SVP det största partiet i Schweiz och initiativtagare till ett flertal av de folkmröstningar som vållat häftig debatt i övriga Europa, även här i Sverige. Foto: Sascha Erni

Schweizisk demokrati och Europa

Den schweiziska direktdemokratin där medborgarna genom så kallade folkinitiativ kan begära folkomröstning i olika frågor är unik i Europa. Under förra året röstade folket i inte mindre än tolv olika frågor som berörde allt ifrån musikundervisning i skolorna till avkastningsregler för hasardspel.

Systemet kritiseras dock ofta av politiker och media i övriga västeuropa, i synnerhet i frågor som rör migration. I februari 2009 fick det schweiziska folket rösta om huruvida de skulle godkänna fri rörlighet till Schweiz för medborgare i EU:s nya medlemsländer Rumänien och Bulgarien. Schweiz är inte EU-medlem, men den fria rörligheten inom unionen omfattar även Schweiz genom bilaterala avtal.

Inför omröstningen var opinionen emot utvidgningen stark, men EU satte press på Schweiz och hotade ”giljotinera” landet genom att häva samtliga bilaterala avtal. Näringslivet i landet tvingades vädja till väljarna att ”rösta rätt” i valet och lyckades få folket att rösta i enlighet med EU:s vilja.

Hösten samma år hölls den uppmärksammade folkomröstningen om att förbjuda byggandet av minareter i landet och året därpå röstade det schweiziska folket om att utvisa kriminella invandrare. Båda lagförslagen röstades igenom.

Mer om omröstningen 9 juni
Dringliche Änderungen des Asylgesetzes (extern länk)

Källa: nedanstående artikel.
http://www.friatider.se/schweiz-folkomrostar-om-asylinvandringen
——————————————————————————–

Jag hoppas det blir en folkomröstning här i sverige också, ingen av politikerna i riksdagen utom SD vågar säga annat än att man skall
ta emot ännu fler flyktingar och anhhöriginvandrare som skall sedan i många år leva på skattefria försörjningsbidrag i många fall kanske livet ut, då det inte finns arbete för dem som redan är här.. Om detta fortsätter så kommer motsättningarna i samhället att öka och till slut leda till kollaps i sverige.

I nedanstående inlägg kan ni läsa fakta om skattefria bidrag för invandrare, statistik och uppgifter om kostnader för invandringen m.m. intressanta artiklar och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Jag undrar om regeringen Reinfeldt och även de rödgröna tror att man löser arbetslösheten genom att ta emot tusentals med asylsökanden varje år och ge dem uppehållstillstånd och som sedan måste leva på skattefria bidrag då det saknas arbete?

Jag är också förvånad att man belönar illegala flyktingar med förmåner som en skattebetalande svensk inte ens kan drömma om, varför skall dessa illegala flyktingar få allt nästan gratis, medan svenskar med dålig lön eller pension inte har råd att kosta på sina tänder eller hämta ut dyr medicin.. Illegala flyktingar är ju egentligen kriminella då de fått utvisningsbeslut men stannar kvar ändå. Varför skall man belöna kriminalitet med förmåner som inga andra har i sverige.

Läs om den nya galna överenskommelsen ang. detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Det är tydligen så att regeringen Reinfeldt gärna ger bättre förmåner för invandrare än för landets skattebetalande människor.
Reinfeldts beslut: skattebetalarna skall amortera invandrarnas lån.

Läs nedanstående.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/24/reinfeldts-beslut-skattebetalarna-ska-amortera-invandrarnas-lan-2/

I England har man börjat med hårdare regler för invandrare då de börjar få många problem i invandrartäta områden, lyssna på videos från England och läs hur långt islaminiseringen gått i England.

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/25/storbritannien-planerar-varldens-hardaste-invandringslagar/

I Norge skriver man mera öppet om invandringsfrågor än i sverige där tystnad råder och politisk korrekthet.
Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/16/norge-ingen-framtida-valfard-med-fortsatt-invandring/

Nedan video som handlar om EU.

Reinfeldts beslut: Skattebetalarna ska amortera invandrarnas lån

24 mars, 2013

Sossarnas förslag, höj skatterna!fartygetEn svensk håller truten

Nya budgeten: Regeringen rekordsatsar på invandrarlån med valfri återbetalning

Behöver du pengar till att flytta hemifrån? Då gör du bäst i att vara invandrare. Samtidigt som svenska ungdomar har svårare än någonsin att få en bostad meddelar Fredrik Reinfeldt att regeringen nu kommer att rekordsatsa på CSN:s förmånliga s.k. ”hemutrustningslån” – som bara ges till invandrare. De skatte­finansierade lånen löper med en låg subventionerad ränta och bäst av allt – de behöver inte ens betalas tillbaka.

Bostadsbristen för svenska studenter är skriande och allt fler har inte råd att skaffa eget boende. Då meddelar regeringen i sin nya budget, som offentliggjordes under torsdagen, att man kommer att rekordsatsa på CSN:s skattefinansierade lån till nyinflyttade – som bara ges till invandrare.

Pengarna från CSN:s förmånliga invandrarlån ska täcka kostnader för att ”köpa möbler, saker till köket och annat som du behöver i hemmet”, står det i information från CSN. Lånet kan uppgå till maximalt 35 000 kronor.

Regeringen budgeterar rekordbelopp till husgerådslån under utgiftsposten ”integration” i årets budget. Tidigare ansågs lånen inte vara en utgift utan en statlig ”investering” som förvaltades av Riksgälden. Men eftersom det nu står klart att lånen alltså inte behöver betalas tillbaka flyttas hela utgiften istället över på skattebetalarna och omvandlas till en social kostnad. Totalt uppgår summan för invandrarlånen till 1 200 miljoner kronor det kommande året – över 142 gånger mer än 2011.

”Nuvarande anslag [för 2011] är på 8 519 000 kronor”, skrev regeringen Reinfeldt i propositionen då (PDF), men de tyckte inte anslagen till de skattefinansierade invandrarlånen räckte utan beslutade om en rekordökning:

”Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag på 1 208 519 000 kronor för 2012″, fortsatte de (PDF).

Behöver inte betalas tillbaka

Villkoren för lånen som invandrarna får är mycket fördelaktiga. När svenskar inte kan betala tillbaka sina lån till CSN får de sina pengar och tillgångar beslagtagna av Kronofogden, ibland får de till och med lämna hus och hem.

När CSN lånar ut till invandrare är reglerna helt annorlunda. Om invandraren inte har råd att betala kan den ansöka om anstånd och skjuta upp betalningen – en möjlighet som var tredje utnyttjar.

Om invandraren ”bedöms sakna förutsättningar att betala tillbaka sina lån” kommer inte Kronofogden och mäter ut tillgångar, utan lånet ”efterskänks” och behöver aldrig betalas tillbaka. Det innebär att lånet omvandlas till en gåva från skattebetalarna till den enskilde invandraren.

Under förra året efterskänktes lån till ett belopp som motsvarar en tredjedel av de nytecknade lånen under samma period, visar statistik från regeringskansliet (PDF). Hur många som har fått uppskov framgår inte. Inte heller framgår det hur många, om några, som förväntas betala igen lånen i dess helhet.

Artikeln är uppdaterad avs. språk och disposition.

KÄLLA: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/csn-inflyttningslan-till-invandrare-svenskar-studenter-blir-utan#comment-840878412

Tydligt att det är skillnad mellan förmåner för svenska skattebetalare och icke skattebetalande bidragstagare. Men enligt socialdemokraterna så är ju lösningen på höga kostnader för denna ansvarslösa flyktingpolitik att höja inkomstskatten och ta in ännu fler asylsökanden som måste leva på bidrag.

Gå in på nedanstående länk och läs om skattefria bidrag till invandrare, t.ex. ÄFS (äldreförsörjningsstöd) för invandrare som också är skattefritt, samt inte räknas som inkomst och där det lägsta beloppet som betalas ut skattefritt per månad är högre än vad många skattebetalande pensionärer har i bruttopension.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan kan ni läsa om vad en smygfilmad iman anser om bidragssystemen i Europa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Inte konstigt att SD ökar varje mätning,, folk är trötta på att betala skatt till skattefria bidrag till människor som inte bidrager med en krona i skatt till välfärden de får ta del av och som blir sämre och sämre genom att det saknas pengar till sjukvård, åldringsvård, ambulans i glesbygd, det dras in på det mesta utom på kostnaderna för invandringen som ökar, illegala flyktingar skall erbjudas fri sjuk och tandvård medan många pensionärer med låg pension inte har råd at hämta ut dyra mediciner och kosta på sina tänder bra tandvård.

Invandrare reagerar över hur sverige sköts och röstar på SD som är tydligen det enda verklighetsförankrade parti i sverige som tänker på svenska skattebetalare och på sveriges ekonomi och välfärd..

Gå in på nedanstående länk och lyssna på en invandrare vad han säger när han ringer till ring P1 SR.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Nedan finns uppgift på kostnader för invandringen men jag anser att det är för lågt belopp.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

KD: ANHÖRIGINVANDRARE SKALL INTE BEHÖVA FÖRSÖRJA SIG SJÄLVA

5 december, 2012

En invandrare som bor i Sverige och försörjs av socialbidrag kan begära att även hans maka, sambo eller homosexuell sambo skall få flytta hit för att försörjas på samma sätt. Även familjemedlemmar i upp till tre generationer ingår i erbjudandet. Migrationsminister Tobias Billström vill skärpa reglerna men får nej av S, KD och MP.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/kd-bara-svenskar-skall-forsorja-invandrare

Jag börjar undra om det är sveriges bästa och sveriges ekonomis bästa som S ,KD och MP tänker på?? eller är det bara sin egen ställning i riksdagen som de tänker på? Verkar som det bara är SD som tänker på sverige och skattebetalande svenskar som får stå för notan rörande denna ansvarslösa invandrings och migrationspolitik.

Har man inte tänkt på vad detta kommer att kosta oss skattebetalare..staten är ju vi skattebetalare egentligen.. de som ingen skatt betalar behöver ju inte betala notan utan bara får ta del av den välförd vi skattebetalare betalat för.

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare.

Detta får en invandrarkvinna med 3 barn i bidrag.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

——————————————————————————————————————

Läs mera i nedanstående artikellänk.
http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Nedan länkar att gå in på när det gäller ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare, som av någon anledning är skattefritt och inte räknas som inkomst och många pensionärer som betalat snällt sin skatt kommer inte upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i minsta belopp ca. 10.000 kr beloppet storlek beror på hyran som den bidragstagande har.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel somjag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

KOSTNADER FÖR ANHÖRIGINVANDRINGEN KOMMER ATT UPPGÅ TILL ENORMA SUMMOR OM INTE POLITIKERNA VAKNAR OCH INSER DETTA OCH SOM SAGT VAR VEM BETALAR NOTAN? JO VI SKATTEBETALANDE SVENSKAR.

DET VÄNTAS VÄLDIGT MÅNGA ANHÖRIGINVANDRARE FRÅN SOMALIA TILL SVERIGE SE NEDANSTÅENDE VIDEO.

JAG KAN FÖRSTÅ ATT MODERATERNAS RADIKALA ISLAMIST FRÅN SOMALIA VILL HA HIT SINA LANDSMÄN OCH HELST ISLAMINISERA SVERIGE, LYSSNA PÅ INTERVJUN MED HONOM NEDAN.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

I NORGE GÖR MAN TVÄRSOM OCH HJÄLPER SOMALIER ATT ÅTERFÖRENAS MED SINA SLÄKTINGAR I SOMALIA GENOM ATT HJÄLPA DEM ÅTERVÄNDA TILL SOMALIA DÅ LÄGET ÄR STABILT DÄR NU. LÄS NEDAN.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Nedan en video som berättar om kostnader för arbetslösa invandrare som är många.

2012-12-01 Demoskop: 21% delar SD:s syn på invandring

3 december, 2012

Sverigedemokraterna fortsätter växa i ett genomsnitt av samtliga opinionsmätningar under november månad. I en beräkning, som beställts av Sveriges Radio, har man kommit fram till ett lägre resultat för SD än det som den oberoende statistiksajten status.st har kommit fram till.

SvD och SR rapporterar idag att SD under november haft stöd av 8,4 % av väljarna.

Men med samma underlag har status.st kommit fram till 9 %.

Samtidigt rapporterar Demoskop att hela 21% av väljarna delar Sverigedemokraternas syn på invandringen.

Läs vidare i nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/sd-fortsatte-vaxa-under-november

LÄS ÄVEN NEDANSTÅENDE INLÄGG DÄR DET FINNS FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE M.M.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/12/sds-uppgang-debbaterades-i-aktuellt.html

Gå in på nedanstående länk med inlägg om hycklande politiker med inlägg om avslöjande filmer med dold kamera.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/11/avslojande-vad-politiker-egentligen.html

Var femte arbetare stöder SD

1 december, 2012

SD går framåt i Ipsos novembermätning och når en ny toppnotering på 8,8 procent, rapporterar Dagens Nyheter och konstaterar att de skandaler som kantat partiet fortfarande inte haft någon effekt.

Undersökningen visar att 17,4 procent av Sveriges arbetare, nästan var femte, skulle rösta på SD. Stort är också stödet bland LO-anslutna, som till 14 procent skulle rösta SD om det vore val idag.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/var-femte-arbetare-skulle-rosta-sd

Trots denna intensiva hatkampanj mot SD som förts i media så går SD stadigt framåt.

Har aldrig varit med om något liknande hatdrev mot något annat parti än SD.

Beundrar verkligen Jimmy Åkesson som trots denna turbulens, behåller sitt lugn och leder partiet

framåt, trist att duktiga Erik Almqvist måste sluta,, hoppas Kent Ekeroth blir kvar.

Alla andra partier är fega och vågar inte ta upp problemen som finns i Sverige, med kriminalitet och arbetslöshet och denna massinvandring som kommer att få Sveriges ekonomi i botten om denna politik fortsätter..

Om någon inte uppmärksammade Expressens ledarskribent Anna Dahlberg i debatt i SVT aktuellt 30 nov 2012 så gå in och lyssna på inslaget i aktuellt nedan. Äntligen en kvinna som vågar säga sanningen om den misslyckade integrationspolitiken och invandringen i dessa arbetslöshetens tider, alla andra vågar ju inte prata om detta för att de inte vill ge SD extra röster…rena sandlådenivån.

http://www.svt.se/aktuellt/se-program/30-11-6?autostart=true

Nedan ett exempel på bidrag för invandrare.

Jag anser att alla partier utom SD är sverigefientliga och tänker minst på oss skattebetalande svenskar som får indragningar i välfärden, medan illegala flyktingar får gratis tandvård och sjukvård och gratis skola för barnen…bidragen som invandrarna får är skattefria. Jag undrar vad vi som betalar skatt får för något skattefritt, t.o.m. folkpensionen är inte skattefri trots att pensionärerna betalat skatt för att få en tryggad ålderdom, så jag tycker det borde räcka..

Detta får en invandrarkvinna med 3 barn i bidrag.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

————————————————————————————————————————–

I juni i år publicerade Fria Tider en artikel där det framgick att en nyanländ invandrare med tre barn kan kvittera ut 21 810 kr i månaden skattefritt i bidrag. Nu har riksdagsmannen Fredrik Malm (FP) försökt motbevisa Fria Tiders uppgifter – och misslyckats.

Källa: nedanstående artikellänk, läs mera nedan.

http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Billström (M) tycker att alla skall ställa upp och ta emot flera flyktingar..men det är ju inte så konstigt när Moderaterna har en radikal islamist i försvarsutskottet i riksdagen och som naturligtvis vill ha hit sina landsmän från Somalia.

Intervju med moderaten i försvarsutskottet nedan.

Nedan artiklar angående moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Jag undrar om Billström har räknat ut vad det kostar skattebetalande med denna massinvandring som inte kan få arbeten då inte våra svenska ungdomar kan få ett arbete.

Jag anser att alla partier utom SD är sverigefientliga och tänker minst på oss skattebetalande svenskar som får indragningar i välfärden, medan illegala flyktingar får gratis tandvård och sjukvård och gratis skola för barnen…bidragen som invandrarna får är skattefria.

Miljöpartiet gillar ju att ta hit ännu flera invandrare och ge illegala flyktingar gratis vård, barnen får gå i skola gratis och grtis tandvård,, vem vill inte bo i ett sådant underbart land.. där man får så mycket gratis trots att man inte betalar en krona i skatt eller bidrar till välfärden i landet.

Nedan länkar att gå in på när det gäller ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare, som av någon anledning är skattefritt och inte räknas som inkomst och många pensionärer som betalat snällt sin skatt kommer inte upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i minsta belopp ca. 10.000 kr beloppet storlek beror på hyran som den bidragstagande har.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gå även in på nedanstående videolänk angående de mängder med flyktingar från Somalia som kommer hit.

SDU PROVBODDE PÅ FLYKTINGFÖRLÄGGNING FÖR ATT SE HUR DET VAR, SE NEDAN

.

NEDAN YTTERLIGARE EN SLOTTSLIKNANDE HERRGÅRD BLIR ASYLBOENDE.

http://avpixlat.info/2012/11/01/ytterligare-en-slottsliknande-herrgard-blir-asylboende/

Vore det inte bättre att hjälpa flyktingar från Somalia som är i Sverige att återförenas i Somalia med sina släktingar då läget verkar vara stabilare nu i Somalia, istället för att alla dessa som kommer hit skall försörjas av staten alltså skattebetalarna.

I Norge gör man på helt annat sätt, se nedanstående artikellänk.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

.

Tusentals somalier till Göteborg – akut bostadsbrist

23 november, 2012

FÖRSTÅR INTE HUR MILJÖPARTISTEN TOMAS MARTINSSON KAN TÄNKA I POSITIVA BANOR NÄR DET GÄLLER BOENDE OCH FÖRSÖRJNING AV MELLAN 1.500 och 1.700 ANHÖRIGINVANDRARE, VEM BETALAR DETTA? SKATTEBETALARNA FÖRSTÅSS.

http://www.friatider.se/tusentals-somalier-till-goteborg-akut-bostadsbrist

Mellan 1500 och 1700 personer, de allra flesta från Somalia, väntas komma till Göteborg under resten av 2012 och under 2013. En majoritet är barn. Men kommunen har fortfarande inte löst boendefrågan.

För att lösa den kritiska bostadssituationen kommer Framtidenkoncernen, där de kommunala bostadsföretagen ingår, att under de kommande två åren bidra med 550 lägenheter per år till kommunen, istället för som i dag, drygt 300.

Tomas Martinsson, miljöpartist och ansvarig för integrationsfrågor, ser positivt på ärendet.

– Jag känner mig trygg i handlingsplanen. Vi ska inte skapa nya lösningar, utan titta på de lösningar vi har och förstärka för att kunna hantera situationen.

Men kommunen behöver också akutboenden, men där går det trögt. Inventeringen av tänkbara akutboenden är fortfarande inte klar, trots att det i den tidsplan som kommunstyrelsen sagt ja till står att inventeringen skulle varit avslutad redan i oktober.

Pia Borg är planeringsledare på Stadsledningskontoret och den som har skrivit handlingsplanen.

– Den är inte klar, och när det gäller akutboenden finns det ett alternativ som vi går vidare med och det är Kålltorps äldreboende.

Osäkerheten kring boendefrågan gör också att kommunen tidigast i februari vet vad mottagningsverksamehten kommer att kosta. För har kommunen inte själva bostäder måste man leta andra lösningar.

– Det kan bli aktuellt att köpa lägenheter, säger Pia Borg.

Mängder med somalier väntas till Sverige. Se nedanstående video.

Källa: nedanstående länk.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5354281

Nedan ett exempel på bidrag som en invandrarkvinna med 3 barn får skattefritt per månad.

6.510 kr i etableringsersättning

4.500 kr i etableringstillägg

4.500 kr i bostadsbidrag

3.754 kr i barnbidrag

2.546 kr i underhållsstöd

= 21,810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till

259.200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12.000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

————————————————————————————————————————–

I juni i år publicerade Fria Tider en artikel där det framgick att en nyanländ invandrare med tre barn kan kvittera ut 21 810 kr i månaden skattefritt i bidrag. Nu har riksdagsmannen Fredrik Malm (FP) försökt motbevisa Fria Tiders uppgifter – och misslyckats.

Källa: nedanstående artikellänk, läs mera nedan.

http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

I Norge gör man på helt annat sätt än Sverige, nu när läget är stabilt i Somalia.

Gå in på nedanstående länk och läs om att Norge upprättar återvändande avtal för Somalier och Sverige gör tvärsom,, ser till att Sverige blir invarderat av Somalier till Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottets förtjusning, han vill naturligtvis ha hit sina landsmän och se till att Sverige Islaminiseras mer och mer.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Jag undrar om det är moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är från Göteborg som vill ha denna anhöriginvandring från Somalia, då han själv är från Somalia och radikal muslim.

Lyssna på nedanstående intervju med honom.

Nedan artiklar som berör honom.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

HYCKLANDE POLITIKER AVSLÖJAS MED DOLD KAMERA

20 november, 2012

Expressen och Aftonbladet m. fl. inom media har drivet en hatkampanj utan dess like mot SD en längre tid, men detta var ju helt otroligt denna gång…klippa och vinkla i en mobilkamerafilm som dessutom tillhörde Kent Ekeroth är ju sanslöst och att föra ut att dessa två SD medarbetare brkar gå omkring med järnrör på stan,, vilket ingen går på.

Hur har Expressen fått tag på denna mobilkamerafilm??? Hoppas sanningen kommer fram.

Undrar hur mycket Expressen har fått betala för att få denna film som de sedan klippt i som de tycker för att driva hatkampanjen mot SD.

Jag hoppas ni tittar på nedanstående filmer som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

Moderaten i filmerna säger kränkande ord om invandrare. Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

Se på filmerna i nedanstående videolänkar.


%d bloggare gillar detta: