Archive for the ‘HUR HAR SVERIGE BLIVIT?’ category

Före detta DN-chefen: Dålig idé att avskaffa Sverige

7 februari, 2015

fartyget

Sveriges invandringspolitik går uppenbarligen ut på att den svenska nationen ska avvecklas, enligt Hans Bergström.

Publicerad 6 februari 2015 kl 20.45
MEDIA.Är det verkligen rimligt att föra en invandringspolitik där utgångspunkten är att hela världen ska kunna komma till Sverige och leva på de svenska skattebetalarna? Förmodligen inte, konstaterar Dagens Nyheters före detta chefredaktör Hans Bergström i en artikel i Neo.

Bergström är förundrad över den vändning som diskussionen om invandring tagit den senaste tiden, och att etablerade medier och partier nu verkar vara överens om att Sverige ska avskaffas som nation.

Han nämner exempelvis migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet, som bland annat går ut på att illegala invandrare ska få rätt till skattefinansierad sjukvård i Sverige.

”Detta innebar förstås kaos i rättsstaten; medan en myndighet har uppdraget att verkställa utvisning skulle andra myndigheter ha till uppdrag att skydda från utvisning”, skriver den före detta DN-chefen.

I samma veva konstaterade KD:s dåvarande partiledare Göran Hägglund att ”alla människor har rätt till vård”, vilket enligt Hans Bergström i klartext betyder att ”alla i hela världen bör ha rätt till vård i Sverige, betald av de svenska skattebetalarna”.

Bergström, som var chefredaktör för Dagens Nyheter åren 2001–2003, riktar också en känga mot sin gamla arbetsplats. I mars 2013 skrev tidningen en huvudledare som argumenterade för att illegala invandrare som befinner sig olagligt i Sverige även ska få rösträtt i Sverige. Publiceringen skedde bara en vecka efter att Hans Bergströms efterträdare, den internationellt orienterade vänsterliberalen Peter Wolodarski, hade tagit över som chefredaktör.

I samma tidning låter Wolodarski dessutom ständigt trycka debattartiklar som handlar om de romska tiggarna som de senaste åren tagit sig till Sverige i stora mängder.

”Inte ett enda inlägg har, såvitt jag kunnat se, berört hur detta utbredda offentliga tiggeri påverkar livsmiljön och livskvaliteten i Sverige. Allt har handlat om hur vi ska kunna hjälpa medborgare i länder som Rumänien och Bulgarien. Att ens ställa frågan om effekten för svenskarna anses inte legitimt”, skriver Hans Bergström.

Den gamle publicisten konstaterar att invandringspolitiken i Sverige verkar gå ut på att Sverige som nationalstat ska avskaffas.

”Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas. Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken.”

Det kan dock bli svårt för politikerna och journalisterna att sälja in den idén hos befolkningen, enligt Hans Bergström:

”Nationalstaten är, per definition, exkluderande men ingen har kunnat visa någon annan fungerande politisk organisation med större folklig förankring”, avslutar han.

Källa: http://www.friatider.se/f-re-detta-dn-chefen-d-lig-id-avskaffa-sverige

Jag kan bara instämma i vad före detta DN chefen säger.

Vem tänker på fattigpensionärer som inte har råd att laga tänderna eller hämta ut dyr medicin?
Det är ren diskriminering mot våra skattebetalande pensionärer då t.ex. en invandrare som kommer till Sverige och fyllt 65 år får ut skattefritt per månad högre belopp än vad många pensionärer får i bruttopension.. Läs fakta om detta samt om flera skattefria bidrag och förmåner som betalas ut till alla dessa som kommer hit till Sverige nu i hundratusentals och som vi skattebetalare får betala för och som får höjd skatt på nästan allt och pensionerna kommer att sänkas med denna nya regering vi har.

Fridolin-Du-Betalar

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna på hur SD ser på dessa förmåner för illegala flyktingar som jag anser är rent diskriminerande mot
oss svenska skattebetalare som får betala för dessa förmåner som de får och får själva dyrt betala för tandvård t.ex.

Lyssna på tandläkare Stamatios Leonadius som säger vad han tycker om svenskdiskrimineringen inom tandvården.

Somalier grupp­våldtog 20-årig kvinna

22 februari, 2013

Två somaliska män, 34 och 27 år gamla, våldtog en 20-årig kvinna i Borlänge den 9 december förra året. Nu förbereds rättegången mot de båda männen i Falu tingsrätt.

Kammaråklagare Sanna Gens kräver att den ene av våldtäktsmännen utvisas från Sverige på livstid med förbud att återvända efter avtjänat straff. Den andre somaliske våldtäktsmannen är numera svensk medborgare och kan därför inte utvisas från Sverige.

Enligt stämningsansökan har de två somalierna turats om att hålla fast och våldta kvinnan och åklagare Sanna Gens anser därför att våldtäkten ska betraktas som grov. Vittne till våldtäkten blev ett flertal andra somaliska män som såg på medan övergreppet pågick och därför ska höras under rättegången med hjälp av tolk.

Den ene av våldtäktsmännen är gift medan den andre äktsmannens civilstånd är okänt.

Källa nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/somalier-gruppvaldtog-20-arig-kvinna

När skall politiker göra något åt dessa ökande gruppvåldtäkter och andra våldtäkter, misshandel rån, m.m.?

Media mörklägger vilka som ligger bakom alla dessa brott och det ger ju en fel bild av situationen i sverige.

Nedan statistik från BRÅ som gjordes för några år sedan och som säkerligen är lika aktuell i dag.

Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt.

Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.
Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.

Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

Varför anses det som rasistiskt eller hets mot folkgrupp att berätta sanningen???? varför skydda grova våldtäktsmän som har utländsk härkomst. mer än någon annan våldtäktsman??

ENLIGT NY STATISTIK FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 2010
ANMÄLDES 17.167 SEXUALBROTT I SVERIGE.

Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott. I knappt en tredjedel av de polisanmälda fallen, är den som har utsatts för våldtäkt under 15 år.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2433195/sexoffer-kranks-i-rattsprocesser

VEM TÄNKER PÅ DESSA UTSATTA KVINNOR SOM I MÅNGA FALL FÅR PSYKISKA MEN FÖR LIVET EFTER EN VÅLDTÄKT OCH SOM FÅR EN NEGATIV INSTÄLLNING TILL MÄN EFTER EN VÅLDTÄKT….

Skall samhället ta mer hänsyn till gärningsmännen än offren? I nuläget verkar det så i Sverige.

Gå in på nedanstående länkar där det finns intressanta fakta, videos m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/14/okad-oro-bland-medborgarna-for-islam-och-internationell-brottslighet/

I nedanstående länk finns mycket fakta och även statistik, samt intervju med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal islamist och har verkligen kontroversiella åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Även nedanstående inlägg innehåller intressanta uppgifter

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Nedan en video där Janne Josefsson tar upp detta med våldtäkter i taxi.

Muslimsk friskola hotas av nedläggning

20 februari, 2013

Den islamiska friskolan i Norrköping, Jasminskolan, hotas av nedläggning. Skolinspektionen har gjort flera besök och haft mycket att anmärka på – beslut väntas inom kort.

Skolan grundades 2010 och har en inriktning mot islam och har särskilt kommit att locka elever med somaliskt ursprung. Skolinspektionen har gjort flera oanmälda besök och skolan har inte rättat till bristerna och nu hotar nedläggning, rapporterar NT.

Källa: nedanstående artikel

http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=8335798

Skolinspektionen anser att det är brister i uppföljningen av elevernas kunskap och bristen på stöd för olika elevers behov anser de är mycket allvarlig.

Inspektionen har varit kritiska mot den före detta rektorn på skolan, som inte haft någon pedagogisk utbildning eller erfarenhet. I september i fjol fick skolan en ny rektor, som inte ville uppge sitt namn till lokaltidningen – inte ens kommunens tjänstemän visste vad rektorn hette.

Sammantaget menar inspektionen att skolan har ”anmärkningsvärt många brister”.

Beslut om eventuell nedläggning väntas inom kort. Före detta lärare har larmat om att barn från Somalia värderas lägre än andra, flickor värderas även de lägre än pojkar, att nationella prov inte utförts och att undervisningen har ”havererat”.

Källa:nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/muslimsk-friskola-hotas-av-nedlaggning

Inte förvånad.. I nedanstående länk finns intervju med f.d. rektorn för Römosseskolan i Göteborg med en innerymmande moské…

Rektorn är nu placerad i försvarsutskottet i riksdagen för Moderaterna,, han är radikal islamist från Somalia. I länken finns länkar där det framgår att det förekommit allvarliga kränkningar på denna skola.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Smygfilmad imam: ”Vi är som en tsunami över Europa”

19 februari, 2013

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

Den kontroversiella muslimske predikanten Anjem Choudary smygfilmades av brittisk tidning. Budskapet till åhörarna var att det är rätt att låta de icke-muslimska skattebetalarna betala för jihad via bidragssystemen.

”Demokrati, frihet, sekularism, parlametarism med folkvalda och presidenter – alla kuffars idéer, allt folket dyrkar måste vi förkasta”, förkunnar den omstridde muslimska predikanten Anjem Choudary under ett smygfilmat tal till ett 30-tal åhörare, rapporterar telegraph.co.uk.

”Kuffar” betyder icke-muslim eller otrogen, som enligt muslimsk lag kan betraktas skyldiga att erlägga skatt, jizya, till muslimer. Därför anser Choudary, som själv försörjer sig själv och sin familj på bidrag att det är korrekt att se transfereringarna som ett ”jihad-bidrag”.

”Det är normalt att ta pengar från kuffar”, hävdar han under inspelningen och hånar sedan europeiska skattebetalare som går upp tidigt för att arbeta hela dagen, titta på TV och sedan gå och lägga sig igen.

”De jobbar åtta, nio timmar om dagen. De kommer hem klockan sju, tittar på Eastenders, sover, och upprepar detta i 40 år. Det är slaveri”, konstaterar Choudary som uppges ta in mer bidrag än en brittisk soldat i Afghanistan tjänar.

Uppfattningen att Europa inte håller på att islamiseras delas inte heller av Choudary. Han konstaterar att Bryssel redan är muslimskt till 30 procent, Amsterdam till 40 procent och att brittiska städer som Bradford och Birmingham håller på att islamiseras.

”Dessa människor är som en tsunami tvärs över Europa. Här hemma tar vi det bara lugnt och befolkar Birmingham och Bradford, broder. Verkligheten håller på att förändras.”

När Anjem Choudary sedan konfronterats med materialet påpekar han att ”jihad” inte bara behöver betyda öppet krig, utan kan bedrivas med icke-våld.

Källa: nedanstående artikellänkar:

http://www.friatider.se/smygfilmad-muslimsk-predikant-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa

http://www.telegraph.co.uk/news/9875954/Muslim-preacher-urges-followers-to-claim-Jihad-Seekers-Allowance.html

Gå även in på nedanstående videos som visar att radikala islamister vill verkligen ta över Europa. I nedanstående video berättar en man som flytt till Norge om muslimska brödraskapet och varnar Europa.

Nedanstående video är ett reportage från CNN London, där det varit en stor demonstration där muslimer deltog. I videon nedan berättar en radikal muslim att de tänker ta över England.

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Lyssna på Nalin Pekgul som verkligen törs prata klarspråk, vilket jag beundrar henne för, trots att jag inte tillhör hennes parti, mycket bra talat i intervjun.

Nedan en artikel där Dr. peter Hammond förklarar vad islam är eller inte är och det finns också statistik, siffrorna i statistiken är ju betydligt högre för sverige nu när vi tar emot flest flyktingar och anhöriginvandrare.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Jag hänvisar till nedanstående inlägg som visar fakta på skattefria bidrag för invandrare samt ÄFS (äldreförsörjningsstöd) som är skattefritt och inte räknas som inkomst för invandrare och som många svenska skattebetalande pensionärer inte kommer upp i bruttopension. Även intervju med moderaternas radikala islamist som sitter bl.a. i försvarsutskottet i riksdagen.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Läs i nedanstående länk om kvinnan som konverterade till kristendom, trots stor fara för henne själv.
Hon menar att Europa måste öppna ögonen och stå upp för våra demokratiska värderingar och yttrandefrihet.
Mycket starka ord som jag hoppas alla läser.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

Krav på särlagstiftningar från muslimer har ju framställsts för länge sedan i sverige.

Läs nedanstående länk.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

I England finns redan hemliga Shariadomstolar, läs nedan.

DOMSTOLARNA I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html

I PRAKTIKEN LAGLIGA – TROTS ATT MAN PÅSTÅR ANNAT

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html

YTTERLIGARE HEMLIGA DOMSTOLAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242014/War-march-fanatic-Anjem-Choudary-runs-secret-sharia-weddings.html

VERKSAMHET
http://www.dailymail.co.uk/news/article-513218/A-brutal-beating-justice-meted-humble-street-cafe-sharia-law-operates-Britain.html

SHARIA-BANKER
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208204/An-overdraft-Thatll-200-Lloyds-TSB-15-youre-Muslim.html

SHARIA-FÖRSÄKRINGAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html

SHARIA-SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-437624/Muslim-pupils-need-showers.html

IMAMER I STATENS SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-544349/Fury-plan-let-imams-teach-Koran-state-schools.html

HEDERSBROTTEN ÖKAR VÅLDSAMT I ENGLAND.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1233918/Honour-crime-40-rising-fundamentalism.html

EN AV DE MÅNGA ORSAKERNA

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1254374/Islamic-radicals-infiltrate-Labour-Party.html

I Sverige infiltrerar sig radikala islamister i politiska partier i Socialdemokraterna, Moderaterna, samt Miljöpartiet, säkert fler partier men endast dessa känner jag till..Så mycket som det skrivits om Omar Mustafa t.ex.

I USA infiltrerar sig muslimska brödraskapet i Obama administration i Vita huset, med 6 radikala islamister på viktiga poster.
Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/muslimska-brodraskapet-infiltrerar-obama-administration/

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Lyssna på Mona Walter som hotas i Sverige för att hon talar om Islam och har konverterat till Kristendom från Islam, hon är från Somalia.

CBN News intervjuar Mona Walter som konverterat till kristendom och dödshotas i Sverige, lyssna på denna video.

Lyssna på  denna video där samtal mellan f.d. muslim och son till en Imman blir uppringd av en svensk Imman och diskuterar verser ur koranen

Lyssna på samme man som talade med den svenske Immanen som förklarar för President Obama att Koranen ligger bakom IS och förklarar verser ur koranen.

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

Moderaterna har blivit kritiserade för att de har en radikal islamist i försvarsutskottet som ser upp till Al Quidas andlige ledare och har verkligen kontroversiella åsikter. Lyssna på intervju med honom, samt artikellänkar om honom och hans islamistiska friskola i Göteborg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Lyssna på en intervju med Gert Wilders som verkligen är intressant.

Nedanstående video är baserad på statistik och åsikter som Dr. Peter Hammond har om vad islam är eller inte är. Intressant att lyssna på.

Moskébygge i Borlänge dröjer efter SD:s överklagan

14 februari, 2013

Det kontroversiella moskébygget i Borlänge hotar bland annat Peace and Love-festivalen som använder den park som ska bebyggas. Nu har SD:s lokala ordförande överklagat byggplanerna och bygget drar därför ut på tiden, rapporterar Ekot.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5440605

Kommunen har redan godkänt att en enorm moské ska få byggas direkt intill stadshuset mitt i centrala Borlänge. Moskén ska innehålla bibliotek, bönesal och ”studietorn”.

Sverigedemokraternas distriktsordförande Marie Edenhager överklagade i oktober förra året kommunens beslut att sälja av marken till moskébygget och förvaltningsrätten begär nu ett förtydligande av Edenhager och processen väntas dra ut på tiden till april.

Fria Tider skrev i september om hur moderaterna i staden vacklade i frågan kring den nya moskén, då det fanns ett stort motstånd mot bygget bland Borlängeborna. Dock slöt moderaterna slutligen upp bakom bygget och sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig.

I somras skrev 300 grannar på en protestlista mot bygget, där man bland annat framförde att moskén skulle förstöra ett vackert grönområde och att den stora Borlängebaserade Peace and Love-festivalen kan bli lidande. En förfrågan om folkomröstning om bygget har avslagits av kommunen.

Källa: nedanstående artikel

http://www.friatider.se/moskebygge-i-borlange-drojer-efter-sds-overklagan

Det är i ett område nära Ringen nära stadshuset i Borlänge som en moské planeras. Trehundra boende i området har skrivit på en protestlista och överlämnat den till kommunen. Det skriver Dalarnas Tidningar.

Som förevändning till att de boende inte vill ha en moské i just sitt område, utan att den bör byggas i någon annans, framförs bland annat att trafiken kommer att störas. Vidare menar protestgruppen att fotgängare hindras i sin promenad genom grönområdet som kan komma att bebyggas. Det framgår i gruppens skrivelse till Borlänges statskontor.

”Trafiksituationen är redan i dag så extrem att det inte kan tillåtas någon mer belastning”, heter det i skrivelsen.

Protestgruppen är också oroliga för att historiska värden kan gå förlorade, samt att den stora Borlängebaserade Peace and Love-festivalen kan bli lidande.

”En moskébyggnad överskuggar barnstugan och tar bort en historisk vy mot före detta komministerbostaden. Även gångstråket mot stadskärnan fråntas oss gående. Peace & Loves största scen kan inte heller användas i området.”

Protestgruppen påstår att invändningarna mot moskébygget inte har något att göra med att det är just en moské som byggs.

”Vi föreslår att detta bygge ska uppföras där det finns möjlighet för dessa människor att utöva sin religion och även utöka när antalet utövare ökar”, skriver de.

Borlänge är en populär bostadsort för bland annat somalier som bor där i tusentals. Fria Tider har tidigare skrivit om hur arga boende kallat kommunpolitiker för ”förrädare” i SVT när dessa förklarade varför det behövs en moské.

Källa: nedanstående artiklar.

http://www.friatider.se/borlangebor-protesterar-mot-moskebygge

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4879096-300-boende-i-ringen-protesterat-mot-islamiskt-center

Jag undrar om inte detta studeitorn är en minaret som kommer att ropa ut böner från högtalare 5 ggr om dagen med början kl 4 på morgonen som det görs i Sthlm.

Gå in på nedanstående länk och lyssna på vl.a. iraniern som vill slippa böneutrop 5 ggr om dagen i Sthlm där han bor för han får ångest då han hör detta och blir väckt kl. 4 på morgonen av böneutropen från minareten. I nedanstående länk finns en artikellänk där Anders Borg menar att moskéer skall byggas med skattepengar,, alltså menar han att skattebetalarna skall vara med att betala dessa moskéer.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

Gå även in på nedanstående länk, där bla.a. en invandrare berättar att många invandrare gillar SD.. Finns även med en intervju med Moderaternas radikala islamist från Somalia som sitter i försvarsutskottet i Riksdagen och flera intressanta artikalr om denne man.
Samt verser ur koranen m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Hänvisar också till nedanstående länk där det finns mycket fakta om bl.a. skattefria bidrag för invandrare.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Nedanstående länk är mycket intressant.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/07/saudiarabien-exporterar-hatpropaganda-till-sina-moskeer-i-varlden/

Nedan en krönika av Herman Lindqvist som är värd att läsa… Han vågar skriva vad han tycker vilket jag beundrar..de flesta journalister m.fl. vågar ju inte yttra sig om invandringen eller om islam, för rädslan att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga…men jag undrar om sveriges ekonomi är någon ras, eller islam någon ras,, mycket underligt med denna politiska korrekthet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article15974504.ab

MOSKÉBYGGE I GÖTEBORG ÖVERKLAGAS

13 februari, 2013

Bygget av den nya moskén i Tuve har överklagats.

Nu kan projektet försenas med över ett år.

– Jag tycker det är tråkigt för dem, säger Henrik Andersson som är handläggare för projektet.

Förra veckan överklagades bygglovet till en moské längs med Tuvevägen på Hisingen. Överklagan sker under förevändningen att en rondell som byggs i anslutning till moskén kommer att störa trafiken, men Henrik Andersson som handlägger projektet tror att det rör sig om dolt motstånd mot själva moskén.

– Det finns alltid personer som är emot tyvärr, säger han till GT.

Andersson tror att överklagan inte kommer att gå igenom hos Länsstyrelsen, men bygget försenas i alla fall med ett år på grund av lång handläggningstid.

Källa: nedanstående artikellänkar.

http://www.friatider.se/moskebygge-i-goteborg-overklagas

http://www.expressen.se/gt/nya-moskebygget-pa-hisingen-overklagat/

Jag undrar om det skulle byggas en moské med minareter? Gå in på nedanstående videoinlägg där en f.d. iranier ringer till
Ring P1 SR och ber om att få slippa höra böneutrop från minareten i Sthlm där han bor,, han blir väckt kl 4 på morgonen och känner ångest då han hör dessa högtalare med böneutrop 5 ggr om dagen.

Det är ju lite konstigt att det är tillåtet att ropa ut böner i en minaret så att det hörs lång väg, medan en svensk
präst inte får be en bön och välsigna församlingen under en skolavslutning i kyrkan…vad är detta för demokrati..

Jag undrar också om denna moské skulle vara skattefinansierad? alltså skattebetalarna kanske skall vara med och betala byggnaden.
Anders Borg Moderaterna vill tydligen att skattemedel skall bekosta moskéer i sverige..

Läs nedanstående artikel i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

I nedanstående länk finns intervju med Moderaternas radikala islamist som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, m.m. intressant läsning.Kanske inte så konstigt om moderaterna är för skattefinansierade moskéer då de har en radikal islamist i riksdagen.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

I nedanstående länk kan man lyssna på bl.a. en invandrare som tycker att SD är bra.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Åkesson kommenterar Guillous senaste påhopp

11 februari, 2013

Jan Guillou, med ett kommunistiskt förflutet ,har producerat allt mer desillusionerade krönikor på sistone. I senaste krönikan attackerar han SD, vars partiledare svarar i samma statsmannamässiga stil man förväntar sig.

Efter att Guillou inför valrörelsen 2010 för Aftonbladets räkning följde med Sverigedemokraterna och partiledaren Jimmie Åkesson (del 1 – del 2) kunde han konstatera att partiet inte alls var rasistiska, vilket då liksom nu är den vedertagna bilden i fulmedia. Detta ändrades dock illa kvickt efter att Åkesson publicerade en debattartikel i Aftonbladet med rubriken “Muslimerna är vårt största utländska hot” – en rubrik Aftonbladet själva satt och som aldrig hade något med texten i sig att göra.

Källa: nedanstående artikellänk.

http://avpixlat.info/2013/02/10/akesson-kommenterar-guillous-senaste-pahopp/

Jag anser att det nu Jan Guilou gör genom att komma med ett ogrundat påstående att dessa näthatande män är
arbetslösa sverigedemokrater som lider av sexuell frustration, kan man ju verkligen kalla för nät hat, dessutom kränkande för alla
män som röstar på SD..Och jag vet att han har alldeles fel…visst kan det finnas de som är arbetslösa som röstar på SD
men jag vet att det är flera akademiker och dessutom kommunpolitiker och andra som övergått från moderater, socialdemokrater och
kristdemokrater…ja egentligen har SD fått röster från de flesta partierna. I nedanstående länk berättar bl.a. en invandrare
varför han tycker om SD.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Även i nedanstående artikel kan man läsa om att SD har sympatisörer bl.a. från mellanöstern.

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

Norsk media kritiserar svensk media för sitt sätt att skriva så politiskt korrekt, mycket intressant läsning i nedanstående inlägg.
Bland annat kritiserar Aftenposten Norge svenska Aftonbladet.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/03/norsk-systertidning-sagar-aftonbladet/

Att så många röstar på SD beror ju inte på att de som röstar är arbetslösa sexuellt frustrerande och främlingsfientliga och nazister, detta är ju rena sandlådenivån att skriva sådana elakheter,, men det blir ju inte det resultatet som dessa SD mobbare förväntat sig att de får mindre röster för dessa fula påhopp på människor som röstat på SD i ett demokratiskt val och olika opnionsundersökningar. Utan det blir ju istället fler som kommer att rösta på dem.

Gå in på nedanstående länk där det finns fakta på kostnader för invandringen och fakta på skattefria bidrag för invandrare, som kostar skattebetalarna massor med pengar, vi kan ju inte ta hit alla som vill komma till sverige och så försörja dessa med skattebetalarnas pengar, detta förstår ju egentligen alla.. I nedanstående länk finns två filmer som visar vad egentligen en moderat, socialdemokrat och kristdemokrat tycker då de blev filmade med dold kamera.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

SD blir ju också påhoppade för att de är oroade över islaminiseringen i Europa. Lyssna på en man som flytt till Norge och som berättar om muslimska brödraskapet.

Lyssna på en kvinna från Iran som flytt till sverige som berättar vad hon anser om islam.

Nedan kan ni lyssna på en man som flytt från sitt land till sverige och ringer till ring P1.

Gå även in på nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/


%d bloggare gillar detta: