Archive for the ‘ILLEGALA FLYKTINGAR GÖMS’ category

SD presenterade skuggbudgeten

2 oktober, 2013

sd-presentation-skuggbudget-2013

Sverigedemokraterna presenterade idag partiets höstbudgetmotion som man gett titeln “Politik för jämställdhet, nya jobb och stärkt välfärd”. Bland nyheterna finns en miljardsatsning på ökad rätt till heltid, satsningar på fler vårdplatser samt ett landsbygdslyft som beräknas skapa 25 000 nya jobb. Samtidigt ligger tidigare förslag om höjd A-kassa, stärkt sjukförsäkring, sänkt pensionärsskatt och stärkt rättsväsende kvar.

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström kommenterar:

– Med vårt budgetförslag visar vi att det går att kombinera politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknad med kraftfulla välfärdssatsningar som gynnar de svagaste grupperna i samhället. De stora vinnarna är kvinnorna och de äldre. Vi anslår 5,9 miljarder per år under budgetperioden för att stärka rätten till heltid inom den offentliga sektorn. Vi vill se en satsning på fler vårdplatser och förutom riktade skattesänkningar till låg- och medelinkomsttagare sänker vi den generella pensionärsskatten samtidigt som vi vill höja garantipensionerna så att de lägst betalda pensionärerna gynnas mest.

– Vi säger nej till riktade skattesänkningar för de som tjänar mest och väljer att rikta om ineffektiva arbetsmarknadssatsningar från regeringens sida till att istället kapa de sociala avgifterna och sjuklöneansvaret för de mindre företagen.

SD:s viktigaste satsningar i budgeten är:

Stärkt rätt till heltid inom den offentliga sektorn

Drygt 100 000 anställda inom den offentliga sektorn arbetar idag deltid trots att de hellre skulle vilja arbeta heltid. Detta är såklart ett problem för såväl män som kvinnor, men eftersom huvuddelen av dessa dryga 100 000 deltidsanställda utgörs av kvinnor bör det betraktas som ett allvarligt jämställdhetsproblem. Att erbjuda alla deltidsanställda möjlighet till heltid inom hela den offentliga sektorn skulle medföra en offentligfinansiell kostnad på 5,9 miljarder kronor. Det skulle då skapa omkring 25 000 nya helårsarbetskrafter inom vården, skolan och omsorgen,

Sverigedemokraterna vill i och med denna budgetmotion skapa möjlighet till heltid för samtliga anställda inom den offentliga sektorn.

Fler vårdplatser

Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är en av sjukvårdens enskilt viktigaste frågor. Sverigedemokraterna oroas av att se hur en allt för stor och riskfylld neddragning av antalet vårdplatser under många år har ökat. En minskning på cirka 400 platser per år innebär att vi idag har knappa 25 000 vårdplatser. Partiet vill satsa två miljarder under budgetperioden för att komma till rätta med bristen på vårdplatser.

Införande av ett socialavgiftsavdrag

Genom att införa ett grundavdrag på 57 000 kronor för varje enskilt företag och år sänks skatten kraftigt för de små företagens och resurser frigörs resurser som kan användas för att växa. Detta skulle betyda att närmare vart tredje mikro- och småföretag helt skulle slippa betalningsansvar för de anställdas sociala avgifter. Socialavgiftsavdraget föreslås att genomföras till fullo redan 2014 till en kostnad av 20 miljarder per år. Förslaget finanasieras genom avskaffande av ungdomsrabatten.

Nytt jobbskatteavdrag men nej till höjd brytpunkt för statlig skatt

Sverigedemokraterna föreslår även i denna budgetmotion införandet av ett femte jobbskatteavdrag som årligen beräknas ge 10 000 nya jobb. För att rikta förslaget mot låg- och medelinkomsttagare lanseras vi till skillnad från regeringen det femte jobbskatteavdraget utan lägga något förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt.

Satsningar på pensionärerna

Partiet vill kraftigt sänka skatten för pensionärer. Varje pensionär får motsvarande 417 kronor per månad i ökad nettoinkomst vilket beräknas kosta 9 miljarder per år. Vi höjer garantipensionerna för att hjälpa de pensionärer som inte förvärvsarbetat på den ordinarie arbetsmarknaden till en kostnad om 3,4 miljarder per år. En ogift garantipensionär får höjd pension med motsvarande 790 kronor per månad brutto. Vi satsar också på fler äldreboenden, utökad personalbemanning, starkare anhörigstöd och bättre mat.

Landskapslyft – 25 000 nya jobb

SD ser en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Med vårt förslag om ett Landsbygdslyft skapar vi förutsättningar för 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd, där över 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Genom att investera i infrastruktur, utbildning och besöksnäringen skapas förutsättningar för 25000 nya jobb. För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de som har långt att resa till jobben föreslår partiet ett höjt reseavdrag för bilresor med 4 kr per mil till en kostnad årligen på 1,1 miljarder. Under budgetperioden satsar Sverigedemokraterna 34 miljarder på landskapslyftet varav 5,5 miljarder satsas redan år 1.

Sänkt elskatt

Sverigedemokraterna föreslår en sänkning av elskatten med motsvarande 10 öre per kWh från den 1a januari 2017, vilket skulle ge en villa med en förbrukning på c:a 25 000 kW/år en besparing på drygt 200 kr / månad till statsfinansiell kostnad på 4,2 miljarder årligen.

Ökat fokus på flyktinghjälp

Partiet har dragit slutsatsen att man kan rädda fler liv och hjälpa fler människor genom att inrikta hjälpen på plats. Det finns idag miljoner flyktingar bara i Syrien samtidigt som hjälporganisationerna vädjar om ökat ekonomiskt stöd. Bara en bråkdel av dessa människor har en möjlighet att ta sig till Europa. Regeringen plockar varje år miljarder ur biståndsbudgetens för att omfördela till svensk massinvandringspolitik. Sverigedemokraterna tycker det är principiellt fel att svenska biståndspengar idag används där de gör minst nytta – i Sverige – och vill under budgetperioden istället frigöra dessa pengar direkt till flyktinghjälp. Totalt under budgetperioden vill vi öka anslagen till UNHCR:s flyktinghjälp med 5,5 miljarder varav 1 miljard satsas år 2014.

Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-s-budget-politik-foer-jaemstaelldhet-nya-jobb-och-staerkt-vaelfaerd-912238

Referens: http://avpixlat.info/2013/10/02/sd-presenterade-skuggbudgeten/

Relaterat

Debatt om SD:s skuggbudget

https://avpixlat.info/2013/10/01/debatt-om-sds-budget/

Nedan kan ni ta del av fakta på skattefria bidrag av olika slag för invandrare, samt kostnader för flyktingpolitiken som naturligtvis har ökat enormt sedan denna beräkningen gjordes då det kommer flera tusen asylsökare varje år samt anhöriginvandrare.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

REINFELDTS TAL I ALMEDALEN 2013 ”ISOLERA DET 8:E PARTIET”

3 juli, 2013

Reinfeldt

Lyssnade på Fredrik Reinfeldts Almedalstal i kväll kl 19.00 som inte utstrålade vänlighet precis.”Isolera det åttonde partiet”sade Reinfeldt i sitt tal.

Läs vad Reinfeldt pratade om och se videoinslag nedan.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/19-00-reinfeldt-haller-tal-i-almedalen

Att säga att han är för demokrati m.m. och så säga med hat i rösten att han tänker göra allt han kan för att ”Isolera det åttonde partiet” som han inte ens nämnde med namn utan kallade för 8:e partiet i riksdagen, så de sju andra gick bra, men miljöpartiet fick också kritik, liksom Löwen som inte var lika duktig som Mona Sahlin var på att vara hatisk mot SD.

Jag anser att hitills så har Reinfeldt haft det sämsta talet av alla partiledarna och det bästa hade faktiskt SD som tog upp de verkliga problemen i sverige som inte Reinfeldt nämnde något om, jo ett och det var ungdomsarbetslösheten som han pratade jätte mycket om.

Han menade att SD vill stänga ute andra och ha vi och dom tänkande,, detta stämmer ju verkligen dåligt, hur kommer det sig då att de har många invandrare som röstar på dem och t.o.m. arbetar för dem, t.ex. kristna från mellanöstern m.fl.

Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om SD och flyktingpolitiken.. Gå in på länken nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Läs även nedanstående artikel.

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

Reinfeldt tog inte upp med ett ord, om sjukvårdskrisen i sverige, trots att många läkare har skrivit under listor att patientsäkerheten är i fara och att det är stora brister i sjukvården för att personalen inte hinner med då det dras in tjänster för att pengarna inte räcker till och det finns inte tillräckligt med sjukhussängar till patienter som får ligga i korridorer eller får åka hem trots att de är mycket sjuka..

Men han nämnde inget om det många pratar om, nämligen den nya lagen som ger illegala flyktingar maxtaxa för tandvård och läkarbesök 50 kr, samt samma vård annars som skattebetalande svenskar.

Vad kostar detta?? Inget tal om detta som alliansen och miljöpartiet fick igenom 1 juli..

Läs nedan om denna helt sanslösa nya vårdlag som gynnar illegala flyktingar mer än svenska skattebetalare.. Många pensionärer som betalar skatt, har inte råd att sköta sina tänder eller ta ut dyr medicin t.ex… Trots att Reinfeldt flirtade med miljöpartiet och var med på denna galna vårdlag så smutskastade han miljöpartiet i sitt tal..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Men jag börjar undra varför dessa båda partier moderaterna och miljöpartiet är så måna om illegala flyktingar…kanske beror på att de har radikala islamister i riksdagen.

Läs nedan om dessa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Om miljöpartiets radikala islamist som bjudit in kritiserad antisemit till riksdagen kan ni läsa nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Intressant läsning om Reinfeldt i Sydsvenskan, läs nedanstående artikel.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sd-far-reinfeldt-att-se-rott/

Att stänga ute SD har blivit den enda fråga som engagerar Sveriges statsminister.

I Almedalen utvecklade statsminister Fredrik Reinfeldt sin demokratisyn:

”Vi har åtta partier i riksdagen. Ett av de åtta partierna ska inte få vara med.”

Detta är emellertid inte upp till Fredrik Reinfeldt att bestämma. Sverigedemokraternas ledamöter sitter där de sitter som representanter för de 330.000 svenskar som röstade på partiet.

Läs fortsättningen i nedanstående ledare i Fria tider.

http://www.friatider.se/enfragepolitikern-reinfeldt

Björn Söder SD i riksdagsdebatt om sjukvård till illegala invandrare

23 maj, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Lyssna på invandraren som berättar vad han tycker och han har säkert alldeles rätt, han hade vettiga åsikter, jag menar killen som talar först.Han säger ju utryckligen att dessa ungdomar som håller på med skadegörelse, stenkastning, bränder m.m. vill inte arbeta och de bryr sig inte ett dugg i mannen som blev skjuten av polisen…utan detta skyller de på för att få en orsak att ställa till elände.

Idag debatterades förslaget om att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda illegala invandrare samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande.

Detta innefattar “vård som inte kan anstå”; tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Vidare ges landstingen även möjlighet att erbjuda illegala invandrare vård upp till samma nivå som för medborgare. För barn till dessa gäller fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Från Sverigedemokraterna deltog Björn Söder och Per Ramhorn.

Läs nedanstående artikel i Avpixlat och lyssna på Björn Söder som talade bra, ni kan även lyssna på hela debatten i artikeln.

http://avpixlat.info/2013/05/22/riksdagsdebatt-om-sjukvard-till-illegala-invandrare/#more-58859

Även invandrare röstar på SD som inser att denna asyl och migrationspolitik är helt fel. Lyssna på en invandrare som ringer till ring P1 och säger vad han tycker om SD och invandringen.

Även en annan man Stefan Ritter ringde och sade vad han tyckte till ring P1 mycket bra. Ni kan också lyssna på Jan Guilou som uttalar sig om SD i nedanstående inlägg. Även verser ur koranen och förklaring på ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det är till fördel för islam.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Jimmie Åkesson presenterade ny kampanj vid vårtalet i Stockholm

28 april, 2013

Sverigedemokraternas familjedag i Stockholm blev en lyckad tillställning. Drygt ett par tusen personer, stockholmare och tillresta från andra delar av landet, slöt upp vid amfiteatern på Långholmen för att lyssna på sin partiledares vårtal. Även vädrets makter var på SD:s sida med sol och värme.

Jimmie Åkesson höll ett inspirerat och uppskattat tal som drog ned åtskilliga applåder. Han berörde ett stort antal politikområden – från försvaret till äldreomsorgen – och visade med all önskvärd tydlighet åter att Sverigedemokraterna är fjärran från det enfrågeparti som motståndarna vill utmåla partiet som. Besökarna fick också se partiets nya logotyp för första gången i ett officiellt sammanhang.

Åkesson valde också familjedagen som tillfälle för att presentera partiets nya kampanj, under parollen “Sverigedemokraterna – hela Sveriges parti”. En central hörnpelare i denna slogan och kampanj, förutom att markera att man inte är något enfrågeparti som vänder sig till en begränsad väljargrupp, är aviseringen av en storsatsning på lands- och glesbygd. Ett antal underparoller lanserades också för de politikområden där partiet vill vara särskilt framträdande: “Partiet för ett Sverige med riktiga jobb”, “Partiet för en human flyktingpolitik”, “Partiet för krafttag mot brottsligheten”, “Partiet för en sjukvård värd namnet”, “Partiet för en stark landsbygd”, “Partiet för en ordentlig skola”, “Partiet för EU-kritisk politik” och “Partiet för en värdig ålderdom”.

Jimmie Åkesson intervjuas efter vårtalet i Stockholm.

Källa: Avpixlat artikel: http://avpixlat.info/2013/04/27/jimmie-akesson-presenterade-ny-kampanj-vid-vartalet-i-stockholm/

Lyssna på nedanstående tal av Jimmy Åkesson, som vanligt mycket bra tal.

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström talade också bra i ett annat samanhang.

I nedanstående inlägg kan ni läsa om Sven-Olof Sällströms tal.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/26/sverigedemokraternas-varbudget-kraftfulla-satsningar-pa-landsbygden/

Tänkte att denna vackra psalm ” Den blomstertid nu kommer”, skulle passa utmärkt just nu då det är vår och detta handlar om ett vårtal.

Det är inte bara svenskar som gillar SD, även invandrare tycker att SD är ett mycket bra parti och de gillar deras åsikter.

Gå in och lyssna på nedanstående samtal där en invandrare ringer till ring P1 och berättar vad han tycker.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Många beskyller SD för att vara rasister men detta är ju helt felaktigt, lyssna nedan på Jan Guilou som har noga granskat SD på förfrågan av Aftonbladet, som säkert hade hoppats på att finna något negativt om SD att skriva om.

Kloka ord från David Lång SD i debatt i riksdagen.

24 april, 2013

fartyget<

David Lång (SD) har tidigare gjort bejublade anföranden i riksdagen, och idag var det dags igen då han inte skrädde orden under debatten om migration och asylpolitik tillsammans med bland annat extremister som Maria Ferm (MP) och Christina Höj Larsen (V).

Källa: Avpixlats artikel

http://avpixlat.info/2013/04/24/ord-och-inga-visor-fran-lang/

Jag hoppas alla lyssnar på denna video i artikeln och lyssnar noga på vad SD David Lång säger och hur verklighetsfrämmande talen är från övriga som tydligen menar att vi skattebetalande svenskar skall vara med och betala skattefria bidrag för alla dessa som kommer hit samt för illegala flyktingar som nu skall få exakt tillgång till samma sjukvård som skattebetalande svenskar, men till ett reducerat pris som man kan säga är direkt gratis…medan pensionärer i många fall inte har råd till mediciner och läkarvård och dyr tandvård.

Man belönar illegala flyktingar med förmåner som ingen annan svensk har tillgång till…dessa flyktingar är ju dessutom illegala och därmed brottslingar och de som gömmer dessa är ju egentligen medbrottslingar…det har noga utretts om de har rätt till asyl.

Läs nedanstående inlägg angående dessa nya förmåner illegala flyktingar kommer att få.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Jag hoppas även ni går in på nedanstående länk där ni kan läsa fakta på generösa skattefria bidrag för invandrare som inte media redovisr och inte heller politiker..varför skall invandrare slippa betala skatt? statistik, samt intressanta artikellänkar och videos finnns i länken.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

LYSSNA PÅ JIMMIE ÅKESSONS LYSANDE TAL OM ILLEGALA FLYKTINGAR BLAND ANNAT.

Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

I nedanstående artikel i Svenska dagbladet finns uppgifter på kostnader för invandringen, men dessa siffror har säkerligen ökat sedan denna uträkning gjordes då sverige har väldigt många fler asylsökanden och invandrare nu.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

Jag hoppas ni tittar på nedanstående filmer som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

Se på filmerna i nedanstående videolänkar.

Egentligen så har dessa politiker som intervjuades med dold kamera ungefär samma åsikter som SD nämligen att vilja minska antalet motagna flyktingar, men de säger ju något helt annat när de visste att kameran var på. Så drastigt uttalande som moderaten i filmen ovan har jag aldrig hört SD uttala sig om invandrare.

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på vad Jan Guilou säger om SD.

Nedan statistik över antalet mottagna ensamkommande 2011

Belgien: 860
Danmark: 284
Finland: 153
Frankrike: 596
Tyskland: 667
Irland: 26
Nederländerna: 484
Norge: 858
Sverige: 2 657
Schweiz: 313
Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

Lyssna på en intervju med Gert Wilders i NEWSMAX.TV

Mer skattepengar för invandrare

23 april, 2013

Sossarnas förslag, höj skatterna!
Kommuner som tar emot många invandrare ska få mer pengar av skattebetalarna uppger migrationsminister Erik Ullenhag till Dagens Nyheter.

Det är Sveriges Kommuner och landsting som presenterat ett förslag som skulle innebära att kommuner som tar emot fler invandrare får mer pengar per invandrare än de kommuner som tar emot färre, för att bland annat bekosta de vidlyftiga bidragen till invandrarna och andra merkostnader som invandrarna medför.

– Det är ett väldigt intressant förslag. Vi tittar seriöst på modellen för att se om den går att införa redan i höstbudgeten, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) till DN.

Under regeringen Reinfeldt har invandringen till Sverige ökat till rekordnivåer. Under 2012 invandrade 103 000 personer till Sverige och det har gått trögt för Migrationsverket att hitta kommuner som är villiga att ställa upp på mottagandet med de enorma kostnader som följer.

Källa: Nya tiders artikel. http://www.friatider.se/mer-skattepengar-for-invandrare

Gå in på nedanstående länk där fakta finns hur stort skattefritt bidrag som t.ex. betalas ut till en 3 barnsmor per månad, samt statistik över ensamkommande, uppgifter på kostnader för arbetslösa invandrare, m.m. intressanta artiklar.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

Jag undrar över varför bidragen till invandrare skall vara skattefria? Det innebär ju att det inte kommer in skatteintäkter till staten till sjukvård m.m. som försämras då det inte finns pengar för en bra vård i sverige, sjuksköterskor säger upp sig för de känner att patientsäkerheten sätts i fara då det dras in på personal m.m. inom sjukvården.

Har pratat med vänner som bott i Spanien och menar att därär sjukvården dubbelt så bra som i sverige och då var det vanlig sjukvård som alla spanjorer får och inte någon särskild sjukförsäkring som betalade särskild vård. Tyskland har också mycket bättre sjukvård än i sverige, men dessa länder tar inte emot så många flyktingar som vi gör som kostar miljarder i försörjningsbidrag samt anda ytterligare kostnader, som tolkar, advokater m.m.

Jag förstår att illegala flyktingar inte vill lämna sverige trots att det är kriminellt att vara i sverige då de fått utvisningsbeslut för dessa belönas ju med förmåner som inte vi svenska skattebetalare får..Läs nedan vad som träder i kraft från 1 juli i år.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Hur länge skall vi skattebetalande svenskar tåla att diskrimineras på detta sätt och hur länge dröjer det innan sverige kollapsar som
framstående ekonomer menar att sverige kommer att göra om denna enorma invandring fortsätter med anhöriginvandrare och asylsökanden.

Illegal invandrare våldtog 13-årig flicka

18 april, 2013

Boendes hos en svensk medelålders kvinna kunde en arabisk invandrare som tagit sig illegalt till Sverige begå två överfallsvåldtäkter under förra året – trots att han fått avslag på sin asylansökan. Vid den första våldtäkten överföll och våldtog han en 13-årig flicka i en park i Malmö.

Den 28-årige invandraren är palestinier och kom till Sverige som statslös för drygt tre år sedan. Därefter har han försökt få asyl i Sverige och har vid flera tillfällen överklagat Migrationsverkets avslagsbeslut, men myndigheterna har ändå inte lyckats få honom utvisad.

När Fria Tider ringer upp Migrationsverket vill de inte avslöja hur många gånger mannen överklagat sin asylansökan, men de bekräftar att han saknar uppehållstillstånd, att han har överklagat Migrationsverkets beslut och att ärendet är ”under utredning”. Mannen bodde fram till dess han greps hemma hos en svensk medelålders kvinna i Malmö.

Våldtäkter
I augusti förra året överföll den 28-årige araben en 13-årig flicka på Lindängen i Malmö. Han släpade med henne in i ett buskage, misshandlade henne och tvingade henne att ha sex med honom.

Mannen greps och anhölls i september för våldtäkten, men släpptes efter ett dygn då åklagaren inte ansåg sig ha tillräckligt med material för att kunna väcka åtal.

I december förra året slog mannen till igen. Denna gång gav han sig på en kvinna som var på väg hem från en utekväll. I närheten av Folkets park i Malmö överföll han henne och släpade med henne till en ”undanskymd plats” där han tvingade till sig orala och anala samlag.

Sedan i december förra året har den 28-årige mannen suttit häktad. Först i tisdags lämnade åklagare Magnus Pettersson in åtalet mot honom till Malmö tingsrätt.

Förutom våldtäkten i december åtalas mannen även för våldtäkten i augusti förra året, som åklagaren rubricerar som grov våldtäkt mot barn. Vid fällande dom yrkar åklagaren att den 28-årige araben utvisas ur Sverige.

Fler brott
Den nu åtalade 28-åringen har hunnit göra sig skyldig till flera andra brott innan han till slut greps och häktades. I maj förra året åtalades han för narkotikabrott och i oktober för en grov stöld, som han utfört månaden innan. Han har dessutom gjort sig skyldig till försök till grov stöld efter att ha försökt stjäla saker ur en kvinnlig krogbesökares handväska.

KÄLLA: nedanstående artikel i Fria tider

http://www.friatider.se/papperslos-flykting-valdtog-13-arig-flicka

I Nedanstående inlägg kan ni läsa BRÅ:s egen statistik över våldtäkter samt inslag från Uppdrag granskning angående våldtäkter inom taxi m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/04/stort-intresse-for-taxiartikel-angaende-taxibolag-sager-nej-till-svensk-chauffor/


%d bloggare gillar detta: