Archive for the ‘ISLAMOFOBI’ category

MP-ministern Mehmeth Kaplans dolda agenda

14 oktober, 2014

Mehmet Kaplan

I helgen gjorde bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) ett uttalande om IS i turkiska medier. På grund av rädsla för att stämplas som islamofob vågar ingen ifrågasätta Kaplan, skriver Nalin Pekgul, författare och före detta riksdagsledamot (S).
I söndags uppmärksammade flera turkiska tidningar ett uttalande av den nytillträdde bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) där han säger att ett av de viktigaste skälen till att ungdomar ansluter sig till den islamiska staten, IS, är att islamofobin är så utbredd i Europa.

Mehmet Kaplans lösning på problemet är att moskéerna i Europa måste få pengar från staten för att motarbeta rekryteringen till IS.

”Utnämningen av Mehmet Kaplan till minister är förvånade och förfärande.”
Någon utbredd islamofobi ser jag inte bland folk i allmänhet även om islamofoben Jimmie Åkessons parti har gått framåt.

Det verkliga problemet är snarare en identitetslöshet hos många unga muslimer i Europa. Denna rotlöshet utnyttjas av islamisterna för att nå målet att skapa ett parallellt samhälle styrt av sharialagar.

Det är ingen slump att islamistiska organisationer ofta bjuder in kända hatpredikanter till sina möten. Sveriges Unga Muslimer, som Mehmet Kaplan har varit ordförande för 2000–2002, har till exempel bjudit in Riyadh ul Haq till Stockholmsmoskén. Riyadh ul Haq stödjer väpnat jihad och föraktar judar, kristna och hinduer. Andra hatpredikanter som har inbjudits till Sveriges Unga Muslimers möten är Abdullah Hakim Quick och Khalid Yasin. Det är ingenting att förvånas över att dessa rotlösa ungdomar låter sig inspireras och radikaliseras av dessa predikanter.

Hur länge ska man låta Sveriges Unga Muslimer och andra liknande organisationer, nu med Mehmet Kaplans stöd, komma undan med lama ursäkter med att de inte förstod vem de hade bjudit in? Det är oförlåtligt naivt att tro att man med pengar till den här typen av organisationer och moskéer ska motverka segregation och nå de ungdomar som radikaliseras.

Det är just den naiviteten som personer som Mehmet Kaplan räknar med och det är dags för alla som vill motverka radikalisering att inse vilken skada som Mehmet Kaplan och andra som han kan åstadkomma.

Utnämningen av Mehmet Kaplan till minister är förvånade och förfärande. Så sent som i somras jämförde han jihadister som åker till Syrien med svenskar som kämpade i finska vinterkriget. När detta uttalande starkt ifrågasattes framför allt i Finland backade Mehmet Kaplan och sa att det inte var en bra jämförelse. Jag är övertygad om att Mehmet Kaplan sa precis vad han menade och att han betraktar jihadisterna som frihetskämpar.

Jag har vid flera tillfällen reagerat över att Mehmet Kaplan har trätt fram till islamistiska organisationers och personers försvar. Ett exempel är när islamister förhindrade muslimska ungdomar i Rinkeby från att ha fester med musik. När det uppmärksammades i medier satt Mehmet Kaplan i oktober 2009 i radio och sa att anledningen till att de inte fick ordna festen var att de inte hade polistillstånd.

Följande dag kunde Folkets hus bevisa att de hade polistillstånd. Ingen konfronterade Mehmet Kaplan och krävde en förklaring till varför han ljög.

En konsekvens av detta är att islamistiska krafter i Rinkeby och på andra platser med nytt självförtroende kan fortsätta att begränsa friheten för kvinnor och ungdomar som vill ha samma frihet som svenska kvinnor och ungdomar.

På grund av rädsla för att stämplas som islamofob vågar ingen ifrågasätta Mehmet Kaplan och hans dolda agenda. Det här är inget annat än ett svek mot de människor som i första hand drabbas av islamisternas intolerans och förtryck.

Mehmet Kaplan kommer säkert att lämna förklaringar och ursäkter till dem som ifrågasätter honom.

Jimmie Åkesson har gång på gång hävdat att han inte är rasist och att han egentligen inte har någonting mot invandrare utan att han bara vill minska volymen av invandringen.

På samma sätt säger Mehmet Kaplan att han står för alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, men det finns få sekulära muslimer som tror på att han inte skulle vara islamist.

Med Mehmet Kaplan i regeringen har Gustav Fridolin och Åsa Romson sänt en tydlig signal till Sveriges muslimer om att islamisterna nu har det svenska etablissemangets stöd.

Nalin Pekgul, sjuksköterska, före detta riksdagsledamot (S) och författare till boken ”Jag är ju svensk”.

Kontakta Debattredaktionen
debatt@di.se
@didebatt

Referens:http://www.di.se/artiklar/2014/10/14/debatt-mp-ministerns-dolda-agenda/

Att Sverigedemokraterna skulle vara rasister som hon antydde är ju direkt lögn..hur kan de då ha så många invandrare som både röstar på dem och arbetar för dem om de vore rasister och dessa som röstar på dem och arbetar för dem kommer från många olika länder..Lyssna på några nedan som har synpunkter på invandring SD m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

Jag har bloggat och skrivit kommentarer för länge sedan om denne Kaplan och jag blev mycket överraskad att han fick en ministerpost och jag undrar om regeringen verkligen har vetskap om hans dolda agenda, men det är ju allmänt känt att Socialdemokraterna har nära samarbete med Islamister och lovat kvotera in islamister inom politiken…Läs nedan om detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/30/socialdemokraterna-i-nara-samarbete-med-islamister/

Läs nedanstående inlägg där det finns mer information om hur islamister infiltrerar sig in i politiken för att få makt att förändra Sverige som gagnar Islam…

sharia-law, stening till döds.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/10/06/koranen-ligger-bakom-is-jihadresenarer-fran-sverige/

Läs även detta om Mehmet Kaplan som bjudit in kritiserad antisemitisk talare till riksdagen och som moderaternas Abderisak Waberi som sitter i försvarsutskottet i riksdagen och som ser upp till Al Quidas andlige ledare samt Omar Mustafa som var  ordförande före Waberi i Islamistiska förbundet som är direkt kopplad till Muslimska brödraskapet som är terrorist stämplat.

Intressant läsning nedan.

http://meritwager.wordpress.com/2014/10/15/nima-dervish-skriver-om-mehmet-kaplan/

Expressen skriver om minister Mehmet Kaplan nedan.

http://www.expressen.se/nyheter/brevet-som-bevisar-koppling-till-styrelsen/

ISLAMISTER HAR INFILTRERAT SIG IN I OBAMA ADMINISTRATION OCH 6 RADIKALA ISLAMISTER SOM ÄR MEDLEMMAR I MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET SOM NUMERA ÄR TERRORISTSTÄMPLAT. LÄS OM DETTA  NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/02/02/president-obama-medlem-i-muslimska-brodraskapet/.

Muslimer i Vita huset i USA

Läs nedanstående inlägg där en smygfilmad Iman predikat om Europas bidragssystem som tydligen betalar muslimernas Jihad m.m. skrämmande ord han sagt..

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Jag anser det skrämmande att nu nya ministern i regeringen anser att skattepengar skall gå till Moskéer då inte kristna frikyrkor får några skattepengar.. Och med tanke på att det är just i moskéerna som dessa unga män och kvinnor blir påverkade av vad som predikas och flera har ju rest iväg för att delta i IS jihad. Och vad händer när de kommer tillbaka om de överlever och har dessa idéer med sig.
RIKTIGT SKRÄMMANDE!

Angående detta att nya ministern i regeringen Mehmeth Kaplan låter göra sken av att vara för demokrati och jämlikhet.. så kan han säga så trots att han egentligen inte menar detta, för det finns ett ord i Koranen som ger muslimer rätt att ljuga bara det gagnar Islam…Läs verser ur Koranen och förklaring på ordet som ger rätt till att ljuga för muslimer..

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Lyssna på intervju i Rapport SVT där Nalin Pekgul talar om judehat m.m. och hon pratar verkligen klarspråk vilket inte många politiker vågar göra, utom SD politiker i så fall..

.

Abba-Björn: Islam orsaken till eländet i Mellanöstern

12 september, 2013

picture1223717-500x333

Abba-grundaren Björn Ulvaeus gjorde under tisdagen starkt kontroversiella uttalanden i samband med en intervju med Wall Street Journal.http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/09/10/abba-founder-godlessness-makes-swedens-pop-music-great/

Bland annat pekade han ut islam som orsaken till problemen i Mellanöstern och riktade skarp kritik mot den svenska 68-vänstern

– Se på allt elände i Mellanöstern till exempel. Den gemensamma nämnaren för dessa länder är islam, och alldeles för få vågar kritisera islam som ideologi och vad islam gör med dessa länder, konstaterade Björn Ulvaeus i en intervju med den amerikanska tidningen.

Ulvaeus, som är medlem av Humanisterna, en förening som förespråkar icke-religiös humanism, påpekade att han ”förmodligen kommer få hård kritik” för att han uttalat sig på det sättet om islam.

Han tillade att han anser att anledningen till att svenskarna har varit framgångsrika är att vi ”vägrat att låta sociala konstruktioner som religion hålla oss tillbaka”.

I intervjun ger Abba-grundaren också en känga till 68-vänstern.

– För den svenska vänstern blev vi under 70-talet en symbol för Antikrist, berättar Ulvaeus och beskriver hur svenska vänsteraktivister anklagade Abba för att vara ”kommersiella och ytliga”.

Han menar dock att historien motbevisade kritiken.

– Det Abba gjorde har en bestående kvalitet som vänstermusikerna på 70-talet helt klart saknade, säger Björn Ulvaeus till Wall Street Journal.

Referens: http://www.friatider.se/abba-bjorn-islam-orsaken-till-elandet-i-mellanostern

Jag tror Björn Ulvaeus är den första person som vågat sig på att kritisera religionen Islam.
Hur mycket elände man ser på TV och läser om som sker i islamistiska länder så är det inte konstigt att Islamofobi uppstår.
Om detta vore en fredlig religion så är det ju konstigt att människor i tusentals flyr från muslimska länder där Islam är i majoritet. Man dödar ju varandra i Syrien t.ex. Så det är ju inget annat land som har angripit Syrien.

I nedanstående länk finns många videos om muslimska brödraskapet och även föedrag om islam, samt intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen, som ser upp till Al Quidas andlige ledare. Flera bra artiklar med i inlägget.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Jag blev väldigt upprörd då jag lyssnade och såg nedanstående video, där man lärt en liten flicka på 3 år att hata judar.

Ytterligare en video där en liten 3 årig flicka blir förhörd om Islam.

Lyssna på denna kvinan som är från Iran och berättar vad som hände när hon vägrade bära slöja.

Jag kan inte hålla med Björ Ulvaeus att religion inte är bra. En kärleksfull religion som förkunnar att man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad, som det står i Bibeln är bra.

Men jag anser att sv kyrkan har blivit förändrad och mera en politisk kyrka och mindre kristen. Att kyrkan anställer en Iman är ju lite märkligt. Och lite konstigt att en präst vill ersätta Gud med ordet Hen. SD kritiserar kyrkan, läs nedan och lyssna på Jimmy Åkesson.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/06/sd-tv-rosta-sverigedemokraterna-i-kyrkovalet/

Man pratar om rasism och främlingsfientlighet så fort någon har synpunkter på t.ex. flyktingpolitiken och religionen islam får man heller inte diskutera inte heller sveriges ekonomi då någon ifrågasätter om vi kan ta hit tusentals med flyktingar och som sedan skall vara tvingade leva på skattefria bidrag som skattebetalarna betalar, då det saknas arbete till dem som redan fått uppehållstillstånd.

Läs nedanstående om skattefria bidrag för invandrare och kostnader för flyktingpolitiken m.m. intressanta artiklar och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nalin Pekgul talar klartext om Omar Mustafa, Islamiska Förbundet och islamismen i Sverige

21 april, 2013

headerimage-4122

Tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten tillika troende muslimen Nalin Pekgul gick under torsdagen ut i en artikel på DN Debatt och en intervju med Newsmills chefredaktör PM Nilsson där hon fullständigt tillintetgör alla anklagelser om att petningen av Islamiska Förbundets ordförande Omar Mustafa från Socialdemokraternas partistyrelse skulle ha något med islamofobi att göra och dessutom blottlägger den svenska islamismen.

Pekgul är som sagt själv troende muslim och har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna, något som i sig självt visar att det inte finns minsta fog för att dra islamofobkortet i Omar Mustafa-affären. Vad man enligt Pekgul och de personer i Socialdemokraternas ledning som beslutat om att peta Omar Mustafa har markerat är i stället att det inte går att vara organiserad islamist och ha framskjutna uppdrag inom Socialdemokraterna. Det är inte förenligt med partiets värdegrund att förespråka avskaffandet av demokrati och införandet av muslimsk teokrati och sharia-lagar, att verka för kvinnans underordning, införande av dödsstraff för homosexualitet, otrohet och kritik av profeten osv.

Pekgul talar klartext om vilka Islamiska Förbundet är:

Islamiska förbundet är en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten. De strävar efter att införa sharialagar från 600-talet i muslimska länder och att den ska tillämpas på europeiska muslimer. Det skulle innebära att den kvinna i Sverige som vill kalla sig muslim samtidigt avsäger sig rätten att bestämma vem hon ska gifta sig med eller att kunna få vårdnaden om barnen efter en skilsmässa.

Islamiska förbundet är alltså snarare att betrakta som en politisk organisation än som ett trossamfund.

[…]

Jag anser […] att alla demokrater bör ta avstånd från islamismen. Det är en totalitär politisk ideologi som vill utforma samhället efter månghundraåriga religiösa urkunder, begränsa kvinnors rättigheter och bestraffa homosexualitet med döden.

Islamiska förbundets förra ordförande Abdirizak Waberi, som numera är riksdagsledamot för Moderaterna, bekände ärligt i programmet ”Slaget om muslimerna” att hans dröm är att leva i ett land där sharia styr.

Omar Mustafa är mer diskret och uttrycker inte provocerande åsikter. Men den grundläggande frågan är […] att det […] är oförenligt att samtidigt företräda två organisationer med så diametralt motsatta åsikter om hur samhället skall utformas.

[…] Jag hävdar att skillnaderna är så stora att begreppet företräda mister sin betydelse om man försöker företräda dessa organisationer samtidigt.

Pekgul skriver lite om sina egna erfarenheter av Islamiska Förbundets närvaro i den muslimtäta Stockholmsförorten Tensta där hon själv varit bosatt:

De som nu försvarar Omar Mustafa hävdar att han är en progressiv kraft […]. En del av Islamiska förbundets medlemmar bor i Tensta. Jag har ännu inte sett några påtagliga bevis på hans engagemang för jämställdhet. Tvärtom ser jag hur de konservativa krafterna får ett allt starkare grepp om samhället.

Det hade kunnat betyda en hel del om Omar Mustafa i sin kamp för jämställdhet tydligt hade tagit avstånd från hån och trakasserier som drabbar muslimska kvinnor i Tensta och Rinkeby som inte bär slöja eller som tar sig ton i det offentliga rummet. Men det har han hittills inte gjort.

Pekgul refererar till de seminarier om Islam och Europa som hon själv var med och tog initiativ till i föreningen Tensta Träff och hur debattklimatet radikalt förändrades när Sveriges Unga muslimer, där Omar Mustafa då var generalsekreterare, började dyka upp och försöka ta över mötena:

De störde talare, kallade en muslimsk kvinna för idiot när hon bad dem sluta och anklagade aggressivt sina meningsmotståndare för att vara islamofober. De ordnade motmöten där kvinnor och män satt åtskilda och anklagade bland annat mig för att vara sverigedemokrat.

Pekgul påpekar den starka kopplingen mellan Sveriges Unga muslimer och Islamiska förbundet som båda är medlemmar i Sveriges muslimska råd.

Läs hela artikeln i DN

I en intervju med Newsmills chefredaktör utvecklar hon sin kritik mot Islamiska förbundet ytterligare och berättar om sina egna erfarenheter från såväl sitt gamla hemland Kurdistan som svenska förorter om hur islamismen är på frammarsch och vrider klockan tillbaka för demokrati i allmänhet och kvinnor i synnerhet:

Jag besökte mina gamla hemtrakter i Kurdistan nyligen och min dotter ville gå till den affär jag brukade gå till när jag var liten. En av våra kusiner protesterade och sa att kvinnor kan inte gå till centrum för det är skamligt. När jag irriterat frågat frågar vad har fått det ifrån förklarar andra släktingar att det här är en rest kvar från en tid då fundamentalisterna var starka på 90-talet. Vi gick naturligtvis ut, till ett centrum som liknar det här i Tensta och min kusin hade ju rätt. Det finns inte längre några kvinnor där. Min mormor handlade där när jag var liten men nu kan kvinnorna inte röra sig fritt.

– Det kurdiska samhället präglas numera av religionen på ett sätt som var okänt när jag bodde där som barn på 1970-talet. Islamiströrelsen växte sig stark under 1990-talet genom sina militanta metoder. En kvinna som gick ut barbent riskerade att få ett rakblad skjutet på benet av män som utsett sig själva till moralens väktare.

-Jag ser exakt samma sak hända i Tensta och Rinkeby. Kvinnor sitter inte längre på kaffeer. Fler och fler har slöja, idag skulle jag säga att det är ovanligt att se kvinnor utan slöja och de rör sig inte i centrum på samma sätt som tidigare. I Rinkeby är så tomt på kvinnor i att affärerna att till och med de lokala handlarna har klagat eftersom de förlorar många sina kunder.

– Om man inte har slöja kan man bli bespottad eller ifrågasatt. Ofta säger de till de manliga släktingarna. Tjejer får inte längre ha jeans.

– Den här utvecklingen drivs framförallt av de unga, som har haft sina tonår efter 11/9. De är mycket mer radikala och deras rörelse är mycket mer aggressiv, men också framgångsrik. Och det finns en aningslöshet. […] i Sverige har islamisterna kommit att uppfattas som vilka troende muslimer som helst och på ett mycket olyckligt sätt accepterats av det svenska politiska och mediala etablissemanget. Ibland så till den grad att de tillåts att representera alla muslimer i Sverige. De kan också konsten att anklaga alla för att vara islamofober […] Islamisternas strategi är att utmåla kritik mot islamism som islamofobi för att därigenom göra sig själva till muslimernas beskyddare.

Islamisterna är något helt annat [än islam]. De utgör en politisk rörelse som vill omdana samhället efter sina tolkningar av islam. Deras mål är att muslimer i Sverige ska leva i ett parallellt samhälle med egna skolor, egna vårdcentraler, egen äktenskapslagstiftning, egen arvsrätt och en total underordning av kvinnan.

– Det är deras politiska program och det är något varje socialdemokrat aktivt bör bekämpa. Därför var det oerhört centralt att partiledningen drog en gräns mellan socialdemokraterna och en av de viktigare islamistiska organisationerna, Islamiska Förbundet. Det ska vara omöjligt att företräda dessa båda storheter samtidigt. Islamisterna har inte inom S att göra. Vi […] försvarade människans lika värde och sa nej till krafter som hotar våra grundläggande värderingar. Moderaterna har inte gjort det, inte Miljöpartiet och inte Centern, men S under Löfven gjorde det. Han har visat mot till skillnad från Reinfeldt som fortfarande duckar för frågor om sin riksdagsledamot Waberi.

– Det är också viktigt att vi som parti ser att islamisterna använder oss och andra plattformar i föreningssverige för att skaffa sig makt och inflytande. De gör likadant i andra länder. I Storbritannien gick det långt innan Labour förstod vad som höll på att hända men till slut drog de en gräns även där. Vi måste förstå att de tillhör samma rörelse som trakasserar kvinnor i Tensta, som saboterar andra muslimers möten och som hotar muslimer som är kritiska mot islamismen och som hotar släkten i de gamla hemländerna. Broderskaparna har fel när de tror att de kan hitta gemensam mark med islamister. Det kan de inte och det ska de inte.

– Den islamistiska rörelsen i Sverige är inte särskilt stor men den är välorganiserad och politiskt aktiv, vilket inte är så konstigt eftersom de är främst politiska och inte religiösa. Islamiska Förbundet är en av deras organisationer, studieförbundet ibn-rushd, Unga Muslimer, Sveriges muslimska råd. Islamister har en vana att byta namn på sina organisationer och starta nya vilket ger ett intryck av att de är många och mäktiga men det är ofta samma personer som sitter med i ledningarna.

– Den svenska traditionen av föreningsliv och de starka kopplingarna mellan föreningar och politiska partier passar dem perfekt. Om du företräder en organisation har du makt, hur liten och marginell organisationen än är. I en växelverkan mellan islamisternas föreningsvana och partiernas dåliga samvete för islamofobin har de fått en stark ställning och det måste vi ha en debatt om. De måste granskas och deras värderingar måste bli offentliga.

Läs hela intervjun på Newsmill

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/18/socialdemokraterna-kommer-att-vinna-p-att-ta-debatten-med-islamisterna

KÄLLA: Artikel i Avpixlat

http://avpixlat.info/2013/04/19/nalin-pekgul-talar-klartext-om-omar-mustafa-islamska-forbundet-och-islamismen-i-sverige/

I nedanstående länk finns flera verser ur koranen samt förklaring på ordet som finns i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det är till fördel för islam, flera videos om muslimska brödraskapet och intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet samt en del information om honom.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Läs även nedanstående länk som handlar om Miljöpartiet som också har en radikal islamist i riksdagen som också bjudit in antisemitisk talare m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

I USA har muslimska brödraskapet infiltrerats i Obama administrationen i Vita huset där 6 islamister arbetar. Läs vidare i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/muslimska-brodraskapet-infiltrerar-obama-administration/.

Lyssna på nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds åsikter om islam och statistik.

INVANDRARE FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA

11 januari, 2013

LYSSNA PÅ JIMMY ÅKESSON SOM TALAR OM ILLEGALA FLYKTINGAR MED MERA I NEDANSTÅENDE VIDEO.

Lyssna på nedanstående videoinlägg från programmet Ring P1 i Sveriges radio,där en invandrare berättar vad han tycker om SD m.m.

Lyssna även på denna invandrare som säger vad han tycker.

Täppas får mothugg i ring P1 av en klarsynt kvinna.

Även nedanstående videoupptagning ur programmet ring P1 är mycket bra med Stefan Ritter, programledare Thomas Tengby.

NEDAN KAN NI LYSSNA PÅ VAD JAN GUILOU HAR ATT SÄGA OM SD.

Läs om att SD har många invandrare som gillar dem.

http://lt.se/nyheter/1.810001-sd-har-flest-invandrare-pa-vallistan

Lyssna på Richard Johnshofs sakliga och mycket bra anförande om religionen Islam som tydligen varken politiker eller präster vet så mycket om, i synnerhet svenska kyrkan som anställt en Iman.

Lyssna även på Nalin Pekgul i intervju 2013 i SVT rapport som verkligen är bra och jag beundrar henne för hennes mod att gå emot radikala islamister som Waberi och Mustafa som motarbetat henne, därför hon vågar säga sanningen om radikal islamism.
Även om ni inte är socialdemokrater så lyssna på hennes ord.

Inte konstigt med denna ansvarslösa asyl och migrationspolitik att även invandrare reagerar över tokigheterna.
Lyssna på vad Invandrare säger i nedanstående inlägg.

Lyssna på David Långs tal i riksdagen om invandring ,som är jättebra.

Nedan några verser ur koranen, som inte alls är svårtolkade som Thomas Tengby menar i programmet Ring P1 i inlägget ovan.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan som Stefan Ritter talade om i programmet, läs nedan.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm
Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal Islamist från Somalia som också Stefan Ritter talade om i ring P1, nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Waberi var ju tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg som är en Islamistisk friskola innerymmande
moské.

Nedan kan ni lyssna på moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet i en intervju, så kan ni bilda er själva
en uppfattning om hans åsikter.

Nedan lite länkar som du kan ta del av angående förhållanden på denna skola.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Nedan berättar Gert Wilders om islam.

Nedan berättar en iransk högutbildad kvinna vad hon varit med om i iran och vad hon anser om religionen islam.
Hon borde ju veta som bott i ett muslimskt land.

I nedanstående länk berättar en exilirakier som bor i Norge om muslimska brödraskapet och varnar.

Dr. Peter Hammonds åsikter om vad islam är eller inte är kan ni läsa nedan.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Lyssna även på nationalekonomen Tino Sanandaji och vad han har att säga om massinvandring och mångkultur, intressant föreläsning i Almedalen.

Livstids fängelse för hedersmord och våldtäkt på sin hustru

4 januari, 2013

Afghanen Safiullah Noor Zaman som med berått mod mördade sin fru Manidja genom att skära halsen av henne, döms av Södertörns tingsrätt till livstids fängelse.

Mordet var kulmen på en lång tid av hot och våld där Zaman utifrån sin muslimska kulturella bakgrund velat kontrollera sin fru i detalj och betraktat henne som en ägodel. Manidja hade heller inte fått bestämma vem hon skulle gifta sig med. Det hade familjen gjort. Zaman valdes ut som make till Manidja vid en resa till hemlandet och togs hit som anhöriginvandrare.

Zaman döms även för grov våldtäkt på hustrun samt för misshandel av hennes syster som befann sig på platsen när mordet skedde. Domstolen klargör också i domskälen att brottet ska betraktas som kulturellt hedersrelaterat, något som målsägarbiträdet Elisabeth Massi Fritz välkomnar. Media väljer dock att vare sig publicera namn eller bild på mördaren, något man utan tvekan gjort om det varit en svensk man som hotat, misshandlat, våldtagit och mördat sin fru på motsvarande bestialiska och grymma sätt.

Manidjas öde är bara toppen på ett isberg av ett skam-/hederskulturellt fenomen som i massinvandringens, den havererade integrationspolitikens och den politiskt korrekta feghetens spår får ett allt starkare fäste i Sverige och innebär att tusentals unga kvinnor lever i ett skräckvälde med total social kontroll, hot och våld

Källa: nedanstående artikel.
.

http://avpixlat.info/2013/01/03/livstids-fangelse-for-safiullah-noor-zaman/#more-43019

Enligt domen var mordet hedersrelaterat.

Mannen dömdes också för en grov våldtäkt på kvinnan två till tre dagar före mordet i Norsborg, söder om Stockholm, samt för grovt olaga hot och misshandel av den mördades syster.

I ett pressmeddelande från tingsrätten skriver rådmannen Paul Arnell att ”mannen hade begått gärningen för att återupprätta sin och sin familjs heder då han – av allt att döma utan grund – misstänkt att hans unga hustru varit otrogen”.

Den dömde har erkänt mordet men nekat till den grova våldtäkten.

Kanske mannen nekar till våldtäkt efter att ha läst nedanstående verser nedan ur koranen..

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser ang. verser ur koranen.
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

——————————————————–
Den några år äldre systern, som själv blev både hotad och misshandlad, blev också vittne till mycket av det som hände i lägenheten. När hon förstod att mannen tänkte skära halsen av sin hustru sprang hon ut till telefonen i hallen och ringde 112.

– När hon är uppkopplad mot larmcentralen hör man den yngre systern skrika i bakgrunden. Då har han börjat knivhugga henne, säger Massi Fritz.

Enligt henne är det ovanligt att det finns vittnen till liknande brott.

Källa: nedanstående artikel i SvD.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/livstid-for-hedersmord-och-valdtakt_7794432.svd

Manidja blev bortgift som 20-åring under en resa till Afghanistan.

Den 22-årige maken Safiullah Jan Noor Zaman följde med till Sverige och började här att kontrollera hennes liv – och till slut mördade han henne.

Södertörns tingsrätt har nu dömt honom till livstids fängelse och sedermera utvisning.
Källa: Aftonbladets artikel nedan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16013227.ab

Gå in och lyssna på en Iransk kvinna som numera bor i Sverige.

Hörde på TV nyheterna i går att 126 har mist sina mammor på grund av att pappan mördat mamman eller i vissa fall sambon och t.o.m. när banen varit närvarande..skall detta få hända i Sverige??

HÄR HAR 8 AV 10 ELEVER SOMALISK BAKGRUND

2 januari, 2013

I Norska tidningen Aftenposten, skriver man om svenska friskolor som delar pojkar och flickor i grupper och det fokuseras på Koranen. Läs mera nedan i Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Her-har-8-av-10-elever-somalisk-bakgrunn-7080439.html

Nedan intervju med Moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal islamist från Somalia, som tidigare varit rektor för en islamistisk friskola i Göteborg innan han blev invald i sveriges riksdag för moderaterna..

Nedan några länkar om honom.

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

Nedan kan man läsa om att Moderaten är god vän med judehataren Mohamed Omar.

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Waberi var ju tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg som är en Islamistisk friskola innerymmande

moské.

Nedan lite länkar som du kan ta del av angående förhållanden på denna skola.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Nedan yttringar om denne kontroversielle man i riksdagen i Göteborgsposten.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.757172-malin-lernfelt-en-medeltida-moderat

Jag undrar om det integrerar barn att gå i radikala islamistiska friskolor med strikt läran i en religion.

Nedan några verser ur koranen som dessa elever säkerligen får lära sig.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Jag anser det är också dags att politiker börjar studera Islam och sätta sig in i deras religion, jag har gjort detta i ca 2 år och det skrämmer mig verkligen.

Gå in på Dr. Peter Hammonds åsikter om vad islam är eller inte är.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Ser med oro på framtiden tyvärr.Islamister ändrar mer och mer på vår kultur och jag anser att de inte alls försöker integrera sig.. läste nyligen en artikel där en kommun beviljat 28.000 kr till könsseparerad simundervisning,, samt pengar till Burkini.

http://avpixlat.info/2012/06/09/islamforening-vill-ha-pengar-till-konsseparerad-simundervisning/#more-24545

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.4091349-vill-ha-bad-for-bara-kvinnor-pa-parkbadet

Och jag anser det förfärligt att en präst i Svenska kyrkan skall förbjudas att välsigna församlingen och be en bön under en skolavslutning i kyrkan…Rent skrämmande.. medan radikala Islamister lär barn i islamistiska friskolor om Jihad, (heligt krig m.m.) och nu blir det säkert minareter i Sverige och ta reda på vad de skriker ut ur dessa minareter.Finansminister Borg Moderaterna vill ju att moskéer skall finansieras av skattebetalarna tydligen.

Källa nedanstående artikellänk i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Krav på särlagstiftning för muslimer har framställts för länge sedan nedan en artikel ang. detta .

Läs nedan.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

Kanske att Centern vill glädja muslimerna med idén om månggifte och slopad skolplikt?

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/29/nytt-ideprogram-splittrar-centerpartiet-manggifte-och-slopad-skolplikt/

Månggifte och slopad skolplikt, idéprogram som splittrar Centerpartiet

29 december, 2012

Förslag om fri invandring, månggifte och slopad skolplikt faller inte i god jord hos Centerns distrikt ute i landet.

Läs mera nedan i artikellänken.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-ideprogram-splittrar-centern

Jag har mina funderingar om detta förslag är ett tappert försök att få fler röster och hoppas få röster från muslimer som är för månggifte och kanske även slopad skolplikt då många flickor i muslimska länder inte går i skolan.. En liten fundering bara.

Eller kanske det är moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen som Annie Lööf vill glädja…vem vet?

Lyssna på intervjun med honom nedan.

Nedan några länkar som berör denne moderat i riksdagen.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Ibland kan man undra egentligen vad politiker tycker i verkligheten… ? Se nedanstående filmer inspelade med dold kamera där man säger något helt annat om invandringen då dolda kameran är på än när de vet att de blir filmade…Hyckleri kan man säga.

Jag hänvisar till följande inlägg om skattefria bidrag för invandrare nedan…som är en del av alla kostnader som betalas av skattepengar, medan välfärden minskar och indragningar inom sjuk och åldringsvård m.m.för att det saknas pengar.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/10/fredrik-malm-fp-ger-fria-tider-ratt-om.html

Jag undrar om det kanske även blir ett förslag från centern att barnäktenskap skall tillåtas??

Barnäktenskap förekommer ju redan i Sverige.

Läs nedanstående artikel i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/flera-hundra-fall-av-barnaktenskap-i-sverige/


%d bloggare gillar detta: