Archive for the ‘KÖNSAPARTHEID I SVERIGE 2012’ category

FN-dokument om kvinnovåld upprör Muslimska brödraskapet

16 mars, 2013

FN håller just nu på att arbeta ihop ett dokument avseende kvinnovåld och hur detta ska bekämpas, vilket väcker ont blod hos den egyptiska grenen av Muslimska brödraskapet som menar att dokumentet är bedrägligt, krockar med islamiska principer och underminerar familjevärderingar.

Texten har ännu inte publicerats då förhandlingar fortfarande pågår. Texten avhandlar hur sexuellt våld ska bekämpas och kvinnors rättigheter att själva kontrollera sin sexualitet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Diplomater och observatörer som övervakar debatten är optimistiska om att texten ska kunna färdigställas innan FN:s kvinnokommissions möte avslutas idag. En deltagare uppgav att Egypten försöker få till stånd en undantagsklausul vilken stipulerar att varje land kan implementera dokumentet i enlighet med dess egna traditioner.

Enligt Muslimska brödraskapet förordar utkastet sexuell frihet för kvinnor och rätt till abort, “förklätt till sexuella och reproduktiva rättigheter”. I ett uttalande beklagar man sig även över försvarandet av homosexuellas rättigheter, vilket står i skarp kontrast till islam, och likställandet av barn födda inom och utanför äktenskapet.

Vidare uppmanar organisationen övriga muslimska länder, kvinnogrupper och islamiska organisationer att förkasta dokumentet, som de kallar “ett intrång på tanken, kulturen och unikheten i islamiska samhällen”. Samma tankegångar kommer även från religiöst håll i Libyen.

När kommissionen tog upp samma fråga för tio år sedan lyckades man aldrig att få till en överenskommelse, då skillnader i synen på sexualundervisning, kvinnors rättigheter till reproduktiv hälsa och krav på undantag för traditionella, kulturella och religiösa sedvänjor satte käppar i hjulet.

Källa: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-muslim-brotherhood-says-un-document-on-violence-against-women-violates-islamic-rules/2013/03/13/1257d688-8bfe-11e2-af15-99809eaba6cb_story.html

http://avpixlat.info/2013/03/15/fn-dokument-om-kvinnovald-uppror-muslimska-brodraskapet/#more-50097

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på en man som bott i ett islamistiskt land och bor nu i Norge och som berättar om muslimska brödraskapet.

Lyssna också på kvinnan som bott i iran och berättar vad honvarit med om och vad hon anser om hennes tidigare religon.

I nedanstående länk kan man läsa vad en kvinna som konverterat till kristendom trots risk för sitt eget liv och som nu föreläser i Europa om hennes tidigare religion.. mycket intressant att läsa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/10/muslimer-i-vast-har-ingen-respekt-for-ert-system/

Lyssna på Moderaternas riksdagsman som finns i försvarsutskottet och som är radikal islamist i nedanstående intervju.

Nedan kan ni läsa om moderaternas riskdagsman i försvarsutskottets islamistiska friskola i Göteborg där han tidigare varit
rektor för innan riksdagsarbetet.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

KVINNANS ROLL I KORANEN

Nedan några verser ur koranen som just handlar om kvinnans roll.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

.

Moskébygge i Borlänge dröjer efter SD:s överklagan

14 februari, 2013

Det kontroversiella moskébygget i Borlänge hotar bland annat Peace and Love-festivalen som använder den park som ska bebyggas. Nu har SD:s lokala ordförande överklagat byggplanerna och bygget drar därför ut på tiden, rapporterar Ekot.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5440605

Kommunen har redan godkänt att en enorm moské ska få byggas direkt intill stadshuset mitt i centrala Borlänge. Moskén ska innehålla bibliotek, bönesal och ”studietorn”.

Sverigedemokraternas distriktsordförande Marie Edenhager överklagade i oktober förra året kommunens beslut att sälja av marken till moskébygget och förvaltningsrätten begär nu ett förtydligande av Edenhager och processen väntas dra ut på tiden till april.

Fria Tider skrev i september om hur moderaterna i staden vacklade i frågan kring den nya moskén, då det fanns ett stort motstånd mot bygget bland Borlängeborna. Dock slöt moderaterna slutligen upp bakom bygget och sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig.

I somras skrev 300 grannar på en protestlista mot bygget, där man bland annat framförde att moskén skulle förstöra ett vackert grönområde och att den stora Borlängebaserade Peace and Love-festivalen kan bli lidande. En förfrågan om folkomröstning om bygget har avslagits av kommunen.

Källa: nedanstående artikel

http://www.friatider.se/moskebygge-i-borlange-drojer-efter-sds-overklagan

Det är i ett område nära Ringen nära stadshuset i Borlänge som en moské planeras. Trehundra boende i området har skrivit på en protestlista och överlämnat den till kommunen. Det skriver Dalarnas Tidningar.

Som förevändning till att de boende inte vill ha en moské i just sitt område, utan att den bör byggas i någon annans, framförs bland annat att trafiken kommer att störas. Vidare menar protestgruppen att fotgängare hindras i sin promenad genom grönområdet som kan komma att bebyggas. Det framgår i gruppens skrivelse till Borlänges statskontor.

”Trafiksituationen är redan i dag så extrem att det inte kan tillåtas någon mer belastning”, heter det i skrivelsen.

Protestgruppen är också oroliga för att historiska värden kan gå förlorade, samt att den stora Borlängebaserade Peace and Love-festivalen kan bli lidande.

”En moskébyggnad överskuggar barnstugan och tar bort en historisk vy mot före detta komministerbostaden. Även gångstråket mot stadskärnan fråntas oss gående. Peace & Loves största scen kan inte heller användas i området.”

Protestgruppen påstår att invändningarna mot moskébygget inte har något att göra med att det är just en moské som byggs.

”Vi föreslår att detta bygge ska uppföras där det finns möjlighet för dessa människor att utöva sin religion och även utöka när antalet utövare ökar”, skriver de.

Borlänge är en populär bostadsort för bland annat somalier som bor där i tusentals. Fria Tider har tidigare skrivit om hur arga boende kallat kommunpolitiker för ”förrädare” i SVT när dessa förklarade varför det behövs en moské.

Källa: nedanstående artiklar.

http://www.friatider.se/borlangebor-protesterar-mot-moskebygge

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4879096-300-boende-i-ringen-protesterat-mot-islamiskt-center

Jag undrar om inte detta studeitorn är en minaret som kommer att ropa ut böner från högtalare 5 ggr om dagen med början kl 4 på morgonen som det görs i Sthlm.

Gå in på nedanstående länk och lyssna på vl.a. iraniern som vill slippa böneutrop 5 ggr om dagen i Sthlm där han bor för han får ångest då han hör detta och blir väckt kl. 4 på morgonen av böneutropen från minareten. I nedanstående länk finns en artikellänk där Anders Borg menar att moskéer skall byggas med skattepengar,, alltså menar han att skattebetalarna skall vara med att betala dessa moskéer.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

Gå även in på nedanstående länk, där bla.a. en invandrare berättar att många invandrare gillar SD.. Finns även med en intervju med Moderaternas radikala islamist från Somalia som sitter i försvarsutskottet i Riksdagen och flera intressanta artikalr om denne man.
Samt verser ur koranen m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Hänvisar också till nedanstående länk där det finns mycket fakta om bl.a. skattefria bidrag för invandrare.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Nedanstående länk är mycket intressant.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/07/saudiarabien-exporterar-hatpropaganda-till-sina-moskeer-i-varlden/

Nedan en krönika av Herman Lindqvist som är värd att läsa… Han vågar skriva vad han tycker vilket jag beundrar..de flesta journalister m.fl. vågar ju inte yttra sig om invandringen eller om islam, för rädslan att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga…men jag undrar om sveriges ekonomi är någon ras, eller islam någon ras,, mycket underligt med denna politiska korrekthet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article15974504.ab

INVANDRARE FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA

11 januari, 2013

LYSSNA PÅ JIMMY ÅKESSON SOM TALAR OM ILLEGALA FLYKTINGAR MED MERA I NEDANSTÅENDE VIDEO.

Lyssna på nedanstående videoinlägg från programmet Ring P1 i Sveriges radio,där en invandrare berättar vad han tycker om SD m.m.

Lyssna även på denna invandrare som säger vad han tycker.

Täppas får mothugg i ring P1 av en klarsynt kvinna.

Även nedanstående videoupptagning ur programmet ring P1 är mycket bra med Stefan Ritter, programledare Thomas Tengby.

NEDAN KAN NI LYSSNA PÅ VAD JAN GUILOU HAR ATT SÄGA OM SD.

Läs om att SD har många invandrare som gillar dem.

http://lt.se/nyheter/1.810001-sd-har-flest-invandrare-pa-vallistan

Lyssna på Richard Johnshofs sakliga och mycket bra anförande om religionen Islam som tydligen varken politiker eller präster vet så mycket om, i synnerhet svenska kyrkan som anställt en Iman.

Lyssna även på Nalin Pekgul i intervju 2013 i SVT rapport som verkligen är bra och jag beundrar henne för hennes mod att gå emot radikala islamister som Waberi och Mustafa som motarbetat henne, därför hon vågar säga sanningen om radikal islamism.
Även om ni inte är socialdemokrater så lyssna på hennes ord.

Inte konstigt med denna ansvarslösa asyl och migrationspolitik att även invandrare reagerar över tokigheterna.
Lyssna på vad Invandrare säger i nedanstående inlägg.

Lyssna på David Långs tal i riksdagen om invandring ,som är jättebra.

Nedan några verser ur koranen, som inte alls är svårtolkade som Thomas Tengby menar i programmet Ring P1 i inlägget ovan.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan som Stefan Ritter talade om i programmet, läs nedan.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm
Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal Islamist från Somalia som också Stefan Ritter talade om i ring P1, nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Waberi var ju tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg som är en Islamistisk friskola innerymmande
moské.

Nedan kan ni lyssna på moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet i en intervju, så kan ni bilda er själva
en uppfattning om hans åsikter.

Nedan lite länkar som du kan ta del av angående förhållanden på denna skola.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Nedan berättar Gert Wilders om islam.

Nedan berättar en iransk högutbildad kvinna vad hon varit med om i iran och vad hon anser om religionen islam.
Hon borde ju veta som bott i ett muslimskt land.

I nedanstående länk berättar en exilirakier som bor i Norge om muslimska brödraskapet och varnar.

Dr. Peter Hammonds åsikter om vad islam är eller inte är kan ni läsa nedan.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Lyssna även på nationalekonomen Tino Sanandaji och vad han har att säga om massinvandring och mångkultur, intressant föreläsning i Almedalen.

Svenskar flyr somalierskolor i Katrineholm

6 januari, 2013

Svenska föräldrar tar ur sina barn från invandrartäta skolor i Katarineholm och sätter dem i friskolor med övervägande svenska elever. Det för att undkomma bråk och mobbning, rapporterar Sveriges Radio . Kommunpolitiker oroar sig nu för att utanförskapet ökar när ytterligare flera hundra somalier ska etablera sig i kommunen.

Tidigare har Katrineholms kommun genom tvångsåtgärder flyttat runt elever i stadens skolor för att få en jämn fördelning av invandrarna bland dessa, men i höstas när en friskola startade i kommunen valde många svenska föräldrar att sätta sina barn i denna för att undkomma problemet med våld, mobbning och låga resultat i de invandrartäta skolorna.

Källa: läs nedanstående artikellänk.

http://www.friatider.se/svenskar-flyr-somalierskolor-i-katrineholm

Allt fler av landets nyanlända invandrare analfabeter och kan varken läsa eller skriva när de kommer till Sverige. Nu vill Sveriges kommuner och landsting, SKL, att regeringen lägger mer resurser på svenskundervisningen för invandrare.

Källa: läs nedanstående artikel.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5293678

Jag undrar vad centerpartiet menar med detta kontroversiella förslag om månggifte och slopad skolplikt samt fri invandring…kanske menar de att alla dessa från muslimska länder skall känna sig mera hemma… läs nedan

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/12/nytt-ideprogram-splittrar-centerpartiet.html

Jag undrar om det befrämjar integrationen i sverige med separata friskolor för både somaliska och svenska elever …detta leder ju till ett vi och de tänkande i samhället..

detta kan leda till stora motsättningar i invandrartäta områden som det tydligen redan är.

Islamistiska friskolor existerar ju, t.ex. Römosseskolan i Göteborg där moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet varit rektor..Han har också tidigare haft önskemål att öppna friskola i Eskilstuna om det blev någon friskola där vet jag inte.

Intervju med moderaten i riksdagen som är radikal islamist nedan.

Nedan några artiklar som berör denna friskola i Göteborg.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Livstids fängelse för hedersmord och våldtäkt på sin hustru

4 januari, 2013

Afghanen Safiullah Noor Zaman som med berått mod mördade sin fru Manidja genom att skära halsen av henne, döms av Södertörns tingsrätt till livstids fängelse.

Mordet var kulmen på en lång tid av hot och våld där Zaman utifrån sin muslimska kulturella bakgrund velat kontrollera sin fru i detalj och betraktat henne som en ägodel. Manidja hade heller inte fått bestämma vem hon skulle gifta sig med. Det hade familjen gjort. Zaman valdes ut som make till Manidja vid en resa till hemlandet och togs hit som anhöriginvandrare.

Zaman döms även för grov våldtäkt på hustrun samt för misshandel av hennes syster som befann sig på platsen när mordet skedde. Domstolen klargör också i domskälen att brottet ska betraktas som kulturellt hedersrelaterat, något som målsägarbiträdet Elisabeth Massi Fritz välkomnar. Media väljer dock att vare sig publicera namn eller bild på mördaren, något man utan tvekan gjort om det varit en svensk man som hotat, misshandlat, våldtagit och mördat sin fru på motsvarande bestialiska och grymma sätt.

Manidjas öde är bara toppen på ett isberg av ett skam-/hederskulturellt fenomen som i massinvandringens, den havererade integrationspolitikens och den politiskt korrekta feghetens spår får ett allt starkare fäste i Sverige och innebär att tusentals unga kvinnor lever i ett skräckvälde med total social kontroll, hot och våld

Källa: nedanstående artikel.
.

http://avpixlat.info/2013/01/03/livstids-fangelse-for-safiullah-noor-zaman/#more-43019

Enligt domen var mordet hedersrelaterat.

Mannen dömdes också för en grov våldtäkt på kvinnan två till tre dagar före mordet i Norsborg, söder om Stockholm, samt för grovt olaga hot och misshandel av den mördades syster.

I ett pressmeddelande från tingsrätten skriver rådmannen Paul Arnell att ”mannen hade begått gärningen för att återupprätta sin och sin familjs heder då han – av allt att döma utan grund – misstänkt att hans unga hustru varit otrogen”.

Den dömde har erkänt mordet men nekat till den grova våldtäkten.

Kanske mannen nekar till våldtäkt efter att ha läst nedanstående verser nedan ur koranen..

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser ang. verser ur koranen.
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

——————————————————–
Den några år äldre systern, som själv blev både hotad och misshandlad, blev också vittne till mycket av det som hände i lägenheten. När hon förstod att mannen tänkte skära halsen av sin hustru sprang hon ut till telefonen i hallen och ringde 112.

– När hon är uppkopplad mot larmcentralen hör man den yngre systern skrika i bakgrunden. Då har han börjat knivhugga henne, säger Massi Fritz.

Enligt henne är det ovanligt att det finns vittnen till liknande brott.

Källa: nedanstående artikel i SvD.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/livstid-for-hedersmord-och-valdtakt_7794432.svd

Manidja blev bortgift som 20-åring under en resa till Afghanistan.

Den 22-årige maken Safiullah Jan Noor Zaman följde med till Sverige och började här att kontrollera hennes liv – och till slut mördade han henne.

Södertörns tingsrätt har nu dömt honom till livstids fängelse och sedermera utvisning.
Källa: Aftonbladets artikel nedan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16013227.ab

Gå in och lyssna på en Iransk kvinna som numera bor i Sverige.

Hörde på TV nyheterna i går att 126 har mist sina mammor på grund av att pappan mördat mamman eller i vissa fall sambon och t.o.m. när banen varit närvarande..skall detta få hända i Sverige??

Månggifte och slopad skolplikt, idéprogram som splittrar Centerpartiet

29 december, 2012

Förslag om fri invandring, månggifte och slopad skolplikt faller inte i god jord hos Centerns distrikt ute i landet.

Läs mera nedan i artikellänken.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-ideprogram-splittrar-centern

Jag har mina funderingar om detta förslag är ett tappert försök att få fler röster och hoppas få röster från muslimer som är för månggifte och kanske även slopad skolplikt då många flickor i muslimska länder inte går i skolan.. En liten fundering bara.

Eller kanske det är moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen som Annie Lööf vill glädja…vem vet?

Lyssna på intervjun med honom nedan.

Nedan några länkar som berör denne moderat i riksdagen.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Ibland kan man undra egentligen vad politiker tycker i verkligheten… ? Se nedanstående filmer inspelade med dold kamera där man säger något helt annat om invandringen då dolda kameran är på än när de vet att de blir filmade…Hyckleri kan man säga.

Jag hänvisar till följande inlägg om skattefria bidrag för invandrare nedan…som är en del av alla kostnader som betalas av skattepengar, medan välfärden minskar och indragningar inom sjuk och åldringsvård m.m.för att det saknas pengar.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/10/fredrik-malm-fp-ger-fria-tider-ratt-om.html

Jag undrar om det kanske även blir ett förslag från centern att barnäktenskap skall tillåtas??

Barnäktenskap förekommer ju redan i Sverige.

Läs nedanstående artikel i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/flera-hundra-fall-av-barnaktenskap-i-sverige/

FILMER SOM AVSLÖJAR HYCKLANDE MODERATER MED RASISTISKA ÅSIKTER

15 november, 2012

Jag har hittat två filmer, som avslöjar hur Moderaterna tänker, men som dom inte vill att andra ska få reda på. Vi får hoppas att Aftonbladet och Expressen, tar upp dessa filmer. Så det startas en debatt om det här känsliga ämnet.

Jag hoppas att Fredrik Reinfeldt rensar upp i sitt parti efter detta avslöjande. Det kom med en Socialdemokrat och en Kristdemokrat också i filmerna, de tycks ha samma syn, alla dessa partier. Sen anklagar dessa partier Sverigedemokrater för att vara rasister.

Moderaterna i filmerna säger grovt kränkande saker.

Se på filmerna nedanför.

Jag tycker det är märkligt att man kan anklaga SD för att vara rasister när man kan lyssna på dessa åsikter som dessa politiker har när de tror att de inte blir filmade och som är verkligen invandrarfientliga.

Lyssna på Jan Guilou i nedanstående videointervju där han berättar vad han anser om SD som han under en vecka noga granskat på förfrågan av Aftonbladet.


%d bloggare gillar detta: