Archive for the ‘KOSTNADER FÖR VÅLDET I SAMHÄLLET’ category

Jan Tullberg ”Invandringen kostar 250 miljarder per år”

20 april, 2014

picture335394-500x306

Regeringens utredare hävdar att invandringen kostar mellan 45 och 60 miljarder per år. Men nu visar en ny bok att kostnaden istället uppgår till 250 miljarder kronor, och att tidigare studier helt bortser från flera utgiftsposter som är svåra att beräkna – istället för att göra en uppskattning.

”Att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel”, skriver Jan Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi, i sin nya bok ”Låsningen”.

I massmedia beskrivs invandringen typiskt sett som berikande för Sverige, såväl kulturellt som ekonomiskt. Invandringens kostnader är däremot en tabubelagd fråga som sällan tas upp till diskussion. Det har emellertid gjorts ett par försök att sätta en prislapp på invandringen under det senaste decenniet.

För drygt tio år sedan uppskattade ekonomiprofessor Bo Södersten (DN 2003-12-28) att nettokostnaden för invandringen uppgick till 2-3 procent av bruttonationalprodukten (BNP), eller en årlig kostnad på 40-50 miljarder kronor. Några år senare, i en studie publicerad 2009, kom professor Jan Ekberg fram till en nettokostnad på mellan 1,5 och 2 procent av BNP för år 2006, motsvarande 45-60 miljarder kronor.

Nu sällar sig ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi, till skaran av ekonomer som gjort försök att beräkna invandringens kostnader. I den nyutgivna boken ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” uppskattar Tullberg att nettokostnaden för invandringen under 2013 uppgick till 250 miljarder kronor, vilket är ungefär 7 procent av Sveriges BNP.

Att Tullbergs siffra är väsentligt högre än den Ekberg kom fram till 2009, baserat på data från 2006, beror till viss del på att det fanns fler invandrare i Sverige år 2013, som Tullberg tar till utgångspunkt. Men skillnaden beror framförallt på att Tullberg har beaktat en rad faktorer som Ekberg valt att bortse från.

Den största kostnadsposten som Tullberg försökt uppskatta, men som Ekberg inte tar med, avser så kallade undanträngningseffekter. Dessa utgör hälften – 125 miljarder kronor – av den nettokostnad Tullberg räknat fram. Det handlar om kostnader som uppstår genom att svenskar i viss utsträckning ”trängs undan” när invandrare tar i anspråk resurser som annars hade kunnat disponeras av svenskar, som till exempel jobb och bostäder.

– I de fall som invandrare arbetar skulle de arbetena kunnat gå till svenskar istället, om jobben inte är vad man kallar komplementära, det vill säga sådant som svenskar inte kan göra. Men det är sällan fallet, det handlar för det mesta om jobb av substitutkaraktär som svenskar hade kunnat ta, förklarar Tullberg när Fria Tider ringer upp. Han utvecklar resonemanget i sin nya bok:

”Invandrare har sällan en unik kompetens utan de flesta har högst normala jobb som att köra taxi eller jobba som biträde i vården. Tanken att invandrares yrkeskompetens och därmed arbetsinsatser är unika bygger på ett missförstånd. Amerikaner skulle inte bli utan tomater om farmarna inte längre hade tillgång till illegal mexikansk arbetskraft. Tomaterna skulle troligtvis öka i pris så att inkomsterna för odlarna räcker till löner som lockar amerikanska arbetare, men konsumenten skulle också behöva betala mindre i skatt till arbetslösa amerikaner.”

Ekberg väljer emellertid att helt bortse från sådana effekter.

En annan skillnad mellan Tullbergs och Ekbergs analyser är att Tullberg har tagit i beaktande att invandrare tar mer resurser i anspråk på områden som skola, sjukvård och rättsväsende. Ekbergs uppskattning bygger däremot på antagandet att invandrare inte är överrepresenterade i brottslighet eller kostar mer i skola och omsorg.

När det gäller kriminalitet konstaterar Tullberg att de studier som gjorts på området klart visar att invandrare är klart mer brottsbenägna än svenskar. Överrepresentationen är särskilt stor när det gäller grov brottslighet, som medför stora kostnader.

Enligt Tullberg hamnar man fel om man inte beaktar det. I sina beräkningar viktar han därför, till skillnad från Ekberg, upp invandrarnas andel av rättsväsendets kostnader.

”[Jag viktar] upp kostnader för kriminalitet till 2 för invandrare och behåller vikten 1 för svenskar. Motiveringen är att invandrarna är proportionellt mer kriminella än svenskar med en faktor 2,5 för generell kriminalitet och drygt 4 för tung kriminalitet”, skriver Tullberg.

Detsamma gäller vården och skolan. Där viktar Tullberg upp invandrarnas kostnader med en faktor på 1,25, vilket innebär att en invandrare i snitt beräknas kosta 25 % mer än en svensk på de områdena.

– Det finns många tecken på att det finns merkostnader här, även om de är svåra att kvantifiera. Inom vården allokerar man mer pengar till primärvårdsenheter som ligger i invandrartäta områden. Och samma sak med skolan. Här finns kostnader, bland annat i form av att skolor med hög invandrarandel får extra anslag, säger Tullberg, som tror att den faktor på 1,25 som han har valt är en konservativ uppskattning av merkostnaderna.

Ekberg och Tullberg skiljer sig också åt när det gäller synen på hur barn med en invandrad och en svensk förälder bör behandlas i statistiken. Ekberg väljer att hänföra kostnaderna för sådana barn helt och hållet till gruppen svenskar. Tullberg anser däremot att det logiska är att fördela kostnaderna lika mellan invandrarkollektivet och svenskarna.

”Både mina och Ekbergs fördelningsnycklar är grova och utan anspråk på exakthet. Att inte justera genom olika viktningar är att acceptera en neutral uppdelning, alla ges vikten ett, trots att gruppers offentliga konsumtion skiljer sig åt.

Det finns överväldigande data på att skillnader finns, men att konkretisera dessa till enkla fördelningsregler blir ungefärligt. Men att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel”, sammanfattar Tullberg.

Jan Tullbergs nya bok blev tillgänglig för försäljning på Adlibris och Bokus idag. Den behandlar inte bara ekonomiska frågor utan även ett flertal andra aspekter av invandringsdebatten.

”Den här boken tar upp de centrala frågorna kring invandring. Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över.

Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras. Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta. Detta gör att det blir lika svårt att diskutera invandring i Sverige som sex i drottning Victorias England.

Det är därför ett samhällsansvar för medborgarna att sätta sig in i invandringsfrågan och fundera igenom vad som är en förnuftig politik”, skriver Tullberg i bokens baksidestext.

Källa: http://www.friatider.se/node/8958
Referens: http://www.friatider.se/studie-om-invandringens-kostnader-m-rkas-av-media

Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, om invandringens kostnader, lyssna på honom nedan.

Regeringen och den politiskt vinklade media har undanhållit både kostnader för invandringen och vad som vi skattebetalare får betala för, till dem som ingen skatt betalar men får ta del av vår skattebetalda välfärd som nu sjunker p.g.a. brist på pengar, men till massinvandringen saknas inte pengar.

LÄS FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG OCH ANDRA SKATTEFRIA FÖRMÅNER FÖR INVANDRARE.

Fridolin-Du-Betalar

Läs fakta nedan:

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Flera ekonomer har slagit larm om denna massinvandring som måste stoppas innan det är för sent.
Men samtliga inom allians och rödgröna envisas med att sopa problemen under mattan för att de inte vill erkänna sanningen
för att detta gynnat t.ex. SD.

Men även invandrare som bott i Sverige länge och arbetar och betalar skatt, inser vansinnet med denna enormt stora invandring med generösa skattefria bidrag.

Lyssna på några invandrare vad de säger om invandringen och SD m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

Lyssna på nationalekonomen Tino Sanandaji vad han anser om denna massinvandring.

fartyget

Inflödet av lågutbildade utomeuropeiska invandrare har lett till omfattande långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende, konstaterade nationalekonomen Assar Lindbeck på ett seminarium. Sverige måste föra en restriktiv invandringspolitik, sade Lindbeck, som efterlyste en diskussion fri från politiskt korrekta skygglappar. Läs mera nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/28/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik/

David Lång SD i ett lysande anförande i riksdagen, angående invandringen m.m.

Björn Söder SD kritiserade den nu gällande lagen som infördes 1 juli 2013 om att illegala flyktingar skall ha maxtaxa 50 kr för tandvård och läkarbesök samt gratis sjukvård, lyssna på vad han anser om detta nedan.

Svensk minister rasar mot brittisk kampanj för kontrollerad invandring

3 november, 2013

picture122504-500x332

I förrgår drog den brittiska tidningen Daily Express igång en kampanj mot invandring från Rumänien och Bulgarien. Nu går EU-minister Birgitta Ohlsson till våldsamt angrepp mot tidningen, som hon beskyller för rasism.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2285177/28-000-Romanians-held-crimes-UK-5-years–68-000-living-here.html

Storbritannien har blivit ett attraktivt resmål för kriminella invandrare från bland annat Rumänien och Bulgarien. Många av invandrarna är romer som tar sig till Storbritannien för att tigga och stjäla.

Problemet har uppmärksammats flitigt i brittisk press. I våras rapporterade Daily Mail att nästan hälften av de rumänska medborgare som uppehåller sig i Storbritannien misstänks för brott. Under sommaren publicerade tidningen flera artiklar om hur romer slagit upp läger mitt i London där de ägnar sig åt att tigga av förbipasserande och stjäla från närbelägna butiker.

Många fruktar att situationen kommer att förvärras ytterligare efter årsskiftet, då Storbritanniens övergångsregler för att hindra social turism från andra EU-länder slutar gälla och den fria rörligheten inom EU tillämpas fullt ut.

Det var mot den bakgrunden som Daily Express i förrgår lanserade en kampanj för att behålla övergångsreglerna. På en dag skrev 12 000 engelsmän på tidningens upprop för skärpt kontroll av invandringen från Rumänien och Bulgarien.

En överväldigande majoritet av tidningens läsare säger sig också vilja se betydligt skarpare åtgärder än de som Daily Express kampanjar för. Hela 98 procent av ett urval läsare som tillfrågades per telefon sade sig vilja stoppa inte bara invandringen från Rumänien och Bulgarien, utan all invandring till Storbritannien.

Nu går Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) till våldsamt angrepp mot Daily Express kampanj som hon beskriver som ”grov”, ”skamlös”, ”vidrig”, ”fördomsfull” och ”rasistisk”. Hon menar att kampanjen är ett resultat av att det politiska och mediala klimatet i Europa successivt har blivit alltmer öppet för invandringskritik.

”Vi talar mycket om den ekonomiska krisen. Men det är hög tid att också tala om värderingskrisen i Europa. Europa befinner sig vid ett vägskäl. Inte sedan andra världskriget har vi haft så många rasistiska partier i EU-ländernas nationella parlament som vi har i dag. … Det är ett val mellan de som tror på global solidaritet och de som vill stänga våra gränser”, skriver Ohlsson på SVT Debatt.

Att det skulle förekomma problem med social turism inom EU förnekar Ohlsson helt.

”Vad menar ni? Visa mig rapporter! Ge mig exempel”, skriver hon.

Den sociala turismen till Sverige har exploderat under det senaste året, då allt fler romer från framförallt Rumänien har sökt sig hit. Fria Tider har i ett flertal artiklar under sommaren skildrat hur hitresta romer ägnar sig åt storskaligt tiggeri, stölder och systematiskt utnyttjar sociala förmåner.

Referens: http://www.friatider.se/svensk-minister-rasar-mot-brittisk-anti-invandringskampanj

Läs också:
http://www.friatider.se/rekordmanga-romer-tigger-i-goteborg
http://www.friatider.se/rumaniens-ambassador-romerna-forstor-bilden-av-vart-land
http://www.friatider.se/skattefinansierade-hemresor-lockar-utlandska-tiggare-till-sverige
http://www.friatider.se/stockholms-kommun-lovar-battre-boende-at-tiggande-romer
http://www.friatider.se/utlandska-tiggare-tranger-ut-behovande-fran-harbargen

LÄS FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE SAMT ANDRA FÖRMÅNER SOM INGEN SVENSK SKATTEBETALARE FÅR.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Jag beundrar Britternas öppenhet om problemen med massinvandring, i Sverige mörklägger man problemen och
istället ökar invandringen trots rapporter från tunga ekonomer som varnar för konsekvenserna av denna massinvandring.

Läs nedan:

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/28/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik/

Upplopp och bilbränder i Tensta och Uppsala

11 september, 2013

picture374779

Natten till onsdag brände ungdomar i Tensta nio bilar och kastade sten på polisen. Samtidigt eldhärjades tre bilar i Uppsala.

Det blev en orolig natt i den invandrartäta förorten Tensta i nordvästra Stockholm. Strax innan klockan tre på morgonen fick polisen larm om att bilar brann vid Järingeplan, skriver lokaltidningen Mitt i Stockholm. http://www.mitti.se/?p=55027

En polispatrull som kom till platsen utsattes för stenkastning av ett ungdomsgäng. Efter att polisen skickat förstärkningar lyckades de driva bort ungdomarna så att räddningstjänsten kunde arbeta ostört.

Därefter tog det inte mer än en knapp timme innan bilbränder återigen rapporterades, den här gången vid Risingeplan. Sammanlagt brann nio bilar i Tensta under natten.

– På Järingeplan brann det två bilar, det flög lite under radarn. Men på det andra larmet brann det sju bilar och det är lite mer än vanligt, säger Jacob Påhlman på Västerortspolisen till Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17448786.ab

Även i Uppsala stacks flera bilar i brand tidigt i morse, rapporterar Upplandsnytt. Totalt tre fordon eldhärjades. Omkring klockan halv sex brann en bil på S:t Persgatan i centrala Uppsala. Elden spred sig till en bil som stod parkerad i närheten. Vid samma tid stacks ytterligare en bil i brand i Sävja, strax söder om staden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5642608

Referens: http://www.friatider.se/upplopp-och-bilbrander-i-tensta-och-uppsala

Inte nog med att denna ansvarslösa flyktingpolitik kostar oss skattebetalare massor med pengar, utan även dessa bränder och stenkastning, vandalism m.m. Vore det inte bättre dessa som vandaliserar försökte skaffa sig ett arbete, men det finns ju inga arbeten till dem som redan kommit hit hur skall då det finnas arbete till alla dessa som nu beviljas permanent uppehållstilsstånd från Syrien med efterföljande familjer??

Nedan lite fakta på skattefria bidrag för våra nya innevånare, samt uppgifter på kostnader för flyktingpolitiken, statistik m.m. intressanta artiklar och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna även på debatten mellan Jimmy Åkesson och Ullenhag i Agenda.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/09/debatt-agenda-jimmie-akesson-sd-vs-erik-ullenhag-fp/

SD kritiserar kyrkan för att ha blivit en politisk kyrka, som anställer Imaner och vill byta ut ordet Gud mot Hen.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/06/sd-tv-rosta-sverigedemokraterna-i-kyrkovalet/

http://lt.se/nyheter/1.810001-sd-har-flest-invandrare-pa-vallistan

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Debatt Agenda: Jimmie Åkesson (SD) vs Erik Ullenhag (FP)

9 september, 2013

Som vanligt klarade sig Jimmy Åkesson jättebra i denna debatt och framförde mycket vettiga förslag.

Det är ju helt sanslöst att ge permanent uppehållstillstånd för alla från Syrien nu och dessutom ta emot släkt
som kommer efter dessa. som fått permanent uppehållstillstånd,dessutom att utan att man granskat personernas bakgrund
m.m. är ju helt vansinnigt, det kan ju faktiskt vara någon av dessa som t.ex. har dolda avsikter med Europa..

Håller med Jimmy Åkesson att det är ju bättre hjälpa alla dessa människor i flyktinglägren i eller utanför Syrien som inte har råd att betala mellan 100 000 kr-200 000 kr och säkerligen ännu mera för varje person…Så det är ju inte de fattiga som kan komma hit.

Men som arbetsläget är just nu ,då det inte finns arbete till de som redan har fått medborgarskap och permanent uppehållstillstånd, vad kommer det då kosta oss skattebetalare att försörja alla dessa som kommer nu i tusental med efterföljande familjer.

Nedanstående inlägg visar fakta på skattefria bidrag och kostnader för flyktingpolitiken som förs, statistik över ensamkommande, m.m. intressanta videos och artiklar.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Denna flyktingpolitik är diskriminerande mot svenska skattebetalare som inte alls får samma stöd och bidrag och förmåner som de som kommer hit och slipper betala skatt för sina bidrag.

Läs nedanstående inlägg om diskrimineringen mot svenska pensionärer t.ex.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/02/svenska-pensionarer-diskrimineras-medan-invandrare-gynnas/

SD får många röster från invandrare som förstår att denn ansvarslösa flyktingpolitik kommer att föra Sverige till kollaps, detta förstår de invandrare som varit här länge och som arbetar och betalar skatt.

Lyssna på en invandrare som ringer ring P1 och berättar vad han tycke rom invandring och om SD.

Ytterligare samtal till ring P1 finns med ang. invandringen…samt intervju med Jan Guilou som noga granskat SD i flera dagar och säger sin mening om SD.

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

http://lt.se/nyheter/1.810001-sd-har-flest-invandrare-pa-vallistan

Att moderaterna är för att ta emot tuseentals flyktingar varje år och ge dem generösa bidrag kan ju bero på att moderaterna har en radikal islamist i riksdagens försvarsutskott och som der upp till Al Quidas andlige ledare, samt har varit ordförande för islamiska förbundet i Sverige som har kopplingar till Muslimska brödraskapet..En moderat kommunpolitiker kritiserar sitt eget parti p.g.a. detta.. Läs i nedanstående inlägg, med flera videos om muslimska brödraskapet samt intervju med denna moderata riksdagsman i försvarsutskottet och artikellänkar som berör honom och hans islamistiska friskola i Göteborg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Fick enormt med besökare på nedanstående inlägg i min blogg,, man trodde inte på att dessa siffror stämde helt enkelt, och det har jag full förståelse för, för jag tyckte att det var rent anmärkningsvärda summor som betalades ut skattefritt och förmåner utöver detta som gratis telefon glasögon, m.m. som mannen som ringde P1 berättade om..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

Asylsökare missnöjda med gratis mat – tackade skattebetalarna med vägblockad

8 september, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Under lördagen protesterade upprörda invandrare på Svanbackens asylboende mot kvaliteten på den mat som de får av de svenska skattebetalarna, rapporterar Helahelsingland.http://helahalsingland.se/hudiksvall/delsbo/1.6255736-sittstrejk-utanfor-asylboende

Ett 30-tal invandrare blockerade vägen utanför boendet i bägge riktningarna. Arga lokalbor kallade dit polisen – men väl på plats valde de att inte gripa någon av de som deltog i den olagliga protesten.

Migrationsverket meddelar nu att de kommer att föra en dialog med invandrarna på boendet gällande maten.

Källa: http://www.friatider.se/asylsokare-missnojda-med-gratis-mat-tackade-skattebetalarna-med-att-blockera-vag

Läs också:
Illegala invandrare missnöjda med gratis mat

http://www.friatider.se/illegala-invandrare-missnojda-med-gratis-mat

NEDAN KAN NI TA DFEL AV UPPGIFTER OM SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE, SAMT KOSTNADER FÖR DLYKTINGPOLITIKEN, STATISTIK M.M.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Vänster kravet: Censurera utländsk bakgrund i statistiken

22 juli, 2013

Utländsk bakgrund bör censureras i till exempel bidrags- och kriminalstatistik, enligt ett förslag från två högprofilerade vänsterakademiker. Nu kräver de att Sverige utplånar uppgifter om nationell bakgrund ur den offentliga statistiken.

Bakom förslaget, som skulle innebära att all statistik kring hur invandrarbakgrund påverkar brotts- och bidragsbenägenhet mörkläggs, står statsvetarna Maria Demker och Andreas Johansson Heinö.

Duon menar att ”kollektiva identiteter” och ”så kallad etnicitet” helt enkelt inte ska registreras. Det skriver de själva på DN Debatt idag.
http://www.dn.se/debatt/slopa-kollektiva-identiteter-i-den-officiella-statistiken/

”Förlegad syn”
”Alternativet, som vi starkt förespråkar, är att vi bestämmer oss för att svensk politik ska baseras på en statistik som helt bortser från kollektiva identiteter och lämnar inkludering i den etniska/religiösa/kulturella sfären till individens eget val, bortom det offentligas horisont”, skriver statsvetarna.

Begreppet utländsk bakgrund bygger på en ”förlegad syn på svenskhet”, menar de.

”Ju förr vi svenskar, oavsett våra föräldrars födelseland, befrias från denna av myndigheter påklistrade gruppidentitet, desto bättre”, avslutar den vänsterliberala duon.

”Sila nyspråket”
Någon som inte håller med om att alla bör kallas för svenskar är Malin Siwe på Expressen, som under rubriken ”Sila nyspråket” går till starkt motangrepp mot den moderna terminologin.

”Man kan tänka sig två förklaringar till detta befängda nyspråk. Den ena är göticistiskt storhetsvansinne på steroider; att talaren anser att alla 7,1 miljarder människor på vår jord egentligen är svenskar – fast bara en minimal bråkdel förstått sin sanna natur och tagit sig hit”, skriver hon på Expressens ledarsida.
http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/malin-siwe-sila-nyspraket/

Relaterat:

http://www.friatider.se/ursakta-roran-svenskheten-under-ombyggnad

Källa: Fria Tider.

http://www.friatider.se/statsvetare-stryk-utlandsk-bakgrund-i-statistiken

Jag tycker att Sverige håller på att bli ett land utan demokrati, yttrandefriheten är borta och allt skall mörkläggas som har samband med invandringen..En man skall inte heta han och en kvinna skall inte heta hon…utan det blir HEN… enligt vissa vänstermänniskor…Det är så löjligt allt detta så jag undrar vart sverige är på väg…Allt svenskt skall tydligen förbjudas och det skall inte vara någon skillnad i kulturer utan vi skall rätta oss efter andra kulturer men slopa vår egen kultur och traditioner.. I ett sådant land tycker jag inte det är trevligt att leva i…

Andra får väl ha sina seder och kulturer och religioner,, men vi måste få vår kultur och våra traditioner och religion bevarade som de är och inte ändra på detta..i så fall så försvinner ju sverige.

Vad är det för fel att visa statistik över brottslighet.. det är väl viktigt att se hur skillnaderna är och så försöka göra något åt dessa som är överrepresenterade när det gäller brott och våldtäkter, misshandel mord m.m.

Enligt Brå:s rapport kan man läsa bl.a.

DE SOM ÄR FÖDDA UTOMLANDS ÄR OFTARE REGISTRERADE

FÖR BROTT ÄN SVENSKFÖDDA PERSONER

De allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som ärfödda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört meddem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och enhalv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för
brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” ärsåledes 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder ärrisken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnasbarn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

HÖGRE ÖVERRISKER FÖR VISSA BROTT ÄN ANDRA

Bryter man ner materialet på olika brottstyper är andelen misstänkta i varje grupp avsevärt lägre. Andelen utrikes födda som är misstänkta för ett tillgreppsbrott

(BrB kapitel 8) eller ett brott mot person (BrB kapitel 3), där

misshandelsbrotten ingår, ligger på drygt fyra procent för respektive brottstyp under den femåriga observationsperioden. För övriga typer av brott är andelen av de utrikes födda i populationen lägre.

Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra.

Det är till exempel fyra gånger vanligare att de allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar.

Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnas barn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

Läs mera i nedanstående länk från Brå.

Källa: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1311776209675/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

I nedanstående inlägg finns rapport från BRÅ angående överrepresentation i brottskategorin våldtäkter, samt video från Norge där polisen berättar att invandrare är överrepresenterade när det gäller våldtäkter..m.m. intressant läsning.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/23/ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/27/gruppvaldtakten-i-markaryd-har-ar-det-tydliga-signalementet-som-polisen-morkar/

Lyssna på Richard Johnshofs mycket bra anförande i riksdagen engående sexualbrott.

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar. Enda sättet att få reda på sanningen är att gå in på Fria Tider och Avpixlat.

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

Jimmy Åkessons nya bok retar socialdemokrater

2 juni, 2013

jimmie-akesson

Förordet till Jimmie Åkessons nya bok är en mix av S-ikonen Per Albin Hanssons ord och partiledarens egna.

Tilltaget får flera tunga S-toppar att svara med ilska mot SD-ledaren.

– Det visar hur borta han är. Det är förfärligt, säger förre LO-ordföranden Stig Malm.

I går var det Sverigedemokraternas Jimmie Åkessons tur att ställas inför Expressens grillning av landets partiledare i ”Stora partiledarutfrågningen”.

http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/partiledarutfragningen/expressens-partiledarutfragning-jimmie-akesson/

En bit in i intervjun berättade SD-ledaren om förordet till sin kommande bok. Enligt Åkesson har det skrivits av ingen mindre än den för många socialdemokrater ikoniske S-ledaren Per Albin Hansson.

– På något sätt har han faktiskt lyckats skriva ett förord där han ger sin syn på hur det svenska samhället har utvecklats. Jag tycker det är väldigt intressant och jag är väldigt glad och tacksam också för att han har gjort det, säger Åkesson till Expressens Karl-Johan Karlsson och Elisabeth Marmorstein.

Död sedan 1946

Att just Hansson skulle skriva ett förord till Åkessons bok är förstås omöjligt då han har varit död sedan 1946. Men det har inte hindrat Åkesson. Enligt honom själv har han blandat citat från Per Albin Hansson med sina egna. Tilltaget retar flera tunga socialdemokrater som Expressen har talat med.

– Vad Per Albin sade på sin tid det har han inte en susning om, han var inte ens född då. Och sedan håller han på att skriver om och skriver till, det är väldigt dåligt, säger förre LO-basen Stig Malm.

Ser det som ett PR-trick

Thage G Peterson, före detta talman, försvarsminister och justitieminister, är inne på samma spår. Han tycker dock att det ligger i linje med Jimmie Åkessons retorik och tar därför kapandet av Per Albin Hanssons ord med ro.

– Det är lite upprörande att han drar in en av socialdemokratins stora ledare som inte hade något med Jimmie Åkesson att göra. Men det verkar vara ett påhitt. Jag tar det mer som en löjlig debatt om vad han håller på med, säger Thage G Peterson.

Desto allvarligare ser Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin på Åkessons tilltag. Hon ser det som ett PR-trick.

– Detta är ett på gränsen desperat sätt att få uppmärksamhet för en bok. Jag tror att det är väldigt få som tror att Per Albin Hansson ville ha ett samhälle som delade in svenskar och människor i vi och dem beroende på var ifrån man kommer. Ett sådant samhälle skulle han inte velat ha haft.

I Hanssons retorik fanns inslag av nationalism och han talade om folkhemmet, vilket även SD gör. Kan det finnas vissa likheter mellan dem ändå?

– Jag menar inte det, Per Albin Hansson var socialdemokrat och socialdemokratin har alltid stått för allas lika värde. Just ”alla” har alltid varit odelbart för oss, säger Jämtin.

”Ytterligt provocerande”

Enligt Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund vill SD-ledaren inte ge fler kommentarer kring sin bok i nuläget. Som svar på de socialdemokratiska reaktionerna säger Bylund:

– Däremot kan jag säga att det är ytterligt provocerande att det finns socialdemokrater som är medlemmar i det socialdemokratiska partiet, som anser sig överhuvudtaget förvalta något arv från Per Albin Hansson.

Och det skulle SD göra på ett bättre sätt, menar du?

– Absolut, tveklöst.

Källa: Expressens artikel

http://www.expressen.se/nyheter/akessons-nya-bok-retar-socialdemokrater/

Självklart måste socialdemokrater vara emot Jimmys bok och kritisera att han skriver ord som Per Albin Hansson sagt eller skrivit, men de borde väl i stället känna sig hedrade att en partiledare som är konkurent kan hedra en f.d.socialdemokratisk ledare. Jimmy Åkesson har väl rätt att tycka vad han vill och han är mycket för folkhemmet och jag har aldrig hört honom säga att han delar upp folk i grupper eller utesluter någon utan tvärt om och ej heller har han skyllt problemen i förorterna på invandrare utan för en dålig asyl och migrationspolitik som konkurerande partier står för.

Jimmy Åkesson blev intervjuad före valet då de kom in i riksdagen, lyssna på vad han säger.

Lyssna på Jimmy Åkessons tal i Almedalen och jag kan inte höra ett enda ord som säger att han gör skillnad på människor.I stället säger han att ingen skall lämnas utanför.

SD kvinnornas tal nedan är jättebra, inget annat parti har tagit upp hedersrelaterat våld och mord och kvinnoförtryck men detta gjorde denna SD kvinna i sitt Almedals tal. Jag hoppas ni lyssnar på denna duktiga företrädare för SD och inte förkastar på förhand vad hon säger utan att ha lyssnat.

Media mörklägger mycket som är negativt med denna massinvandring som pågår bara för att SD inte skall få yttrerligare röster.
Detta är ju direkt sandlådenivå.

En duktig somalisk kvinnlig journalist arbetade i sverige men har slutat på grund av att hon inte fick skriva sanningen eller göra program om problemen i förorterna och rekryteringar till terrororganisationer från svenska förorter.. Hon blev tillsagd att detta var för känsligt att tala om och skulle ge SD fler röster..
Läs nedan om detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

En DN-journalist erkänner att de ljugit om förortskravallerna, läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

Lyssna på aftonbladets intervju med några invandrarungdomar efter kravallerna, riktigt bra att få höra vad en ung kille i förorten tycker om dessa kravaller och polisen. Han menade bl.a. att polisen var för snäll..lyssna och bilda er en egen uppfattning. Inte ett ord om detta i media vad denne unge man sa i intervjun.

Men hur media än smutskastar SD så kommer de att öka för folk ser ju verkligheten och sanningar kommer fram utan medias hjälp.
Många invandrare röstar på SD som är oroade över utvecklingen i sverige. Lyssna på en invandrare vad han säger om invandringen när han ringde till ring P1 SR, även Stefan Ritter ringde till ring P1 och sade sin mening.. Även intervju med Jan Guilou angående SD finns med i länken nedan. Även verser ur koranen och förklaring på ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Om alla visste vilka skattefria bidrag som invandrare får som vi skattebetalare får vara med att betala så skulle säkerligen SD få ännu fler röster, se fakta på bidragen, samt statistik och uppgifter på kostnader för invandringen m.m. intressanta videos och artiklar.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

En ekonomidocent har räknat ut vad invandringen kostar, men jag är övertygad om att detta är ett för lågt belopp.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/


%d bloggare gillar detta: