Archive for the ‘KRISTENDOMFOBI’ category

Våga värna det kristna kulturarvet

23 december, 2012

JAG ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT FRIDFULLT ÅR 2013

Hoppas ni läser nedanstående artikel som jag tycker var bra.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaga-varna-det-kristna-kulturarvet_7772386.svd

Det har ju diskuterats om rätten för en prsäst att få välsigna församlingen och be en bön under en skolavslutning i kyrkan,, verkar för mig helt overkligt… skulle något barn eller vuxen ta skada av att få en Guds välsignelse och höra en präst be en bön, hur har Sverige blivit?? Vi måste värna om våra gamla fina traditioner och kristna värderingar i Sverige även om det finns människor i Sverige med andra religioner.

SVERIGES EKONOMI OCH ÖKADE KOSTNADER FÖR FLYKTINGMOTTAGANDE

18 december, 2012

Fridolin-Du-Betalar

Jag börjar undra om det är Sveriges bästa och Sveriges ekonomis bästa alliansen och de rödgröna tänker på?? eller är det bara sin egen ställning i riksdagen som de tänker på? Verkar som det bara är SD som tänker på Sverige och skattebetalande svenskar som får stå för notan rörande denna ansvarslösa invandrings och migrationspolitik.

Även ökad kriminalitet kostar pengar t.ex. som kravallerna i Husby samt på flera andra platser, våldtäkter, rån, misshandel m.m.

Nedan en videointervju med en invandrare i Husby som blir utfrågad angående kravallerna.

Har man inte tänkt på vad detta kommer att kosta oss skattebetalare..staten är ju vi skattebetalare egentligen.. de som ingen skatt betalar behöver ju inte betala notan utan bara får ta del av den välfärd vi skattebetalare betalat för.

Gå in på nedanstående inlägg och läs om en ekonomidocents beräkningar av kostnaderna för invandringen.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/11/ekonomidocent-invandringen-kostar-110-miljarder-per-ar/

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan

22 249 kr per månad skattefritt. Så mycket får en nyanländ invandrarkvinna med tre barn i bidrag, enligt färska uppgifter från Försäkringkassan.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

”Jag konstaterar att Fria Tider beträffande den maximala månatliga ersättningen kommit fram till en för låg siffra”, skriver han nu i sin blogg 8 dagar.

Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

Utöver detta har invandraren rätt till

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12 000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

Fick till svar nedanstående:

Hej,

nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

Widar Nord
Publisher

widar@friatider.se

Läs nedanstående inlägg;

Försäkringskassan: Invandrad 3-barnsmor får ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE TEL.SAMTAL TILL RING P1 DÄR LARS RUNESSON BERÄTTAR SANNINGEN OM SKATTEFRIA BIDRAG OCH FÖRMÅNER FÖR EN INVANDRARKVINNA MED 3 BARN SOM ÖVERSTIGER EN LÄKARLÖN. GRATIS GLASÖGON, TELEFON, BUSSRESOR, M. FLERA FANTASTISKA FÖRMÅNER SOM INGEN ANNAN SVENSK FÅR, EN ENSAMSTÅENDE SVENSK 3 BARNSMOR FÅR INTE ALLS SÅ MYCKET SOM EN INVANDRARKVINNA, VARFÖR DENNA ORÄTTVISA MOT SVENSKAR?

Även nedanstående artikel finns uppgifter om dessa bidrag som är skattefria.

Fria tiders artikel handlar om Reinfeldt och den ökande invandringen.

http://www.friatider.se/nya-siffror-visar-sa-snabbt-byter-han-ut-befolkningen

LÄS ÄVEN NEDANSTÅENDE ARTIKEL ANG. KD, MILJÖPARTIET ÄR JU INNE PÅ SAMMA LINJE.

http://www.friatider.se/kd-bara-svenskar-skall-forsorja-invandrare

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR INVANDRARE (ÄFS) SOM ÄR SKATTEFRITT.

Nedan länkar att gå in på när det gäller ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare, som av någon anledning är skattefritt och inte räknas som inkomst och många pensionärer som betalat snällt sin skatt kommer inte upp i bruttopension vad dessa ÄFS bidragstagare får i minsta belopp ca. 10.000 kr beloppet storlek beror på hyran som den bidragstagande har.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Lyssna på denna videoinspelning där man ringer upp pensionsmyndigheter och frågar om detta ÄFS m.m.Alla borde lyssna på denna video.

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print

ILLEGALA INVANDRARE BELÖNAS MED FÖRMÅNER SOM INGEN SVENSK SKATTEBETALARE KAN DRÖMMA OM, MAXTAXA 50 KR FÖR TANDVÅRD OCH LÄKARBESÖK, SAMT I ÖVRIGT SAMMA VÅRDRÄTTIGHETER SOM SVENSKA SKATTEBETALARE SOM BETALAT FÖR DENNA VÄLFÄRD DESSA ILLEGALA FLYKTINGAR FÅR TA DEL AV, LÄS NEDAN.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001SoU20&doctype=bet

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

Fattiga – efter ett helt liv i arbete med betald skatt för trygghet på ålderdomen.

Sverige har kring två miljoner äldre.
I dag lever rekordmånga av dem i fattigdom.
Här är pensionärernas egna berättelser.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18447350.ab

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel somjag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna

Belinda Olsson som var debattledare i SVT tidigare skrev en mycket bra artikel nedan, som visar att journalister är rädda för att beröra vissa ämnen för rädsla att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga,, om det förhåller sig så, då har vi ju inte yttrandefrihet i Sverige och hur kan man då kalla Sverige för ett demokratiskt land om inte yttrandefrihet finns och det skall gälla
även i ämnen som nu tystas ned.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab

LYSSNA PÅ ETT BRA FÖREDRAG OM INVANDRING AV NATIONALEKONOMEN TINO SANANDAJI!

LYSSNA PÅ ETT MYCKET BRA ANFÖRANDE OM ASYL OCH MIGRATIONSPOLITIKEN AV DAVID LÅNG SD.

KOSTNADER FÖR ANHÖRIGINVANDRINGEN KOMMER ATT UPPGÅ TILL ENORMA SUMMOR OM INTE POLITIKERNA VAKNAR OCH INSER DETTA OCH SOM SAGT VAR VEM BETALAR NOTAN? JO VI SKATTEBETALANDE SVENSKAR.

Se nedanstående video.

 

JAG KAN FÖRSTÅ ATT MODERATERNAS RADIKALA ISLAMIST FRÅN SOMALIA VILL HA HIT SINA LANDSMÄN OCH HELST ISLAMINISERA SVERIGE, LYSSNA PÅ INTERVJUN MED HONOM NEDAN. Han finns nog inte kvar inom moderaterna längre, men satt tidigare under Reinfeldts tid i försvarsutskottet i riksdagen.

I nedanstående länk finns fakta om moderaternas f.d. riksdagsman i försvarsutskottet.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

MODERAT KOMMUNPOLITIKER I VALLENTUNA KRITISERAR SITT PARTI FÖR ATT DE HAR EN RADIKAL ISLAMIST I FÖRSVARSUTSKOTTET
I RIKSDAGEN. (tror inte han är kvar nu med nuvarande regering men har suttit i försvarsutskottet) SOM SER UPP TILL AL QUIDAS ANDLIGE LEDARE. LYSSNA PÅ VIDEOS OM MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET SOM HAR KOPPLINGAR TILL ISLAMISKA FÖRBUNDET DÄR MODERATERNAS ISLAMIST VARIT ORDFÖRANDE. SE NEDANSTÅENDE INLÄGG.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

I NORGE GÖR MAN TVÄRSOM OCH HJÄLPER SOMALIER ATT ÅTERFÖRENAS MED SINA SLÄKTINGAR I SOMALIA, GENOM ATT HJÄLPA DEM ÅTERVÄNDA TILL SOMALIA DÅ LÄGET ÄR STABILT DÄR NU. LÄS NEDAN.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

I nedanstående artikel i Svenska dagbladet finns uppgifter på kostnader för invandringen, men dessa siffror har säkerligen ökat sedan denna uträkning gjordes då Sverige har väldigt många fler asylsökanden och invandrare nu.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

Jag hoppas ni tittar på nedanstående video som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

Egentligen så har dessa politiker som intervjuades med dold kamera ungefär samma åsikter som SD nämligen att vilja minska antalet motagna flyktingar, men de säger ju något helt annat när de visste att kameran var på. Så drastigt uttalande som moderaten i filmen ovan har jag aldrig hört SD uttala sig om invandrare.

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på vad Jan Guilou säger om SD.

Nedan statistik över antalet mottagna ensamkommande 2011

Belgien: 860
Danmark: 284
Finland: 153
Frankrike: 596
Tyskland: 667
Irland: 26
Nederländerna: 484
Norge: 858
Sverige: 2 657
Schweiz: 313
Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

Se på nedanstående video där uppdrag granskning intervjuar invandrare om SFI Svenska för invandrare som tydligen
är mycket vanligt att fuska med.. Intervju med två damer från Saudarabien som inte lärt sig svenska efter flera år i Sverige
trots att de gått på SFI, och fått ersättning för detta.. De säger utryckligen att de inte vill arbeta.

Lyssna på mannen som flytt från sitt hemland till Norge och berättar om muslimska brödraskapet

Framstående ekonom i sverige förklarar att om denna unikt stora invandring fortsätter i sverige så kommer det innebära kollaps..Läs nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

I nedanstående länk finns uppgifter om vad en smygfilmad iman predikant.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

LYSSNA PÅ JIMMIE ÅKESSONS LYSANDE TAL OM ILLEGALA FLYKTINGAR BLAND ANNAT.

Lyssna på Jimmy Åkessons svar till Åsa Romson angående illegala flyktingar, jättebra svar.

Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, om invandringens kostnader, lyssna på honom nedan och läs inlägget i länken.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/04/20/jan-tullberg-invandringen-kostar-250-miljarder-per-ar/

Ullenhag anser att invandrare som fått ett arbete skall få behålla sina bidrag ändå.
Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/02/03/ullenhag-invandrare-med-jobb-ska-fa-bidrag-anda/

Ullenhag vill att invandrare skall slippa betala skatt genom skattefria invandringszoner, varför denna skillnad på förmåner för invandrare och skattebetalande svenskar?

 

 

ISLAMOFOBI OCH KRISTENFOBI

17 december, 2012

Hur kan Islamofobi uppstå? och hur kan kristenfobi uppstå? Rädsla för en annan religion som tydligen försöker överta hela världen och det är en märklig företelelse att inte de som har en annan religion försvarar sin egen religion utan istället försöker att anpassa sig efter människor med annan religions traditioner trots att vi bor i ett land som bygger på kristna värderingar fortfarande och har traditioner som är mycket gamla och som de flesta svenskar vill bevara.

Att Islamofobi uppstår är ju inte märkligt då man kan se hur människor med denna religion dödar varandra i reportage som än så länge är tillåtna i media, men som egentligen inte visar allt det hemska för det skulle vi inte kunna kanske klara av att se enligt media…..eller med andra ord så anser jag att man vinklar inom media så att det passar det politiskt korrekta sverige..

Jag förundrar mig över att man inte berättar sanningen om vissa händelser i media.

Sverige har blivit så politiskt korrekt att man väljer att sverige hellre skall gå under än att erkänna

att denna politik som förs och även föregående regering misslyckats totalt med att sköta sveriges ekonomi och asyl och migrationspolitik, som håller på att sänka vårt land ekonomiskt, samt öka kriminaliteten i sverige som tidigare varit minimal tidigare år..

Att man får islamofobi är ju inte konstigt som det ser ut i världen.

Bara ett par exempel på detta nedan.

Nedan ett reportage från CNN London där massor av muslimer demonstrerade och menade att de tänker ta över England.

I Egypten kan man ju se bevis på hur muslimska brödraskapet håller på att ta makten över landet och frånta speciellt kvinnornas rättigheter och över huvudtaget mänskliga rättigheter och demokrati..

I syrien kan man ju se hur islamistiska styrkor försöker ta herraväldet inom landet och vill införa Sharialagar som är fruktansvärt grymma, lika i Egypten om nu den nya presidenten får styra…. att stena en människa till döds eller hugga handen av någon , eller andra fruktansvärda straff enligt Sharialagen är hemska och hör inte hemma i något demokratiskt land med mänskliga rättigheter.

Jag hänvisar till en video där en kvinna som har fin utbildning från Iran berättar om vad hon anser om islam och hur hon behandlats..beundrar denna kvinna.

Jag kan inte förstå varför skolverket är så rädd att någon elev i svenska skolan skall ta skada av att få en välsignelse under en skolavslutning i kyrkan…då staten betalar pengar som egentligen vi skattebetalare betalar till att ha frireligiösa skolor som lär barnen en helt annan religion.

Nedan artiklar angående en omtalad friskola i Göteborg.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Nedan anmälan angående skolbön i Römosseskolan.

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Intervju med rektorn i denna friskola som slutat p.g.a. heltidsarbete i moderaternas försvarsutskott i riksdagen.

Lyssna på anförande i riksdagen av Richard Johnshof, båda är jättebra och visar på en kunskap om islam som många politiker saknar.

nedan ett fantastiskt bra anförande i riksdagen av Richard Johnshof.

Mycket påläst om islam vilket jag saknar hos övriga politikier utom inom SD.


%d bloggare gillar detta: