Archive for the ‘Moderaternas socialförsäkrings minister’ category

Regeringsförslag: Subventionerad sjuk och tandvård till illegala flyktingar.

5 april, 2013

fartyget

Läste Kenth Ekroths blogg och fick se detta angående subventionerad tand och sjukvård till illegala flyktingar, medan pensionärer får betala dyrt. Han hänvisade till nedanstående
debattartikel i Borås Tidning ,tyvärr går inte länken till artikeln att klicka på, så jag kopierar hela artikeln. http://www.bt.se/debatt/sverige-kan-inte-vara-hela-varldens-sjukhus(3716646).gm

Läs Kent Ekroths blogginlägg som är jättebra angående detta ämne.

http://kentekeroth.se/

SVERIGE KAN INTE VARA HELA VÄRLDENS SJUKHUS.

Debatt 2013-04-03 | Uppdaterad 2013-04-03

Från och den 1 juli kommer alla människor som vistas i Sverige utan tillstånd att ges rätt till skattesubventionerad vård.

Förslaget är omfattande och gäller såväl vanlig sjukvård som tandvård. Sverigedemokraterna är ensamma om att motsätta sig detta lagförslag. Det gör vi av flera skäl. Det handlar om rättviseskäl men det handlar också om höga kostnader, praktiska svårigheter och principiella ställningstaganden om hur man upprätthåller en reglerad invandring.

Det uppskattas att mellan 10 000 och 35 000 människor idag vistas i Sverige utan tillstånd. Hur många det egentligen handlar om kan ingen svara på men att gruppen ökar tycks de flesta vara överens om. Lagförslaget ger heller inget svar på frågan om hur man ska begränsa den subventionerade vården till de personer som trotsat avvisningsbesluten.

Hur ska vårdpersonalen kunna veta vem som vistas i Sverige utan tillstånd, vem som är turist och vem som bott här i flera år men som inte kan motstå frestelsen att betala lägre patientavgift?

Det är nämligen så att enligt regeringens förslag så ska priset för alla typer av vård, inklusive tandvård, endast vara 50 kronor per besök och per recept. Detta kan jämföras med människor som vistas lagligt i Sverige som kan tvingas betala 3 300 kronor per år för samma vård och då har inte kostnaderna för tandläkarbesöken räknats med.

Det blir någonstans absurt att vi ska belöna personer som vistas i Sverige illegalt med betydligt lägre vårdkostnader än vad som gäller för skattebetalare, lågt betalda pensionärer och alla de laglydiga. Detta bygger in en uppenbar orättvisa i systemet.

Frågan är också hur väl detta rimmar med den senaste tidens larmrapporter från sjukhusen där bristen på vårdplatser aktualiseras gång på gång. Sverige blir nu ett av de länder som går allra längst att jämföra med våra nordiska grannländer där man endast erbjuder akutsjukvård.

Asylsökande och gömda barn har redan idag tillgång till hälso- och sjukvård enligt samma premisser som den bofasta befolkningen vilket vi tycker är bra men att utöka dessa förmåner till att omfatta alla typer av vanligt förekommande vård till personer som väljer att trotsa svensk lagstiftning kan vi inte ställa oss bakom. Det är samtidigt viktigt att understryka att ingen människa ska nekas akut och omedelbar vård oavsett betalningsförmåga.

Denna långtgående reform kommer tillsammans med Sveriges redan liberala invandringsregler att skapa ytterligare incitament till människosmugglare att välja just Sverige. Man förstärker samtidigt incitamenten för att strunta i avvisningsbeslut vilket riskerar att sätta asylprocessen ur spel. Trots att regeringen säger sig arbeta i annan riktning så talar allt för att detta beslut kommer att leda till minskad respekt för de negativa besluten i asylprocessen.

Frågan vi bör ställa är varför människor överhuvudtaget ska ansöka om asyl om man kan bo och verka i Sverige ungefär som om man var en skattebetalande medborgare trots att man saknar uppehållstillstånd?

Om Sverigedemokraterna fått bestämma hade de pengar som regeringen anslagit till denna reform istället satsats på att möjliggöra fler vårdplatser samt att återställa högkostnadsskydden för vård och läkemedel som regeringen höjde under föregående år.

Per Ramhorn (SD)
vårdpolitisk talesperson
———————————————————————————————
Nedan kan ni läsa fakta på skattefria bidrag som betalas ut för invandrare samt ÄFS (Äldreförsörjningsstöd för invandrare) som är högre per månad och skattefritt, mot vad många pensionärer får ut i bruttopension, dessutom räknas detta ÄFS inte som inkomst.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Även invandrare är för SD då de ser hur ansvarslös denna flyktingpolitik är, då de som kommer måste leva på skattefria bidrag, då det inte finns arbete till dem som redan är här. Lyssna nedan på en invandrare som säger vad han tycker om SD och invandringspolitiken.
Även fler samtal till ring P1 finns med i inlägget.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Man blir ju skrämd när man läser vad en smygfilmad iman säger om Europas bidragssystem m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Moderat minister ”Gör kyrkan mångreligiös”

4 mars, 2013

Avskaffa kristendomen och gör om kyrkan till en mångreligiös mötesplats. Det var moderate socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons framtidsvision för Svenska kyrkan under visionsdagen ”Se Framtiden”. Ärkebiskopen var dock skeptisk.

Drygt 250 personer samlades på konferenscentret Norra Latin i Stockholm 6 februari för att diskutera visioner och utmaningar för Svenska kyrkan. Under en paneldebatt lades flera olika idéer fram om vad Svenska kyrkan kan göra för sina medlemmar, för att i förlängningen motverka den pågående medlemsflykten.

Under 2000-talet har Svenska kyrkan årligen tappat en procent av sina medlemmar, eller omkring 60 000 personer varje år. Medlemsflykten har inneburit en påtaglig inkomstförsämring för kyrkan. Många församlingar runt om i landet står inför betydande förändringar för att kunna möta en framtid som innebär minskade inkomster samtidigt som allt fler efterfrågar kyrkans hjälp.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons förslag var dock mer drastiskt än de flesta andras.

Ärkebiskop Anders Wejryd mötte dock det moderata förslaget med skepsis. Ärkebiskopen menade att Svenska kyrkan redan är en bra mötesplats, samt betonade att Svenska kyrkan inte går att tänka sig som icke-kristen.

Källa: nedanstående artikellänk.

http://avpixlat.info/2013/02/23/minister-gor-kyrkan-mangreligios/

Ja några som måste tycka detta är strålande idé är väl islamister, men jag tror inte att de skulle gå in i en kristen kyrka och be, med symboler på kristendom i kyrkan, då t.o.m. i en skola där barnen delade matsal med pensionärer på ett äldreboende och i den matsalen fans det psalmböcker och ett krusifix,, det menade föräldrar till muslimska barn att man måste ta bort.

Gå in på nedanstående länk och läs om vad en iman anser om ”kuffar” alltså icke muslimer.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/


%d bloggare gillar detta: