Archive for the ‘Ny moské i Göteborg’ category

M: Gilla böneutrop eller flytta

24 februari, 2013

Moderaterna i Botkyrka proklamerade stolt att man i komunfullmäktige röstat för att tillåta böneutrop från moskén i Fittja. Nu fortsätter partiet att provocera sina väljare genom att uppmana alla som inte gillar läget att flytta från kommunen.

”Ok. Som ateist kan du, om du störs våldsamt av böneutrop varje fre, välja att inte bo i Fittja. Eller nära ngn annan kyrka”, låter Willy Viitala, politisk sekreterare för M i Botkyrka, hälsa via Twitter när han konfronteras av en väljare.

Till andra twitterkritiker frågar Viitala om de ”är emot kyrkklockor också” och avfärdar motståndarnas argument med att de sprider ”propaganda” och ”konspirationsteorier” om islamisering.

Moderaterna i Botkyrka är knappast ensamma om att vara positivt inställda till böneutrop i kommunen. Samtliga andra lokala partier utom Sverigedemokraterna ställde sig på torsdagen bakom yrkandet i kommunfullmäktige. De andra partierna var Folkpartiet, Tullingepartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet.

När Fria Tider konfronterar Willy Viitala gör han en helomvändning och förnekar att hans tweet trots allt innebär att det gäller att ”gilla böneutrop eller dra”. Istället påstår han sig tycka att det är bra att medborgare meddelar sitt missnöje.

”Snarare så är det bra om man meddelar sin åsikt till sin politiske representant. Mejl, medb-förslag mm”, skriver han.

Källa: läs nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/m-gilla-boneutrop-eller-flytta

Gå även in på nedanstående länk och lyssna på en f.d. iranier som bor i Sthlm och som ringer till ring P1 SR och vill slippa dessa böneutrop från minaret…Han blir väckt kl 4 på morgonen och måste höra dessa böneutrop 5 ggr om dagen och han får ångest varje gång, då det påminner honom om sitt hemland..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

Skall människor som inte gillar att höra dessa utrop 5 ggr om dagen vara tvingade att flytta än att man förbjuder dessa utrop från minaret,, är detta ett demokratiskt land eller håller det på att bli en islamistisk stat?

Nedanstående inlägg är skrämmande då en iman blir smygfilmad under predikan och hans ord skrämmer verkligen.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Nedan kan man läsa fakta om skattefria bidrag för invandrare, statistik, samt intervju med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal islamist.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Svensk ekonomis nestor Assar Lindbeck anser att om den unikt stora invandringen fortsätter kommer sverige att kollapsa…läs nedanstående inlägg i länken nedan..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/

SD: Oroväckande blindhet för kvinnofientliga värderingar

21 februari, 2013

Vår debattartikel Dra in stödet till kvinnofientliga moskéer väckte reaktioner från såväl Amanj Aziz som samfundsminister Stefan Attefall. Gemensamt för de båda är att de förenklar och misstolkar det vi skrivit samt anför en rad ovidkommande, vilseledande eller direkt felaktiga påståenden, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Mattias Karlsson (SD).

Aziz börjar med påståendet att det i den omskrivna artikeln ska ha stått att muslimerna är vårt största utländska hot. Detta är inte sant. Citatet Aziz nämner är en rubrik som sattes av Aftonbladet, inte av SD. Detta är något som Aftonbladet har medgett och som är väl känt. Värt att nämna är också att den ursprungliga rubriken var Etablissemanget blundar för farorna med islamiseringen och att artikeln vände sig inte emot enskilda muslimer utan emot det svenska samhällets anpassning till islamistiska krav.

Välgörenhet väger inte upp

Aziz framhåller i sin artikel att vissa moskéer ägnar sig åt välgörenhet. Vi betvivlar inte detta, men anser samtidigt detta vara ett ovidkommande argument i sammanhanget. Spridande av kvinnofientliga och antidemokratiska värderingar är inget som vägs upp av att organisationen i andra sammanhang visar välvilja. De grundläggande demokratiska värderingarna kan vi aldrig kompromissa med.

Aziz skriver slutligen att moskéerna i Sverige till allra största delen är privatfinansierade. Om han har rätt så klarar sig ju uppenbarligen de kvinnofientliga och antidemokratiska moskéerna utmärkt även utan skattebetalarnas hjälp.

Att en man som Amanj Aziz inte ser problemen med den kvinnosyn och de antidemokratiska värderingar som förmedlas i moskéerna är dock inte förvånande.

Aziz har själv försvarat sharialagarna som skulle göra slut på demokratin, så som vi känner den. Han har nära kopplingar till TUFF, som var en av Sveriges mest radikala islamistiska organisationer. Aziz har bland annat företrätt denna organisation i ett inslag i Sveriges radio P1, där han försvarade organisationens beslut att bjuda in den kanadensiske hatpredikanten Bilal Philips, som bland annat legitimerat självmordsbombningar och förespråkat dödsstraff för homosexuella.

Oroande blindhet från samfundsministern

Det är dock både förvånande och oroväckande att Stefan Attefall tycks vara lika blind för vilka värderingar som förmedlas. Som vi misstänkte tycks regeringen vara nöjd med de ytliga förändringar som har skett, tillräckligt nöjd för att godkänna att de temporärt stoppade bidragen åter lämnas ut. Att det i Uppdrag gransknings uppföljning tydligt framkom att eventuella förändringar skett endast med hänsyn till att värdlandets lagar ska följas.

Synen på kvinnans underordnade roll i familjen, påbudet om att kvinnor alltid skall vara sexuellt tillgängliga för sina män, månggifte och mannens rätt att under vissa omständigheter bruka våld mot sin fru står dock fast. Det lärs fortfarande ut att detta är rätt och godkänt enligt islam.

Menar samfundsministern verkligen att det är förenligt med kravet på att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar när en organisation lär ut att kvinnofientliga och antidemokratiska värderingar egentligen är ok men endast på grund av rådande lagar inte bör efterlevas?

KÄLLA: LÄS MERA i NEDANSTÅENDE ARTIKELLÄNK I GP.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1310517-sd-orovackande-blindhet-for-kvinnofientliga-varderingar

SD har ökat hela tiden i olika opinionmätningar trots fruktansvärd smutskastning och lögner om partiet i media som har avsikt att avskräcka människor från att rösta på dem, men de som istället försöker ta reda på vad SD egentligen har för åsikter i olika samhällsfrågor, lyssnar inte på denna smutskastning och därför har partiet sådan framgång.

Lyssna på Jan Guilou vad han har att säga om SD som han noga granskat under några dagar på förfrågan från Aftonbladet.

GÅ IN PÅ NEDANSTÅENDE LÄNK DÄR DET FINNS BL.A. INTERVJU MED MODERATERNAS RIKSDAGSMAN I FÖRSVARSUTSKOTTET SOM ÄR RADIKAL ISLAMIST FRÅN SOMALIA OCH SOM TIDIGARE VARIT REKTOR FÖR EN FRISKOLA I GÖTEBORG MED INNERYMMANDE MOSKÈ, I LÄNKEN FINNS ARTIKELLÄNKAR OM MISSFÖRHÅLLANDEN I DENNA SKOLA MED ALLVARLIGA KRÄNKNINGAR MOT FLICKOR I SKOLAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan några verser ur Koranen

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

Kanske inte alla vet att det finns ett ord i koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Gå in på nedanstående video där en man som flytt till Norge berättar om muslimska brödraskapet.

Moskébygge i Borlänge dröjer efter SD:s överklagan

14 februari, 2013

Det kontroversiella moskébygget i Borlänge hotar bland annat Peace and Love-festivalen som använder den park som ska bebyggas. Nu har SD:s lokala ordförande överklagat byggplanerna och bygget drar därför ut på tiden, rapporterar Ekot.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5440605

Kommunen har redan godkänt att en enorm moské ska få byggas direkt intill stadshuset mitt i centrala Borlänge. Moskén ska innehålla bibliotek, bönesal och ”studietorn”.

Sverigedemokraternas distriktsordförande Marie Edenhager överklagade i oktober förra året kommunens beslut att sälja av marken till moskébygget och förvaltningsrätten begär nu ett förtydligande av Edenhager och processen väntas dra ut på tiden till april.

Fria Tider skrev i september om hur moderaterna i staden vacklade i frågan kring den nya moskén, då det fanns ett stort motstånd mot bygget bland Borlängeborna. Dock slöt moderaterna slutligen upp bakom bygget och sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig.

I somras skrev 300 grannar på en protestlista mot bygget, där man bland annat framförde att moskén skulle förstöra ett vackert grönområde och att den stora Borlängebaserade Peace and Love-festivalen kan bli lidande. En förfrågan om folkomröstning om bygget har avslagits av kommunen.

Källa: nedanstående artikel

http://www.friatider.se/moskebygge-i-borlange-drojer-efter-sds-overklagan

Det är i ett område nära Ringen nära stadshuset i Borlänge som en moské planeras. Trehundra boende i området har skrivit på en protestlista och överlämnat den till kommunen. Det skriver Dalarnas Tidningar.

Som förevändning till att de boende inte vill ha en moské i just sitt område, utan att den bör byggas i någon annans, framförs bland annat att trafiken kommer att störas. Vidare menar protestgruppen att fotgängare hindras i sin promenad genom grönområdet som kan komma att bebyggas. Det framgår i gruppens skrivelse till Borlänges statskontor.

”Trafiksituationen är redan i dag så extrem att det inte kan tillåtas någon mer belastning”, heter det i skrivelsen.

Protestgruppen är också oroliga för att historiska värden kan gå förlorade, samt att den stora Borlängebaserade Peace and Love-festivalen kan bli lidande.

”En moskébyggnad överskuggar barnstugan och tar bort en historisk vy mot före detta komministerbostaden. Även gångstråket mot stadskärnan fråntas oss gående. Peace & Loves största scen kan inte heller användas i området.”

Protestgruppen påstår att invändningarna mot moskébygget inte har något att göra med att det är just en moské som byggs.

”Vi föreslår att detta bygge ska uppföras där det finns möjlighet för dessa människor att utöva sin religion och även utöka när antalet utövare ökar”, skriver de.

Borlänge är en populär bostadsort för bland annat somalier som bor där i tusentals. Fria Tider har tidigare skrivit om hur arga boende kallat kommunpolitiker för ”förrädare” i SVT när dessa förklarade varför det behövs en moské.

Källa: nedanstående artiklar.

http://www.friatider.se/borlangebor-protesterar-mot-moskebygge

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4879096-300-boende-i-ringen-protesterat-mot-islamiskt-center

Jag undrar om inte detta studeitorn är en minaret som kommer att ropa ut böner från högtalare 5 ggr om dagen med början kl 4 på morgonen som det görs i Sthlm.

Gå in på nedanstående länk och lyssna på vl.a. iraniern som vill slippa böneutrop 5 ggr om dagen i Sthlm där han bor för han får ångest då han hör detta och blir väckt kl. 4 på morgonen av böneutropen från minareten. I nedanstående länk finns en artikellänk där Anders Borg menar att moskéer skall byggas med skattepengar,, alltså menar han att skattebetalarna skall vara med att betala dessa moskéer.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

Gå även in på nedanstående länk, där bla.a. en invandrare berättar att många invandrare gillar SD.. Finns även med en intervju med Moderaternas radikala islamist från Somalia som sitter i försvarsutskottet i Riksdagen och flera intressanta artikalr om denne man.
Samt verser ur koranen m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Hänvisar också till nedanstående länk där det finns mycket fakta om bl.a. skattefria bidrag för invandrare.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Nedanstående länk är mycket intressant.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/07/saudiarabien-exporterar-hatpropaganda-till-sina-moskeer-i-varlden/

Nedan en krönika av Herman Lindqvist som är värd att läsa… Han vågar skriva vad han tycker vilket jag beundrar..de flesta journalister m.fl. vågar ju inte yttra sig om invandringen eller om islam, för rädslan att bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga…men jag undrar om sveriges ekonomi är någon ras, eller islam någon ras,, mycket underligt med denna politiska korrekthet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article15974504.ab

MOSKÉBYGGE I GÖTEBORG ÖVERKLAGAS

13 februari, 2013

Bygget av den nya moskén i Tuve har överklagats.

Nu kan projektet försenas med över ett år.

– Jag tycker det är tråkigt för dem, säger Henrik Andersson som är handläggare för projektet.

Förra veckan överklagades bygglovet till en moské längs med Tuvevägen på Hisingen. Överklagan sker under förevändningen att en rondell som byggs i anslutning till moskén kommer att störa trafiken, men Henrik Andersson som handlägger projektet tror att det rör sig om dolt motstånd mot själva moskén.

– Det finns alltid personer som är emot tyvärr, säger han till GT.

Andersson tror att överklagan inte kommer att gå igenom hos Länsstyrelsen, men bygget försenas i alla fall med ett år på grund av lång handläggningstid.

Källa: nedanstående artikellänkar.

http://www.friatider.se/moskebygge-i-goteborg-overklagas

http://www.expressen.se/gt/nya-moskebygget-pa-hisingen-overklagat/

Jag undrar om det skulle byggas en moské med minareter? Gå in på nedanstående videoinlägg där en f.d. iranier ringer till
Ring P1 SR och ber om att få slippa höra böneutrop från minareten i Sthlm där han bor,, han blir väckt kl 4 på morgonen och känner ångest då han hör dessa högtalare med böneutrop 5 ggr om dagen.

Det är ju lite konstigt att det är tillåtet att ropa ut böner i en minaret så att det hörs lång väg, medan en svensk
präst inte får be en bön och välsigna församlingen under en skolavslutning i kyrkan…vad är detta för demokrati..

Jag undrar också om denna moské skulle vara skattefinansierad? alltså skattebetalarna kanske skall vara med och betala byggnaden.
Anders Borg Moderaterna vill tydligen att skattemedel skall bekosta moskéer i sverige..

Läs nedanstående artikel i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-invandrare-pa-sd-lista/

I nedanstående länk finns intervju med Moderaternas radikala islamist som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, m.m. intressant läsning.Kanske inte så konstigt om moderaterna är för skattefinansierade moskéer då de har en radikal islamist i riksdagen.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

I nedanstående länk kan man lyssna på bl.a. en invandrare som tycker att SD är bra.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/


%d bloggare gillar detta: