Archive for the ‘NYA WERMLANDS TIDNING’ category

Debatten om illegala: Tidningsledare går emot strömmen

23 februari, 2013

I den pågående debatten om polisens arbetsmetoder och dess spaning efter illegala har massmedia, diverse politiker och den samlade twittervänstern närmast klöst varandra – och motståndarna. Alla vill ha rätt. Den gemensamma nämnaren är att illegala inte ska kastas ut, lagar ska inte följas och helst ska våra gränser suddas ut för gott. Därför är det uppfriskande och se en tidningsledare som rakt emot etablissemangets unisona och obegripliga vänsterresonemang.

Ledaren i Nya Wermlands-Tidning skriver följande:

Istället för uppmuntra poliserna som utför sitt arbete väl anklagas de för både det ena och det andra. Alltifrån att vara rasister till att pyssla med rasprofilering. Vad de faktiskt gör är att upprätthålla den svenska lagen så som den för närvarande ser ut och fungerar. De har faktiskt inget annat val än att försöka gripa de människor som befinner sig illegalt i landet. Det är en del av polisens vardagliga arbetsuppgifter, vare sig de gillar det, eller inte.

Det är behövligt att nyansera debatten en aning. De så kallade ”papperlösa”, som polisen har i uppgift att få tag på, är ingenting annat än en omskrivning för illegala invandrare. Visst finns det de som argumenterar för att ingen människa kan vara illegal och så vidare… Men nu har Sverige en lag och lagen måste följas. En person blir papperlös (illegal) om den medvetet väljer att inte ha någon kontakt med de svenska myndigheterna.

Om den svenska asylrätten överhuvudtaget ska fungera är det naturligtvis så att alla som kommer till landet måste försöka följa den, genom att ta kontakt med berörda myndigheter för att där kunna få en rättvis prövning av sitt asylfall. Om personen anses ha rätt till asyl får den stanna, om så inte är fallet måste personen lämna landet. Så enkelt är det.

Källa: nedanstående artikellänkar.

http://nwt.se/asikter/ledare/article1255937.ece

http://avpixlat.info/2013/02/23/debatten-om-illegala-tidningsledare-gar-emot-strommen/

http://avpixlat.info/2013/02/22/debatten-om-illegala-och-polisens-arbete-rasar-vidare/

Gå in på nedanstående länk och läs om Centerpartiets förslag. Som vanligt mycket uppseendeväckande precis som förslag på månggifte och slopad skolplikt som definitivt gynnar icke svenskar eller svenskar med invandrarbakgrund med islam som religion. Tydligen är inte svenska skattebetalares pengar till för välfärden i sverige utan till för de som utnyttjar skattefria bidrag.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/23/c-forslag-frizoner-dar-illegala-invandrare-inte-far-gripas/

Gå in på nedanstående länk där fakta finns angående skattefria bidrag för invandrare och intervju med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet, som är radikal islamist med kontroversiella åsikter. Med flera intressanta videos och artikellänkar..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I nedanstående länk kan man läsa att en smygfilmad iman säger under en predikan ”Vi är som en tsunami över Europa”

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

ANGÅENDE SVERIGES EKONOMI SÅ MENAR ”SVENSK EKONOMIS NESTOR ASSAR LINDBECK ATT OM DEN UNIKT STORA INVANDRINGEN FORTSÄTTER INNEBÄR DET EN KOLLAPS FÖR SVERIGE.

Källa: Nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/21/kollaps-att-vanta-om-invandringen-fortsatter-enligt-framstaende-ekonom/


%d bloggare gillar detta: