Archive for the ‘Omar Mustafa i Socialdemokraternas partistyrelse’ category

Präst i Svenska kyrkan: ”Gör Eid al-fitr till svensk helgdag”

10 augusti, 2013

picture720692

Den muslimska fastemånaden ramadan avslutas traditionellt med högtiden Eid al-fitr, som började igår och kommer att firas i tre dagar. Nu presenterar en präst i Svenska kyrkan förslaget att Eid al-fitr ska göras till nationell helgdag i Sverige.

Ramadan har blivit en ”nordisk, svensk tradition” och den muslimska fastemånadens avslutande fest Eid al-fitr bör därför göras till svensk helgdag. Det kontroversiella utspelet gjorde igår prästen Peter Lööv Roos i Dagens Seglora, som beskriver sig som en ”antirasistisk, feministisk och maktkritisk nättidning”.

Utöver sin tjänst som präst i Svenska kyrkan är Lööv Roos religionshistoriker och verksam inom dialog- och fredsprojektet Salaams vänner. Han menar att det finns klara likheter mellan den kristna julen och ramadan – en ståndpunkt han motiverar med att det förekommer livlig handel även under ramadan och att man i hyreshuset där han bor ”tänder ljusslingor på balkongen under båda högtiderna”. Om kommuner och handlare kunde ”haka på” ramadanfirandet skulle det skapa ”mer av ett inkluderande vi”, skriver Lööv Roos, som anser att det finns anledning för kristna att vara avundsjuka på muslimerna för att de har ramadan.

Lööv Roos är inte ensam om att anse att ramadan är en svensk tradition. I samband med att ramadan inleddes i början av juli hävdade Malmös muslimska studentförening samma sak. Föreningen hade bland annat låtit trycka affischer med budskapet ”Ramadan – en ny svensk tradition” och kampanjade för den nya ”svenska” helgen på Stortorget i Malmö.

När riksdagspartierna tidigare under sommaren tillfrågades om de ansåg att ramadan var en svensk tradition, visade det sig att Sverigedemokraterna var det enda partiet som otvetydigt tog avstånd från tanken.

Källa: http://www.friatider.se/prast-i-svenska-kyrkan-gor-eid-al-fitr-till-svensk-helgdag

Jag anser att svenska präster och politiker borde läsa på om koranen och dess budskap och ta reda på fakta om denna religion som är egentligen hotet mot alla kristna och judar och alla som inte är islamister..
Läs nedan och ta del av ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam..samt många videos om muslimska brödraskapet som visar vad de anser om europa… Lyssna också på en kvinna från Iran som berättar vad hon blivit utsatt för för att hon inte ville bära sjal..hon är numera inte muslim.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Jag oroas också över att Obama inte är kristen utan muslim…Läs nedanstående inlägg som handlar om muslimska brödraskapets infiltration i Obama administration…

https://ladycobra.wordpress.com/2013/06/20/muslimska-brodraskapet-i-egypten-och-i-obama-administration/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/29/president-obama-kristen-eller-muslim/

Miljöpartiets Mehmet Kaplan – bjöd in kritiserad antisemit till Sveriges riksdag

13 april, 2013

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

Snart är de extrema islamisterna i Sveriges riksdag och Sjuklöverpartiernas övriga ledning så många att de knappt går att hålla reda på, men vi ämnar i alla fall göra vårt bästa. Nu visar det sig att även Miljöpartiets främste riksdagsislamist, Mehmet Kaplan, har hållit möte i Sveriges riksdag, med bl.a. en av de judehatare på talarplats som den nyhetsaktuelle socialdemokratiske islamisten Omar Mustafa har fått ta emot omfattande kritik för att tidigare ha befattat sig med.

Det var den 21 november 2011 som Miljöpartiets islamistiske riksdagsledamot Mehmet Kaplan höll hov i Sveriges riksdag, med både talarpanel och publik som lätt kunde ha förväxlats med en Hamas-konferens.

Källa: nedanstående artikel där det finns mer att läsa.

http://avpixlat.info/2013/04/13/ytterligare-en-riksdagsislamist-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-judehatare-till-sveriges-riksdag/

https://ladycobra.wordpress.com/2014/07/03/miljopartisten-mehmet-kaplan-jamfor-jihad-med-kamp-for-demokrati/

Nu har denne antisemit Mehmeth Kaplan utnämnts till minister i nuvarande rödgröna regering, så jag undrar om

nuvarande regering är antisemitisk?

Vad gör Bostadsminister Kaplan på sina utlandsresor? Läs nedan.

http://www.friatider.se/v-xande-fr-getecken-kring-mehmet-kaplans-resor

Men det är ju inte bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har en radikal islamist i riksdagen även Moderaterna har en radikal islamist i försvarsutskottet.

Lyssna på intervju med honom i nedanstående videolänk.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Jag undrar varför moderaterna inte kontrollerar deras radikala islamist i försvarutskottets värderingar, som var med på samma möte som Omar Mustafa där den antisemitiska föreläsaren var inbjuden..

Fler artiklar ang. moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet.

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

I USA har islamister från muslimska brödraskapet fått framstående platser i Obama administration, läs nedanstående.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/muslimska-brodraskapet-infiltrerar-obama-administration/

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Nedan verser ur koranen samt information om ordet som gör att muslimer får ljuga.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Läs denna artikel.

http://www.friatider.se/svenska-muslimer-vill-stoppa-islamkritik

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Här ‘gillar’ Omar Mustafa extremisterna

13 april, 2013

Omar

Omar Mustafa har försvarat sig med att han inte har samma åsikter som de ökända antisemiter och homofober han bjudit in till sina konferenser i Islamiska Förbundet.

På S-toppens egen Facebooksida låter det annorlunda.

Där ”gillar” han både den homofobiske predikanten Yasir Qadhi och Muslimska Brödraskapets chefspredikant Yusuf al-Qaradawi – som har hyllat Adolf Hitler och Förintelsen.

Expressen kan också berätta om Omar Mustafas okända miljoninkomster.

Omar Mustafa har försvarat sig med att han inte har samma åsikter som de ökända antisemiter och homofober han bjudit in till sina konferenser i Islamiska Förbundet.

På S-toppens egen Facebooksida låter det annorlunda.

Där ”gillar” han både den homofobiske predikanten Yasir Qadhi och Muslimska Brödraskapets chefspredikant Yusuf al-Qaradawi – som har hyllat Adolf Hitler och Förintelsen.

Expressen kan också berätta om Omar Mustafas okända miljoninkomster.

Källa: Expresens artikel nedan, där ni kan läsa mera om detta.

http://www.expressen.se/nyheter/har-gillar-omar-mustafa-extremisterna/

Om någon inte känner till så mycket om Muslimska brödraskapet så hoppas jag ni lyssnar och ser på nedanstående videos om just muslimska brödraskapet och vad de står för.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad stening är ju ett av alla fruktansvärda straff enligt Sharialagen som många radikala islamister är för.

Jag anser att man borde granska även moderaternas radikala isalamist i försvarsutskottet i riksdagen, han var ju även med på mötet som Omar Sharif var med på då den inbjudne antisemiten talade.

Nedan intervju med moderaternas riskdagsman.

Moderate riksdagsmannen har varit med i flertalet artiklar om missförhållanden på hans islamistiska friskola
i Göteborg Römosseskolan som han varit rektor för innan riksdagsarbetet. Nedan artiklar som berör denna skola.

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

Nedan en video där en f.d. iransk kvinna berättar vad hon varit med om och berättar om kvinnosynen inom islam bl.a.

Nedan några verser ur koranen, bland annat förklaring på ordet i koranen som gör att muslimer får ljuga bara det gagnar islam

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

HÄR GÅR OMAR MUSTAFA EMOT DET EGNA PARTIET

12 april, 2013

Nu läxas Omar Mustafa upp av partiledningen – i en helt ny fråga.

Expressen har gått igenom S-politikerns samtliga inlägg på Twitter och kan i dag visa att han på flera sätt går emot partiets linje i utrikespolitiken.

Han kallar bland annat Frankrikes insats i Mali för kolonialism – trots att partiet han sitter i styrelsen för stöder operationen till hundra procent – och förespråkar ett svenskt anfall mot Israel.

– Det är en uppfattning jag inte delar. Det var nödvändigt av Frankrike att agera i Mali, säger Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson.

Hittills har debatten kring S nye partistyrelseledamot Omar Mustafa handlat om att han som ordförande i Islamiska Förbundet bjudit in personer med antisemitiska och homofobiska åsikter.

I går valde han att svara på kritiken i ett brev till Aftonbladet.

”Jag har full förståelse för kritikernas syn på att dessa personers deltagande kan uppfattas som legitimering av en hatfylld och intolerant syn, inte minst har de senaste dagarnas debatt visat att det har motverkat sitt syfte. Min mening är att inga sådana personer bör bjudas in om de inte starkt tagit avstånd från sina tidigare hatfyllda uttalanden. Detta behöver vi vara mycket bättre på att säkerställa”, skriver Omar Mustafa till Aftonbladet.

Går emot partiets linje

Men det finns också en sakpolitisk konflikt mellan Omar Mustafa och partiet. Expressen har gått igenom hans samtliga inlägg på Twitter, vilket visar att han på flera sätt avviker från partiets linje i utrikespolitiken.

Den 16 januari skriver han att Frankrikes insats i Mali är kolonialism:

”Frankrikes hyckleri i Syrienfrågan blir inte tydligare än nu när de återupplever kolonialismen i Mali”.

Partlinjen är en helt annan. Socialdemokraterna stöder Frankrikes insats till hundra procent.

Den utrikespolitiske talespersonen Urban Ahlin sågar Mustafas uttalande.

– Det är en uppfattning jag inte delar. Det var nödvändigt av Frankrike att agera i Mali. Från Socialdemokraternas sida skulle vi gärna se att Sverige var mer aktivt, säger Ahlin.

När Expressen når Ahlin är han i USA. En annan av Omar Mustafas tweet handlar om just USA. Han verkar tycka att Sverige går i USA:s ledband.

Den 7 november förra året skriver han: ”Sweden – the 51st state in the U.S.”.

Urban Ahlin gillar inte den beskrivningen.

– Det är ett uttalande som är helt fel. Jag tycker absolut inte att vi är den 51:a delstaten i USA. Vi kanske är de som faktiskt tydligast opponerar oss när vi tycker att amerikanarna gör fel. Det är en tweet som visar ett visst mått av okunskap, säger han.

Lämnar partiet i protest

Mustafa kallar också i en tweet Israels agerande i Gaza för ”skolexempel på terrorism” och kallar den israeliska ambassaden för ”terrorambassaden”.

I en tweet förespråkar han till och med ett svenskt anfall på Israel. ”Skicka svenska JAS-plan mot Israel nu!”, skriver han i mars 2011.

I går blev tongångarna mot Mustafa hårdare, både inom och utanför partiet. Nima Gholam Ali Pour, ordförande för en S-förening i Malmö, hoppade av partiet i protest efter sju år som medlem.

”Att Omar Mustafa blivit ersättare i partistyrelsen visar en gång för alla att antisemitismen har kommit till Socialdemokraterna för att stanna”, skriver han på Newsmill.

Bjöd in homofobisk predikant

Debatten om Mustafa handlade i går om att han i påskas bjöd in den öppet homofobiske predikanten Yasir Qadhi till ”Muslimska Familjedagarna” i Stockholm.

– Om man har en drift att göra något som i vår religion anses vara onaturligt, då måste man bekämpa den driften, precis som alkoholisten när han ställs inför alkohol, säger Yasir Qadhi i ett Youtube-klipp.

Inbjudan har gjort att Anders Selin, ordförande för hbt-socialdemokrater i Sverige, tycker att Omar Mustafa ska fundera på om han ska sitta kvar i partistyrelsen.

– Han bör överväga sin plats i partistyrelsen. Det här är belastande både för partiet och för honom, säger han till Expressen.

RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund är också kritisk mot att Yasir Qadhi bjöds in att tala.

– Erbjuder man en plattform för personer som är välkända för den här typen av uttalanden, och inte debatterar med dem, så blir det att legitimera deras åsikter, säger hon.

Palm medverkade

På evenemanget där Yasir Qadhi talade medverkade också Veronica Palm, ordförande för S i Stockholm och VU-ledamot. ”En riktigt bra happening!”, skriver hon på sin Facebook.

Expressen har sökt Veronica Palm, men hon ville inte ge en kommentar.

Stefan Löfven däremot valde i går att bryta tystnaden.

– Han har själv sagt att det var fel handlat, att han kommer att ändra på det och att han står upp mot antisemitismen, säger S-ledaren till Aftonbladet.

Partidistriktet i Stockholms stad ska nu utreda exakt vad som hänt kring Omar Mustafa.

– Skulle det föranleda några frågetecken får vi då se vad som ska göras, säger Löfven till Aftonbladet.

SVT:s ”Aktuellt” rapporterade i går att Carin Jämtin redan för ett år sedan varnades för att Omar Mustafa bjudit in antisemiter, men varningarna nonchalerades.

Expressen sökte i går Omar Mustafa och Carin Jämtin.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.expressen.se/nyheter/har-gar-omar-mustafa-emot-det-egna-partiet/

Jag är helt oförstående för hur Löfven kan tro på att Omar Mustafa skulle plötsligt ändra ståndpunkt när det gäller antisemitism och angående homosexualitet.. Självklart säger han det som passar, för skulle han säga rakt på sak att han inte gillar judar och homosexuella och pratade om annat han är för när det gäller religion… Så vet han ju att då skulle han säkerligen inte fått bli med i styrelsen för S.

Jag anser att man mera noggrant borde se över moderaternas radikala islamist i försvarsutskottets åsikter om antisemitism och homosexualitet m.m. Han har ju också tagit tillbaka sina tidigare kontroversiella åsikter i TV t.ex. och menat att han bara tagit exempel ur koranen och att han verkligen var för demokrati och jämlikhet…men detta tror jag inte heller på.

Nedan intervju med moderaternas radikala islamist som var med på samma möte då Omar Sharif bjudit in en atisemit som talade och även någon som var emot homosexuella.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Dessa båda herrar går nog efter ett ord i koranen som ger muslimer tillåtelse att ljuga bara det är till förmån för islam.

Nedan några verser ur koranen samt förklaring om ordet som ger tillåtelse att ljuga för icke muslimer bara det gagnar islam.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Nu tror jag ju inte att man kommer att utesluta Omar Mustafa från sin post i S, men vore han en icke muslim så skulle han direkt ha blivit utesluten..det är jag säker på…Men i dagens politiskt korrekta samhälle så får man inte ha synpunkter på varken muslimer eller islam eller invandringspolitiken i sverige, för då blir man genast stämplad som rasist eller främligsfientlig, så var yttrandefriheten tagit vägen det undrar jag över..?

I nedanstående inlägg kan ni läsa mera och även se flera videos ang. muslimska brödraskapet m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/09/radikal-muslim-tar-plats-i-s-styrelse/

Svenska Dagbladet skriver om Omar Mustafa enligt nedanstående artikel.

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/04/12/mustafa-ar-det-mindre-problemet/

Här är mötet som S inte vill tala om

11 april, 2013

möte

I söndags valdes Omar Mustafa in i Socialdemokraternas partistyrelse. Valet har skapat en stor diskussion kopplat till att han även sitter som ordförande i Islamiska Förbundet. I den rollen har han vid flera tillfällen bjudit in personer som är kända för sina antisemitiska åsikter.

Senaste gången var för mindre än två veckor sedan, då bland annat Islamiska Förbundet anordnade ”Muslimska Familjedagarna” i Stockholm. En av gästerna var den brittiska journalisten Yvonne Ridley, som enligt tidskriften Expo har sagt att ”sionister har tentakler överallt”.

Och det var inte första gången Omar Mustafa bjöd in en ökänd antisemit. Här på uppslaget syns han taggad på samma Facebook-bild som den palestinske debattören och författaren Azzam Tamimi. På bilden syns även den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi. Bilden är tagen under Islamiska Förbundets 31:a konferens i december 2011, ett år efter att Omar Mustafa valdes som ordförande i förbundet.

”Exempel på antisemitism”

Expressen har tagit del av Azzam Tamimis föreläsning på konferensen.

Tonen när han pratar om hur Israel bildades 1948 är det inte den version som ges i vanliga historieböcker.

– Sen beslutade européerna, västeuropéerna, framför allt britterna och fransmännen, att lösa deras egna judiska problem i Europa på vår bekostnad, genom att skapa en judisk stat i Palestina, så att judarna som de hatade så mycket helt enkelt kunde kastas ut ur Europa och skickas dit, säger Azzam Tamimi.

Han benämner bildandet av staten Israel som ”det sionistiska projektet”.

– Det är absolut ett exempel på antisemitism. Hela uttalandet andas ett väldigt förakt mot den judiska gruppen, säger Willy Silberstein, ordförande för Svenska Kommittén mot antisemitism.

Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, förklarar att ”det sionistiska projektet” syftar på en konspiratorisk analys av varför staten Israel bildades.

– Det är konspirationsidén att stormakterna i Europa och USA har skapat Israel för att komma åt hela den muslimska världen och behärska den. Det är en föreställning som är alldeles uppåt väggarna felaktig, säger han.

Källa: Expressens artikel där det finns mycket mer att läsa samt bild från mötet.

http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-motet-som-s-inte-vill-tala-om/

Även DN och kristna tidningen Dagen har skrivit om detta.

http://www.dn.se/ledare/signerat/oroande-rasistiska-kontakter

http://www.dagen.se/nyheter/omar-mustafa-tar-avstand-fran-antisemitiska-uttalanden/

Jag har svårt att tro att han talar sanning att han tar avstånd från antisemitism, men han kanske använder sig av ordet som finns i koranen som gör att en muslim får ljuga bara det gagnar islam, om detta ord kan ni läsa i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/09/radikal-muslim-tar-plats-i-s-styrelse/

I Nedanstående länk kan ni lyssna på intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet, som finns med på bilden i Expressens artikel och som också står omtalad där.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/


%d bloggare gillar detta: