Archive for the ‘Örebros nya jättemoské’ category

Här red Gustav Vasa eriksgata – nu byggs jättemoské på platsen

14 maj, 2013

ny-moske-alby-botkyrka1

– Botkyrka kommuns första moské i Fittja stod klar 2007
– Nu byggs en ännu större moské i förorten Alby alldeles intill
– Islamiska stiftelsen vill bygga två 28 meter höga minareter
– Moskén byggs på Göta landsväg där svenska kungar red eriksgata
– Se Fria Tiders bilder från förr och idag

På en tomt i Botkyrka kommun söder om Stockholm planeras nu inför byggandet av kommunens andra moské. Bygget har fått begränsad medial uppmärksamhet, trots sin kontroversiella karaktär. Över tomten går nämligen gamla Göta landsväg där svenska kungar och drottningar under medeltiden genomförde sina eriksgator.

Diskussionerna om böneutrop vid Fittja moské pågår för fullt och varje fredag resten av året planeras demonstrationer utanför moskén i protest mot böneutropen. Men Fittja moské, som stod klar 2007, kommer inte att vara kommunens enda moské särskilt länge till.

I grannförorten Alby är planerna långt framskridna för byggandet av ännu en moské som kommer att bli betydligt större än den i Fittja. Den nya moskén, på en höjd med utsikt över bostadsområdet Alby, ska bli flera våningar hög och 2 800 kvadratmeter stor.

28 meter höga minareter
Islamiska Stiftelsen, som står bakom moskébygget, hade dessutom ansökt om att få bygga två 28 meter höga minareter vid moskén. Planerna på två minareter ställde sig kommunens samhällsbyggnadsnämnd positiv till.

– Majoriteten i nämnden ser gärna att Botkyrkas bebyggelse uttrycker den mångfald som finns i kommunen. I detta fall var vår bedömning att minareterna kan anses vara i linje med detaljplanens syfte, sa Peter Nyberg (S) till tidningen Dagen 2010.

Länsstyrelsen sa dock nej till minareterna då de inte uppfyllde villkoren i detaljplanen och stiftelsen fick skicka in en ny bygglovsansökan för en moské utan minareter. Bygglov beviljades förra året.

Källa: artikel i Fria tider där ni kan läsa mera om detta bygge.

http://www.friatider.se/har-red-gustav-vasa-eriksgata-nu-byggs-moske-pa-platsen

Nedan kan ni läsa om Örebros nya stora Moské.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/25/har-byggs-orebros-nya-jattemoske/

Inte alla gillar böneutrop från minaret. Lyssna på en man från Iran som vill slippa höra böneutrop från minaret
nära där han bor..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

Tydligen menar moderat-politiker att om man inte gillar böneutropen så får man flytta.Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/24/m-gilla-boneutrop-eller-flytta/

Lyssna på nedanstående videoinlägg från programmet Ring P1 i Sveriges radio, där en invandrare berättar vad han anser om hur moderaterna och socialdemokraterna skött invandringspolitiken, mycket intressant att höra vad han säger.

Även nedanstående videoupptagning ur programmet ring P1 är mycket bra med Stefan Ritter,som pratar om koranen och bland annat tar upp ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det är till förmån för islam, programledare Thomas Tengby.

Nedan kan ni lyssna på vad Jan Guilou har att säga om SD.

Att moderaterna och miljöpartiet är för massinvandring kan ju bero på att de har radikala islamister i riksdagen, En moderat politiker har synpunkter på moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen, läs nedan om honom och om miljöpartiets radikala islamist.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

Dags för politiker att lära sig lite om islam och kanske läsa verser ur koranen.
Många vet nog inte t.ex att det finns ett ord i koranen som gör att en muslim får tillåtelse att ljuga
bara det gagnar islam som Stefan Ritter tog upp i ring P1, läs nedan om detta.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en icke muslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Nedan några verser ur koranen:

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

NU BYGGS NY JÄTTEMOSKÉ I ÖREBRO

25 april, 2013

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

På attraktiv mark i ett parkområde längs Karslundsgatan i Örebro byggs just nu en drygt 1600 kvadratmeter stor moské. Moskén blir Örebros andra sedan Jehovas Vittnens gamla lokaler i Vivalla omvandlades till stadens första moské 2008.

En av Fria Tiders läsare, som önskar vara anonym, har tipsat oss om det pågående bygget. Intresset från lokal media för att uppmärksamma byggprojektet har varit svalt. Inga skyltar eller annan information upplyser heller Örebros invånare om vad det är som byggs på den attraktiva marken i Rostaparken längs Karlslundsgatan.

På Örebro Stadsbyggnad bekräftas det pågående bygget och ritningar samt planskisser skickas över till Fria Tiders redaktion. Moskén kommer att vara 1614 kvadratmeter stor och drygt elva meter hög när den står klar. En höjd jämförbar med ett fyravåningshus.

Bakom bygget står Bosniska Islamiska Församlingen i Örebro som beviljades bygglov för moskén redan våren 2011. Under vintern har församlingen ansökt om och beviljats att få bygga en större moské än man ursprungligen ansökt om bygglov för.

Moskén kommer däremot inte att ha någon minaret, åtminstone inte till en början. Örebroarna får därför vänta ytterligare några år innan de får höra böneutrop från den nya moskén.

Källa: nedanstående artikel i Fria Tider där ni kan se skisser på den stora moskén och bild på placeringen på den attraktiva marken längs Karlslundsgatan.

http://www.friatider.se/har-byggs-orebros-nya-jattemoske

Inte första kristna byggnaden i sverige som görs om till moské.. Även en Pingstkyrka såldes för 4 miljoner
och gjordes om till moské. Läs nedanstående artikel i Avpixlat.

http://avpixlat.info/2012/10/31/pingstkyrka-pa-flen-saldes-blir-radikal-sunnitisk-moske/

Jag hoppas ni går in och läser vad en smygfilmad iman predikat om europas bidragssystem, skrämmande läsning om hans åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Jag undrar vem som kommer att bekosta denna jättestora moské i Örebro?? Är det Saudarabien eller muslimska brödraskapet eller muslimska förbundet eller?? Jag hoppas det inte är skattebetalarna som betalar denna stora byggnad.

Anders Borg är ju för att moskéer skall kunna betalas med skattemedel, tycker detta är konstigt då han berättade i programmet Skavlan att han blivit kristen, borde väl i stället satsa på kristna frikyrkor och ge dem skattefinansierade lokaler istället. läs nedan.

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Men vad gör inte moderaterna för att göra deras radikala islamist i försvarsutskottet glad.

Abdirisak Waberi. var tidigare ordförande för Islamiska Förbundet. Han tar inte avstånd från al-Qaidas andlige ledare Youssef al-Qaradawi, som Waberi anser kan islam bättre än han själv.

I Islamiska Förbundet ingår Sveriges Islamiska Skolor. Reportern Evin Rubar har berättat hur de tolv muslimska friskolorna i Sverige används för att islamisera eleverna i islamistisk inriktning. Det vanligaste är att svenska muslimska friskolor ingår i Sveriges Islamiska Skolor, där Abdirisak Waberi är ordförande.

Waberi har också varit rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Waberi varnar för dans mellan könen och all annan musik än klassisk. Han vill ha islamiska regler som segregerar pojkar och flickor i muslimska friskolor.

Lyssna på intervju med honom i nedanstående videolänk.

Nedan länkar som berör honom då han tidigare varit rektor för islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, som även rymmer en moskédel. Jag ifrågasätter att islamistiska skolor skall gynna integrationen för barnen.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Läs nedanstående inlägg där en M-politiker har synpunkter på Waberi som moderat riksdagsman i försvarsutskottet.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Den radikale muslimen Mahmoud Aldebe också medlem i Muslimska förbundet som ville bli nominerad i Centerpartiet och hade förut krav på särlagstiftning för Sharialagar m.m. men blev kritiserad av centerpartiet och sedan enligt program på SR 09-11-08 ville han inte bli medlem där då han ansåg att de hade Islamofobi.

Läs nedanstående artikel i DN angående kraven som Aldebe ställde.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

Lyssna på en intervju med Gert Wilders som berättar om islaminiseringen i Europa i Newsmax.TV Intervjuare är Kathleene Walter.


%d bloggare gillar detta: