Archive for the ‘PÅSKFIRANDE’ category

VARFÖR VI FIRAR PÅSK!

29 mars, 2013

Jesus tas ned från korset..

Jesu uppståndelse

Långfredagen firas till minnet av Jesu död på ett kors utanför Jerusalem. Att korsfästa någon var en synnerligen brutal men populär avrättningsmetod som romarna ofta bestraffade upprorsmän med.

Enligt den kristna tron greps Jesus under natten till långfredagen och förhördes av de judiska religiösa ledarna, så kallade överstepräster och skriftlärda, såsom misstänkt för hädelse. Så snart det blev morgon fördes Jesus till Pontius Pilatus, prefekt för den romerska provinsen Judéen. De historiska källor som finns om Pilatus antyder att han tämligen brutalt slog ned revolter, vilket kan förklara att de judiska ledarna försökte utmåla Jesus som en upprorsman.

De judiska ledarna ville att Pilatus skulle döma Jesus till döden, något Pilatus starkt motsatte sig. Istället försökte han förgäves förmå marionettkungen Herodes Antipas att döma i fallet eftersom det handlade om en religiös angelägenhet som han ogärna ville bli inblandad i. Herodes Antipas skickade dock tillbaka Jesus till Pilatus som tillslut gick de judiska ledarna tillmötes och lät avrätta Jesus.

Långfredagen började högtidlighållas i Jerusalem redan på 300-talet och seden spred sig snabbt i kyrkan. Kyrkotraditionen säger att kyrkklockorna inte ska ringa denna dag, under medeltiden lindade man i Sverige klockornas kläppar för att ge dem ett dovare ljud.

Denna dag hade en karaktär av sorg och skulle firas i stillhet, barn skulle hållas inomhus och långt in på 1900-talet bar man svarta kläder. Länge rådde förbud i Sverige mot att hålla offentliga nöjen som biografer, teater och dansställen öppet denna dag, ett förbud som inte hävdes förrän 1973.

Riktigt traditionell långfredagsmat är fisk, i synnerhet salt fisk som sill, kabeljo eller saltad laxrygg. Mjölk och grädde ska däremot enligt tradition undvikas och många äldre avstår än idag från grädde i kaffet denna dag, en kvarleva från att man avstår mjölkprodukter då de förknippas med fruktsamhet, överflöd och fest.

Risningen var förr ett annat inslag på långfredagen då husfadern med ett knippe björkris agade husfolket, något som med tiden övergick till att familjemedlemmarna risade varandra på skoj.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/langfredagen

Nedan några verser ur bibeln om domedagen.

Läs Matteus 24-24 i Nya testamentet… där står det mycket om framtiden..
i en av verserna i Matteus 24:4 står det att Jesus sade: Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig, men låt er inte skrämmas.. Krig måste komma, men däremot är inte slutet inne.. vers 7 Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra, och det kommer bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den adra…vers 8..men detta är bara början på de fasor som kommer.

vers 9…..Då kommer man att tortera Er över hela världen därför att ni tillhör mig… Många av er kommer att förneka sin tro och förråda varandra och hata varandra…vers 11… Många falska profeter kommer att framträda och leda många vilse… vers 12…. Och när synden tar sig hejdlösa uttryck över allt, kommer mångas kärlek att kallna… Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta…
Läs vidare själv i bibeln….
Det står också i vers 36 Men ingen vet vilken dag eller vilken timme slutet kommer, inte ens änglarna ..Nej inte ens Guds son,, bara fadern vet det..

Jag tycker det ser mörkt ut i världen just nu, ondskan finns överalt och blir bara värre och värre.
Det är viktigt att föra fram kärleksbudskapet som finns i nya testamentet.

Tänk om alla följde ett enda budord. ”Behandla andra som du vill att andra skall behandla dig”

Jesus sa till dem som stenade en kvinna ”Den som är helt utan synd kaste första stenen”

GLAD PÅSK ÖNSKAR JAG ER ALLA!

GUD VÄLSIGNE ER ALLA!


%d bloggare gillar detta: