Archive for the ‘Peter Lundgren SD’ category

SD vill övervaka utländska långtradare i Sverige

2 maj, 2015

jimmie-akesson

Just nu blöder svensk transportnäring på grund av den allt tuffare konkurrensen från aktörer som inte följer de svenska spelreglerna, i sin jakt på ökade vinstmarginaler, skriver sverigedemokraterna Peter Lundgren, Per Klarberg och Jimmy Ståhl.

Svensk åkerinäring har en oerhörd kamp mot utlandsregistrerade chaufförer som arbetar under rena slavkontrakt. Slavkontrakt ett svenskt åkeri inte har några som helst möjlighet att konkurrera emot. I många fall är milersättningen så låg att den knappt täcker bränslekostnaden.

Den bistra sanningen är också att svensk polis inte har resurser nog att hantera och motsätta sig problematiken på grund av bantade budgetar. Den tunga gruppen inom Polisen som är specialister inom den tunga yrkestrafiken har under de senaste 15-20 åren stadigt decimerats från cirka 2000 personer till dagens knappa 500 – i hela landet.

Vid ett besök hos polisen i Falun under EU-valrörelsen gavs beskedet att de idag har 1 buss med totalt 4 poliser som kontrollerar den tunga trafiken. Detta i ett arbetsområde som till ytan är lika stort som Belgien. En omöjligt uppgift att hantera, naturligtvis.

Det lyfts fram att allt fler poliser är i tjänst vilket – generellt sett – är mycket bra, men problemet är att detta ofta rör sig om ordningspoliser som arbetar med att exempelvis stävja helgfylleriet och andra ordningsrelaterade frågor. Den specialiserade kompetensen uteblir helt och där de vid tillfälle stoppar en lastbil uppstår problemet att specialkompetensen saknas som den Tunga Gruppen har.

Kraftigt ökade anslag till polisen, alternativet effektivisering och allokering av befintliga resurser, är ett måste för att kunna ha ordentliga kontroller på den rådande trafiken, samtidigt som polisen måste få de verktyg som behövs för att stoppa fusket som alltjämt eskalerar.

Elektronisk övervakning av bilar som kommer in i vårt land är den enklaste metoden för att minimera problemen. Tekniken finns redan och används bland annat redan i dag i Tyskland, bland annat för att få in vägavgift från de bilar som väger mer än 12 ton. Alla lastbilar som har för avsikt att köra på Sveriges vägar bör få denna box installerad hos en verkstad, där den plomberas på plats för att säkerställa att manipulation inte förekommer.

Ett flertal övriga funktioner kan utföras såsom kontroll av fordonsuppgifter och datum när bilen passerade in i Sverige, och då inte minst för att stävja fusket som sker med anledning av Cabotage-reglerna, där utlandsregistrerade bilar många gånger aldrig lämnar landet. Och redan i dag installerar svenska lastbilar dessa boxar för att få köra på tyska vägar. Detta för att säkerställa att det betalas för det slitage som uppstår på vägarna.

Efter ett möte med framträdande personer från Svenska transportföretag och myndigheter har vi också blivit varse om de önskemål som finns. Ovan nämnda förslag är helt centralt och vi hoppas att det går att finna en nationell lösning. Om inte, kan vi bli nödgade att involvera EU, tyvärr. Fusket måste stoppas och rättvisa villkor måste råda!

PETER LUNDGREN (SD)
EU-Parlamentariker

PER KLARBERG (SD)
riksdagsledamot

JIMMY STÅHL (SD)
riksdagsledamot

Källa:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sd-overvaka-utlandska-langtradare-i-sverige_4530104.svd

Bra att SD tar upp denna problematik som orsakar stor oro bland svenska åkeriägare, som säkerligen gläds åt detta förslag.

Jimmie Åkesson i replikskifte med Åsa Romson och Annie Lööf angående EU

10 maj, 2014

LYSSNA PÅ JIMMIE ÅKESSON SOM DEBATTERAR MED ÅSA ROMSON OCH ANNIE LÖF I PARTILEDARDEBATTEN ANGÅENDE EU.

VILL VI HA ETT ÖVERSTATLIGT EU SOM KOMMER BLI SOM EUROPAS FÖRENTA STATER MED GEMENSAM FLAGGA OCH ICKE BESTÄMMANDE ÖVER VÅRT EGET LAND LÄNGRE? ANSER ATT OM DENNA UTVECKLING FORTSÄTTER SÅ KOMMER DET BLI SÅ.

LYSSNA ÄVEN PÅ JIMMIE ÅKESSON OCH PETER LUNDGREN I EU-TAL, LYSANDE BRA TAL, PETER LUNDGREN VISAR SIG VARA EN UTMÄRKT TALARE.

GLÖM INTE ATT RÖSTA I EU-VALET!

Vill vi ha ett överstatligt EU som bestämmer vilken politik vi skall ha i Sverige, ja då skall vi rösta på
Alliansen och de rödgröna.

Men vill vi inte det så skall vi rösta på SD.

SVERIGEDEMOKRATERNA OM EU.

http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-vill-ha-ny-eu-omrostning/

Fakta: SD:s valmanifest

Mindre EU — mer Sverige är rubriken på SD:s valmanifest.
Partiet har fem prioriteringar:

Folkomröstning om återgång till nationellt självbestämmande.
Mindre pengar till EU och mer till svensk välfärd.

Intensifierade insatser mot korruption inom EU-systemet.

Stärkt gränsskydd och stopp för missbruket av den fria rörligheten och masstiggeriet.
Slut på lönedumpning och garanterat skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Källa: Sverigedemokraterna (TT)

LÄS OM TIGGARE SOM SLÅSS OM SINA REVIR I UMEÅ, SE NEDAN.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/05/06/tiggare-i-umea-slass-om-revir/

Åsa Romsons utspel får vargforskare att rasa

8 maj, 2014

sycdcc38+(1)

Uttalanden av miljöpartiets språkrör, Åsa Romson, i dagens riksdagsdebatt utlöser ett storgräl i vargfrågan.
Vargforskare Olof Liberg känner att Romsons utspel är riktat till bland annat honom och säger att han aldrig tidigare blivit så upprörd över ett uttalande.

– Hon får ta tillbaka det där, eller lägga fram bevis, säger Liberg i Jakt & Jägares webbradio.
Det är i ett replikskifte med statsminister Fredrik Reinfeldt som Åsa Romson talar om Sveriges vargar och hurvida stammen är livskraftig.
Romson säger det luddigt, men hon anser uppenbart att regeringen tvingat ”vissa forskare” att skriva ”vinklade” rapporter.

Hör Romson och Liberg här

Om länken krånglar, använd direktlänken:

Källa: http://www.jaktojagare.se/mp-utspel-far-liberg-att-rasa

Vargar dödar många jakthundar och renar m.m.
Se ett bland alla offer för vargen.

ALGSKA~1

Ekologen Stig-Olof Holm, Umeå universitet, vill återinföra vildrenen i Sverige – bland annat för att vargarna ska få en ny art att äta.

Stig-Olof Holm är universitetslektor och biolog i grunden. Hans huvudargument för att få tillbaka skogsvildrenen i Sverige är det skulle vara av nytta för naturvården.
– I de områden där det inte finns tamren finns ackumulerade renlavsmattor som borde kunna omsättas till renkött. Älgar och andra djur äter inte det. Viltren i dessa områden skulle betyda mer bytesdjur både för två- och fyrbenta jägare, säger Stig-Olof Holm till P4 Västernorrland.

Utrotad i Sverige
Skogsvildrenen utrotades i Sverige för omkring 150 år sedan. Den finns i dag i Ryska Karelen och Finland och i Norge.
Arten skiljer sig från tamrenen genom att den är betydligt större. Stig-Olof Holm beskriver vildrenstjuren som nästan dubbelt så stor som en tam rentjur.

Ingen vildren bland tamrenarna
Hans förslag är att Skogsvildrenen planteras in i södra Norrland, Värmland och ned till Södra Dalarna. Den ska inte få finnas i renskötselområdet.
– Den utrotades kanske i Sverige på grund av att den störde renskötseln. Det får man lösa genom att man håller bort alla vildrenar som går norrut, säger Stig-Olof Holm till P4 Västernorrland.

Formell ansökan fattas
Han tror att Sverige förr eller senare kommer att plantera in vildrenar. Det som fattas, menar Stig-Olof Holm, är att exempelvis någon politiker, länsstyrelse eller markägare, skickar in en formell ansökan till Naturvårdsverket.

Mer mat åt vargen
– Vargen skulle få ytterligare ett bytesdjur. Responsen kan bli att rovdjuret börjar öka i antal. För att undvika det bör man hålla vargstammen på en rimlig nivå. Det skulle leda till mindre vargpredation på varg och rådjur, och därmed också mindre konflikt mellan jägare och varg, säger Stig-Olof Holm till P4 Västerbotten.

Källa: http://www.jaktojagare.se/vill-ge-vargen-vildren-att-ata

Jag anser att det är vansinnigt att lägga ned massor med miljoner av våra skattepengar på att forsla vargar hit och dit
då vi saknar pengar till sjuk och åldringsvård m.m.

eu_varg_s

Läs nedan om EU:s vargpolitik som måste stoppas.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/11/23/eu-plan-for-sveriges-vargpolitik-jagare-ska-bestraffas-kollektivt/

Rösta på SD i EU valet som är emot detta överstatliga EU som skall bestämma över nästan allt i Sverige t.o.m. över hur många vargar som skall finnas m.m. Lyssna på Jimmie Åkesson och Peter Lundgren i EU talet som bl.a. tar upp denna fråga.

Läs mera om SD och EU i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/05/07/jimmie-akesson-och-peter-lundgren-eu-valtal/

Jimmie Åkesson och Peter Lundgren EU valtal

7 maj, 2014

DAGS ATT RÖSTA I EU VALET!

GLÖM INTE ATT RÖSTA I EU-VALET!

Vill vi ha ett överstatligt EU som bestämmer vilken politik vi skall ha i Sverige, ja då skall vi rösta på
Alliansen och de rödgröna.

Men vill vi inte det så skall vi rösta på SD.

SVERIGEDEMOKRATERNA OM EU.
http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-vill-ha-ny-eu-omrostning/

Fakta: SD:s valmanifest

Mindre EU — mer Sverige är rubriken på SD:s valmanifest.
Partiet har fem prioriteringar:

Folkomröstning om återgång till nationellt självbestämmande.
Mindre pengar till EU och mer till svensk välfärd.

Intensifierade insatser mot korruption inom EU-systemet.

Stärkt gränsskydd och stopp för missbruket av den fria rörligheten och masstiggeriet.
Slut på lönedumpning och garanterat skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Källa: Sverigedemokraterna (TT)

LYSSNA PÅ JIMMIE ÅKESSON I REPLIKSKIFTEN MED ÅSA ROMSSON OCH ANNIE LÖÖF I PARTILEDARDEBATTEN ANGÅENDE EU.

LÄS ÄVEN OM TIGGARE I UMEÅ SOM SLÅSS OM SINA REVIR.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/05/06/tiggare-i-umea-slass-om-revir/


%d bloggare gillar detta: