Archive for the ‘President Mursi’ category

Försäkringskassan: Invandrad 3-barnsmor får ”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”

3 augusti, 2013

sz477647-800x532
22 249 kr per månad skattefritt. Så mycket får en nyanländ invandrarkvinna med tre barn i bidrag, enligt färska uppgifter från Försäkringkassan.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

”Jag konstaterar att Fria Tider beträffande den maximala månatliga ersättningen kommit fram till en för låg siffra”, skriver han nu i sin blogg 8 dagar.

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan

Läs Fria Tiders artikel.
http://www.friatider.se/forsakringskassan-invandrarnas-bidrag-ar-22249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst

Gå även in på nedanstående länk och lyssna på en man som ringer till Ring P1 och berättar vilka ytterligare förmåner som en 3 barnsmor får som invandrat till sverige..Nämligen bla. fri telefon, fria glasögon, bidrag til kläder för barnen m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Jag undrar om moderaternas radikala islamist som ser upp till Al Quidas andlige ledare och som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, har påverkat Reinfeldt att ge så generösa bidrag till invandrarkvinnor? Det kommer ju väldigt många från just Somalia där moderaternas islamist kommer ifrån.

Läs om honom i nedanstående länk, och om en moderat kommunpolitiker i Vallentuna som kritiserat moderaterna.Finns även en intervju med moderaternas islamist i försvarsutskottet där han verkligen har kontroversiella åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

En kvinna som ringt till Ring P1 har även kritiserat moderaterna för att de har en radikal islamist i försvarsutskottet med insyn i hela sveriges försvar…lite märkligt då han ser upp till Al Quidas andlige ledare och har varit ordförande för muslimska förbundet, där Omar Mustafa är orförande nu för och fick inte sitta i styrelsen för S bara för detta.

Muslimska förbundet är ju en länk till Muslimska brödraskapet som den avsatte presidenten Mursi i Egypten är medlem i.

Lyssna på kvinnan i nedanstående länk, som vågar prata klarspråk om moderaternas islamist och fick prata ostört i programmet.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/gunnel-wahlstrom-ring-p1-17-juni-2013-om-islamister-och-moderaternas-radikala-islamist/

Gå in nedan och läs fakta på kostnander för invandringen, samt statistik över ensamkommande 2011 där sverige tog emot flest ensamkommande av alla länder i europa.Fredrik Rosenqvist, filosofie doktor i ekonomisk historia berättar i en video vad endast kostnader för arbetslösa invandrare på AF kostar. m.m. intressanta inlägg och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

KOSTNADER FÖR ANHÖRIGINVANDRINGEN KOMMER ATT UPPGÅ TILL ENORMA SUMMOR OM INTE POLITIKERNA VAKNAR OCH INSER DETTA OCH SOM SAGT VAR VEM BETALAR NOTAN? JO VI SKATTEBETALANDE SVENSKAR.

Se nedanstående video.

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Obama redo sända vapen till rebellerna i Syrien

24 juli, 2013

Muslimer i Vita huset i USAobama-gate

USA:s president Barack Obama går vidare med planerna att beväpnade de radikala rebellerna i Syrien efter att ha fått stöd i kongressen, rapporterar CNN. http://edition.cnn.com/2013/07/23/politics/us-syrian-rebels

En talesman för Vita huset, Jay Carney, säger att stödet kommer att infatta vapen, pansarvärnsvapen och ammunition.

– Stödet är tänkt att hjälpa oppositionen att slåss mot al-Assad och slutligen segra, säger Carney.

Många i kongressen var dock skeptiska till beslutet. Bland annat med Afghanistan under 80-talet i färskt minne, då USA beväpnade de som sedan blev terrornätverket al-Qaida, som nu har en mycket stark ställning bland rebellerna i Syrien. Andra kritiker menar att de som USA nu beväpnar i Syrien är samma grupper som USA med allierade strider mot i till exempel Mali, Irak och Afghanistan.

FN:s sändebud till konflikten i Syrien, Lakhdar Brahimi, är kritisk.

– Vapen skapar inte fred, vi vill att alla vapenleverenser upphör, säger han i en kommentar.

Vapenleveranserna tros kunna inledas om en vecka. USA har sedan krigets början finansierat rebellerna och tillsammans med allierade gett dem krigsmateriel, annat än vapen, så som radioutrustning och skyddsvästar. Kriget i Syrien har pågått i två år och krävt uppskattningsvis 100 000 dödsoffer.

Källa: Fria Tider

http://www.friatider.se/obama-redo-sanda-vapen-till-rebellerna-i-syrien

Det har ju pratats om att rebellerna är för sharialagar och en strängare islam och därför vill störta sittande president som verkar vara mer för ett sekulärt syrien..

Att rebellerna inte tycker om kristna framgår ju i nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/11/syrien-15-rebeller-valdtog-och-mordade-kristen-flicka/

I USA spekuleras det om Obama och om han är kristen eller muslim. Lite underligt att en kristen president tar in 6 radikala islamister från muslimska brödraskapet och ger dem viktiga poster i Obama administration i Vita huset.

Läs nedanstående inlägg om detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/29/tal-om-obama-gate-nar-skandalerna-vaxer-kring-usas-president/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/29/president-obama-kristen-eller-muslim/

Se nedanstående video:

Se denna video om Obama, mycket intressant.

MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET I EGYPTEN OCH I OBAMA ADMINISTRATION

20 juni, 2013

Muslimer i Vita huset i USA

Läs nedan om hur Egypten förvandlas efter att president Mursi blivit president, se även flera bilder i länken nedan.

When Egyptians took to the streets to overthrow an oppressive government in 2011, the world was on their side. But in the two years that followed, as Arab Spring turned to Arab Winter, and Egyptians fell under the rule of the oppressive new government of Mohammed Morsi and the Muslim Brotherhood, the world has looked away.

Except for Barack Hussein Obama who has given the Muslim Brotherhood $billions in aid as well as 20 F-16′s and 200 Abrams tanks, and more.
Läs mer i nedanstående länk:

http://www.barenakedislam.com/2013/06/18/muslim-brotherhood-has-turned-egypt-into-another-islamic-hellhole/

Muslimska brödraskapet infiltrerar Vita huset i Obama administration, läs om detta nedan.
https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/29/president-obama-kristen-eller-muslim/

Även i sverige har muslimska brödraskapet inflytande genom islamiska förbundet som Omar Mustafa är ordförande för och där moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet varit ordförande förut.

Läs nedan om kritik framfört av en moderat kommunpolitiker från Vallentuna som han framfört mot moderaternas egen radikala islamist. Finns även intervju med den som moderaten kritiserat, samt flera videos som ger information om muslimska brödraskapet och vad de vill med Europa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Jättedemonstrationer i Istanbul – säger nej till politisk islam

1 juni, 2013

Uppemot hundratusen människor uppges just nu vara ute på gatorna i massiva demonstrationer emot den starkt religiösa regeringen i Turkiet.

Oroligheterna i landet har växt de senaste dagarna och bottnar i att många turkar vill att staten ska förbli sekulär och de tar därför avstånd ifrån politisk islam, så kallad islamism. Många känner oro över hur islamister flyttar fram positionerna i landet och successivt försöker införa muslimska lagar.

Den nuvarande regeringen leds av premiärminister Recep Tayyip Erdoğan som är djupt troende sunnimuslim. Regeringspartiet AKP beskriver sig själva som islamdemokrater och förespråkar en ”modern, moderat, liberal och demokratisk islamism” som man kallar den ”turkiska modellen”.

AKP:s variant av islamism har hyllats i stora delar av den arabiska världen i och med den så kallade arabiska våren. De al-Qaeda-stödda rebellerna i dessa länder ser Erdoğan som ett föredöme och Turkiet som ett föregångsland för den typ av islamism man vill införa.

Under ett uppmärksammat tal 1998 yttrade Erdoğan orden ”moskéerna är våra baracker, kupolerna våra hjälmar, minareterna våra bajonetter och de trogna våra soldater”. Talet fick honom dömd till fängelse för hatbrott då åklagaren menade att Erdoğan ”uppviglat till religiöst eller rasistiskt hatbrott”. Fem år senare var han trots det vald till landets premiärminister.

Under de pågående demonstrationerna i Turkiet anklagas Erdoğan för att vara en diktator och regeringen beskrivs som en ”förtryckande Muslimska brödraskapet-regering”. Twitter svämmas över av bilder på hur polisen hårt och brutalt slår ned demonstranterna och islamistmotståndarna vädjar om hjälp från omvärlden.

Hittills har dock intresset i västerländsk media för händelserna i Turkiet varit svalt. Frågan är känslig och man vill ogärna stöta sig med de många våldsbejakande och islamistförespråkande muslimer som numera bor i Västeuropa.

OBS! Vissa av bilderna nedan kan av många uppfattas som stötande.

KÄLLA: FRIA TIDERS ARTIKEL
http://www.friatider.se/jattedemonstrationer-i-istanbul-sager-nej-till-politisk-islam

Det är tydligt att Turkiet är på väg åt samma håll som Eygypten efter att president Mursi blev president, han lovade demokrati och jämlikhet m.m. men inget av detta blev ju verklighet utan istället tvärsom.

Mursi är ju medlem i Muslimska brödraskapet och de vill ju göra hela Europa till islamistiska stater och införa Sharialagar som är fruktansvärda med stening, handavhuggning, spöstraff, m.m. vidrigheter.

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.

Gå in och läs om vad en moderat politiker anser om moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet och lyssna på intervju med honom och läs länkar om hans islamistiska friskola i Göteborg som det förekommit allvarliga kränkningar i m.m. intressant läsning.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Även Miljöpartiet har en radikal islamist i riksdagen som har även bjudit in en kritiserad antisemit till riksdagen.Läs om detta nedan

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/13/miljopartiets-mehmet-kaplan-bjod-in-kritiserad-antisemit-till-sveriges-riksdag/

I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.

I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Nedan en föreläsning om islam, mycket intressant att lyssna på denne professor, väl värt att lyssna på.

KRISTNA FLYR FRÅN EGYPTEN

17 maj, 2013

Den 33-årige ingenjören Sameh Kamel tycker att diskrimineringen och särbehandlingen av kristna har ökat efter Mubaraks fall. Foto: Jonas Lemberg

KAIRO. Det var till Egypten som Josef och Maria enligt Bibeln flydde med Jesus-barnet.

Kristendomen kom sedan snabbt till detta land.

Men i dag pågår en flykt från Egypten i stället.

Tusentals kristna försöker ta sig härifrån.

Sameh Kamel och hans familj har väskorna packade.

Den 33-årige ingenjören är egentligen en av Egyptens lyckligare lottade. Den 33-årige ingenjören Sameh Kamel tycker att diskrimineringen och särbehandlingen av kristna har ökat efter Mubaraks fall.

Gatorna här är lite mer välstädade än på andra håll i Kairo, butikerna lite modernare, storstadsbruset lite lägre. Köket är modernt. Han kör en bra bil, en Hyundai Elentra.

Men Sameh Kamel ser ingen framtid för sig själv och sin familj längre. Han tillhör landets kristna minoritet, kopterna, och är en av många kristna som gett upp hoppet om att livet ska bli bättre i Egypten.

– Jag vågar inte ens låta min fru gå och handla ensam längre, säger han. Hon tillbringar dagarna ensam inomhus i lägenheten med vårt barn.

I sanningens namn skulle Rania förmodligen kunna röra sig i sina hemkvarter utan att något skulle hända, men paret kommer bägge från Minya i södra Egypten och där är situationen allvarligare.

Rykten om övergrepp

De reser ofta tillbaka dit eftersom Samehs mamma bor där och hennes hälsa är klen. Det blir en resa var fjortonde dag. Det går många rykten och historier bland de kristna om olika typer av övergrepp. Allt är inte rykten.

– Ranias kusin Marian blev bortrövad för en dryg vecka sedan. Hennes make tvingades betala 200 000 pund (ungefär lika många kronor) för att få henne fri, berättar Sameh.

– Hon släpptes för tre dagar sedan. De hade inte fått mat på flera dagar och var riktigt illa däran.

Det är förstås sådana händelser som gjort honom än mer övertygad om att familjen nu gör rätt. Han har lyckan att ha ett visum till USA i passet och kommer att resa dit i början på juni.

Sameh Kamel såg som så många kristna med oro på revolutionen 2011. Han var aldrig nere på Tahrir-torget de dagarna. Han ville egentligen inte att Hosni Mubarak skulle avgå.

Nej, han ansåg inte att Mubarak var en särskild bra president, men han fruktade vad som skulle komma i stället. Och hans farhågor besannades, menar han.

När egyptierna gick till val så blev islamisterna, med Muslimska Brödraskapet i spetsen, de stora segrarna. Landets president, Mohammed Mursi, tillhör Brödraskapet och än mer konservativa islamister vädrar också morgonluft.

– Om Mubarak hade varit kvar vid makten, hade vi antagligen stannat kvar, säger Sameh nu.

Fick bilen vandaliserad

Många av de svårigheter som landet brottas med för tillfället drabbar dock alla egyptier, inte bara kristna. Som det ekonomiska läget. Priserna har stigit på det mesta, arbetslösheten har ökat, osäkerheten är stor.

– Jag är byggingenjör och på vårt företag har 30 personer fått lämna. Det är omöjligt att hitta ett jobb om man blir arbetslös.

Men Sameh Kamel tycker också att diskrimineringen och särbehandlingen av kristna har ökat efter Mubaraks fall. Han känner det själv i vardagen.

– Jag har ett kors hängande från backspegeln. Jag har fått både bilen uppskrapad och rutan inslagen. Sådant hände aldrig förr.

– Vi går i kyrkan varje söndag, men vi vet aldrig vad som väntar när vi kommer ut därifrån.

Kravaller vid katedralen

Den rädslan är antagligen överdriven, men å andra sidan så utbröt kravaller vid den stora koptiska katedralen i Kairo i början av april sedan flera kristna dödats vid sammanstötningar tidigare samma vecka. Tårgas avfyrades utanför katedralen och ytterligare en person dödades.

Polisen var på plats, men beskylldes mest för att titta på när islamister och kristna drabbade samman. Kopternas påve – Tawandros II – var mycket upprörd efteråt:

– Det är första gången i Egyptens historia som katedralen utsatts för en attack, sa han i en tv-intervju.

Sådan direkt kritik från den koptiska kyrkans överhuvud är mycket ovanlig och ett tecken på de försämrade relationerna till makten.

Den nya konstitutionen som Mursi trumfade fram i en folkomröstning där bara drygt 30 procent deltog öppnar också vägen för större inflytande för islam i rättsskipningen. Kristna delegater satt först med i den kommitté som utarbetade den nya grundlagen men de hoppade senare av i protest mot islamisternas inflytande.

Kopterna – ordet kommer från gammalgrekiskan ord för egyptier – har funnits i Egypten sedan det första århundradet då evangelisten Markus grundade kyrkan i Alexandria.

Trängdes undan av islam

När islam anlände på 600-talet så trängdes kyrkan undan, men så sent som för 100 år sedan utgjorde de kristna fortfarande cirka 20 procent av befolkningen.

Deras andel av befolkningen har sedan stadigt minskat, delvis på grund av utflyttning, delvis på grund av snabbare befolkningsökning bland Egyptens muslimer. Det finns ingen riktig statistik på hur många kristna som lämnat Egypten efter revolutionen, men en siffra som ofta nämns är cirka 10 000.

– Jag har 2 000 medlemmar i min församling, berättar prästen Antoine Rafic Greiche i Kairo-distriktet Korba.

– Tio familjer har emigrerat sedan revolutionen. Och flera är på väg. En familj flyttar till Holland på söndag.

Sekteristiskt våld inträffade även under Hosni Mubarak – exempelvis en bomb i en kyrka i Alexandria bara några veckor före hans fall – men flera händelser efter revolutionen har fått kristna att känna sig än mer trängda.

– Det är mycket sämre nu, säger prästen. Fortsätter det så här så fruktar jag att det om tio eller 20 år knappt finns några kristna kvar här.

En av de blodigaste sammanstötningarna skedde utanför tv-huset i oktober 2011. Mary Daniel, 42, hade gått dit för att protestera med sin bror Mena Daniel. En kyrka hade förstörts i södra Egypten och det utlöste aktionen.

– Mena var längst fram och ledde protesterna. Vi kvinnor höll oss längre tillbaka, berättar hon.

– Det var en fredlig protest men när vi kom till tv-huset väntade militären och säkerhetsstyrkorna.

Militären hävdade senare att de handlade i självförsvar. För de kristna var det en massaker. Skottlossning utbröt, pansarbilar körde över demonstranter och minst 27 personer dödades. En av dem var hennes bror:

– Jag såg det aldrig hända. Jag fick ett telefonsamtal från sjukhuset och de sa att hans kropp var på sjukhus. Han hade blivit ihjälskjuten.

Fortsätter sin brors kamp

Själv har hon inga planer på att söka sig från Egypten. Hon fortsätter sin brors kamp i Egypten och har deltagit i ett otal protester. Hon hoppas på en bättre framtid för alla i Egypten, att revolutionens ideal ska överleva.

Men det var sådana tragedier som gradvis fick Sameh Kamel att bestämma sig. Han ansökte om ett visum till USA för att komplettera sin ingenjörsutbildning och ta en examen där.

– Min plan från början var att komma tillbaka till Egypten efter att jag tagit examen, men jag har förstått att det går att få hjälp att söka arbetstillstånd efteråt, så nu har vi ändrat oss. Vi ska försöka stanna i USA.

Samehs barndomsvän, Amir, bor sedan fem år i Nashville i Tennessee och det är också dit Sameh planerar att resa. Amir äger en tobaksbutik där och har lovat hjälpa till.

Väskorna är packade i familjens sovrum, parets tillhörigheter ska skickas tillbaka till Minya dit även Rania nu först måste flytta hem. Hon har redan slutat från jobbet och lägenhetskontraktet är uppsagt.

– Jag är inte glad över att behöva återvände till Minya, läget är mycket sämre för oss kristna där, säger Rania. Men jag har min släkt där och jag hoppas kunna återförenas med min make och ge vår dotter en bättre uppväxt.

Fått visum i USA

Sameh ansökte om visum i oktober i fjol och fick det i mars i år. De firade med en fin middag på restaurang. Flygresan är redan bokad och klar.

– Min mamma är inte glad över att jag åker, men hon förstår. Jag orkar inte med det här längre.

Och han anser att familjen inte har något att förlora, om planen inte går i lås så kan familjen alltid återvända till Egypten. Men det är för tillfället det sista av allt de önskar sig.

Källa: Expressens artikel, där ni kan läsa mera och se foto på familjen som omnämns.

http://www.expressen.se/nyheter/de-kristna-flyr-fran-den-nya-friheten/

President Mursi är ju medlem i muslimska brödraskapet och de står verkligen inte för demokrati och jämlikhet utan för riktigt radikal islam.

Gå in på nedanstående länk och se videos om muslimska brödraskapet där medlemmar själva berättar om vilka åsikter de har, samt en f.d. irakisk man som bor i Norge nu och som berättar om muslimska brödraskapet och varnar..finns även förklaring på ordet i koranen som gör att muslimer har rätt att ljuga bara det gagnar islam…Jag undrar om inte nuvarande president i Egypten använde sig av detta innan valet, finns även verser ur koranen i länken.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/


%d bloggare gillar detta: