Archive for the ‘Räntefria lån för muslimer’ category

Här ljuger DN om rapport om invandringens kostnader – är istället förlust

13 juni, 2013

En svensk håller truten

OECD: Invandrare får tio gånger mer i bidrag per capita än svenskar

Publicerat den 13 juni 2013 kl 15:33

”I Sverige bidrar invandrarna mer till stat och kommun än de får tillbaka” skriver Bonnierägda Dagens Nyheter och hänvisar till en rapport från OECD

Artikeln är skriver av journalisten Henrik Brors och han passar på att ge en känga åt Sverigedemokraterna och invandringskritiker.

”Invandringen är en het fråga i de flesta länder, där partier som vill stoppa eller kraftigt begränsa möjligheten för flyktingar och arbetskraftsinvandrare att få uppehållstillstånd hävdar att samhället skulle tjäna stora belopp på en sådan politik. I Sverige har Sverigedemokraterna i flera år krävt en statlig utredning om invandringens kostnader”, skriver Henrik Brors.

DN-journalist: Därför missleder vi om invandrarkravallerna

”Nettot blir ett plus för samhället i de flesta av de 27 länderna”, fortsätter han.

”Även i Sverige bidrar invandrarna mer till stat och kommun än de får tillbaka.”

Problemet? I rapporten står det att invandringen är en kostnad för Sverige och de flesta undersökta länderna i det fall att man räknar med alla kostnaderna – något DN väljer att inte redovisa.

I siffrorna DN väljer att använda, basmodellen, ingår bara direkta sociala förmåner till invandrarna, inte framtida kostnader och ”gemensamma kostnader”, som behov av utökad infrastruktur, myndigheter med mera i och med ökad befolkning.

”Uppskattningarna i basmodellen missar ett antal stora budgetposter, både på inkomst och utgiftssidan”, står det i rapporten (s160).

”På per capita-basis, om man räknar in allt både på intäkts- och utgiftssida, förutom försvaret, blir resultatet som del av BNP något negativ (-0,3% av BNP 2008) i medel för länderna”, står det vidare.

Sverige har då en av de högre nettokostnaderna i OECD-området, på -0,57 procent av BNP. Då är ytterligare kostnader som ökad kriminalitet, sämre skolor, med mera, inte inräknad. Ej heller skiljer rapporten på till exempel invandrade danskar och somalier, utan alla invandrargrupper bokförs som en grupp.

DN-vrede när Heritage-expert använder IQ som argument mot invandring

”Invandrarnas fiskala bidrag [till samhället] är generellt sett mindre än inföddas. Mestadels för att de betalar mindre skatt”, står det i sammanfattningen till rapporten.

Bland annat framgår det i rapporten att invandrare i Sverige mottar sociala förmåner i 10 gånger högre uträckning än svenskar (tabell 3.A1.3).

DN:s nytillträdde chefredaktör Peter Wolodarski har tidigare klargjort i den egna tidningen att de kommer att satsa mer på ”agendasättande journalistik” som ”får oss att både tänka och känna”, sa han och syftade bland annat på Hassen Khemeris brev till Beatrice Ask.

Henrik Brors har sökts för en kommentar.

Läs också:
Norge: Varje icke-västlig invandrare kostar 4,1 miljoner kronor

http://www.friatider.se/norge-varje-invandrare-kostar-41-miljoner-norska-kronor

Läs fakta på skattefria bidrag till invandrare samt information om ÄFS /äldreförsörjningsstöd/ till invandrare, som även är skattefritt.

Även en del fakta som kan få svenskar att vakna upp ur den verklighetsfrämmande värld som många befinner sig i. Välfärden skärs ned i glesbygd som storstad men man satsar mer på att ta hit tusentals med människor som måste leva på försörjningsstöd och som inte kan integrera sig i vårt samhälle p-g-a- en viss religion. Vi har tagit emot massor med flyktingar från andra länder som inte alls ställt krav som nuvarande flyktingar ställer.

Svar på vad som betalas ut skattefritt till invandrare samt statistik över ensamkommande, samt intervju med den radikala islamisten i försvarsutskottet i riksdagen som inte är den enda radikala islamist som finns i riksdagen, även miljöpartiet har en sådan som ni kan läsa om i länken nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Se denna video från Uppdrag granskning som avslöjat fusk med SFI och som kostar skattebetalarna massor med pengar.

Nedan en länk till ett inlägg som handlar om att en moderat politiker kritiserat sitt eget parti för att ha en radikal islamist i riksdagen i försvarsutskottet, Lyssna på alla videos i inlägget som handlar om religionen Islam samt vad muslimska brödraskapet har för avsikter angående europa. Skrämmande upplysning om detta,,verser ur koranen finns med samt förklaring på ordet som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar islam.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Media ljuger om upploppen m.m. se nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

Storbritannien planerar ”världens hårdaste invandringslagar”

25 mars, 2013

250px-A_typical_london_street
Storbritanniens förment konservativa regering planerar immigrationsreformer.

Invandringsminister Mark Harper påstår att regeringen planerar att införa ”världens hårdaste invandringslagar”,

skriver The Telegraph.

Artikeln finns att läsa

i nedanstående länk.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/9950827/Britain-will-have-the-toughest-immigration-rules-in-world-after-reforms-says-minister.html

Som exempel på hårda invandringslagar nämnde invandringsministern bland annat att invandrare inte längre ska kunna gå före i bostadskön. Invandrare kommer inte heller att kunna få ett kommunalt hus de första fem åren i landet och de kommer också att betala för husläkarbesök och annan sjukvård själva.

Dessutom överväger regeringen att låta invandrare deponera pengar som de endast kommer att kunna få tillbaka när de återvänder tillbaka till sina hemländer.

Åtgärderna kommer efter allmän ökad oro inför den väntade inströmningen av romer från Bulgarien och Rumänien nästa år, då restriktionerna hävs för att bosätta sig i Storbritannien. Till detta kommer också den senaste tidens framgångar för UK Independence Party, som motsätter sig illegal invandring.

David Cameron, premiärminister, gick till val på att få ner nettoinvandringen till under 100 000 personer per år. Trots att två år av hans mandatperiod har gått har inte detta löfte infriats.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/storbritannien-planerar-hardare-tag-mot-invandrare

Jag anser det är inte konstigt att Storbritannien reagerar. I vissa områden i England så känner sig engelsmän obekväma då muslimer kontrollerar vissa områden där de är i majoritet. Icke muslimer är inte välkomna i dessa områden.

England: No-Go Areas for Kuffar (Non-Muslims) Se nedanstående video.

78 % av brittiska muslimer är emot yttrandefrihet, se nedanstående video.

I en demonstration i London blev muslimer intervjuade av en reporter från CNN London, och de säger helt klart att de tänker ta över England. Se nedanstående video och lyssna.

Vill vi ha samma utveckling som det är i England..läs nedanstående artiklar.

DOMSTOLARNA I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html

I PRAKTIKEN LAGLIGA – TROTS ATT MAN PÅSTÅR ANNAT

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html

VERKSAMHET
http://www.dailymail.co.uk/news/article-513218/A-brutal-beating-justice-meted-humble-street-cafe-sharia-law-operates-Britain.html

YTTERLIGARE HEMLIGA DOMSTOLAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242014/War-march-fanatic-Anjem-Choudary-runs-secret-sharia-weddings.html

SHARIA-BANKER
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208204/An-overdraft-Thatll-200-Lloyds-TSB-15-youre-Muslim.html

SHARIA-FÖRSÄKRINGAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html

SHARIA-SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-437624/Muslim-pupils-need-showers.html

IMAMER I STATENS SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-544349/Fury-plan-let-imams-teach-Koran-state-schools.html

HEDERSBROTTEN ÖKAR VÅLDSAMT I ENGLAND.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1233918/Honour-crime-40-rising-fundamentalism.html

England blir strängare med förmåner för invandrare medan Sverige gör tvärsom.

Se nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/24/reinfeldts-beslut-skattebetalarna-ska-amortera-invandrarnas-lan-2/

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedan kan man läsa om vad en smygfilmad iman predikade, bl.a.a berörde han Europas bidragssystem m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Svenska muslimer kräver räntefria lån

6 mars, 2013

Den islamiska tron innehåller en hel del förhållningsregler som måste följas och en av dessa är att en muslim inte får betala ränta. Detta blir till ett problem då en muslim i princip inte kan äga sin egen bostad och nu uppmanas regeringen att göra något åt problemet, dvs det är i vanlig ordning Sverige som ska anpassas till muslimerna och inte de till vårt samhälle.

Det är nätverket “Svenska muslimer i samarbete” som har fört upp frågan om räntefria lån och kräver att regeringen antar en handlingsplan för att göra räntefria lån till en realitet och på det viset öppna upp bostadsmarknaden för troende muslimer.

– Det handlar inte bara om segregation utan om svenska muslimers rättigheter. Bostad är en mänsklig rättighet. Att utöva sin religion är en annan. Vi menar att det i Sverige finns en begränsning av dessa rättigheter. Men går att hitta bostadspolitiska lösningar säger Kitimbwa Sabuni, redaktör för rapporten (och ökänd diskrimineringsparanoiker, reds anm), som på punkt efter punkt går igenom hur muslimer diskrimineras i Sverige.

Islamiskt bankväsende, där kund och bank går in i partnerskap och tar en gemensam risk för att undvika ränta lyfts i rapporten fram som ett sätt att kringgå påbuden i sharia-lagarna. Finansinspektionen har gjort en utredning under 2008 gällande räntefria lån och kommit fram till att det generellt inte strider mot svensk banklagstiftning.

Swedbank är en av de stora bankerna som har visat ett intresse för att erbjuda räntefria lån men ännu inte hittat något bra system för att tillämpa det.

– Problemet är att det inte finns något globalt regelverk för hur verksamheten ska bedrivas. Vi känner därför inte att vi kan vara helt säkra på att de tjänster vi erbjuder är renläriga, säger Diviesh Vithlani, chef för omvärldsanalys på Swedbank.

Källa: Nedanstående artiklar

http://www.metro.se/nyheter/muslimer-kan-inte-aga-sitt-boende/EVHmcd!goM0JZVKHYhOw/

http://avpixlat.info/2013/03/05/svenska-muslimer-vill-inte-betala-ranta/

Fler och fler krav ställs från våra invånare med religionen islam som tydligen har många regler. Visst har vi religionsfrihet men hur skulle detta med räntefria lån gå till och man kan ju inte låta vissa människor få räntefria lån medan övriga som inte har islam som religion skall vara tvungna att betala ränta på sina lån,, är detta möjligt i ett demokratiskt land ?

Fler klagomål enligt nedanstående länk.

http://avpixlat.info/2013/03/04/muslimer-skickar-kravmarkt-rapport-till-fn/

http://www.svt.se/nyheter/sverige/svenska-muslimer-kranks?

Jag undrar vilket skydd svenskar skall få för rån, misshandel, våldtäkter, m.m. som i många fall begås av just dem som känner sig kränkta? Att svenska kvinnor blir kallade för horor och männen för andra glåpord m.m. detta är väl också kränkande.. Jag förstår inte varför man väljer ett icke muslimskt land att fly till om man nu vill leva precis som i hemlandet.

Men det kanske inte finns ett land med islam som religion där det är fred??? en liten tanke bara.

GÅ IN PÅ NEDANSTÅENDE LÄNKAR SOM ÄR INTRESSANTA.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/iranier-vill-slippa-boneutrop-fran-minaret-i-sverige/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

I England existerar redan s.k. Shariabanker, läs nedanstående artikel.

SHARIA-BANKER
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1208204/An-overdraft-Thatll-200-Lloyds-TSB-15-youre-Muslim.html

Även annat som anpassats till muslimer.

SHARIA-FÖRSÄKRINGAR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html

SHARIA-SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-437624/Muslim-pupils-need-showers.html

IMAMER I STATENS SKOLOR I ENGLAND

http://www.dailymail.co.uk/news/article-544349/Fury-plan-let-imams-teach-Koran-state-schools.html


%d bloggare gillar detta: