Archive for the ‘Schweiz folk­omröstar om asylinvandringen’ category

Schweiz folk­omröstar om asyl­invandringen

6 maj, 2013

stoppa-massinvandringen

Den 9 juni röstar de schweiziska väljarna om ett lagförslag som innebär en skärpning av regelverket för asylinvandring till landet.

I början av sommaren går de schweiziska väljarna återigen till valurnorna för att folkomrösta i en fråga som har med invandring att göra. Denna gång handlar det om skärpta krav för asylinvandring, något som en majoritet av parlamentets ledamöter redan ställt sig bakom.

Med röstsiffrorna 121 mot 63 röstade parlamentet i september förra året ja till förslaget. Oppositionen krävde därför att folket ska få säga sitt i en beslutande folkomröstning som hålls den 9 juni i år.

Det nya lagförslaget
Enligt lagförslaget ska särskilda federala asylanläggningar upprättas som ges långtgående möjligheter att hålla problematiska asylsökare inlåsta under tiden deras asylansökan prövas. På så sätt hoppas man komma till rätta med asylsökare som håller sig undan utvisningsbeslut för att stanna kvar i landet illegalt.

Den som vill söka asyl ska dessutom först ordna med ett temporärt visum, giltigt i tre månader, innan denne ansöker om asyl. De som inte ordnar med sådant visum i tid kommer att nekas asyl, oavsett asylskäl. Samtidigt försvinner möjligheten att söka asyl på schweiziska ambassader och konsulat utomlands.

Andra förändringar från idag är att tidsfristen för att kunna överklaga ett avvisningsbeslut ska minskas och definitionen av skyddsbehövande skärpas. Exempelvis ska inte soldater som riskerar straff i sina hemländer för att de deserterat eller vägrat göra vapentjänst beviljas asyl.

Med förändringarna hoppas man stävja den ökande strömmen av asylsökare och snabba upp handläggningstiden samtidigt som man upprätthåller lag och ordning i landet.

Opinionsläget
Lagförslaget väntas röstas igenom med bred majoritet. De senaste veckorna har ja-sidan haft ett betryggande försprång före nej-sidan med mer än ett tiotal procentenheter.

Schweiziska folkpartiet – SVP – vill stoppa massinvandringen och har skördat stora framgångar i opinionen med sin politik. Idag är SVP det största partiet i Schweiz och initiativtagare till ett flertal av de folkmröstningar som vållat häftig debatt i övriga Europa, även här i Sverige. Foto: Sascha Erni

Schweizisk demokrati och Europa

Den schweiziska direktdemokratin där medborgarna genom så kallade folkinitiativ kan begära folkomröstning i olika frågor är unik i Europa. Under förra året röstade folket i inte mindre än tolv olika frågor som berörde allt ifrån musikundervisning i skolorna till avkastningsregler för hasardspel.

Systemet kritiseras dock ofta av politiker och media i övriga västeuropa, i synnerhet i frågor som rör migration. I februari 2009 fick det schweiziska folket rösta om huruvida de skulle godkänna fri rörlighet till Schweiz för medborgare i EU:s nya medlemsländer Rumänien och Bulgarien. Schweiz är inte EU-medlem, men den fria rörligheten inom unionen omfattar även Schweiz genom bilaterala avtal.

Inför omröstningen var opinionen emot utvidgningen stark, men EU satte press på Schweiz och hotade ”giljotinera” landet genom att häva samtliga bilaterala avtal. Näringslivet i landet tvingades vädja till väljarna att ”rösta rätt” i valet och lyckades få folket att rösta i enlighet med EU:s vilja.

Hösten samma år hölls den uppmärksammade folkomröstningen om att förbjuda byggandet av minareter i landet och året därpå röstade det schweiziska folket om att utvisa kriminella invandrare. Båda lagförslagen röstades igenom.

Mer om omröstningen 9 juni
Dringliche Änderungen des Asylgesetzes (extern länk)

Källa: nedanstående artikel.
http://www.friatider.se/schweiz-folkomrostar-om-asylinvandringen
——————————————————————————–

Jag hoppas det blir en folkomröstning här i sverige också, ingen av politikerna i riksdagen utom SD vågar säga annat än att man skall
ta emot ännu fler flyktingar och anhhöriginvandrare som skall sedan i många år leva på skattefria försörjningsbidrag i många fall kanske livet ut, då det inte finns arbete för dem som redan är här.. Om detta fortsätter så kommer motsättningarna i samhället att öka och till slut leda till kollaps i sverige.

I nedanstående inlägg kan ni läsa fakta om skattefria bidrag för invandrare, statistik och uppgifter om kostnader för invandringen m.m. intressanta artiklar och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Jag undrar om regeringen Reinfeldt och även de rödgröna tror att man löser arbetslösheten genom att ta emot tusentals med asylsökanden varje år och ge dem uppehållstillstånd och som sedan måste leva på skattefria bidrag då det saknas arbete?

Jag är också förvånad att man belönar illegala flyktingar med förmåner som en skattebetalande svensk inte ens kan drömma om, varför skall dessa illegala flyktingar få allt nästan gratis, medan svenskar med dålig lön eller pension inte har råd att kosta på sina tänder eller hämta ut dyr medicin.. Illegala flyktingar är ju egentligen kriminella då de fått utvisningsbeslut men stannar kvar ändå. Varför skall man belöna kriminalitet med förmåner som inga andra har i sverige.

Läs om den nya galna överenskommelsen ang. detta.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Det är tydligen så att regeringen Reinfeldt gärna ger bättre förmåner för invandrare än för landets skattebetalande människor.
Reinfeldts beslut: skattebetalarna skall amortera invandrarnas lån.

Läs nedanstående.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/24/reinfeldts-beslut-skattebetalarna-ska-amortera-invandrarnas-lan-2/

I England har man börjat med hårdare regler för invandrare då de börjar få många problem i invandrartäta områden, lyssna på videos från England och läs hur långt islaminiseringen gått i England.

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/25/storbritannien-planerar-varldens-hardaste-invandringslagar/

I Norge skriver man mera öppet om invandringsfrågor än i sverige där tystnad råder och politisk korrekthet.
Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/16/norge-ingen-framtida-valfard-med-fortsatt-invandring/

Nedan video som handlar om EU.


%d bloggare gillar detta: