Archive for the ‘SD satsning på landsbygden’ category

Sverigedemokraternas vårbudget – kraftfulla satsningar på landsbygden

26 april, 2013

Sverigedemokraterna lägger idag fram sin vårbudgetmotion med bl.a. ett förstärkt fokus på jobbskapande åtgärder för landsbygden. Med ett s.k. landsbygdslyft vill partiet stimulera framväxten av 25.000 nya jobb i glesbygd.

Så här säger Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström i ett pressmeddelande:

– Vi kan idag presentera en kraftfull satsning för jobb och tillväxt på landsbygden. Genom att satsa på att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt kan vi skapa 25 000 nya jobb inom skogsnäringen, gruvindustrin, fiskeodling, turismnäringen, försvaret och jordbruket.

– Sverigedemokraternas perspektiv i landsbygdfrågorna är viktigt. Vi har en regering som fullständigt försummat dessa frågor under sju års regeringstid samtidigt som den rödgröna oppositionen vill utsätta landsbygden för en skattechock.

Satsningen beräknas kosta cirka 13 miljarder under en fyraårsperiod varav knappt två miljarder 2014. Det handlar om jobb inom gruvnäring, skogsindustri, jordbruk, fiskodling och vattenbruk, turism och besöksnäring samt värnplikt.

Så här kommenterar Sällström justeringarna i regeringens vårbudget:

– Regeringens största satsning inför hösten är en miljard mer till invandringen. Dessa pengar vill man plocka från biståndet. Regeringen har konsekvent underfinansierat migrationspolitiken i sina budgetpropositioner. Vi sverigedemokrater konstaterar att UNHCR behöver mer resurser än tidigare och att pengarna gör mer nytta i flyktingarnas närområden varför vi motsätter oss transfereringen av pengar ur biståndsbudgeten under innevarande år.

Bland övriga satstningar i SD:s budget märks bl.a. 100 miljoner för att motverka hedersrelaterat våld, förnyat förslag om ett femte jobbskatteavdrag, ytterligare stärkt A-kassa och en kraftig sänkning av pensionärsskatten.

Källa: Avpixlat artikel: http://avpixlat.info/2013/04/26/sd-aviserar-kraftiga-landsbygdssatsningar-i-varbudgeten/#more-56257

Källa: Fria Tider artikel: http://www.friatider.se/sverigedemokraterna-vill-satsa-mer-pa-landsbygden

Nedan vårbudgeten i sin helhet.

https://sverigedemokraterna.se/files/2013/04/VAP_2013.pdf

Nedan sverigedemokraternas sida som berättar om denna satsning på landsbygden, samt krafttag mot hedersvåld m.m.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sverigedemokraternas-vaarbudget-kraftfulla-satsningar-paa-landsbygden-860134?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

Nedan Artikel SVT/nyheter.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/sd-vill-satsa-pa-landsbygdsjobb

SD har ju blivit otroligt smutskastat och lögner har spridits angående detta parti, men de ökar i alla fall och folk går inte på dessa beskyllningar. Lyssna på Jan Guilou vad han säger om SD som han på förfrågan av Aftonbladet noga granskat i ca en vecka.


%d bloggare gillar detta: