Archive for the ‘SD:S MOTIONER’ category

Varför ljuger vänstern om SD?

4 december, 2014

sd-20

Jag tycker det är beklämmande att lyssna på alla lögner om SD som Löfven och övriga i nuvarande regering håller på med, samt nu även Jonas Sjöstedt V.

Man påstår att SD vill försämra för pensionärer och arbetslösa m.m. De kan inte ha besvärat sig med att läsa SD:s olika punkter inom deras politik från A-Ö.

Hänvisar till denna länk.

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/

Om A-kassa, läs nedan.

Sett ur såväl rättviseperspektiv som matchningsperspektiv menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Partiet förordar en höjning av a-kassettaket till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst.

Inte heller bör den arbetslöse få sin rätt till a-kassa inskränkt för att denne tar en deltidsanställning. Deltidsarbete är ofta en språngbräda till en heltidsanställning och det är därför olyckligt att dagens regler avskräcker människor från att söka deltidsarbeten. Vi vill också reformera a-kassan och göra den statlig, samt kostnadsfri, för att säkerställa tillgängligheten för alla arbetslösa människor.

Om förbättringar för pensionärer läs nedan.

Partiet för en värdig ålderdom
Respekt för erfarenhet och sänkt pensionsskatt

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom hela landet.

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

Referens:https://sverigedemokraterna.se/var-politik/aldrepolitik/

Om människor lyssnar bara på S och MP, samt V och inte tar reda på fakta om Sverigedemokraternas politik så förstår man ju att de blir upprörda, då rena lögner om SD framställs och som är mycket fult gjort.

Stefan Löfven har pratat om sina utsträckta händer, men den enda utsträckta hand jag sett är mot Annie Lööf i en debatt.

16880004-3WjUr

SD FÅR REKORDSTORT STÖD I NY SIFO-MÄTNING

18 november, 2012

De hårt prövade Sverigedemokraterna får lite andrum idag när Sifo visar rekordsiffror för partiet i novembermätningen. Största delen av mätningen är gjord före Expressens artiklar om bråket på Kungsgatan, men en fjärdedel av intervjuerna har ändå genomförts efter Expressens avslöjande och enligt Toivo Sjörén på SIFO så tycks skandalen inte ha påverkat stödet alls.

Avgörande för SD-ledningens ambitioner att växa till tredje största parti är förstås hur den här krisen uppfattas av partiets potentiella väljare. Enligt Sifo har Sverigedemokraterna tagit väljare från i huvudsak tre håll sedan valet.

• Moderaterna har fått släppa ifrån sig cirka 60000 väljare till SD.

• Socialdemokraterna har tappat drygt 50000.

• Runt 55000 soffliggare och förstagångsväljare säger sig nu sympatisera med Sverigedemokraterna.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/krisande-sd-far-rekordstort-stod_7678446.svd

Läs även nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/rekordsiffror-fr-sd-i-senaste-sifo

Lyssna på intervjun med Jan Guilou där han säger sin åsikt om SD som han noga granskat i flera dagar på förfrågan av Aftonbladet.

Se nedanstående filmer som visar hur en moderat och kristdemokrat samt socialdemokrater säger något helt annat om invandringen när kameran är på än när dolda kameran var på.

MILJÖPARTIETS MOTION, SKÄMT ELLER HISTORIEFÖRNEKELSE??

14 oktober, 2012

Jag undrade först om det var ett dåligt skämt, när jag fick ett mejl från en god vän som visade Miljöpartiets motion. Se nedan.

Motion 2012/13:Kr316

Fred, frihet och tolerans i stället för krigarkungar i centrala Stockholm

MP2514

Förslag till riksdagsbeslut

1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att flytta statyerna av Karl XII och Gustav II Adolf i Stockholm till en undanskymd plats.

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utsmycka Gustav Adolfs torg och Karl XII:s torg så att de signalerar fred, tolerans, mångfald, frihet och solidaritet.

Bakgrund

Vilka symboler och monument ett samhälle väljer att visa upp på centrala platser säger mycket om vilka värderingar det vilar på. De personer och företeelser man är stolt över och vill förknippas med, får statyer och monument resta över sig. Vad som anses viktigt och beundransvärt varierar naturligtvis över tiden.

Detta är påtagligt i Stockholm. Gustav II Adolf och Karl XII står staty på några av stadens mest centrala och välbesökta platser. Gustav II Adolfs ryttarstaty placerades på Gustav Adolfs torg 1796. Statyn av Karl XII, som pekar österut med sin värja, står i Kungsträdgårdens södra del sedan 1868.

De två envåldshärskarna ledde landet under olika perioder av Sveriges stormaktstid. Krig, misär och ett skoningslöst förtryck präglade denna epok. Sveriges stormaktstid var en mörk tid, i vårt land såväl som i andra länder som drabbades av svensk aggression.

Sedan statyerna över dessa kungar restes har Sverige väsentligen utvecklats till ett demokratiskt och fredligt land. Den forna aggressionen kommer visserligen numera också till uttryck i form av en överdimensionerad och djupt skamlig vapenexport. Krigarkungarna passar ändå sällsynt illa som symboler för vårt nutida Sverige som vi vill se det.

Därför vore det befogat att flytta statyerna av Karl XII och Gustav II Adolf till någon mer undanskymd plats. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Karl XII:s torg och Gustav Adolfs torg bör istället få andra symboler, statyer eller miljöer, som signalerar de värden vi nu värnar och värderar i vårt samhälle. Uttryck för fred, tolerans, mångfald, frihet och solidaritet ska välkomna stockholmare och besökare från hela världen. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Stockholm den 5 oktober 2012

Annika Lillemets (MP)

Valter Mutt (MP)

Man kan ju undra om det inte finns viktigare frågor att motionera om?

Då anser jag att SD:s motion mot könsapartheid i Sverige 2012 är mycket viktigare att motionera om.

Se nedan.

Motion 2012/13:K380

SD319

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verksamheter som tillämpar könsuppdelning inte bör berättigas statligt bidrag.

Källa: nedanstående artikellänk.

http://avpixlat.info/2012/10/13/sd-motionerar-om-konsapartheid-i-sverige-anno-2012/

Nedan intervju med moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet.

Nedan kan ni läsa om Römosseskolan i Göteborg som är en Islamistisk friskola.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

Gå in på nedanstående videos från Kalla Fakta SVT

KRAFTTAG MOT KRIMINALITETEN M.M. I SD:S MOTIONER MATTIAS KARLSSON BERÄTTAR

6 oktober, 2012

När riksdagens allmänna motionsperiod avslutades på fredagen står det klart att Sverigedemokraterna lämnat in fler motioner än någonsin tidigare.

I år lämnades 329 motioner in vilket är en ökning jämfört med föregående år då SD var det parti som sett till sin storlek lade fram flest motioner. Sett till innehållet berör motionerna alla politiska områden.

Ett område som sticker ut är dock frågor som kan kopplas till kriminalpolitik och brottsbekämpning. Omkring 50 av de motioner partiets riksdagsledamöter lämnat in berör kriminalpolitiken.

Andra områden som engagerat partiets ledamöter är bl a skolfrågor, invandringspolitik och djurskyddsfrågor.

http://avpixlat.info/2012/10/06/mattias-karlsson-berattar-om-sds-motioner/

http://avpixlat.info/2012/09/20/kent-ekeroth-tar-krafttag-mot-brottsligheten/


%d bloggare gillar detta: