Archive for the ‘SJUKVÅRD’ category

SD vill stoppa inköp av dyr sjukhuskonst

27 mars, 2015

Sjukvård1

Med neddragningar i vården så blir det väl till slut som på bilden ovan, då pengar satsas mer på dyr konst än vård av patienter.

Sverigedemokraterna vill stoppa inköp av konst till nybyggda sjukvårdsfastigheter.
– Det finns viktigare saker att lägga pengarna på, säger Samuel Godrén (SD), gruppledare i regionen.

I den regionala kulturplanen för Jönköpings län, 2015-2017, anges att det vid större ny- och ombyggnationer ”ska prövas behov av konstnärlig gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften ska avsättas för detta ändamål.”

Vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen beslutades att tillföra 12,6 miljoner kronor på Höglands sjukhuset, Värnamo sjukhus, Gislaveds vårdcentral samt Smålandsstenar vårdcentral enligt enprocentsmålet.

Sverigedemokraterna yrkade på avslag.

– Som det ekonomiska läget är nu finns det viktigare saker att lägga pengarna på som exempelvis sjukvården, säger Samuel Godrén.

”Sprida ut konsten”
Ni röstade för att anta den regionala kulturplanen i landstingsfullmäktige i höstas. Ni har alltså ändrat uppfattning?

– Ja, som det ser ut nu måste vi använda pengarna på ett bättre sätt. 12,6 miljoner kronor är rätt mycket pengar.

Är det inte viktigt att vårdfastigheterna får en konstnärlig gestaltning?

– Det är klart att det ska vara trevligt. Men landstinget äger så mycket konst redan. Det går att sprida ut den lite jämnare, säger Samuel Godrén.

”Det är kutym”
Mia Frisk (KD), regionråd tillika ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, står fast vid satsningen.

– Den konstnärliga utsmyckningen är en viktig del i att skapa hälsofrämjande vårdmiljöer. Och det skulle bli väldigt kalt annars, säger hon.

Håkan Jansson (M), ordförande i regionstyrelsen, ställer sig mycket frågande till Sverigedemokraternas yrkande på avslag.

– Det är kutym sedan urminnes tider att man ska ge en procent till konst för offentliga byggnader. Det är ingenting konstigt alls, säger han.

Medlen som anvisas handlar om både större konstnärliga gestaltningar och löskonst. På Höglands sjukhuset och Värnamo sjukhus pågår nybyggnation av bland annat operation och intensivvård.

I de andra fallen, Gislaveds vårdcentral och Smålandstenar vårdcentral, handlar det om nybyggnationer.

Daniel Henriksson
daniel.henriksson@hallpressen.se

Källa: http://www.jonkopingsposten.se/artikel/38033/sd-vill-stoppa-kop-av-sjukhuskonst

2017 ska nya Karolinska sjukhuset stå färdigt. Då ska det också ha smyckats med konst för 118 miljoner kronor, skriver Dagens Nyheter.
Bland annat ska en 80 meter lång garagevägg prydas av ett verk i italiensk mosaik. Kostnad – 700 000 kronor.
Konsten till Karolinska består både av fasta verk samt de av mer flexibel karaktär, skriver DN.
Stockholms stads regel är att konst får kosta 1 procent av byggkostnaderna. Men Karolinska faller under landstinget som inte har några regel, de har dock en rekommendation om att kostnadstaket bör vara 2 procent.
Nya Karolinska beräknas kosta 14,5 miljarder kronor.

Referenser:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17384232.ab
http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Det-nya-sjukhuset/Snabba-fakta-om-NKS/Vad-kostar-Nya-Karolinska-Solna-att-bygga/

Jag tycker att det var bra av Samuel Godrén SD att ifrågasätta denna dyrbara konst…Pengarna anser jag istället skall gå till sjukvårdspersonal och vården…Jag tror ingen patient skulle klaga på om det vore endast kopior av dyrbar konst på väggarna s.k. reproduktioner…

Jag är övertygad om att patienterna värdesätter mera en bra vård än att titta på dyr konst och skulle det vara så att detta är något slags bidrag för att försörja konstnärer så anser jag att om inte en konstnär kan sälja sin konst så kanske det vore bättre att skaffa sig ett annat yrke och ha konsten som en hobby.

Skall vi skattebetalare betala kostnader för dyrbar konst för att konstnärer skall kunna leva på sin konst då tycker jag det är tokigt.

Många konstverk är direkt fula som sitter i kulvertar på sjukhus och som man t.o.m. kan bli deprimerad av att se….Dessutom har det visat sig att landstingen inte har koll på var dyra konstverk har tagit vägen då det visat sig vid inventering av konst att dessa konstverk saknades….det är slöseri med skattebetalarnas pengar anser jag och jag vet att fler tycker som jag i detta fall.

Jag var på en vårdcentral och jag frågade en patient vad han tyckte om konstverket på väggen en jättestor dyr tavla med en färg upptill och ett streck i mitten som varierade i tjocklek och en annan färg nedtill.. Patienten sa, ”Vilken då tavla?” han hade inte ens trott att det var en tavla….men tavlan kostade säkert många tusenlappar.

I dag då det sparas in pengar på vår välfärd och sjukvården kan inte garantera patienternas säkerhet längre i brist på resurser…så anser jag att det skulle satsas mer på vården av patienterna än på utsmyckning på sjukhusen som går att utsmycka på ett snyggt sätt men med lägre kostnader.

Även många konstverk har försvunnit på kommuner läs nedan.

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/kommunens-konst-sparlost-forsvunnen/

Före detta DN-chefen: Dålig idé att avskaffa Sverige

7 februari, 2015

fartyget

Sveriges invandringspolitik går uppenbarligen ut på att den svenska nationen ska avvecklas, enligt Hans Bergström.

Publicerad 6 februari 2015 kl 20.45
MEDIA.Är det verkligen rimligt att föra en invandringspolitik där utgångspunkten är att hela världen ska kunna komma till Sverige och leva på de svenska skattebetalarna? Förmodligen inte, konstaterar Dagens Nyheters före detta chefredaktör Hans Bergström i en artikel i Neo.

Bergström är förundrad över den vändning som diskussionen om invandring tagit den senaste tiden, och att etablerade medier och partier nu verkar vara överens om att Sverige ska avskaffas som nation.

Han nämner exempelvis migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet, som bland annat går ut på att illegala invandrare ska få rätt till skattefinansierad sjukvård i Sverige.

”Detta innebar förstås kaos i rättsstaten; medan en myndighet har uppdraget att verkställa utvisning skulle andra myndigheter ha till uppdrag att skydda från utvisning”, skriver den före detta DN-chefen.

I samma veva konstaterade KD:s dåvarande partiledare Göran Hägglund att ”alla människor har rätt till vård”, vilket enligt Hans Bergström i klartext betyder att ”alla i hela världen bör ha rätt till vård i Sverige, betald av de svenska skattebetalarna”.

Bergström, som var chefredaktör för Dagens Nyheter åren 2001–2003, riktar också en känga mot sin gamla arbetsplats. I mars 2013 skrev tidningen en huvudledare som argumenterade för att illegala invandrare som befinner sig olagligt i Sverige även ska få rösträtt i Sverige. Publiceringen skedde bara en vecka efter att Hans Bergströms efterträdare, den internationellt orienterade vänsterliberalen Peter Wolodarski, hade tagit över som chefredaktör.

I samma tidning låter Wolodarski dessutom ständigt trycka debattartiklar som handlar om de romska tiggarna som de senaste åren tagit sig till Sverige i stora mängder.

”Inte ett enda inlägg har, såvitt jag kunnat se, berört hur detta utbredda offentliga tiggeri påverkar livsmiljön och livskvaliteten i Sverige. Allt har handlat om hur vi ska kunna hjälpa medborgare i länder som Rumänien och Bulgarien. Att ens ställa frågan om effekten för svenskarna anses inte legitimt”, skriver Hans Bergström.

Den gamle publicisten konstaterar att invandringspolitiken i Sverige verkar gå ut på att Sverige som nationalstat ska avskaffas.

”Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas. Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken.”

Det kan dock bli svårt för politikerna och journalisterna att sälja in den idén hos befolkningen, enligt Hans Bergström:

”Nationalstaten är, per definition, exkluderande men ingen har kunnat visa någon annan fungerande politisk organisation med större folklig förankring”, avslutar han.

Källa: http://www.friatider.se/f-re-detta-dn-chefen-d-lig-id-avskaffa-sverige

Jag kan bara instämma i vad före detta DN chefen säger.

Vem tänker på fattigpensionärer som inte har råd att laga tänderna eller hämta ut dyr medicin?
Det är ren diskriminering mot våra skattebetalande pensionärer då t.ex. en invandrare som kommer till Sverige och fyllt 65 år får ut skattefritt per månad högre belopp än vad många pensionärer får i bruttopension.. Läs fakta om detta samt om flera skattefria bidrag och förmåner som betalas ut till alla dessa som kommer hit till Sverige nu i hundratusentals och som vi skattebetalare får betala för och som får höjd skatt på nästan allt och pensionerna kommer att sänkas med denna nya regering vi har.

Fridolin-Du-Betalar

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna på hur SD ser på dessa förmåner för illegala flyktingar som jag anser är rent diskriminerande mot
oss svenska skattebetalare som får betala för dessa förmåner som de får och får själva dyrt betala för tandvård t.ex.

Lyssna på tandläkare Stamatios Leonadius som säger vad han tycker om svenskdiskrimineringen inom tandvården.

Äldreförsörjningsstöd för invandrare orättvist .

21 augusti, 2014

Sossarnas förslag, höj skatterna!

Jag skulle vilja fråga Anna Kinberg Batra och Löfvén S om detta ÄFS, som jag anser är ren diskriminering mot svenska skattebetalande pensionärer och det är endast SD som opponerat sig mot detta. Tydligen så var det Socialdemokraterna som genom en lag 2003 ordnade detta ÄFS för invandrare, naturligtvis för att få ned statistiken för socialbidrag för invandrare. Kopierar vad Rune Karlsson SD skrivit angående detta, läs nedan.

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre. Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera. Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige. Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS. Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget. Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Lyssna på fakta i nedanstående video med intervjuer.

Läs också mitt blogginlägg som visar fakta på skattefria bidrag och andra förmåner för våra nyanlända i Sverige och om kostnader för detta, se nedan.
https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedragningar inom sjuk och åldringsvård görs på grund av att det inte finns pengar till vår välfärd, enligt ett TV program om åldringsvården där professor och överläkare Yngve Gustafsson på Geriatriken i Umeå rapporterar om att äldre svälter ihjäl inom åldringsvården och får inte den omsorg de behöver, för att det dras in på både personal och annat, är skrämmande att se.

SBA-Yngve-webb Yngve Gustafsson överläkare Umeå

Läs om honom och hans kämpande för äldreomsorgen i Sverige.

http://www.svt.se/sveriges-basta-aldreboende/yngve-gustafson

Jag anser att Sverige kan inte ta emot alla människor som har det svårt i världen, då vi inte har resurser att ta emot alla dessa som kommer hit och som ökar varje år och är nu fler än någonsin, t.o.m. Reinfeldt var ju tvingad till slut att erkänna att det inte finns pengar till välfärd då så mycket pengar går till flyktingmottagande..

Om man tar in för många i en livbåt så sjunker den. Men det verkar som rådande regering och konkurenterna till SD anser att vi kan ta emot hur många som helst i Sverige. Hellre förstör man Sveriges ekonomi än att ge SD rätt att vi måste minska mottagandet av asylsökande som vill få uppehållstillstånd och sedan få svenskt medborgarskap.

Lyssna på David Lång nedan.

 

Om någon inte såg Agenda där Jimmie Åkesson blev hårt provocerad av programledaren i SVT Agenda så lyssna på detta nedan.

http://www.svt.se/nyheter/val2014/akesson-invandring-daligt-satt-att-hjalpa

Jimmie Åkesson intervjuas i Expressen

23 augusti, 2013

jimmie-akesson

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson intervjuas av Expressen och berättar lite om partiets politik.

Åkesson aviserade att partiet söker en absolut vågmästarställning i riksdagsvalet 2014. Han sa också bl.a. att han prioriterar en höjning av a-kassan framför ytterligare sänkta skatter om han måste välja, att han hellre ser Löfven än Reinfeldt som statsminister nästa mandatperiod eftersom Löfven i motsats till Reinfeldt visat sig villig att riva upp den misslyckade reformen med avreglerad arbetskraftsinvandring och att han förstår varför Grekland hårdbevakar gränsen mot Turkiet för att hindra en massinvasion av illegala. Endast en del av intervjun återges i klippet ovan.

Källa: http://www.expressen.se/nyheter/akesson-vi-vill-ha-en-absolut-vagmastarroll/

http://avpixlat.info/2013/08/23/akesson-sommarintervjuas-i-expressen/

Även invandrare är för SD som inser att sverige kan inte ta emot tusentals med människor varje år som sedan kommer att bli beroende av skattefria bidrag då det inte finns arbete till dem som redan är här…Vem betalar jo alla som betalar skatt i sverige..Lyssna på en invandrare som verkligen säger vad han tycker när han ringer ring P1 SR.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Läs även om en moderat politiker som hoppar av moderaterna efter att ha skrivit en artikel med två SD politiker.
Hallandsposten publicerade en debattartikel med rubriken ”Reinfeldt förkastar demokratins principer”, undertecknad av tre lokalpolitiker från Halland som alla har invandrat till Sverige från länder i Östeuropa.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/02/moderatpolitiker-hoppar-av-efter-debattartikel-med-sd/

Indragna vårdplatser när Lindesberg ger invandrarfamiljer 30 000 kr per månad i bidrag

16 augusti, 2013

Fridolin-Du-Betalar

Lindesbergs kommun tvingas genomföra stora besparingar för att ta igen det minus på 5,7 miljoner kronor som prognosen pekar på för 2013. Orsaken till underskottet är de stora bidragsutgifterna för kommunens invandrare.

Socialnämndordföranden Irja Gustavsson (S) säger till lokaltidningen 24i.se att kommunen nu ”håller igen på allt”. Bland annat ryker rehabplatser och personliga ombud avvecklas.

Något Lindesberg inte håller igen på är däremot de generösa bidragen till nyanlända invandrare – trots att det dystra budgetläget enligt socialnämnden till största delen beror på att kostnaderna för försörjningsstöd skenat iväg.

– Jag kan ta ett exempel när vi i juli fick hit en familj med åtta barn. Det kostar oss över 30000 kronor i månaden, säger Irja Gustavsson till 24i.se.

Bara till den lilla byn Stråssa som ligger i Lindesbergs kommun skickade Migrationsverket för ett par år sedan över 100 bidragsinvandrare – trots att orten endast hade 300 invånare. Fast kommunen på grund av sitt generösa mottagande fått över 100 miljoner i bidrag av staten gick kostnaderna för invandrarbidragen inte att täcka upp.

Källa: http://www.friatider.se/indragna-vardplatser-nar-lindesberg-ger-invandrarfamiljer-30-000-kr-per-manad-i-bidrag

http://24i.se/socialnamndens-besparingar-klara/

Läs även nedan:

http://www.friatider.se/befolkningsutbytet-i-strassa-paverkar-bybornas-livskvalitet

Ja det är ju tyvärr inte bara i Lindesberg som indragningar sker för svenska skattebetalare.. Högkostnadsskydd försvinner för olika läkemedel och vissa läkemedel som hostmedicin, Rinomar, har dessutom ökat i pris kraftigt..och t.ex. vissa läkemedel som kvinnor måste ha för sköra slemhinnor har undantagits från högkostnadsskyddet..

Medan illegala flyktingar har maxtaxa 50 kr för läkarbesök och tandvård. Denna lag trädda i kraft 1 juli i år.

Lyssna på en man som har arbetat på en arbetsplats som handhar bidrag till invandare och ven svenskar men som haft tystnadsplikt då han arbetade där så han kunde inte informera om dessa orättvisa bidrag som är betydligt högre än vad svenska skattebetalare får , dessutom är de skattefria.

Se nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Läs nedan om en man som lådsades vara illegal flykting och fick därmed maxtaxa 50 kr för vård…skrämmande utveckling i sverige..vem betalar jo du och jag som betalar skatt.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/11/spelade-illegal-fick-vard-for-50-kronor/

Nedanstående inlägg innehåller uppgifter om skattefria bidrag för invandrare och kostnader för denna ansvarslösa invandringpolitik som tär på sjukvården i sverige som blir sämre och sämre medan man belönar illegala invandrare med förmåner ingen svenska kan drömma om…Många pensionärer med låg pension har inte råd att hämta ut dyr medicin och kosta på sig tandvård som kostar massor med pengar. Video där professor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för arbetslösa invandrare och det är ju bara en liten del av alla kostnader denna invandring innebär.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar.

Läs boken "INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING" som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

Spelade illegal – fick vård för 50 kronor

11 augusti, 2013

Fridolin-Du-Betalar

En 48-årig man från Stockholm utgav sig för att vara illegal invandrare och fick vård för endast 50 kronor. Detta enligt nättidningen Dispatch International. http://www.d-intl.com/2013/08/11/spelade-papperslos-fick-billig-vard/

Enligt tidningen ska mannen ha pratat svenska och sagt att han var papperslös från Bosnien. Han registrerades då med ett tillfälligt personnummer och fick vård för 50 kronor.

En talesperson för Socialstyrelsen säger till Dispatch International att myndigheten fortfarande utreder hur den fria vården till illegala ska erbjudas i praktiken. I uppdraget från regeringen ingår, enligt Socialstyrelsen, att utreda frågan om identifiering.

Fria Tider har dock tidigare uppmärksammat att det i regeringens instruktion till myndigheten endast ingår att ta fram någon typ av kodsystem för att säkerställa att receptbelagda läkemedel bara kan hämtas ut på apoteken av den person som har fått läkemedlet utskrivet. Uppdraget rör sig uteslutande om patientsäkerhet och någon kontroll av uppehållstillstånd eller identitet förekommer inte i regeringens text.

Lagen om fri vård för illegala invandrare har varit i kraft sedan den 1 juli i år.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/14/gratis-tandvard-till-illegala-men-blinda-och-rullstolsburna-pensionarer-blir-utan/

Läs nedan om andra olikheter mellan bidrag till svenskar och till invandrare…Varför skall invandrare har mycket mera bidrag och fler förmåner än svenska skattebetalare..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/en-invandrarkvinna-med-3-barn-far-mer-i-skattefria-bidrag-an-en-lakare-far-i-lon/

Läs också i nedanstående länk som innehåller fakta på skattefria bidrag för invandrare ÄFS (Äldreförsörjninsstöd) för invandrare som även det är skattefritt. Statistik äver ensamkommande för 2011 där sverige tog emot flest av alla länder i europa. Läs också om kostnader för invandringen där bl.a. filosofie doktor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist redogör för kostnader för arbetslösa invandrare som står anmälda på AF… m.m. intressanta videos och artiklar.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Undrar om det beror på att moderaterna och miljöpartiet har radikala islamister i riksdagen som det blir sådana skillnader i bidrag för svenska skattebetalare gentemot invandrare som får skattefria förmåner och bidrag.. Moderaterna har en radikal islamist i försvarsutskottet i riksdagen som ser upp till Al Quidas andlige ledare…Läs om honom i nedanstående inlägg. Intervju med honom finns med i länken. Lyssna även på videos om muslimska brördraskapet och deras avsikter med europa…muslimska förbundet har ju kopplingar till muslimska brödraskapet som vill ha strikt islam med sharialagar..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Lyssna på en modig kunnig väl påläst kvinna som ringer till ring P1 SR och påtalar precis det jag försöker informera om.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/07/27/gunnel-wahlstrom-ring-p1-17-juni-2013-om-islamister-och-moderaternas-radikala-islamist/

Journalister och politiker samt media mörklägger mycket om invandringen och även myndigheter som betalar ut bidrag har tysdnadsplikt har jag hört…och därmed politiskt styrda..

Läs även nedanstående om en smygfilmad iman som predikat om europas bidragssystem som han anser betalar muslimernas jihad, m.m. skrämmande åsikter.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar.

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

En invandrarkvinna med 3 barn får mer i skattefria bidrag än en läkare får i lön!

27 juli, 2013

LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE SAMTAL TILL RING P1 DÄR DET FRAMKOMMER FAKTA SOM ÄR HÅRRESANDE!
DETTA ÄR RENA DISKRIMINERINGEN AV SVENSKA SKATTEBETALARE! DETTA BORDE ALLA KÄNNA TILL!

Lars Runesson som ringde till ring P1 har tydligen genom sitt tidigare yrke fått reda
på dessa siffror och förmåner som inte många känner till och jättebra att han infrormerar om detta!

Läs även nedanstående inlägg som visar att beloppet kan vara ännu högre skattefritt och så tillkommer retroaktiv föräldrapenning beroende på barnens ålder.

Nedan exempel på skattefria bidrag för invandrare enligt ny beräkning av Försäkringskassan

FAKTA: Så mycket bidrag får invandraren

En nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:

6 776 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
4 900 kr i bostadsbidrag

= 22 249 kr per månad skattefritt.

Källa: Försäkringskassan. Om någon betvivlar uträkningarna var vänlig skriv till niklas.lofgren@forsakringskassan.se
det har jag gjort och han säger att siffrorna är rätt.

Rysslandskännaren och vänsterjournalisten Stefan Lindgren hade svårt att tro på Fria Tiders uppgifter om att en nyanländ ensamstående invandrare med två barn är berättigad till 21 810 kronor i månaden skattefritt i bidrag, så han bestämde sig för att kolla upp saken med Försäkringskassan.

Nu har myndigheten kontrollerat de olika bidragsbeloppen i Fria Tiders exempel och kommit fram till en egen siffra över hur mycket invandrarna egentligen tjänar på att ta sig till Sverige.

”22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”, skriver
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, i sitt svar.

SVARET FRÅN NICKLAS LÖFGREN FÖRSÄKRINGSKASSAN, KAN NI LÄSA NEDAN OM NI KLICKAR PÅ LÄNKEN.

http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html

Stefan Lindgren är förvånad över beloppet.

Enligt tidigare artikel i Fria Tider fanns att läsa även detta.

Utöver detta har invandraren som i exemplet i Fria Tider var, rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning.

12 000 kr skattefri SFI-bonus

Invandraren kan välja själv i vilken takt föräldrapengen skall betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta emot erbjudet jobb.

KÄLLA: Statskontoret.

Källa: http://www.friatider.se/fredrik-malm-ger-fria-tider-ratt-om-invandrarbidragen

Jag skrev till redaktionen på Fria Tider och undrade om detta med retroaktiv föräldrapenning inte längre gäller då det inte stod något om detta i den nya artikeln ang. bidragen..

Fick till svar nedanstående:

Hej,

nej den är kvar. Exemplet gällde dock barn över 11 år och då gäller den inte. Retroaktiv föräldraförsäkring får invandrarna för barn upp till 8 års ålder.

SFI-bonus gäller dock även detta exempel.

Widar Nord
Publisher

widar@friatider.se

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/03/forsakringskassan-invandrad-3-barnsmor-far-22-249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst/

Gå även in på nedanstående länk där fakta finns på dessa bidrag som han räknade upp, men detta med gratis telefon och glasögon m.m. kände jag inte till, det var ju en lång rad med förmåner som ingen svensk får, inte konstigt att många söker sig till sverige för att få asyl.

I nedanstående länk finns även uppgifter på kostnader för invandringen och en video där filosofie doktor i ekonomisk historia, Fredrik Rosenqvist berättar om kostnader för invandrare..

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Dessutom får ju illegala flyktingar bättre förmåner än svenska skattebetalare fr.o.m. 1 juli 2013 Maxtaxa 50 kr för läkarvård, maxtaxa för tandvård 50 kr samt i övrigt samma sjukvård som svenska skattebetalare och gratis skola för barnen..förstår varför de vill stanna i detta härliga land med dessa förmåner.

Läs nedan.

http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2013/07/gratis-tandvard-till-illegala-men.html

ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD (ÄFS) FÖR INVANDRARE SOM ÄR SKATTEFRIA OCH RÄKNAS INTE SOM INKOMST, MED PÅFÖLJD FLERA GRATISFÖRMÅNER SOM TILLKOMMER SOM INTE SVENSKAR FÅR. LÄS NEDAN.

”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.

ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng. Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.

Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre.

Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.

Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.

Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget.

Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

(Nedan uppgifter på gratisförmåner) läs nedan:

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare som inte betalar skatt får.

Referens: http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33

Läs även nedanstående,angående ÄFS för invandrare.

Läs även nedanstående artiklar angående ÄFS för invandrare.

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html

Insändare angående ÄFS och orättvisan.

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print.

Anna Dahlberg Expressens ledarskribent skriver i sin artikel om flyktingpolitiken i en bra skriven artikel nedan.

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-gor-upp-om-flyktingpolitiken/

Gunnar Sandelin journalist och socionom skrev en utmärkt artikel som jag hoppas ni läser, han har erfarenhet av att arbeta på en socialbyrå och blev fundersam över t.ex. att invandrare kan få bidrag till semesterresa att hälsa på släkten i sitt hemland.

Läs Gunnar Sandelins artikel nedan.

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna


%d bloggare gillar detta: