Archive for the ‘SKOLVERKET OCH SKOLAVSLUTNING I KYRKAN’ category

[SD-TV] Rösta Sverigedemokraterna i kyrkovalet!

6 september, 2013

SD är det enda parti som värnar om Sverige som nation och värnar om kristna värderingar och om kyrkan. Kyrkan har ju blivit mera en politisk kyrka istället för en kristen kyrka.. När kyrkan anställer en iman då börjar man undra hur kristen svenska kyrkan är…Detta har SD kritiserat kyrkan för med all rätta.Läs om anställningen av imanen nedan.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-kyrka-i-fritt-fall_6002149.svd

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=757591

Ännu mera galna idéer inom kyrkan, läs nedan.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ar-det-dags-att-borja-saga-hen-om-gud

SD vill göra kyrkan Kristen och inte politisk.

Läste en kommentar under en artikel som var skrämmande, det var en svensk muslimsk man som kommenterade, så jag förstår ju vad en iman har för åsikter.. Läs kommentarerna som jag kopierade i inlägget och som också kan läsas i artikellänken som finns i inlägget.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/23/muslimska-brodraskapet-plundrar-och-branner-kyrkor/

Moderaterna har en radikal islamist som ser upp till Al Quidas andlige ledare och finns i försvarsutskottet i riksdagen, om honom och en moderat kommunpolitiker som kritiserar moderaterna p.g.a denne radikala islamist.

Lyssna också på flera videos som handlar om muslimska brödraskapet och som har kopplingar till islamiska förbundet där Omar Mustafa nu är ordförande efter moderaternas Waberi.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Även många invandrare röstar på SD och arbetar för dem, för de inser att denna ansvarslösa flyktingpolitik kan inte fortsätta, då det inte finns arbete till dem som redan är här utan de som kommer hit måste leva på skattefria bidrag som försörjning och det är väl inte en bra tillvaro för någon att behöva leva på bidrag.

Lyssna på en invandrare som ringer ring P1 och säger vad han tycker i nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Detta är märkligt inom kyrkan, hur kan man anställa en Imman i ungdomsverksamhet då Islam är fiende till kristendomen?? Värnar man inte om kristna värderingar?

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/imam-far-jobb-i-kyrkan

HÄR HAR 8 AV 10 ELEVER SOMALISK BAKGRUND

2 januari, 2013

I Norska tidningen Aftenposten, skriver man om svenska friskolor som delar pojkar och flickor i grupper och det fokuseras på Koranen. Läs mera nedan i Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Her-har-8-av-10-elever-somalisk-bakgrunn-7080439.html

Nedan intervju med Moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal islamist från Somalia, som tidigare varit rektor för en islamistisk friskola i Göteborg innan han blev invald i sveriges riksdag för moderaterna..

Nedan några länkar om honom.

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

Nedan kan man läsa om att Moderaten är god vän med judehataren Mohamed Omar.

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Waberi var ju tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg som är en Islamistisk friskola innerymmande

moské.

Nedan lite länkar som du kan ta del av angående förhållanden på denna skola.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Nedan yttringar om denne kontroversielle man i riksdagen i Göteborgsposten.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.757172-malin-lernfelt-en-medeltida-moderat

Jag undrar om det integrerar barn att gå i radikala islamistiska friskolor med strikt läran i en religion.

Nedan några verser ur koranen som dessa elever säkerligen får lära sig.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Jag anser det är också dags att politiker börjar studera Islam och sätta sig in i deras religion, jag har gjort detta i ca 2 år och det skrämmer mig verkligen.

Gå in på Dr. Peter Hammonds åsikter om vad islam är eller inte är.

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675

Ser med oro på framtiden tyvärr.Islamister ändrar mer och mer på vår kultur och jag anser att de inte alls försöker integrera sig.. läste nyligen en artikel där en kommun beviljat 28.000 kr till könsseparerad simundervisning,, samt pengar till Burkini.

http://avpixlat.info/2012/06/09/islamforening-vill-ha-pengar-till-konsseparerad-simundervisning/#more-24545

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.4091349-vill-ha-bad-for-bara-kvinnor-pa-parkbadet

Och jag anser det förfärligt att en präst i Svenska kyrkan skall förbjudas att välsigna församlingen och be en bön under en skolavslutning i kyrkan…Rent skrämmande.. medan radikala Islamister lär barn i islamistiska friskolor om Jihad, (heligt krig m.m.) och nu blir det säkert minareter i Sverige och ta reda på vad de skriker ut ur dessa minareter.Finansminister Borg Moderaterna vill ju att moskéer skall finansieras av skattebetalarna tydligen.

Källa nedanstående artikellänk i kristna tidningen Dagen.

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Krav på särlagstiftning för muslimer har framställts för länge sedan nedan en artikel ang. detta .

Läs nedan.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

Kanske att Centern vill glädja muslimerna med idén om månggifte och slopad skolplikt?

Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/29/nytt-ideprogram-splittrar-centerpartiet-manggifte-och-slopad-skolplikt/

Herman Lindqvist totalsågar nya Sverige

29 december, 2012

Mycket har blivit betydligt sämre i Sverige de senaste årtiondena. Det konstaterar Herman Lindqvist i en ny krönika, där han beskriver ett land som håller på att duka under för globalism och politisk korrekthet.

Massinvandringen, undfallenheten inför islam, avvecklingen av försvaret, utförsäljningen av industrin. Dessa av journalister och politiker idag så omhuldade fenomen kritiseras nu skarpt av Herman Lindqvist.

Lindqvist konstaterar att skolresultaten idag ”ligger på Balkannivå” och att detta till stor del har att göra med invandringen. Men invandringsproblemen får man över huvud taget inte diskutera.

LÄS MERA I NEDANSTÅENDE ARTIKEL I LÄNKEN NEDAN

http://www.friatider.se/herman-lindqvist-totalsagar-nya-sverige

Våga värna det kristna kulturarvet

23 december, 2012

JAG ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT FRIDFULLT ÅR 2013

Hoppas ni läser nedanstående artikel som jag tycker var bra.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaga-varna-det-kristna-kulturarvet_7772386.svd

Det har ju diskuterats om rätten för en prsäst att få välsigna församlingen och be en bön under en skolavslutning i kyrkan,, verkar för mig helt overkligt… skulle något barn eller vuxen ta skada av att få en Guds välsignelse och höra en präst be en bön, hur har Sverige blivit?? Vi måste värna om våra gamla fina traditioner och kristna värderingar i Sverige även om det finns människor i Sverige med andra religioner.

SVERIGE AVKRISTNAS MEDAN ISLAM SPRIDS I RELIGIOSA FRISKOLOR OCH MOSKÈER

16 december, 2012

I SVERIGE ÄR SKOLVERKET LIVRÄDD ATT UNDER EN SKOLAVSLUTNING I KYRKAN SKALL GE ELEVERNA KUNSKAP OM KRISTENDOM OCH FÖRBJUDER EN PRÄST ATT GE VÄLSIGNELSE ELLER LÄSA EN BÖN UNDER EN SKOLAVSLUTNING I KYRKAN, MEN SAMTIDIGT TILLÅTER MAN RELIGIÖSA FRISKOLOR SOM UNDERVISAR BARN I RADIKAL ISLAM.

Sådana synpunkter som moderaternas radikala islamist i riksdagen i försvarsutskottet, förkunnas ju naturligtvis i t.ex. Römosseskolan där Waberi var tidigare rektor för.

Lyssna på hans åsikter i nedanstående intervju.

Nedan länkar som visar på hur det är i denna friskola där det har förekommit flera anmälningar om kränkningar till skolinspektionen..

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/01/romosseskolans-skolbon-i-mosken-anmald.html

http://www.expressen.se/gt/personalen-slar-barnen/

Jag kan inte förstå att skolverket anser att det är så viktigt att skydda elever från något som har med kristendom att göra…men samtidigt tollererar att man undervisar barn i radikal islamism som
inte behandlar flickor lika som pojkar m.m.

För information några verser ur koranen som säkerligen barnen i islmistiska friskolor får lära sig.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Om vi nu har religionsfrihet så måste det ju finnas frihet för kristendomen också…Och hur kan barn ta skada av att få en välsignelse och tal om Jesu kärlek till människorna och kyrkan har ju inget tvång på elever eller andra som besöker kyrkan… utan kyrkan besöks ju även av icke kristna och det förekommer både dog, begravningar och vigslar i kyrkan av både kristna eller icke kristna.

På tv kan man visa våld som mycket mer kan skada barn än välsignesle av en präst och få höra en psalm, har det någonsin skadat något barn att vara i kyrkan???

Det har varit tradition i väldigt många år att ha skolavslutning i kyrkan och jag undrar hur man kan tro att alla under dessa år som varit med på skolavslutning i kyrkan tagit skada av detta??

Jesus säger ”Låten barnen komma till mig”

I dagens onda värld med våld och rån och mord behövs en kärleksfull religion. Barnen känner ju sig vilsna och det är hemskt att många barn och ungdomar tar livet av sig för de känner sig olyckliga.

.


%d bloggare gillar detta: